Văn Bản Cấp Phép Xây Dựng / Top 5 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Văn Bản Hướng Dẫn Về Cấp Giấy Phép Xây Dựng

Hướng Dẫn Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng, Văn Bản Hướng Dẫn Về Cấp Giấy Phép Xây Dựng, Hướng Dẫn Về Giấy Phép Và Thanh Tra Công Trình Dân Dụng, Mẫu Giấy ưng Thuận Cho Đứng Tên Giấy Phép Xây Dựng, Giay Uy Quyen Xin Giấy Phép Xây Dựng, Mẫu Đơn Xin Giấy Phép Xây Dựng Nhà Cấp 4, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Xây Dựng Tạm, Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng, Mẫu Đơn Xin Giấy Phép Xây Dựng, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Xây Dựng, Đơn Xin Giấy Phép Xây Dựng, Mẫu Giấy Phép Xây Dựng, Đơn Xin Cấp Giấy Phép Xây Dựng Tạm, Mẫu Giấy Phép Xây Dựng Nhà ở, Cấp Giấy Phép Sử Dụng Vũ Khí, Mẫu Đơn Xin Trích Lục Giấy Phép Xây Dựng, Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Xây Dựng, Thủ Tục Xin Trích Lục Giấy Phép Xây Dựng, Giấy ủy Quyền Xin Phép Xây Dựng, Giấy Phép Xây Dựng Tường Rào, Mẫu Giấy Phép Xây Dựng Có Thời Hạn, Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Xây Dựng, Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng Quận 9, Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng Quận 7, Tôi Cần Những Bản Vẽ Sơ Đồ Nào Để Xin Giấy Phép Xây Dựng?, Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng Nhà 7 Tầng, Mẫu Đơn Đề Nghị Gia Hạn Giấy Phép Xây Dựng, Mẫu Giấy ủy Quyền Xin Phép Xây Dựng, Giấy Cho Phép Sử Dụng Hình ảnh, Cấp Giấy Phép Xây Dựng Có Thời Hạn Đối Với Nhà ở Đô Thị, Đơn Xin Trích Lục Giấy Phép Xây Dựng, ủy Quyền Xin Giấy Phép Xây Dựng, Mai Don Xin Trichluc Giay Phep Xay Dung, Giấy ủy Quyền Cấp Phép Xây Dựng, Hướng Dẫn Thủ Tục Đổi Giấy Phép Lái Xe, Thủ Tục Hành Chính Xin Giấy Phép Xây Dựng, Mẫu Văn Bản Đề Nghị Cấp Lại Giấy Phép Sử Dụng Công Cụ Hỗ Trợ, Hướng Dẫn Viết Giấy Xin Phép, Hướng Dẫn Về Giấy Phép Và Thanh Tra Khu Dân Cư, Đáp án 450 Câu Hỏi Dùng Cho Sát Hạch Cấp Giấy Phép Lái Xe Cơ Giới Đường Bộ, Đơn Đề Nghị Điều Chỉnh Giấy Phép Xây Dựng, Hướng Dẫn Đăng Ký Đổi Giấy Phép Lái Xe Qua Mạng, Giấy Cho Phép Sử Dụng Và Công Bố Cơ Sở Dữ Liệu Tiếng Nói Và Hình ảnh, Hướng Dẫn Thủ Tục Cấp Phép Xây Dựng, Bản Khai Đề Nghị Cấp Giấy Phép Sử Dụng Tần Số Và Thiết Bị Vô Tuyến Điện, Thông Tư Hướng Dẫn Cấp Phép Xây Dựng, Theo Hướng Bên Phải Có Được Phép Đỗ Xe Dừng Xe Không?, Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản Của Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp Ngày 17/8/, Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản Của Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp Ngày 17/8/, Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản Của Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp Ngày 17/8/, Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống Vi Phạm Hành Chính Xây Dựng Nhà Không Phép, Giấy Đề Nghị Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Vận Tải Bằng Xe ô Tô, Giay Xác Nhan Mat Giay Phép Dang Ky Kinh Doanh, Thông Tư Hướng Dẫn Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Hướng Dẫn Viết Đơn Đăng Ký Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Giấy Uỷ Quyền Lấy Giấy Phép Lái Xe, Mẫu Giấy Xin Phép, Thủ Tục Cấp Mới Giấy Phép Lái Xe, 600 Câu Hỏi ôn Thi Giấy Phép Lái Xe, Thủ Tục Mua Giấy Phép Vào Phố Cấm, Mẫu Đơn Xin Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe, Mẫu Giấy Phép Lái Xe, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Dạy Thêm Học Thêm, Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Nhà Cấp 4, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe Mô Tô, Thủ Tục Xin Giấy Phép Nhà Cấp 4, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe B2, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe, Đơn Báo Mất Giấy Phép Lái Xe Oto, Mất Giấy Phép Lái Xe, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe Hà Nội, Đơn Xin Giấy Phép Vào Phố Cấm, Mẫu Đơn Xin Đổi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe, Thủ Tục Cấp Đổi Giấy Phép Lái Xe, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe Mới, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe ô Tô, Giấy Phép Cat, Mẫu Đơn Xin Giấy Phép Vào Phố Cấm Hà Nội, Mẫu Giấy Phép, Thủ Tục Xin Giấy Phép Sửa Nhà Cấp 4, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe Pet, Đơn Xin Xác Nhận Giấy Phép Lái Xe, Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe, Đơn Trình Báo Mất Giấy Phép Lái Xe ô Tô, Giấy Xin Phép Ra Ngoài, Mẫu Giấy Phép Bán Hàng, Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe, Bộ Đề Thi Giấy Phép Lái Xe Hạng A1, Mẫu Đơn Đăng Ký Đổi Giấy Phép Lái Xe, Tài Liệu ôn Thi Giấy Phép Lái Xe B2, Đơn Đề Nghị Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe, Đơn Đề Nghị Đổi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe, Đơn Đề Nghị Đổi Giấy Phép Lái Xe, Thủ Tục Xin Giấy Phép Mở Quán ăn, Giấy Về Phép Quân Đội, Mẫu Giấy Nghỉ Phép, Bộ Đề Thi Giấy Phép Lái Xe Hạng B2, Mẫu Đơn Xin Trình Báo Mất Giấy Phép Lái Xe, Mẫu Đơn Đăng Ký Thi Giấy Phép Lái Xe, Đơn Trình Báo Mất Giấy Phép Lái Xe,

