Trước Khi Ra Quyết Định Nhà Quản Trị Cần Phải / Top 11 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Ra Quyết Định Quản Trị Nhà Sách Kinh Tế

Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi chúng tôi gọi điện xác nhận đơn hàng.

RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ – HOÀNG VĂN HẢI

Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS. TS. Hoàng Văn Hải hiện là chủ nhiệm khao Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông đã có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh. Đến nay, PGS. TS. Hoàng Văn Hải đã chủ trì và tham gia nghiên cứu hơn 15 đề tài khoa học các cấp, tham gia và đồng chủ biên hơn 10 cuốn sách về quản trị kinh doanh, đồng thời là tác giả của nhiều bài báo trong nước và quốc tế.

Quyết định quản trị có vai trò rất quan trọng đối với sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp hoặc lớn hơn là của quốc gia. Mỗi nhà quản trị đều phải thường xuyền ra quyết định và chịu trách nhiệm về các quyết định đã lựa chọn. Vì vậy, để tránh sai lầm khi ra quyết định quản trị, bất cứ nhà quản trị nào cũng phải không ngừng nâng cao kỹ năng ra quyết định của mình.

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh bất định và cạnh tranh ngày càng gay gắt, các nhà quản trị còn phải có năng lực ra quyết định nhanh chóng và kịp thời. Bởi vì có những quyết định nếu thực hiện đúng thời điểm sẽ tạo bước ngoặt to lớn đối với sự thành công và phát triển của tổ chức hay công ty.

Giáo trình Ra quyết định quản trị mang nội dung chủ đạo và xuyên suốt là vận dụng tư tưởng quản trị hài hòa Đông – Tây vào việc ra quyết định đúng đắn và hiệu quả, giúp doanh nghiệp cạnh tranh và phát triển bền vững trong môi trường bất định. Cuốn sách cung cấp cho người đọc nội dung khoa học cốt lõi của ra quyết định quản trị, trong đó nhấn mạnh cách vận dụng khoa học ra quyết định quản trị vào hoàn cảnh thực tiễn, đặc biệt là môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Song song với những luận điểm khoa học, các tình huống về ra quyết định quản trị của các tổ chức/doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài cũng được câc tác giả tổng hợp và giới thiệu. Tính khác biệt và điểm nhấn của cuốn sách thể hiện ở các nội dung như: phát huy trí tuệ đại chúng và tác động của văn hóa đối với quá trình ra quyết định quản trị.

