Triển Khai Nghị Quyết Số 42

Ngân Hàng Ráo Riết Thu Hồi Nợ Xấu

Nghị Quyết 54 Tạo Đột Phá Ban Đầu Cho Tphcm

Tphcm Cơ Bản Hoàn Thành Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 54 Của Quốc Hội

Điều 3 Nghị Quyết Số 41/2017/qh14

Nghị Quyết Số 42/2017/qh14 Ngày 21 Tháng 6 Năm 2022 Của Quốc Hội Về Thí Điểm Xử Lý Nợ Xấu Của Các Tổ Chức Tín Dụng

Ngày 9-4-2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42-NQ/CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, với nguyên tắc thực hiện căn bản là phải bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch… Báo Nam Định có cuộc trao đổi với đồng chí Hoàng Đức Trọng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xung quanh vấn đề này.

Phóng viên: Nghị quyết số 42-NQ/CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, xin đồng chí cho biết những đối tượng nào sẽ được thụ hưởng?

Đồng chí Hoàng Đức Trọng: Ngày 9-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Nghị quyết số 42-NQ/CP về các biện pháp và gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhằm chia sẻ khó khăn cùng nhân dân cả nước, hỗ trợ

Hướng dẫn thủ tục đăng ký hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).

Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật Lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc. Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1-4-2020 được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết tình hình lao động, doanh nghiệp, nhóm người có công, nhóm người xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; dự toán số kinh phí 7 nhóm được hỗ trợ tại tỉnh ta?

Đồng chí Hoàng Đức Trọng: Với tinh thần chủ động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiến hành rà soát, nắm nhanh tình hình lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và các vấn đề an sinh xã hội.

Về hộ kinh doanh cá thể, theo số liệu cung cấp nhanh của Cục Thuế tỉnh: Tổng số hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm toàn tỉnh là 12.500-13.000 hộ. Trong đó có 4.875-5.070 hộ tạm ngừng kinh doanh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg (số tiền ước tính mỗi tháng mỗi hộ được chi trả 1 triệu đồng/hộ, tổng là: 4.875 triệu đồng đến 5.070 triệu đồng).

Tại thời điểm tháng 4-2020, toàn tỉnh có 46.493 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (trong đó: 32.403 ngươ ̀ i là đối tươ ̣ ng hươ ̉ ng trư ̣ c tiếp; 14.090 ngươ ̀ i là thân nhân người có công gồm: Trơ ̣ cấp tuất các diện; con đẻ của ngươi hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và ngươ ̀ i phục vụ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, lão thành cách mạng, tiền khơ ̉ i nghĩa, chất độc hóa học hàng tháng). Dự kiến kinh phí hỗ trợ (như Nghị quyết là 500 nghìn đồng/người/tháng cho 03 tháng) khoảng 69.739.500.000 đồng (gần 70 tỷ đồng). Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, toàn tỉnh có khoảng 79.925 đối tượng bảo trợ xã hội; dự kiến kinh phí hỗ trợ như Nghị quyết khoảng 261 tỷ (500 nghìn đồng/người/tháng cho 3 tháng). Thứ bảy, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định: toàn tỉnh có khoảng 9.443 hộ; 37.609 hộ cận nghèo (trung bình 4 khẩu/hộ). Dự kiến kinh phí hỗ trợ cho 3 tháng khoảng 112 tỷ đồng.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những đề xuất của ngành để triển khai Nghị quyết với nguyên tắc căn bản là phải bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch?

Đồng chí Hoàng Đức Trọng: Để thực hiện Nghị quyết, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất: UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố chủ động, tích cực vào cuộc triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo chính sách của Trung ương ban hành.

Nghị Quyết Trợ Cấp Tiền Cho Đối Tượng Bị Ảnh Hưởng Bởi Covid

Một Số Khó Khăn, Vướng Mắc Trong Xử Lý Nợ Xấu Tại Các Tctd

Biện Pháp Tháo Gỡ Những Khó Khăn, Vướng Mắc Khi Thực Hiện Nghị Quyết Số 42/2017/qh14 Của Quốc Hội Về Thí Điểm Xử Lý Nợ Xấu Trong Thi Hành Án Dân Sự

Cần Tạo Thuận Lợi Khi Xử Lý Tài Sản Bảo Đảm Đang Thế Chấp Tại Ngân Hàng

Ban Hành Quy Định Xử Lý Rút Gọn Tranh Chấp Liên Quan Đến Tsbđ Theo Nghị Quyết 42

Nam Định Triển Khai Nghị Quyết 42/nq

Triển Khai Nghị Quyết Số 58/nq

Hội Nghị Nghiên Cứu, Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 58 Của Bộ Chính Trị

Cập Nhật Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ Xii Của Đảng

6 Lý Do Để Bộ Chính Trị Ban Hành Nghị Quyết Số 58 “Về Xây Dựng Và Phát Triển Tỉnh Thanh Hóa Đến Năm 2030, Tầm Nhìn Đến Năm 2045”

Thanh Hóa Phấn Đấu Là Tỉnh Kiểu Mẫu, Phát Triển Toàn Diện

Trang chủ

Tin tức – Sự kiện

Trong tỉnh

Lượt xem: 116

Trong thời gian qua, Tỉnh

ủy, UBND tỉnh, cùng các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung triển khai thực

hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về

phòng, chống dịch COVID-19 và các bộ, ngành Trung ương. Thời gian tới, nhiệm vụ

trọng tâm là tập trung triển khai kịp thời

Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ và Quyết định số

15/2020/QÐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó

khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, không để xảy

ra trục lợi chính sách, phát huy hiệu quả của chính sách.