Hướng Dẫn Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng, Văn Bản Hướng Dẫn Về Cấp Giấy Phép Xây Dựng, Hướng Dẫn Về Giấy Phép Và Thanh Tra Công Trình Dân Dụng, Mẫu Giấy ưng Thuận Cho Đứng Tên Giấy Phép Xây Dựng, Giay Uy Quyen Xin Giấy Phép Xây Dựng, Mẫu Đơn Xin Giấy Phép Xây Dựng Nhà Cấp 4, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Xây Dựng Tạm, Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng, Mẫu Đơn Xin Giấy Phép Xây Dựng, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Xây Dựng, Đơn Xin Giấy Phép Xây Dựng, Mẫu Giấy Phép Xây Dựng, Đơn Xin Cấp Giấy Phép Xây Dựng Tạm, Mẫu Giấy Phép Xây Dựng Nhà ở, Cấp Giấy Phép Sử Dụng Vũ Khí, Mẫu Đơn Xin Trích Lục Giấy Phép Xây Dựng, Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Xây Dựng, Thủ Tục Xin Trích Lục Giấy Phép Xây Dựng, Giấy ủy Quyền Xin Phép Xây Dựng, Giấy Phép Xây Dựng Tường Rào, Mẫu Giấy Phép Xây Dựng Có Thời Hạn, Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Xây Dựng, Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng Quận 9, Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng Quận 7, Tôi Cần Những Bản Vẽ Sơ Đồ Nào Để Xin Giấy Phép Xây Dựng?, Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng Nhà 7 Tầng, Mẫu Đơn Đề Nghị Gia Hạn Giấy Phép Xây Dựng, Mẫu Giấy ủy Quyền Xin Phép Xây Dựng, Giấy Cho Phép Sử Dụng Hình ảnh, Cấp Giấy Phép Xây Dựng Có Thời Hạn Đối Với Nhà ở Đô Thị, Đơn Xin Trích Lục Giấy Phép Xây Dựng, ủy Quyền Xin Giấy Phép Xây Dựng, Mai Don Xin Trichluc Giay Phep Xay Dung, Giấy ủy Quyền Cấp Phép Xây Dựng, Hướng Dẫn Thủ Tục Đổi Giấy Phép Lái Xe, Thủ Tục Hành Chính Xin Giấy Phép Xây Dựng, Mẫu Văn Bản Đề Nghị Cấp Lại Giấy Phép Sử Dụng Công Cụ Hỗ Trợ, Hướng Dẫn Viết Giấy Xin Phép, Hướng Dẫn Về Giấy Phép Và Thanh Tra Khu Dân Cư, Đáp án 450 Câu Hỏi Dùng Cho Sát Hạch Cấp Giấy Phép Lái Xe Cơ Giới Đường Bộ, Đơn Đề Nghị Điều Chỉnh Giấy Phép Xây Dựng, Hướng Dẫn Đăng Ký Đổi Giấy Phép Lái Xe Qua Mạng, Giấy Cho Phép Sử Dụng Và Công Bố Cơ Sở Dữ Liệu Tiếng Nói Và Hình ảnh, Hướng Dẫn Thủ Tục Cấp Phép Xây Dựng, Bản Khai Đề Nghị Cấp Giấy Phép Sử Dụng Tần Số Và Thiết Bị Vô Tuyến Điện, Thông Tư Hướng Dẫn Cấp Phép Xây Dựng, Theo Hướng Bên Phải Có Được Phép Đỗ Xe Dừng Xe Không?, Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản Của Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp Ngày 17/8/, Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản Của Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp Ngày 17/8/, Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản Của Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp Ngày 17/8/,

