Văn Bản Báo Chí / Top 10 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Luật Báo Chí Mới “Nương” Theo Quy Hoạch Báo Chí

Đồng thời, Luật Báo chí (sửa đổi) được ban hành trong thời gian tới sẽ là căn cứ pháp lý để triển khai các nội dung đã được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua, được nêu trong đề án quy hoạch.

Báo cáo của Bộ Thông tin – Truyền thông giải thích, ý kiến thẩm tra sơ bộ của UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội và ý kiến của UB Thường vụ Quốc hội cho rằng, để đảm bảo quyền bình đẳng của các loại hình doanh nghiệp (tập đoàn Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) theo quy định của Hiến pháp, dự thảo không nên chỉ quy định tập đoàn, tổng công ty Nhà nước được phép thành lập tạp chí.

Nội dung này được nhấn mạnh trong báo cáo giải trình: “Việt Nam không chủ trương có báo tư nhân, mà trong xu thế hiện nay, các tập đoàn kinh tế Nhà nước cũng sẽ từng bước cổ phần hóa”.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, cơ quan soạn thảo chỉnh lại quy định đối tượng được có tạp chí khoa học tại dự thảo luật: “Cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Luật Giáo dục đại học; tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ; bệnh viện từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên được thành lập tạp chí khoa học”.

Ban soạn thảo dự án luật cũng nhắc lại nguyên tắc được duy trì như luật Báo chí hiện hành: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về báo chí, Bộ Văn hóa – Thông tin chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về báo chí và UBND các tỉnh, thành thực hiện quản lý nhà nước về báo chí trong phạm vi địa phương theo phân cấp của Chính phủ chứ không phải là Sở Thông tin – Truyền thông tại các địa phương.

Về các nội dung và các hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí, cơ quan thẩm tra dự án luật cũng đã từng nêu băn khoăn, chỉ có thể cấm các hành vi chứ không phải nội dung thông tin, đề nghị quy định chung vì bản chất của nội dung đưa ra cũng là hành vi.

Cơ quan soạn thảo lập luận, nội dung bị nghiêm cấm thông tin trên báo đã được quy định trong Luật Báo chí hiện hành và áp dụng thống nhất. Việc quy định tách nội dung bị nghiêm cấm thông tin trên báo chí và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động báo chí, theo Bộ Thông tin – truyền thông, sẽ thuận tiện cho việc trích dẫn trong các điều, khoản của dự thảo luật.

Tiếp thu một số ý kiến, dự thảo luật đưa ra thêm một nội dung cấm khác là “thông tin phân biệt đối xử không bình đẳng về giới”.

Ban soạn thảo cho rằng, công vụ là hoạt động do công chức nhân danh Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo vệ nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân và xã hội.

Nhà báo tác nghiệp cũng nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân và xã hội, nhưng không phải công chức, không nhân danh Nhà nước thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật. Do đó, không thể quy định trong dự thảo luật nhà báo đang tác nghiệp là thi hành công vụ.

P.Thảo

Quy Hoạch Báo Chí Không Mâu Thuẫn Với Dự Thảo Luật Báo Chí

Chiều nay, dự thảo luật Báo chí (sửa đổi) sẽ được Chính phủ trình Quốc hội. Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã trao đổi với báo giới về tình trạng vi phạm bản quyền trên báo chí, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí cũng như các hành vi bị cấm được nêu ra trong dự luật. Cấm đăng trên mạng xã hội thông tin xâm hại lợi ích đất nước

Ông cho biết:

Luật Báo chí năm 1989 gồm 7 chương, 31 điều; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Báo chí năm 1999 đã bổ sung 6 điều và bỏ 1 điều, tổng cộng có 36 điều.

