Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Chống Lụt Bão / Top 5 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Chống Lụt Bão

ý Nghĩa ý Nghĩa Của Việc Thực Hiện Các Nguyên Tắc Phòng Chống ồn Bố Đối Với Công Tác Phòng Chống Bụ, ý Nghĩa ý Nghĩa Của Việc Thực Hiện Các Nguyên Tắc Phòng Chống ồn Bố Đối Với Công Tác Phòng Chống Bụ, Phuong Huong Va Giai Phap Co Ban Phong Chong Dien Bien Hoa Binh Va Phong Chong Bao Loan, Về Công Tác Cán Bộ Phục Vụ Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Công Văn Phòng Chống Lụt Bão, Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Rét, Mau Bao Cao Cong Tac Phong Chong Sot Rt, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Chống Lụt Bão, Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Bệnh Sốt Rét, Bieu Mau 4 Cong Tac Phong Chong Sot Ret, Công Điện Về Phòng Chống Lụt Bão, Biểu Mẫu 4 – Báo Các Công Tác Phòng Chống Rốt Rét, Biểu Mẫu 04 Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Rét Xã, Công Điện Phòng Chống Lụt Bão, Công Văn Phòng Chống Dịch Cúm Gia Cầm, Biểu Mẫu 4 – Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Rét Xã, Biểu Mẫu Số 4 Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Rét Xã, Biểu Mẫu 4 Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Rét, Công Điện Khẩn Phòng Chống Lụt Bão, Công Văn Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch Bệnh, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Công Điện Khẩn Về Phòng Chống Lụt Bão, Tham Luận Công Tác Phòng Chống Lụt Bão, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Phòng, Chống Tội Phạm, Bài Tham Luận Về Công Tác Phòng Chống Ma Túy, Biểu Mẩu 4 Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Ret 1tuye61n Xã, Tham Luận Công Tác Phòng Chống Ltj Bão, Mẫu Công Văn Phòng Chống Cháy Rừng, Biểu Mẫu 4 Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Rét Tuyến Xã, Tiểu Luận Về Công Tác Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, Bieu Mau 4 – Bao Cao Cong Tac Phong Chong Sot Ret Ctuyen Xa, So Kết Công Tác Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng, Công Tác Cứu Hộ, Cứu Nạn, Huy Động Lực Lượng Trong Phòng Chống Lụt Bão, Tham Luận Công Tác Phòng Chống Thiên Tai, Luật Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao, Tổ Chức, Chỉ Đạo Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao, Tham Luận Về Công Tác Phòng Chống Dịch Bệnh, Đề Cương Báo Cáo Công Tác Nội Chính, Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Khủng Bố Trong Công An Nhân Dân, Đề Cương Báo Cáo Về Công Tác Nội Chính, Phòng Chống Tham Nhũng, Đề Cương Là Gìg Báo Cáo Tháng Về Công Tác Nội Chính, Phòng Chống Tham Nhũng, Công Tác Dân Vận Của Quân Đội Tham Gia Đấu Tranh Phòng Chống âm Mưu Thủ Đoạn Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Đề Cương Báo Cáo Tháng Về Công Tác Nội Chính, Phòng Chống Tham Nhũng, Vận Dụng Tư Tưởng Của Hồ Chí Minh Về Vai Trò Của Đại Đoàn Kết Dân Tộc Trong Công Tác Phòng Chống Dịc, Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc Và Tôn Giáo Chống Phá Cách Mạng Việt Nam, Kế Hoạch Thực Hiện Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Năm 2020, Đồng Chí Nêu Quan Điểm Của Đảng Ta Về Phòng Chống Dbhb Của Các Thế Lực Thù Địch Chống Phá Cách Mạng, Muc Tieu Phuong Cham Giai Phap Phong Chong Chong Dich Loi Dung Dan Toc Ton Giao , Đồng Chí Nêu Quan Điểm Của Đảng Ta Về Phòng Chống Dbhb Của Các Thế Lực Thù Địch Chống Phá Cách Mạng , Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Thể Lệ Giải Báo Chí Toàn Quốc Báo Chí Với Công Tác Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng Lãng Phí, Tiểu Luận Công Tác Xã Hội Trong Phòng Chống Bạo Lực Gia Đình, Tăng Cường Trang Bị, Phương Tiện Phục Vụ Công Tác Phòng Chống Kinh Doanh Hàng Nhập Lậu, Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng, Chí, Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng, Chí, Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng Chí, Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng Chí, Chính Sách Đối Với Dân Công Hỏa Tuyến Tham Gia Kháng Chiến Chống Pháp, Chống Mỹ, Chiến Tranh Bảo Vệ, Chính Sách Đối Với Dân Công Hỏa Tuyến Tham Gia Kháng Chiến Chống Pháp, Chống Mỹ, Chiến Tranh Bảo Vệ, Chỉ Thị Số 21 Về Phòng Chống Ma Túy, Phong Chong Lut Bao, Chỉ Thị Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, Chỉ Thị Phòng Chống Lụt Bão, Bản Cam Kết Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, Báo Cáo Sơ Kết Phòng Chống Ma Túy, Bản Cam Kết Phòng Chống Ma Túy, Văn Bản Chỉ Đạo Phòng Chống Lụt Bão, Báo Cáo Phòng Chống Sốt Rét Xã, Phòng Chống Tệ Nan Xã Hội Pdf, Ke Hoach Phong Chong Lut Bao, Luật Phòng Chống Ma Túy, Luật Phòng Chống Lụt Bão, Phòng Chống Covid, 6 Kỹ Năng Phòng Chống Xâm Hại Trẻ Em, Phong Chong Buon Ban Phu Nu Va Tre Em, Báo Cáo Phòng Chống Tội Phạm, De An Phong Chong Toi Pham, Chỉ Thị Số 48 Về Phòng Chống Tội Phạm, Phòng Chống ăn Trộm, Phòng Chống Vi Phạm, Bản Cam Kết Phòng Chống Cháy Nổ, Mẫu Hợp Đồng Phòng Chống Mối, Luật Phòng Chống, Phương án Phòng Chống Lụt Bão, Luật Phòng Chống Bão Lụt, Luật Phòng Chống Hối Lộ, Chỉ Thị Phòng Chống Tác Hại Rượu Bia, Văn Bản Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch Cúm Gia Cầm, Luật Phòng Chống Mua Bán Phụ Nữ Trẻ Em, Luật Phòng Chống Ma Tuý Sửa Đổi, Phòng Chống Tội Phạm Là Gì, Bài ôn Tập Phòng Chống Dịch, Luật Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, Dự án Luật Phòng Chống Ma Túy (sửa Đổi), Phương án Phòng Chống Sạt Lỡ Đất, Luật Phòng Chống Xâm Hại Trẻ Em,

