Mẫu Văn Bản Cam Kết Về Tài Sản Riêng

Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Mẫu Văn Bản Cam Kết Về Tài Sản Riêng, Văn Bản Cam Kết Về Tài Sản Riêng, Mẫu Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Giấy Cam Kết Tài Sản Riêng, Bí Quyết Ra ở Riêng, Câu Thơ Nào Cũng Có Nội Lực Riêng, Giấy Cam Kết Là Tài Sản Riêng, Văn Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Điểm Thi Riêng, Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng Của Vợ Chồng, Mẫu Xác Nhận Tài Sản Riêng, Đơn Xin Xác Nhận Có Nhà Riêng, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Riêng Cho Trẻ Em, Mẫu Giấy Cam Kết Tài Sản Riêng, Nội Dung Bài Sầu Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Là Gì, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tài Sản Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Là Gì, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ, Đề Thi Riêng Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Mẫu Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng Vợ Chồng, Mẫu Văn Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Kế Hoạch ở Riêng, Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Tài Sản Riêng, Giấy Cam Kết Tường Riêng, Hoàn Công Nhà Riêng Lẻ, Thủ Tục Đăng Ký Tài Sản Riêng Sau Hôn Nhân, Sổ Tay Hướng Dẫn Xây Dựng Nhà ở Riêng Lẻ, Quyết Định Ra ở Riêng, Giấy Cam Kết Xác Nhận Tài Sản Riêng, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Giấy Xác Nhận Tài Sản Riêng, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Báo Caos Tài Chính Riêng, Xác Nhận Tường Riêng, Báo Cao Thực Tập Tốt Nghiệp Nhà ở Riêng Lẻ, Báo Cáo Tài Chính Riêng Tiếng Anh, Bctc Riêng Lẻ Vietcombank, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Vietinbank, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Techcombank, Khối Lượng Riêng Của Lúa, Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Và Riêng Lẻ, Chính Sách Riêng Tư, Đơn Xin Nghỉ Có Việc Riêng, Đề Thi Riêng Bách Khoa, Biên Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Đơn Xin Nghỉ Phép Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Và Hợp Nhất, Tham Số Nào Chỉ Thị Một Cell Riêng Biệt, Mẫu Văn Bản Nhập Tài Sản Riêng Thành Tài Sản Chung, Sở Hữu Riêng Trong Bộ Luật Dân Sự 2024, Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Sầu Riêng, Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Xây Dựng Nhà ở Riêng Lẻ, Báo Cáo Tài Chính Riêng Vinamilk 2024, Thông Tư Hướng Dẫn Xây Dựng Nhà ở Riêng Lẻ, Mẫu Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Bài Giải Phương Trình Đạo Hàm Riêng, Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Tài Sản Riêng Vợ Chồng, Mẫu Giấy Chứng Nhận Tài Sản Riêng, Giấy Xác Nhận Tường Riêng, Danh Bạ Điện Thoại Nhà Riêng ở Hà Nội, Danh Bạ Điện Thoại Nhà Riêng Hà Nội, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Tiếng Anh, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Viết Tay, Báo Cáo Tài Chính Riêng Của Vinamilk 2024, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Violet, Giấy Mượn Container Về Kho Riêng, Danh Bạ Điện Thoại Nhà Riêng, Đơn Xin Nghỉ Phép Việc Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Vinamilk 2024, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Việc Riêng, Giấy Các Nhận Tường Riêng, Định Nghĩa Nhiệt Dung Riêng, Mẫu Giấy Đăng Ký Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ, Định Nghĩa Khối Lượng Riêng, Quan Niệm Riêng Về Hạnh Phúc, Quan Niệm Riêng Của Anh Chị Về Một Trái Tim Hoàn Hảo, Công Thức Khối Lượng Riêng, Số Điện Thoại Riêng Của Cán Bộ Vĩnh Phúc, Báo Cáo Thực Hành Đo Khối Lượng Riêng Của Sỏi, Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Báo Cáo Tài Chính Th True Millk 2024 Riêng, Đơn Xin Nghỉ Giải Quyết Việc Riêng, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Cơ Quan Nhà Nước, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Không Lương, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Của Giáo Viên, Giấy Xác Nhận Tài Sản Riêng Của Vợ Hoặc Chồng, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Không Lương, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Của Giáo Viên, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Của Giáo Viên Violet, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Không Hưởng Lương, Danh Sách Đại Học Tuyển Sinh Riêng Năm 2014, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Không Hưởng Lương., Danh Sách 62 Trường Đại Học Tuyển Sinh Riêng, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Không Hưởng Lương, Tính Năng Trò Chuyện Riêng Trong Ví Leocoin, Danh Sách Trường Đại Học Tuyển Sinh Riêng,

Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Mẫu Văn Bản Cam Kết Về Tài Sản Riêng, Văn Bản Cam Kết Về Tài Sản Riêng, Mẫu Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Giấy Cam Kết Tài Sản Riêng, Bí Quyết Ra ở Riêng, Câu Thơ Nào Cũng Có Nội Lực Riêng, Giấy Cam Kết Là Tài Sản Riêng, Văn Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Điểm Thi Riêng, Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng Của Vợ Chồng, Mẫu Xác Nhận Tài Sản Riêng, Đơn Xin Xác Nhận Có Nhà Riêng, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Riêng Cho Trẻ Em, Mẫu Giấy Cam Kết Tài Sản Riêng, Nội Dung Bài Sầu Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Là Gì, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tài Sản Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Là Gì, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ, Đề Thi Riêng Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Mẫu Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng Vợ Chồng, Mẫu Văn Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Kế Hoạch ở Riêng, Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Tài Sản Riêng, Giấy Cam Kết Tường Riêng, Hoàn Công Nhà Riêng Lẻ, Thủ Tục Đăng Ký Tài Sản Riêng Sau Hôn Nhân, Sổ Tay Hướng Dẫn Xây Dựng Nhà ở Riêng Lẻ, Quyết Định Ra ở Riêng, Giấy Cam Kết Xác Nhận Tài Sản Riêng, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Giấy Xác Nhận Tài Sản Riêng, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Báo Caos Tài Chính Riêng, Xác Nhận Tường Riêng, Báo Cao Thực Tập Tốt Nghiệp Nhà ở Riêng Lẻ, Báo Cáo Tài Chính Riêng Tiếng Anh, Bctc Riêng Lẻ Vietcombank, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Vietinbank, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Techcombank, Khối Lượng Riêng Của Lúa, Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Và Riêng Lẻ, Chính Sách Riêng Tư, Đơn Xin Nghỉ Có Việc Riêng, Đề Thi Riêng Bách Khoa, Biên Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Đơn Xin Nghỉ Phép Riêng,

