Văn Bản Bí Mật Nhà Nước / Top 3 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Kiểm Tra, Xử Lý Văn Bản Thuộc Bí Mật Nhà Nước

Thứ ba – 09/06/2009 00:18

Ngày 16/3/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 42/2009/QĐ-TTg quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật Nhà nước.

Theo đó, văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật Nhà nước là văn bản quy phạm pháp luật được cơ quan ban hành văn bản xác định có một trong các độ mật: Mật, Tối mật, hoặc Tuyệt mật.

Mục đích kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật Nhà nước nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật hoặc không còn phù hợp của văn bản để kịp thời đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc bãi bỏ văn bản; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; xác định trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong tham mưu, xây dựng và ban hành văn bản có nội dung trái pháp luật, nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật Nhà nước; góp phần tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật. Nội dung kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật Nhà nước là việc xem xét, đánh giá và kết luận về tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản về đáp ứng 6 điều kiện: được ban hành đúng căn cứ pháp lý; được ban hành đúng thẩm quyền; nội dung văn bản phù hợp với quy định của pháp luật; văn bản được ban hành đúng thể thức và kỹ thuật trình bày; tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản; thủ tục đầy đủ các quy định của pháp luật về xác định độ mật của văn bản.

Quyết định còn có các quy định cụ thể về trình tự, thủ tục kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật Nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2009

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT

Tội Vô Ý Làm Lộ Bí Mật Nhà Nước; Tội Làm Mất Vật, Tài Liệu Bí Mật Nhà Nước

1. Thế nào là tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước; tội làm mất vật, tài liệu bí mật nhà nước?

Tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước; tội làm mất vật, tài liệu bí mật nhà nước được quy định tại Điều 338 Bộ luật hình sự 2015 như sau:

“1. Người nào vô ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc làm mất vật, tài liệu bí mật nhà nước, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 2. Phạm tội trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật, tuyệt mật; b) Gây tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.” Theo đó,

– Vô ý làm lộ bí mật Nhà nước, được hiểu là hành vi của người có trách nhiệm do cẩu thả hoặc vì quá tự tin làm cho người không có trách nhiệm biết được nội dung được xác định là bí mật Nhà nước.

– Vô ý làm mất tài liệu bí mật Nhà nước, được hiểu là hành vi của người có trách nhiệm do cẩu thả hoặc vì quá tự tin đã làm thất thoát tài liệu được xác định là bí mật Nhà nước (tức làm cho tài liệu đó thoát ra khỏi sự quản lý của người có trách nhiệm).

2. Tư vấn và bình luận về tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước; tội làm mất vật, tài liệu bí mật nhà nước theo Bộ luật hình sự 2015

Các yếu tố cấu thành tội tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước; tội làm mất vật, tài liệu bí mật nhà nước

– Mặt khách quan.

Mặt khách quan của tội này có một trong các dấu hiệu sau:

+ Đối với tội vô ý làm lộ bí mật Nhà nước. Được thể hiện qua hành vi làm cho người không có trách nhiệm đọc hoặc biết được tin tức, tài liệu, đồ vật… có nội dung được xác định là bí mật Nhà nước do cẩu thả, lơ là, không có trách nhiệm của người quản lý các tài liệu, đồ vật… đó.

Tội phạm hoàn thành kể từ thời điểm người không có trách nhiệm đọc hoặc biết được bí mật Nhà nước.

+ Đối với tội làm mất tài liệu bí mật Nhà nước. Được thể hiện qua hành vi làm cho tài liệu bí mật Nhà nước bị thất thoát không còn thuộc sự quản lý, bảo vệ của ngưòi có trách nhiệm trực tiếp đối với tài liệu đó (như sơ suất làm rơi mất, mang tài liệu theo đi uống rượu rồi để quên mất…).

Tội phạm hoàn thành kể từ thời điểm người có trách nhiệm làm thất thoát tài liệu bí mật Nhà nước. Như vậy trường hợp tài liệu bị thất thoát nhưng sau đó tìm lại được thì người có trách nhiệm vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này.

– Khách thể.

Hành vi nêu trên, xâm phạm đến chế độ bảo vệ bí mật Nhà nước trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, đôi ngoại, kinh tế, khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Mặt chủ quan.

Người phạm tội thực hiện tội phạm này vối lỗi vô ý vì cẩu thả hoặc vi quá tự tin.

– Chủ thể

Chủ thể của tội phạm này là chủ thể đặc biệt, là người có trách nhiệm bảo vệ, quản lý hoặc sử dụng các tài liệu bí mật Nhà nước

– Về hình phạt

Mức hình phạt của tội phạm này được chia thành 2 khung, cụ thể như sau:

+ Khung một (khoản 1).

Có mức phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Được áp dụng đối với trường hợp phạm tội có đủ dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này nêu ở mặt khách quan.

