Văn Bản Có Hiệu Lực Cao Nhất Trong Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Văn Bản Nào Có Hiệu Lực Cao Nhất Trong Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam

Văn Bản Nào Có Hiệu Lực Cao Nhất Trong Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Cao Nhất, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Những Vấn Đề Cơ Bản Nhất Quan Trọng Nhất Của N, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Tìm Hiểu Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Trong Dạy Học Môn Tiếng Việt, Hãy Chứng Minh Pháp Luật Là Phương Tiện Hữu Hiệu Nhất Mà Nhà Nước Sử Dụng , Bảo Hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng Theo Pháp Luật Việt Nam, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Nhập Khẩu Tư Bản Trong Điều Kiện Việt Nam- Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Nguồn Lực , Nhập Khẩu Tư Bản Trong Điều Kiện Việt Nam- Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Nguồn Lực, Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam, Văn Bản Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Nhà Nước Và Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam, Tieu Luận Hệ Thống Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam, Tiêu Chí Đánh Giá Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật ở Việt Nam Hiện, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Bộ Luật Dân Sự Có Hiệu Lực Mới Nhất, Bộ Luật Dân Sự Mới Nhất Có Hiệu Lực, Nghị Quyết Về Chiến Lược Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Việt N, Văn Bản Pháp Luật Sắp Có Hiệu Lực, Văn Bản Pháp Luật Mới Có Hiệu Lực, Tìm Hiểu Về Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Khi Nào, Văn Bản Pháp Luật Hết Hiệu Lực Khi Nào, Tìm Hiểu Phương Pháp Dạy Học Tiếng Việt Tiểu Học, Đề Tài Tìm Hiểu Phương Pháp Dạy Tiếng Việt Tiểu Học, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Từ 1/1/2018, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Từ 1/1/2020, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Từ 1/1/2019, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Năm 2018, Báo Cáo Kết Quả Cuộc Thi Tìm Hiểu Pháp Luật, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Nhận Định Nào Sau Đây Mô Tả Chính Xác Nhất Quy Luật Hiệu Suất Giảm Dần, Hiến Pháp Mới Nhất Của Việt Nam, Ngữ Pháp So Sánh Trong Tiếng Nhật, Đáp án Tìm Hiểu Pháp Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Đề án Đổi Mới Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tổ Chức Thi Hành Pháp Luật, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Pháp Lý Cao Nhất, Ngữ Pháp Không Những Mà Còn Trong Tiếng Nhật, Bộ Tiêu Chí Đánh Giá Hiệu Quả Công Tác Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Cao Nhất, Văn Bản Pháp Luật Về Đất Đai Mới Nhất, Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Đất Đai, Văn Bản Pháp Luật Cao Nhất, -sử Dụng Hiệu Quả Các Công Cụ, Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác Chăm Sóc, Giáo Dục Trẻ Trong , -sử Dụng Hiệu Quả Các Công Cụ, Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác Chăm Sóc, Giáo Dục Trẻ Trong, Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng Mới Nhất, Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Pccc, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Cao Nhất ở Nước Ta Là Gì, Văn Bản Pháp Luật Hình Sự Mới Nhất, Tóm Tắt 22 Quy Luật Bất Biến Trong Xây Dựng Thương Hiệu, Biển Nào Trong Nhất Việt Nam, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Nguyên Tắc Quan Trọng Nhất Của Việt Nam, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Bài Viết Mẫu Tiếng Nhật Trong Công Việc, Bộ Luật Dân Sự Việt Nam Mới Nhất, Lãi Suất Cao Nhất Trong Bộ Luật Dân Sự, Viết Thư Trong Tiếng Pháp, Ngữ Pháp Viết Lại Câu Trong Tiếng Anh, Cách Viết Bản Kiểm Điểm Trong Tiếng Nhật, Luật Giao Thông Có Hiệu Lực Từ 1/1/2017, Luật Lao Đông Việt Nam Mới Nhất, Bộ Luật Lao Đông Việt Nam Mới Nhất, Bộ Luật Dân Sự Nhật Bản Tiếng Việt, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Sử Dụng Có Hiệu Quả Các Công Cụ Phương Tiện Truyền Thông Trong Vông Tác, Dựa Trên Cơ Sở Nào Để Pháp Trở Thành Nước Phát Triển Nông Nghiệp Nhất Trong Liên Minh Châu âu, Chỉ Số Thông Minh Hay Iq Thường Được Cho Là Có Liên Quan Đến Sự Thành Công Trong Học Tập Đọc Hiểu, Các Văn Bản Pháp Luật ở Việt Nam, Luật Pháp Việt Nam, Văn Bản Pháp Luật ở Việt Nam, Bộ Luật Pháp Việt Nam, Văn Bản Pháp Luật Việt Nam, Thông Tư Hướng Dẫn Viết Hóa Đơn Gtgt Mới Nhất, Trong Phan Mem Powerpoint De Tap Hieu Ung Cho Van Ban Em Chon Doi Tuong Chua Van Ban Can Tao Hieu Un, Bộ Luật Phát Triển Nhất Trong Thời Kỳ Phong Kiến, Giáo Dục Pháp Luật Trong Quân Đội, Theo Luật Giao Thông Đường Bộ, Tín Hiệu Đèn Giao Thông 3 Màu Nào Dưới Đây?, Luật Dân Sự Pháp Tiếng Việt, Bộ Luật Dân Sự Pháp Bản Tiếng Việt, Các Loại Văn Bản Pháp Luật ở Việt Nam, Luật Hiến Pháp Việt Nam, Bài Tham Luận Về Quản Lý Rèn Luyện Kỷ Luật , Chấp Hành Pháp Luật Trong Quân Đội, Thông Tư 202/2016/tt-bqp Về Quy Định Bảo Đảm An Toàn Thông Tin Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Thông Tư 202/2016 Tt-bqp Về Qui Định Bảo Đảm An Toàn Thông Tin Mật Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Thông Tư 202/2016 Bộ Quốc Phòng Về Quy Định Bảo Đảm An Toàn Thông Tin Trong Quân Đội Nhân Dân Việt N, Luận Văn Pháp Luật Về Giao Đất Tại Việt Nam, Pháp Luật Việt Nam Về Công Ty Hợp Danh, Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam,

