Văn Bản Chuẩn Bị Hành Trang Vào Thế Kỉ Mới / Top 3 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Chuẩn Bị Hành Trang Vào Thế Kỉ Mới

Tên khai sinh là Vũ Khoan.

Quê quán: ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Cuộc đời:

Là nhà hoạt động chính trị, nhiều năm là thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Là thứ trưởng Bộ Thương mại, Phó Thủ tướng chính phủ.

Bài viết đăng trên tạp chí Tia sáng năm 2001, in trong tập Một góc nhìn của trí thức.

Bài văn được chia là 3 nội dung chính.

Sự chuẩn bị của bản thân con người.

Bối cảnh thế giới hiện nay và mục tiêu, nhiệm vụ của đất nước ta.

Những điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam.

Con người là động lực phát triển của lịch sử.

Trong thời kì nền kinh tế tri thức phát triển → con người giữ vai trò quan trọng.

Bối cảnh thế giới:

Khoa học công nghệ phát triển như huyền thoại, sự giao thoa, hội nhập giữa các nền kinh tế ngày càng sâu rộng.

Nhiệm vụ của nước ta:

Thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu.

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tiếp cận nền kinh tế tri thức.

Thông minh, nhạy bén với cái mới nhưng thiếu kiến thức cơ bản, kém khả năng thực hành.

Cần cù, sáng tạo nhưng thiếu tính tỉ mỉ, không coi trọng nghiêm ngặt quy trình công nghệ, chưa quen với cường độ lao động khẩn trương.

Có tinh thần đoàn kết, đùm bọc nhau trong kháng chiến chống ngoại xâm, nhưng thường đố kị trong làm ăn.

Thích ứng nhanh nhưng lại nhiều hạn chế trong thói quen và nếp nghĩ, kì thị trong kinh doanh, quen thói bao cấp, thói sùng ngoại, bài ngoại hoặc thói khôn vặt, ít giữ chữ tín.

⇒ Cách nêu điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam rất cụ thể, chính xác và sâu sắc.Điểm mạnh, điểm yếu luôn được đối chiếu với yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Nêu điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam, tác giả đã tôn trọng sự thực, nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, toàn diện, không thiên lệch một phía. Khẳng định và trân trọng những phẩm chất tốt đẹp, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt yếu kém, không sa vào sự đề cao quá mức hay tự tị, miệt thị dân tộc.

Lập luận đối chiếu.

Sử dụng thành ngữ tục ngữ ý vị, sâu sắc, sinh động.

Lập luận thuyết phục vì cách nói thông thường, giản dị, trực tiếp, để hiểu, nêu dẫn chứng tiêu biểu, chính xác.

Tổng kết

Nội dung

Điểm mạnh, điểm yếu của người Việt Nam.

Để đưa đất nước đi lên, người Việt Nam đặc biệt là thế hệ trẻ cần nhìn rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình và rèn luyện cho mình những thói quen tốt.

Nghệ thuật

Lập luận chặt chẽ, ngôn ngữ giản dị đầy thuyết phục.

Cách nói giản dị, trực tiếp, dễ hiểu.

Ôn Thi Vào 10 Môn Văn: Chuẩn Bị Hành Trang Bước Vào Thế Kỉ Mới

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG BƯỚC VÀO THẾ KỈ MỚI

Vũ Khoan

I. Vài nét về tác giả, tác phẩm:

1. Tác giả: SGK 2. Tác phẩm:

– Đăng trên tạp chí “Tia sáng” năm 2001

– In vào tập “Một góc nhìn của tri thức” – năm 2002.

1. Tìm hiểu chung:

– Phương thức biểu đạt: Nghị luận.

– Vấn đề nghị luận: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới.

– Bố cục 3 phần

– Hệ thống ý trong phần giải quyết vấn đề:

+ Sự chuẩn bị của bản thân con người.

+ Bối cảnh thế giới hiện nay và mục tiêu, nhiệm vụ của đất nước ta.

+ Những điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam.

2. Tìm hiểu chi tiết:

2.1 Đặt vấn đề:

– Vấn đề được nêu một cách trực tiếp, ngắn gọn, rõ ràng.

2.2 Giải quyết vấn đề:

a. Sự chuẩn bị của bản thân con người:

– Từ cổ chí kim, bao giờ con người cũng là động lực phát triển lịch sử.

– Trong thời kì kinh tế tri thức thì vai trò của con người lại càng nổi trội.

b. Bối cảnh thế giới hiện nay và mục tiêu, nhiệm vụ của đất nước ta.

– Khoa học, công nghệ phát triển như huyền thoại, sự giao thoa, hội nhập giữa các nền kinh tế ngày càng sâu rộng.

– Nhiệm vụ và mục tiêu của đất nước ta:

+ Thoát khỏi nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu.

+ Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

+ Tiếp cận nền kinh tế tri thức.

c. Những điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam:

– Thông minh, nhạy bén với cái mới nhưng thiếu kiến thức cơ bản, kém khả năng thực hành.

– Cần cù, sáng tạo nhưng thiếu tính tỉ mỉ, không coi trọng nghiêm ngặt quy trình công nghệ, chưa quen với cường độ lao động khẩn trương.

– Có tinh thần đoàn kết, đùm bọc nhưng thường đố kị trong làm ăn.

– Thích ứng nhanh nhưng lại nhiều hạn chế trong thói quen và nếp nghĩ, kì thị trong kinh doanh, quen thói bao cấp, thói sùng ngoại, bài ngoại hoặc thói khôn vặt…

2.3: Kết thúc vấn đề:

– Khẳng định, chỉ ra phương pháp hành động.

+ Lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu.

+ Làm cho lớp trẻ nhận ra điều đó…

III. Tổng kết: 1. Nghệ thuật:

– Ngôn ngữ báo chí, gắn với đời sống dân tộc.

– Cách nói giản dị, trực tiếp, dễ hiểu.

– Sử dụng cách nói sinh động, cụ thể, lại ý vị sâu sắc mà vẫn ngắn gọn của tục ngữ, thành ngữ.

2. Nội dung: Ghi nhớ, sách giáo khoa.

IV. Bài tập vận dụng:

Viết đoạn văn từ 7 đến 10 câu trình bày cảm nghĩ của em sau khi học xong văn bản “Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới”.

Link đăng kí tuyển sinh Online: ĐĂNG KÍ TUYỂN SINH

Bài Văn Mẫu Suy Nghĩ Về Việc Chuẩn Bị Hành Trang Vào Thế Kỉ Mới, Đặc S

Sau khi học và phân tích bài chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới của tác giả Vũ Khoan, em có Suy nghĩ về việc chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới như thế nào, đặc biệt đối với thế hệ thanh thiếu niên hiện nay đã có sự chuẩn bị như thế nào để bước vào công cuộc đổi mới của đất nước.

Đề bài: Suy nghĩ về việc chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Suy nghĩ về việc chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Bài văn mẫu Suy nghĩ về việc chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Mỗi tác phẩm văn học đều để lại cho những thế hệ sau những giá trị tinh thần vô giá. Nó mang những triết lý, những thông điệp sống tích cực mà không điều gì có thể thay thế được. Bài “Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới” của phó thủ tướng Vũ Khoan viết nhân dịp đầu năm 2001- thời điểm chuyển giao giữa hai thế kỷ đã để lại những thông điệp lớn lao, mang tầm thời đại.

Theo phó thủ tướng Vũ Khoan, để chuẩn bị vào thế kỉ mới thì yếu tố tiên quyết nhất vẫn là con người. Một quốc gia đang trên đà phát triển với những thách thức mới, những nhiệm vụ mới thì cần phải có những người tài, hiền tài chính là nguyên khí của quốc gia, của dân tộc. Lịch sử hàng ngàn năm đã chứng minh con người là nền tảng của sự phát triển, đặc biệt là với sự phát triển ngày một lớn mạnh của thế giới, trong nền kinh tế tri thức thì vai trò của con người càng nổi bật và khẳng định, con người cần phải có trí thức phong phú, nguồn chất xám dồi dào, sâu rộng để đưa đất nước phát triển. Một thế giới với sự phát triển mạnh mẽ của nền khoa học công nghệ, quốc gia nào cũng đang cố khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế thì Việt Nam phải càng phấn đấu hơn nữa để đưa đất nước sánh vai với cường quốc năm châu. Những nhiệm vụ cấp bách đặt ra ngay lúc này là phải đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và tiếp cận với nền kinh tế tri thức. Để thực hiện được, mỗi người Việt Nam phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, phải biết người biết ta, thế mạnh điểm yếu của mình để phát huy cái hay, cái tốt, hạn chế và xoá bỏ cái xấu, cái yếu trong bản thân để hoàn thiện. Con người có tài năng, có thành tựu thì đất nước mới giàu mạnh, mới phát triển được. Cũng theo tác giả, con người Việt Nam vốn có tính thần đoàn kết, lòng yêu thương lẫn nhau, có khả năng thích ứng nhanh với những cái mới, cái lạ lại cần cù sáng tạo và tỉ mỉ. Đó là những lợi thế vô cùng lớn. Tuy nhiên, bên cạnh đó cùng còn tồn tại nhiều điểm yếu như hổng kiến thức, còn nặng về lý thuyết mà thiếu kỹ năng lại thiếu tỉ mỉ, chưa tôn trọng tính kỷ luật lại có tính đố kị trước sự thành công của người khác, điều này làm hạn chế rất nhiều đến sự phát triển của bản thân, của dân tộc, những tác hại dẫn chứng được Vũ Khoan đưa ra vô cùng thuyết phục, như một sự cảnh tỉnh ý thức của mỗi người lúc này.

