Văn Bản Bộ Nội Vụ Tạm Dừng Sáp Nhập / Top 7 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Bộ Nội Vụ Đề Nghị Tạm Dừng Sáp Nhập Các Sở, Ngành

Bộ Nội vụ cho biết, hai Nghị định này làm cơ sở để phân cấp cho chính quyền địa phương quyết định sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Trong khi Chính phủ chưa ban hành hai Nghị định nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

Trước đó trong tháng 4, Bộ Nội vụ đã công bố dự thảo tờ trình Nghị định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành để lấy ý kiến.

Trong dự thảo ban đầu, với 17 sở đang tổ chức thống nhất trong cả nước hiện nay, Bộ Nội vụ đề xuất chia thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất là 4 Sở được đề xuất giữ nguyên gồm Tư pháp, Tài nguyên Môi trường, Lao động Thương binh Xã hội và Y tế.

Nhóm thứ hai là 10 sở được quy định theo hướng giao thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp giữ ổn định hoặc hợp nhất, gồm các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giao thông vận tải; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông.

Nhóm thứ ba là các cơ quan cũng được đề xuất giao cho cấp tỉnh chủ động giữ ổn định hoặc thí điểm hợp nhất, cụ thể: Sở Nội vụ với Ban Tổ chức tỉnh, thành ủy; Thanh tra tỉnh với Ủy ban kiểm tra tỉnh, thành ủy; Văn phòng UBND tỉnh với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND cấp tỉnh.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đề xuất quy định đối với 4 sở đặc thù, chuyên ngành không được tổ chức thống nhất giữa các địa phương, trong đó có Sở Quy hoạch – Kiến trúc thuộc UBND thành phố Hà Nội và chúng tôi 3 sở khác do Chính phủ quy định tiêu chí thành lập là Ban Dân tộc, Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch (căn cứ vào tiêu chí, các tỉnh chủ động thành lập hoặc không).

Vừa qua, Lào Cai là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện sáp nhập hai sở Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng thành Sở Giao thông Vận tải – Xây dựng. Tiếp đó, Hà Giang cũng quyết định thí điểm hợp nhất Sở Nội vụ với Ban tổ chức Tỉnh ủy thành Ban Tổ chức – Nội vụ; Thanh tra tỉnh với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành cơ quan Kiểm tra – Thanh tra tỉnh; Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hợp thành Đảng bộ khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh…

Bộ Nội Vụ: “Không Chùn Bước” Trong Việc Sáp Nhập Sở Ngành, Phòng Ban

Chiều 9.1, trả lời về việc tạm dừng sáp nhập sở ngành, phòng ban, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin định kỳ, đại diện Bộ Nội vụ cho hay không chùn bước, không rút lại ý kiến đề xuất của mình về việc sáp nhập các sở ngành, phòng ban.

Ông Vũ Đăng Minh- Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Nội vụ cho biết Bộ Nội vụ vừa ban hành văn bản số 5954/BNV-TCBC ngày 5.12.2018 gửi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18, Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Theo đó, để sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn theo tinh thần Nghị quyết số 18, kết luận 34 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết 18, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (sở, ngành) các huyện (phòng, ban), chờ Nghị định của Chính phủ.

Bộ Nội vụ cũng khẳng định: “Bộ Nội vụ không chùn bước, không rút lại ý kiến đề xuất của mình về việc sáp nhập các sở ngành, phòng ban”.

Đến nay, một số tỉnh, thành đã thực hiện xong việc hợp nhất một số sở, ban, ngành, phòng, ban. Tỉnh Lào Cai đã đi đầu hợp nhất Sở GTVT và Sở Xây dựng thành Sở GTVT- Xây dựng vào hồi tháng 6; sau đó, Hà Giang hợp nhất Ban Tổ chức tỉnh ủy với Sở Nội vụ, cơ quan UB Kiểm tra Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh, Đảng bộ khối DN tỉnh với Đảng bộ khối cơ quan tỉnh vào tháng 9.