Văn Bản Nào Có Hiệu Lực Cao Nhất Trong Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Cao Nhất, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Những Vấn Đề Cơ Bản Nhất Quan Trọng Nhất Của N, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Tìm Hiểu Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Trong Dạy Học Môn Tiếng Việt, Hãy Chứng Minh Pháp Luật Là Phương Tiện Hữu Hiệu Nhất Mà Nhà Nước Sử Dụng , Bảo Hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng Theo Pháp Luật Việt Nam, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Nhập Khẩu Tư Bản Trong Điều Kiện Việt Nam- Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Nguồn Lực , Nhập Khẩu Tư Bản Trong Điều Kiện Việt Nam- Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Nguồn Lực, Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam, Văn Bản Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Nhà Nước Và Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam, Tieu Luận Hệ Thống Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam, Tiêu Chí Đánh Giá Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật ở Việt Nam Hiện, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Bộ Luật Dân Sự Có Hiệu Lực Mới Nhất, Bộ Luật Dân Sự Mới Nhất Có Hiệu Lực, Nghị Quyết Về Chiến Lược Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Việt N, Văn Bản Pháp Luật Sắp Có Hiệu Lực, Văn Bản Pháp Luật Mới Có Hiệu Lực, Tìm Hiểu Về Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Khi Nào, Văn Bản Pháp Luật Hết Hiệu Lực Khi Nào, Tìm Hiểu Phương Pháp Dạy Học Tiếng Việt Tiểu Học, Đề Tài Tìm Hiểu Phương Pháp Dạy Tiếng Việt Tiểu Học, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Từ 1/1/2018, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Từ 1/1/2020, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Từ 1/1/2019, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Năm 2018, Báo Cáo Kết Quả Cuộc Thi Tìm Hiểu Pháp Luật, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Nhận Định Nào Sau Đây Mô Tả Chính Xác Nhất Quy Luật Hiệu Suất Giảm Dần, Hiến Pháp Mới Nhất Của Việt Nam, Ngữ Pháp So Sánh Trong Tiếng Nhật, Đáp án Tìm Hiểu Pháp Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Đề án Đổi Mới Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tổ Chức Thi Hành Pháp Luật, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Pháp Lý Cao Nhất, Ngữ Pháp Không Những Mà Còn Trong Tiếng Nhật, Bộ Tiêu Chí Đánh Giá Hiệu Quả Công Tác Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Cao Nhất, Văn Bản Pháp Luật Về Đất Đai Mới Nhất,

Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Cao Nhất

Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Cao Nhất, Văn Bản Nào Có Hiệu Lực Cao Nhất Trong Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam, Hãy Chứng Minh Pháp Luật Là Phương Tiện Hữu Hiệu Nhất Mà Nhà Nước Sử Dụng , Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Văn Bản Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Những Vấn Đề Cơ Bản Nhất Quan Trọng Nhất Của N, Bộ Luật Dân Sự Mới Nhất Có Hiệu Lực, Bộ Luật Dân Sự Có Hiệu Lực Mới Nhất, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Văn Bản Pháp Luật Mới Có Hiệu Lực, Văn Bản Pháp Luật Sắp Có Hiệu Lực, Tìm Hiểu Về Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Hết Hiệu Lực Khi Nào, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Khi Nào, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Từ 1/1/2020, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Từ 1/1/2018, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Từ 1/1/2019, Báo Cáo Kết Quả Cuộc Thi Tìm Hiểu Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Năm 2018, Nhận Định Nào Sau Đây Mô Tả Chính Xác Nhất Quy Luật Hiệu Suất Giảm Dần, Đề án Đổi Mới Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tổ Chức Thi Hành Pháp Luật, Bảo Hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng Theo Pháp Luật Việt Nam, Đáp án Tìm Hiểu Pháp Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Pháp Lý Cao Nhất, Bộ Tiêu Chí Đánh Giá Hiệu Quả Công Tác Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Đất Đai, Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Cao Nhất, Văn Bản Pháp Luật Cao Nhất, Văn Bản Pháp Luật Về Đất Đai Mới Nhất, Văn Bản Pháp Luật Hình Sự Mới Nhất, Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Pccc, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Cao Nhất ở Nước Ta Là Gì, Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng Mới Nhất, Tìm Hiểu Pháp Luật Về Hợp Đồng Lao Động, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Văn Bản Có Hiệu Lực Cao Nhất, Học Là Con Đường Đầu Tư Hiệu Quả Nhất, Học Là Con Dduownghf Đầu Tư Hiệu Quả Nhất, Học Là 1 Con Đường Đầu Tư Hiệu Quả Nhất, Những Khẩu Hiệu Qcc Hay Nhất, Bài Luận Học Là Con Đường Đầu Tư Hiệu Quả Nhất, Phương án Làm Giảm Hao Phí Hữu Hiệu Nhất Là, Mẫu Đơn Đăng Ký Nhãn Hiệu Mới Nhất, Giáo Trình Học Tiếng Anh Hiệu Quả Nhất, Hướng Dẫn Giảm Cân Hiệu Quả Nhanh Nhất, Giáo Trình Học Tiếng Nhật Hiệu Quả, Câu 9 Bài Thi Tìm Hiểu Hiến Pháp, Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả, Câu 5 Bài Dự Thi Tìm Hiểu Hiến Pháp, Tìm Hiểu Về Các Biện Pháp Tu Từ, Câu 2 Bài Thi Tìm Hiểu Hiến Pháp, Câu 2 Bài Dự Thi Tìm Hiểu Hiến Pháp, Đáp án 9 Câu Hỏi Thi Tìm Hiểu Hiến Pháp, Mẫu Bìa Dự Thi Tìm Hiểu Hiến Pháp, Đáp án 9 Câu Hỏi Tìm Hiểu Hiến Pháp, Tìm Hiểu Chung Về Phân Tích Nhật Ký An Ninh Mạng, Huong Dan Su Dung Remote May Lanh Noi Dia Nhat Hieu Sanyo, Gợi ý Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu Hiến Pháp, Câu 9 Bài Thi Tìm Hiểu Hiến Pháp Năm 2013, Đề Cương Bài Dự Thi Tìm Hiểu Hiến Pháp, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Để Đạt Được Hiệu Quả Phanh Cao Nhất, Người Lái Xe Mô Tô Phải Sử Dụng Các Kĩ Năng Như Thế Nào?, Kinh Nghiệm Quốc Tế Về Tổ Chức Bảo Hiểm Tiền Gửi Hiệu Quả Nhất, Tiểu Luận Phương Pháp Học Hiệu Quả, Thuyết Trình Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả, Thuyết Trình Phương Pháp Dạy Học Hiệu Quả Cấp Tiểu Học, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Marketing Mix, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý GdĐh, Đề Tài Tìm Hiểu Phương Pháp Dạy Tiếng Việt Tiểu Học, Tìm Hiểu Phương Pháp Dạy Học Tiếng Việt Tiểu Học, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Tìm Hiểu Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Trong Dạy Học Môn Tiếng Việt, Phương Pháp Tìm Kiếm Tài Liệu Hiệu Quả Bằng Google, Đề Tài Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Xây Dựng Nông Thôn Mới, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Phương Pháp Quản Lí,nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Giải Pháp Tạo Môi Trường Sử Dụng Tiếng Anh Hiệu Quả Cho Học Sinh Thpt, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Lãnh Đạo Quản Lý, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đầu Tư Công, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Biện Pháp Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Những Biện Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Dạy Học Và Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi ở Thcs, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Chủ Trương Đường Lối Thoát, Văn Bản Có Giá Trị Pháp Lý Cao Nhất, Chỉ Thị Nhật Pháp,

Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Cao Nhất, Văn Bản Nào Có Hiệu Lực Cao Nhất Trong Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam, Hãy Chứng Minh Pháp Luật Là Phương Tiện Hữu Hiệu Nhất Mà Nhà Nước Sử Dụng , Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Văn Bản Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Những Vấn Đề Cơ Bản Nhất Quan Trọng Nhất Của N, Bộ Luật Dân Sự Mới Nhất Có Hiệu Lực, Bộ Luật Dân Sự Có Hiệu Lực Mới Nhất, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Văn Bản Pháp Luật Mới Có Hiệu Lực, Văn Bản Pháp Luật Sắp Có Hiệu Lực, Tìm Hiểu Về Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Hết Hiệu Lực Khi Nào, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Khi Nào, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Từ 1/1/2020, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Từ 1/1/2018, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Từ 1/1/2019, Báo Cáo Kết Quả Cuộc Thi Tìm Hiểu Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Năm 2018, Nhận Định Nào Sau Đây Mô Tả Chính Xác Nhất Quy Luật Hiệu Suất Giảm Dần, Đề án Đổi Mới Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tổ Chức Thi Hành Pháp Luật, Bảo Hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng Theo Pháp Luật Việt Nam, Đáp án Tìm Hiểu Pháp Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Pháp Lý Cao Nhất, Bộ Tiêu Chí Đánh Giá Hiệu Quả Công Tác Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Đất Đai, Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Cao Nhất, Văn Bản Pháp Luật Cao Nhất, Văn Bản Pháp Luật Về Đất Đai Mới Nhất, Văn Bản Pháp Luật Hình Sự Mới Nhất, Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Pccc, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Cao Nhất ở Nước Ta Là Gì, Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng Mới Nhất, Tìm Hiểu Pháp Luật Về Hợp Đồng Lao Động, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Văn Bản Có Hiệu Lực Cao Nhất, Học Là Con Đường Đầu Tư Hiệu Quả Nhất, Học Là Con Dduownghf Đầu Tư Hiệu Quả Nhất, Học Là 1 Con Đường Đầu Tư Hiệu Quả Nhất, Những Khẩu Hiệu Qcc Hay Nhất, Bài Luận Học Là Con Đường Đầu Tư Hiệu Quả Nhất, Phương án Làm Giảm Hao Phí Hữu Hiệu Nhất Là, Mẫu Đơn Đăng Ký Nhãn Hiệu Mới Nhất,

Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Việt Nam

Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam được phân loại theo nhiều cách khác nhau, cụ thể: Theo loại hình văn bản, thẩm quyền ban hành, nội dung và mục đích ban hành,…

Phân loại văn bản pháp luật theo loại hình văn bản

Hiến pháp:

Hiến pháp là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành, có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam, quy định các vấn đề cơ bản nhất của Nhà nước như: hình thức và bản chất nhà nước, chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hóa xã hội; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Luật:

Luật là văn bản do Quốc hội ban hành nhằm điều chỉnh một một ngành, một lĩnh vực cụ thể (kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính, tiền tệ, ngân sách, thuế, dân tộc, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, đối ngoại, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, quyền và nghĩa vụ của công dân). Phạm vi điều chỉnh các quan hệ xã hội của luật hẹp hơn so với bộ luật, khi cùng điều chỉnh một vấn đề quy định tại Bộ luật sẽ mang tính quy định chung còn Luật sẽ quy định chi tiết hơn, Luật không được trái với quy định tại Bộ luật.

Bộ luật:

Bộ luật là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành có giá trị pháp lí cao (chỉ sau Hiến pháp) nhằm điều chỉnh và tác động rộng rãi đến các quan hệ xã hội trong một lĩnh vực lớn của xã hội. Hiện tại có 6 bộ luật: BL Dân sự, BL Hình sự, BL Lao động, BL Tố tụng hình sự, BL tố tụng dân sự.

Nghị quyết:

Nghị quyết là văn bản quyết định về những vấn đề cơ bản sau khi được hội nghị bàn bạc, thông qua bằng biểu quyết theo đa số, biểu thị ý kiến hay ý định của một cơ quan, tổ chức về một vấn đề nhất định.

Nghị quyết liên tịch:

Nghị quyết liên tịch được ban hành bởi 2 chủ thể, một bên là cơ quan nhà nước, một bên là tổ chức chính trị – xã hội để hướng dẫn thi hành những vấn đề khi pháp luật quy định về việc tổ chức chính trị – xã hội đó tham gia quản lý nhà nước.

Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội:

Pháp lệnh là văn bản do UBTVQH ban hành, không cần thủ tục trình quốc hội, do đặc thù mang tính tình thế nên loại văn bản luật này ban hành theo thủ tục do UBTVQH tự soạn thảo và ban hành, khi thực hiện xứ mạng lịch sử của nó, có những pháp lệnh sẽ được nâng lên thành Luật theo thủ tục và trình tự ban hành Luật, có pháp lệnh sẽ hết hiệu lực khi xứ mạng lịch sử của nó đã hoàn thành,pháp lệnh không trái hiến pháp và không được trái luật.

Lệnh của Chủ tịch nước:

Lệnh của chủ tịch nước nhằm mục đích tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước.

Nghị định:

Nghị định là văn bản do chính phủ ban hành dùng để hướng dẫn luật hoặc quy định những việc phát sinh mà chưa có luật hoặc pháp lệnh nào điều chỉnh. Chính phủ ban hành nghị định để quy định những quyền lợi và nghĩa vụ của người dân theo Hiến pháp và Bộ luật, Luật do Quốc hội ban hành

Quyết định:

Quyết định là một loại văn bản do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân ban hành nhằm công bố hay công nhận một vấn đề đối với tổ chức hay cá nhân nào đó có tính thực thi bắt buộc.

Thông tư:

Thông tư do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành nhằm giải thích, hướng dẫn thực hiện những văn bản của nhà nước ban hành, thuộc phạm vi quản lí của từng ngành tương ứng với từng cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.

Thông tư liên tich:

Văn bản quy phạm pháp luật do Chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt:

Là văn bản do Chính quyền địa phương ở đặc khu ban hành trong quá trình quản lý đặc khu về cơ chế, chính sách đặc biệt về phát triển kinh tế.. Giá trị pháp lý theo thẩm quyền ban hành

2. Giá trị pháp lý theo thẩm quyền ban hành

Sơ đồ Bộ máy Nhà nước Việt Nam

– Trên sơ đồ Bộ máy nhà nước, theo chiều dọc từ trên xuống dưới quyền lực nhà nước giảm dần, theo chiều ngang các cơ quan vừa phụ thuộc, vừa kiềm chế, vừa độc lập với nhau.

– Các cơ quan có Thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 ban hành các văn bản theo đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

3. Phân loại theo nội dung, mục đích văn bản

(1) Văn bản quy phạm pháp luật

Là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật ban hành VBQPPL và được Nhà nước bảo đảm thực hiện

(2) Văn bản áp dụng pháp luật

Là văn bản được ban hành dựa trên các quy phạm pháp luật cụ thể để giải quyết một vấn đề pháp lý cụ thể. Được dùng để cá biệt hóa các quy phạm pháp luật vào những trường hợp cụ thể đối với các cá nhân, tổ chức cụ thể. Quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể của các chủ thể pháp luật hoặc những biện pháp trách nhiệm pháp lý đối với người vi phạm được ấn định. Văn bản quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, hoặc xác định biện pháp cưỡng chế đối với các hành vi vi phạp pháp luật như bị phạt cảnh cáo, phạt tiền (trong xử phạt hành chính), bị xử lý kỉ luật với các biện pháp như khiển trách, cảnh cáo, hạ mức lương, sa thải . . .