Tác giả đã lập luận một cách khách quan, chí lý chí tình, nghiêm túc với vấn đề để ai ai cũng hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình, đây là điều vô cùng đáng quý. Đọc bài văn, em thấy mình học hỏi được nhiều điều để phát triển hơn nữa trong cuộc sống:

Thứ nhất, đất nước muốn giàu mạnh phải có người tài, người giỏi. Muốn vậy, mỗi học sinh chúng ta phải nỗ lực ngay từ bây giờ, học hỏi mọi nơi, mọi lúc. Không chỉ học trên nhà trường mà phải học trong đời sống, rèn luyện đạo đức, sức khoẻ, thẩm mỹ, trí tuệ. Phải ý thức mình là công dân của nước Việt Nam- một quốc gia đang phát triển phải nỗ lực từng ngày hơn nữa.

Thứ hai, mỗi học sinh phải là những người trẻ nhanh nhạy, tiếp thu những tinh hoa nhân loại, đón đầu những đổi mới của thế giới, những xu thế phát triển mới để tiếp cận và học hỏi. Vận dụng phù hợp với thực tiễn đất nước để không bị lạc hậu trước những đổi mới nhanh chóng trong thời đại hiện nay.

Thứ ba, trong thực tế, chúng ta là những học sinh vẫn còn tồn tại những khuyết điểm cần được khắc phục. Đó là bệnh lười nhác, thói quen giờ cao su, thiếu kỉ luật, bệnh thành tích, dùng phao trong thi tuyển, gian lận kiểm tra, lạm dụng mạng xã hội,… Tất thảy đều ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sự phát triển của bản thân, lãng phí thời gian và tiền bạc, nhân cách suy đồi dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng trong tương lại.

Thứ tư, một bộ phận học sinh vẫn vô cùng thụ động trong lối sống, sống không mục tiêu, không lý tưởng, thiếu quyết tâm, hành động. Cần phải chuẩn bị cho mình hành trang về trí thức- kỹ năng và những thói quen tốt để dấn thân vào cuộc sống. Từng bước khẳng định mình, khẳng định đất nước mình với bè bạn, năm châu.

Tuy nhiên, nói thì dễ, làm được hay không còn là một chặng đường dài. Song, nếu có quyết tâm, nếu biết biến quyết tâm thành hành động thì tất cả đều có thể làm được. Hành trang vào đời, hành trang xây dựng cuộc đời là tự bản thân mỗi người lựa chọn. Hãy sống sao cho mỗi ngày trôi qua đều không lãng phí, đều là những khoảng kí ức đẹp mà khi nhìn lại ta có thể tự hào về khoảng thời gian đã qua, góp mùa xuân tuổi trẻ của mình làm đẹp cho đời, cho đất nước thương yêu.

https://thuthuat.taimienphi.vn/suy-nghi-ve-viec-chuan-bi-hanh-trang-vao-the-ki-moi-47904n.aspx

Chuẩn Bị Và Gửi Bản Yêu Cầu Báo Giá Như Thế Nào?

Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá như thế nào? Hình thức chào hàng cạnh tranh trong đấu thầu.

Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá như thế nào? Hình thức chào hàng cạnh tranh trong đấu thầu.

Tôi đang thực hiện đấu thầu gói thầu xây lắp theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn. Vậy xin hỏi theo hình thức này thì Bản yêu cầu báo giá có nhất thiết phải phát hành cho các nhà thầu tham dự sau 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải không??

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Luật đấu thầu 2013

Theo quy định tại Điều 23 Luật đấu thầu 2013 về hình thức chào hàng cạnh tranh trong đấu thầu:

Đồng thời theo quy định tại khoản 1 Điều 59 Nghị định 63/2014/NĐ-CP về quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn:

a) Bản yêu cầu báo giá được lập bao gồm các nội dung về phạm vi công việc, yêu cầu về kỹ thuật, thời hạn hiệu lực của báo giá, thời điểm nộp báo giá, các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, đào tạo, chuyển giao, dự thảo hợp đồng, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá (tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản yêu cầu báo giá) và các nội dung cần thiết khác, không nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu;

b) Sau khi bản yêu cầu báo giá được duyệt, bên mời thầu đăng tải mời chào hàng trên một tờ báo được phát hành rộng rãi trong một ngành, một tỉnh hoặc hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc gửi trực tiếp bản yêu cầu báo giá cho tối thiểu 03 nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu.Trường hợp gửi trực tiếp, nếu trước thời điểm đóng thầu có bất kỳ nhà thầu nào khác đề nghị được tham gia chào hàng thì bên mời thầu phải gửi bản yêu cầu báo giá cho nhà thầu đó. Bản yêu cầu báo giá được phát hành miễn phí theo hình thức gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc bằng fax.”