Văn Bản Báo Cáo Có Kính Gửi Không / Top 7 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 4/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Tờ Trình Có Phần Kính Gửi Không

Tờ Trình Có Phần Kính Gửi Không, Phân Tích Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Phân Tích 3 Khổ Thơ Cuối Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Mẫu Tờ Trình Có Kính Gửi Không, Tờ Trình Có Kính Gửi Không, Hãy Giải Thích Quy Luật Lan Truyền Xung Thần Kinh Trên Sợi Thần Kinh Không Có Bao M, Người Lái Xe Cố Tình Vi Phạm Luật Giao Thông Đường Bộ, Không Phân Biệt Làn Đường, Vạch Phân Làn, Hãy Phân Tích Đường Đi Của Xung Thần Kinh Trong Phản Xạ Đó, Báo Cáo Kết Quả Hoạt Đông Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần Kinh Đô, Phân Tích ưu Thế Của Kinh Tế Hàng Hóa So Với Kinh Tế Tự Nhiên, Kinh Tế Lượng Trong Phân Tích Và Dự Báo Kinh Tế Xã Hội, Đâu Là Phần Mềm Bản Tín Không Trả Phí, Hóa Đơn Phần Mềm Có Thuế Không, Bài Thơ Xe Không Kính, Phân Tích ô Nhiễm Không Khí, Như Ta Đã Thấy Gdp Không Phản ánh Được Đầy Đủ Đáp án, 9 Bài Thơ Tiểu Đội Xe Không Kính, Văn 9 Bài Thơ Tiểu Đội Xe Không Kính, Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Mẫu Thông Báo Có Kính Gửi Không, Văn 9 Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Khổ 6 Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Khổ 7 Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Không In Được Báo Cáo Thuế Từ Phần Mềm Htkk, Nhận Định Nào Sau Đây Không Đúng Mức Phản ứng, Phân Tích ô Nhiễm Môi Trường Không Khí, “công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt”, Truyện Cười Quả Bí Khổng Lồ Phê Phán Điều Gì, Nguyên Tố Nào Không Phản ứng Trực Tiếp Với Clo, Quy Định Về Phân Loại, Phân Cấp Công Trình Xây Dựng, Nội Dung Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, 3 Câu Thơ Có Hình ảnh Chiếc Xe Không Kính, Soạn Văn 9 Bài Thơ Tiểu Đội Xe Không Kính, Nội Dung Bài Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Văn 9 Bài Thơ Tiểu Đội Xe Không Kính Violet, Tuyển Tập Truyện Kinh Dị Không Lời, Như Ta Đã Thấy Gdp Không Phản ánh Được Đầy Đủ Chính Chất, Báo Cáo Tài Chính Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt, Tính Cách Có Quyết Định Số Phận Không, Phương Trình Hóa Học Của Phản ứng Nào Sau Đây Thuộc Loại Phản ứng Thế, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Không Xác Định Thời Hạn, Kế Hoạch Kinh Doanh Điều Hoà Không Khí, Văn Bản Xác Nhận Không Nợ Thuế Của Hộ Kinh Doanh Cá Thể, Văn Bản Xác Nhận Không Nợ Thuế Hộ Kinh Doanh Cá Thể, Học Thuyết Nào Cho Thấy Nguyên Tử Không Phải Là Phần Tử Nhỏ Nhất Của Vật C, Trong Sơ Đồ Khối Của Một Máy Thu Thanh Vô Tuyến Đơn Giản Không Có Phận Nào Sau Đây?, Không Phân Biệt Đối Xử Dựa Trên Tình Trạng Khuyết Tật, Quan Niệm Không Đúng Về Kinh Tế Thị Trường, Quan Niệm Nào Không Đúng Về Kinh Tế Thị Trường, Văn Bản Đề Nghị Xác Nhận Không Nợ Thuế Hộ Kinh Doanh, Định Luật Nào Sau Đây Không áp Dụng Được Trong Phản ứng Hạt Nhân, Công Ty Cổ Phần Và Quá Trình Cổ Phần Hoá ở Việt Nam, Phương án Nào Không Phải Là Đặc Điểm Của Sự Lan Truyền Xung Thần Kinh, Định Nghĩa