ý Nghĩa ý Nghĩa Của Việc Thực Hiện Các Nguyên Tắc Phòng Chống ồn Bố Đối Với Công Tác Phòng Chống Bụ, ý Nghĩa ý Nghĩa Của Việc Thực Hiện Các Nguyên Tắc Phòng Chống ồn Bố Đối Với Công Tác Phòng Chống Bụ, Phuong Huong Va Giai Phap Co Ban Phong Chong Dien Bien Hoa Binh Va Phong Chong Bao Loan, Về Công Tác Cán Bộ Phục Vụ Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Công Văn Phòng Chống Lụt Bão, Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Rét, Mau Bao Cao Cong Tac Phong Chong Sot Rt, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Chống Lụt Bão, Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Bệnh Sốt Rét, Bieu Mau 4 Cong Tac Phong Chong Sot Ret, Công Điện Về Phòng Chống Lụt Bão, Biểu Mẫu 4 – Báo Các Công Tác Phòng Chống Rốt Rét, Biểu Mẫu 04 Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Rét Xã, Công Điện Phòng Chống Lụt Bão, Công Văn Phòng Chống Dịch Cúm Gia Cầm, Biểu Mẫu 4 – Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Rét Xã, Biểu Mẫu Số 4 Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Rét Xã, Biểu Mẫu 4 Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Rét, Công Điện Khẩn Phòng Chống Lụt Bão, Công Văn Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch Bệnh, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Công Điện Khẩn Về Phòng Chống Lụt Bão, Tham Luận Công Tác Phòng Chống Lụt Bão, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Phòng, Chống Tội Phạm, Bài Tham Luận Về Công Tác Phòng Chống Ma Túy, Biểu Mẩu 4 Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Ret 1tuye61n Xã, Tham Luận Công Tác Phòng Chống Ltj Bão, Mẫu Công Văn Phòng Chống Cháy Rừng, Biểu Mẫu 4 Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Rét Tuyến Xã, Tiểu Luận Về Công Tác Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, Bieu Mau 4 – Bao Cao Cong Tac Phong Chong Sot Ret Ctuyen Xa, So Kết Công Tác Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng, Công Tác Cứu Hộ, Cứu Nạn, Huy Động Lực Lượng Trong Phòng Chống Lụt Bão, Tham Luận Công Tác Phòng Chống Thiên Tai, Luật Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao, Tổ Chức, Chỉ Đạo Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao, Tham Luận Về Công Tác Phòng Chống Dịch Bệnh, Đề Cương Báo Cáo Công Tác Nội Chính, Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Khủng Bố Trong Công An Nhân Dân, Đề Cương Báo Cáo Về Công Tác Nội Chính, Phòng Chống Tham Nhũng, Đề Cương Là Gìg Báo Cáo Tháng Về Công Tác Nội Chính, Phòng Chống Tham Nhũng, Công Tác Dân Vận Của Quân Đội Tham Gia Đấu Tranh Phòng Chống âm Mưu Thủ Đoạn Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Đề Cương Báo Cáo Tháng Về Công Tác Nội Chính, Phòng Chống Tham Nhũng, Vận Dụng Tư Tưởng Của Hồ Chí Minh Về Vai Trò Của Đại Đoàn Kết Dân Tộc Trong Công Tác Phòng Chống Dịc, Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc Và Tôn Giáo Chống Phá Cách Mạng Việt Nam, Kế Hoạch Thực Hiện Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Năm 2020, Đồng Chí Nêu Quan Điểm Của Đảng Ta Về Phòng Chống Dbhb Của Các Thế Lực Thù Địch Chống Phá Cách Mạng, Muc Tieu Phuong Cham Giai Phap Phong Chong Chong Dich Loi Dung Dan Toc Ton Giao ,