Để triển khai thực

hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, ngày 29-4-2020, UBND

tỉnh đã ban hành Công văn số 51/UBND-VP2 gửi thủ trưởng các

sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; UBND các huyện và thành phố Nam Định về việc triển khai thực hiện

các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch

COVID-19; Sở LĐ-TB và XH ban

hành Văn bản 717 hướng dẫn việc hỗ trợ người có công với cách mạng, người thuộc

hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội theo Quyết định

15/2020/QĐ-TTg; Văn bản số 718 về hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số

15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các

chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tính đến ngày

4/5/2020, toàn tỉnh đã thực hiện rà soát các đối tượng người có công; người thuộc

diện hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền hỗ

trợ ước tính trên 300 tỷ đồng. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp chủ trì

2 cuộc họp của UBND tỉnh (ngày4-5-2020 và 11-5-2020) với lãnh đạo các sở,

ngành, địa phương trong tỉnh.

     Ngày 11-5-2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số

85/TB-UBND thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và tình

hình triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QÐ-TTg. Theo đó, Chủ tịnh UBND tỉnh yêu cầu: UBND các huyện, thành phố tập

trung đẩy nhanh việc rà soát, thống kê các đối tượng hỗ trợ, xác định chính xác

đối tượng hỗ trợ, đảm bảo không trùng lắp và đáp ứng đầy đủ các điều kiện hỗ

trợ theo quy định tại Quyết định 15/2020/QÐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng

Chính phủ, thẩm định, trình UBND tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã

hội). Thực hiện ngay

việc lập danh sách, thẩm định đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo,

hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội cần hỗ trợ, trình UBND tỉnh (qua Sở

Lao động – Thương binh và Xã hội) chậm nhất ngày 14-5-2020. Chủ tịch UBND các

huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc để chậm xét

duyệt cho các đối tượng này. Thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch danh

sách đối tượng được hỗ trợ với sự tham gia giám sát của Mặt trận Tổ quốc, đoàn

thể chính trị – xã hội các cấp và nhân dân ngay từ đầu. Sở Tài chính xây dựng phương án, chủ động bố trí kinh

phí kịp thời để thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định. Sở Thông tin và Truyền thông, Ðài Phát thanh và

Truyền hình tỉnh, Báo Nam Ðịnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh

công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về tình

hình dịch COVID-19, các biện pháp phòng, chống dịch; tuyên truyền, phổ biến

chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định để

người dân và doanh nghiệp biết và tham gia giám sát.

Theo

tinh thần các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo,

hướng dẫn của tỉnh, đối tượng được nhận hỗ trợ và mức hỗ trợ cụ thể như sau:

-

Đối tượng 1: người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc

không hưởng lương:

Điều kiện được hưởng: Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện

quy định tại Điều 1 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg; Mức hỗ trợ: 1.800.000 đồng/người/tháng; Thời

gian hỗ trợ: Theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ

việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến

dịch, tính từ ngày 01/4/2020 và không quá 3 tháng; Phương thức chi trả: Chi trả

hỗ trợ hằng tháng cho các đối tượng sau khi có Quyết định phê duyệt của Chủ

tịch UBND tỉnh.

– Đối tượng 2: Hỗ trợ hộ kinh doanh theo quy định tại Chương II

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg:

Điều kiện được hưởng: Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện

quy định tại Điều 3 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg; Mức hỗ

trợ: 1.000.000 đồng/hộ/tháng; Thời gian hỗ trợ: Theo hằng tháng tùy theo tình

hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng; Phương thức chi trả:

Chi trả hỗ trợ hằng tháng cho các đối tượng sau khi có Quyết định phê duyệt của

Chủ tịch UBND tỉnh.

– Đối tượng 3: Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao

động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo

quy định tại Chương III Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg:

Điều kiện được hưởng: Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện

quy định tại Điều 5 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg; Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng; Thời

gian hỗ trợ: Theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tối

đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022; Phương

thức chi trả: Chi trả hỗ trợ hằng tháng cho các đối tượng sau khi có Quyết định

phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

– Đối tượng 4: Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng

lao động bị mất việc làm theo quy định tại Chương IV Quyết định số

15/2020/QĐ-TTg:

Điều kiện được hưởng: Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động

bị mất việc làm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 Quyết

định số 15/2020/QĐ-TTg; Mức hỗ

trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng; Thời gian hỗ trợ: Theo hằng tháng tùy theo

tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian

áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022; Phương thức chi trả: Chi trả hỗ trợ

hằng tháng cho các đối tượng sau khi có Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND

tỉnh.

– Đối tượng 5: Hỗ trợ người có công với cách mạng; người thuộc

hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Chương V

Quyết định 15/2020/QĐ-TTg:

Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số

717/SLĐTBXH-VP ngày 29/4/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Theo đó,

các đối tượng được hỗ trợ 3 tháng (tháng 4,5,6 năm 2022), mức hỗ trợ: Người có

công với cách mạng 500.000đ/người/tháng; Người thuộc hộ nghèo, cận nghèo

250.000đ/khẩu/tháng; Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội

500.000đ/người/tháng.

 - Đối tượng

6: Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương

ngừng việc đối với người lao động theo quy định tại Chương VI Quyết định số

15/2020/QĐ-TTg:

Người sử

dụng lao động được hỗ trợ vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động

khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 13 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Phòng Thông tin CTTG tổng hợp

 

Tweet

Nghị Quyết 42, Vẫn Có Thể Hiệu Quả Hơn

1.hướng Dẫn Nghị Quyết Hỗ Trợ Người Dân Gặp Khó Khăn Do Đại Dịch Covid

Nghị Quyết 42 Tạo Ra Niềm Tin Của Xã Hội Về Xử Lý Nợ Xấu

Hội Nghị Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 42/nq

Hướng Dẫn Giám Sát Thực Hiện Nq 42 Của Cp

Hội Nghị Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 42/nq

Nghị Quyết 42 Tạo Ra Niềm Tin Của Xã Hội Về Xử Lý Nợ Xấu

1.hướng Dẫn Nghị Quyết Hỗ Trợ Người Dân Gặp Khó Khăn Do Đại Dịch Covid

Nghị Quyết 42, Vẫn Có Thể Hiệu Quả Hơn

Nam Định Triển Khai Nghị Quyết 42/nq

Triển Khai Nghị Quyết Số 58/nq

Lượt xem: 609

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ,

UBND tỉnh, của Sở Lao động – thương binh và xã hội tỉnh Nam Định, trong những

ngày qua, các cấp, các ngành, các xã, thị trấn trong huyện đã tích cực tuyên

truyền trong nhân dân chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

về ảnh hưởng đối với dịch COVID-19 để người dân hiểu và đồng thuận với việc

triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP  trên địa bàn huyện, về các chính

sách trong việc hỗ trợ người dân, ổn định đời sống. Tăng cường trách nhiệm của

chính quyền các cấp trong công tác  đảm bảo an sinh xã hội tại các địa

phương. Thực hiện chi trả cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ

nghèo, hộ cận nghèo kịp thời theo tinh thần của Quyết định 15/QĐ-TTg, Công văn

số 717/SLĐTBXH-VP về việc thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng, người