Đầu tháng 10, thành phố Hải Phòng hợp nhất một số cơ quan Đảng với chính quyền ở cấp huyện, như: Văn phòng Quận ủy với Văn phòng HĐND và UBND quận Hồng Bàng, huyện An Dương; Ban Tổ chức huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện Kiến Thụy, UB Kiểm tra huyện Kiến Thụy với Thanh tra huyện.

Mới đây, Hà Tĩnh hợp nhất Ban Tổ chức huyện ủy Đức Thọ với Phòng Nội vụ huyện, hợp nhất cơ quan UB Kiểm tra huyện ủy với Thanh tra huyện.

Tỉnh Cao Bằng cũng đang tiến hành, đưa ra các phương án thực hiện thí điểm hợp nhất một số cơ quan.

Trước đó, vào tháng 4.2018, Bộ Nội vụ đưa ra lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ đề xuất chỉ giữ 4 Sở là Tư Pháp, TNMT, LĐTBXH, Y tế được tổ chức thống nhất trên cả nước. Còn lại hợp nhất, sáp nhập 17 sở, ngành, giảm 46- 88 sở, ngành trong cả nước.

Sáp Nhập, Đổi Tên Chi Bộ

Đảng uỷ xã Hoằng Châu ban hành kế hoạch sáp nhập, đổi tên chi bộ

ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA

ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG CHÂU *

Số 52 – KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hoằng Châu, ngày 11 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH

thực hiện việc giải thể, sáp nhập, thành lập chi bộ, đổi tên chi bộ thôn thuộc Đảng bộ xã Hoằng Châu

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam và Quy định số 29 – QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng.

Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-HĐND, ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Quyết định 3110/QĐ-UBND, ngày 17/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về đổi tên; chuyển thôn thành khu phố; sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Thực hiện công văn số 1289/UBND – NV, ngày 21/8/2018 của UBND huyện Hoằng Hóa về việc triển khai Quyết định 3110/QĐ-UBND, ngày 17/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; Hướng dẫn số 04-HD/HU, ngày 13/02/2018, về việc giải thể, sáp nhập, thành lập, chia tách chi bộ thôn, phố mới thuộc Đảng ủy các xã thị trấn và Công văn số 583-CV/HU, ngày 31/05/2018 của Ban Thường Vụ Huyện ủy Hoằng Hóa về việc bố trí Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, phố thuộc xã thị trấn;

Đảng ủy xã Hoằng châu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

Thực hiện nghiêm túc các Quy định của Đảng và văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tổ chức thực hiện việc giải thể, sáp nhập, thành lập, đổi tên chi bộ thôn thuộc Đảng bộ xã Hoằng Châu nhằm tinh gọn bộ máy, giảm số người hoạt động không chuyên trách ở thôn.

Việc thực hiện giải thể, sáp nhập, thành lập, đổi tên chi bộ thôn phải đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 04 – HD/HU ngày 13/02/2018 về việc giải thể, sáp nhập, thành lập, chia tách chi bộ thôn, phố mới thuộc Đảng ủy các xã thị trấn và Công văn số 583 – CV/HU ngày 31/05/2018 của Ban Thường Vụ Huyện ủy Hoằng Hóa về việc bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, phố thuộc xã thị trấn.

II. NỘI DUNG 1. Sáp nhập, thành lập chi bộ mới:

– Sáp nhập chi bộ thôn 1 và chi bộ thôn 2 để thành lập chi bộ thôn Tiến Đức.

– Sáp nhập chi bộ thôn 3 và chi bộ thôn 4 để thành lập chi bộ thôn Phú Quang.

– Sáp nhập chi bộ thôn 6 và một phần chi bộ thôn 7 để thành lập chi bộ thôn Minh Thái.

– Sáp nhập chi bộ thôn 8 và một phần chi bộ thôn 7 để thành lập chi bộ thôn Châu Lộc.

– Sáp nhập chi bộ thôn 13 và chi bộ thôn 14 để thành lập chi bộ thôn Châu Triều.