Công Văn Phòng Chống Lụt Bão

ý Nghĩa ý Nghĩa Của Việc Thực Hiện Các Nguyên Tắc Phòng Chống ồn Bố Đối Với Công Tác Phòng Chống Bụ, ý Nghĩa ý Nghĩa Của Việc Thực Hiện Các Nguyên Tắc Phòng Chống ồn Bố Đối Với Công Tác Phòng Chống Bụ, Phuong Huong Va Giai Phap Co Ban Phong Chong Dien Bien Hoa Binh Va Phong Chong Bao Loan, Về Công Tác Cán Bộ Phục Vụ Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Công Văn Phòng Chống Lụt Bão, Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Rét, Mau Bao Cao Cong Tac Phong Chong Sot Rt, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Chống Lụt Bão, Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Bệnh Sốt Rét, Bieu Mau 4 Cong Tac Phong Chong Sot Ret, Công Điện Về Phòng Chống Lụt Bão, Biểu Mẫu 4 – Báo Các Công Tác Phòng Chống Rốt Rét, Biểu Mẫu 04 Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Rét Xã, Công Điện Phòng Chống Lụt Bão, Công Văn Phòng Chống Dịch Cúm Gia Cầm, Biểu Mẫu 4 – Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Rét Xã, Biểu Mẫu Số 4 Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Rét Xã, Biểu Mẫu 4 Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Rét, Công Điện Khẩn Phòng Chống Lụt Bão, Công Văn Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch Bệnh, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Công Điện Khẩn Về Phòng Chống Lụt Bão, Tham Luận Công Tác Phòng Chống Lụt Bão, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Phòng, Chống Tội Phạm, Bài Tham Luận Về Công Tác Phòng Chống Ma Túy, Biểu Mẩu 4 Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Ret 1tuye61n Xã, Tham Luận Công Tác Phòng Chống Ltj Bão, Mẫu Công Văn Phòng Chống Cháy Rừng, Biểu Mẫu 4 Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Rét Tuyến Xã, Tiểu Luận Về Công Tác Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, Bieu Mau 4 – Bao Cao Cong Tac Phong Chong Sot Ret Ctuyen Xa, So Kết Công Tác Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng, Công Tác Cứu Hộ, Cứu Nạn, Huy Động Lực Lượng Trong Phòng Chống Lụt Bão, Tham Luận Công Tác Phòng Chống Thiên Tai, Luật Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao, Tổ Chức, Chỉ Đạo Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao, Tham Luận Về Công Tác Phòng Chống Dịch Bệnh, Đề Cương Báo Cáo Công Tác Nội Chính, Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Khủng Bố Trong Công An Nhân Dân, Đề Cương Báo Cáo Về Công Tác Nội Chính, Phòng Chống Tham Nhũng, Đề Cương Là Gìg Báo Cáo Tháng Về Công Tác Nội Chính, Phòng Chống Tham Nhũng, Công Tác Dân Vận Của Quân Đội Tham Gia Đấu Tranh Phòng Chống âm Mưu Thủ Đoạn Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Đề Cương Báo Cáo Tháng Về Công Tác Nội Chính, Phòng Chống Tham Nhũng, Vận Dụng Tư Tưởng Của Hồ Chí Minh Về Vai Trò Của Đại Đoàn Kết Dân Tộc Trong Công Tác Phòng Chống Dịc, Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc Và Tôn Giáo Chống Phá Cách Mạng Việt Nam, Kế Hoạch Thực Hiện Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Năm 2020, Đồng Chí Nêu Quan Điểm Của Đảng Ta Về Phòng Chống Dbhb Của Các Thế Lực Thù Địch Chống Phá Cách Mạng, Muc Tieu Phuong Cham Giai Phap Phong Chong Chong Dich Loi Dung Dan Toc Ton Giao , Đồng Chí Nêu Quan Điểm Của Đảng Ta Về Phòng Chống Dbhb Của Các Thế Lực Thù Địch Chống Phá Cách Mạng , Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Thể Lệ Giải Báo Chí Toàn Quốc Báo Chí Với Công Tác Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng Lãng Phí, Tiểu Luận Công Tác Xã Hội Trong Phòng Chống Bạo Lực Gia Đình, Tăng Cường Trang Bị, Phương Tiện Phục Vụ Công Tác Phòng Chống Kinh Doanh Hàng Nhập Lậu, Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng, Chí, Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng, Chí, Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng Chí, Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng Chí, Chính Sách Đối Với Dân Công Hỏa Tuyến Tham Gia Kháng Chiến Chống Pháp, Chống Mỹ, Chiến Tranh Bảo Vệ, Chính Sách Đối Với Dân Công Hỏa Tuyến Tham Gia Kháng Chiến Chống Pháp, Chống Mỹ, Chiến Tranh Bảo Vệ, Chỉ Thị Số 21 Về Phòng Chống Ma Túy, Phong Chong Lut Bao, Chỉ Thị Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, Chỉ Thị Phòng Chống Lụt Bão, Bản Cam Kết Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, Báo Cáo Sơ Kết Phòng Chống Ma Túy, Bản Cam Kết Phòng Chống Ma Túy, Văn Bản Chỉ Đạo Phòng Chống Lụt Bão, Báo Cáo Phòng Chống Sốt Rét Xã, Phòng Chống Tệ Nan Xã Hội Pdf, Ke Hoach Phong Chong Lut Bao, Luật Phòng Chống Ma Túy, Luật Phòng Chống Lụt Bão, Phòng Chống Covid, 6 Kỹ Năng Phòng Chống Xâm Hại Trẻ Em, Phong Chong Buon Ban Phu Nu Va Tre Em, Báo Cáo Phòng Chống Tội Phạm, De An Phong Chong Toi Pham, Chỉ Thị Số 48 Về Phòng Chống Tội Phạm, Phòng Chống ăn Trộm, Phòng Chống Vi Phạm, Bản Cam Kết Phòng Chống Cháy Nổ, Mẫu Hợp Đồng Phòng Chống Mối, Luật Phòng Chống, Phương án Phòng Chống Lụt Bão, Luật Phòng Chống Bão Lụt, Luật Phòng Chống Hối Lộ, Chỉ Thị Phòng Chống Tác Hại Rượu Bia, Văn Bản Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch Cúm Gia Cầm, Luật Phòng Chống Mua Bán Phụ Nữ Trẻ Em, Luật Phòng Chống Ma Tuý Sửa Đổi, Phòng Chống Tội Phạm Là Gì, Bài ôn Tập Phòng Chống Dịch, Luật Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, Dự án Luật Phòng Chống Ma Túy (sửa Đổi), Phương án Phòng Chống Sạt Lỡ Đất, Luật Phòng Chống Xâm Hại Trẻ Em,