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU

CHƯƠNG 1: VẤN ĐỀ VÀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ

I. Bản chất của vấn đề và quyết định

1. Vấn đề là gì?

2. Nguồn gốc phát sinh vấn đề

3. Nhìn nhận vấn đề đúng đắn

4. Quyết định quản trị

II. Vấn đề không chắc chắn và quyết định từng giai đoạn

1. Ba bước để đối phó với vấn đề không chắc chắn

2. Quyết định theo từng giai đoạn

3. Dùng trực giác trong việc xác định vấn đề và ra quyết định quản trị

4. Xác định vấn đề và ra quyết định dựa theo phương thức hollywood

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ

I. Xác định vấn đề và mục tiêu

II. Phân tích nguyên nhân

III. Đề xuất các phương án

1. Đề xuất nhiều phương án khác nhau

2. Huy động trí tuệ tập thể

3. Sử dụng nhóm sáng tạo

IV. Đánh giá các phương án

V. Chọn phương án tối ưu

1. Đặc điểm của phương án tối ưu

2. Các tiêu chí xem xét một phương án tối ưu

3. Quyết định lựa chọn phương án tối ưu

CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP RA QUYẾT ĐỊNH

I. Nội dung các phương pháp ra quyết định quản trị

II. Tư duy nhóm

III. Sáng tạo trong ra quyết định

1. Điều kiện khuyến khích sáng tạo

2. Kích thích động não (brianstorming)

IV. Bối cảnh trong ra quyết định

1. Mời những người thích hợp tham gia

2. Bố trí không gian ra quyết định

3. Thống nhất vê cách ra quyết định

4. Đối thoại cởi mở

5. Dung hòa

CHƯƠNG 4: PHÁT HUY TRÍ TUỆ TẬP THỂ TRONG RA QUYẾT ĐỊNH

I. Ưu thế của ra quyết định dựa trên quyết định số đông

II. Các điều kiện để phát huy trí tuệ của tập thể

1. Sự đa dạng về ý kiến

2. Sự độc lập

3. Sự phi tập trung

4. Sự phối hợp

III. Lôi cuốn nhân viên vào việc ra quyết định

1. Các phương thức lôi cuốn

2. Phân quyền và ủy quyền

IV. Vai trò của lãnh đạo

1. Lãnh đạo phải có một tầm nhìn

2. Lãnh đạo phải có đam mê

3. Lãnh đạo phải có phương pháp trong việc ra quyết định

4. Lãnh đạo là một người xây dựng nhóm

5. Lãnh đạo phải có cá tính

CHƯƠNG 5: VĂN HÓA VÀ RA QUYẾT ĐỊNH

I. Tác động của văn hóa đến ra quyết định quản trị

1. Văn hóa là cách con người giải quyết vấn đề

2. Hệ giá trị là nền tảng của ra quyết định

3. Sự khác biệt văn hóa đông – tây

4. Sự khác biệt văn hóa tạo nên phong cách ra quyết định quản trị

II. Sự hòa hợp giữa quyết định quản trị và văn hóa doanh nghiệp

1. Quyết định quản trị trên nền tảng văn hóa doanh nghiệp

2. Ra quyết định quản trị gắn với các mô hình văn hóa doanh nghiệp điển hình

III. Ra quyết định trong bối cảnh khác biệt văn hóa

1. Nền tảng của những khác biệt văn hóa

2. Ra quyết định quản trị trong bối cảnh đa văn hóa

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

5 Bước Ra Quyết Định Hiệu Quả Cho Nhà Quản Trị

Với một nhà quản trị, ra quyết định là một kỹ năng chính yếu, bạn luôn luôn được mời ra quyết định và thực hiện quyết định.

Những quyết định đúng được đưa ra sẽ tạo bước ngoặt to lớn với sự thành công của tổ chức, ngược lại nhưng quyết định tệ hại thường kéo theo những hậu quả vô cùng đắt giá.

Theo cuốn “Kỹ năng ra quyết định” trường Đại học Harvard, hai lý do chính khiến chúng ta ra quyết định kém hiệu quả, đó là:

Không có đủ thông tin cần thiết cho tình huống hiện tại

Không dự đoán chính xác những diễn biến bất ngờ trong tương lai.

Trong nhiều trường hợp, sự thất bại của các quyết định sẽ đem đến nhiều kinh nghiệm, bài học có giá trị những vẫn rất cần quyết định đúng ngay từ ban đầu.

Cuốn sách cũng đưa ra quy trình 5 bước sau để có thể ra một quyết định hợp lý và hiệu quả:

Ví dụ: Nam là Giám đốc công ty Nam Việt, muốn ra quyết định về chốt phương án nghỉ mát cho công ty năm 2019

Bây giờ, hãy bắt đầu với các bước của quy trình ra quyết định

1. Thiết lập bối cảnh để thành công

Một bối cảnh phù hợp cần có:

Sự tham gia của những cá nhân thích hợp

Bố trí không gian phù hợp

Những người tham gia thống nhất về cách ra quyết định

Ủng hộ các quan điểm, ý kiến khác nhau và tranh luận tích cực

2. Nhìn nhận vấn đề hợp lý

Bước này cần xác định các yếu tố tác động và ảnh hưởng của chúng đến quyết định.

Nếu thiếu các phương án thay thế, bạn sẽ không thể đưa ra quyết định khả thi và tối ưu. Bạn cần đưa ra nhiều phương án khác nhau để so sánh và lựa chọn. Huy động trí tuệ tập thể là cách hữu ích cho bạn khi cần tìm kiếm các phương án và giải pháp.

