Văn Bản Báo Cáo Tiến Độ Thi Công / Top 9 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Báo Cáo Tiến Độ Thi Công Dự Án

Bài Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến Công An Nhân Dân, Bài Tham Luận Gương Điển Hình Tiên Tiến Trong Công An Nhân Dân, Tờ Khai Đăng Ký Người Phụ Thuộc Của Cá Nhân Có Thu Nhập Từ Tiền Lương, Tiền Công, Sổ Tay Bảo Dưỡng Công Nghiệp Tiên Tiến, Điển Hình Tiên Tiến Của Công ăn , Mẫu Phụ Lục Thu Nhập Từ Tiền Lương Tiền Công, Sử Dụng Hiệu Quả Các Công Cụ, Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác, Sử Dụng Hiệu Quả Các Công Cụ Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác Chăm Sóc Giáo Dục Trẻ, Công Văn Giải Trình Về Việc Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Chậm Tiến Độ Thi Công Công Trình Do Mưa Bão, Suboử Dụnghiệu Quả Các Công Cụ , Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác Csgd Trẻ Trong Cơ Sở Gdmn, -sử Dụng Hiệu Quả Các Công Cụ, Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác Chăm Sóc, Giáo Dục Trẻ Trong , -sử Dụng Hiệu Quả Các Công Cụ, Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác Chăm Sóc, Giáo Dục Trẻ Trong, Luận án Tiến Sĩ Y Tế Công Cộng, Báo Cáo Tiến Độ Thi Công, Báo Cáo Tiến Độ Thi Công Dự án, Mẫu Công Văn Xin Rút Tiền Tại Kho Bạc, Tiến Độ Thi Công, 7 Công Cụ Cải Tiến Ie, Công Văn ưu Tiên, Tiền Công, Mẫu Công Văn Xin Rút Tiền, Thủ Tục Rút Tiền Mặt Từ Tài Khoản Công Ty, Báo Cáo Tiến Độ Công Việc, Công Văn Tiền ăn Giữa Ca, Biên Bản Tiến Độ Thi Công, Mẫu Báo Cáo Chậm Tiến Độ Thi Công, Báo Cáo Tiến Độ Thi Công Của Nhà Thầu, Mẫu Giấy Vay Tiền Công Ty, Hợp Đồng Tiền Công, Công Văn Về Tiền ăn Giữa Ca, Báo Cáo Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Yêu Cầu Hoàn Tiền, Quy Chế Cộng Điểm ưu Tiên Thi Đại Học, Quy Chế Cộng Điểm ưu Tiên Khu Vực, Thủ Tục Vay Tiền Giữa 2 Công Ty, Quy Chế Cộng Điểm ưu Tiên, Giấy Vay Tiền Công Ty, Công Việc Đầu Tiên, Công Văn Hỗ Trợ Tiền ăn Trưa, Đột Phá Trong Chiến Đấu Tiến Công, Điều Chỉnh Tiến Độ Thi Công, 5 Công Cụ Chính Sách Tiền Tệ, 3 Công Cụ Chính Sách Tiền Tệ, 6 Công Cụ Chính Sách Tiền Tệ, 3 Công Cụ Của Chính Sách Tiền Tệ, Công Văn Xin Giảm Tiền Thuê Nhà, Báo Cáo Tài Chính Công Ty Bình Tiên, Đáp án 6 Tờ Tiền 3 Mệnh Giá Cộng Lại Bằng 100, Công Văn Về Việc Chậm Tiến Độ, Nội Dung Bài Công Việc Đầu Tiên, 5 Công Cụ Của Chính Sách Tiền Tệ, Quy Chế Cộng Điểm ưu Tiên Thi Đại Học 2014, Công Văn Giảm Tiền Thuê Nhà, Xét Tuyển Đại Học Có Cộng Điểm ưu Tiên, Quy Chế Cộng Điểm ưu Tiên Thi Đại Học 2013, Hợp Đồng Cho Vay Tiền Giữa Hai Công Ty, Mẫu Hợp Đồng Cho Vay Tiền Giữa Hai Công Ty, Quy Chế Cộng Điểm ưu Tiên Thi Đại Học 2015, Quy Chế Cộng Điểm ưu Tiên Thi Đại Học 2018, Quy Chế Cộng Điểm ưu Tiên Thi Đại Học 2019, Công Văn Giải Trình Tiến Độ, Giải Trình Tiến Độ Thi Công, Công Văn Phạt Chậm Tiến Độ, Biên Bản Chậm Tiến Độ Thi Công, Lý Luận Và Thực Tiễn Công Tác Lưu Trữ, 2 Công Cụ Của Chính Sách Tiền Tệ, Công Ty Du Lịch Bình Tiên, Cộng Điểm ưu Tiên Thi Đại Học 2020, Giấy Vay Tiền Có Cần Công Chứng, Hợp Đồng Cho Vay Tiền Có Cần Công Chứng, Phạt Chậm Tiến Độ Thi Công, Làm Việc Về Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Gửi Cho Nhà Thầu Chậm Tiến Đô, Hồ Sơ Công Nhận Cán Bộ Tiền Khởi Nghĩa, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Xét Tuyển Đại Học Có Cộng Điểm ưu Tiên Không, Các Trận Đánh Vận Động Tiến Công, Mẫu Giấy Biên Nhận Tiền Công, Luận án Tiến Sĩ Hành Chính Công, Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Luận án Tiến Sĩ Công Nghệ Thông Tin, Luận Văn Tiến Sĩ Công Nghệ Thông Tin, Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Tiền Lương Khu Vực Công, Chu The, Doi Tuong Tien Hanh Cong Tac Gdct, Công Văn Chậm Tiến Độ Do Chưa Duyệt Bản Vẽ , Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ, Báo Cáo Tài Chính Của Công Ty Tnhh Bình Tiên, Công Văn Xin Giảm Tiền Thuê Văn Phòng, Các Nhân Số ảnh Hưởng Đến Tiền Lương Khu Vực Công, Quy Định Cộng Điểm ưu Tiên Thi Đại Học 2017, Giai Trinh Cham Tien Do Thi Cong Cong Trinh, ý Nghĩa Lý Luân Và Thực Tiễn Của Đề Tài Công Tác Văn Phong, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công Dự án Du Lịch, Lý Luận Và Thực Tiễn Trong Công Việc, Đơn Xi Hoàn 50% Tiền Đặt Cộng Xây Dựng Cv 2344 Năm 2016, Luận án Tiến Sĩ Công Nghệ Thực Phẩm, Thực Tiễn Của Liên Minh Công Nông,

