Văn Bản Cam Kết Phòng Cháy Chữa Cháy / Top 3 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 1/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Bản Cam Kết Phòng Cháy Chữa Cháy

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ LŨNG I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cổ Lũng, ngày 02 tháng 3 năm 2017

BẢN CAM KẾT Đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy

Kính gửi: Phòng cảnh sát PCCC&CNCH số 1 – CS PCCC tỉnh Thái Nguyên.

Để bảo vệ an toàn tính mạng cho cán bộ, giáo viên làm việc tại nhà trường, tài sản và đảm bảo an toàn PCCC chung, trường tiểu học Cổ Lũng I cam kết thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và yêu cầu về PCCC sau đây :

1. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật về PCCC, các điều kiện an toàn về PCCC đối với trường tiểu học Cổ Lũng I cụ thể là :

a) Có qui định, nội qui, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của đơn vị.

b) Có qui định phân công chức trách, nhiệm vụ công tác phòng cháy và chữa cháy trong trường tiểu học Cổ Lũng I và tổ chức thực hiện.

c) Hệ thống điện thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa, phát sinh nhiệt phải đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

d) Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy trường tiểu học Cổ Lũng I được tổ chức và huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ, có phương án chữa cháy, thoát nạn và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

e) Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo qui định.

2. Thường xuyên, định kỳ tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC cho người lao động, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho cán bộ quản lý lao động, an toàn viên và những người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ. Thành lập lực lượng PCCC tại trường tiểu học Cổ Lũng I, trang bị đủ phương tiện chữa cháy theo qui định và duy trì hoạt động của lực lượng này có hiệu quả.

3. Thường xuyên và định kì tự kiểm tra, khắc phục những thiếu xót về PCCC, xử lí nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm qui định an toàn PCCC, thực hiện đầy đủ đúng thời hạn những kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước về PCCC.

5. Lập phương án chữa cháy theo qui định và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn ít nhất một lần/năm.

6. Không để xảy ra cháy hoặc khi có cháy thì dập tắt kịp thời.

7. Thực hiện lệnh huy động tham gia các hoạt động PCCC của cấp có thẩm quyền.

8. Tổ chức cho các tập thể, cá nhân trong đơn vị ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC.

Cam Kết Bảo Đảm Đủ Các Điều Kiện An Toàn Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy

Thực thi phương án đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngành ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/06/2010 của Chính phủ, ngày 22/5/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Tiếp theo đó là Nghị định số 79/20 14/NĐ-CP ngày 31/07/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Theo đó, thay vì phải xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy để được bắt đầu hoạt động, cá nhân, tổ chức chỉ cần thông báo bằng văn bản cam kết bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy cùng các tài liệu chứng minh đi kèm là có thể hoạt động ngay mà không cần chờ phản hồi từ phía cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

1. Đối tượng phải gửi văn bản Cam kết bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy trước khi bắt đầu hoạt động

Quy định tại Nghị định số 46/2012/NĐ-CP Nghị định 79/2014/NĐ-CP các đối tượng sau đây phải gửi Cam kết bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa chay trước khi hoạt động như sau:

– Nhà ở, khách sạn, văn phòng làm việc, nhà cho thuê văn phòng có chiều cao từ 7 tầng trở lên.

– Cơ sở sản xuất, chế biến xăng dầu, khí đốt hoá lỏng và hoá chất dễ cháy, nổ, với mọi quy mô.

– Cơ sở sản xuất, gia công, cung ứng, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

– Kho xăng dầu có tổng dung tích 500 m3 trở lên, kho khí đốt hoá lỏng có tổng trọng lượng khí từ 600 kg trở lên.

– Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí đốt hoá lỏng.

– Chợ kiên cố hoặc bán kiên cố có tổng diện tích kinh doanh từ 1200m2 trở lên hoặc có từ 300 hộ kinh doanh trở lên, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bách hoá có tổng diện tích các gian hàng từ 300 m2 trở lên hoặc có tổng khối tích từ 1.000 m3 trở lên.

– Nhà máy nhiệt điện có công suất từ 100.000 KW trở lên, nhà máy thuỷ điện có công suất từ 20.000 KW trở lên, trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên.

– Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy như tàu thủy, tàu hỏa chuyên dùng để vận chuyển hành khách, vận chuyển xăng dầu, chất lỏng dễ cháy, khí cháy, vật liệu nổ, hóa chất có nguy hiểm cháy, nổ được chế tạo mới hoặc hoán cải.

– Bản sao “Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy” và văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở xây dựng mới hoặc cải tạo, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy khi đóng mới hay hoán cải hoặc bản sao biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở và phương tiện giao thông cơ giới khác;

– Bản thống kê các phương tiện phòng cháy và chữa cháy, phương tiện thiết bị cứu người đã trang bị theo mẫu PC6;

– Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy;

– Phương án chữa cháy.

Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

Cơ quan tiếp nhận: Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thuộc Bộ Công an

3. Dịch vụ tư vấn pháp lý về thông báo Cam kết bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Luật Toàn Long cung cấp dịch vụ tư vấn trình tự, thủ tục thông báo bằng văn bản Cam kết bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy tại cơ quan Công an có thẩm quyền trước khi cơ sở đi vào hoạt động.