4. Đánh giá các phương án

Sau khi đã có các phương án, bước này bạn cần đánh giá, xem xét từng phương án về mức độ đáp ứng mục tiêu ban đầu như thế nào. Sau đó lập bảng so sánh mỗi phương án có ưu điểm gì, nhược điểm gì.

5. Chọn phương án khả thi nhất

Đây chính là lúc đưa ra quyết định.

Cùng phân tích mục tiêu chốt phương án nghỉ mát của công ty Nam Việt ở trên theo các bước của quy trình ra quyết định:

Nhìn nhận vấn đề hợp lý: Lúc này nhóm cần xác định ra các yếu tố tác động đến việc nghỉ mát như thời gian, chi phí, chương trình vui chơi, tự tổ chức hay thông qua agency,…

Đánh giá các phương án: bảng so sánh các phương án nghỉ mát:

Quyết Định Quản Trị Là Gì? Nguyên Tắc Ra Quyết Định Quản Trị

Nhà quản trị là gì? Cấp bậc của nhà quản trị trong tổ chức

Tầm hạn quản trị là gì? Đặc trưng và các yếu tố ảnh hưởng

Quyết định quản trị là gì?

Quyết định quản trị chính là hành vi sáng tạo của những nhà quản trị trong doanh nghiệp, giúp định ra các mục tiêu, chương trình hoạt động và tính chất của doanh nghiệp đó để có thể giải quyết được những vấn đề đã chín mùi dựa vào cơ sở vận dụng quy luật vận động khách quan trong sản xuất – kinh doanh và dựa vào việc phân tích những thông tin về hiện trạng của tổ chức và thị trường.

Đôi khi, quyết định quản trị sẽ được thực hiện một cách nhanh gọn, ít đòi hỏi về thời gian cũng như sự nỗ lực. Tuy nhiên đối với các quyết định quan trọng mang tính chất ảnh hưởng tới doanh nghiệp lâu dài, đòi hỏi người ra quyết định phải mất nhiều thời gian, công sức.

Quy trình ra quyết định là một hoạt động quan trọng của quản trị. Nó mang tính chất đúng đắn hoặc là không đúng đắn trong toàn bộ hoạt động của cả một hệ thống. Thông thường quyết định quản trị sẽ có mối quan hệ mật thiết đối với vai trò của các nhà quản trị và uy tín của hệ thống thực hiện quyết định đó.

Phân loại quyết định quản trị

Dựa vào tính chất của vấn đề ra quyết định

Khi đó sẽ bao gồm 3 loại quyết định quản trị. Cụ thể như:

Quyết định quản trị chiến lược: Đây chính là các quyết định đưa ra nhằm xác định về phương hướng hoạt động trong doanh nghiệp, thường được đưa ra bởi các nhà quản trị cấp cao.

Quyết định quản trị chiến thuật: Quyết định này được các nhà quản trị cấp cao đưa ra nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng và bao quát về lĩnh vực hoạt động.

Quyết định quản trị ngắn hạn: Quyết định được đưa ra ngay lập tức và nhanh chóng, thường là các quyết định có tính chất chuyên môn dành cho những hoạt động nghiệp vụ.

Quyết định quản trị dài hạn: Các quyết định sẽ được đề xuất ra trước tuy nhiên lại không được tiến hành tức thì. Quyết định này cần phải có thời gian để chuẩn bị các tư trang đáp ứng cho những hoạt động có thể sẽ được thực hiện trong thời gian sắp tới.

Quyết định trung hạn: Đối với quyết định này thời gian tiến hành sẽ ngắn hơn so với quyết định quản trị dài hạn. Tuy nhiên nó cũng không nhanh chóng, tức thì mà cần chờ đợi một thời gian tương đối dài.