Dự thảo luật lần này gồm 6 chương với 59 điều, trong đó có 30 điều xây dựng mới, 29 điều sửa đổi, bổ sung các quy định của luật hiện hành. Trong đó, đáng chú ý là các quy định mới về đối tượng thành lập cơ quan báo chí; quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí; những nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí; lãnh đạo cơ quan báo chí; giấy phép; liên kết trong hoạt động báo chí; về cải chính, phản hồi thông tin; xử lý vi phạm v.v…

Đơn cử như đối tượng được thành lập cơ quan báo chí, dự thảo luật quy định ngoài các đối tượng như luật hiện hành, các tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, các cơ sở giáo dục đại học theo quy định của luật giáo dục đại học; Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện theo quy định của luật khoa học và công nghệ; Bệnh viện từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên đều được ra tạp chí khoa học, không phân biệt cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, bệnh viện thuộc loại hình tư thục, có đầu tư của nước ngoài hay công lập.

Dự thảo luật cũng quy định cơ quan báo chí chủ động thực hiện, chịu trách nhiệm trong hoạt động liên kết, không phải xin phép cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, nhằm cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ quan báo chí.

Tên gọi lãnh đạo cơ quan báo chí cũng được quy định mới để phù hợp với mô hình tòa soạn đa phương tiện, mô hình một cơ quan báo chí có nhiều ấn phẩm báo chí, kênh, hệ chương trình. Người đứng đầu cơ quan báo chí (lãnh đạo cơ quan báo chí) được gọi là giám đốc hoặc tổng giám đốc. Tổng biên tập là người chịu trách nhiệm về nội dung, phụ trách một hoặc nhiều ấn phẩm, còn lãnh đạo cơ quan báo chí là người phụ trách chung. Người đứng đầu cũng có thể kiêm nhiệm tổng biên tập một hoặc một vài ấn phẩm, kênh, hệ.

Cấm đăng, phát trên truyền thông xã hội thông tin có tính chất báo chí vi phạm quy định của điều cấm; sản phẩm báo chí đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy; nội dung chương trình phát thanh, truyền hình đã bị đình chỉ, cấm lưu hành; nội dung vi phạm đã bị gỡ bỏ trên báo điện tử.

Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền đăng tải nội dung thông tin có tính chất báo chí trên truyền thông xã hội. Tuy nhiên, nếu nội dung được đăng tải đó xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, lợi ích của đất nước thì đó là hành vi bị cấm.

Hay về cải chính, có nhiều quy định mới như, với thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng thì ngoài việc cải chính, xin lỗi theo quy định, báo chí điện tử phải thực hiện đăng, phát cải chính, xin lỗi ngay khi nhận được văn bản kết luận hoặc tự phát hiện vi phạm; cơ quan báo chí còn phải đăng, phát cải chính, xin lỗi trên 1 báo điện tử và 1 báo ngày do cơ quan báo chí lựa chọn, khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

Tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí

Để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, luật quy định như thế nào về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí ?

Điều 25 Hiến pháp năm 2013 đã hiến định các nguyên tắc thực hiện quyền tự do báo chí: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”

Trên cơ sở cụ thể hóa đầy đủ, chính xác quy định của Hiến pháp 2013, dự thảo luật Báo chí ( sửa đổi) đã tạo hành lang pháp lý để đảm bảo quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, cơ chế thực thi bảo đảm không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Dự thảo luật đã có các quy định về việc Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình. Công dân cũng có quyền được tham gia xây dựng các cơ quan báo chí.

Tuy nhiên, quyền tự do này không phải là tuyệt đối mà phải hoạt động, tuân thủ khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ; Anh tự do thì tự do nhưng phải tôn trọng quyền tự do của những người khác, không xâm phạm quyền tự do, hay lợi ích chính đáng của các cá nhân, tổ chức, Nhà nước.

Ở khía cạnh khác, không một tổ chức, cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí, nhà báo hoạt động; báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, phát sóng; báo chí, nhà báo, công dân có quyền tiếp cận các thông tin mà nhà nước không cấm theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin, có quyền được biểu đạt thông tin, tham gia giám sát, phản biện xã hội trên báo chí.