Ngoài ra văn bản áp dụng pháp luật còn quy định chủ thể thực hiện các tránh nhiệp pháp lý như bồi thường thiệt hại, khắc phục các hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra. Áp dụng một lần đối với các cá nhân, tổ chức cụ thể trong những trường hợp xác định.

Văn bản pháp luật trích dẫn: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2015-282382.aspx

http://law.tueanhgroup.vn/hinh-su/

http://law.tueanhgroup.vn/dan-su/

http://law.tueanhgroup.vn/lao-dong/

http://law.tueanhgroup.vn/dat-dai/

Tính Thống Nhất Của Luật Giáo Dục Trong Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam

Bài viết: Tính thống nhất của Luật giáo dục năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) với các văn bản pháp luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Nhật Khanh

Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số 02(114)/2018 – 2018, Trang 66-73

TÓM TẮT

Bài viết phân tích, đánh giá về sự thống nhất của Luật Giáo dục năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) với các văn bản pháp luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam, chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại và đề xuất các giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục.

ABSTRACT:

The article analyzes and evaluates the consistency of 2005 Law on Education (amending and supplementing on 2009) with other legal documents in the Vietnamese legal system, points out shortcomings and makes recommendations in order to improve efficiency of the state management in the field of education.

TỪ KHÓA: giáo dục, tính thống nhất, Luật Giáo dục,

KEYWORDS: Law on Education, consistency, education,

Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 đã xác định: “Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch”. Cụ thể hóa nội dung này, khoản 1 Điều 5 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải “bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật”. Đây là một trong những nguyên tắc cốt lõi cần phải tuân thủ trong quá trình xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hướng đến xây dựng một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh và thống nhất.

Theo “Từ điển Từ và ngữ Việt Nam” thì “thống nhất” (thống: hợp thành, nhất: một) là “hợp thành một khối, gắn bó chặt chẽ với nhau, không chia cắt”.[1] “Từ điển tiếng Việt phổ thông” của Viện Ngôn ngữ học thì giải thích “thống nhất là làm cho khớp, cho phù hợp, không mâu thuẫn nhau”.[2] Như vậy, có thể hiểu tính thống nhất của hệ thống pháp luật là sự đồng bộ, tương thích giữa các quy định của pháp luật, không có sự mâu thuẫn, chồng chéo với nhau.

Tính thống nhất của hệ thống pháp luật phải được xem xét trên cả hai phương diện hình thức và nội dung. Về mặt hình thức, tính thống nhất thể hiện qua cách sắp xếp, phân loại thứ bậc, hiệu lực của các quy phạm pháp luật. Về mặt nội dung, tính thống nhất đòi hỏi pháp luật phải có tính nhất quán. Điều này có nghĩa các văn bản quy phạm pháp luật trong cùng một lĩnh vực hoặc trong những lĩnh vực khác nhau phải tạo ra sự nhất quán trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội nhất định, hạn chế tình trạng các văn bản quy định khác nhau về cùng một vấn đề.

Khi xem xét tính thống nhất cần đặt văn bản quy phạm pháp luật trong mối tương quan với toàn bộ hệ thống pháp luật bởi pháp luật Việt Nam có thể được chia thành các ngành luật khác nhau nhưng trên thực tế, xã hội là tổng hòa các mối quan hệ. Do đó, giữa các quy phạm pháp luật luôn có mối liên hệ mật thiết với nhau, dù thuộc về các ngành luật khác nhau. Tính thống nhất của hệ thống pháp luật đòi hỏi phải loại bỏ mâu thuẫn, trùng lặp hay chồng chéo ngay trong bản thân hệ thống, trong mỗi ngành luật, mỗi chế định pháp luật và giữa các quy phạm pháp luật với nhau. Nếu hệ thống pháp luật không thống nhất, giữa các quy phạm pháp luật chứa đựng sự bất cập, mâu thuẫn thì hệ thống ấy không thể tạo ra sự điều chỉnh pháp luật một cách toàn diện, đồng bộ và hiệu quả.[3]

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục được thể hiện ở nhiều nội dung khác nhau trong đó có hoạt động ban hành các văn bản pháp luật để điều chỉnh hoạt động giáo dục. Xây dựng một hệ thống các văn bản pháp luật hoàn chỉnh và thống nhất sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Hiện nay, các quy định pháp luật trong lĩnh vực giáo dục được quy định cụ thể tại Luật Giáo dục năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) (sau đây gọi tắt là “Luật Giáo dục”) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các quy định này đã tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, cụ thể cho hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục trên thực tế. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới toàn diện đất nước, trong đó có yêu cầu đổi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật, các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giáo dục đang tỏ ra “đuối sức” trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực này. Một số quy định pháp luật trong Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa bảo đảm được sự thống nhất với các văn bản pháp luật khác trong hệ thống pháp luật. Do vậy, đặt ra yêu cầu cần phải có những giải pháp hoàn thiện để bảo đảm tính thống nhất giữa các văn bản pháp luật quy định về giáo dục và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

2. Một số điểm chưa thống nhất của Luật Giáo dục với các văn bản pháp luật khác và kiến nghị hoàn thiện

Thứ nhất, quy định về ưu đãi thuế khi đầu tư cho giáo dục

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã khẳng định: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội”. Nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, các văn bản pháp luật đã có quy định về những ưu đãi đối với hoạt động đầu tư trong lĩnh vực giáo dục nhằm huy động sự đóng góp của xã hội vào việc phát triển nền giáo dục nước nhà.