2. Đổi tên chi bộ :

– Chi bộ thôn 5 đổi tên gọi là chi bộ thôn Chung Sơn

– Chi bộ thôn 9 đổi tên gọi là chi bộ thôn Châu Phong

– Chi bộ thôn 10 đổi tên gọi là chi bộ thôn Giang Hải

– Chi bộ thôn 11 đổi tên gọi là chi bộ thôn Thanh Thịnh

– Chi bộ thôn 12 đổi tên gọi là chi bộ thôn Tiến Thắng

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 1. Dự kiến nhân sự cấp uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ. – Về số lượng:

+ Chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên số lượng chi uỷ là 3 đồng chí

+ Chi bộ có 8 đảng viên trở xuống chỉ sơ cấu bí thư và phó bí thư.

– Cơ cấu:

+ Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn.

+ Phó bí thư chi bộ kiêm trưởng Ban công tác mặt trận và một số chi hội đặc thù.

+ Chi uỷ viên phụ trách tổ trưởng tổ ANTT hoặc trưởng các chi đoàn, chi hội cho hợp lý.

Ban thường vụ Đảng uỷ chủ trì mời cấp uỷ các chi bộ thuộc diện phải sáp nhập để dự kiến nhân sự chi uỷ và trưởng thôn lâm thời, mời cấp uỷ chi bộ các chi bộ không phải sáp nhập để thống nhất sắp xếp lại cơ cấu cán bộ thôn (Thực hiện trước khi công bố quyết định lập thôn mới)

2. Tổ chức hội nghị kiện toàn, đổi tên chi bộ .

Sau khi UBND xã công bố quyết định của chủ tịch UBND tỉnh về thành lập thôn, Ban thường vụ Đảng uỷ chỉ đạo các đơn vị tổ chức hội nghị theo thành phần và nội dung sau:

2.1. Thành phần hội nghị :

– Đối với thôn mới được 2 thôn sáp nhập lại: Toàn thể đảng viên của 2 chi bộ cũ (Do cấp uỷ chi bộ cũ thống nhất triệu tập).

– Đối với thôn mới được 1 thôn và một phần của thôn khác sáp nhập lại: Toàn thể đảng viên của chi bộ thôn cũ và số đảng viên của chi bộ khác được sáp nhập vào thôn mới (Theo ranh giới, phạm vi thôn mới, do cấp uỷ cũ thống nhất triệu tập)

2.2. Nội dung hội nghị: a, Đối với chi bộ thành lập mới:

– Đối với các thôn không phải sáp nhập: Số đảng viên của chi bộ cũ.

– Hội nghị cử chủ tọa, thư ký.

– Đồng chí cán bộ chỉ đạo công bố Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa về sáp nhập thôn, quán triệt nội dung thành lập chi bộ mới theo quy định của đảng và tinh thần công văn số 583 – CV/HU, ngày 31/5/2018 của Ban Thường Vụ Huyện ủy Hoằng Hóa về việc bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, phố thuộc xã thị trấn

* Một số lưu ý:

– Thủ tục báo cáo lên Đảng ủy, gồm: Tờ trình đề nghị giải thể chi bộ thôn cũ và đề nghị thành lập chi bộ thôn mới (có danh sách đảng viên kèm theo), biên bản kiểm phiếu nhân sự chi ủy, Bí thư, phó bí thư, danh sách trích ngang chi ủy (dự kiến đề nghị) của hội nghị (thời gian báo cáo chậm nhất sau 2 ngày làm việc kể từ ngày hội nghị chi bộ).

– Đồng chí Bí thư chi bộ chủ trì hội nghị và hội nghị cử thư ký hội nghị.

– Đồng chí cán bộ chỉ đạo công bố Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa về sáp nhập, đổi tên thôn, quán triệt tinh thần công văn số 583 – CV/HU, ngày 31/5/2018 của Ban Thường Vụ Huyện ủy Hoằng Hóa về việc bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, phố thuộc xã thị trấn.