Bài Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến Công An Nhân Dân, Bài Tham Luận Gương Điển Hình Tiên Tiến Trong Công An Nhân Dân, Tờ Khai Đăng Ký Người Phụ Thuộc Của Cá Nhân Có Thu Nhập Từ Tiền Lương, Tiền Công, Sổ Tay Bảo Dưỡng Công Nghiệp Tiên Tiến, Điển Hình Tiên Tiến Của Công ăn , Mẫu Phụ Lục Thu Nhập Từ Tiền Lương Tiền Công, Sử Dụng Hiệu Quả Các Công Cụ, Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác, Sử Dụng Hiệu Quả Các Công Cụ Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác Chăm Sóc Giáo Dục Trẻ, Công Văn Giải Trình Về Việc Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Chậm Tiến Độ Thi Công Công Trình Do Mưa Bão, Suboử Dụnghiệu Quả Các Công Cụ , Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác Csgd Trẻ Trong Cơ Sở Gdmn, -sử Dụng Hiệu Quả Các Công Cụ, Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác Chăm Sóc, Giáo Dục Trẻ Trong , -sử Dụng Hiệu Quả Các Công Cụ, Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác Chăm Sóc, Giáo Dục Trẻ Trong, Luận án Tiến Sĩ Y Tế Công Cộng, Báo Cáo Tiến Độ Thi Công, Báo Cáo Tiến Độ Thi Công Dự án, Mẫu Công Văn Xin Rút Tiền Tại Kho Bạc, Tiến Độ Thi Công, 7 Công Cụ Cải Tiến Ie, Công Văn ưu Tiên, Tiền Công, Mẫu Công Văn Xin Rút Tiền, Thủ Tục Rút Tiền Mặt Từ Tài Khoản Công Ty, Báo Cáo Tiến Độ Công Việc, Công Văn Tiền ăn Giữa Ca, Biên Bản Tiến Độ Thi Công, Mẫu Báo Cáo Chậm Tiến Độ Thi Công, Báo Cáo Tiến Độ Thi Công Của Nhà Thầu, Mẫu Giấy Vay Tiền Công Ty, Hợp Đồng Tiền Công, Công Văn Về Tiền ăn Giữa Ca, Báo Cáo Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Yêu Cầu Hoàn Tiền, Quy Chế Cộng Điểm ưu Tiên Thi Đại Học, Quy Chế Cộng Điểm ưu Tiên Khu Vực, Thủ Tục Vay Tiền Giữa 2 Công Ty, Quy Chế Cộng Điểm ưu Tiên, Giấy Vay Tiền Công Ty, Công Việc Đầu Tiên, Công Văn Hỗ Trợ Tiền ăn Trưa, Đột Phá Trong Chiến Đấu Tiến Công, Điều Chỉnh Tiến Độ Thi Công, 5 Công Cụ Chính Sách Tiền Tệ, 3 Công Cụ Chính Sách Tiền Tệ, 6 Công Cụ Chính Sách Tiền Tệ, 3 Công Cụ Của Chính Sách Tiền Tệ, Công Văn Xin Giảm Tiền Thuê Nhà, Báo Cáo Tài Chính Công Ty Bình Tiên,

Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công

Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ, Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Thi Công, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công Dự án Du Lịch, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Công Trinh Xây Dựng, Công Văn Giải Trình Về Việc Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Giai Trinh Cham Tien Do Thi Cong Cong Trinh, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ, Giai Trinh Cham Tien Do, Văn Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Chậm Tiến Độ Thi Công Công Trình Do Mưa Bão, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bhxh, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Cong Van Giai Trinh Cham Nop To Khai Thue, Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tò Khai Thuế Gtgt, Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Mẫu Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Giải Trình Tiến Độ Thi Công, Công Văn Giải Trình Tiến Độ, Báo Cáo Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Báo Cáo Chậm Tiến Độ Thi Công, Sử Dụng Hiệu Quả Các Công Cụ Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác Chăm Sóc Giáo Dục Trẻ, Công Văn Về Việc Chậm Tiến Độ, Công Văn Gửi Cho Nhà Thầu Chậm Tiến Đô, Làm Việc Về Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Phạt Chậm Tiến Độ, Phạt Chậm Tiến Độ Thi Công, Biên Bản Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Chậm Tiến Độ Do Chưa Duyệt Bản Vẽ , Giải Trình Chậm, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Bhxh, Mẫu Giải Trình Chấm Bổ Sung Hồ Sơ, Giải Trình Về Việc Nộp Hồ Sơ Hưu Trí Chậm, Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chậm Của Chi Bộ, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Đơn Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Ban Giai Trinh Chuyen Dang Cham, Giải Trình Ve Chậm Chuyển Đảng, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Giải Trình Chậm Hồ Sơ Huy Hiệu Đảng, Don Giai Trinh Cham Chuyen Dang, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Đơn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Thức, Mau Giai Trinh Chuyen Inh Hoat Dang Cham, Báo Cáo Giải Trình Cua Chi Bộ Về Việc Chậm Chuyển Đảng, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuếết Nập Đảng, Báo Cáo Giải Trình Chậm Hồ Sơ Chuyển Chính Thức, Ban Giai Trinh Chăm Chuyen Chinh Thuc, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Chậm, -sử Dụng Hiệu Quả Các Công Cụ, Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác Chăm Sóc, Giáo Dục Trẻ Trong , -sử Dụng Hiệu Quả Các Công Cụ, Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác Chăm Sóc, Giáo Dục Trẻ Trong, Nội Dung Chính Trong Hướng Dẫn Đầu Tiên Về Giải Quyết Các Xung Đột Trong Chăm Sóc Người Bệnh , Báo Cáo Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Báo Cáo Giải Trình Về Chuyển Dảng Chính Thưc Chậm, Mẫu Giải Trình Nộp Lại Báo Cáo Tài Chínhchuyển Đảng Chính Thức Chậm, Mẫu Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Bao Cao Giai Trinh Chậm Chuyển Đảng Chinh Thuc, Mẫu Đơn Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Bao Cao Giai Trinh Vv Cham Chuyen Dang Chin H Thuc, Don Giai Trinh Cham Chuyen Dang Chinh Thuc, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Báo Cáo Giải Trình Của Cấp ủy Ve Chuyen Dang Chinh Thuc Cham, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, áo Cáo Giải Trình Cấp ủy Về Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Bài Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Về Nơi Cư Trú Chậm, Ban Giai Trinh Chuyen Dang Chinh Thuc Cham, Bản Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Đơn Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Giai Trinh Chuyen Sinh Hoat Dang Cham, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Bị Chậm, Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Th, 10 Bản Mẫu Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức , Giai Trinh Chuyen Dang Chinh Thuc Cham, Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Bản Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Giải Trình Chậm Xét Chuyển Đảng Chính Thức, Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Ban Giải Trình Sinh Hoạt Đảng Chậm Muộn, Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Biến Bản Giải Trình Chậm Chuyển Động Chính Thức, Giải Trinh Của Chi ủy Về Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm,

Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ, Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Thi Công, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công Dự án Du Lịch, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Công Trinh Xây Dựng, Công Văn Giải Trình Về Việc Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Giai Trinh Cham Tien Do Thi Cong Cong Trinh, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ, Giai Trinh Cham Tien Do, Văn Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Chậm Tiến Độ Thi Công Công Trình Do Mưa Bão, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bhxh, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Cong Van Giai Trinh Cham Nop To Khai Thue, Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tò Khai Thuế Gtgt, Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Mẫu Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Giải Trình Tiến Độ Thi Công, Công Văn Giải Trình Tiến Độ, Báo Cáo Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Báo Cáo Chậm Tiến Độ Thi Công, Sử Dụng Hiệu Quả Các Công Cụ Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác Chăm Sóc Giáo Dục Trẻ, Công Văn Về Việc Chậm Tiến Độ, Công Văn Gửi Cho Nhà Thầu Chậm Tiến Đô, Làm Việc Về Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Phạt Chậm Tiến Độ, Phạt Chậm Tiến Độ Thi Công, Biên Bản Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Chậm Tiến Độ Do Chưa Duyệt Bản Vẽ , Giải Trình Chậm, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Bhxh, Mẫu Giải Trình Chấm Bổ Sung Hồ Sơ, Giải Trình Về Việc Nộp Hồ Sơ Hưu Trí Chậm, Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chậm Của Chi Bộ, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Đơn Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Ban Giai Trinh Chuyen Dang Cham, Giải Trình Ve Chậm Chuyển Đảng, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Giải Trình Chậm Hồ Sơ Huy Hiệu Đảng,

Ubnd Tỉnh Nghe Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Nghị Quyết Số 18,19