Quy Định Mới Về Cấp Phép Xây Dựng: Đất Quy Hoạch “Treo” Được Cấp Phép Xây Dựng

Xây nhà trong dự án đã có quy hoạch 1/500 phải xin giấy phép xây dựng; khu quy hoạch “treo” được cấp giấy phép xây dựng chính thức… là những nội dung trong nghị định 64 về cấp phép xây dựng (CPXD) và có hiệu lực vào ngày 20-10.

Khu dân cư Ấp Doi, P.15, Q.Gò Vấp, chúng tôi bị bỏ quên gần 20 năm vì quy hoạch “treo” – Ảnh: Thuận Thắng

Theo nghị định trên, việc CPXD công trình và nhà ở riêng lẻ trong đô thị phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng (quy hoạch 1/500), quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị. Đối với những khu vực hoặc tuyến đường trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết thì việc CPXD phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị.

Xây nhà trong dự án phải xin giấy phép xây dựng

Một chuyên viên Sở Xây dựng chúng tôi cho rằng với những điều kiện như trên thì việc áp dụng nghị định 64 sẽ có những thay đổi lớn trong việc CPXD trên địa bàn TP so với những quy định hiện hành. Cụ thể đối với nhà ở riêng lẻ trong những dự án đã có quy hoạch 1/500 trước nay được miễn giấy phép xây dựng (chủ nhà chỉ xây dựng theo mẫu nhà chung của toàn dự án) thì sắp tới phải có giấy phép mới được xây dựng. Như vậy hàng ngàn lô đất trong các dự án nhà ở liên kế phải xin giấy phép xây dựng.

Hiện nay, TP chưa có kinh phí để lập quy hoạch 1/500 đại trà trong đô thị nên hầu hết các quy hoạch chi tiết 1/500 ở chúng tôi đều do chủ đầu tư lập khi làm dự án cụ thể. Khi dự án không thực hiện được, Nhà nước thu hồi thì cơ quan có thẩm quyền cũng hủy bỏ quy hoạch chi tiết 1/500 này. Các quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị trên địa bàn TP cũng chỉ ở giai đoạn nghiên cứu chứ chưa được phê duyệt. Vì vậy ngoài các dự án đã được lập quy hoạch trên, phần diện tích đất còn lại không được CPXD.

Cởi trói cho nhà, đất trong quy hoạch “treo”

Theo nghị định 64, giấy phép xây dựng tạm chỉ được cấp cho những trường hợp đất ở nằm trong khu vực có quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) nhưng chưa có quyết định thu hồi đất. Tại chúng tôi hiện nay, việc CPXD tạm chỉ được thực hiện trong khu vực đã có quy hoạch 1/2.000 nhưng chưa có quyết định thu hồi đất. Nhiều người dân trong các khu quy hoạch “treo” này rất bức xúc bởi theo quy định, những căn nhà xây dựng tạm phải cam kết không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Một thành viên ban soạn thảo nghị định cho rằng nội dung trên của nghị định đã tháo gỡ được bức xúc của dân. Ông phân tích: theo nghị định, nhà, đất trong những khu vực chưa có quy hoạch 1/500 sẽ không thuộc trường hợp được CPXD tạm mà được CPXD chính thức.

Để được CPXD chính thức phải dựa vào quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. Tuy nhiên do TP hiện chưa có quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị nên UBND TP đã kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép áp dụng quyết định 135 và quyết định 45 của UBND TP về kiến trúc nhà liên kế trong đô thị hiện hữu để CPXD.