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội theo Quyết định số 15;

Hướng dẫn số 718 của Sở LĐ-TB và xã hội tỉnh Nam Định.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Mai Văn Quyết,

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị các cơ quan chuyên môn của huyện, các xã,

trị trấn thực hiện rà soát, chi trả hỗ trợ cho các đối tượng phải kịp thời,

chính xác, đúng đối tượng không được trùng lặp, đảm bảo an toàn trong công tác

phòng chống dịch Covid-19 và an toàn tuyệt đối về tài sản, ngân sách chi trả.

Các địa phương, đơn vị phân công cán bộ phụ trách và chịu trách nhiệm trong

việc chi trả đến tận tay của người được hỗ trợ theo đúng quy định. căn cứ tình

thình thực tế, các địa phương bố trí thêm cán bộ chi trả, lực lượng bảo vệ và

giữ an ninh trật tự, an toàn xã hội, việc chi trả phải đảm bảo đúng đối tượng,

công khai, minh bạch, có giám sát chặt chẽ, không để xảy ra việc trục lợi trong

thực hiện chính sách.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đỗ Hải Điền,

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan

chuyên môn của huyện triển khai thực hiện theo kế hoạch chi trả. Phòng Lao động

triển khai rà soát và thực hiện nội dung hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định

của Nghị quyết số 42/NQ-CP đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch và đúng theo

quy định. Phòng Tài chính – Kế hoạch, chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động -

kinh phí để thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số

42/NQ-CP. Hướng dẫn việc thanh quyết toán ngân sách nhà nước, kinh phí thực

hiện hỗ trợ theo quy định.  Đối với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn rà soát,

thống kê, niêm yết danh sách đối tượng được hỗ trợ theo quy định của Nghị

quyết. Xây dựng lịch chi trả cụ thể, chi tiết của từng đơn vị trên địa bàn,

phân công các tổ để chi trả và địa điểm chi trả phù hợp, thuận tiện cho người

được hỗ trợ. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch

UBND huyện về triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, chi trả cho các đối

tượng trên địa bàn theo đúng quy định của nhà nước và hướng dẫn của các cơ quan

cấp huyện, cấp tỉnh. Để chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến tay đúng đối tượng

và kịp thời, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đặc biệt nhấn mạnh, trong quá trình

chi trả phải đảm bảo chính xác, đúng đối tượng, đúng chính sách, công khai,

minh bạch, không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách trên địa bàn./.

Trần Loan

 

Hướng Dẫn Giám Sát Thực Hiện Nq 42 Của Cp

Một Số Kinh Nghiệm Thực Hiện Nghị Quyết Số 49

Toàn Văn Nghị Quyết Số 05

Hndtw – Hội Nông Dân Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đẩy Mạnh Việc Thực Hiện Quy Định 08 Của Bch Trung Ương Về Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ, Đảng Viên

Hội Nghị Trực Tuyến Triển Khai Nghị Quyết Số 42/nq

Thống Đốc Lê Minh Hưng Báo Cáo Gì Với Quốc Hội Về Nợ Xấu?

6 Ngân Hàng Được Thí Điểm Xử Lý Nợ Xấu Theo Nghị Quyết 42

Hồ Sơ, Thủ Tục Để Nlđ Nhận Tiền Hỗ Trợ Theo Nghị Quyết 42

Ubmttq Tỉnh Giám Sát Nghị Quyết Số 42 Của Thủ Tướng Chính Phủ Tại Hương Sơn.

Hà Trung Hoàn Thành Việc Chi Trả Tiền Hỗ Trợ Cho Các Đối Tượng Theo Nghị Quyết Số 42 Của Thủ Tướng Chính Phủ

Sáng ngày 28/4/2020 tại Hội trường trực tuyến, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Thành phần tham dự tại điểm cầu Hội trường trực tuyến UBND tỉnh Long An gồm có: đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành: UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Công An tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý khu kinh tế, Cục Thuế, Sở Tài chính,…

Đồng chí Phạm Tấn Hòa: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội giới thiệu những nội dung chủ yếu Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tiếp theo đại diện UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An hướng dẫn giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Sau đó là ý kiến phát biểu của UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban Quản lý khu kinh tế; Liên đoàn lao động tỉnh; Cục Thuế; Sở Tài chính.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Hòa: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An biểu dương tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố tích cực chủ động triển khai, quan tâm sâu sát hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Các sở, ngành tỉnh theo từng chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hỗ trợ cho địa phương thực hiện, việc tổ chức thực hiện phải được công khai, minh bạch, kịp thời cho mọi người dân biết.

Đối với một số nhóm hỗ trợ cần triển khai thực hiện ngay trong ngày 29/4/2020 đảm bảo chính xác, danh sách hỗ trợ phải có xác nhận của UBMTTQ Việt Nam từng cấp.

Cần có sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, ngành địa phương; sự phối hợp của các sở, ngành tỉnh, đảm việc việc hỗ trợ đúng đối tượng, hồ sơ đầy đủ theo quy định, tránh trường hợp trục lợi chính sách, lợi ích nhóm.

