Văn Bản Chị Em Thúy Kiều Ngữ Văn 9 Facebook / Top 6 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Chị Em Thúy Kiều Ngữ Văn 9

Câu Thơ Làn Thu Thủy Nét Xuân Sơn Miêu Tả Vẻ Đẹp Nào Của Thúy Kiều, Câu Thơ Kiều Càng Sắc Sảo Mặn Mà Nói Về Vẻ Đẹp Nào Của Thúy Kiều, Từ Hải Thúy Kiều, Bài Thơ 2 Chị Em Thúy Kiều, Văn Bản Chị Em Thúy Kiều, Văn Bản Chị Em Thúy Kiều Lớp 9, Chị Em Thúy Kiều, Chị Em Thúy Kiều Ngữ Văn 9, 4 Câu Thơ Miêu Tả Vẻ Đẹp Của Thúy Kiều, Văn Bản Chị Em Thúy Kiều Violet, Văn Hóa úng Xử Từ Hải – Thúy Kiều Của Nguyễn Du, Chị Em Thúy Kiều, Hãy Phân Tích Bài Chị Em Thúy Kiều, Trích Đoạn Chị Em Thúy Kiều, Dàn ý Diễn Biến Tâm Trạng Thúy Kiều Trong Trao Duyên, Phân Tích Diễn Biến Tâm Trạng Thúy Kiều ở 16 Câu Cuối, Phân Tích Diễn Biến Tâm Trạng Của Thúy Kiều Trong 16 Câu Cuối, Phân Tích Diễn Biến Tâm Trạng Thúy Kiều Trao Duyên, Phân Tích Diễn Biến Tâm Trạng Thuý Kiều 16 Câu Cuối Trao Duyên, Phân Tích Tâm Trạng Thúy Kiều Trong 16 Câu Cuối Đoạn Trích Trao Duyên, Phân Tích Diễn Biến Tâm Trạng Của Thúy Kiều Trong Đoạn Trích Trao Duyên, Phân Tích Diễn Biến Tâm Trạng Của Thúy Kiều Trong Đoạn Trích Trao Duyên ở 16 Câu Thơ Cuối, Hãy Phân Tích Mối Quan Hệ Giữa Kiểu Gen Môi Trường Và Kiểu Hình Thông Qua Một , Hãy Giải Thích Mối Quan Hệ Giữa Kiểu Gen Môi Trường Và Kiểu Hình, Sau Khi Tu Tu O Gieng Loa Thanh Xuong Thuy Cung Trong Thuy Da Tim Gap Lai Mi Chau Hay Tuong Va Ke La, Tìm Hiểu Tình Hình Tha Và Các Yếu Tố Liên Quan Tại Xã Thủy Vân, Huyện Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Hu, Tìm Hiểu Tình Hình Tha Và Các Yếu Tố Liên Quan Tại Xã Thủy Vân, Huyện Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Hu, Tìm Hiểu Tình Hình Tha Và Các Yếu Tố Liên Quan Tại Xã Thủy Vân, Huyện Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Hu, Bài 14 Kiểu Và Sử Dụng Kiểu, Thể Lệ Vé Số Kiểu Mỹ, 6 Kiểu Văn Bản, Văn Bản Kiều Báo ân Báo Oán, Yết Kiêu, Kiều, Sấy