– Chủ tọa hội nghị báo cáo dự kiến của chi uỷ về thay đổi cơ cấu, nhân sự cán bộ thôn theo chủ trương của Tỉnh uỷ Thanh hoá

1. Các ban của Đảng ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn quy trình, các bước tổ chức hội nghị giải thể, sáp nhập, thành lập, chia tách, đổi tên chi bộ thôn đảm bảo các quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của BTV huyện ủy. Theo dõi, tổng hợp kết quả báo cáo BTV đảng ủy, BTV huyện ủy và các ban xây dựng đảng của Huyện ủy theo quy định.

2. UBND xã căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của UBND huyện, xây dựng kế hoạch tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về đổi tên; sáp nhập thôn; phối hợp với Thường trực UBMTTQ xã tổ chức họp thôn bầu trưởng thôn mới theo đúng quy trình, quy định tại mục 1 chương II của Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBMTTQVN ngày 17/4/2008 của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Công văn số 583-CV/HU, ngày 31/05/2018 của Huyện ủy Hoằng Hóa về việc bố trí Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn; kiện toàn đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở thôn.

3. Các chi bộ tổ chức thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch của Đảng ủy đã đề ra; lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn, nhất là đối với đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm các chức danh sau khi thành lập thôn mới.

4. MTTQ, các đoàn thể và tổ chức chính trị xã hộicăn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và nhân dân về việc giải thể, sáp nhập, thành lập, chia tách, đổi tên chi bộ thôn trên địa bàn xã. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo sáp nhập, đổi tên các ban công tác Mặt trận, các chi đoàn, chi hội đảm bảo quy định của Điều lệ và hướng dẫn của hội cấp trên.

Nơi nhận T/M ĐẢNG ỦY

– BTV HU (b/c); BÍ THƯ

– TTHĐND, UBND xã;

– Các đồng chí ĐUV;

– MTTQ, các đoàn thể;

– Các chi bộ thôn;

– Lưu. Vũ Bá Lĩnh

Đảng uỷ xã Hoằng Châu ban hành kế hoạch sáp nhập, đổi tên chi bộ

ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA

ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG CHÂU *

Số 52 – KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hoằng Châu, ngày 11 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH

thực hiện việc giải thể, sáp nhập, thành lập chi bộ, đổi tên chi bộ thôn thuộc Đảng bộ xã Hoằng Châu

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam và Quy định số 29 – QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng.

Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-HĐND, ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Quyết định 3110/QĐ-UBND, ngày 17/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về đổi tên; chuyển thôn thành khu phố; sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Thực hiện công văn số 1289/UBND – NV, ngày 21/8/2018 của UBND huyện Hoằng Hóa về việc triển khai Quyết định 3110/QĐ-UBND, ngày 17/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; Hướng dẫn số 04-HD/HU, ngày 13/02/2018, về việc giải thể, sáp nhập, thành lập, chia tách chi bộ thôn, phố mới thuộc Đảng ủy các xã thị trấn và Công văn số 583-CV/HU, ngày 31/05/2018 của Ban Thường Vụ Huyện ủy Hoằng Hóa về việc bố trí Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, phố thuộc xã thị trấn;

Đảng ủy xã Hoằng châu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

Thực hiện nghiêm túc các Quy định của Đảng và văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tổ chức thực hiện việc giải thể, sáp nhập, thành lập, đổi tên chi bộ thôn thuộc Đảng bộ xã Hoằng Châu nhằm tinh gọn bộ máy, giảm số người hoạt động không chuyên trách ở thôn.

Việc thực hiện giải thể, sáp nhập, thành lập, đổi tên chi bộ thôn phải đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 04 – HD/HU ngày 13/02/2018 về việc giải thể, sáp nhập, thành lập, chia tách chi bộ thôn, phố mới thuộc Đảng ủy các xã thị trấn và Công văn số 583 – CV/HU ngày 31/05/2018 của Ban Thường Vụ Huyện ủy Hoằng Hóa về việc bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, phố thuộc xã thị trấn.

II. NỘI DUNG 1. Sáp nhập, thành lập chi bộ mới:

– Sáp nhập chi bộ thôn 1 và chi bộ thôn 2 để thành lập chi bộ thôn Tiến Đức.