Trần Nhựt Thy

Nghị Quyết Số 42/2017/qh14 Về Xử Lý Nợ Xấu

Hướng Dẫn Một Số Nội Dung Liên Quan Đến Triển Khai Nghị Quyết Số 42/2017/qh14

Họp Liên Ngành Tháo Gỡ Khó Khăn Trong Thực Hiện Nghị Quyết Số 42/2017/qh14

Toàn Văn Nghị Quyết Số 42 Của Chính Phủ

Vamc: Thu Hồi Nợ Tăng 1,5 Lần Từ Khi Có Nghị Quyết 42

Tiến Độ Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 42/nq

Hội Nghị Trực Tuyến Hđnd Tỉnh

Nghị Quyết Về Việc Sắp Xếp Các Đơn Vị Hành Chính Cấp Huyện, Cấp Xã Trong Giai Đoạn 2022

Chuẩn Bị Thực Hiện Chính Sách Lớn Với Đồng Bào Các Dân Tộc

Nghị Quyết Số 94/2019/qh14 Về Khoanh Nợ Tiền Thuế, Xóa Nợ Tiền Phạt Chậm Nộp, Tiền Chậm Nộp Đối Với Người Nộp Thuế Không Còn Khả Năng Nộp Ngân Sách Nhà Nước

Tăng Mức Lương Cơ Sở Lên 1.490.000 Đồng/tháng Từ 1/7/2019

Lượt xem: 2380

Đây là nội dung trọng

chí tháng 5 năm 2022 diễn ra ngày 29/5/2020 do đồng chí Phạm

Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Xuân Mai – Phó Giám đốc Sở

Thông tin và Truyền thông chủ trì.

 

Ảnh: Đ/c Phạm Thị Thu Hằng – Trưởng Ban TGTU và Đ/c Phạm

Xuân Mai – Phó GĐ Sở TT&TT chủ trì hội nghị

Thông tin tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Đức Trọng – Giám

đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày

09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch

Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại

dịch Covid-19, UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện,

thành phố Nam Định quán triệt tổ chức thực hiện đảm bảo công khai minh bạch, kịp

thời, chính xác. Rà soát kỹ đối tượng được thụ hưởng chính sách, tránh trùng, đảm

bảo nguyên tắc, nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP và điều kiện được hỗ

trợ theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình

thực hiện ở các địa phương, đơn vị; không để lợi dụng trục lợi chính sách; xử

lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có). Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở LĐ,

TB & XH đã tham mưu cho UBND tỉnh Quyết định thành lập Tổ thẩm tra hồ sơ của

tỉnh để thẩm tra hồ sơ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết

định công bố 05 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐ,

TB & XH về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch

Covid-19; chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền

thông đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin về việc “Triển khai gói hỗ trợ

an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh theo Nghị

quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do

đại dịch Covid-19” đến tận thôn, xóm, tổ dân phố.

Bên cạnh đó, tại hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông đã nhận xét,

đánh giá tình hình thông tin báo chí địa phương và báo chí Trung ương viết về

Nam Định. Trong tháng 5/2020, các cơ quan báo chí đã bám sát, dành thời lượng, diện tích thông tin

về kết quả phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong

tháng 5/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2020; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chuẩn bị, diễn biến, kết quả đại hội đảng bộ

cấp cơ sở và công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện hướng tới Đại

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

thông tin về nội dung, diễn biến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội

khóa XIV; tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, dịch cúm gia

cầm A/H5N6; tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ

Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); Giải báo

chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa

liềm vàng) lần thứ V -  năm 2022…

 Kết luận hội nghị,

đồng chí Phạm Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao sự đồng

hành của các cơ quan báo chí trong việc bám sát, thực hiện định hướng tuyên

truyền của tỉnh, thông tin kịp thời toàn diện về tình hình kinh tế, văn hóa, xã

hội của tỉnh, đặc biệt là công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh những nội dung cần đẩy mạnh tuyên truyền

trong thời gian tới: Tập trung tuyên truyền công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ

XIII của Đảng. Tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, xuyên tạc,

bịa đặt của các thế lực thù địch chống phá Đại

hội. Tiếp tục tuyên truyền nội dung,

diễn biến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ,

công khai, minh bạch về tình hình dịch Covid-19 và các biện pháp phòng, chống dịch.

Chú trọng đến việc tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ, trình tự, thủ tục

hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết

42/NQ-CP, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg. Tuyên truyền kết

quả phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm; phương hướng,

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, trong đó tập trung phản ánh những nỗ lực, giải

pháp trọng tâm của các cấp, các ngành về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh

doanh, đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu đạt và vượt mức các chi tiêu kế hoạch

đã đề ra trong năm 2022.

                                                                                             Phương

Anh

 

Hội Nghị Phổ Biến, Quán Triệt Và Triển Khai Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 13 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa Xii

Thông Báo Họp Hđnd Tỉnh Quảng Ngãi Khóa Xii, Nhiệm Kỳ 2022

Nghị Quyết Đại Hội Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Phường 6 Lần Thứ Xiii Nhiệm Kỳ 2022

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Thành Phố Lần Thứ Xvi, Nhiệm Kỳ 2022

Đẩy Mạnh Tuyên Truyền Triển Khai Nghị Quyết Số 42 Nq

Tháo Gỡ Khó Khăn, Vướng Mắc Trong Triển Khai Nghị Quyết Số 42

Nho Quan Tổng Kết Nghị Quyết Số 42 Nq Tw Và Nghị Quyết Số 11 Nq Tw Của Bộ Chính Trị

Xử Lý Tài Sản Bảo Đảm Theo Nghị Quyết 42: Ách Tắc Khâu Kê Khai Thuế Và Nộp Thuế

Xử Lý Tài Sản Bảo Đảm Theo Nghị Quyết Về Xử Lý Nợ Xấu: Vẫn Còn Những Điểm Trừ

Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành Về Xử Lý Tài Sản Thế Chấp

Nhằm giúp người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai nắm bắt được đầy đủ thông tin về Nghị quyết số 42, yên tâm và đồng lòng cùng chính quyền thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông Lào Cai đã có văn bản đề nghị các cơ quan báo chí, cơ quan tuyên truyền trên địa bàn tỉnh tuyên truyền một số nội dung sau:

Tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa của Nghị quyết số 42. Đây là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa quan trọng nhằm hỗ trợ kịp thời người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, thể hiện tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tuyên truyền về nguyên tắc hỗ trợ, nội dung, đối tượng hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42. Việc hỗ trợ bảo đảm bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực.