Nấm Kiểu Sấy Hầm, Thể Lệ Xổ Số Kiểu Mỹ, Gia Phả Họ Kiều, Kiểu Ghép Rời Là, Truyện Kiều, Văn 9 Tóm Tắt Truyện Kiều, Tiêu Chí Khu Dân Cư Kiểu Mẫu, Mau Don Thu Kieu Lai Ve Viec Bi Thu Hoi Dat, Hãy Kể Tên Các Kiểu Nhà Nước, Đề Kiểm Tra Kiểu Xâu, Lý Nhã Hàm Đường Kiêu, Văn 9 Truyện Kiều, Tóm Tắt Truyện Kiều, Sở Kiều Truyện, Ngô Thị Kiều Trang, Xã Phường Kiểu Mẫu, ăn Dặm Kiểu Nhật Pdf, Quy Uoc Xay Dung Kdc Kieu Mau, Trích Dẫn Kiểu Apa, ăn Dặm Kiểu Nhật, 2 Câu Thơ Đầu Của Truyện Kiều, Báo Cáo Kết Quả Xây Dựng Khu Dân Cư Kiểu Mẫu, Bộ Tiêu Chí Khu Dân Cư Kiểu Mẫu, Tóm Tắt 3 Phần Truyện Kiều, Tóm Tắt 3 Phần Của Truyện Kiều, Sách ăn Dặm Kiểu Nhật Pdf, Kiếu Nại Về Tiền Lương, Sách ăn Dặm Kiểu Nhật, Quá Trình ăn Dặm Kiểu Nhật, Quy Trình ăn Dặm Kiểu Nhật, Hãy Kể Tên Các Kiểu Môi Trường ở Đới Nóng, Hàm ý Truyện Cười Hai Kiểu áo, Truyện Cổ Tích Yết Kiêu, Trích Dẫn Kiểu Ieee, Trích Dẫn Kiểu Chicago, Kiểu Xếp Sách Hình Chũ S, Trích Dẫn Kiểu Vancouver, Ngữ Văn 9 Truyện Kiều Của Nguyễn Du, Giá Trị Nhân Đạo Của Truyện Kiều, Trích Dẫn Kiểu Harvard, Truyện Kiều Tiếng Anh, Sách Dạy Con Kiểu Nhật, ôn Tập Các Kiểu Câu -tiếng Việt Lớp 8, Thực Đơn ăn Dặm Kiểu Nhật, Lục Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt Nga, Phim Sở Kiều Truyện, Tài Liệu ăn Dặm Kiểu Nhật Pdf, Bài Thơ Kiều ở Lầu Ngưng Bích, Tài Liệu ăn Dặm Kiểu Nhật Mẹ ổi, Tài Liệu ăn Dặm Kiểu Nhật Căn Bản, Tài Liệu ăn Dặm Kiểu Nhật, ăn Dặm Kiểu Nhậttừ Trái Tim, Văn 9 Truyện Kiều Của Nguyễn Du, Văn 9 Tóm Tắt Văn Bản Truyện Kiều Của Nguyễn Du, Tuyển Tập Truyện Kiều, Kế Hoạch Đường Kiểu Mẫu, Dưỡng Da Kiểu Hàn Quốc, Tuyển Tập Thơ Truyện Kiều, Hướng Dẫn Cài Đặt Pes 6 Đồng Như Kiều, Cách Viết Chữ Kiểu 9x, Doc Truyen Ly Nha Ham Duong Kieu, Cẩm Nang ăn Dặm Kiểu Nhật, Câu Thơ Mở Đầu Truyện Kiều Của Đại Thi Hào Nguyễn Du, Bộ Tiêu Chí Xây Dựng Khu Dân Cư Kiểu Mẫu, ăn Dặm Kiểu Nhật, 9 Kiểu Tóc Đơn Giản Mỗi Ngày,