Nào Sau Đây Về Tăng Trưởng Kinh Tế Là Không Đúng, Giáo Trình Kinh Tế Thương Mại Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Phần Lề Đường Có Được Sử Dụng Cho Các Phương Tiện Giao Thông Qua Lại Hay Không, Trong Sơ Đồ Khối Của Một Máy Phát Thanh Dùng Vô Tuyến Không Có Bộ Phận Nào Dưới Đây?, Hãy Chứng Minh Kinh Tế Nước Ta Trong Các Thế Kỷ X – Xv Phát Triển Không Đều, Như Ta Đã Thấy Gdp Không Phản ánh Được Đầy Đủ Chất Lượng Cuộc Sống Hay Mức Độ Phát Triển, Phương án Nào Không Phải Là Đặc Điểm Truyền Xung Thần Kỉnh Trên Sợi Trục Kh, Công Ty Cổ Phần Kinh Đô, Mau Số 02/uq-cn Danh Cho Các Thành Vien Ho Gia Dinh, Ho Kinh Doanh, To Chức Khác Khong Có Tư Cách Ph, Quan Niệm Khác Nhau Về Đối Tượng Nghiên Cứu Của Kinh Tế Chính Trị Không Thay Đổi, Mẩu Số 02/uq-cn( Dành Cho Các Hộ, Thành Viên Trong Gia Đình,hộ Kinh Doanh,tổ Chức Khac Không Co Tư C, Kinh Tế Thị Trường Không Phải Là Cái Riêng Của Chủ Nghĩa Tư Bản Mà Là Thành Tựu Chung Của Nhân Loại, Mẩu Số 02/uq-cn( Dành Cho Các Hộ, Thành Viên Trong Gia Đình,hộ Kinh Doanh,tổ Chức Khac Không Co Tư C, Mau Số 02/uq-cn Danh Cho Các Thành Vien Ho Gia Dinh, Ho Kinh Doanh, To Chức Khác Khong Có Tư Cách Ph, Phân Tích Kinh Doanh, Công Ty Cổ Phần Kinh Đô Miền Bắc, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Xây Dựng Phần Mềm, Phan Tich Chi Tieu Kinh Te, Phân Tích Kinh Tế Dược, Báo Cáo Tài Chính Công Ty Cổ Phần Kinh Đô, Phương Trình 6nco2 + 5nh2o (c6h10o5)n + 6no2 Là Phản ứng Hoá Học Chính Của Quá Trình, Hãy Phân Tích Đường Đi Của Xung Thần Kinh, Báo Cáo Tài Chính Công Ty Cổ Phần Kinh Đô 2018, Phân Tích Mô Hình Kinh Doanh Trà Sữ Ten Ren, Phân Tích Mô Hình Kinh Doanh, Phân Tích 5 Bài Học Kinh Nghiệm Lớn Của Đảng, Phân Tích ưu Thế Và Khuyết Tật Của Nền Kinh Tế Thị Trường, Phân Tích ưu Điểm Của Hộ Kinh Doanh, Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Dịch Vụ Hà Đô , Mẫu Đơn Đăng Ký Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần, Phân Tích Rủi Ro Trong Kinh Doanh, Phần 3 : Noi Dung Ke Hoach Kinh Doanh, Cac Gio Kinh Phungvu Giao Phan Vinh, Báo Cáo Tài Chính Công Ty Cổ Phần Kinh Đô Năm 2018, Phân Tích ưu Điểm Của Công Cụ Kinh Tế, “phân Tích ưu Điểm Của Hộ Kinh Doanh, Phân Tích Môi Trường Kinh Doanh, Phân Tích Tổng Kết Kinh Nghiệm, Giấy Uỷ Quyền (dành Cho Các Thành Viên Hộ Gia Đình, Hộ Kinh Doanh, Tổ Chức Khác Không Có Tư Cách Phá, Giấy ủy Quyền Dành Cho Các Thành Viên Hộ Gia Đình, Hộ Kinh Doanh, Tổ Chức Khác Không Có Tư Cách, Giấy ủy Quyền ( Dành Cho Các Hộ Gia Đình, Kinh Doanh, Tổ Chức Khác Không Có Tư Cách Pháp Nhân), Giấy Uỷ Quyền (dành Cho Các Thành Viên Hộ Gia Đình, Hộ Kinh Doanh, Tổ Chức Khác Không Có Tư Cách Phá, Ngô Thị Tuyết Mai, Nguyễn Như Bình (2016), Giáo Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Nxb Đh Kinh Tế Quốc, Ngô Thị Tuyết Mai, Nguyễn Như Bình (2016), Giáo Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Nxb Đh Kinh Tế Quốc , Bài Thuyết Trình Tiếng Anết Trình Sáng Kiến Kinh Nghiệm Mầm Non, Học Hỏi Và Phát Triển Môn Phân Tích Kinh Doanh, Biểu Mẫu Đăng Ký Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần,