Nhiều gia đình bị ảnh hưởng nặng do dịch Covid – 19 cần phải cứu trợ. Ảnh: TQ

Tiếp tục tuyên truyền các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch covid-19 cũng như quan tâm đến vấn đề ổn định, khôi phục sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.

Tuyên truyền các giải pháp của tỉnh Lào Cai trong việc chủ động, đồng bộ, quyết liệt phòng chống, ứng phó với dịch bệnh covid-19; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, sức khoẻ và đời sống của nhân dân. Trọng tâm là các giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 42, đó là:

Phấn đấu trước ngày 30/4/2020, hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho 03 nhóm đối tượng: Nhóm 5 (Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng); Nhóm 6 (Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng); Nhóm 7 (Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách thời điểm ngày 31/12/2019). UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc chi trả hỗ trợ đến 03 nhóm đối tượng trên (sau khi có Quyết định phê duyệt danh sách của UBND tỉnh).

Đối với 04 nhóm đối tượng còn lại trong khi chờ hướng dẫn của Trung ương thực hiện Nghị quyết số 42, các ngành, địa phương chủ động rà soát, lập hồ sơ, danh sách các nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách. Việc triển khai rà soát đảm bảo đúng đối tượng, không bỏ sót.

04 nhóm còn lại gồm: Nhóm 1 (người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương); Nhóm 2 (người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2020); Nhóm 3 (hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020); Nhóm 4 (người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm).

Một cây ATM gạo tại tỉnh Lào Cai giúp các đối tượng khó khăn vì dịch Covid – 19. Ảnh: TQ

Tiếp tục xem xét, nghiên cứu giải quyết đề nghị cấp bổ sung vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay phát triển kinh tế xã hội tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022 – 2025 theo Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND, ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngoài các đối tượng được thụ hưởng chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 42 của Chính phủ, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các đối tượng khác, nếu có khó khăn cần hỗ trợ (như có nhu cầu hỗ trợ gạo cứu đói) thì các địa phương chủ động sử dụng ngân sách thực hiện hỗ trợ theo quy định.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong thực hiện chính sách an sinh xã hội. Tuyên truyền những nghĩa cử cao đẹp, những hoạt động sẻ chia, trợ giúp bà con nghèo vơi bớt khó khăn nhằm lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng cùng chung tay phòng, chống dịch covid-19.

Cơ Quan Nào Kê Khai, Chi Trả Hỗ Trợ Các Đối Tượng Của Nghị Quyết 42/nq

Rà Soát Nhóm Lao Động Tự Do Theo Nghị Quyết Số 42/nq

Dự Thảo Hướng Dẫn Nghị Quyết 42

Điều Kiện, Thủ Tục Để Người Dân Được Nhận Tiền Hỗ Trợ Theo Nghị Quyết 42 (Dự Kiến)

Một Số Kiến Nghị, Đề Xuất Liên Quan Đến Việc Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 42/2017/qh14 Của Quốc Hội

Thanh Hoá Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ

Hồ Sơ Để Được Hưởng Hỗ Trợ Theo Nghị Quyết 42

01 Năm Triển Khai Nghị Quyết 42 Và Quyết Định 1058: Bước Đột Phá Trong Xử Lý Nợ Xấu

Hội Nghị Trực Tuyến Sơ Kết 2 Năm Triển Khai Nghị Quyết 42/2017/qh14 Và Quyết Định 1058/qđ

Nghị Quyết 42 Và Quyết Định 1058 Góp Phần Quan Trọng Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng Và Giảm Tỷ Lệ Nợ Xấu

Phó Thủ Tướng Vương Đình Huệ: Ngành Ngân Hàng Đã Nỗ Lực, Tích Cực Triển Khai Nghị Quyết 42 Và Quyết Định 1058

Chiều ngày 30/4, trao đổi với PV báo Dân Sinh, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá Trịnh Ngọc Dũng cho biết, đại dịch COVID-19 đã và đang gây ra những tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội, nhất là 3 nhóm đối tượng, gồm: người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

Được biết, ngay từ khi có hướng dẫn thực hiện NQ 42, Thanh Hoá đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và đối tượng thuộc diện thụ hưởng hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chính sách hỗ trợ, đồng thời nắm vững nguyên tắc, nội dung, quy trình, thủ tục đề nghị hỗ trợ theo đúng quy định.

Tỉnh Thanh Hoá cũng đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành của tỉnh, các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan đơn vị, đảm bảo có sự phối hợp kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ trong triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ.

Theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ, người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia theo danh sách đến ngày 31/12/2019 được hỗ trợ thêm 250.000 đồng/khẩu/tháng. Đây là nhóm đối tượng có thể triển khai hỗ trợ trước 10/5/2020.

Xác định hỗ trợ gia đình chính sách, người có công, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội có ý nghĩa lớn trong việc bảo đảm an sinh xã hội, Sở LĐ-TB&XH Thanh Hoá đã tham mưu với UBND tỉnh Thanh Hoá hướng dẫn các địa phương chủ động triển khai rà soát và thống kê các đối tượng để hỗ trợ kịp thời trước ngày 10/5/2020.

“Nhằm quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc NQ 42 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, QĐ số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Thanh Hoá đã triển khai thực hiện rà soát kỹ đối tượng, không để trùng lặp đối tượng được hỗ trợ, đảm bảo công khai và minh bạch, tăng cường sự kiểm tra giám sát, đôn đốc không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng, lãng phí…” – Giám đốc Trịnh Ngọc Dũng nhấn mạnh.

