Van Ban Chinh Sach Moi Cua Bo Quoc Phong / Top 4 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Download Cau 2: So Sanh Van Ban Hanh Chinh Thong Thuong, Van Ban Quy Pham Phap Luat, Van Ban Ca Biet

Câu 2: so sánh vb hành chính thong thường, vb quy pham pháp luật, vb cá biệt ­GIỐNG NHAU: +đều được xác lập bằng ngôn ngữ viết nhằm đảm bảo trình bày đầy đủ, mạch lạc toàn bộ ý chí của các chủ thể ban hành về các vấn đề phát sinh trong quản lý nhà nước, giúp cho đối tượng thi hành biết, hiểu và thực hiện, đồng thời còn giúp chuyển tải, lưu trữ, khai thác thông tin phục vụ quản lý nhà nước nhanh chóng tiện lợi. +đều được ban hành bởi chủ thể có thẩm quyền +đều có nội dung là ý chí của chủ thể ban hành nhằm đạt được mục tiêu quản lý. +đều có hình thức do pháp luật qui định. +đều được ban hành theo thủ tục do pháp luật qui định +đều là những văn bản được Nhà nước đảm bảo thực hiện. ­KHÁC NHAU: VB VỀ THẨM QUYỀN Về trình tự thủ tục ban hành Về nội dung HC THÔNG THƯỜNG Nhiều hơn qppl không được quy định trong một văn bản pháp luật riêng mà được quy định trong nhiều văn bản. + thủ tục đơn giản nhất chức đựng các quy tắc chung mang tính pháp lý hoặc những mệnh lệnh các biệt được ban hành để tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản áp dụng pháp luật QPPL Ít hơn 2 cái kia Cụ thể, chặt chẽ + thủ tục lâu nhất chứa đựng quy tắc xử sự chung, đặt ra hành vi ứng xử mang tính khuôn mẫu; CÁ BIỆT Nhiều hơn qppl không được quy định trong một văn bản pháp luật riêng mà được quy định trong nhiều văn bản. thủ tục ban hành đơn giản hơn rất nhiều so với thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật mệnh lệnh cụ thể, dựa trên cơ sở các quy phạm pháp luật để áp dụng giải quyết công việc phát sinh Về đối +đối tượng thi hành tượng luôn cụ thể, xác định thi (có các dấu hiệu hành nhân thân nếu là cá nhân, tên gọi, địa chỉ nếu là tổ chức). +áp dụng nhiều đối tượng hay 1 nhóm đối tượng +thường áp dụng nhiều lần +thường hiệu lực có thời gian dài +tác động phạm vi rộng +áp dụng 1 số đối tượng nhất định +áp dụng 1 lần +hiệu lực thời gian ngắn +tác động phạm vi hẹp … – tailieumienphi.vn

Truong Chinh Tri Nguyen Van Cu Tinh Bac Ninh

Những điểm mới của Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ

Từ ngày 25/02/2015, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ “Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập” bắt đầu có hiệu lực thi hành và thay thế Nghị định số 71/1988/NĐ-CP, ngày 08/9/1988 của Chính phủ “Về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan”. Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã có Công văn số 40-CV/BCĐTW, ngày 02/02/2015 và Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tỉnh Bắc Ninh cũng đã có Công văn số 03-CV/BCĐ ngày 04/3/2015 “Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ”. Website Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ đăng tải toàn văn Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và giới thiệu những điểm mới của Nghị định để bạn đọc nghiên cứu, tìm hiểu

áp dụng đối với cán bộ, công chức quy định tại Điều 4 Luật Cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện; Viên chức quy định tại Điều 2 Luật Viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc theo chế độ hợp đồng quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; Cán bộ, công chức cấp xã thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo quy định tại Nghị định này và các quy định tại Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Như vậy, Nghị định 04 đã quy định cụ thể đối tượng áp dụng cụ thể là cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (không chung chung là cơ quan như Nghị định 71); bổ sung cán bộ, công chức cấp xã là đối tượng áp dụng mới của Nghị định đã tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ suốt 16 năm qua.