Câu Thơ Làn Thu Thủy Nét Xuân Sơn Miêu Tả Vẻ Đẹp Nào Của Thúy Kiều, Câu Thơ Kiều Càng Sắc Sảo Mặn Mà Nói Về Vẻ Đẹp Nào Của Thúy Kiều, Từ Hải Thúy Kiều, Bài Thơ 2 Chị Em Thúy Kiều, Văn Bản Chị Em Thúy Kiều, Văn Bản Chị Em Thúy Kiều Lớp 9, Chị Em Thúy Kiều, Chị Em Thúy Kiều Ngữ Văn 9, 4 Câu Thơ Miêu Tả Vẻ Đẹp Của Thúy Kiều, Văn Bản Chị Em Thúy Kiều Violet, Văn Hóa úng Xử Từ Hải – Thúy Kiều Của Nguyễn Du, Chị Em Thúy Kiều, Hãy Phân Tích Bài Chị Em Thúy Kiều, Trích Đoạn Chị Em Thúy Kiều, Dàn ý Diễn Biến Tâm Trạng Thúy Kiều Trong Trao Duyên, Phân Tích Diễn Biến Tâm Trạng Thúy Kiều ở 16 Câu Cuối, Phân Tích Diễn Biến Tâm Trạng Của Thúy Kiều Trong 16 Câu Cuối, Phân Tích Diễn Biến Tâm Trạng Thúy Kiều Trao Duyên, Phân Tích Diễn Biến Tâm Trạng Thuý Kiều 16 Câu Cuối Trao Duyên, Phân Tích Tâm Trạng Thúy Kiều Trong 16 Câu Cuối Đoạn Trích Trao Duyên, Phân Tích Diễn Biến Tâm Trạng Của Thúy Kiều Trong Đoạn Trích Trao Duyên, Phân Tích Diễn Biến Tâm Trạng Của Thúy Kiều Trong Đoạn Trích Trao Duyên ở 16 Câu Thơ Cuối, Hãy Phân Tích Mối Quan Hệ Giữa Kiểu Gen Môi Trường Và Kiểu Hình Thông Qua Một , Hãy Giải Thích Mối Quan Hệ Giữa Kiểu Gen Môi Trường Và Kiểu Hình, Sau Khi Tu Tu O Gieng Loa Thanh Xuong Thuy Cung Trong Thuy Da Tim Gap Lai Mi Chau Hay Tuong Va Ke La, Tìm Hiểu Tình Hình Tha Và Các Yếu Tố Liên Quan Tại Xã Thủy Vân, Huyện Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Hu, Tìm Hiểu Tình Hình Tha Và Các Yếu Tố Liên Quan Tại Xã Thủy Vân, Huyện Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Hu, Tìm Hiểu Tình Hình Tha Và Các Yếu Tố Liên Quan Tại Xã Thủy Vân, Huyện Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Hu, Bài 14 Kiểu Và Sử Dụng Kiểu, Thể Lệ Vé Số Kiểu Mỹ, 6 Kiểu Văn Bản, Văn Bản Kiều Báo ân Báo Oán, Yết Kiêu, Kiều, Sấy Nấm Kiểu Sấy Hầm, Thể Lệ Xổ Số Kiểu Mỹ, Gia Phả Họ Kiều, Kiểu Ghép Rời Là, Truyện Kiều, Văn 9 Tóm Tắt Truyện Kiều, Tiêu Chí Khu Dân Cư Kiểu Mẫu, Mau Don Thu Kieu Lai Ve Viec Bi Thu Hoi Dat, Hãy Kể Tên Các Kiểu Nhà Nước, Đề Kiểm Tra Kiểu Xâu, Lý Nhã Hàm Đường Kiêu, Văn 9 Truyện Kiều, Tóm Tắt Truyện Kiều, Sở Kiều Truyện, Ngô Thị Kiều Trang, Xã Phường Kiểu Mẫu,