– Sáp nhập chi bộ thôn 3 và chi bộ thôn 4 để thành lập chi bộ thôn Phú Quang.

– Sáp nhập chi bộ thôn 6 và một phần chi bộ thôn 7 để thành lập chi bộ thôn Minh Thái.

– Sáp nhập chi bộ thôn 8 và một phần chi bộ thôn 7 để thành lập chi bộ thôn Châu Lộc.

– Sáp nhập chi bộ thôn 13 và chi bộ thôn 14 để thành lập chi bộ thôn Châu Triều.

2. Đổi tên chi bộ :

– Chi bộ thôn 5 đổi tên gọi là chi bộ thôn Chung Sơn

– Chi bộ thôn 9 đổi tên gọi là chi bộ thôn Châu Phong

– Chi bộ thôn 10 đổi tên gọi là chi bộ thôn Giang Hải

– Chi bộ thôn 11 đổi tên gọi là chi bộ thôn Thanh Thịnh

– Chi bộ thôn 12 đổi tên gọi là chi bộ thôn Tiến Thắng

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 1. Dự kiến nhân sự cấp uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ. – Về số lượng:

+ Chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên số lượng chi uỷ là 3 đồng chí

+ Chi bộ có 8 đảng viên trở xuống chỉ sơ cấu bí thư và phó bí thư.

– Cơ cấu:

+ Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn.

+ Phó bí thư chi bộ kiêm trưởng Ban công tác mặt trận và một số chi hội đặc thù.

+ Chi uỷ viên phụ trách tổ trưởng tổ ANTT hoặc trưởng các chi đoàn, chi hội cho hợp lý.

Ban thường vụ Đảng uỷ chủ trì mời cấp uỷ các chi bộ thuộc diện phải sáp nhập để dự kiến nhân sự chi uỷ và trưởng thôn lâm thời, mời cấp uỷ chi bộ các chi bộ không phải sáp nhập để thống nhất sắp xếp lại cơ cấu cán bộ thôn (Thực hiện trước khi công bố quyết định lập thôn mới)

2. Tổ chức hội nghị kiện toàn, đổi tên chi bộ .

Sau khi UBND xã công bố quyết định của chủ tịch UBND tỉnh về thành lập thôn, Ban thường vụ Đảng uỷ chỉ đạo các đơn vị tổ chức hội nghị theo thành phần và nội dung sau:

2.1. Thành phần hội nghị :

– Đối với thôn mới được 2 thôn sáp nhập lại: Toàn thể đảng viên của 2 chi bộ cũ (Do cấp uỷ chi bộ cũ thống nhất triệu tập).

– Đối với thôn mới được 1 thôn và một phần của thôn khác sáp nhập lại: Toàn thể đảng viên của chi bộ thôn cũ và số đảng viên của chi bộ khác được sáp nhập vào thôn mới (Theo ranh giới, phạm vi thôn mới, do cấp uỷ cũ thống nhất triệu tập)

2.2. Nội dung hội nghị: a, Đối với chi bộ thành lập mới:

– Đối với các thôn không phải sáp nhập: Số đảng viên của chi bộ cũ.

– Hội nghị cử chủ tọa, thư ký.

– Đồng chí cán bộ chỉ đạo công bố Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa về sáp nhập thôn, quán triệt nội dung thành lập chi bộ mới theo quy định của đảng và tinh thần công văn số 583 – CV/HU, ngày 31/5/2018 của Ban Thường Vụ Huyện ủy Hoằng Hóa về việc bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, phố thuộc xã thị trấn

* Một số lưu ý:

– Thủ tục báo cáo lên Đảng ủy, gồm: Tờ trình đề nghị giải thể chi bộ thôn cũ và đề nghị thành lập chi bộ thôn mới (có danh sách đảng viên kèm theo), biên bản kiểm phiếu nhân sự chi ủy, Bí thư, phó bí thư, danh sách trích ngang chi ủy (dự kiến đề nghị) của hội nghị (thời gian báo cáo chậm nhất sau 2 ngày làm việc kể từ ngày hội nghị chi bộ).