Tờ Trình Có Phần Kính Gửi Không, Phân Tích Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Phân Tích 3 Khổ Thơ Cuối Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Mẫu Tờ Trình Có Kính Gửi Không, Tờ Trình Có Kính Gửi Không, Hãy Giải Thích Quy Luật Lan Truyền Xung Thần Kinh Trên Sợi Thần Kinh Không Có Bao M, Người Lái Xe Cố Tình Vi Phạm Luật Giao Thông Đường Bộ, Không Phân Biệt Làn Đường, Vạch Phân Làn, Hãy Phân Tích Đường Đi Của Xung Thần Kinh Trong Phản Xạ Đó, Báo Cáo Kết Quả Hoạt Đông Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần Kinh Đô, Phân Tích ưu Thế Của Kinh Tế Hàng Hóa So Với Kinh Tế Tự Nhiên, Kinh Tế Lượng Trong Phân Tích Và Dự Báo Kinh Tế Xã Hội, Đâu Là Phần Mềm Bản Tín Không Trả Phí, Hóa Đơn Phần Mềm Có Thuế Không, Bài Thơ Xe Không Kính, Phân Tích ô Nhiễm Không Khí, Như Ta Đã Thấy Gdp Không Phản ánh Được Đầy Đủ Đáp án, 9 Bài Thơ Tiểu Đội Xe Không Kính, Văn 9 Bài Thơ Tiểu Đội Xe Không Kính, Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Mẫu Thông Báo Có Kính Gửi Không, Văn 9 Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Khổ 6 Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Khổ 7 Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Không In Được Báo Cáo Thuế Từ Phần Mềm Htkk, Nhận Định Nào Sau Đây Không Đúng Mức Phản ứng, Phân Tích ô Nhiễm Môi Trường Không Khí, “công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt”, Truyện Cười Quả Bí Khổng Lồ Phê Phán Điều Gì, Nguyên Tố Nào Không Phản ứng Trực Tiếp Với Clo, Quy Định Về Phân Loại, Phân Cấp Công Trình Xây Dựng, Nội Dung Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, 3 Câu Thơ Có Hình ảnh Chiếc Xe Không Kính, Soạn Văn 9 Bài Thơ Tiểu Đội Xe Không Kính, Nội Dung Bài Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Văn 9 Bài Thơ Tiểu Đội Xe Không Kính Violet, Tuyển Tập Truyện Kinh Dị Không Lời, Như Ta Đã Thấy Gdp Không Phản ánh Được Đầy Đủ Chính Chất, Báo Cáo Tài Chính Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt, Tính Cách Có Quyết Định Số Phận Không, Phương Trình Hóa Học Của Phản ứng Nào Sau Đây Thuộc Loại Phản ứng Thế, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Không Xác Định Thời Hạn, Kế Hoạch Kinh Doanh Điều Hoà Không Khí, Văn Bản Xác Nhận Không Nợ Thuế Của Hộ Kinh Doanh Cá Thể, Văn Bản Xác Nhận Không Nợ Thuế Hộ Kinh Doanh Cá Thể, Học Thuyết Nào Cho Thấy Nguyên Tử Không Phải Là Phần Tử Nhỏ Nhất Của Vật C, Trong Sơ Đồ Khối Của Một Máy Thu Thanh Vô Tuyến Đơn Giản Không Có Phận Nào Sau Đây?, Không Phân Biệt Đối Xử Dựa Trên Tình Trạng Khuyết Tật, Quan Niệm Không Đúng Về Kinh Tế Thị Trường, Quan Niệm Nào Không Đúng Về Kinh Tế Thị Trường, Văn Bản Đề Nghị Xác Nhận Không Nợ Thuế Hộ Kinh Doanh,

Văn Bản Báo Cáo Ngữ Văn 7

– Báo cáo thường là bản tổng hợp trình bày về tình hình, sự việc và các kết quả đạt được của một cá nhân hay tập thể.

– Bản báo cáo cần trình bày trang trọng, rõ ràng và sáng sủa theo một số mục quy định sẵn. Nội dung không nhất thiết phải trình bày đầy đủ tất cả nhưng cần chú ý các mục sau:

Báo cáo của ai?

Báo cáo với ai?

Báo cáo về việc gì?

Kết quả như thế nào?