+ Khung hai (khoản 2).

Phạm tội trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

– Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật, tuyệt mật;

– Gây tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

+ Hình phạt bổ sung (khoản 3)

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI 19006557 để được tư vấn

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557 – “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

Quyết Định Danh Mục Bí Mật Nhà Nước

Quyết Định Danh Mục Bí Mật Nhà Nước, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Bí Mật Nhà Nước, Quyết Định 1222/qĐ-ttg Năm 2020 Về Danh Mục Bí Mật Nhà Nước Của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam Do Thủ, 3 Bài Thơ Nói Lên Tinh Thần Quyết Tâm Đánh Pháp Cứu Nước Của Nhân Dân Ta, Quyết Định 790/qĐ-btc Ngày 30/03/2012 Quy Định Về Chế Độ Quản Lý Tài Sản Nhà Nước, Mẫu Số 45-ds Quyết Định Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án Dân Sự (dành Cho Thẩm Phán), Quyết Định Lấy Hà Nội Là Thủ Đô Của Cả Nước, Quyết Định ân Xá Của Chủ Tịch Nước, Quyết Định Quản Lý Nhà Nước, Quyết Định Thành Lập Tổ Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước, Quyết Định Của Chủ Tịch Nước, Quyết Định Các Vấn Đề Quan Trọng Của Đất Nước, Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Quyết Định Quản Lý Hành Chính Nhà Nước, Chuyên Đề 1 Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Chuyên Đề Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Quyết Định Quản Lý Hành Chính Nhà Nước Bất Hợp Pháp, Quy Chuẩn Bắt Buộc Đánh Giá Chất Lượng Nước Sau Lọc Từ Máy Lọc Nước Tại Việt Nam Là Gì, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Giải Quyết Tranh Chấp Giữa Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Và Nhà Nước Việt Nam, Quyết Định Danh Mục Hồ Sơ, Quyết Định Danh Mục Mua Sắm Tập Trung, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ, Quyết Định Danh Mục Sản Phẩm, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Cấp Xã, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Thuốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Cơ Quan, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Năm 2019, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Năm 2020, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Năm 2018, Quyết Định Có Danh Sách Kèm Theo, Quyết Định Khen Thưởng Giỏi Việc Nước Đảm Việc Nhà, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Công Việc, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Bí Thư Chi Bộ, Quyet Dinh Miem Nhiem Chuc Danh Bi Thu Chi Bo, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh, Quyết Định Danh Mục Sách Giáo Khoa Lớp 1, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh, Quyết Định Danh Mục Sách Giáo Khoa, Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Đoàn Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Trường Thcs, Quyet Dinh 827/qd-syt Ngay 6/5/2015 So Y Te Ha Noi Ve Danh Muc Thuoc, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Nghề Nghiệp Việt Nam, Quyết Định Cộng Nhận Danh Hiệu Chi Đoàn, Quyết Định Phong Tặng Danh Hiệu Anh Hùng, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Sách Giáo Khoa Lớp 1, Quyết Định Danh Sách Thôn Đặc Biệt Khó Khăn, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp, Quyết Định Danh Mục Sách Giáo Khoa Lớp 1 Của Hiệu Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Thôn, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Tổng Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Thôn, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2017, Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm, Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm , Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Danh Bạ Kho Bạc Nhà Nước Hà Nội, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Danh Sách Ip Các Nước, Danh Mục Dự án Kêu Gọi Đầu Tư Nước Ngoài, Danh Mục Các Dự án Oda Ngành Nước, Danh Sách Công Ty 100 Vốn Nhà Nước, Danh Bạ Điện Thoại Nước Mỹ, Danh Sách Công Ty Nhà Nước, Danh Sách Dự án Đầu Tư Nước Ngoài, Danh Mục Hàng Hóa Nhà Nước Quản Lý Giá, Dự Thảo Nghị Định Quy Định Giảm Phí Trước Bạ Cho ôtô Sản Xuất Trong Nước, Nghị Định Quy Định Trách Nhiệm Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục, Danh Sách Giám Đốc Nước Ngoài, Tóm Tắt Quá Trình Đánh Giặc Giữ Nước Của Dân Tộc Việt Nam, Danh Sach Viet Kieu Ve Nuoc , Danh Sách Công Ty 100 Vốn Nước Ngoài, Danh Sách Các Công Ty 100 Vốn Nước Ngoài, Danh Sách 96 Tổng Công Ty Nhà Nước, Danh Sách Quận Huyện Cả Nước, Danh Mục Hàng Hoá Phải Kiểm Tra Nhà Nước, Danh Sách Công Ty 100 Vốn Đầu Tư Nước Ngoài, Danh Mục Hàng Hóa Sản Xuất Trong Nước, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Nước Sạch, Tiêu Chuẩn Đánh Giá ô Nhiễm Nước, Mẫu Báo Cáo Đi Nước Ngoài Dành Cho Đảng Viên, Danh Sách Công Ty Có Vốn Nước Ngoài Tại Hà Nội, Danh Sách Doanh Nghiệp Nhà Nước, Danh Sách Công Ty Có Vốn Nước Ngoài, Danh Sách Công Ty Nước Ngoài Tại Hà Nội, Danh Sách Thành Viên Kho Bạc Nhà Nước Hà Nội, Danh Sách Công Ty Vốn Đầu Tư Nước Ngoài, Danh Sách Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài, Danh Sách Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Tại Hà Nội, Nghị Định 70 Quy Định Mức Thu Lệ Phí Trước Bạ Đối Với ôtô Sản Xuất Lắp Ráp Trong Nước, Bí Quyết Vẽ Màu Nước, Danh Mục Hàng Hoá Trong Nước Sản Xuất Được, Tiêu Chí Đánh Giá Xếp Loại Doanh Nghiệp Nhà Nước,

Quyết Định Danh Mục Bí Mật Nhà Nước, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Bí Mật Nhà Nước, Quyết Định 1222/qĐ-ttg Năm 2020 Về Danh Mục Bí Mật Nhà Nước Của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam Do Thủ, 3 Bài Thơ Nói Lên Tinh Thần Quyết Tâm Đánh Pháp Cứu Nước Của Nhân Dân Ta, Quyết Định 790/qĐ-btc Ngày 30/03/2012 Quy Định Về Chế Độ Quản Lý Tài Sản Nhà Nước, Mẫu Số 45-ds Quyết Định Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án Dân Sự (dành Cho Thẩm Phán), Quyết Định Lấy Hà Nội Là Thủ Đô Của Cả Nước, Quyết Định ân Xá Của Chủ Tịch Nước, Quyết Định Quản Lý Nhà Nước, Quyết Định Thành Lập Tổ Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước, Quyết Định Của Chủ Tịch Nước, Quyết Định Các Vấn Đề Quan Trọng Của Đất Nước, Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Quyết Định Quản Lý Hành Chính Nhà Nước, Chuyên Đề 1 Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Chuyên Đề Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Quyết Định Quản Lý Hành Chính Nhà Nước Bất Hợp Pháp, Quy Chuẩn Bắt Buộc Đánh Giá Chất Lượng Nước Sau Lọc Từ Máy Lọc Nước Tại Việt Nam Là Gì, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Giải Quyết Tranh Chấp Giữa Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Và Nhà Nước Việt Nam, Quyết Định Danh Mục Hồ Sơ, Quyết Định Danh Mục Mua Sắm Tập Trung, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ, Quyết Định Danh Mục Sản Phẩm, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Cấp Xã, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Thuốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Cơ Quan, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Năm 2019, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Năm 2020, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Năm 2018, Quyết Định Có Danh Sách Kèm Theo, Quyết Định Khen Thưởng Giỏi Việc Nước Đảm Việc Nhà, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Công Việc, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Bí Thư Chi Bộ, Quyet Dinh Miem Nhiem Chuc Danh Bi Thu Chi Bo, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh, Quyết Định Danh Mục Sách Giáo Khoa Lớp 1, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh, Quyết Định Danh Mục Sách Giáo Khoa, Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Đoàn Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Trường Thcs, Quyet Dinh 827/qd-syt Ngay 6/5/2015 So Y Te Ha Noi Ve Danh Muc Thuoc, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Nghề Nghiệp Việt Nam, Quyết Định Cộng Nhận Danh Hiệu Chi Đoàn, Quyết Định Phong Tặng Danh Hiệu Anh Hùng,

Tập Huấn Luật Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Tập huấn Luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

13:08 02/12/2020

Sáng 2/12, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ làm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang và các địa phương. Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Phạm Văn Vinh – Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, đồng chí Thượng tá Đinh Việt Dũng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

Toàn cảnh buổi hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, đại biểu được nghe Thiếu tướng Phạm Văn Vinh – Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an truyền đạt một số nội dung trọng tâm của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước. 

Luật gồm 5 chương, 28 điều, được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

 

Đại biểu tham dự

Những nội dung cơ bản của luật gồm: phạm vi điều chỉnh, khái niệm bí mật Nhà nước, bảo vệ bí mật Nhà nước; nguyên tắc bảo vệ bí mật Nhà nước; các hành vi bị nghiêm cấm; phân loại bí mật Nhà nước; sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước; vận chuyển, giao nhận tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước; hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật Nhà nước; thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước…

 

Thiếu tướng Phạm Văn Vinh truyền đạt các nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Thiếu tướng Phạm Văn Vinh cũng đã giải đáp những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị.

Buổi tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về bảo vệ bí mật Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến trong nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Đồng thời chấn chỉnh những thiếu sót, sơ hở để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

 

Thượng tá Đinh Việt Dũng – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị

Ngà Cường