Quyết định quản trị tác nghiệp: Đây là quyết định được các nhà quản trị cấp thấp đề ra nhằm giải quyết vấn đề mang tính chất nghiệp vụ đối với những bộ phận trong doanh nghiệp.

Quyết định toàn cục: Quyết định đưa ra ảnh hưởng tới công việc của toàn bộ các nhân viên có trong các bộ phận khác nhau. Quyết định toàn cục thường gắn liền với mục tiêu phát triển trong doanh nghiệp.

Quyết định về kiểm tra: Là các quyết định về đánh giá kết quả, tìm hiểu những nguyên nhân hoặc các biện pháp giúp điều chỉnh về hoạt động.

Quyết định về vấn đề tổ chức: Quyết định đưa ra nhằm xây dựng về cơ cấu của các tổ chức hoặc ảnh hưởng tới vấn đề nhân sự.

Quyết định kế hoạch: Nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng một bản kế hoạch đảm bảo phương án phù hợp đối với các vấn đề xảy ra.

Dựa vào phạm vi thực hiện

Dựa vào chức năng quản trị

Quyết định cần phải đảm bảo với đường lối phát triển của đất nước nói chung và chính sách phát triển của các doanh nghiệp nói riêng.

Đảm bảo về tính khoa học: Mang tới độ chính xác cao và có tính thuyết phục. Quyết định được đưa ra sẽ dựa vào các quy luật khách quan và có độ tin cậy.

Đảm bảo được tính hiện thực sao cho phù hợp với tình hình của thị trường, phù hợp với khả năng của các doanh nghiệp và đảm bảo được nguyện vọng của toàn bộ nhân viên trong doanh nghiệp.

Phải có mục đích và đưa ra quyết định cụ thể.

Đảm bảo được tính tiết kiệm, tối ưu và đồng bộ nhất.

Phải đảm bảo về vấn đề an toàn cho kinh tế và đáp ứng được các tình huống xảy ra.

Phù hợp với luật pháp.

Các nguyên tắc và yêu cầu đối với các quyết định quản trị

Khi đưa ra các quyết định quản trị cần phải đảm bảo những nguyên tắc và yêu cầu cơ bản như sau:

Quyết định quản trị cần phải tuân thủ theo các nguyên tắc.

Quyết định quản trị cần phải đảm bảo được tính đồng bộ, tính rõ ràng của những thuật ngữ quan trọng. Dựa vào các định nghĩa mang tính chất thống nhất, có sự logic, cô đọng, dễ hiểu về nội dung của các quyết định.

Quy trình ra quyết định quản trị trong doanh nghiệp

Bước 1: Nhận biết được vấn đề cần ra quyết định

Phản ánh về sự góp ý các phương án đối với việc tiến hành mục tiêu quyết định.

Tính toán chỉ tiêu sử dụng làm các tiêu chuẩn để đánh giá về những quyết định đó.

Số lượng các tiêu chuẩn đưa ra cần phải đảm bảo không được quá nhiều

Bước này các nhà quản trị sẽ tự đặt ra các câu hỏi và tự tìm ra các câu trả lời.

Thống kê danh sách tất cả những phương án. Kể cả về những phương án mới mà bạn nghĩ rằng không thể nào thực hiện được.

Phân tích kỹ càng và lựa chọn ra phương án mang tính thiết thực nhất.

Gộp các phương án gần giống nhau để có thể thuận tiện đánh giá và đề xuất các hướng giúp giải quyết quyết định.

Bước 2: Lựa chọn các tiêu chuẩn đánh giá phương án

Thông qua phương pháp định tính và phương pháp định lượng để đánh giá phương án.

Xác định tính hiệu quả trong mỗi phương án.

Loại bỏ và thay thế đối với những phương án nào không được đánh giá.

Những tiêu chuẩn đó sẽ bao gồm:

Sau khi đã phân tích và đánh giá phương án nào là tốt nhất thì sẽ lựa chọn phương án để ra quyết định.