Sáng ngày 28/9, UBND tỉnh họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã giảm được 2 chi cục, 2 phòng thuộc sở, 4 phòng thuộc chi cục, 11 phòng, 4 khoa và 5 bộ phận thuộc các trung tâm; 114 đơn vị sự nghiệp công lập. Tổng số biên chế giảm là 1.752 người, trong đó biên chế công chức là 98 người, biên chế sự nghiệp là 1.654 người. Đối với cán bộ, công chức cấp xã thực hiện chủ trương bố trí cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm các vị trí công chức khuyết thiếu nên đã giảm được 640 cán bộ, công chức cấp xã; giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước do không phải thực hiện chi lương, chi phụ cấp công vụ, chi đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 640 biên chế với tổng số kinh phí gần 36,3 tỷ đồng.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu tổ giúp việc tiếp tục duy trì họp định kỳ, nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, qua đó tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Các ngành xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết theo tiến độ tuần về những việc đã làm, việc chậm so với tiến độ đề ra, đồng thời kiến nghị nội dung vướng mắc. Bên cạnh đó, các ngành cũng cần làm tốt công tác tư tưởng, thực hiện tốt chính sách về lương, phụ cấp với những cán bộ thuộc diện sắp xếp theo quy định của pháp luật. Về cơ sở vật chất của các đơn vị sau khi sắp xếp, các ngành xây dựng phương án, trình xin chủ trương của UBND tỉnh…

Phạm Hưng

Website Quản Lý Công Văn, Văn Bản Online Full Code+ Báo Cáo

Download code website quản lý công văn, văn bản online, chia sẻ Full code web quản lý văn bẳn bằng chúng tôi với đầy đủ chức năng + Báo cáo chi tiết.

GIỚI THIỆU WEBSITE QUẢN LÝ CÔNG VĂN – VĂN BẢN ONLINE

Nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết công văn một cách thuận tiện, nhanh chóng, giảm bớt thời gian cho việc phân loại văn bản, sắp xếp lịch làm việc cho các thành viên trong khoa Công Nghệ Thông Tin.

Trong giai đoạn hiện nay nhu cầu làm việc ở mọi lúc, mọi nơi qua internet tăng cao, doa vậy hệ thống quản lý công văn Online nhằm đáp ứng nhu cầu này.

Tạo ra môi trường làm việc hiện đại, phù hợp với thực tế của xã hội của người làm văn phòng.

Nâng cao nghiệp vụ cho người làm văn phòng trên công nghệ hiện đại.

YÊU CẦU CHI TIẾT CÁC CHỨC NĂNG

Website này ra đời sẽ khắc phục được những hạn chế mà hệ thống quản lý hiện nay mắc phải : lưu trữ trên giấy tờ lâu năm dễ bị mất thông tin, tốn không gian diện tích, tìm kiếm khó khăn.

Hệ thống quản lý công việc của quản trị là nhân viên.

Hệ thống quản lý menu: quản lý menu được sử dụng của quản trị.

Lưu trữ hồ sơ về nhân viên làm việc trên website, kèm thêm các chức năng thêm, xoá, sửa.

Đăng nhập: khi người dùng đăng nhập vào hệ thống phải thông qua “tên đăng nhập” và “password” đã được cấp, để từ đó kiểm soát việc làm của người dùng trên nhật ký hệ thống.

Quản lý tài khoản: dùng để thêm mới hoặc xóa nhân viên khỏi danh sách nhân viên, cấp quyền truy nhập hoặc thay đổi thông tin của nhân viên.

Trên tất cả các Form đều phải có nút thoát, kiểm tra hoạt động vừa kích hoạt một số phím chức năng cần thiết…

YÊU CẦU KĨ THUẬT

Phần cứng: Máy có cấu hình trung bình trở lên,máy tính có kết nối đường truyền Internet.

Phần mềm: Máy tình cần có cài đặt trình duyệt như Firefox hay Internet Exploxer, google Chrome…

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHI TIẾT

– Quy trình phân quyền hệ thống.

Admin tích chọn các các menu mà quyền nhân viên có thể sử dụng, sau đó thêm quyền cho nhân viên. Hoặc admin chọn quyền sau đó có thể chỉnh sửa chọn thêm hoặc bỏ một số menu không cho nhân viên quản lý.