ý Nghĩa ý Nghĩa Của Việc Thực Hiện Các Nguyên Tắc Phòng Chống ồn Bố Đối Với Công Tác Phòng Chống Bụ, ý Nghĩa ý Nghĩa Của Việc Thực Hiện Các Nguyên Tắc Phòng Chống ồn Bố Đối Với Công Tác Phòng Chống Bụ, Phuong Huong Va Giai Phap Co Ban Phong Chong Dien Bien Hoa Binh Va Phong Chong Bao Loan, Về Công Tác Cán Bộ Phục Vụ Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Công Văn Phòng Chống Lụt Bão, Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Rét, Mau Bao Cao Cong Tac Phong Chong Sot Rt, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Chống Lụt Bão, Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Bệnh Sốt Rét, Bieu Mau 4 Cong Tac Phong Chong Sot Ret, Công Điện Về Phòng Chống Lụt Bão, Biểu Mẫu 4 – Báo Các Công Tác Phòng Chống Rốt Rét, Biểu Mẫu 04 Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Rét Xã, Công Điện Phòng Chống Lụt Bão, Công Văn Phòng Chống Dịch Cúm Gia Cầm, Biểu Mẫu 4 – Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Rét Xã, Biểu Mẫu Số 4 Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Rét Xã, Biểu Mẫu 4 Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Rét, Công Điện Khẩn Phòng Chống Lụt Bão, Công Văn Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch Bệnh, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Công Điện Khẩn Về Phòng Chống Lụt Bão, Tham Luận Công Tác Phòng Chống Lụt Bão, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Phòng, Chống Tội Phạm, Bài Tham Luận Về Công Tác Phòng Chống Ma Túy, Biểu Mẩu 4 Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Ret 1tuye61n Xã, Tham Luận Công Tác Phòng Chống Ltj Bão, Mẫu Công Văn Phòng Chống Cháy Rừng, Biểu Mẫu 4 Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Rét Tuyến Xã, Tiểu Luận Về Công Tác Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, Bieu Mau 4 – Bao Cao Cong Tac Phong Chong Sot Ret Ctuyen Xa, So Kết Công Tác Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng, Công Tác Cứu Hộ, Cứu Nạn, Huy Động Lực Lượng Trong Phòng Chống Lụt Bão, Tham Luận Công Tác Phòng Chống Thiên Tai, Luật Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao, Tổ Chức, Chỉ Đạo Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao, Tham Luận Về Công Tác Phòng Chống Dịch Bệnh, Đề Cương Báo Cáo Công Tác Nội Chính, Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Khủng Bố Trong Công An Nhân Dân, Đề Cương Báo Cáo Về Công Tác Nội Chính, Phòng Chống Tham Nhũng, Đề Cương Là Gìg Báo Cáo Tháng Về Công Tác Nội Chính, Phòng Chống Tham Nhũng, Công Tác Dân Vận Của Quân Đội Tham Gia Đấu Tranh Phòng Chống âm Mưu Thủ Đoạn Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Đề Cương Báo Cáo Tháng Về Công Tác Nội Chính, Phòng Chống Tham Nhũng, Vận Dụng Tư Tưởng Của Hồ Chí Minh Về Vai Trò Của Đại Đoàn Kết Dân Tộc Trong Công Tác Phòng Chống Dịc, Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc Và Tôn Giáo Chống Phá Cách Mạng Việt Nam, Kế Hoạch Thực Hiện Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Năm 2020, Đồng Chí Nêu Quan Điểm Của Đảng Ta Về Phòng Chống Dbhb Của Các Thế Lực Thù Địch Chống Phá Cách Mạng, Muc Tieu Phuong Cham Giai Phap Phong Chong Chong Dich Loi Dung Dan Toc Ton Giao ,

Pháp Lệnh Phòng, Chống Lụt Bão

LệNH

CủA CHủ TịCH NướC Số 09L/CTNNGàY 20 THáNG 3 NăM 1993

CHủ TịCH

NướC CộNG HOà Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ vào Điều 78 của Luật tổ chức Quốc hội;

NAY CôNG Bố

Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khoá IX) thông qua ngày 8 tháng 3 năm 1993.

PHáP LệNH

PHòNG, CHốNG LụT, BãO

Lụt, bão là hiện tượng tự nhiên, thường xảy ra ở nước ta có khi gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của Nhà nước, của tập thể và của cá nhân đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái;

Để nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi công dân trong việc phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão;

Căn cứ vào Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Pháp lệnh này quy định việc phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão.

CHươNG I. NHữNG QUY địNH CHUNG

Công tác phòng, chống lụt, bão là hoạt động phòng ngừa, chống và khắc phục hậu quả gây hại của lụt, bão nhằm giảm nhẹ thiệt hại, nhanh chóng ổn định đời sống của nhân dân, bảo vệ và phục hồi sản xuất, hạn chế ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái.

Lụt, bão quy định trong Pháp lệnh này gồm lũ, ngập lụt, nước biển dâng, bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sạt lở đất do mưa, lũ, bão và sóng biển gây ra.

Nhà nước thống nhất quản lý công tác phòng, chống lụt, bão trong phạm vi cả nước, kết hợp khoa học hiện đại với kinh nghiệm truyền thống của nhân dân trong việc phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão.

Nhà nước có chính sách đầu tư, khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư dưới nhiều hình thức, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào các hoạt động dự báo, phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão.

Nhà nước bảo hộ quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư.

Nhà nước Việt Nam mở rộng quan hệ và hợp tác với các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức và cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực khảo sát, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ thuật, nghiệp vụ về dự báo, phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão.

Cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân có nghĩa vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài sống trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân theo pháp luật về phòng, chống lụt, bão của Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan Nhà nước khác, đơn vị vũ trang nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và thực hiện pháp luật về phòng, chống lụt, bão.

CHươNG II. PHòNG NGừA LụT, BãO

Cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân phải chủ động và tích cực thực hiện việc phòng ngừa lụt, bão lâu dài và hàng năm theo pháp luật về phòng, chống lụt, bão.