Giáo Án Ngữ Văn Lớp 9: Chị Em Thúy Kiều (Truyện Kiều

Nằm ở phần mở đầu của tác phẩm, giới thiệu gia cảnh của Kiều. Khi giới thiệu những người trong gia đình Kiều, tác giả tập trung tả tài sắc Thúy Kiều và Thúy Vân.

– Bốn câu đầu: giới thiệu khái quát hai chị em Thúy Kiều.

– Bốn câu tiếp: gợi tả vẻ đẹp Thúy Vân

– Mười hai câu tiếp: gợi tả vẻ đẹp Thúy Kiều.

– Bốn câu cuối: nhận xét chung về cuộc sống của hai chị em

– Giới thiệu chung về hai chị em trong gia đình

– Giới thiệu khái quát vẻ đẹp chung và riêng của hai chị em:

+ Chung: về hình dáng ( vóc dáng mảnh mai, tao nhã như mai ); về tâm hồn ( tâm hồn trong trắng như tuyết ). Hai chị em đều duyên dáng, thanh cao, trong trắng. Cả hai đều đẹp “mười phân vẹn mười”.

+ Riêng – “mỗi người một vẻ”.

– Nàng có vẻ đẹp cao sang, quý phái.

– Ẩn dụ, so sánh:

+ Khuôn mặt đầy đặn, tươi sáng như trăng đêm rằm.

+ Lông mày sắc nét như mày ngài.

+ Miệng cười tươi thắm như hoa

+ Giọng nói trong trẻo.

+ Mái tóc đen óng nhẹ hơn mây

+ Da trắng mịn màng hơn tuyết.

– Nếu Thúy Vân có vẻ đẹp hoàn hảo, thì vẻ đẹp của Thúy Kiều còn vượt lên trên cái hoàn hảo ấy. Vẻ đẹp của Thúy Kiều vượt lên trên vẻ đẹp của Thúy Vân về trí tuệ ( sắc sảo ) và tâm hồn ( mặn mà )

– Ẩn dụ: “Làn thu thủy nét xuân sơn” – gợi đôi mắt trong sáng, long lanh như làn nước mùa thu; hàng lông mày thanh tú như dáng núi mùa xuân.

– Trí tuệ thông minh tuyệt đối

– Kiều là người con gái đa tài mà tài nào cũng đạt đến độ hoàn thiện, xuất chúng: đủ cả cầm, kì, thi, họa.

– Đặc biệt, tài đàn của nàng vượt trội hơn cả. Nàng đã soạn riêng một khúc bạc mênh mà ai nghe cũng não lòng.

* Tính cách: Nàng có trái tim đa sầu, đa cảm.

– Vẻ đẹp của Kiều là sự kết hợp của cả sắc – tài – tình. Tác giả dùng thành ngữ “nghiêng nước, nghiêng thành” để ca ngợi sắc đẹp tuyệt vời của nàng, làm cho bao người say mê. Về sắc thì chỉ có một mình Kiều là nhất, về tài thì may ra có người thứ hai.

[ Như vậy, chỉ bằng mấy câu thơ trong đoạn trích, Nguyễn Du đã không chỉ miêu tả được nhân vật mà còn dự báo được trước số phận của nhân vật; không những truyền cho người đọc tình cảm yêu mến nhân vật mà còn truyền cả nỗi lo âu phấp phỏng về tương lai số phận nhân vật.

– Cuộc sống êm ả, chưa có nhiều biến động.

– Hai chị em đã đến tuổi “xuân xanh”, thế nhưng vẫn “trướng rủ màn che”, “Tường đông ong bướm đi về mặc ai”. Họ vẫn là những cô gái đoan trang, trong sáng, có ý thức tránh xa những tình cảm không đứng đắn. Ở họ sáng lên vẻ đẹp nhân cách đàng hoàng, trong sạch.

Cảm Nghĩ Về Đoạn Trích Chị Em Thúy Kiều Ngữ Văn 9

Chị em Thúy Kiều nằm trong phần đầu của tác phẩm Truyện Kiều. Với bút pháp tả người bậc thầy Nguyễn Du không chỉ làm bật lên vẻ đẹp riêng biệt của hai nàng Kiều mà qua đó còn cho người đọc thấy số phận của hai nàng trong tương lai. Quả là một đại thi hào của dân tộc.

Chị em Thúy Kiều

I. Kiệt tác “Truyện Kiều” của nhà thơ Nguyễn Du ra đời vào thế kỉ XIX và nhân vật trung tâm xuyên suốt của tác phẩm chính là Thúy Kiều, người con gái tài sắc, đức hạnh nhưng bị xã hội phong kiến vùi dập đau thương. Đoạn trích “Chị em Thúy Kiều” chứa đựng một giá trị riêng trong toàn bộ giá trị của truyện.