Nhà quản trị đề ra những quyết định trực tiếp. Đồng thời phải chịu các trách nhiệm khi đưa ra quyết định dựa vào những phương án đã được đề ra đó.

Bước 3: Tìm kiếm phương án giải quyết vấn đề

Bước 4: Tiến hành đánh giá các phương án

Bước 5: Lựa chọn phương án thích hợp và ra quyết định

Bước 6: Ra văn bản quyết định

Quyết định đưa ra cần phải gửi qua bộ phận phụ trách nhân sự của doanh nghiệp để lập văn bản. Sau đó gửi tới tất cả những nhân viên chịu ảnh hưởng. Khi đó họ sẽ tiếp nhận các thông tin đó và áp dụng để thực hiện kể từ ngày các quyết định có hiệu lực.

Hành vi tổ chức là gì? Thông tin thú vị về hành vi tổ chức

Phong cách lãnh đạo là gì? Phân loại và các yếu tố ảnh hưởng

Tôi là Phương Tâm, dù học quản trị kinh doanh nhưng tôi lại yêu thích viết lách, tôi đã theo đuổi nó hơn 5 năm và thử sức với nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiện tại, tôi là người lên kế hoạch và chịu trách nhiệm về mặt nội dung của website Luận văn Quản trị.

Quyết Định Quản Trị Là Gì? Quy Trình Ra Quyết Định Trong Quản Trị

Nhà quản trị luôn là người ra những quyết định. Có thể nói quyết định chính là sản phẩm của lao động và là một trong những kỹ năng thiết yếu của nhà quản trị. Vậy quyết định quản trị là gì? Quy trình ra quyết định trong quản trị ra sao? Cùng tìm hiểu trong bài viết sau. Quyết định quản trị là gì?

Quyết định quản trị là gì?

Quyết định được định nghĩa là sản phẩm quan trọng nhất của quản trị và là khâu chủ chốt của quá trình quản trị doanh nghiệp. Nó quyết định tính chất đúng đắn hoặc không đúng đắn toàn bộ hoạt động của một doanh nghiệp.

Quyết định quản trị là sản phẩm sáng tạo của nhà quản trị nhằm định ra chương trình và tính chất hoạt động của doanh nghiệp. Để giải quyết một vấn đề đã chín muồi trên cơ sở hiểu biết các quy luật vận động khách quan của hệ thống được quản trị và việc phân tích các thông tin về hiện trạng của doanh nghiệp.

Phân loại quyết định quản trị

Quyết định quản trị được phân loại ra sao?

Vì tính chất phức tạp của quá trình quản trị, các quyết định quản trị được đưa ra cũng khá đa dạng, có thể phân loại quyết định quản trị theo các tiêu chuẩn sau:

– Căn cứ vào tính chất của quyết định, ta có thể chia quyết định quản trị thành: các quyết định chiếc lược, các quyết định chiến thuật và các quyết định tác nghiệp.

+ Quyết định chiến thuật: Mang tính chất thường xuyên hơn, đó là những quyết định nhằm đạt được các mục tiêu ngắn hạn, mang tính chất cục bộ và có tác dụng làm thay đổi hướng phát triển của hệ thống quản trị doanh nghiệp.

+ Quyết định tác nghiệp: Là những quyết định được đưa ra hàng ngày, có tính chất điều chính và chỉ đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu của doanh nghiệp.

– Căn cứ theo phương pháp ra quyết định, thường có thể chia thành 2 loại quyết định cơ bản là: quyết định trực giác và quyết định có lý giải.

+ Quyết định trực giác: Thường xuất phát từ trực giác mà không cần tới sự phân tích hay lý trí để ra quyết định. Các quyết định này thường dựa trên cơ sở kinh nghiệm và cảm giác trực tiếp của người ra quyết định.

+ Quyết định có lý giải: Dựa trên cơ sở nghiên cứu và phân tích một cách có hệ thống các vấn đề khi ra quyết định. Các quyết định này thường được cân nhắc, so sánh và đảm bảo về tính hợp lý cũng như hiệu quả nhăm giảm bớt nhầm lẫn trong các quyết định.