Hướng dẫn soạn bài Văn bản báo cáo ngữ văn 7

I. Đặc điểm của văn bản báo cáo

. Đọc các văn bản trong trang 133, 134 SGK Ngữ văn 7 tập 2.

a) Viết báo cáo để làm gì?

b) Báo cáo cần phải chú ý những yêu cầu gì về nội dung và hình thức trình bày?

c) Em đã viết báo cáo lần nào chưa? Hãy dẫn ra một số trường hợp cần viết báo cáo trong sinh hoạt và học tập ở trường, lớp em.

Trả lời câu hỏi trang 134 Ngữ văn 7 tập 2

a) Mục đích của viết báo cáo là để tổng hợp trình bày về tình hình, sự việc và các kết quả đạt được của một cá nhân hay một tập thể.

b) Báo cáo cần phải chú ý những yêu cầu sau:

+ Về hình thức trình bày: trang trọng, rõ ràng và sáng sủa theo một số quy định sẵn.

+ Về nội dung: không nhất thiết phải trình bày đầy đủ tất cả nhưng cần chú ý các mục sau: Báo cáo với ai? Báo cáo về việc gì? Kết quả như thế nào?

c) Một số trường hợp cần viết báo cáo:

+ Lớp trưởng báo cáo kết quả xếp loại thi đua của lớp trong tháng.

+ Bí thư báo cáo về buổi sinh hoạt chi đoàn của lớp

+ Tình hình học tập của lớp khi kết thúc năm học.

Câu 3: Trong các tình huống sau đây, tình huống nào phải viết báo cáo?

a) Sắp tới nhà trường sẽ tổ chức đi tham quan một di tích lịch sử nổi tiếng theo tinh thần tự nguyện, tất cả các bạn trong lớp đều muốn tham gia.

b) Gần cuối năm học, Ban Giám hiệu cần biết tình hình học tập, sinh hoạt và công tác của lớp trong hai tháng cuối năm.

c) Do bố mẹ thay đổi nơi công tác, em phải chuyển đến học một trường tại chỗ ở mới.

Trả lời:

Tình huống phải viết báo cáo: b)

Các tình huống còn lại:

+ Tình huống a) cần viết văn bản đề nghị.

+ Tình huống c) cần viết đơn xin nhập học.

Trả lời câu hỏi trang 135 SGK Ngữ văn 7 tập 2

II. Cách làm văn bản báo cáo 1. Tìm hiểu cách làm văn bản báo cáo

a) Hãy đọc hai văn bản báo cáo trên và xem các mục trong văn bản được trình bày theo thứ tự nào. Cả hai văn bản có những điểm gì giống và khác nhau?

Những phần nào là quan trọng, cần chú ý trong cả hai văn bản báo cáo?

b) Từ văn bản trên, hãy rút ra cách làm một văn bản báo cáo.

Trả lời:

a) Các mục trong cả hai văn bản báo cáo được trình bày theo thứ tự:

(1) Quốc hiệu và tiêu ngữ

(2) Địa điểm, ngày tháng làm báo cáo

(3) Tên văn bản: Báo cáo về nội dung gì

(4) Nơi nhận báo cáo

(5) Người (tổ chức) báo cáo

(6) Nêu sự việc, lí do và kết quả đã làm được

(7) Chữ kí và họ tên người báo cáo

– Hai văn bản báo cáo trên giống nhau về cách trình bày các mục và khác nhau ở nội dung cụ thể.

– Những mục quan trọng, cần chú ý trong hai câu văn bản báo cáo trên là: (3), (4), (5), (6).

b) Cách làm một báo cáo:

– Tuân thủ theo 7 mục như câu a).

– Trình bày cần trang trọng, rõ ràng và sáng sủa.

– Nội dung không nhất thiết phải trình bày đầy đủ tất cả, nhưng cần chú ý các mục (5), (4), (3), (6).

2. Dàn mục một văn bản báo cáo

– Lưu ý mẫu văn bản khá cố định, tuy nhiên cũng cần thấy rằng không nhất thiết phải trình bày đầy đủ như trên.

– Văn bản phải chú ý: Báo cáo của ai? Với ai? Về việc gì? Kết quả như thế nào?

3. Lưu ý

a) Tên văn bản cần viết chữ in hoa, khổ chữ to.

b) Trình bày văn bản báo cáo cần sáng sủa, cân đối: các phần quốc hiệu và tiêu ngữ, tên văn bản, nơi nhận và nội dung báo cáo, mỗi phần cách nhau 2 – 3 dòng; không viết sát lề giấy, không để phần trên và phần dưới trang giấy có khoảng trống quá lớn.

