Văn Bản Bộ Y Tế / Top 7 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Văn Bản Pháp Luật Bộ Y Tế

Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Biện Pháp Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật Và Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Là Gì Có Mấy Loại Văn Bản Pháp Luật, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Văn Bản Pháp Luật Hiến Pháp, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Pháp Lý Cao Nhất, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Luật Lao Động, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2015, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Học Luật Hà Nội, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Trường Đại Học Luật Hà Nội, Vai Trò Của Luật Sư:luật Sư Bảo Vệ Quyền Và Lợi ích Hợp Pháp Cho Nguyên Đơn, Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 1996, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Luật Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Bài Tham Luận Về Quản Lý Rèn Luyện Kỷ Luật , Chấp Hành Pháp Luật Trong Quân Đội, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Sổ Tay Pháp Luật, Báo Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Dân Sự, Văn Bản Pháp Luật Về Nhà ở, Pháp Luật V N, Văn Bản Pháp Luật Bộ Y Tế, Văn Bản Pháp Luật Huế, Đề Thi Và Đáp án Môn Tư Vấn Pháp Luật, Pháp Luật V, 5 Văn Bản Pháp Luật, Mẫu Văn Bản Pháp Luật, Bộ Luật Dân Sự Pháp Và Đức, Văn Bản Pháp Luật Gồm, Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Gia Lai, Tư Duy Pháp Lý Của Luật Sư Pdf, Văn Bản Pháp Luật Về Y Tế, Văn Bản Pháp Luật Đất Đai, Pháp Luật P, Các Văn Bản Pháp Luật Về Y Tế, Văn Bản Pháp Luật Về Sở Hữu Trí Tuệ, Pháp Luật T/p Hcm, Văn Bản Pháp Luật Về Nhà ở Xã Hội, Văn Bản Pháp Luật Gov, Văn Bản Pháp Luật Doc, Văn Bản Pháp Luật Về Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Hà Nội, Bộ Luật Dân Sự Pháp Pdf, Góp ý Văn Bản Pháp Luật, Bộ Y Tế Văn Bản Pháp Luật, Mua Văn Bản Pháp Luật ở Đâu, Văn Bản Pháp Luật Về Đất Đai, Văn Bản Pháp Luật, Xã Hội Học Pháp Luật, Luật Pháp, Sự Tồn Tại Của Pháp Luật, Căn Cứ Pháp Luật, Mẫu Văn Bản Tư Vấn Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Đầu Tư, Bộ Luật Dân Sự Pháp, E Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Trẻ Em, Chủ Đề Pháp Luật, Các Văn Bản Pháp Luật Về Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Sở Hữu Trí Tuệ, Các Yêu Cầu Đối Với Văn Bản Pháp Luật, Tư Vấn Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Sbv, 10 Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Ueh, Tin Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Mới Về Đất Đai, Văn Bản Pháp Luật Mới,

Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Biện Pháp Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật Và Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Là Gì Có Mấy Loại Văn Bản Pháp Luật, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Văn Bản Pháp Luật Hiến Pháp, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Pháp Lý Cao Nhất, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Luật Lao Động, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2015, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Học Luật Hà Nội, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Trường Đại Học Luật Hà Nội, Vai Trò Của Luật Sư:luật Sư Bảo Vệ Quyền Và Lợi ích Hợp Pháp Cho Nguyên Đơn, Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 1996, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Luật Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Bài Tham Luận Về Quản Lý Rèn Luyện Kỷ Luật , Chấp Hành Pháp Luật Trong Quân Đội, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Sổ Tay Pháp Luật, Báo Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Dân Sự,

Bộ Y Tế Dự Kiến Bãi Bỏ 70 Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

Theo bà Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế, 70 văn bản được Bộ Y tế đề xuất bãi bỏ lần này gồm 10 văn bản thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm; 1 văn bản của lĩnh vực bảo hiểm y tế; 10 văn bản thuộc lĩnh vực dược – mỹ phẩm; 9 văn bản về kế hoạch -tài chính; 5 văn bản thuộc lĩnh vực khám, chữa bệnh; 25 văn bản về tổ chức cán bộ; 2 văn bản về khoa học, công nghệ và đào tạo; 5 văn bản của lĩnh vực thanh tra; 1 văn bản lĩnh vực y học cổ truyền và 2 văn bản lĩnh vực y tế dự phòng.

Trong đó, đáng chú ý trong lĩnh vực an toàn thực phẩm là dự kiến bãi bỏ Quyết định số 12/2006/QĐ-BYT về việc ban hành quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành y tế, do văn bản này có nội dung không còn phù hợp với Nghị định 15/2018/NĐ-CP; bãi bỏ Thông tư 05/2007/TT-BYT hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu do văn bản này không còn phù hợp với điều kiện hiện nay; bãi bỏ Thông tư liên tịch 34/2014/TTLTBYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn, do nội dung này không còn phù hợp thực tế hiện nay…

Lĩnh vực dược, mỹ phẩm, Bộ Y tế dự kiến bãi bỏ Thông tư 16/2011/TT-BYT quy định nguyên tắc sản xuất thước từ dược liệu và lộ trình áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc đối với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu, do nội dung này đã được điều chỉnh tại Thông tư 35/2018/TT-BYT; bãi bỏ Thông tư 38/2010/TT-BYT hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm, do Thông tư này không có tính quy phạm nên sẽ bãi bỏ…