“Nếu Bộ Xây dựng đồng ý thì những trường hợp thuộc diện CPXD tạm hiện nay tại TP sẽ được CPXD chính thức và chủ nhà sẽ được cấp giấy chủ quyền và được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất” – vị chuyên gia trên khẳng định.

Ngoài ra theo nghị định, nhà, đất nằm trong quy hoạch lộ giới các tuyến đường, tuyến hẻm hiện hữu mở rộng không thuộc trường hợp được CPXD tạm mà chỉ được sử dụng theo hiện trạng. Hiện nay, tại chúng tôi có rất nhiều tuyến đường, hẻm có quy hoạch mở rộng đã 10 năm, thậm chí 20 năm nhưng chưa được mở. Số lượng nhà, đất của người dân nằm trong quy hoạch lộ giới, hẻm rất lớn và phần lớn đã xuống cấp, có nguy cơ sụp đổ. Ở nhiều tuyến đường, người dân có nhà trong lộ giới phải vá víu, che chắn bằng các loại vật liệu xây dựng tạm rất nhếch nhác, gây mất mỹ quan ở mặt tiền đường.

UBND TP cũng kiến nghị Chính phủ và Bộ Xây dựng cho phép nhà trong lộ giới được xây dựng lại tối đa ba tầng, tùy theo tuyến đường.

Điều kiện cấp phép xây dựng khắt khe hơn

Quyết định 68 về cấp phép xây dựng (CPXD) của UBND chúng tôi cho phép người dân sử dụng 17 loại giấy tờ nhà, đất được cấp trước và sau năm 1975 để làm cơ sở CPXD. Trong đó có nhiều loại giấy tờ nhà, đất phổ biến tại chúng tôi như bằng khoán điền thổ; tờ thỏa thuận phân chia di sản về nhà ở có chứng nhận; hợp đồng thuê nhà, đất hợp pháp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất đã có trước bạ… Thậm chí nhà, đất chưa có giấy chủ quyền, trong khu dân cư ổn định, không có tranh chấp và đủ điều kiện cấp giấy chủ quyền nhưng chủ nhà chưa làm thủ tục cấp giấy cũng được CPXD.

Trong khi nghị định 64 quy định: chỉ CPXD đối với nhà, đất đã có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Như vậy, đối với nhà, đất đã có những loại giấy tờ hợp lệ theo quy định của quyết định 68 thì chủ nhà phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất theo quy định hiện hành thì mới được CPXD.

Nghị Định Mới Về Cấp Giấy Phép Xây Dựng: Quy Định Cụ Thể Các Điều Kiện Được Cấp Giấy Phép Xây Dựng Tạm

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng (GPXD), gồm 5 chương, 28 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/ 2012. Theo đó:

– Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có GPXD, trừ trường hợp xây dựng các công trình như: công trình bí mật Nhà nước, công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính và các công trình khác theo quy định miễn GPXD; công trình xây dựng theo tuyến không đi qua đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư; công trình hạ tầng kỹ thuật chỉ yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật; nhà ở riêng lẻ tại vùng sâu, vùng xa thuộc khu vực chưa có quy hoạch điểm dân cư nông thôn (quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt…

Thời hạn khởi công xây dựng công trình: chậm nhất 12 tháng kể từ ngày được cấp GPXD.

GPXD bao gồm các loại: xây dựng mới; sửa chữa, cải tạo; di dời công trình.

– Điều kiện cấp giấy phép xây dựng:

+ Các loại công trình và nhà ở riêng lẻ được cấp GPXD khi đáp ứng các điều kiện chung như: Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư. Tuân thủ các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình, công trình lân cận và các yêu cầu về giới hạn tĩnh không, độ thông thủy, yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), tuân thủ hành lang bảo vệ công trình. Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định (đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250 m2, dưới 3 tầng và không nằm trong khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa thì chủ đầu tư được tự tổ chức thiết kế xây dựng và tự chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận).

Ngoài ra, các loại công trình và nhà ở riêng lẻ còn phải tuân thủ các điều kiện riêng đối với từng loại công trình theo quy định.

+ Các điều kiện đối với trường hợp cấp GPXD tạm:

Nằm trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch điểm dân cư nông thôn (quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới) được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; phù hợp với mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư; đảm bảo an toàn cho công trình, công trình lân cận và các yêu cầu về môi trường, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình. Hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy mô công trình và thời gian thực hiện quy hoạch xây dựng do UBND cấp tỉnh quy định; chủ đầu tư phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi thời hạn tồn tại của công trình ghi trong GPXD tạm hết hạn và không yêu cầu bồi thường đối với phần công trình phát sinh sau khi quy hoạch được công bố.