III. Soạn bài Văn bản báo cáo Luyện tập

Câu 1. Sưu tầm và giới thiệu trước lớp một văn bản báo cáo nào đó (chỉ ra các nội dung, hình thức, phần, mục được trình bày trong văn bản đó).

Trả lời:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2018

BÁO CÁO Về kết quả của phong trào Đôi bạn cùng tiến

Kính gửi: Ban giám hiệu trường THCS Phan Chu Trinh.

Hưởng ứng phong trào Đôi bạn cùng tiến do Nhà trường tổ chức, lớp 7A chúng em đã tích cực tham gia và đã thu được kết quả như sau:

Về học tập: điểm Tổng kết cuối học kì, 100% các bạn đạt được điểm trung bình trở lên. Trong đó, 25% đạt điểm giỏi, 70% đạt điểm khá, 5% đạt điểm trung bình khá và không có điểm yếu.

Về thái độ: Thực hiện tốt nội quy nhà trường, đi học đúng giờ, giữ trật tự trong lớp, các bạn hăng say phát biểu ý kiến. Trong lớp đặc biệt có đôi bạn Vũ Hồng Hà và Phạm Minh Hưng có nhiều điểm tiến bộ vượt bậc.

Với việc duy trì phong trào trên, năm học này cả lớp sẽ phấn đấu đạt 100% các bạn có học lực khá.

Thay mặt tập thể lớp 7A

Lớp trưởng

Nguyễn Ái Nhân

Câu 2​​​​​​​. Nêu và phân tích các lỗi cần tránh khi viết một văn bản báo cáo.

Trả lời:

Các lỗi cần tránh khi viết một văn bản báo cáo:

– Tên văn bản viết chữ thường

– Về hình thức: Các phần trong báo cáo trình bày không cân đối, tối nghĩa

– Về nội dung: Các kết quả báo cáo không được nêu rõ ràng với các số liệu chi tiết, cụ thể mà chỉ nói chung chung.

-/-

Chúc các em đạt được kết quả tốt nhất!

Chính Phủ Hướng Dẫn Triển Khai Hệ Thống Thông Tin Báo Cáo, Gửi Nhận Văn Bản Điện Tử

Sáng 7/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, Văn phòng Chính phủ đã thông tin một số chuyên đề quan trọng. Trong đó, tập trung quán triệt việc thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước, chuẩn hoá chế độ báo cáo và triển khai Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; quán triệt việc gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và triển khai kết nối, tích hợp dịch vụ công trực tuyến của các Bộ, ngành, địa phương với Cổng dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và việc xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ gửi nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, triển khai kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và triển khai chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định 09/2019/NĐ-CP…

Bên cạnh đó, các địa biểu cũng kiến nghị Chính phủ sớm ban hành, hướng dẫn chi tiết việc xử lý văn bản trên môi trường điện tử để tạo sự thống nhất, đồng bộ; nghiên cứu giải pháp lưu trữ hồ sơ, bảo mật thông tin; hướng dẫn các đơn vị, địa phương vận dụng kinh phí đầu tư hạ tầng…

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin, dự kiến, Văn phòng sẽ tổ chức khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ trong tháng 3/2020.

Do đó, đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, triển khai kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Đặc biệt, cần thực hiện tốt công tác chuẩn hóa số liệu, dữ liệu báo cáo để chuyển sang bảng, biểu thống kê trong gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử.

Đề nghị các địa phương cùng với Văn phòng Chính phủ tổ chức tuyên truyền thông tin sâu rộng để người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trực tuyến, hướng tới Chính Phủ điện tử, Chính quyền điện tử.

Đến nay, cả nước có 95/95 đơn vị đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở 2 cấp chính quyền với Trục liên thông văn bản quốc gia. Trong đó, có 65 đơn vị kết nối thông qua nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh, 30 đơn vị kết nối trực tiếp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia. Văn phòng Chính phủ đang triển khai kết nối với Văn phòng Quốc hội, Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia triển khai thử nghiệm kết nối tới các doanh nghiệp đã đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia (ngày 12/3/2019), tính đến ngày 04/02/2020, đã có gần 1,25 triệu văn bản, trong đó có khoảng 298.000 văn bản gửi và 945.000 văn bản nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Dương Chiến

Các tin đã đưa

Soạn Bài: Văn Bản Báo Cáo

a) Viết báo cáo để làm gì?

b) Báo cáo cần phải chú ý những yêu cầu gì về nội dung và hình thức trình bày?

c) Em đã viết báo cáo lần nào chưa? Hãy dẫn ra một số trường hợp cần viết báo cáo trong sinh hoạt và học tập ở trường, lớp em.

a) Viết báo cáo để trình bày về tình hình, sự việc và các kết quả đã làm được của một cá nhân hay một tập thể.

b) Chú ý:

Về nội dung: phải nêu rõ Ai viết?, ai nhận?, nhận về việc gì và kết quả ra sao.