Đối với những tin bài có tính chất báo chí đăng tải trên mạng xã hội thì không được vi phạm các quy định cấm của luật Báo chí sửa đổi, tức là không được xâm phạm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác, của doanh nghiệp, tổ chức, Nhà nước. Nếu có vi phạm thì cũng sẽ bị chế tài.

Dự luật lần này có những quy định gì để xử lý và hạn chế những sai phạm về nội dung thông tin trên báo chí như đã từng diễn ra thời gian qua?

Để hạn chế những sai phạm về nội dung thông tin báo chí, cần thực hiện nhiều mặt công tác, như thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm minh vi phạm; bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho phóng viên. Nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí cũng như chức năng, nhiệm vụ của Hội nhà báo đã quy định rõ các mặt công tác này. Vấn đề vi phạm pháp luật về báo chí có nhiều nguyên nhân nhưng trước hết là từ yếu tố chủ quan, do nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo cơ quan báo chí.

Dự thảo đã quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của nhà báo; nhiệm vụ, quyền hạn của từng chủ thể: tổng biên tập, phó tổng biên tập, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí. Cùng với đó, dự thảo còn quy định cụ thể về cải chỉnh, phản hồi thông tin, khắc phục hậu quả do hành vi thông tin sai; quy định nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí; quy định về xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí đối với lỗi của cơ quan báo chí và nhà báo, quy định cụ thể từng trường hợp bị thu hồi thẻ nhà báo.

Các nội dung định hướng trong Quy hoạch báo chí không có gì mâu thuẫn với dự thảo Luật Báo chí sửa đổi mà gắn kết rất chặt chẽ với nhau. Luật Báo chí sửa đổi được ban hành trong thời gian tới sẽ là căn cứ pháp lý để triển khai các nội dung đã được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương thông qua, được nêu trong đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Thời gian gần đây, vấn đề xâm phạm bản quyền báo chí, như trường hợp Trí Việt 24h đang gây nhiều bức xúc trong xã hội. Dự thảo luật sẽ xử lý vấn đề bản quyền như thế nào để bảo vệ quyền lợi chính đáng của các cơ quan báo chí, thưa Thứ trưởng?

Tôi cho rằng đây là một vấn nạn nhức nhối hiện nay. Tình trạng vi phạm bản quyền của các cơ quan báo chí là rất phổ biến. Nhiều khi các trang báo chỉ lên bài được 10-15 phút là những trang thông tin điện tử tổng hợp link về ngay, lấy làm tin bài của mình và chủ yếu đều là tin bài tiêu cực.

Trong dự thảo đã có những chế tài cho vấn đề này, tuy nhiên, cần nhấn mạnh là không phải chờ luật ra đời thì ta mới xử lý các vụ việc xâm phạm bản quyền mà hiện tại, các cơ quan chức năng đã vào cuộc và xử phạt rồi. Hành động của các trang thông tin điện tử kiểu này đã ảnh hưởng rất nhiều đến những cơ quan báo chí chân chính, vì ảnh hưởng đến lượng truy cập, doanh thu của họ. Hình thức xử lý của Bộ TT&TT là thu hồi tên miền, rút giấy phép với những trang vi phạm, đã bị nhắc nhở nhưng vẫn tái phạm.

Chuẩn Bị Kỷ Niệm 55 Năm Khoa Báo Chí, Học Viện Báo Chí Tuyên Truyền

55 năm xây dựng và phát triển, với đủ các cấp học từ bồi dưỡng tập huấn ngắn ngày, cử nhân đến tiến sĩ, với đủ các hệ và các phương thức đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội – nghề nghiệp, đến nay, Khoa Báo chí đã đào tạo hơn 13 ngàn cán bộ báo chí – truyền thông cho đất nước. Đội ngũ được đào tạo, tập huấn, tốt nghiệp từ Khoa Báo chí đã và đang là phần rất quan trọng trong đội ngũ nòng cốt của nền báo chí – truyền thông và đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới báo chí vì sự nghiệp đổi mới đất nước.

