Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Mẫu Văn Bản Cam Kết Về Tài Sản Riêng

Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Mẫu Văn Bản Cam Kết Về Tài Sản Riêng, Văn Bản Cam Kết Về Tài Sản Riêng, Mẫu Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Giấy Cam Kết Tài Sản Riêng, Bí Quyết Ra ở Riêng, Câu Thơ Nào Cũng Có Nội Lực Riêng, Giấy Cam Kết Là Tài Sản Riêng, Văn Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Điểm Thi Riêng, Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng Của Vợ Chồng, Mẫu Xác Nhận Tài Sản Riêng, Đơn Xin Xác Nhận Có Nhà Riêng, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Riêng Cho Trẻ Em, Mẫu Giấy Cam Kết Tài Sản Riêng, Nội Dung Bài Sầu Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Là Gì, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tài Sản Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Là Gì, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ, Đề Thi Riêng Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Mẫu Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng Vợ Chồng, Mẫu Văn Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Kế Hoạch ở Riêng, Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Tài Sản Riêng, Giấy Cam Kết Tường Riêng, Hoàn Công Nhà Riêng Lẻ, Thủ Tục Đăng Ký Tài Sản Riêng Sau Hôn Nhân, Sổ Tay Hướng Dẫn Xây Dựng Nhà ở Riêng Lẻ, Quyết Định Ra ở Riêng, Giấy Cam Kết Xác Nhận Tài Sản Riêng, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Giấy Xác Nhận Tài Sản Riêng, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Báo Caos Tài Chính Riêng, Xác Nhận Tường Riêng, Báo Cao Thực Tập Tốt Nghiệp Nhà ở Riêng Lẻ, Báo Cáo Tài Chính Riêng Tiếng Anh, Bctc Riêng Lẻ Vietcombank, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Vietinbank, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Techcombank, Khối Lượng Riêng Của Lúa, Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Và Riêng Lẻ, Chính Sách Riêng Tư, Đơn Xin Nghỉ Có Việc Riêng, Đề Thi Riêng Bách Khoa, Biên Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Đơn Xin Nghỉ Phép Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Và Hợp Nhất, Tham Số Nào Chỉ Thị Một Cell Riêng Biệt, Mẫu Văn Bản Nhập Tài Sản Riêng Thành Tài Sản Chung, Sở Hữu Riêng Trong Bộ Luật Dân Sự 2015, Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Sầu Riêng, Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Xây Dựng Nhà ở Riêng Lẻ, Báo Cáo Tài Chính Riêng Vinamilk 2019, Thông Tư Hướng Dẫn Xây Dựng Nhà ở Riêng Lẻ, Mẫu Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Bài Giải Phương Trình Đạo Hàm Riêng, Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Tài Sản Riêng Vợ Chồng, Mẫu Giấy Chứng Nhận Tài Sản Riêng, Giấy Xác Nhận Tường Riêng, Danh Bạ Điện Thoại Nhà Riêng ở Hà Nội, Danh Bạ Điện Thoại Nhà Riêng Hà Nội, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Tiếng Anh, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Viết Tay, Báo Cáo Tài Chính Riêng Của Vinamilk 2015, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Violet, Giấy Mượn Container Về Kho Riêng, Danh Bạ Điện Thoại Nhà Riêng, Đơn Xin Nghỉ Phép Việc Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Vinamilk 2018, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Việc Riêng, Giấy Các Nhận Tường Riêng, Định Nghĩa Nhiệt Dung Riêng, Mẫu Giấy Đăng Ký Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ, Định Nghĩa Khối Lượng Riêng, Quan Niệm Riêng Về Hạnh Phúc, Quan Niệm Riêng Của Anh Chị Về Một Trái Tim Hoàn Hảo, Công Thức Khối Lượng Riêng, Số Điện Thoại Riêng Của Cán Bộ Vĩnh Phúc, Báo Cáo Thực Hành Đo Khối Lượng Riêng Của Sỏi, Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Báo Cáo Tài Chính Th True Millk 2019 Riêng, Đơn Xin Nghỉ Giải Quyết Việc Riêng, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Cơ Quan Nhà Nước, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Không Lương, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Của Giáo Viên, Giấy Xác Nhận Tài Sản Riêng Của Vợ Hoặc Chồng, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Không Lương, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Của Giáo Viên, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Của Giáo Viên Violet, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Không Hưởng Lương, Danh Sách Đại Học Tuyển Sinh Riêng Năm 2014, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Không Hưởng Lương., Danh Sách 62 Trường Đại Học Tuyển Sinh Riêng, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Không Hưởng Lương, Tính Năng Trò Chuyện Riêng Trong Ví Leocoin, Danh Sách Trường Đại Học Tuyển Sinh Riêng,

Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Mẫu Văn Bản Cam Kết Về Tài Sản Riêng, Văn Bản Cam Kết Về Tài Sản Riêng, Mẫu Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Giấy Cam Kết Tài Sản Riêng, Bí Quyết Ra ở Riêng, Câu Thơ Nào Cũng Có Nội Lực Riêng, Giấy Cam Kết Là Tài Sản Riêng, Văn Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Điểm Thi Riêng, Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng Của Vợ Chồng, Mẫu Xác Nhận Tài Sản Riêng, Đơn Xin Xác Nhận Có Nhà Riêng, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Riêng Cho Trẻ Em, Mẫu Giấy Cam Kết Tài Sản Riêng, Nội Dung Bài Sầu Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Là Gì, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tài Sản Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Là Gì, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ, Đề Thi Riêng Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Mẫu Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng Vợ Chồng, Mẫu Văn Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Kế Hoạch ở Riêng, Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Tài Sản Riêng, Giấy Cam Kết Tường Riêng, Hoàn Công Nhà Riêng Lẻ, Thủ Tục Đăng Ký Tài Sản Riêng Sau Hôn Nhân, Sổ Tay Hướng Dẫn Xây Dựng Nhà ở Riêng Lẻ, Quyết Định Ra ở Riêng, Giấy Cam Kết Xác Nhận Tài Sản Riêng, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Giấy Xác Nhận Tài Sản Riêng, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Báo Caos Tài Chính Riêng, Xác Nhận Tường Riêng, Báo Cao Thực Tập Tốt Nghiệp Nhà ở Riêng Lẻ, Báo Cáo Tài Chính Riêng Tiếng Anh, Bctc Riêng Lẻ Vietcombank, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Vietinbank, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Techcombank, Khối Lượng Riêng Của Lúa, Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Và Riêng Lẻ, Chính Sách Riêng Tư, Đơn Xin Nghỉ Có Việc Riêng, Đề Thi Riêng Bách Khoa, Biên Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Đơn Xin Nghỉ Phép Riêng,

Mẫu Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng Của Vợ Chồng

VĂN BẢN CAM KẾT TÀI SẢN RIÊNG VỢ CHỒNG

Hôm nay, ngày 28 tháng 09 năm 2016, trước mặt Công chứng viên Văn phòng Công chứng…………, thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm có:

Ông: Nguyễn Văn A

Sinh năm…………, CMND số:…………………….

: Nguyễn Thị B Sinh năm:…………, CMND số. Cả hai cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ………………….

Chúng tôi là vợ chồng theo Giấy chứng nhận kết hôn số …., quyển số ….. do UBND …….., cấp ngày …… Chúng tôi thỏa thuận như sau:

ĐIỀU 1 TÀI SẢN THỎA THUẬN

Toàn bộ nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ: chúng tôi “giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” số …………. do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày…………. Cụ thể như sau:

– Tổng diện tích sử dụng: 32,4 m2

– Diện tích xây dựng: 11,2 m2

– Kết cấu nhà: Bê tông

– Thửa đất số: 62

– Tờ bản đồ sơ: 5I-II-4

– Diện tích: 11,2 m2

– Hình thức sử dụng:

Riêng: 11,2 m2

Tài sản trên do Ông Nguyễn Văn A tạo lập nên hoàn toàn bằng tiền riêng. Bà Nguyễn Thị B không có bất cứ sự đóng góp nào đối với việc tạo lập tài sản nêu trên. Chúng tôi tự nguyện xác định tài sản nêu trên là thuộc sở hữu của Ông Nguyễn Văn A. Ông Nguyễn Văn A là chủ sở hữu tài sản nêu trên và được toàn quyền thực hiện các quyền của chủ sở hữu đối với tài sản theo quy định của pháp luật, bà Nguyễn Thị B không có bất kỳ tranh chấp, khiếu nại nào về việc này.

ĐIỀU 2 CÁC THỎA THUẬN KHÁC

1. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản nêu trên thì thuộc sở hữu riêng của Ông A; 2. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ phần tài sản chung còn lại vẫn thuộc sở hữu chung của vợ chồng; 3. Các tài sản chung còn lại không được thỏa thuận chia là tài sản chung của vợ, chồng.

ĐIỀU 3 CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: – Việc thỏa thuận tài sản riêng nêu trên được thực hiện theo đúng ý chí của vợ chồng chúng tôi và không trái pháp luật; – Tài sản được thỏa thuận trong văn bản này, không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, không bị xử lý bằng Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành. Những thông tin về tài sản trong Thỏa thuận này là đúng sự thật; – Việc thỏa thuận tài sản riêng nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu nếu có cơ sở xác định việc thỏa thuận tài sản nêu trên nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản; – Những thông tin về nhân thân trong Thỏa thuận này là đúng sự thật; – Thỏa thuận được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc; – Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung thỏa thuận nêu trên.