GPXD tạm chỉ cấp cho từng công trình, nhà ở riêng lẻ, không cấp theo giai đoạn và cho dự án.

– Hồ sơ đề nghị cấp GPXD gồm:

+ Đơn đề nghị cấp GPXD (theo mẫu).

+ Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; giấy tờ về quyền sở hữu công trình, nhà ở, đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo; quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định.

+ Hai bộ bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện và đã được chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.

+ Đối với trường hợp lắp đặt thiết bị hoặc kết cấu khác vào công trình đã xây dựng, nhưng không thuộc sở hữu của chủ đầu tư thì phải có bản sao có chứng thực hợp đồng với chủ sở hữu công trình.

+ Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, ý kiến bằng văn bản về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

– Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi GPXD:

UBND cấp tỉnh ủy quyền cho Sở Xây dựng cấp GPXD đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hoá; công trình tượng đài thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác. UBND cấp huyện cấp GPXD các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị thuộc địa giới hành chính do mình quản lý. UBND xã cấp GPXD nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý. Công trình do cơ quan nào cấp GPXD thì cơ quan đó có quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi GPXD do mình cấp. UBND cấp tỉnh quyết định thu hồi GPXD do cấp dưới cấp không đúng quy định.

Tiếp Tục Cải Tiến Thủ Tục Cấp Phép Xây Dựng

Quy định mới này không buộc phải có bản vẽ kết cấu công trình trong hồ sơ xin CPXD.

Ngoài ra, đối với nhà ở trong dự án đã có quy hoạch chi tiết 1/500 thì không cần phải CPXD như hiện nay.

9/10 hồ sơ phải điều chỉnh bản vẽ?

Đại diện một doanh nghiệp bất động sản tại Q.1 cho rằng tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy hiện nay chưa rõ ràng nên doanh nghiệp làm thủ tục này rất khổ và mất thời gian. Trung bình, hồ sơ thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy cho một tòa nhà khoảng 20 tầng mất ít nhất sáu tháng và rất nhiều chi phí thuê tư vấn. Ông Nguyễn Văn Đực, phó giám đốc Công ty TNHH địa ốc Đất Lành, đề xuất nên yêu cầu hồ sơ về phòng cháy chữa cháy của các công trình vào giai đoạn sau, doanh nghiệp có thể vừa lập bản vẽ thi công hoặc vừa thi công vừa làm hồ sơ này để rút ngắn thời gian làm thủ tục, tiết kiệm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp.

Ông T., một người dân làm thủ tục xin điều chỉnh CPXD tại UBND Q.Bình Thạnh chiều 15-8, khẳng định khó khăn nhất của người dân khi làm thủ tục CPXD là khâu làm bản vẽ. Cách đây hơn hai tháng, ông T. tìm hiểu thủ tục xin CPXD, được nhân viên hướng dẫn liên hệ với công ty X để làm bản vẽ.

Đúng ngày hẹn, ông T. được CPXD và khởi công xây nhà. Tuy nhiên, khi đang xây thì ông bị UBND phường đình chỉ thi công vì nhà ông xây lớn hơn so với giấy phép.

Ông T. coi lại bản vẽ CPXD mới biết diện tích trong bản vẽ nhỏ hơn so với giấy chủ quyền nhà của ông. Cạnh ngang phía cuối căn nhà theo giấy chủ quyền dài 4,15m nhưng bản vẽ chỉ có 3,95m, thiếu hai tấc làm diện tích xây dựng toàn căn nhà nhỏ hơn khoảng 3m2 so với giấy chủ quyền (thực tế).

Ông T. yêu cầu công ty X sửa bản vẽ để điều chỉnh giấy phép, nhưng cả tháng sau công ty này vẫn chưa sửa. Vì nóng lòng muốn tiếp tục xây dựng nhà để tránh những thiệt hại do bị đình chỉ thi công, ông T. thuê công ty khác làm bản vẽ mới để điều chỉnh giấy phép.

Lần này, cán bộ tiếp nhận yêu cầu ông T. phải bổ sung bản sao y giấy phép kinh doanh và bản khai kinh nghiệm của công ty đo vẽ theo thông tư 10 của Bộ Xây dựng.