– Đồng chí Bí thư chi bộ chủ trì hội nghị và hội nghị cử thư ký hội nghị.

– Đồng chí cán bộ chỉ đạo công bố Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa về sáp nhập, đổi tên thôn, quán triệt tinh thần công văn số 583 – CV/HU, ngày 31/5/2018 của Ban Thường Vụ Huyện ủy Hoằng Hóa về việc bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, phố thuộc xã thị trấn.

– Chủ tọa hội nghị báo cáo dự kiến của chi uỷ về thay đổi cơ cấu, nhân sự cán bộ thôn theo chủ trương của Tỉnh uỷ Thanh hoá

1. Các ban của Đảng ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn quy trình, các bước tổ chức hội nghị giải thể, sáp nhập, thành lập, chia tách, đổi tên chi bộ thôn đảm bảo các quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của BTV huyện ủy. Theo dõi, tổng hợp kết quả báo cáo BTV đảng ủy, BTV huyện ủy và các ban xây dựng đảng của Huyện ủy theo quy định.

2. UBND xã căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của UBND huyện, xây dựng kế hoạch tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về đổi tên; sáp nhập thôn; phối hợp với Thường trực UBMTTQ xã tổ chức họp thôn bầu trưởng thôn mới theo đúng quy trình, quy định tại mục 1 chương II của Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBMTTQVN ngày 17/4/2008 của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Công văn số 583-CV/HU, ngày 31/05/2018 của Huyện ủy Hoằng Hóa về việc bố trí Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn; kiện toàn đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở thôn.

3. Các chi bộ tổ chức thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch của Đảng ủy đã đề ra; lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn, nhất là đối với đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm các chức danh sau khi thành lập thôn mới.

4. MTTQ, các đoàn thể và tổ chức chính trị xã hộicăn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và nhân dân về việc giải thể, sáp nhập, thành lập, chia tách, đổi tên chi bộ thôn trên địa bàn xã. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo sáp nhập, đổi tên các ban công tác Mặt trận, các chi đoàn, chi hội đảm bảo quy định của Điều lệ và hướng dẫn của hội cấp trên.

Nơi nhận T/M ĐẢNG ỦY

– BTV HU (b/c); BÍ THƯ

– TTHĐND, UBND xã;

– Các đồng chí ĐUV;

– MTTQ, các đoàn thể;

– Các chi bộ thôn;

– Lưu. Vũ Bá Lĩnh

Bộ Nội Vụ Ban Hành Văn Bản Số 5898/Bnv

Ngày 27/11/2019, Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản số 5898/BNV-TCBC về việc đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau khi có ý kiến thống nhất với Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện cụ thể như sau:

1. Về phạm vi, đối tượng thực hiện thí điểm

a) Ở cấp tỉnh

– Thí điểm hợp nhất Sở Tài chính với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành Sở Tài chính và Kế hoạch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư.

– Thí điểm hợp nhất Sở Giao thông vận tải với Sở Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải và Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng.

– Thí điểm hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy thành Cơ quan Tổ chức – Nội vụ cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ.

– Thí điểm hợp nhất Thanh tra cấp tỉnh với Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy thành Cơ quan Thanh tra – Kiếm tra cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh về công tác kiểm tra và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thanh tra.

b) Ở cấp huyện

– Thí điểm hợp nhất Phòng Nội vụ với Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện thành Cơ quan Tổ chức – Nội vụ cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện về công tác tổ chức, cán bộ và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức nâng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ.

– Thí điểm hợp nhất Thanh tra cấp huyện với Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cấp huyện thành Cơ quan Thanh tra – Kiểm tra cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện về công tác kiểm tra và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quán lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thanh tra.

– Thí điểm hợp nhất Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân với Văn phòng cấp ủy cấp huyện thành Văn phòng cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác văn phòng.

2. Đối với các địa phương đã thực hiện thí điếm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện khác với nội dung quy định tại khoản 1 Văn bản này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi đăng ký về Bộ Nội vụ trước 15/12/2019 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.

Theo: http://tcnn.vn