ĐIỀU 4 ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thỏa thuận này; 2. Hiệu lực của Văn bản thỏa thuận tài sản riêng vợ chồng được tính từ ngày công chứng. Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Văn bản này chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản, do các bên ký tên, có chứng nhận của Công chứng viên Văn phòng công chứng Trần Thiết, thành phố Hà Nội; 3. Chúng tôi đã tự đọc Văn bản thỏa thuận tài sản riêng nêu trên, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản này và ký, điểm chỉ vào Văn bản thỏa thuận tài sản riêng này trước sự có mặt của Công chứng viên.CHỒNG VỢ

Công Chứng Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng Ở Hà Nội #1

Một trong những nhu cầu không thể thiếu trong đời sống hiện nay đó chính là dịch vụ công chứng văn bản cam kết tài sản riêng. Bạn đã biết đến loại hình dịch vụ này chưa?

Dịch vụ công chứng cam kết tài sản là gì?

Tài sản kế thừa, tài sản mua lại hay là tài sản giữa vợ chồng với nhau là những tài sản có giá trị lớn. Vì vậy cần có những hợp đồng cam kết tài sản giữa hai bên.

Nếu như trước kia người ta chỉ làm những bản hợp đồng có sự chứng kiến của bên thứ 3 thì nay điều đó không mang tính pháp lý. Hiện nay để bản hợp đồng cam kết tài sản có giá trị thì cần có công chứng hợp đồng cam kết.

Hợp đồng có thể là ra các cơ quan nhà nước để công chứng hoặc là sử dụng đến các dịch vụ công chứng uy tín chất lượng. Tuy nhiên tùy thuộc vào tính chất của hợp đồng mà cần ra cơ quan nhà nước hay là chỉ cần công chứng tại văn phòng.

Mỗi văn bản công chứng thể hiện sự cam kết giữa hai bên và có sự chứng nhận của công chứng viên và công ty đại diện. Vì vậy khi xảy ra tranh chấp hay rủi ro thì đã có chứng nhận của công ty công chứng ra mặt giúp bạn.

Yêu cầu trong dịch vụ công chứng văn bản cam kết tài sản riêng

Để công chứng có hiệu lực thì các bên cần có những giấy tờ hợp pháp. Giấy tờ là yếu tố quyết định nên bạn cần lưu ý hơn cả.

Cá nhân có thể là tài sản giữa vợ chồng, tài sản mua lại của người khác, tài sản kế thừa,.. thì cần có các loại giấy tờ như sau:

Giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân. Đây là một loại giấy bắt buộc mà trong bất kì công chứng nào cũng cần thiết để chứng minh mình là ai.

Hộ khẩu thường trú: Đối Với các loại văn bản hợp đồng khác thì có lẽ không cần tuy nhiên đối với công chứng văn bản cam kết tài sản riêng thì nhất định cần có để có thể là xác định quan hệ, xác định địa chỉ, quê quán của các đối tượng.

Thỏa thuận chung về tài sản: Trong trường hợp là mua bán thì cần có giấy xác nhận bán lại được công chứng bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau đó nếu còn có những thỏa thuận nào thì mới tiến hành làm hợp đồng.

Khi một tổ chức mua, bán, sang nhượng tài sản thì thì có các loại giấy tờ sau:

Giấy phép hoạt động của công ty.

Giấy chứng nhận mua, bán, sang nhượng tài sản.

Giấy thỏa thuận như bên trên chúng tôi đã nêu ra.

Tất cả các giấy tờ cần có bản gốc để làm bản sao có công chứng. Như vậy thì việc làm hợp đồng mới có hiệu lực về hiện tại và giải quyết các vấn đề về sau.

Dịch vụ công chứng văn bản cam kết tài sản riêng

Bạn đã tìm ra được Dịch vụ công chứng văn bản cam kết tài sản riêng chất lượng và uy tín chưa? Nếu chưa biết chọn dịch vụ nào thì hãy đến với Công Chứng CVN.

Công chứng CVN sẽ đem lại chất lượng tốt nhất cho khách hàng vì chúng tôi đã có nhiều năm làm việc, được khách hàng cũ đã sử dụng dịch vụ đánh giá về cả chuyên môn và dịch vụ.

Cách thức làm việc nhanh chóng và khoa học nên bạn không cần bỏ ra nhiều thời gian nếu như đến với chúng tôi để nhận dịch vụ công chứng văn bản cam kết tài sản riêng.

Quyền lợi sử dụng dịch vụ công chứng văn bản cam kết tài sản riêng

Chúng tôi luôn đáp ứng yêu cầu của khách hàng về mọi khung thời gian để không làm lỡ công việc của bạn. Như vậy dù bạn bận thì chúng tôi cũng có thể giải quyết hợp đồng cho bạn.

Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận đến tận nơi để hỗ trợ công việc công chứng chứng nhận tài sản.

Ngoài làm việc offline thì chúng tôi cũng đưa ra những cách thức làm việc online để khách hàng không cần phải đến nhiều lần. Như vậy vừa đảm bảo mọi quá trình công việc được diễn ra vừa đảm bảo tiến độ làm việc.

Cam kết bảo vệ thông tin của khách hàng

Đối với thông tin của khách hàng chúng tôi tuyệt đối không làm rò rỉ ra bên ngoài. Chúng tôi sẽ tiến hành làm bản ký kết với khách hàng để đảm bảo chắc chắn hơn.

Nếu trong trường hợp có sự cố về thông tin của khách hàng chúng tôi sẽ tiến hành tra khảo và đua ửa những hình thức kỉ luật lớn nhất dành cho nhân viên đó.

Mọi việc công việc đều làm đúng với quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Note: Bạn có thể tìm thấy các Mẫu Hợp Đồng Mua Bán mới nhất được cập nhật hoặc xem Báo giá lệ phí công chứng từ văn phòng công chứng CVN

Mẫu Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng Của Vợ Chồng Đầy Đủ Nhất

Tài sản riêng của vợ/chồng trong thời kỳ hôn nhân

Trong thời kỳ hôn nhân, vợ, chồng có thể có tài sản riêng và có tài sản chung. Trong đó, tài sản riêng của vợ chồng được quy định cụ thể tại Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 gồm:

– Tài sản mỗi người có trước khi kết hôn

– Tài sản được thừa kế riêng, tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân

– Tài sản có do phân chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

– Tài sản hình thành từ tài sản riêng của vợ chồng

Nội dung của Văn bản cam kết tài sản riêng

Văn bản cam kết tài sản riêng không giống với văn bản thỏa thuận tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Ở đây, người làm cam kết là cá nhân vợ hoặc chồng và nội dung cam kết phải bao gồm:

– Thông tin nhân thân của vợ/chồng

– Thông tin về tài sản riêng

– Lời cam kết, cam đoan của một bên về vấn đề tài sản riêng

Mẫu Văn bản cam kết tài sản riêng của vợ chồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN CAM KẾT TÀI SẢN RIÊNG

Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2019, tại Khu phố xx, thị trấn A, huyện B, tỉnh C

Tôi là : Lê Thị M. Sinh năm: 1968

CMND số: 1245356xxx cấp ngày 04/3/2014 tại công an tỉnh C

Hộ khẩu thường trú tại: Khu phố xx, thị trấn A, huyện B, tỉnh C

Và chồng tôi là ông: Lê Văn S. Sinh năm: 1962

Căn cước công dân số: 12345678634xxx cấp ngày 05/01/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú tại: Khu phố xx, thị trấn A, huyện B, tỉnh C.

Chúng tôi là vợ chồng theo Giấy chứng nhận kết hôn số 01 quyển số 01 do UBND thị trấn A, huyện B, tỉnh C cấp ngày 15/12/1990.

Bằng văn bản này tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung sau đây:

1. Ông Lê Văn S. là chủ sở hữu chiếc xe ô tô mang biển số 12A – xxxx theo Giấy hẹn ngày 23/5/2019 do Phòng CSGT – ĐBĐS công an tỉnh C cấp được mang tên ông Lê Văn S. tại địa chỉ: Khu phố xx, thị trấn A, huyện B, tỉnh C và Hợp đồng mua bán xe ô tô số 7007/HĐMB giữa công ty TNHH XX và ông Lê Văn S. ngày 23/5/2019.

Nhãn hiệu : ABCDE Số loại : ABCX

Loại xe : Ô tô con Màu Sơn: Nâu Vàng

Số máy : 2NRX2xxxx Số khung: RL4B29Fxxxx

2. Bằng văn bản này, tôi xin cam kết như sau:

– Chiếc xe ô tô trên là do chồng tôi – ông Lê Văn S. dùng tiền riêng của mình để mua, tôi không có bất cứ một sự đóng góp nào vào việc tạo lập khối tài sản nêu trên.

– Việc cam kết tài sản riêng không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào. Văn bản cam kết này sẽ bị vô hiệu nếu có sở sở xác định việc lập văn bản cam kết nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;

– Những thông tin về nhân thân về tài sản trong văn bản cam kết này là đúng sự thật;

– Văn bản cam kết này được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;

– Nội dung của văn bản cam kết theo đúng quy định pháp luật, đạo đức xã hội;

– Tôi đã đọc lại văn bản cam kết này và đồng ý toàn bộ nội dung trên, đồng thời ký, điểm chỉ vào văn bản cam kết này để làm chứng.