Theo Nghị định, Dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị, bao gồm:

– Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện dân chủ trong hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị;

– Những việc phải công khai để cán bộ, công chức, viên chức biết;

– Những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến, người đứng đầu cơ quan quyết định;

– Những việc cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra.

Tên gọi Hội nghị cán bộ, công chức theo Nghị định 71, nay được đổi thành Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức thể hiện đầy đủ đối tượng áp dụng của Nghị định, tránh trường hợp mỗi đơn vị gọi mỗi tên khác nhau như thực tế trước đây. Theo đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với Công đoàn cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mỗi năm một lần vào cuối năm. Khi có một phần ba cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị hoặc BCH Công đoàn cơ quan, đơn vị yêu cầu hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị thấy cần thiết thì triệu tập hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị bất thường. Thành phần dự hội nghị bao gồm toàn thể hoặc đại biểu cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.

Ngu Van 8 Hai Cay Phong T33 Ngu Van 8Dung Ppt

chào mừng quí thầy cô về dự giờ thăm lớp môn ngữ văn: lớp 8 Giáo viên thực hiện:Vũ Tiến Dũngtrường trung học cơ sở cấn hữuTiết 33: Văn bảnTrích: “Người thầy đầu tiên”Ai – ma – tốpHAI CÂY PHONGKIỂM TRA BÀI CŨ Tại sao chiếc lá cuối cùng lại được xem là một kiệt tác?* Chiếc lá cuối cùng là một kiệt tác vì: + Sinh động, giống như thật. + Tạo ra sức mạnh, khơi dây sức sống trong tâm hồn của Giôn-xi. + Được vẽ bằng cả tình thương bao la và đức hi sinh cao thượng của cụ Bơ-men.Tiết 33: Văn bản HAI C¢Y PHONG Trích: “Người thầy đầu tiên” Ai – ma – tốp

– Ai-ma-tốp (1928) là nhà văn Cư-rơ-ư-xtan, một nước vùng Trung Á, thuộc Liên Xô trước đây. * Tác giả:I. Đọc – tìm hiểu chung:1. Tác giả, tác phẩm:– Xuất thân trong gia đình công chức, học đại học Nông nghiệp Cư-rơ-gư-xtan, rất say mê văn học.– Hoạt động văn học bắt đầu từ năm 1952. Có nhiều tập truyện nổi tiếng và nhiều tác phẩm rất quen thuộc đối với bạn đọc Việt Nam như: Cây phong trùm khăn đỏ, Người thầy đầu tiên, Con tàu trắng…– Đề tài chủ yếu là cuộc sống khắc nghiệt nhưng đầy chất lãng mạn của người dân vùng đồi núi Cư-rơ-gư-xtan. * Tác phẩm:– Thể loại: Truyện vừa. – Vị trí: nằm ở phần đầu truyện ” Người thầy đầu tiên” rút từ tập truyện ” Chuyện núi đồi thảo nguyên”EM HÃY NÊU MỘT VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ?EM HÃY CHO BIẾT VĂN BẢN THUỘC THỂ LOẠI VÀ NẰM Ở VỊ TRÍ NÀO TRONG TRUYỆN?2. Đọc, tóm tắt, từ khó: Tiết 33: Văn bản HAI C¢Y PHONG Trích: “Người thầy đầu tiên” Ai – ma – tốp

2 phần Tiết 33: Văn bản HAI C¢Y PHONG Trích: “Người thầy đầu tiên” Ai – ma – tốp

I. Đọc – tìm hiểu chung:1. Tác giả, tác phẩm:2. Đọc, tóm tắt, từ khó:VĂN BẢN ĐƯỢC VIẾT THEO PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT NÀO?3. Bố cục: Truyện kể ở ngôi thứ mấy, có mấy mạch kể? Hãy chỉ ra sự khác nhau của những mạch kể ấy? 4. Phương thức biểu đạt và ngôi kể:

* Phương thức biểu đạt: Phương thức biểu đạt: Tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.* Ngôi kể: Ngôi thứ nhất và có hai mạch kể (Tôi và Chúng tôi). 4. Phương thức biểu đạt và ngôi kể:

3. Bố cục: 4. Phương thức biểu đạt và ngôi kể:

2. Đọc, tóm tắt, từ khó:3. Bố cục: 4. Phương thức biểu đạt và ngôi kể:

I. Đọc – tìm hiểu chung:1. Tác giả, tác phẩm:2. Đọc, tóm tắt, từ khó:3. Bố cục: 4. Phương thức biểu đạt và ngôi kể:

I. Đọc – tìm hiểu chung:1. Tác giả, tác phẩm:2. Đọc, tóm tắt, từ khó:3. Bố cục: 4. Phương thức biểu đạt và ngôi kể:

Tiết 33: Văn bản HAI C¢Y PHONG Trích: “Người thầy đầu tiên” Ai – ma – tốp

I. Đọc – tìm hiểu chung:MẠCH KỂTÔICHÚNG TÔINHỮNG CẢM XÚC RIÊNGNHỮNG CẢM XÚC VỀ HAI CÂY PHONG VÀ THẢO NGUYÊNHAI MẠCH KỂ LỒNG GHÉPCHO THẤY TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN VÀ LÀNG QUÊ SÂU SẮC, RỘNG LỚN CỦA CẢ MỘT THẾ HỆMỞ RỘNG CẢM XÚC VỪA CHUNG VỪA RIÊNGEm hãy chỉ ra sự khác nhau của hai mạch kể trên?MẠCH KỂ: Tiết 33: Văn bản HAI C¢Y PHONG Trích: “Người thầy đầu tiên” Ai – ma – tốp

– Bức tranh thể hiện tình yêu của người kể chuyện đối với hai cây phong, với làng Ku – ku – rêu.– Một bức tranh đẹp và và nên thơ được cảm nhận bởi nhiều giác quan. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Nghiên cứu tiếp phần còn lại. Chọn, thuộc đoạn văn em thích. Xin chân thành cảm ơn !

Nguyên Văn Bản Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh Nguyen Van Ban Di Chuc Cua Chu Tich Ho Chi Minh Doc

Tuyệt đối bí mật Nhân dịp mừng 75 tuổi

Người làm thơ rất nổi tiếng, ở Trung Quốc đời nhà Đường là cụ Đỗ Phủ có câu thơ rằng “nhân sinh thất thập cổ lai hy”. Nghĩa là: Người thọ 70, xưa nay hiếm.

Nǎm nay, tôi đã 75 tuổi. Tinh thần vẫn sáng suốt, thân thể vẫn mạnh khỏe. Tuy vậy, tôi cũng đã là lớp người “xưa nay hiếm”.

Ai đoán biết tôi sẽ sống và phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng mấy năm mấy tháng nữa?

Vì vậy, tôi để lại mấy lời này, chỉ nói tóm tắt vài việc thôi. Phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước và đồng chí trong Đảng khỏi cảm thấy đột ngột.

Trước hết nói về Đảng – Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hǎng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.

Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hằng hái xung phong, không ngại khó khǎn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.

Nhân dân lao động ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều nǎm chiến tranh.

Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hǎng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng.

Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vǎn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân .

Còn non, còn nước, còn người,

Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!

Về phong trào cộng sản thế giới – là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hoà hiện nay giữa các đảng anh em!

Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý có tình.

Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại.

Về việc riêng – Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức đám đình, lãng phí ngày giờ và tiền bạc của nhân dân.

Tro xương thì tìm một quả đồi mà chôn. Gần Tam Đảo và Ba Vì như hình có nhiều đồi tốt. Trên mộ, nên xây 1 cái nhà giản đơn, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ để những người đến thăm viếng có chỗ nghỉ ngơi.

Nên có kế hoạch trồng cây trên đồi. Ai đến thăm thì trồng một cây làm kỷ niệm. Trồng cây nào phải tốt cây ấy. Lâu ngày, cây nhiều thành rừng, sẽ tốt cho phong cảnh và lợi cho nông nghiệp .

Nếu tôi qua đời trước ngày nước ta được thống nhất, thì nên gửi một ít tro xương cho đồng bào miền Nam .

Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng.

Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn, và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế.

Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Hà nội, ngày 15 tháng 5 nǎm 1965 Hồ Chí Minh