Nguồn lực đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa Báo chí không chỉ là các thế hệ cán bộ cơ hữu, mà quan trọng hơn, là đội ngũ các thế hệ nhà báo và các cơ quan báo chí – truyền thông; các nhà khoa học và cơ quan nghiên cứu; các nhà hoạt động chính trị – xã hội và các tổ chức trong hệ thống chính trị. 55 năm qua, đội ngũ này đã phấn đấu không mệt mỏi, không ngừng cống hiến hết mình cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực báo chí – truyền thông Việt Nam vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh”.

Để góp phần giáo dục truyền thống Khoa Báo chí, của ngành báo chí – truyền thông Việt Nam, đồng thời đúc kết những kinh nghiệm qua 55 năm, tạo điều kiện kết nối các thế hệ sinh viên báo chí với nghề nghiệp tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp báo chí – truyền thông vì sự nghiệp phát triển đất nước, được Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đồng ý, Khoa Báo chí tổ chức Kỷ niệm 55 năm thành lập vào đầu tháng 6 năm 2017.

Ban Chủ nhiệm Khoa Báo chí trân trọng thông báo và kính mời tất cả các thế hệ thầy, cô giáo; các nhà báo đã tham gia cùng sự nghiệp đào tạo; các cựu học viên/sinh viên (bao gồm cả cựu học viên cao học và nghiên cứu sinh, các cấp học và hệ đào tạo, bồi dưỡng,…) về dự đông đủ.

Đồng thời, Ban Chủ nhiệm khoa cũng kêu gọi tất cả các cựu sinh viên phát huy tinh thần Ngày Hội Khoa Báo chí, tích cực đóng góp tinh thần và vật chất để Ngày Hội Khoa của chúng ta thành công tốt đẹp!

Trân trọng và chân thành!

Trưởng khoa Báo chí – Học viện Báo chí và Tuyên truyền

PGS,TS. NGUYỄN VĂN DỮNG

Quy Hoạch Báo Chí Không Có Gì Mâu Thuẫn Với Dự Thảo Luật Báo Chí Sửa Đổi

Sáng nay, 4/11/2015, tại trụ sở Bộ TT&TT, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã có cuộc trao đổi với báo giới về nội dung Luật Báo chí (sửa đổi) được trình Quốc hội khóa này.

Theo chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, dự án Luật Báo chí ( sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội để lấy ý kiến. Xin Thứ trưởng cho biết khái quát về những nội dung mới của dự án Luật Báo chí ( sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội vào ngày 4/11?

Luật Báo chí ban hành năm 1989, được sửa đổi bổ sung năm 1999. Đến nay, sau 16 năm thi hành, Luật Báo chí đã bộc lộ những bất cập, chưa điều chỉnh kịp thời những nảy sinh trong thực tiễn hoạt động báo chí, chưa phát huy được hiệu lực và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về báo chí giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, sửa đổi Luật Báo chí hiện hành là để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và để các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành phù hợp với các yêu cầu mới do Hiến pháp năm 2013 đặt ra.

Luật Báo chí năm 1989 gồm 7 chương, 31 điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí năm 1999 đã bổ sung 6 điều và bỏ 1 điều, tổng cộng có 36 điều. Dự thảo Luật Báo chí lần này gồm 6 chương với 59 điều, trong đó có 30 điều xây dựng mới, 29 điều sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Báo chí hiện hành. Trong đó, đáng chú ý là các quy định mới về đối tượng thành lập cơ quan báo chí; về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí; về những nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí; về lãnh đạo cơ quan báo chí; về giấy phép; về liên kết trong hoạt động báo chí; về cải chính, phản hồi thông tin; về xử lý vi phạm…

Đơn cử như đối tượng được thành lập cơ quan báo chí, dự thảo Luật quy định ngoài các đối tượng như Luật hiện hành, các tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, các cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Luật giáo dục đại học; Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện theo quy định của Luật khoa học và công nghệ; Bệnh viện từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên đều được ra tạp chí khoa học, không phân biệt cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, bệnh viện thuộc loại hình tư thục, có đầu tư của nước ngoài hay công lập.

Tên gọi lãnh đạo cơ quan báo chí cũng được quy định mới để phù hợp với mô hình tòa soạn đa phương tiện, mô hình một cơ quan báo chí có nhiều ấn phẩm báo chí, kênh, hệ chương trình. Người đứng đầu cơ quan báo chí (lãnh đạo cơ quan báo chí) được gọi là giám đốc hoặc tổng giám đốc. Tổng biên tập là người chịu trách nhiệm về nội dung, phụ trách một hoặc nhiều ấn phẩm, còn lãnh đạo cơ quan báo chí là người phụ trách chung. Người đứng đầu cũng có thể kiêm nhiệm tổng biên tập một hoặc một vài ấn phẩm, kênh, hệ.

Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền đăng tải nội dung thông tin có tính chất báo chí trên truyền thông xã hội. Tuy nhiên, nếu nội dung được đăng tải đó xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, lợi ích của đất nước thì đó là hành vi bị cấm. Hay về cải chính trên báo chí, có nhiều quy định mới, đơn cử như, đối với thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng thì ngoài việc cải chính, xin lỗi theo quy định, báo chí điện tử phải thực hiện đăng, phát cải chính, xin lỗi ngay khi nhận được văn bản kết luận hoặc tự phát hiện vi phạm; cơ quan báo chí còn phải đăng, phát cải chính, xin lỗi trên 01 báo điện tử và 01 báo ngày do cơ quan báo chí lựa chọn, khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Cơ quan báo chí có thông tin phải cải chính chịu mọi chi phí về việc cải chính, xin lỗi.

Thưa Thứ trưởng, để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Luật Báo chí ( sửa đổi) quy định như thế nào về vấn đề quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí ?

Điều 25 Hiến pháp năm 2013 đã hiến định các nguyên tắc thực hiện quyền tự do báo chí: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”

Trên cơ sở cụ thể hóa đầy đủ, chính xác quy định của Hiến pháp 2013, dự thảo Luật Báo chí ( sửa đổi) đã tạo hành lang pháp lý để đảm bảo quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, cơ chế thực thi bảo đảm không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Dự thảo Luật đã có các quy định về việc Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình. Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ; không một tổ chức, cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí, nhà báo hoạt động; báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, phát sóng; báo chí, nhà báo, công dân có quyền tiếp cận các thông tin mà nhà nước không cấm theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin, có quyền được biểu đạt thông tin, tham gia giám sát, phản biện xã hội trên báo chí.

Luật lần này có những quy định gì để xử lý và hạn chế những sai phạm về nội dung thông tin trên báo chí như đã từng diễn ra thời gian qua?

Để hạn chế những sai phạm về nội dung thông tin báo chí thì cần thực hiện nhiều mặt công tác, như thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm minh vi phạm; bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho phóng viên. Nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí cũng như chức năng, nhiệm vụ của Hội nhà báo đã quy định rõ các mặt công tác này. Vấn đề vi phạm pháp luật về báo chí có nhiều nguyên nhân nhưng trước hết là từ yếu tố chủ quan, do nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo cơ quan báo chí. Do vậy, dự thảo Luật đã quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của nhà báo; nhiệm vụ, quyền hạn của từng chủ thể: tổng biên tập, phó tổng biên tập, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí. Cùng với đó, dự thảo Luật còn quy định cụ thể về cải chỉnh, phản hồi thông tin, khắc phục hậu quả do hành vi thông tin sai; quy định nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí; quy định về xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí đối với lỗi của cơ quan báo chí và nhà báo, quy định cụ thể từng trường hợp bị thu hồi thẻ nhà báo.

Các nội dung định hướng trong Quy hoạch báo chí không có gì mâu thuẫn với dự thảo Luật Báo chí sửa đổi. Luật Báo chí sửa đổi được ban hành trong thời gian tới sẽ là căn cứ pháp lý để triển khai các nội dung đã được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương thông qua, được nêu trong đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.