Trong lĩnh vực khám chữa bệnh, Bộ Y tế dự kiến bãi bỏ Thông tư 11/2001 hướng dẫn điều kiện hành nghề xoa bóp do phần lớn nội dung đã được thay thế do có quy định điều kiện; bãi bỏ Quyết định 2824/2004/QĐ-BYT ban hành phần mềm ứng dụng tin học trong quản lý báo cáo thống kê bệnh viện và hỗ trợ bệnh án, do nội dung này đã được điều chỉnh tại Thông tư 54/2017/TT-BYT và Thông tư 46/2018/TT-BYT…

Trách Nhiệm Văn Thư Bộ Y Tế Về Việc Quản Lý Hệ Thống Quản Lý Và Điều Hành Văn Bản Điện Tử Ngành Y Tế

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Trách nhiệm Văn thư Bộ Y tế về việc quản lý hệ thống Quản lý và điều hành văn bản điện tử ngành Y tế quy định tại Điều 10 Quyết định 5242/QĐ-BYT năm 2015 Quy chế Quản lý, cập nhật, sử dụng, khai thác Hệ thống Quản lý và điều hành văn bản điện tử tại cơ quan Bộ Y tế, cụ thể như sau:

– Đối với văn bản giấy: tiếp nhận, scan văn bản, cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin của tất cả các văn bản, tài liệu được gửi đến cơ quan Bộ (bao gồm các văn bản gửi cho Bộ Y tế, Văn phòng Bộ, các Vụ/Thanh tra Bộ) ngay trong ngày nhận văn bản và trình xử lý trên Hệ thống phần mềm Quản lý và điều hành văn bản điện tử theo quy định. Không photocopy văn bản, tài liệu đã được cập nhật lên Hệ thống, chỉ chuyển bản gốc về đơn vị xử lý theo sự phân công của Lãnh đạo;

– Đối với những văn bản, tài liệu phải chuyển cả bì có ghi đích danh tên đơn vị/cá nhân, văn thư Bộ vẫn sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản để cập nhật các trường thông tin đầu vào tương ứng với các thông tin ghi trên bì theo quy định và tích chọn vào mục □ chuyển cả bì trước khi chuyển cho đơn vị/cá nhân được ghi đích danh;

– Đối với văn bản điện tử: ngay sau khi nhận được văn bản trên hệ thống, văn thư phải vào sổ và trình xử lý trên Hệ thống Quản lý và Điều hành văn bản điện tử.

– Định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất của Lãnh đạo Bộ hoặc Lãnh đạo Văn phòng Bộ, cán bộ văn thư Bộ sử dụng các tính năng báo cáo thống kê có trên Phần mềm để lập các báo cáo thống kê theo dõi, tổng hợp số liệu, tình hình và tiến độ xử lý văn bản của đơn vị

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Hệ Thống Văn Bản Về Y Tế Trường Học

HỆ THỐNG VĂN BẢN VỀ Y TẾ TRƯỜNG HỌC

Số hiệu văn bảnNgày ban hànhNội dungGhi chú

.I Những văn bản quy định chung về công tác y tế

108/2007/ NĐ-CP26/6/2007Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)1

277/2006/QÐ- TTg11/12/2006Về việc phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 – 2010 2

255/2006/QÐ – TTg09/11/2006Về việc phê duyệt chiến lược Quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 3

64/2006/QH1129/6/2006 Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) của Quốc hội 4

21/2006/NÐ- CP27/02/2006 Về việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm đinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ 5

43/2006/QÐ-TTg 20/02/2006Về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2010 6

170/QÐ-BYT 17/01/2006Về việc ban hành hướng dẫn xây dựng cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích7

243/2005/QÐ- TTg05/10/2005Về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới8

153/2006 / QĐ- TTg30/6/2005Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 202010

05/2005/ NQ-CP18/4/2005đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể 11

11/2005 -TTLT-BYT- BNV12/4/2005Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của CQ chuyên môn giúp UBND quản lý NN về y tế 12

46- NQ/TW23/02/2005công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình 13

171/2004/ NĐ-CP29/9/2004Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc NBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 15

163/2004/ NĐ-CP07/9/2004Quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh VSATTP16

163/2004/NĐ- CP07/9/2004định chi tiết thi hành một số điều của pháp VSATTP17

36 /2004/ QĐ-TTg17/3/2004Về việc phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 202018

26/7/2003Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm19

02/2003 / CT- TTg 24/02/2003Về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS 20

35/2001/QÐ- TTg19/3/2001Về chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2001-201021

21/2001 /QĐ- TTg 22/02/2001Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2001 – 201022

1221/2000/QĐ-BYT 18/4/2000Về việc ban hành Quy định về vệ sinh trường học23

08/1999 /CT- TTg15/4/1999Về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, VSATTP24

30/6/1989 Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân25

4631 /QĐ-BGDĐT16/07/2009Về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) trong các cơ sở giáo dục26

4885 /QĐ-BGDĐT03/08/2009Về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác y tế trường học của Bộ GD&ĐT