– Căn cứ theo thời gian quyết định có thể chia thành quyết định dài hạn, quyết định trung hạn và quyết định ngắn hạn.

– Căn cứ vào tính chất tác động của quyết định tới doanh nghiệp có thể chia thành quyết định trực tiếp và quyết định gián tiếp.

+ Quyết đinh gián tiếp nhằm thực hiện các hoạt động trong doanh nghiệp.

Quy trình ra quyết định quản trị trong doanh nghiệp

Quy trình ra quyết định có ảnh hưởng đến tất cả công việc của nhà quản trị doanh nghiệp. Thông thường, quy trinh ra quyết định của nhà quản trị bao gồm:

Bước 1: Xác định nhu cầu ra quyết định

Trước hết cần xem xét sự cần thiết trong ra quyết định, nghĩa là thực sự có vấn đề cần giải quyết, đòi hỏi sự ra quyết định phù hợp.

Thường thì quá trình ra quyết định đều xuất phát từ việc đề ra nhiệm vụ. Tùy theo mức độ nghiên cứu những vấn đề mới xuất hiện, giải quyết những vấn đề này có ảnh hưởng ít nhiều đến kết quả của quyết định.

Do vậy, khi ra các quyết định có nội dung mới thì bước đầu cũng phải sơ bộ đề ra nhiệm vụ và được làm rõ dần trong quá trình ra quyết định.

Bước 2: Chuẩn bị các căn cứ ra quyết định

Trước khi ra quyết định, người quản lý cần phải xác định các căn cứ, yêu cầu cần thiết cho việc ra quyết định. Các căn cứ tiêu chuẩn này có mức độ quan trọng khác nhau trong việc ra quyết định, do đó nên xác định mức độ ưu tiên của từng căn cứ, hoặc yêu cầu của quyết định.

Chỉ có thể giải quyết đúng đắn một vấn đề nào đó nếu như có thong tin đầy đủ và chính xác. Lượng thông tin cần thiết phụ thuộc vào tính phức tạp của nội dung quyết định cần đưa ra và phụ thuộc vào trình độ thành thạo và những thông tin cần thiết về các tình huống nhất định.

Nếu thông tin chưa đủ quyết định vấn đề một cách chắc chắn thì phải có các biện pháp khác để bổ sung. Đôi khi cần phải giải quyết những vấn đề cấp bách và quan trọng, người ra quyết định có thể trực tiếp tìm hiểu tình hình tại chỗ.

Công việc này thường không tốn kém nhiều thời gian mà lại giúp cho người lãnh đạo có được những thông tin đầy đủ và chính xác nhất.

Tuy nhiên không phải tất cả mọi thông tin thu thập được đều đầy đủ và chính xác. Vì thế khi ra quyết định cần phải chú ý đánh giá tính chính xác của các nguồn thông tin.

Bước 3: Dự kiến các phương án quyết định và lựa chọn quyết định

Trong bước này hình thành các phương án quyết định sư bộ được trình bày dưới dạng kiến nghị. Cần xem xét kỹ lưỡng mọi phương án quyết định có khả năng lựa chọn, rước hết nên sử dụng các kinh nghiệm đúc kết được để giải quyết những vấn đề tương tự.

Một khi các phương án quyết định được đưa ra thì việc tiếp theo là phải đánh giá và lựa chọn phương án quyết định hợp lý nhất. có thể dùng những phương pháp phân tích trực giác của nhà quản trị để lựa chọn lần cuối.

Chỉ nên để lại những phương án quyết định thiết thực nhất, bởi vì số lượng các phương án càng nhiều thì càng khó phân tích, đánh giá và lựa chọn sao cho hợp lý.

Thông thường, một quyết định hợp lý sẽ hướng về mục tiêu của doanh nghiệp. Điều quan trọng là người ra quyết định phải xác minh được rõ mục tiêu đặt ra và cố gắng đưa ra được những quyết định đúng đắn, giúp đem lại kết quả tối ưu cho mục tiêu của doanh nghiệp.