Điều 13 Luật Giáo dục quy định: “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển. Đầu tư trong lĩnh vực giáo dục là hoạt động đầu tư đặc thù thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và được ưu đãi đầu tư”. Điểm i khoản 1 Điều 16 Luật Đầu tư năm 2014 cũng quy định “Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp” là những ngành, nghề ưu đãi đầu tư. Các quy định này là hoàn toàn phù hợp với chính sách khuyến khích đầu tư cho giáo dục. Tuy nhiên, giữa các quy định pháp luật về ưu đãi đầu tư cho giáo dục lại chưa thống nhất với nhau, điều này vô tình làm giảm sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư khi đầu tư vào lĩnh vực này, cụ thể như sau:

Một là, về hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư

Trong khi đó, khoản 1 Điều 15 Luật Đầu tư năm 2014 quy định nhà đầu tư thực hiện đầu tư trong lĩnh vực giáo dục có thể được áp dụng 03 hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư sau:

(i) Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;

(ii) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư;

(iii) Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

Hai là, về các khoản chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Ba là, quy định về ưu đãi thuế thu nhập cá nhân

Thứ hai, quy định về tên gọi của các cơ sở giáo dục

Điều 63 Luật Giáo dục quy định về trường, lớp dành cho đối tượng đặc biệt là người tàn tật, khuyết tật như sau:

“1. Nhà nước thành lập và khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật nhằm giúp các đối tượng này phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, hòa nhập với cộng đồng.

Nhà nước ưu tiên bố trí giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị và ngân sách cho các trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật do Nhà nước thành lập; có chính sách ưu đãi đối với các trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật do tổ chức, cá nhân thành lập.”

Quy định này là rất cần thiết vì nó thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước đối với những cá nhân có khiếm khuyết về mặt cơ thể, tạo điều kiện thuận lợi để họ thực hiện quyền học tập như những cá nhân khác. Nhà nước cũng đã ban hành Luật Người khuyết tật năm 2010 để hình thành khung pháp lý bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng đặc biệt này. Theo khoản 1 Điều 2 Luật Người khuyết tật năm 2010 giải thích: “người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn”.

Ngày 25/12/2001, Quốc hội khóa X ban hành Nghị quyết số 51/2001/QH10 sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992. Theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 thì từ “tàn tật” đã được thay thế bằng từ “khuyết tật”. Trên cơ sở Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), Quốc hội khóa XII ban hành Luật Người khuyết tật năm 2010 thay thế Pháp lệnh về người tàn tật năm 1998. Những thay đổi này không đơn thuần là sự thay đổi về mặt câu chữ, mà đã thể hiện sự thay đổi phần nào trong nhận thức của Nhà nước và xã hội về vai trò của người khuyết tật trong đời sống xã hội. Do đó, để đảm bảo tính chính xác về mặt thuật ngữ cũng như phù hợp với quy định của Luật Người khuyết tật năm 2010, cần bỏ cụm từ “người tàn tật” tại Điều 63 cũng như các điều luật khác có đề cập trong Luật Giáo dục[6] và chỉ giữ lại thuật ngữ “người khuyết tật”.

Thứ ba, quy định về thanh tra giáo dục

Hiện nay ở nước ta, quy định pháp luật điều chỉnh tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục được quy định tại Luật Thanh tra năm 2010 và Luật Giáo dục. Trong mối tương quan này thì Luật Thanh tra năm 2010 là luật chung còn Luật Giáo dục là luật chuyên ngành. Do đó, về nguyên tắc, Luật Giáo dục không được trái với luật chung là Luật Thanh tra năm 2010. Tuy nhiên, Luật Giáo dục vẫn tồn tại rất nhiều các quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra mâu thuẫn với Luật Thanh tra năm 2010, cụ thể như sau:

Một là, về loại hình thanh tra

Điều 111 Luật Giáo dục quy định: “Thanh tra chuyên ngành về giáo dục có những nhiệm vụ sau đây: thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục; thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục”. Theo quy định trên có thể thấy Luật Giáo dục quy định hoạt động thanh tra giáo dục chỉ được tiến hành với một loại hình duy nhất là hoạt động thanh tra chuyên ngành. Trong khi đó, theo Luật Thanh tra năm 2010 thì hoạt động thanh tra bao gồm hai loại hoạt động thanh tra là thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. Thanh tra hành chính là “hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao”[7] còn thanh tra chuyên ngành là “hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực đó”.[8] Như vậy quy định về hoạt động thanh tra giáo dục trong Luật Giáo dục đã không thống nhất với Luật Thanh tra năm 2010.