Soạn bài Chị em Thúy Kiều

Mười bốn câu thơ đầu của “Truyện Kiều” giới thiệu gia thế nhằm khắc họa vẻ đẹp, tài năng, đức hạnh đồng thời hé mở cho người đọc cảm nhận được con đường đi của số phận chị em Kiều sau này trong xã hội phong kiến tàn bạo kia. Đoạn trích là một đoạn thơ miêu tả nhân vật và nhà thơ đã xảy dựng trình tự miêu tả theo một kết cấu chặt chẽ: Bước đầu giới thiệu chân dung về hai chị em và sau đó lần lượt miêu tả Thúy Vân, rồi Thúy Kiều, cuối cùng nhấn mạnh thêm về đức hạnh của chị em nàng Kiều. Đó là một kết câu hoàn chỉnh và cân đôi của những bức tranh miêu tả.

II. (1) Trước hết bốn câu thơ mở đầu, Nguyễn Du đã giới thiệu:

“Đầu lòng hai ả tố ngaThúy Kiều là chị. em là Thúy VânMai cốt cách, tuyết tinh thầnMỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười”.

Hình ảnh ước lệ tượng trưng Mai cốt cách, tuyết tinh thần, nhịp thơ cân đối (4/4, 3/3,4/4) cùng ý nghĩa của các từ ngữ, hình ảnh trong ba dòng thơ sau của bốn câu trên đã vừa gợi ra được vẻ đẹp thanh tú bên ngoài lẫn vẻ đẹp thanh cao bên trong của chị em Kiều, cấu trúc cân xứng của nhịp điệu câu thơ càng tăng thêm nét trang trọng bước đầu cho vẻ đẹp đó.

(2) Tiếp đó, Nguyễn Du đã phác thảo hình ảnh Thúy Vân:

“Vân xem trang trọng khác vờiKhuôn trăng đầy, đặn nét ngài nở nangHoa cười, ngọc thốt đoan trangMây thua nước tóc, tuyết nhường màu da “,

Với một loạt các hình ảnh so sánh ước lệ tượng trưng quen dùng trong thơ cổ, Nguyễn Du đã cho chúng ta thấy vẻ đẹp của Thúy Vân: Mặt như trăng tròn, mày như bướm tằm, nụ cười như hoa, tiếng nói như ngọc, mái tóc như mây trời, nước da trắng đẹp hơn màu tuyết… Nhịp thơ vẫn có những cấu trúc cân đối cùng ý nghĩa của các hình ảnh ước lệ như đem đến cho chúng ta một ấn tượng rõ nét về vẻ đẹp kiều diễm, đoan trang, đôn hậu của Thúy Vân. Phân tích chân dung trong đoạn trích Chị em Thúy Kiều

(3) Và mười hai câu thơ sau đây, Nguyễn Du đã khắc họa chân dung nàng Kiều:

“Kiều càng sắc sảo mặn màSo bề tài sắc lại là phần hơn:Làn thu thủy, nét xuân sơnHoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanhMôt hai nghiêng nước, nghiêng thànhSắc đành đòi một, tài đánh họa haiThông minh vốn sẵn tính trời Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâmCung thương, lầu bậc ngũ âmNghề riêng ăn đứt Hồ cầm một trươngKhúc nhà tay lựa nên chươngMột thiên “hạc mệnh ” lại càng não nhân “.

Nếu như ở đoạn trên, hình ảnh Thúy Vân đã hiện ra vói với vẻ diễm lệ tuyệt vời thì ở đoạn này, ngay hai câu đầu:

“Kiều càng sắc sảo mặn màSo bề tài sắc lại là phần hơn “,

Nguyễn Du đã tạo ra một ấn tượng mới nơi người đọc: Thúy Kiều hơn hẳn Thúy Vân về sắc, thêm nữa Kiều lại có tài và hình ảnh càng sắc sảo mặn mà” như mở ra một sức cuốn hút đắm say về cả tâm hồn đa cảm lẫn sắc đẹp hấp dẫn nơi chân dung nàng Kiều. Kết cấu trình tự miêu tả thứ tự hai nhân vật cùng cách chuyến đoạn so sánh đã đưa cảm xúc người đọc đọng lại nơi hình ảnh Kiều. Từ đây, sắc đẹp cửa nàng Kiều hiện ra tới mức lí tưởng hóa qua những hình ảnh ước lệ tượng trưng được chắt lọc từ những nét đẹp muôn đời trong thiên nhiên non nước, cỏ hoa:

“Làn thu thủy, nét xuân sơn “

Ánh mắt Kiều đẹp trong như nước mùa thu và lông mày Kiều đẹp xinh như dáng núi mùa xuân. Câu thơ mó ra một dung nhan đằm thắm, kiều diễm đến độ hoa cũng phải “ghen”, liễu cũng phải “hờn”. Nghệ thuật nhân hóa đó cùng nghệ thuật thậm xưng nơi câu chuyện xưa về một sắc đẹp có thể làm nghiêng thành, mất nước trong điển tích của câu thư “một hai nghiêng nước, nghiêng thành” cũng dã tôn lên cái ấn tượng sâu đậm, riêng biệt khó mờ phai nơi người đọc về vẻ đẹp của nàng Kiều. Và tiếp nối sắc nước, Kiều còn có cả “hương trời”, đó là phẩm chất thông minh và tài năng đa dạng của nàng

“Thông minh vốn sẵn tính trời:Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm… “

Câu trúc đối của các nhịp thơ trong các câu “sắc dành đòi một, tài đành họa hai”, “pha nghề thi họa. đủ mùi ca ngâm” cùng các chi tiết “vốn sẵn tính trời” “pha nghề”, “dử mùi”, “lầu bậc”, “ăn dứt…” như khẳng định và biểu hiện trân trọng cho cái tài hoa của nàng Kiều. Nhưng lớn hơn thế, đỉnh cao của tài đó chính là khúc đàn “bạc mệnh ” do chính nàng sáng tạo ra và lại làm nao cả lòng người. Khúc đàn “bạc mệnh” đó gợi ra một cuộc đời mỏng manh đa sầu, đa cảm làm sầu não người nghe cùng sắc đẹp tuyệt thế của Kiều khiến “hoa ghen”, “liễu hờn”. Phải chăng tất cả như một dự báo về cuộc đời đầy gian truân, sóng gió của chính nàng Kiều sau này mà Nguyễn Du đã hé mở cho người đọc được biết? Trong khi đó, chân dung đôn hậu đoan trang của Thúy Vân như chúng ta dược biết chẳng làm cho trơi đất hùn ghen thì phai chăng Nguyễn Du muốn tỏ rằng cuộc đời Thúy Vân sau này sẽ bằng phẳng ấm êm?…

(4) Bốn câu thơ cuối cùng của đoạn trích “Chị em Thúy Kiều” như để gợi nên cuộc sống êm ả bình yên ban đầu và nếp sống đạo đức gia giáo của chị em Kiều, khi mà biến động tai ương nơi xã hội quan lại phong kiến chưa ập tới gieo rắc đau thương.

“Phong lưu rất mực hồng quầnXuân .xanh xấp xỉ tới tuần cập kêÊm đềm trướng rủ màn cheTường dâng ong bướm đi về mặc ai “.

III. Tóm lại, Nguyễn Du đã phối hợp những nét bút đẹp nhất để khắc họa làm nổi bật chân dung chị em Thúy Kiều từ nội tâm đến ngoại hình, từ tài năng đến đức hạnh… Và từ những nghệ thuật đó cùng giọng thơ trang trọng toát lên nơi mỗi dòng thơ, chúng ta hiểu rằng nhà thơ đã dành cho nàng Kiều một lấm lòng ưu ái biết bao ngay từ những trang đầu của một tuyệt tác văn chương…

Mong rằng bài viết trên của chúng tôi sẽ giúp các bạn có thêm nhiều kiến thức bổ ích!

Tóm Tắt Văn Bản Chị Em Thúy Kiều

Dưới thời Gia Tinh triều Minh, ông bà Vương Viên ngoại ở Bắc Kỉnh sinh được ba người con, hai gái, một trai:

” Một trai con thứ rốt lòng, Vương Quan là chữ nối dòng nho gia. Đầu lòng hai ả tố nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân”.Hai chị em Kiều có nhan sắc “mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười” và đã đến “tuần cập kê”.