Đưa ra quyết định quản trị hợp lý sẽ giúp tổ chức của bạn hoạt động hiệu quả hơn

Bước 4: Ra quyết định chính thức

Sau khi lựa chọn, nhà quản trị sẽ trực tiếp đưa ra quyết định chính thức và chịu trách nhiệm rực tiếp về quyết định đó.

Trước tiên, quyết định quản trị cần được nêu lên thành chỉ thị hay mệnh lệnh để nó có hiệu thực của một văn bản hành chính trong tổ chức. Trong văn bản, quyết định không chỉ dự tính làm gì mà còn cần phải xác định rõ ai làm, làm ở đâu, làm khi nào và làm bằng cách nào, ai kiểm tra, khi nào kiểm tra và đánh giá như thế nào?

Tất cả những điều đó tạo thành tiền đề cần thiết cho việc tổ chức doanh nghiệp thực hiện quyết định quản trị.

Bước 5: Quyết định phải được truyền đạt đến người thực hiện hay tổ chức thực hiện

Sau khi quyết định được đưa ra thì phải được phổ biến và giải thích ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của quyết định đã đề ra. Những kết quả có thể đạt được và vạch ra một kế hoạch thực hiện quyết định cụ thể.

Việc tổ chức thực hiện quyết định phải xuất phát từ việc quy định rõ giới hạn hiệu lực của quyết định và phải theo đúng giới hạn đó trong quá trình thực hiện. Việc tổ chức thực hiện phải cụ thể, rõ ràng, kế hoạch tổ chức thực hiện cần năng động và tập trung được lực lượng tham gia chủ yếu.

Bước 6: Kiểm tra việc thực hiện và điều chỉnh quyết định

Kiểm tra tình hình thực hiện quyết định có vai trò quan trọng đối với hiệu lực và quyết định trong tổ chức.

Tổ chức tốt việc kiểm tra thực hiện sẽ đem lại một quá trình thực hiện quyết định sự linh hoạt cần thiết. Mục đích của việc kiểm tra không chỉ giúp kịp thời phát hiện những sai lệch so với kế hoạch mà còn kịp thời đưa ra những biện pháp phòng ngừa và khắc phục sai lệch.

Trong quá trình thực hiện có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự cần thiết phải điều chỉnh quyết định trong doanh nghiệp. Các nguyên nhân thường gặp phải là: Do tổ chức thực hiện không tốt, những thay đổi đột ngột do bên ngoài hoặc có thể là những sai lầm nghiêm trọng trong chính quyết định.

Đừng do dự trong việc điều chỉnh quyết định khi quyết định đó bị mất hiệu lực, đặc biệt là khi nó trở thành nhân tố phá hoại công ty, doanh nghiệp.

Việc điều chỉnh quyết định không nhất thiết phải là do sự xuất hiện của một tình huống bất lợi mà nhiều khi trong quá trình thực hiện quyết định có thể phát hiện ra những khả năng mới mà trước đó, ta chưa dự kiến được sẽ đem lại kết quả cao hơn dự định.

Các nhà quản trị cần phải thực sự có bản lĩnh để điều chỉnh quyết định.

Đặc biệt lưu ý: Quá nhiều sửa đổi không cần thiết sẽ tạo nên sự xáo trộn về mặt tổ chức gây ra sự mất tin tưởng, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Với quy trình thực hiện quyết định quản trị trên, các nhà quản trị có thể đưa ra được các quyết định giải quyết vấn đề của doanh nghiệp một cách đơn giản hơn.

Trong nhiều trường hợp, không kể là quyết định có thực hiện đầy đủ và đúng hạn hay không, đều cần đúc kết các kết quả thực hiện quyết định nhằm làm tăng thêm kho tàng kinh nghiệm và kiến thức trong quá trình đưa ra quyết định trong quản trị doanh nghiệp.