Việc phòng ngừa lụt, bão lâu dài bao gồm:

1- Tổ chức và xây dựng hệ thống thu thập thông tin về sự biến động thời tiết toàn cầu, thời tiết khu vực và từng vùng trong cả nước; xử lý thông tin để nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo; phục vụ điều hành chỉ đạo, chỉ huy phòng ngừa lụt, bão;

2- Lập kế hoạch củng cố, đầu tư xây dựng công trình phòng, chống lụt, bão; giữ gìn và tu bổ đê điều; bảo vệ và trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, dải cây chắn sóng, chắn gió, chắn cát ven sông, ven biển; áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào công tác phòng ngừa lụt, bão;

3- Quy hoạch hợp lý vùng dân cư ở các khu vực thường chịu tác động của lụt, bão;

4- Xác định cơ cấu sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp phù hợp với đặc điểm lụt, bão của từng vùng;

5- Quy định tiêu chuẩn về phòng, chống lụt, bão cho từng vùng đối với các loại công trình xây dựng;

6- Tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân kiến thức, kinh nghiệm và pháp luật về phòng, chống lụt, bão;

7- Định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch phòng ngừa lụt, bão.

Việc phòng ngừa lụt, bão hàng năm bao gồm:

Trong trường hợp vượt quá khả năng xử lý của mình, cấp kiểm tra phải báo cáo ngay với cơ quan cấp trên trực tiếp giải quyết trước mùa mưa bão;

3- Xây dựng phương án phòng ngừa lụt, bão trên toàn địa bàn và từng khu vực xung yếu, từng trọng điểm phòng, chống lụt, bão;

4- Dự phòng vật tư, phương tiện ứng cứu khi lụt, bão xảy ra trên địa bàn;

5- Dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, thuốc chữa bệnh tại những nơi xung yếu hiểm trở để sử dụng khi cấp thiết;

6- Tổ chức lực lượng và huấn luyện nghiệp vụ về dự báo, phòng, chống lụt, bão.

Việc xây dựng mới các loại công trình phòng phải phù hợp với quy hoạch và đảm bảo tiêu chuẩn về phòng, chống lụt, bão.

Khi xây dựng mới các kho chứa lương thực, chất độc hại, chất nổ, nhiên liệu, vật tư thiết yếu và tài sản quan trọng khác trong vùng phân lũ, vùng thường bị ngập lụt thì ngoài việc tuân theo quy định tại Điều 12 của Pháp lệnh này còn phải được cơ quan quản lý Nhà nước về phòng, chống lụt, bão có thẩm quyền cho phép.

Nghiêm cấm việc tạo ra các vật làm cản hoặc các hoạt động khác gây khó khăn cho việc tiêu thoát lũ.

Vùng biển phải có trạm cứu hộ tàu thuyền.

Số lượng trạm, địa điểm xây dựng và quy chế hoạt động của trạm cứu hộ tàu thuyền do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Các loại tàu, thuyền khi ra biển phải được trang bị hệ thống thông tin, tín hiệu, phương tiện cứu hộ tàu thuyền, cứu hộ người và phải chấp hành quy chế báo bão.

Các thuyền viên và người làm nghề biển, ngoài việc phải tuân theo các quy định của pháp luật về hàng hải còn phải có kiến thức, kinh nghiệm về phòng, chống bão để xử lý khi nhận được tin cảnh báo bão.

CHươNG III. CHốNG LụT, BãO

Cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân phải chủ động và khẩn cấp thực hiện việc chống lụt, báo để cứu người, cứu tài sản và cứu hộ công trình bị lụt, bão uy hiếp hoặc phá hoại.

Việc chống lụt, bão bao gồm:

1- Phát tin báo lụt, bão; quyết định cảnh báo, báo động lụt, bão; quyết định huy động khẩn cấp; quyết định biện pháp khẩn cấp về chống lụt, bão;

2- Bảo đảm thông tin, liên lạc chỉ huy thông suốt;

3- Kịp thời triển khai lực lượng và phương tiện ứng cứu chống lụt, bão;

4- Bảo vệ và cứu hộ các công trình phòng, chống lụt, bão đang bị sự cố hoặc có nguy cơ gây ra tai hoạ;

5- Cấp cứu người bị nạn; sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm; bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể và của cá nhân;

6- Bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội trong vùng có lụt, bão;

7- Hướng dẫn nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường sinh thái và đề phòng dịch bệnh tại vùng có lụt, bão và ở khu vực dân sơ tán.

Thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan dự báo lụt, bão; cơ quan ra quyết định cảnh báo, báo động lụt, báo và cơ quan ra quyết định về các biện pháp khẩn cấp chống lụt, bão được quy định như sau:

1- Tổng cực khí tượng thuỷ văn dự báo mưa, lụt, bão, áp thấp nhiệt đới và nước biển dâng trong phạm vi cả nước;

2- Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão cấp tỉnh ra quyết định cảnh báo, báo động lụt, bão trong địa phương mình.

Đối với vùng cao, hẻo lánh, trong trường hợp cần thiết Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão huyện có thể ra quyết định cảnh báo, báo động lũ tại địa phương và phải báo cáo ngay với Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão cấp trên;

3- Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão trung ương ra quyết định cảnh báo lụt, bão trong phạm vi cả nước;

4- Thủ tướng Chính phủ ra quyết định về các biện pháp khẩn cấp chống lụt, bão.

Khi hết lụt, bão cơ quan nào ra quyết định cảnh báo, báo động lụt, bão; ra quyết định về các biện pháp khẩn cấp chống lụt, bão thì cơ quan ấy có trách nhiệm thông báo bãi bỏ quyết định của mình.

Khi có nguy cơ lụt, bão xảy ra nghiêm trọng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp có quyền huy động khẩn cấp nhân lực, vật tư, phương tiện để cứu hộ người, tài sản, công trình theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp có nguy cơ lụt, bão gây hại nghiêm trọng vượt quá khả năng xử lý của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thì Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão trung ương đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định huy động khẩn cấp nhân lực, vật tư, phương tiện của các ngành, các cấp để chi viện cho việc ứng cứu phòng, chống lụt, bão.

Mọi chi phí cho việc huy động ứng cứu khẩn cấp chống lụt, bão do cơ quan có thẩm quyền ra quyết định huy động chịu trách nhiệm đền bù theo quy định của pháp luật.