Mẫu Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng Vợ Chồng

Mẫu Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng Vợ Chồng, Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng Của Vợ Chồng, Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Tài Sản Riêng Vợ Chồng, Giấy Xác Nhận Tài Sản Riêng Của Vợ Hoặc Chồng, Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc Và Tôn Giáo Chống Phá Cách Mạng Việt Nam, Muc Tieu Phuong Cham Giai Phap Phong Chong Chong Dich Loi Dung Dan Toc Ton Giao , Đồng Chí Nêu Quan Điểm Của Đảng Ta Về Phòng Chống Dbhb Của Các Thế Lực Thù Địch Chống Phá Cách Mạng, Đồng Chí Nêu Quan Điểm Của Đảng Ta Về Phòng Chống Dbhb Của Các Thế Lực Thù Địch Chống Phá Cách Mạng , Chính Sách Chống Tham Nhũng Và Chống Hối Lộ Toàn Cầu, Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Mẫu Văn Bản Cam Kết Về Tài Sản Riêng, Mẫu Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Văn Bản Cam Kết Về Tài Sản Riêng, Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng, Đề Thi Riêng Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Báo Cáo Tài Chính Riêng Là Gì, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ, Điểm Thi Riêng, Mẫu Giấy Cam Kết Tài Sản Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Là Gì, Câu Thơ Nào Cũng Có Nội Lực Riêng, Bí Quyết Ra ở Riêng, Nội Dung Bài Sầu Riêng, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tài Sản Riêng, Mẫu Xác Nhận Tài Sản Riêng, Kế Hoạch ở Riêng, Văn Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Riêng Cho Trẻ Em, Giấy Cam Kết Tài Sản Riêng, Giấy Cam Kết Là Tài Sản Riêng, Mẫu Văn Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Đơn Xin Xác Nhận Có Nhà Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Vietinbank, Báo Cáo Tài Chính Riêng Tiếng Anh, Xác Nhận Tường Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Techcombank, Hoàn Công Nhà Riêng Lẻ, Sổ Tay Hướng Dẫn Xây Dựng Nhà ở Riêng Lẻ, Thủ Tục Đăng Ký Tài Sản Riêng Sau Hôn Nhân, Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Và Riêng Lẻ, Biên Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Quyết Định Ra ở Riêng, Đơn Xin Nghỉ Có Việc Riêng, Đơn Xin Nghỉ Phép Riêng, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Giấy Cam Kết Tường Riêng, Đề Thi Riêng Bách Khoa, Chính Sách Riêng Tư, Giấy Cam Kết Xác Nhận Tài Sản Riêng, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Và Hợp Nhất, Giấy Xác Nhận Tài Sản Riêng, Báo Caos Tài Chính Riêng, Báo Cao Thực Tập Tốt Nghiệp Nhà ở Riêng Lẻ, Khối Lượng Riêng Của Lúa, Bctc Riêng Lẻ Vietcombank, Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Tài Sản Riêng, Phuong Huong Va Giai Phap Co Ban Phong Chong Dien Bien Hoa Binh Va Phong Chong Bao Loan, Chính Sách Đối Với Dân Công Hỏa Tuyến Tham Gia Kháng Chiến Chống Pháp, Chống Mỹ, Chiến Tranh Bảo Vệ, Chính Sách Đối Với Dân Công Hỏa Tuyến Tham Gia Kháng Chiến Chống Pháp, Chống Mỹ, Chiến Tranh Bảo Vệ, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Viết Tay, Đơn Xin Nghỉ Phép Việc Riêng, Mẫu Văn Bản Nhập Tài Sản Riêng Thành Tài Sản Chung, Sở Hữu Riêng Trong Bộ Luật Dân Sự 2024, Mẫu Giấy Chứng Nhận Tài Sản Riêng, Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Xây Dựng Nhà ở Riêng Lẻ, Báo Cáo Tài Chính Riêng Vinamilk 2024, Giấy Xác Nhận Tường Riêng, Giấy Mượn Container Về Kho Riêng, Bài Giải Phương Trình Đạo Hàm Riêng, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Violet, Giấy Các Nhận Tường Riêng, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Tiếng Anh, Mẫu Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Sầu Riêng, Thông Tư Hướng Dẫn Xây Dựng Nhà ở Riêng Lẻ, Báo Cáo Tài Chính Riêng Vinamilk 2024, Báo Cáo Tài Chính Riêng Của Vinamilk 2024, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Việc Riêng, Danh Bạ Điện Thoại Nhà Riêng Hà Nội, Tham Số Nào Chỉ Thị Một Cell Riêng Biệt, Danh Bạ Điện Thoại Nhà Riêng ở Hà Nội, Danh Bạ Điện Thoại Nhà Riêng, Quan Niệm Riêng Của Anh Chị Về Một Trái Tim Hoàn Hảo, Báo Cáo Tài Chính Th True Millk 2024 Riêng, Báo Cáo Thực Hành Đo Khối Lượng Riêng Của Sỏi, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Của Giáo Viên, Công Thức Khối Lượng Riêng, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Không Lương, Số Điện Thoại Riêng Của Cán Bộ Vĩnh Phúc, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Của Giáo Viên, Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Định Nghĩa Khối Lượng Riêng, Định Nghĩa Nhiệt Dung Riêng, Mẫu Giấy Đăng Ký Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ, Đơn Xin Nghỉ Giải Quyết Việc Riêng, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Không Lương,