– Quy trình thay đổi mật khẩu:

Người quản trị tiến hành thay đổi mật khẩu theo mong muốn bằng cách nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu, tiến hành thay đổi.

– Quản lý menu:

Admin có thể thực hiện thêm menu mới, xóa menu hoặc chỉnh sửa tên menu theo mong muốn.

– Quy trình quản lý email của hệ thống

Người quản trị sau khi đăng nhập vào hệ thống với quản lý công văn đến, công văn đi, hệ thống email được các nhân viên hoặc từ trưởng khoa, trưởng bộ môn gửi email đến cho từng tài khoản cá nhân, phòng ban riêng.

Đối với từng tài khoản đã được cấp phát cho nhân viên, mỗi nhân viên được đăng nhập vào xem thông tin công văn, tìm kiếm công văn, gửi email trả lời cho các email đến và tiếp nhận công việc khi được giao việc.

Mỗi cá nhân tự lên lịch cho cá nhân mình trong tuần làm việc, cả bộ môn sẽ có lịch làm việc chung cho tuần làm việc tiếp theo do trưởng bộ môn sắp xếp

– Quy trình tìm kiếm công văn.

Công văn được tìm đến trong loại văn bản gồm có: văn bản đến, văn bản đi, văn bản mật..

Tìm theo tiêu chí: (đợi làm) tên công văn, số công văn

– Quy trình quản lý nhân viên của hệ thống

Người admin được phép quản lý cả hệ thống quản lý công văn Online với đầy đủ quyền: truy cập, cập nhật thông tin, xóa thông tin không cần thiết, cấp phát tài khoản, xem công văn, tìm kiếm công văn, quản lý nhân viên làm việc của hệ thống gồm:

Thêm nhân viên, xóa , sửa thông tin của nhân viên

Tạo tài khoản cho nhân viên.

Lưu trữ thông tin về nhân viên gồm các thông tin:

+ Đơn vị của nhân viên

+ Tên đầy đủ của nhân viên.

+Tên tài khoản

+ Mật khẩu tương ứng của tài khoản của nhân viên.

+ Địa chỉ email

+ Ngày sinh của nhân viên.

+ Địa chỉ hàng ngày của nhân viên.

+ Số điện thoại của nhân viên.

– Quy trình quản lý công văn đến, công văn đi

Khi có công văn được chuyển đến theo các nguồn: email, giấy tờ văn bản thì được chuyển đến cho người văn thư phân loại công văn tùy vào mức độ bảo mật của công văn và đối tượng nhận công văn là ai, phòng ban hoặc cá nhân cụ thể. Sau đó, người văn thư sẽ nhập đầy đủ thông tin của công văn đến vào hệ thống theo định dạng trước đó và có kèm theo ảnh scan bản công văn gốc. Lưu vào hệ thống cơ sở dữ liệu và chuyển tiếp đến email của người được nhận công văn đó nội dung công việc và hình ảnh scan của công văn.

Các thuộc tính trong công văn đến:

+ Số công văn đến.

+ Đơn vị gửi.

+ Về việc.

+ Nội dung công văn đến.

+ Ngày tháng năm gửi.

+ Ngày tháng năm nhận

+ Người gửi (thuộc đơn vị phòng ban cụ thể.)

+ Đơn vị/ cá nhân nhận công văn đến.

Các thuộc tính của công văn đi:

+ Số công văn đi

+ Đơn vị gửi

+ Người gửi.

+ Số công văn đến.

+ Đơn vị nhận

+ Nội dung công việc yêu cầu.

+ Ngày tháng năm gửi.

+ Thời hạn hoàn thành công văn, công việc.

Công văn được nhập vào sổ loại văn bản: tên sổ văn bản chứa văn bản, tên văn bản, tiền tố của sổ văn bản, tên loại văn bản, mô tả về văn bản.

HÌNH ẢNH

THÔNG TIN

Đại học Thủy Lợi

Nguồn: Sharecode.vn

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT