Văn Bản Bộ Kế Hoạch Đầu Tư / Top 3 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Bộ Tư Pháp Có Ý Kiến Về Văn Bản Của Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư

Một công văn của Bộ KH&ĐT ban hành năm 2017 gửi cho ngành dọc ở Hà Tĩnh, nay được kết luận là “không hợp pháp” do vượt thẩm quyền, không đúng với hàng loạt luật hiện hành. Ông Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp), vừa ký văn bản kết luận kiểm tra gửi Bộ KH&ĐT. Đối tượng được nhắc tới là Công văn số 1736 của Bộ KH&ĐT gửi Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh ngày 7-3-2017.

Đây chính là văn bản đã khuấy lên tranh cãi về việc kinh doanh nghề “hoạt động pháp luật” được tự do thoải mái theo Luật Doanh nghiệp (hay là thuộc ngành kinh doanh có điều kiện, phải quản lý theo Luật Luật sư).

Theo kết luận kiểm tra này, Công văn 1736 chứa nội dung có tính chất quy phạm pháp luật, buộc việc đăng ký kinh doanh ngành, nghề “hoạt động pháp luật, tư vấn pháp luật” trên địa bàn Hà Tĩnh phải tuân thủ. Như vậy là trái với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đi vào nội dung cụ thể, Công văn 1736 hướng dẫn: “Trường hợp cá nhân, tổ chức thành lập doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề “Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật” không theo các hình thức hành nghề của luật sư thì thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp”.

Đối chiếu Luật Luật sư, Nghị quyết 65 của Quốc hội về thi hành Luật Luật sư, Cục Kiểm tra văn bản cho rằng hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật là thuộc phạm vi hành nghề luật sư, và từ khi có Luật Luật sư 2016, các tổ chức kinh doanh dịch vụ pháp lý theo Luật Doanh nghiệp đều phải chuyển đổi theo Luật Luật sư. Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Đầu tư 2014 đều quy định hành nghề luật sư là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, và phải tuân thủ theo luật chuyên ngành, trong trường hợp này là Luật Luật sư.

Do đó, nội dung hướng dẫn trên của Bộ KH&ĐT là không phù hợp với các luật được viễn dẫn.

Tranh cãi quanh Công văn 1736 cho thấy giữa Bộ KH&ĐT và Bộ Tư pháp đang có quan điểm khác nhau về giải thích, áp dụng Luật Doanh nghiệp và Luật Luật sư với ngành nghề hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật. Cho đến nay, hai cơ quan này đã có báo cáo Thủ tướng về quan điểm của mình.

Tuy nhiên, trong thẩm quyền của mình, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luât, Bộ Tư pháp, cho rằng nếu thấy cần giải thích luật thì Bộ KH&ĐT phải báo cáo Chính phủ để qua đó đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội – cơ quan có thẩm quyền giải thích luật theo hiến định. Do đó, việc Bộ ban hành Công văn 1736 có tính chất giải thích Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư là không phù hợp về thẩm quyền.

Tư vấn Blue với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thành lập công ty tại Hà Tĩnh và với đội ngũ nhân viên, luật sư giỏi, nhiệt tình, cam kết sẽ mang đến cho quý khách hàng dịch vụ thành lập công ty tốt nhất, trong thời gian ngắn nhất và chi phí tiết kiệm nhất ho khách hàng. Tư vấn Blue nhiều năm qua đã hợp tác thành công và thành lập rất nhiều công ty tại Hà Tĩnh nói riêng và hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ khác nhau ở các tỉnh thành khác như Nghệ An, Thanh Hóa…Tất cả những doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thành lập công ty ở Blue đều rất hài lòng với dịch vụ mà Tư vấn Blue cung cấp và những công ty đó hiện tại cũng đang rất phát triển và phần lớn cũng đã trở thành đối tác tin cậy của Tư vấn Blue, hợp tác và sử dụng các dịch vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bộ Tư pháp có ý kiến về văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư Công Bố Danh Mục Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Còn Hiệu Lực Và Hết Hiệu Lực Thuộc Lĩnh Vực Quản Lý Nhà Nước Của Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư Năm 2022

– Đối với văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020 có 234 văn bản, trong đó:

+ 41 Nghị định của Chính phủ, trong đó có 04 Nghị định hết hiệu lực một phần và được sửa, đổi bổ sung gồm: Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã, được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017; Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 quy định về giám sát, đánh giá đầu tư được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 01/10/2020; Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 01/10/2020; Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 quy định về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018.

+ 89 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có 15 Quyết định hết hiệu lực một phần và được sửa đổi, bổ sung, chủ yếu là các Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu Kinh tế (KKT) cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum), KKT cửa khẩu An Giang, KKT cửa khẩu Mộc Bài, KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), KKT cửa khẩu A Đớt (Thừa Thiên Huế), KKT cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, KKT cửa khẩu Đồng Tháp, KKT mở Chu Lai (Quảng Nam)…

+ 20 Thông tư liên tịch và 03 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020 có 20 văn bản, trong đó:

+ 02 văn bản Luật gồm: Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Luật Doanh nghiệp số 68/2017/QH13 ngày 26/11/2014 hết hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và được thay thế bằng Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

+ 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 điều 3 Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 (được thay thế bằng Quyết định số số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020); Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006 về quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ (được thay thế bằng Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019).

+ 05 Thông tư và 01 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Xem Quyết định 102/QĐ-BKHĐT

Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư Thông Báo Tuyển Dụng Công Chức Năm 2022

Bài viết cùng chuyên mục

Căn cứ Quyết định số 1519 /QĐ-BKHĐT ngày 07/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê đuyệt chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2019, Bộ Ke hoạch và Đầu tu thông báo thi tuyển 50 chỉ tiêu công chức ngạch chuyên viên và tương đương, cụ thể như sau:

1. Hình thức, nội dung thi:

Thi tuyển công chức được thực hiện qua 2 vòng thi:

Phần 1: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Phần 2: Ngoại ngữ kiểm tra trình độ tiếng Anh ở trình độ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, gồm 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút.

Cách tính điểm: Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Thi trắc nghiệm trên máy vi tính sẽ thực hiện thông báo két quả ngay sau khi thi và không thực hiện phúc khảo đối với các môn thi.

– Nội dung thi: kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu càu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Hình thức thi: phỏng vấn

– Thời gian thi: 30 phút.

Không thực hiện phúc khảo với kết quả phỏng vấn.

2. Địa điểm, thời gian tiếp nhân Phiếu đăng ký dự tuyển:

a) Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: trụ sở cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư – số 6B Hoàng Diệu, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Vụ Tổ chức cán bộ – tầng ỉ nhà B).

b) Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ 8 giờ đến 11 giờ từ ngày 15/10/2019 đến 15/11/2019 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định). Các trường hợp nộp sau thời gian trên đều không hợp lệ.

c) Lệ phí dự thi: thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức và ngân sách quận, huyện, thị xã cấp bổ sung (tối đa 500.000đ/thí sinh).

LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.

Công Văn Xin Rút Hồ Sơ Điện Tử Trên Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư.

Sai sót trong khâu nhập hồ sơ điện tử gửi sở kế hoạch và đầu tư như : chọn sai trường thông tin thay đổi, sai thông tin người ký xác thực , sai hồ sơ.. Đại lý thuế Đông Dương xin gửi đến các bạn công văn xin rút hồ sơ điện tử , nộp đính kèm công văn xin rút hồ sơ điện tử vào hồ sơ sở kế hoạch và kế hoạch đầu tư yêu cầu bổ sung. Sau 3 ngày kể từ ngày nộp công sở sẽ ra thông báo từ chối hồ sơ.

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THUẾ ĐÔNG DƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 100917-CV Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2017

“Hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử”

Kính gửi : – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Đại lý thuế Đông Dương. Giấy phép đăng ký kinh doanh số : 0107819578 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch Đầu Tư cấp ngày 25/04/2017.

Địa chỉ trụ sở : Số nhà 11, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Mã số thuế : 0107819578.

Lý do xin rút hồ sơ mã số I-1-17-364869 ngày 28/08/2017, số OD-0238405/17.

Do đơn vị sử dụng chữ ký số công cộng của công ty để xác nhận hồ sơ đăng ký điện tử trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nên Doanh nghiệp làm đơn này đề nghị phòng đăng ký kinh doanh cho thu hồi hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử để tạo hồ sơ mới theo đúng quy định.

Đơn vị cam kết mọi thông tin khai báo là sự thật và chính xác.

Trân trọng cảm ơn !

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2017 Giám đốc

MST : 0107819578

Địa chỉ trụ sở chính :Số 11, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, P.Thanh Xuân, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Địa chỉ văn phòng đại diện : Số nhà 89, ngõ 233 Đường Chiến Thắng, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP Hà Nội.

Hotline: 0963.600.868 – 0985.224.119

Website: https://dailythuedongduong.vn

SĐT – Mr. Tuấn Anh ( Giám Đốc ) : 0963.600.868 – 093.640.4905

♦ Đại lý thuế – chuyên cung cấp dịch vụ kế toán – thuế, thủ tục với sở kế hoạch và đâu tư nhanh và uy tín.