CHươNG IV. KHắC PHụC HậU QUả LụT, BãO

Cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân phải chủ động và tích cực tiến hành việc khắc phục hậu quả lụt, bão nhằm giảm nhẹ thiệt hại do lụt, bão gây ra, nhanh chống ổn định đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất.

Việc khắc phục hậu quả lụt, bão bao gồm :

1- Cứu hộ người và tài sản;

2- Kịp thời cứu trợ, giúp đỡ và ổn định đời sống cho nhân dân vùng bị lụt, bão gây thiệt hại;

3- Thực hiện các biện pháp để nhanh chóng phục hồi sản xuất;

4- Thực hiện vệ sinh môi trường sinh thái, chống dịch bệnh;

5- Sửa chữa các công trình phòng, chống lụt, bão và các công trình hạ tầng bị hư hỏng;

6- Điều tra, thống kê thiệt hại.

Việc khắc phục hậu quả lụt, bão ở địa phương nào do Uỷ ban nhân dân địa phương đó chỉ đạo thực hiện.

Trong trường hợp vượt quả khả năng của địa phương thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phải báo cáo kịp thời với Uỷ ban nhân dân hoặc cơ quan phòng, chống lụt, bão cấp trên trực tiếp giải quyết.

CHươNG V. NGUồN TàI CHíNH PHòNG, CHốNG LụT, BãO

Nguồn tài chính phòng, chống lụt, bão bao gồm:

1- Ngân sách Nhà nước cấp hàng năm;

2- Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương do nhân dân đóng góp theo quy định của Chính phủ;

3- Khoản cứu trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước khi lụt, bão xảy ra.

Nhà nước thành lập quỹ dự phòng quốc gia và khuyến khích cấp tỉnh lập quỹ dự phòng địa phương về phòng, chống lụt, bão.

Việc lập quỹ dự phòng, chế độ quản lý và sử dụng quỹ dự phòng do Chính phủ quy định.

Nguồn tài chính phòng, chống lụt, bão được sử dụng trong các công việc sau đây:

1- Sửa chữa, xây dựng, nâng cấp công trình, trang thiết bị kỹ thuật cho công tác dự báo và chỉ đạo, chỉ huy về phòng, chống lụt, bão;

2- Cứu hộ người và tài sản, cứu hộ công trình bị sự cố do lụt, bão gây ra;

3- Khắc phục hậu quả lụt, bão.

Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tiếp nhận và phân phối kịp thời, đúng đối tượng các khoản cứu trợ trong nước, ngoài nước cho tổ chức, cá nhân nơi xảy ra lụt, bão.

Kinh phí, vật tư đã sử dụng để phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão không phân biệt từ nguồn nào, phải vào sổ sách và thanh quyết toán ngay sau mùa mưa bão.

CHươNG VI. QUảN Lý NHà NướC Về PHòNG, CHốNG LụT, BãO

Nội dung quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống lụt, bão bao gồm:

1- Lập quy hoạch, kế hoạch và chỉ đạo thực hiện việc dự báo, phòng, chống lụt, bão và khắc phục hậu quả lụt, bão;

3- Quy định và tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách, thể lệ về dự báo, về phòng, chống lụt, bão và khắc phục hậu quả lụt, bão;

5- Quản lý các nguồn tài chính về phòng, chống lụt, bão;

6- Nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong việc dự báo, phòng, chống lụt, bão; bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác dự báo, làm công tác phòng, chống lụt, bão;

7- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm và pháp luật về phòng, chống lụt, bão;

8- Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các chế độ, chính sách, thể lệ về dự báo, về phòng, chống lụt, bão, về khắc phục hậu quả lụt, bão và xử lý các vi phạm chế độ, chính sách, thể lệ đó;

9- Hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực dự báo, phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai.

Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống lụt, bão và khắc phục hậu quả lụt, bão trong phạm vi cả nước.

Bộ Thuỷ lợi là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão trung ương có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan hữu quan theo các chức năng chuyên ngành giúp Chính phủ quản lý Nhà nước trong công tác nghiên cứu, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các phương án phòng, chống lụt, bão; quản lý, kiểm tra, hướng dẫn các cấp, các ngành trong việc thực hiện chế độ, chính sách, quy định kỹ thuật về bảo vệ đê điều; chỉ đạo công tác dự báo, phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão. Các bộ, ngành khác theo chức năng của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Thuỷ lợi trong việc phòng, chống lụt, bão.

Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong phạm vi địa phương mình theo quy hoạch, kế hoạch và phân cấp quản lý của Nhà nước.

Cơ quan quản lý Nhà nước về thuỷ lợi ở địa phương phối hợp với các cơ quan hữu quan giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp thực hiện nhiệm vụ này.

Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão trung ương do Thủ tướng Chính phủ thành lập có nhiệm vụ trình Chính phủ xét duyệt hoặc giúp Chính phủ xét duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các phương án phòng, chống lụt, bão; phối hợp điều hành và kiểm tra, đôn đốc việc dự báo, các hoạt động phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão của các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương; chỉ đạo xử lý các tình huống khẩn cấp và khắc phục hậu quả lụt, bão trong phạm vi cả nước.

Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão các cấp ở địa phương do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp thành lập có nhiệm vụ giúp Uỷ ban nhân dân cấp mình xét duyệt và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các phương án phòng, chống lụt, bão do cơ sở lập hàng năm theo quy hoạch và kế hoạch; chỉ đạo công tác hộ đê; tổ chức phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong địa phương mình theo sự hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão trung ương.

Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão của bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ do thủ trưởng bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập có nhiệm vụ giúp thủ trưởng tổ chức thực hiện công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong phạm vi bộ, ngành, cơ quan mình theo sự hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương.

Cơ quan quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống lụt, bão thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão.

Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của thanh tra chuyên ngành về công tác phòng, chống lụt, bão do Chính phủ quy định.

Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại với cơ quan thanh tra chuyên ngành về công tác dự báo, phòng, chống lụt, bão hoặc cơ quan quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống lụt, bão cấp trên trực tiếp về kết luận và biện pháp xử lý khi thanh tra tại cơ sở mình.

Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống lụt, bão hoặc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác những vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực dự báo, phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão.

Cơ quan nhận được khiếu nại, tố cáo có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

CHươNG VII. KHEN THưởNG Và Xử Lý VI PHạM

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc dự báo, phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão; ngăn chặn các hành vi gây hư hại công trình phòng, chống lụt, bão thì được khen thưởng theo chế độ của Nhà nước. Những người tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống lụt, bão mà bị thiệt hại tính mạng hoặc tài sản thì được đền bù theo quy định của pháp luật.

Người nào có hành vi phá hoại, gây tổn hại hoặc cản trở việc phòng, chống lụt, bão; không tuân theo sự huy động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi có lụt, bão xảy ra; lợi dụng lụt, bão để chiếm đoạt tài sản của Nhà nước, của tập thể, của cá nhân hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật về phòng, chống lụt, bão, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người nào thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác dự báo, quyết định cảnh báo, báo động; bỏ vị trí khi làm nhiệm vụ trực ban, canh đê, hộ đê theo quy định về công tác phòng, chống lụt, bão; lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lạm dụng quyền hạn chiếm dụng kinh phí, vật tư, tiền, hàng cứu trợ về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão; bao che cho người vi phạm pháp luật phòng, chống lụt, bão hoặc vi phạm những quy định khác của Pháp lệnh này, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống lụt, bão mà gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức hoặc cá nhân thì ngoài việc bị xử lý theo quy định tại Điều 38 và Điều 39 của Pháp lệnh này còn phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

CHươNG VIII. ĐIềU KHOảN CUốI CùNG

Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.

Pháp lệnh này có hiệu lực kể từ ngày công bố.

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh này.

Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Xóa Đói Giảm Nghèo

Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Xóa Đói Giảm Nghèo, Công Tác Xã Hội Trong Giảm Nghèo, Công Tác Xã Hội Với Giảm Nghèo Bền Vững, Bài Tham Luận Công Tác Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Công Tác Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Về Công Tác Giảm Nghèo, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Công Tác Giảm Nghèo, Bài Tham Luận Của Ubnd Xã Về Công Tác Giảm Nghèo, Thực Trạng Việc Triển Khai Các Dự án Cộng Đồng Nhằm Giảm Nghèo Bền Vững Tại, Chỉ Thị Xoá Đói Giảm Nghèo, Đề Tài Xóa Đói Giảm Nghèo, Đề án Giảm Nghèo, Đề án Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Kết Quả Giảm Nghèo 6 Tháng Đầu Năm, Đề án Giảm Nghèo Bền Vững, Báo Cáo Kết Quả Giảm Nghèo Năm 2016, Xóa Đói Giảm Nghèo Huyên Tân Lạc, Luận Văn Xóa Đói Giảm Nghèo, Kế Hoạch Giảm Nghèo, Báo Cáo Tổng Kết Giảm Nghèo, Đơn Xin Miễn Giảm Hộ Nghèo, Báo Cáo Tổng Kết Lĩnh Vực Giảm Nghèo, Kế Hoạch Xóa Đói Giảm Nghèo Cấp Huyện, Báo Cáo Tổng Kết Giảm Nghèo Bền Vững, Kết Quả Giảm Nghèo Của Huyện Thạch Hà, Kế Hoạch Giảm Nghèo Năm 2016, Luận Văn Thạc Sĩ Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Luận Văn Giảm Nghèo Bền Vững, Luận án Tiến Sĩ Xóa Đói Giảm Nghèo, Nghị Quyết Giảm Nghèo, Khóa Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Nghị Quyết Số 80 Về Giảm Nghèo, Khóa Luận Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Nghị Quyết Xóa Đói Giảm Nghèo, Bài Thuyết Trình Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Khái Niệm Xóa Đói Giảm Nghèo, Bài Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Văn Bản Pháp Luật Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo Là Gì, Chính Sách Giảm Nghèo, Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Giảm Nghèo, Những Vấn Đề Xóa Đói Giảm Nghèo Hiện Nay, Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo, Tiểu Luận Về Vấn Đề Xóa Đói Giảm Nghèo, Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo ở Việt Nam, Báo Cáo Tham Luận Giảm Nghèo Bền Vững, Nghị Quyết Giảm Nghèo Bền Vững, Luận Văn Thạc Sĩ Giảm Nghèo Bền Vững, Tài Liệu Tham Khảo Xóa Đói Giảm Nghèo, Luạn Văn Ctxh Trong Giảm Nghèo, Hướng Dẫn Thực Hiện Mô Hình Giảm Nghèo, Tăng Trưong Kinh Tế Giúp Giảm Nghèo, Báo Cáo Tổng Quan Các Nghiên Cứu Về Giảm Nghèo ở Việt Nam, Taif Liệu Về Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo, Chính Sách Giảm Nghèo Tại Huyện Thạch Hà, Mẫu Đơn Giám Định Y Khoa Bệnh Hiểm Nghèo Sinh Con Thứ 3, Các Chương Trình Và Chính Sách Giảm Nghèo ở Việt Nam, Luận Văn Tăng Trưong Kinh Tế Giúp Giảm Nghèo, Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Giảm Nghèo Tại Thạch Hà, Giám Định Y Khoa Bệnh Hiểm Nghèo Sinh Con Thứ 3, Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo ở Việt Nam Thực Trạng Và Những Vấn Đề Đặt , Tiểu Luận Thực Hiện Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo, Những Thách Thức Đối Với Giảm Nghèo Nông Thôn Tại Việt Nam, Tổng Quan Thành Tựu Giảm Nghèo Việt Nam Giai Đoạn 2010-2020, Tham Luận Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Giảm Nghèo Bền Vững, Tổng Quan Thành Tựu Giảm Nghèo Của Việt Nam Giai Đoạn 2010-2020, Thông Báo Kết Luận Giám Sát Giám Sát Công Tác Tiếp Công Dân Và Niêm Yết Các Thủ Tục Hành Chính Trên, Thông Báo Kết Luận Giám Sát Giám Sát Công Tác Tiếp Công Dân Và Niêm Yết Các Thủ Tục Hành Chính Trên, Luận Văn Thực Hiện Chính Sách Giảm Nghèo Bền Vững Trên Địa Bàn Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình, Mẫu Biểu Lập Danh Sách Hộ Nghèo Và Cận Nghèo Năm 2020, Giấy Đề Nghị Xét Duyệt Bổ Sung Hộ Nghèo Hộ Cận Nghèo, Công Tác Xã Hội Với Người Nghèo, Tiểu Luận Công Tác Xã Hội Với Người Nghèo, Xem Danh Xách 63 Bệnh Hểm Nghèo Của Công Ty Aia, Bài Tiểu Luận Công Tác Xã Hội Cá Nhân Với Người Nghèo, Tiểu Đường Thai Kỳận Môn Công Tác Xã Hội Với Người Nghèo, Quyết Ttinhj Phân Công Người Trực Tiếp Giám Sát Giáo Dục Người Chấp Hành án Cải Tạo Không Giam Giữ, Quyết Định Phân Công Người Trực Tiếp Giám Sát, Giáo Dục Người Chấp Hành án Cải Tạo Không Giam Giữ, Nang Cao Hiệu Quả Phân Công Công Tác Quản Lý Giám Sát Đang Viên Trong Chi Bộ, Khai Quát Chung Nang Cao Hiệu Quả Phân Công Công Tác Quản Lý Giám Sát Đang Viên Trong Chi Bộ, Ke Hoach Giam Sat Cong Tac Tiep Nhan Va Tra Ket Qua Cho Cong Dan, Hợp Đồng Tư Vấn Giám Sát Thi Công Công Trình, Ket Qua Giam Sat Cong Trinh Dau Tu Cong Dong, Quy Định Về Biểu Mẫu Sử Dụng Trong Công Tác Hồ Sơ, Thống Kê Nghiệp Vụ Cảnh Sát; Công Tác Giám Định K, Quy Định Về Biểu Mẫu Sử Dụng Trong Công Tác Hồ Sơ, Thống Kê Nghiệp Vụ Cảnh Sát; Công Tác Giám Định K, Công Văn Xin Giảm Giá, Mẫu Công Văn Giảm Giá, Công Ty Giám Sát, Báo Cáo Kết Quả Giám Sát Thi Công, Chỉ Thị Của Giám Đốc Công Ty, Mẫu Báo Cáo Giám Sát Thi Công, Sổ Tay Giám Sát Thi Công, Quy Chế Giám Sát Đầu Tư Của Cộng Đồng, Thủ Tục Chuyển Đổi Giám Đốc Công Ty, Giám Đốc Công An Đà Nẵng, Công Văn Đề Nghị Giảm Giá, Hợp Đồng Tư Vấn Giám Sát Thi Công, Giám Đốc Công An Các Tỉnh, Giám Đốc Công An Tỉnh Bến Tre,

Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Xóa Đói Giảm Nghèo, Công Tác Xã Hội Trong Giảm Nghèo, Công Tác Xã Hội Với Giảm Nghèo Bền Vững, Bài Tham Luận Công Tác Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Công Tác Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Về Công Tác Giảm Nghèo, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Công Tác Giảm Nghèo, Bài Tham Luận Của Ubnd Xã Về Công Tác Giảm Nghèo, Thực Trạng Việc Triển Khai Các Dự án Cộng Đồng Nhằm Giảm Nghèo Bền Vững Tại, Chỉ Thị Xoá Đói Giảm Nghèo, Đề Tài Xóa Đói Giảm Nghèo, Đề án Giảm Nghèo, Đề án Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Kết Quả Giảm Nghèo 6 Tháng Đầu Năm, Đề án Giảm Nghèo Bền Vững, Báo Cáo Kết Quả Giảm Nghèo Năm 2016, Xóa Đói Giảm Nghèo Huyên Tân Lạc, Luận Văn Xóa Đói Giảm Nghèo, Kế Hoạch Giảm Nghèo, Báo Cáo Tổng Kết Giảm Nghèo, Đơn Xin Miễn Giảm Hộ Nghèo, Báo Cáo Tổng Kết Lĩnh Vực Giảm Nghèo, Kế Hoạch Xóa Đói Giảm Nghèo Cấp Huyện, Báo Cáo Tổng Kết Giảm Nghèo Bền Vững, Kết Quả Giảm Nghèo Của Huyện Thạch Hà, Kế Hoạch Giảm Nghèo Năm 2016, Luận Văn Thạc Sĩ Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Luận Văn Giảm Nghèo Bền Vững, Luận án Tiến Sĩ Xóa Đói Giảm Nghèo, Nghị Quyết Giảm Nghèo, Khóa Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Nghị Quyết Số 80 Về Giảm Nghèo, Khóa Luận Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Nghị Quyết Xóa Đói Giảm Nghèo, Bài Thuyết Trình Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Khái Niệm Xóa Đói Giảm Nghèo, Bài Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Văn Bản Pháp Luật Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo Là Gì, Chính Sách Giảm Nghèo, Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Giảm Nghèo, Những Vấn Đề Xóa Đói Giảm Nghèo Hiện Nay, Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo, Tiểu Luận Về Vấn Đề Xóa Đói Giảm Nghèo, Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo ở Việt Nam, Báo Cáo Tham Luận Giảm Nghèo Bền Vững, Nghị Quyết Giảm Nghèo Bền Vững, Luận Văn Thạc Sĩ Giảm Nghèo Bền Vững, Tài Liệu Tham Khảo Xóa Đói Giảm Nghèo,