Mùa xuân năm ấy, b chị em đi thanh minh. Lúc ra về khi bóng chiều đã ngả, họ gặp chàng văn nhân Kim Trọng “vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa”. Sau cuộc kì ngộ ấy, Kiều và Kim Trọng yêu nhau, hai người thề nguyền “Trăm năm tạc một chữ “đồng” đến xương”. Kim Trọng nhận được thư nhà, chàng phải vội về Liêu Dương “hộ tang” chú …

Sau đó, gia đình Kiều gặp tai biến, bị thằng bán tơ vu oan. Gia và em Kiều bị bắt, bị tra tấn dã man. Bọn sai nha, lũ đầu trâu mặt ngựa ập đến đập phá nhà cửa tan hoang, cướp bóc tài sản “sạch sành sanh vét cho đầy túi tham”. Kiều phải bán mình cho Mã Giám Sinh với giá “vàng ngoài bốn trăm “, để đút lót cho bọn quan lại, cứu cha và em. Nàng đã trao duyên cho Thúy Vân. Mã Giám Sinh đưa nàng về Lâm Tri. Kiều biết mình bị đẩy vào lầu xanh bèn rút dạo tự vẫn nhưng không chết. Nàng được Đạm Tiêm báo mộng là phải đến sông Tiền Đường sau này mới hết kiếp đoạn trường. Mụ Tú Bà dỗ dành Kiều ra ở lầu Ngưng Bích; mụ thuê Sở Khanh đánh lừa Kiều, đưa nàng đi trốn. Kiều bị Tú Bà giăng bảy, mắc lừa Sở Khanh. Thúy Kiều bị Tú Bà đánh đập, ép nàng phải sống cuộc đời ô nhục. Tại lầu xanh, Kiều gặp Thúc Sinh, một khách làng chơi giàu có. Thúc Sinh chuộc Kiều ra lầu xanh và lấy Kiều làm vợ lẽ. Hoạn Thư, vợ cả Thúc Sinh lập mưu bắt cóc Thúy Kiều đưa về Vô Tích để đánh ghen.

Kiều bỏ trốn, nương tựa cửa chùa Giác Duyên … Kiều lại rơi vào tay Bạc Bà, Bạc Hạnh, bị đẩy vào lầu xanh lần thứ hai. Từ Hải, khách biên đình tìm đến gặp Kiều. Từ Hải chuộc Kiều ra khỏi lầu xanh, cưới nàng làm vợ “Phỉ nguyền sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng”. Một năm sau, Từ Hải đã có 10 vạn tinh binh, rạch đôi sơn hà, lập nên một triều đinh “Năm năm hùng cứ một phương hải tần”. Kiều báo ân báo oán.

Hồ Tôn Hiến “tổng đốc trọng thần” xảo quyệt lập kế “chiêu an”. Từ Hải mắc lừa Hồ Tôn Hiến, bị giết chết. Hắn bắt Kiều hầu rượu đánh đàn trong bữa tiệc quan. Hắn ép gả Kiều cho viên thổ quan. Kiều nhảy xuống sông Tiền Đường tự tử. Giác Duyên đã cứu sống Kiều và đưa nàng nương nhờ của Phạt.

Sau nửa năm về Liêu Dương … , Kim Trọng trở lại Bắc Kinh, tìm đến vườn Thúy. Kim Trọng kết duyên với Thúy Vân. Kim Trọng và Vương Quan thi đỗ, được bổ đi lầm quan. Cả gia đình tìm đến sông Tiền Đường lập đàn giải oan cho Kiều. Bất ngờ vãi Giác Duyên đi qua và cho biết Kiều còn sống, đang tu ở chùa.

Kiều gặp lại cha mẹ, hai em và chàng Kim sau 15 năm trời lưu lạc. Trong bữa tiệc đoàn viên, cả nhà ép Kiều phải lấy Kim Trọng, nhưng rồi hai người đã đem tình vợ chồng đổi thành tình bè bạn