Về hình thức: phải đúng mẫu, sáng sủa, rõ ràng.

c) Viết báo cáo khi em sơ kết học kì I, tổng kết phong trào thi đua học tốt trong tháng 11.

a) Hãy đọc hai văn bản báo cáo trên và xem các mục trong văn bản được trình bày theo thứ tự nào. Cả hai văn bản có những điểm gì giống nhau và khác nhau?Những phần nào là quan trọng, cần chú ý trong cả hai văn bản báo cáo? (Gợi ý: Muốn xác định được cần trả lời một số câu hỏi: Báo cáo với ai? Ai báo cáo? Báo cáo về vấn đề gì? Báo cáo để làm gì?)

b) Từ hai văn bản trên, hãy rút ra cách làm một văn bản báo cáo.

a)

Thứ tự:

Quốc hiệu và tiêu ngữ

Địa điểm, ngày tháng làm báo cáo

Tên văn bản: Báo cáo về nội dung gì

Nơi nhận báo cáo

Người (tổ chức) báo cáo

Nêu sự việc, lí do và kết quả đã làm được

Chữ kí và họ tên người báo cáo

Hai văn bản báo cáo trên giống nhau về cách trình bày các mục và khác nhau ở nội dung cụ thể.

Những phần quan trọng của văn bản báo cáo:

Báo cáo với ai? (Tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Ban Giám hiệu Trường Trần Quốc Toản.

Người báo cáo: (Lớp trưởng)

Báo cáo để làm gì? (để nhà trường biết).

b) Cách làm một báo cáo là tuân thủ theo 7 mục như câu a, và cần lưu ý

Trình bày cần trang trọng, rõ ràng và sáng sủa.

Nội dung không nhất thiết phải trình bày đầy đủ tất cả, nhưng cần chú ý các mục

Tên văn bản: Báo cáo về nội dung gì

Nơi nhận báo cáo

Người (tổ chức) báo cáo

Nêu sự việc, lí do và kết quả đã làm được

Sưu tầm và giới thiệu trước lớp một văn bản báo cáo (chỉ ra các nội dung, hình thức, phần, mục được trình bày trong văn bản đó).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO Về kết quả của phong trào đội bạn cùng tiến

Kính gửi: Ban giám hiệu trường THCS Phan Chu Trinh

Hưởng ứng phong trào Đôi bạn cùng tiến do Nhà trường tổ chức, lớp 7A chúng em đã tích cực tham gia và đã thu được kết quả như sau:

a. Về học tập: điểm tổng kết cuối học kì 100% các bạn đạt được điểm trung bình trở lên. Trong đó có 25% đạt điểm giỏi, 70% đạt điểm khá, 5% đạt điểm trung vình khá và không có điểm yếu.

b. Về thái độ: Thực hiện tốt nội quy nhà trường. Đi học đúng giờ, giữ trật tự trong lớp, các bạn hăng say phát biểu ý kiến. Trong lớp đặc biệt có đôi bạn Vũ Huy Hà và Pham Minh Hưng có nhiều điểm tiết bộ vượt bậc.

Với việc duy trì phong trào trên, năm học này cả lớp sẽ phấn đấu đạt 100% các bạn có học lực khá.

Thay mặt tập thể lớp 7A

Lớp trưởng

Nguyễn Ái Nhân

Nêu và phân tích các lỗi cần tránh khi viết một văn bản báo cáo.

Thiếu một trong các mục

(1) Quốc hiệu và tiêu ngữ.

(2) Địa điểm làm báo cáo và ngày tháng.

(3) Tên văn bản: Báo cáo về…

(4) Nơi nhận báo cáo.

(5) Người (tổ chức) báo cáo.

(6) Nêu lí do, sự việc và các kết quả đã làm được.

(7) Kí tên.

Tên báo cáo không viết chữ in hoa.

Các phần trong báo cáo không rõ ràng, cân đối và sáng sủa.