Trong đại dịch “Chúng tôi không bị bỏ lại phía sau”

Là một trong những đối tượng thuộc diện được hỗ trợ từ nghị quyết của Chính phủ, ông Hoàng Văn Sơn, thương binh 2/4 ở Ngô Quyền, phường Điện Biên TP Thanh Hoá cho biết: “Tôi được trưởng phố thông báo về Nghị quyết 42 của Thủ tướng Chính phủ, NQ 42 là một chính sách đầy nhân văn, thể hiện sự chăm lo kịp thời đối với những người yếu thế trong xã hội. Khoản hỗ trợ trong 3 tháng góp phần giúp các gia đình có công với cách mạng vượt qua khó khăn. Qua đó, mỗi người dân tin tưởng, đoàn kết, quyết tâm hơn nữa và luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19…”.

Hay bà Lê Thị Thuỷ 58 tuổi – là lao động bán hàng rong tại phố Lê Hoàn, phường Điện Biên, TP Thanh Hoá cho biết: “Tôi bán bánh khoai hàng rong ngoài đường, cuộc sống mưu sinh kiếm miếng ăn hàng ngày, trong những ngày cả nước phòng chống dịch COVID- 19, gánh hàng rong của tôi phải nghỉ ở nhà, các con tôi lao động bốc vác cũng không có việc làm. Nghe trưởng phố thông báo về NQ 42 của Chính phủ, của Nhà nước và ghi danh sách những lao động mất việc của gia đình, chúng tôi rất xúc động trước quyết sách hỗ trợ của Chính phủ, của Đảng, của Nhà nước đối với người dân lao động”.

“Tôi rất vui trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với người nghèo trong đợt dịch bệnh này. Bên cạnh đó, thời gian qua, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức ở địa phương phường Điện Biên cũng luôn quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi phòng, chống dịch bệnh. Thật may mắn, trong đại dịch, chúng tôi không bị bỏ lại phía sau…” – bà Lê Thị Thuỷ phấn khởi cho biết.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm: Chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn do dịch bệnh COVID-19 được ban hành thời điểm này là vô cùng kịp thời, có ý nghĩa rất lớn đối với người dân. Trong tình hình khó khăn chung, số tiền hỗ trợ tuy không nhiều, nhưng là nỗ lực của Chính phủ nhằm chia sẻ, động viên người dân vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh.

“Hiện tại, thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, ngày 30/4/2020 UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành kế hoạch số 99/KH-UBND về Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Giao cho Sở LĐ-TB&XH chủ động phối hợp chỉ đạo cơ quan chuyên môn chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ các đối tượng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và thực hiện ngay gói hỗ trợ sau dịp nghỉ lễ 30/4 & 1/5” – Phó Chủ tịch Mai Xuân Liêm cho biết thêm.

Thu Hương

Triển Khai Gói Hỗ Trợ An Sinh Xã Hội Theo Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ: Chặt Chẽ, Chính Xác, Kịp Thời

Triển Khai Gói An Sinh Xã Hội Cần Linh Hoạt, Phù Hợp Với Đặc Thù Địa Phương

Hà Nội Triển Khai Gói Hỗ Trợ An Sinh Xã Hội: Kịp Thời, Đúng Đối Tượng!

Ubnd Xã Quế Long Long Trọng Tổ Chức Lễ Công Bố Nghị Quyết 42/nq

Thu Giữ Tài Sản Thế Chấp Của Ngân Hàng Theo Nghị Quyết 42/2017/qh14

Triển Khai Nghị Quyết 42: Ngân Hàng ‘mạnh Dạn’ Xử Lý Nợ Xấu

Xử Lý Nợ Xấu Theo Nghị Quyết 42 Còn Vướng Ở Đâu?

Xử Lý Nợ Xấu Theo Nghị Quyết 42/2017/qh14: Tắc Thu Hồi Tài Sản Đảm Bảo, Tái Xuất Tâm Lý Chây Ỳ

Tập Huấn Triển Khai Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 42/nq

Nghị Quyết Số 42 Về Quy Hoạch Cán Bộ

Nghị Quyết Của Đảng Ủy Trường Về Công Tác Quy Hoạch Cán Bộ

Nghị quyết khi triển khai được kỳ vọng sẽ khắc phục các khó khăn, vướng mắc, bất cập về pháp lý đã nảy sinh trong quá trình xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng, cũng như của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Thị trường mua bán nợ sẽ sôi động hơn

Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC Nguyễn Tiến Đông, Nghị quyết 42 sẽ tháo gỡ về cơ bản những vướng mắc của VAMC trong khi thực hiện giải quyết nợ xấu. Trong đó, vướng mắc lớn nhất là khẳng định quyền chủ nợ và tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho cả VAMC và các ngân hàng trong xử lý nợ xấu.

Chuyên gia tài chính ngân hàng Lê Xuân Nghĩa đánh giá, việc cho phép các ngân hàng thoái lãi dự thu đồng thời cho phép bán nợ xấu thấp hơn giá sổ sách là hai nội dung rất quan trọng được các ngân hàng kỳ vọng nhiều để xử lý nợ xấu.

“Tài sản cho vay 100 tỷ đồng, nếu để trong bảng cân đối thì họ hạch toán lãi trong 100 tỷ đồng đó. Nhưng giờ nếu phát mại chỉ được 40 tỷ đồng thì ngay lập tức ngân hàng lỗ 60 tỷ đồng, do đó họ sợ không dám bán vì chuyển đang lãi thành lỗ, sợ phải chịu trách nhiệm. Nếu để nhiều món như vậy thì ngân hàng sẽ rất khó khăn. Nay Nghị quyết cho phép hạch toán lỗ dần trong nhiều năm là một hỗ trợ lớn cho các ngân hàng, nhất là các ngân hàng nhỏ. Một mặt làm cho bảng cân đối tài sản tích cực hơn, quan trọng hơn nữa là họ có thể dám mạnh dạn bán tài sản xấu thay vì cứ để đó”, TS Lê Xuân Nghĩa lý giải.

Về vấn đề này, Chủ tịch VAMC Nguyễn Tiến Đông cho biết, thông thường một khoản nợ có giá trị 10 đồng, nếu bán đi thu về được 7 đến 8 đồng, còn 2 – 3 đồng hao hụt sẽ bị quy là làm thất thoát tài sản. Với quy định mới, VAMC, các tổ chức tín dụng sẽ mạnh dạn hơn để xử lý khoản nợ xấu theo cơ chế thị trường và thu về số tiền bán được tiếp tục đầu tư vào nền kinh tế. Dự kiến trong thời gian tới, thị trường này cũng sẽ sôi động hơn khi VAMC được bán các khoản nợ cho các đối tượng không phải là doanh nghiệp có chức năng mua bán nợ mà chỉ cần có nhu cầu mua là VAMC được phép bán.