Ông T. cho biết khi xin CPXD lần đầu, do công ty đo vẽ được cán bộ của quận giới thiệu nên không cần nộp bản khai kinh nghiệm và giấy phép kinh doanh. Còn nay bản vẽ điều chỉnh giấy phép do ông tự thuê công ty khác làm nên phải có hồ sơ về năng lực của công ty đo vẽ.

“Người dân bình thường không thể hiểu và làm hết những thủ tục theo quy định. Thủ tục CPXD vẫn còn quá rắc rối, có khi hỏi cán bộ rồi cũng chưa thể làm được hồ sơ” – ông T. cho biết.

Ông K., một người chuyên làm hồ sơ nhà, đất ở Q.Gò Vấp, cho rằng thủ tục CPXD có cải tiến, đơn giản hơn trước đây. Hiện khâu bị chỉnh sửa nhiều là bản vẽ CPXD, cứ mười hồ sơ xin CPXD thì có chín hồ sơ bị điều chỉnh bản vẽ.

Cơ quan chức năng thường yêu cầu điều chỉnh những lỗi như bước cột, bancông, khoảng lùi, vạt góc, cắt lộ giới đường, hẻm không chính xác… Nhiều trường hợp khuôn viên nhà thực tế lớn hơn so với bản đồ địa chính thì chủ nhà phải cam kết về phần diện tích dư ra không ai tranh chấp. “Cán bộ thụ lý đi thực tế bắt bẻ nhiều hay ít tùy thuộc vào việc chủ nhà có “biết điều” hay không.

Ở nhiều quận, huyện tôi thường thuê cán bộ thụ lý làm bản vẽ kiến trúc luôn để hồ sơ được giải quyết suôn sẻ, khỏi bị điều chỉnh bản vẽ. Giá đo vẽ trong trường hợp này thường mắc gần gấp đôi bên ngoài” – ông K. tiết lộ.

Thủ tục “hành” doanh nghiệp

Hơn nữa, cơ quan nhà nước thẩm tra bản vẽ thiết kế thì khi xảy ra sự cố công trình vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm, trong khi thực tế không biết chủ đầu tư có thi công theo bản vẽ này hay không. Việc không yêu cầu giấy phép xây dựng đối với nhà ở dưới bảy tầng, dưới 500m2 trong dự án đã có quy hoạch 1/500 cũng rất hợp lý, tránh những thủ tục không cần thiết.

Riêng về thủ tục CPXD cho các dự án, theo ông Bình, còn rất nhiều thủ tục thừa, làm khó doanh nghiệp, kéo dài thời gian làm thủ tục. Hiện nay, hồ sơ xin CPXD của doanh nghiệp phải có bản thỏa thuận về đấu nối điện, nước, báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản vẽ phòng cháy chữa cháy đã có thẩm duyệt.

Theo ông Bình, những thủ tục trên đôi khi không cần thiết, chỉ thêm thủ tục, làm khó doanh nghiệp.

Loại bỏ thủ tục hành chính không cần thiết

Đó là yêu cầu cấp thiết được các đại biểu đặt ra tại Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết một năm thực hiện chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và tình hình, kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) sáu tháng đầu năm 2014 được Bộ Tư pháp tổ chức sáng 15-8 ở Hà Nội.

Báo cáo của Bộ Tư pháp cho thấy trong sáu tháng đầu năm 2014, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc đơn giản hóa 106 thủ tục hành chính, nâng tổng số thủ tục hành chính được đơn giản hóa lên 4.100 (trên tổng số gần 5.000 thủ tục hành chính đã được Chính phủ phê duyệt).

Báo cáo cũng đã “điểm mặt chỉ tên” một số bộ, ngành vẫn còn nhiều thủ tục hành chính chưa hoàn thành phương án đơn giản hóa như Bộ Kế hoạch – đầu tư (97 TTHC), Ngân hàng Phát triển VN (72 TTHC), Bộ Quốc phòng (69 TTHC), Bộ Tài chính (60 TTHC), Bộ Lao động – thương binh và xã hội (46 TTHC)…

Theo Bộ Tư pháp, qua kiểm tra có một số bộ, ngành địa phương đã không tuân thủ việc đánh giá tác động thủ tục hành chính quy định tại dự thảo (như tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng…).

Hệ quả của tình trạng trên là một số văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính sau khi được ban hành đã vấp phải sự phản ứng của người dân, doanh nghiệp về sự không hợp lý, khó thực hiện, gây khó khăn, lãng phí, tăng gánh nặng cho người thực hiện và cản trở sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.