Mẫu Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng Vợ Chồng, Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng Của Vợ Chồng, Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Tài Sản Riêng Vợ Chồng, Giấy Xác Nhận Tài Sản Riêng Của Vợ Hoặc Chồng, Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc Và Tôn Giáo Chống Phá Cách Mạng Việt Nam, Muc Tieu Phuong Cham Giai Phap Phong Chong Chong Dich Loi Dung Dan Toc Ton Giao , Đồng Chí Nêu Quan Điểm Của Đảng Ta Về Phòng Chống Dbhb Của Các Thế Lực Thù Địch Chống Phá Cách Mạng, Đồng Chí Nêu Quan Điểm Của Đảng Ta Về Phòng Chống Dbhb Của Các Thế Lực Thù Địch Chống Phá Cách Mạng , Chính Sách Chống Tham Nhũng Và Chống Hối Lộ Toàn Cầu, Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Mẫu Văn Bản Cam Kết Về Tài Sản Riêng, Mẫu Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Văn Bản Cam Kết Về Tài Sản Riêng, Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng, Đề Thi Riêng Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Báo Cáo Tài Chính Riêng Là Gì, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ, Điểm Thi Riêng, Mẫu Giấy Cam Kết Tài Sản Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Là Gì, Câu Thơ Nào Cũng Có Nội Lực Riêng, Bí Quyết Ra ở Riêng, Nội Dung Bài Sầu Riêng, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tài Sản Riêng, Mẫu Xác Nhận Tài Sản Riêng, Kế Hoạch ở Riêng, Văn Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Riêng Cho Trẻ Em, Giấy Cam Kết Tài Sản Riêng, Giấy Cam Kết Là Tài Sản Riêng, Mẫu Văn Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Đơn Xin Xác Nhận Có Nhà Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Vietinbank, Báo Cáo Tài Chính Riêng Tiếng Anh, Xác Nhận Tường Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Techcombank, Hoàn Công Nhà Riêng Lẻ, Sổ Tay Hướng Dẫn Xây Dựng Nhà ở Riêng Lẻ, Thủ Tục Đăng Ký Tài Sản Riêng Sau Hôn Nhân, Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Và Riêng Lẻ, Biên Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Quyết Định Ra ở Riêng, Đơn Xin Nghỉ Có Việc Riêng, Đơn Xin Nghỉ Phép Riêng, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Giấy Cam Kết Tường Riêng, Đề Thi Riêng Bách Khoa,

Thủ Tục Công Chứng Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng

Theo quy định tại Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình 2014 về tài sản riêng của vợ, chồng:

“1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.”

Theo quy định tại Điều 44 Luật hôn nhân và gia đình 2014 : “Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.”

Căn cứ vào quy định nêu trên, có thể chia làm 2 trường hợp như sau:

Thứ nhất: Đối với những tài sản có căn cứ rõ ràng là tài sản riêng như nêu trên thì vợ/chồng đương nhiên có quyền tự định đoạt mà không cần có văn bản cam kết của chồng/vợ. Thứ hai: Đối với trường hợp tài sản không có căn cứ rõ ràng là tài sản riêng thì vợ/chồng có trách nhiệm chứng minh đó là tài sản riêng của mình, như: cung cấp văn bản về việc được tặng cho riêng, chứng minh nguồn tiền để mua tài sản đó là của riêng….

Hoặc nếu vợ chồng có thỏa thuận thì vợ/chồng có thể làm văn bản cam kết tài sản là của người chồng/vợ và mình không có bất kỳ đóng góp gì đối với tài sản đó. Văn bản này có tác dụng chứng minh đó không phải là tài sản chung vợ chồng nhưng cũng không có tác dụng chứng minh đó là tài sản riêng của người chồng/vợ vì có thể còn đồng chủ sở hữu/sử dụng khác.

Nếu vợ, chồng có yêu cầu công chứng văn bản cam kết tài sản riêng trên thì công chứng viên vẫn có thể công chứng vì công chứng là việc chứng nhận hợp đồng, giao dịch do pháp luật quy định và hợp đồng, giao dịch do cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu.

Thủ tục công chứng văn bản cam kết tài sản riêng tại văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp đơn giản, rõ ràng, không quá nhiều thủ tục. Để thực hiện công chứng văn bản cam kết tài sản riêng khách hàng cần cung cấp những loại giấy tờ sau:

– Chứng minh thư nhân dân, Sổ hộ khẩu, Đăng ký kết hôn của vợ chồng;

– Giấy tờ chứng minh quyền tài sản như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đăng ký/ Đăng kiểm xe ô tô; Sổ tiết kiệm…;

– Dự thảo văn bản cam kết tài sản riêng (nếu có).