Không những vậy, mặc dù quy định hoạt động thanh tra giáo dục chỉ được tiến hành với một loại hình duy nhất là hoạt động thanh tra chuyên ngành nhưng quy định về nhiệm vụ của thanh tra chuyên ngành về giáo dục tại Điều 111 Luật Giáo dục lại không nhất quán với quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của hoạt động thanh tra trong Luật Thanh tra năm 2010. Cụ thể, theo Điều 111 Luật Giáo dục thì thanh tra chuyên ngành về giáo dục có nhiệm vụ “thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục”, trong khi đó nhiệm vụ này về bản chất là nội dung của hoạt động thanh tra hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Thanh tra năm 2010 đã trình bày ở trên. Chính sự lẫn lộn này dẫn đến thực tế các chủ thể có thẩm quyền vẫn đồng thời tiến hành cả hoạt động thanh tra chuyên ngành lẫn thanh tra hành chính về giáo dục. Đơn cử, từ ngày 01/7/2011 đến 30/6/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành 86 cuộc thanh tra chuyên ngành và tiến hành 32 cuộc thanh tra hành chính (26 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 6 cuộc thanh tra đột xuất).[9] Vì thế, để đảm bảo tính hợp pháp của các cuộc thanh tra về giáo dục thì cần sửa đổi Luật Giáo dục theo hướng quy định “Hoạt động thanh tra giáo dục bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về giáo dục”.

Hai là, về thẩm quyền thực hiện hoạt động thanh tra

Điều 113 Luật Giáo dục quy định về tổ chức, hoạt động của thanh tra giáo dục như sau:

“1. Các cơ quan thanh tra giáo dục gồm:

a) Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Thanh tra sở giáo dục và đào tạo.

Hoạt động thanh tra giáo dục được thực hiện theo quy định của Luật thanh tra.

Hoạt động thanh tra giáo dục ở cấp huyện do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo trực tiếp phụ trách theo sự chỉ đạo nghiệp vụ của thanh tra sở giáo dục và đào tạo.

Hoạt động thanh tra giáo dục trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học do thủ trưởng cơ sở trực tiếp phụ trách theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ quan”.

Dựa vào quy định trên có thể thấy “Hoạt động thanh tra giáo dục được thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra”, vì thế các quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục phải thống nhất với đạo luật có giá trị pháp lý cao nhất điều chỉnh hoạt động thanh tra là Luật Thanh tra năm 2010. Tuy nhiên, so sánh quy định về thẩm quyền thực hiện hoạt động thanh tra thì chưa có sự thống nhất giữa Luật Giáo dục và Luật Thanh tra năm 2010. Khoản 2 Điều 113 Luật Giáo dục quy định “Hoạt động thanh tra giáo dục ở cấp huyện do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo trực tiếp phụ trách theo sự chỉ đạo nghiệp vụ của thanh tra sở giáo dục và đào tạo”, trong khi đó Luật Thanh tra năm 2010 lại không trao cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quyền thanh tra. Thậm chí, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/2/2012 của Chính phủ về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành cũng quy định rõ Phòng Giáo dục và đào tạo không có chức năng thanh tra. Như vậy, Luật Giáo dục trao quyền cho Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo được quyền tiến hành hoạt động thanh tra giáo dục là một quy định không phù hợp với Luật Thanh tra năm 2010. Do đó, cần bãi bỏ quy định “hoạt động thanh tra giáo dục ở cấp huyện do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo trực tiếp phụ trách theo sự chỉ đạo nghiệp vụ của thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo” được nêu tại Điều 113 Luật Giáo dục.

Thứ tư, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Điều 118 Luật Giáo dục quy định các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giáo dục thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Trong lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính, Chính phủ được giao nhiệm vụ quy định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Hiện nay, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục được quy định tại Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ. Sự ra đời của văn bản này đã có ý nghĩa tích cực trong việc đấu tranh, phòng chống các vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, so sánh các quy định trong Luật Giáo dục với Nghị định số 138/2013/NĐ-CP thì vẫn còn tồn tại một số điểm chưa thống nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi người học không được làm.

Điều 88 Luật Giáo dục quy định người học không được có các hành vi sau:

“1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên của cơ sở giáo dục và người học khác.

Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh.

Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; gây rối an ninh, trật tự trong cơ sở giáo dục và nơi công cộng.”

Tra cứu Nghị định số 138/2013/NĐ-CP thì chưa có quy định đầy đủ về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi người học không được làm nói trên. Đối với hành vi “xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên của cơ sở giáo dục và người học khác” thì Nghị định số 138/2013/NĐ-CP đã quy định việc xử phạt tại Điều 19 và Điều 21, theo đó người nào có các hành vi nói trên thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.[10] Đối với hành vi “gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh” thì Nghị định số 138/2013/NĐ-CP đã cụ thể hóa thành các vi phạm về quy chế thi tại khoản 3 Điều 13 với mức phạt thấp nhất là 1.000.000 đồng và cao nhất là 10.000.000 đồng.