Khó thu giữ bất động sản đối với hộ nghèo

Bên cạnh quy định về mua bán nợ xấu, một trong những quy định cũng được coi là ý nghĩa nhất đối với VAMC cũng như tổ chức tín dụng là khẳng định quyền của chủ nợ và xử lý tài sản đảm bảo. Theo ông Nguyễn Tiến Đông, nếu thực hiện theo quy định tại Bộ Luật Dân sự mới có hiệu lực từ 1/1/2017, thì muốn xử lý tài sản đảm bảo, VAMC, tổ chức tín dụng chỉ có một lựa chọn là phải ra tòa. Theo cách này, từ khi toà thụ lý hồ sơ cho đến khi ra bản án đối với khoản nợ sơ thẩm, phúc thẩm, thậm chí giám đốc thẩm chuyển qua cơ quan thi hành án dân sự thì trung bình mất thời gian khoảng 3 năm.

Với quy định mới tại Nghị quyết 42, nếu khoản nợ có đầy đủ điều kiện pháp lý, trong hợp đồng có thoả thuận về tài sản đảm bảo, khách hàng không trả nợ thì sẽ buộc phải bàn giao cho chủ nợ mà không phải qua tòa án, trừ trường hợp hợp đồng thiếu cơ sở pháp lý. Nghị quyết 42 cũng cho phép tòa áp dụng thủ tục rút gọn trong xử lý tranh chấp đối với hợp đồng tín dụng cũng như hợp đồng về xử lý tài sản đảm bảo với khách hàng.

Tuy nhiên, TS Lê Xuân Nghĩa cũng lưu ý đến một khía cạnh khác của quy định này. Đó là việc cho phép ngân hàng thu giữ tài sản đảm bảo để xử lý nợ xấu có thể giải quyết được đối với những trường hợp là nợ của doanh nghiệp, của hộ gia đình, cá nhân có nhiều tài sản, ngoài bất động sản bị thế chấp. Tuy nhiên, đối với những trường hợp tài sản bị thế chấp là bất động sản duy nhất của hộ gia đình, của người nghèo… thì sẽ rất khó giải quyết.

“Nghị quyết 42 ra đời trong bối cảnh chúng ta chưa có chính sách an sinh tương đồng nên khi xử lý nợ vẫn còn vướng mắc. Đó là với các hộ gia đình có duy nhất một tài sản, nhất là có trẻ con, người già… liệu có thể thu giữ chỗ ở duy nhất của họ, đuổi họ ra đường được không? Hiến pháp đã quy định về quyền có chỗ ở của công dân, cũng như Hiến chương Liên Hiệp quốc đã quy định về quyền có chỗ ở của trẻ em. Do đó, những trường hợp này dù ngân hàng có muốn thu hồi tài sản, đưa ra tòa án cũng rất khó xử lý, hầu như tắc nghẽn ở đây”, TS Lê Xuân Nghĩa cho biết.

Tuy vẫn còn những nội dung cần được hướng dẫn cụ thể để đảm bảo tính khả thi, nhưng các chuyên gia đều đồng tình bên cạnh ý nghĩa về pháp lý, Nghị quyết 42 còn có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao ý thức tuân thủ từ phía khách hàng vay vốn. Trước đây, do cách thức xử lý tài sản đảm bảo rất khó khăn, kéo dài nên khách hàng có tâm lý chây ì… Nay với quy cách xử lý rút gọn, dứt điểm này, khách hàng vay vốn sẽ có ý thức hơn trong việc hợp tác xử lý nợ, rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí cho cả hai bên cũng như cho cả hoạt động của cả nền kinh tế nói chung.

Nghị Quyết 42 Góp Phần Không Nhỏ Vào Kết Quả Xử Lý Nợ Xấu

Sơ Kết 2 Năm Triển Khai Nghị Quyết 42 Về Xử Lý Nợ Xấu Và Quyết Định 1058 Về Cơ Cấu Lại Các Tctd

Những Vướng Mắc Trong Xử Lý Nợ Xấu Theo Nghị Quyết 42 Và Đề Xuất Tháo Gỡ

Mở Rộng Thêm Đối Tượng Không Phải Nộp Và Được Miễn, Giảm Tiền Tạm Ứng Án Phí, Án Phí, Lệ Phí Tòa Án Theo Nghị Quyết 326 Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội.

Cập Nhật Cách Tính Án Phí Dân Sự Sơ Thẩm 2022 Theo Nghị Quyết Số 326

Tháo Gỡ Khó Khăn, Vướng Mắc Trong Triển Khai Nghị Quyết Số 42

Nho Quan Tổng Kết Nghị Quyết Số 42 Nq Tw Và Nghị Quyết Số 11 Nq Tw Của Bộ Chính Trị

Xử Lý Tài Sản Bảo Đảm Theo Nghị Quyết 42: Ách Tắc Khâu Kê Khai Thuế Và Nộp Thuế

Xử Lý Tài Sản Bảo Đảm Theo Nghị Quyết Về Xử Lý Nợ Xấu: Vẫn Còn Những Điểm Trừ

Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành Về Xử Lý Tài Sản Thế Chấp

Tiếp Tục Xử Lý Nợ Xấu Theo Nghị Quyết 42

Thông tin tại cuộc họp cho biết, sau khi Nghị quyết số 42/2017/QH14 có hiệu lực, kết quả xử lý nợ xấu của ngành ngân hàng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Trước khi có Nghị quyết số 42, nợ xấu của toàn hệ thống chủ yếu được xử lý bằng dự phòng rủi ro, các biện pháp xử lý nợ xấu thông qua xử lý tài sản bảo đảm và khách hàng tự trả nợ còn chưa cao.