Đội ngũ công chứng viên tại Văn phòng Công chứng Đào và Đồng nghiệp có nhiều kinh nghiệm thực tế và nghiệp vụ chuyên sâu về tư vấn, soạn thảo và công chứng các loại hợp đồng thế chấp, hợp đồng ủy quyền, hợp đồng thương mại…chúng tôi sẽ giúp khách hàng hoàn tất công việc công chứng một cách đơn giản nhất và nhanh nhất.

Mẫu Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng Của Vợ Chồng

VĂN BẢN CAM KẾT TÀI SẢN RIÊNG VỢ CHỒNG

Hôm nay, ngày 28 tháng 09 năm 2024, trước mặt Công chứng viên Văn phòng Công chứng…………, thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm có:

Ông: Nguyễn Văn A

Sinh năm…………, CMND số:…………………….

: Nguyễn Thị B Sinh năm:…………, CMND số. Cả hai cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ………………….

Chúng tôi là vợ chồng theo Giấy chứng nhận kết hôn số …., quyển số ….. do UBND …….., cấp ngày …… Chúng tôi thỏa thuận như sau:

ĐIỀU 1 TÀI SẢN THỎA THUẬN

Toàn bộ nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ: chúng tôi “giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” số …………. do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày…………. Cụ thể như sau:

– Tổng diện tích sử dụng: 32,4 m2

– Diện tích xây dựng: 11,2 m2

– Kết cấu nhà: Bê tông

– Thửa đất số: 62

– Tờ bản đồ sơ: 5I-II-4

– Diện tích: 11,2 m2

– Hình thức sử dụng:

Riêng: 11,2 m2

Tài sản trên do Ông Nguyễn Văn A tạo lập nên hoàn toàn bằng tiền riêng. Bà Nguyễn Thị B không có bất cứ sự đóng góp nào đối với việc tạo lập tài sản nêu trên. Chúng tôi tự nguyện xác định tài sản nêu trên là thuộc sở hữu của Ông Nguyễn Văn A. Ông Nguyễn Văn A là chủ sở hữu tài sản nêu trên và được toàn quyền thực hiện các quyền của chủ sở hữu đối với tài sản theo quy định của pháp luật, bà Nguyễn Thị B không có bất kỳ tranh chấp, khiếu nại nào về việc này.

ĐIỀU 2 CÁC THỎA THUẬN KHÁC

1. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản nêu trên thì thuộc sở hữu riêng của Ông A; 2. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ phần tài sản chung còn lại vẫn thuộc sở hữu chung của vợ chồng; 3. Các tài sản chung còn lại không được thỏa thuận chia là tài sản chung của vợ, chồng.

ĐIỀU 3 CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: – Việc thỏa thuận tài sản riêng nêu trên được thực hiện theo đúng ý chí của vợ chồng chúng tôi và không trái pháp luật; – Tài sản được thỏa thuận trong văn bản này, không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, không bị xử lý bằng Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành. Những thông tin về tài sản trong Thỏa thuận này là đúng sự thật; – Việc thỏa thuận tài sản riêng nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu nếu có cơ sở xác định việc thỏa thuận tài sản nêu trên nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản; – Những thông tin về nhân thân trong Thỏa thuận này là đúng sự thật; – Thỏa thuận được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc; – Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung thỏa thuận nêu trên.

ĐIỀU 4 ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thỏa thuận này; 2. Hiệu lực của Văn bản thỏa thuận tài sản riêng vợ chồng được tính từ ngày công chứng. Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Văn bản này chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản, do các bên ký tên, có chứng nhận của Công chứng viên Văn phòng công chứng Trần Thiết, thành phố Hà Nội; 3. Chúng tôi đã tự đọc Văn bản thỏa thuận tài sản riêng nêu trên, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản này và ký, điểm chỉ vào Văn bản thỏa thuận tài sản riêng này trước sự có mặt của Công chứng viên.CHỒNG VỢ

Văn Bản Thoả Thuận Cam Kết Tài Sản Riêng Vợ Chồng

Luật Hòa Bình giới thiệu và cung cấp mẫu Văn bản thỏa thuận cam kết tài sản riêng vợ chồng để khách hàng tham khảo. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN THOẢ THUẬN CAM KẾT TÀI SẢN RIÊNG

Hôm nay, ngày…. tháng …….. năm 2024, trước sự chứng kiến của Công chứng viên Văn phòng công chứng Việt, thành phố Hà Nội.