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

Luật Pccc “Phòng Cháy Chữa Cháy”

Luật PCCC 27/2001/QH10 và 40/2013/QH13 quy định, Điều 5. Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy

Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Công dân từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khoẻ có trách nhiệm tham gia vào đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở được lập ở nơi cư trú hoặc nơi làm việc khi có yêu cầu.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy và chữa cháy; xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy; thành lập, duy trì hoạt động đội phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;

b) Ban hành theo thẩm quyền nội quy và biện pháp về phòng cháy và chữa cháy;

c) Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về phòng cháy và chữa cháy;

d) Bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, sử dụng kinh phí phòng cháy và chữa cháy đúng mục đích; trang bị và duy trì hoạt động của dụng cụ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy; chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy; xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy; bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy; tổ chức chữa cháy và khắc phục hậu quả do cháy gây ra;

đ) Thực hiện nhiệm vụ khác về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

3a. Chủ hộ gia đình có trách nhiệm:

a) Đôn đốc, nhắc nhở thành viên trong gia đình thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy;

b) Thường xuyên kiểm tra phát hiện và khắc phục kịp thời nguy cơ gây cháy, nổ;

c) Phối hợp với cơ quan, tổ chức và hộ gia đình khác trong việc bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn chất dễ gây cháy, nổ.

3b. Cá nhân có trách nhiệm:

a) Chấp hành quy định, nội quy, yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy của người hoặc cơ quan có thẩm quyền;

b) Tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức cần thiết về phòng cháy và chữa cháy; biết sử dụng dụng cụ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy thông dụng;

c) Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản, sử dụng chất cháy;

d) Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

4. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và làm nhiệm vụ chữa cháy.

Luật PCCC 27/2001/QH10, Điều 50 quy định về Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở, thôn, ấp, bản, tổ dân phố, hộ gia đình, các loại rừng và phương tiện giao thông cơ giới

Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải tự trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho cơ sở, các loại rừng, phương tiện giao thông cơ giới thuộc phạm vi quản lý của mình.Uỷ ban nhân dân cấp xã phải trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội dân phòng.Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới ngoài quốc doanh phải tự trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Hộ gia đình phải chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để phòng cháy và chữa cháy.

Bộ Công an quy định cụ thể và hướng dẫn về điều kiện và trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Cấp Văn Bản Nghiệm Thu Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy

Thông tin thủ tục hành chính Cấp văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy – TP Hồ Chí Minh

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy – TP Hồ Chí Minh

 Trình tự thực hiện

Bước 1:

Tổ chức và cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2:

– Tổ chức và cá nhân nộp Công văn đề nghị nghiệm thu trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại Phòng Tham mưu – Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PC&CC) Tp.Hồ Chí Minh, địa chỉ: 258 Trần Hưng Đạo, Quận 1:– Thời gian nhận Công văn đề nghị nghiệm thu: Buổi sáng từ 7giờ 30 đến 11giờ 30, buổi chiều từ 13giờ đến 17giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Thứ 7 làm việc vào buổi sáng.– Căn cứ vào ngày đề nghị hoặc ngày ghi trên Công văn của tổ chức, cá nhân, Sở Cảnh sát PC&CC TP tiến hành kiểm tra nghiệm thu về PC&CC (nếu Sở Cảnh sát PC&CC TP không sắp xếp được thời gian như trong Công văn đề nghị thì sẽ trả lời bằng điện thoại cho tổ chức, cá nhân biết và hẹn vào một ngày cụ thể để tiến hành nghiệm thu.

Bước 3:

Khi đủ điều kiện an toàn về PC&CC, căn cứ theo ngày hẹn, chủ đầu tư hoặc người đại diện đến Phòng tiếp nhận hồ sơ-Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy – Sở Cảnh sát PC&CC thành phố để nhận Văn bản nghiệm thu PC&CC (buổi sáng từ 7giờ 30 đến 11giờ 30, buổi chiều từ 13giờ đến 17giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Thứ 7 làm việc vào buổi sáng).

 Điều kiện thực hiện

Nội dung Văn bản quy định

Trường hợp chất lượng thi công các hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy không đảm bảo yêu cầu hoặc việc nghiệm thu của chủ đầu tư không đúng quy định, hồ sơ nghiệm thu chưa lập đầy đủ, thì cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy tạm thời chưa cấp văn bản nghiệm thu. Chủ đầu tư và nhà thầu phải khắc phục những thiếu sót mà cơ quan phòng cháy chữa cháy đã nêu trong các biên bản kiểm tra nghiệm thu và các thông báo kết quả thực hiện cho cơ quan phòng cháy chữa cháy để xem xét cấp văn bản nghiệm thu

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy – TP Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy và Biên bản kiểm tra thi công về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy

Báo cáo của chủ đầu tư, chủ phương tiện về tình hình kết quả thi công, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm và nghiệm thu các hệ thống, thiết bị và kết cấu phòng cháy và chữa cháy

Văn bản, chứng chỉ kiểm định thiết bị, phương tiện Phòng cháy chữa cháy đã lắp đặt trong công trình

Biên bản thử nghiệm và nghiệm thu từng phần và tổng thể các hạng mục, hệ thống phòng cháy và chữa cháy

Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy và chữa cháy

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy – TP Hồ Chí Minh Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy – TP Hồ Chí Minh Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy – TP Hồ Chí Minh

Lược đồ Cấp văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy – TP Hồ Chí Minh