Tuy nhiên, đối với hành vi “hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; gây rối an ninh, trật tự trong cơ sở giáo dục và nơi công cộng” thì Nghị định số 138/2013/NĐ-CP lại chưa quy định đầy đủ chế tài xử phạt. Tra cứu toàn bộ nội dung Nghị định số 138/2013/NĐ-CP thì không tìm thấy bất cứ quy định nào xử phạt đối với hành vi “hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học, điều này chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho cơ quan có thẩm quyền khi xử phạt vi phạm này trong thực tế. Đối với hành vi “gây rối an ninh, trật tự trong cơ sở giáo dục và nơi công cộng” thì Nghị định số 138/2013/NĐ-CP lại quy định không đầy đủ, cụ thể khoản 1 Điều 13 Nghị định này quy định phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi gây rối hoặc đe dọa dùng vũ lực ngăn cản người dự thi và người tổ chức thi, thanh tra thi, coi thi, chấm thi, phục vụ thi. So sánh về nội hàm pháp lý có thể thấy hành vi “gây rối an ninh, trật tự trong cơ sở giáo dục và nơi công cộng” có nội hàm rộng hơn rất nhiều so với hành vi “gây rối hoặc đe dọa dùng vũ lực ngăn cản người dự thi và người tổ chức thi, thanh tra thi, coi thi, chấm thi, phục vụ thi”. Do đó, khi phát sinh những hành vi khác có tính chất “gây rối an ninh, trật tự trong cơ sở giáo dục và nơi công cộng” mà không phải là hành vi “gây rối hoặc đe dọa dùng vũ lực ngăn cản người dự thi và người tổ chức thi, thanh tra thi, coi thi, chấm thi, phục vụ thi” thì chủ thể có thẩm quyền không thể xử phạt vì không có chế tài xử phạt, trong khi rõ ràng các vi phạm này phải bị xử phạt vì đây là các hành vi Luật Giáo dục quy định người học không được làm. Vì vậy, cần xem xét bổ sung chế tài đối với hành vi “hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; gây rối an ninh, trật tự trong cơ sở giáo dục và nơi công cộng” để tạo cơ sở pháp lý cho việc xử phạt các hành vi này trong thực tế, từ đó góp phần đấu tranh, ngăn chặn và phòng ngừa các vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Việc hoàn thiện các quy định của Luật Giáo dục có ý nghĩa rất lớn trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục ở nước ta. Tuy nhiên, như đã trình bày, các quy định của Luật Giáo dục hiện hành vẫn còn tồn tại nhiều điểm chưa thống nhất với các văn bản pháp luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Với những góp ý mang tính xây dựng đã phân tích trong bài viết này, tác giả hy vọng các nhà làm luật sẽ tiếp thu và chỉnh sửa các quy định của Luật Giáo dục cho phù hợp với đòi hỏi của quá trình lập pháp cũng như đáp ứng nhu cầu của thực tiễn để pháp luật thực sự trở thành công cụ hữu hiệu điều chỉnh hoạt động giáo dục trong thực tế..

CHÚ THÍCH

[1] Nguyễn Lân, Từ điển từ và ngữ Việt Nam, Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2002, tr. 1515.

[2] Viện Ngôn ngữ học, Từ điển tiếng Việt phổ thông, Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 2002, tr. 877.

[3] Cao Vũ Minh, “Tính thống nhất của Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản pháp luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra do Thanh tra Bộ Giáo dục và đào tạo – Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức tháng 7/2017, tr. 57.

[4] Khoản 2 Điều 4 Luật Đầu tư năm 2014.

[5] Điều 20 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 (sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014).

[6] Điều 10, khoản 2 Điều 26, Điều 63, điểm a khoản 1 Điều 69, khoản 1 Điều 82, khoản 1, 2 Điều 89 Luật Giáo dục.

[7] Khoản 2 Điều 3 Luật Thanh tra năm 2010.

[8] Khoản 3 Điều 3 Luật Thanh tra năm 2010.

[9] Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo cáo tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra, Tài liệu Hội nghị tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra ngày 11/08/2017 tại Thanh Hóa.

[10] Khoản 2 Điều 19, khoản 2 Điều 21 Nghị định số 138/2013/NĐ-CP.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Luật Giáo dục năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) [trans: 2005 Law on Education (amending and supplementing on 2009)]

Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 (sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014) [trans: 2007 Law on Personal Income Tax (amending and supplementing on 2012, 2014)]

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) [trans: 2008 Law on Enterprise Income Tax (amending and supplementing on 2013)]

Luật Người khuyết tật năm 2010 [trans: 2010 Law on Persons With Disabilities]

Luật Thanh tra năm 2010 [trans: 2010 Law on Inspection]

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 [trans: 2012 Law on Handling of Administrative Violations]

Luật Đầu tư năm 2014 [trans: 2014 Law on Investment]

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 [trans: 2015 Law On Promulgation Of Legislative Documents]

Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/2/2012 của Chính phủ về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành [trans: Decree No. 07/2012/ND-CP dated 09/2/2012 of the Government on agencies assigned to conduct specialized inspection and the conduct of specialized inspection]

Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục [trans: Decree No. 138/2013/ND-CP dated 22/10/2013 of the Government penalties for administrative violations pertaining to education]

Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 [trans: Resolutions No. 48-NQ/TW dated 24/5/2005 issued by Politburo on strategy building and perfecting the legal system Vietnam till 2010 and orientations to 2020]

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế [trans: Resolutions No. 29-NQ/TW dated 04/11/2013 issued by Central Steering Committee on fundamental and comprehensive innovation in education, serving industrialization and modernization in a socialist-oriented market economy during international integration]

Nguyễn Lân, Từ điển từ và ngữ Việt Nam, Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 2000 [trans: Nguyen Lan, Dictionary of Vietnamese words and phonetics, Ho Chi Minh City Publishing House, 2000]

Cao Vũ Minh, “Tính thống nhất của Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản pháp luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra, 2017 [trans: Cao Vu Minh, “The consistency of 2010 Law on Inspection with other legal documents in the Vietnamese legal system”, The conference record on summarizing 6 years enforcement Law on Inspector, 2017]

Viện Ngôn ngữ học, Từ điển tiếng Việt phổ thông, Nxb. TP. Hồ Chí Minh [trans: Language Academy, Popular Vietnamese Dictionary, Ho Chi Minh City Publishing House, 2002]

Luật sư Online: http://www.facebook.com/iluatsu/