Chúng tôi gồm:

Ông ………..                                                 Sinh năm: ……

Số CMND: ……… Cấp ngày: …..

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

  Bà Phạm Thị Thanh (vợ ông ……….) Sinh năm: ………

  Số CMND: ………… Cấp ngày: …..

  Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

  Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ……………, phường …….., quận ……….., thành phố Hà Nội. 

  Đối tượng của văn bản thỏa thuận:

  Ngày 22/09/2014 ông …………. được UBND huyện ……….., thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU ………….; Số vào sổ cấp GCN: ……… công nhận quyền sử dụng đất tại Thửa đất số:……..; Tờ bản đồ số: ……….., địa chỉ: ………, xã ………., huyện ………, thành phố Hà Nội (Tài sản trong giấy chứng nhận nêu trên sau đây gọi tắt là bất động sản – thông tin cụ thể về bất động sản được thể hiện trong giấy chứng nhận nêu trên).

   Nội dung thỏa thuận:

   Các bên cùng thỏa thuận và cam kết rằng: Bất động sản nêu trên là tài sản riêng của ông ……., bà ……… không có đóng góp gì vào việc hình thành nên bất động sản cùng các công trình tài sản xây dựng, đầu tư cải tạo thêm gắn liền với bất động sản, vì vậy bà Phạm Thị Thanh không có bất cứ quyền hay nghĩa vụ nào đối với bất động sản nêu trên.

   Chúng tôi tự nguyện thực hiện thoả thuận cam kết tài sản riêng này nhằm để thực hiện mục đích sử dụng, sở hữu riêng và tự chịu trách nhiệm riêng rẽ với các nghĩa vụ dân sự, vật chất khác mà mỗi bên sẽ có sau này. Trên cơ sở thỏa thuận cam kết tài sản riêng này, chúng tôi sẽ cam kết tự chịu trách nhiệm dân sự, vật chất bằng chính tài sản riêng sau khi thỏa thuận tại văn bản này.

    Cam đoan:

          Chúng tôi cam đoan: Những điều đã ghi ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, chúng tôi lập văn bản này với ý chí hoàn toàn tự nguyện, không chịu sự ép buộc nào và không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ dân sự nào.

    Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                NGƯỜI CHỒNG                                                             NGƯỜI VỢ 

    LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 

            Hôm nay, ngày …. tháng …….. năm 2024 (……….năm hai nghìn không trăm hai mươi) tại ……………, đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội – tôi ………… Công chứng viên Văn phòng Công chứng …….., thành phố Hà Nội. 

    CHỨNG NHẬN: 

    VĂN BẢN THOẢ THUẬN CAM KẾT TÀI SẢN RIÊNG .này được lập bởi:

    Ông ………..                                                 Sinh năm: ……

    Số CMND: ……… Cấp ngày: …..

    Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

     Bà Phạm Thị Thanh (vợ ông ……….) Sinh năm: ………

     Số CMND: ………… Cấp ngày: 29/10/2008

     Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

     Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ……………, phường …….., quận ……….., thành phố Hà Nội.

     – Các ông bà có tên trên đã tự nguyện lập Văn bản này và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã lập.

     – Tại thời điểm công chứng, các ông bà có tên trên có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật.

     – Mục đích, nội dung thoả thuận của các bên trong Văn bản này không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

     – Vì lý do sức khỏe nên các ông bà có tên trên yêu cầu công chứng viên công chứng văn bản này ngoài trụ sở.

     – Các ông bà có tên trên đã đọc và được nghe đọc lại nguyên văn Văn bản, đồng ý toàn bộ nội dung và  ký tên vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi.

     Văn bản thoả thuận cam kết tài sản riêng này có 04 tờ, 04 trang và lập thành 05 bản (lưu tại Văn phòng Công chứng ….- Thành phố Hà Nội 01 bản).

     CÔNG CHỨNG VIÊN