Tuy nhiên, kể từ khi Nghị quyết số 42 có hiệu lực đến nay, tỷ trọng nợ xấu xử lý bằng hình thức khách hàng tự trả nợ/tổng nợ xấu nội bảng theo Nghị quyết số 42 đã xử lý cao hơn nhiều.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các TCTD đối với công tác xử lý nợ xấu nói chung và xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42 nói riêng thời gian vừa qua.

Theo Phó Thống đốc, mặc dù công tác cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu nói chung và xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42 nói riêng thời gian qua đã đạt được kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi sự chung sức, nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là sự phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương.

Để đảm bảo công tác xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42 được triển khai có hiệu quả trên thực tế, các khó khăn, vướng mắc về cơ bản sẽ được xử lý, các TCTD và VAMC cũng đề xuất một số giải pháp, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tại cuộc họp, đại diện Vụ Pháp chế, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng cũng giải đáp và tiếp thu đối với các khó khăn, vướng mắc và đề xuất của các TCTD, VAMC đưa ra tại cuộc họp.

Đối với các khó khăn, vướng mắc, đề xuất của TCTD chưa hợp lý và các khó khăn, vướng mắc của TCTD đã được NHNN, các Bộ, ngành xử lý, Vụ Pháp chế, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng và VAMC sẽ cùng trao đổi cung cấp thêm thông tin cho TCTD về vấn đề này.

Phó Thống đốc yêu cầu các TCTD rà soát nội dung báo cáo, để có đề xuất, kiến nghị phù hợp nhằm phối hợp, đồng hành với NHNN tiếp tục triển khai có hiệu quả xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42 trong thời gian tới, đồng thời bày tỏ tin tưởng, cùng với sự nỗ lực, quyết liệt của cả hệ thống, ngành Ngân hàng sẽ đạt được mục tiêu về xử lý nợ xấu nhằm góp phần giữ vững sự phát triển ổn định, an toàn, bền vững của hệ thống ngân hàng.

Đẩy Mạnh Tuyên Truyền Triển Khai Nghị Quyết Số 42 Nq

Cơ Quan Nào Kê Khai, Chi Trả Hỗ Trợ Các Đối Tượng Của Nghị Quyết 42/nq

Rà Soát Nhóm Lao Động Tự Do Theo Nghị Quyết Số 42/nq

Dự Thảo Hướng Dẫn Nghị Quyết 42

Điều Kiện, Thủ Tục Để Người Dân Được Nhận Tiền Hỗ Trợ Theo Nghị Quyết 42 (Dự Kiến)

Tập Huấn Triển Khai Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 42/nq

Nghị Quyết Số 42 Về Quy Hoạch Cán Bộ

Nghị Quyết Của Đảng Ủy Trường Về Công Tác Quy Hoạch Cán Bộ

Tổng Kết Nghị Quyết 42 Và Nghị Quyết 11 Của Bộ Chính Trị (Khóa Ix)

Ninh Bình Tổng Kết Nghị Quyết Số 42 Và Nghị Quyết Số 11 Của Bộ Chính Trị

Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 42

Nhằm kịp thời triển khai hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, ngày 08- 09/5/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tham dự Hội nghị có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở LĐ-TB&XH, Ngân hàng chính sách xã hội, Cục Thuế tỉnh, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở LĐ-TB&XH. Ngoài ra có sự tham dự của hơn 320 cán bộ là đại diện UBND, lãnh đạo và cán bộ Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách LĐ-TB&XH các xã, phường, thị trấn. Phát biểu tại Hội nghị, ông Mã Chí Thanh, Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần được triển khai thực hiện ngay, tuy nhiên cũng đề nghị các địa phương thực hiện công khai, minh bạch, kịp thời, hỗ trợ chính xác đối tượng thật sự khó khăn do đại dịch Covid-19, tránh sai sót, trục lợi trong thực hiện chính sách.

Đồng chí Mã Chí Thanh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị tập trung hướng dẫn chi hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. Bên cạnh việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ các đối tượng, các đại biểu còn tập trung giải đáp các thắc mắc, câu hỏi của cán bộ thực hiện ở cấp huyện, xã. Các câu hỏi chủ yếu tập trung về hỗ trợ đối tượng là người lao động tự do, theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg có liệt kê một số công việc nhưng chưa đầy đủ, còn nhiều công việc không được nêu trong Quyết định nhưng vẫn là lao động tự do như thợ hớt tóc, thợ xây dựng… Ngoài ra, vấn đề được đề cập trong việc hỗ trợ người bán vé số lưu động là họ đã được nhận hỗ trợ từ Công ty xổ số kiến thiết trước đó thì nay việc hỗ trợ sẽ thực hiện như thế nào? Vấn đề này đã được các đại biểu trả lời và hướng dẫn thực hiện tại Hội nghị. Dự kiến việc chi hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg sẽ thực hiện và hoàn thành trong tháng 5 năm 2022

Đại biểu nêu câu hỏi sau khi được hướng dẫn nội dung thực hiện chính sách.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, tập trung, các đại biểu đã hướng dẫn và giải đáp nhiều khó khăn, vướng mắc của cán bộ thực hiện trực tiếp ở cấp huyện, cấp xã. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn cung cấp thông tin các số điện thoại (đường dây nóng), cán bộ phụ trách khi thực hiện có khó khăn, vướng mắc có thể liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ kịp thời./.

Xử Lý Nợ Xấu Theo Nghị Quyết 42/2017/qh14: Tắc Thu Hồi Tài Sản Đảm Bảo, Tái Xuất Tâm Lý Chây Ỳ

Xử Lý Nợ Xấu Theo Nghị Quyết 42 Còn Vướng Ở Đâu?

Triển Khai Nghị Quyết 42: Ngân Hàng ‘mạnh Dạn’ Xử Lý Nợ Xấu

Nghị Quyết 42 Góp Phần Không Nhỏ Vào Kết Quả Xử Lý Nợ Xấu

Sơ Kết 2 Năm Triển Khai Nghị Quyết 42 Về Xử Lý Nợ Xấu Và Quyết Định 1058 Về Cơ Cấu Lại Các Tctd