Văn Bản Còn Hiệu Lực / Top 2 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Trường Hợp Văn Bản Vừa Còn Hiệu Lực Vừa Hết Hiệu Lực?

Nhóm: Registered Gia nhập: 23-06-2016(UTC)Bài viết: 1,629Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1646 timesĐược cảm ơn: 3221 lần trong 964 bài viết

Đợt tuyển quân cho năm 2018 cũng sắp trôi qua, vì cũng có một vài thằng bạn cùng độ thắc mắc nên mình cũng thường xuyên tìm các quy định pháp luật để trả lời tụi nó. Chính vì tìm hiểu nên mình mới phát hiện ra một một rắc rối mà chưa có cách gỡ rối.

Cụ thể là tại Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT về việc tạm hoãn nhập ngũ đối với công dân nam.

1. Thông tư liên tịch này được ban hành nhằm thực hiện một số điều của Nghị định 38/2007/NĐ-CP.

Trong khi đó, Nghị định này đã hết hiệu lực.

Như vậy, căn cứ vào Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản QPPL 2015 thì Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT cũng đồng thời hết hiệu lực.

2. Tuy nhiên, cũng tại Luật ban hành văn bản QPPL 2015.

Cụ thể tại Khoản 2 Điều 172 có quy định:

Thông tư liên tịch giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, chỉ thị của Ủy ban nhân dân các cấp là văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thì tiếp tục có hiệu lực cho đến khi có văn bản bãi bỏ hoặc bị thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác.

Trong khi đó Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 30/10/2011, trước ngày Luật ban hành văn bản QPPL 2015 có hiệu lực.

Như vậy theo quy định này thì Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT vẫn còn hiệu lực.

Vậy cuối cùng phải áp dụng cái nào mới đúng vậy các bạn? Mình có đọc rất kỹ Khoản 4 Điều 154, tuy nhiên vẫn còn rất mơ hồ. Bởi quy định ghi rằng “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành, văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực.” .

Có một điểm khiến mình thắc mắc là Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều trong một Nghị định khác có phải là văn bản “quy định chi tiết thi hành” hay không? Hay là phải hướng dẫn thực hiện toàn bộ Nghị định đó mới được xem là “quy định chi tiết thi hành”? Mong các bạn giải đáp giúp.

Danh hiệu: Khách

Nhóm: Guests Gia nhập: 01-04-2016(UTC)Bài viết: 106

Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết

Mình xin trình bày quan điểm cá nhân về các thắc mắc trên như sau, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ bạn và các đọc giả.

Lưu ý: hiện tại chúng ta đang dùng Luật ban hành văn quy phạm pháp luật 2015 (Luật 2015) có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016 thay thế cho Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 (Luật 2008).

1. Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số điều trong một Nghị định khác có phải là “văn bản quy định chi tiết” không? Hay là phải hướng dẫn toàn bộ Nghị định đó mới được xem là văn bản quy định chi tiết thi hành?

Trả lời:

Điều 11. Văn bản quy định chi tiết

“…

Như vậy, ta có thể hiểu văn bản quy định chi tiết không nhất thiết là văn bản hướng dẫn toàn bộ VBQPPL ban đầu, đó có thể chỉ là hướng dẫn chi tiết một điều, khoản, điểm của văn bản cần hướng dẫn. Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều, khoản, điểm của Luật; Thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều, khoản, điểm của Nghị định. Quy định như vậy nhằm cụ thể hoá các quy định của pháp luật và đảm bảo tính áp dụng cao của pháp luật trong thực tiễn. Chẳng hạn, Bộ luật lao động 2012; Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết nội dung Bộ luật lao động; Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều về kỉ luật lao động, trách nhiệm vật chất, hợp đồng của Nghị định 05/2015/NGG-CP. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều cần phải có văn bản quy định chi tiết.

2. Quy định tại khoản 4 Điều 154 có mâu thuẫn với khoản 2 Điều 172 luật 2015 không?

Trả lời:

Điều 154. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực.

“…

4. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.

Quy định này là áp dụng cho các VBQPPL và văn bản quy định chi tiết được ban hành kể từ ngày Luật 2015 có hiệu lực. Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì văn bản quy định chi tiết cũng hết hiệu lực theo khi văn bản cần hướng dẫn hết hiệu lực.

Điều 172. Hiệu lực thi hành

“…

2. Thông tư liên tịch giữa các Bộ, cơ quan ngang bộ,… được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thì tiếp tục có hiệu lực cho đến khi có văn bản bãi bỏ hoặc bị thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác”.

Quy định này được áp dụng cho văn bản quy định chi tiết được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực. Sở dĩ có quy định như vậy là xuất phát từ điểm mới của Luật 2015 so với Luật 2008.

Theo Luật 2008 thì chủ thể có thẩm quyền ban hành thông tư liên tịch thì có Thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ với nhau còn theo Luật 2015 thì đã loại bỏ việc các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ liên tịch với nhau ban hành thông tư liên tịch ( Điều 2 Luật 2008; Điều 4 Luật 2015). Việc có những quy định mới của Luật 2015 không thể làm cơ sở để chấm dứt hiệu lực về Thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành với nhau trước ngày Luật 2015 có hiệu lực được nên chúng chỉ có thể chấm dứt hiệu lực khi có văn bản bãi bỏ hoặc bị thay thế bởi một văn bản khác.

Kết luận:

Bởi vậy mà quy định tại khoản 4 Điều 154 không mâu thuẫn với khoản 2 Điều 172 Luật 2015. Theo như phần trình bày của bạn nêu trên thì Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT/BQP-BGDĐT là do hai Bộ trưởng liên tịch với nhau ban hành trước ngày Luật 2015 có hiệu lực nên nếu trên thực tế chưa có bất kì văn bản nào làm chấm dứt hiệu lực của Thông tư liên tịch này thì nó vẫn có hiệu lực.

Nhóm: Registered Gia nhập: 16-06-2017(UTC)Bài viết: 218

Cảm ơn: 13 lầnĐược cảm ơn: 104 lần trong 79 bài viết

Danh hiệu: Khách

Nhóm: Guests Gia nhập: 01-04-2016(UTC)Bài viết: 106

Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết

Vậy thì Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT đến nay (2018) còn hiệu lực không ?

Văn Bản Đính Chính Luôn Có Tình Trạng Còn Hiệu Lực

Nhiều người thắc mắc một khi văn bản được đính chính hết hiệu lực thì văn bản đính chính có còn hiệu lực hay không? Xin mượn Nghị định 95/2013/NĐ-CP và Công văn 1605 đính chính Nghị định 95 để làm rõ vấn đề này.

Nhiều người nhầm tưởng đính chính cũng giống như sửa đổi. Tuy nhiên bản chất của văn bản đính chính hoàn toàn khác văn bản sửa đổi.

– Văn bản sửa đổi: Thể hiện nội dung cũ giờ không còn phù hợp với quy định pháp luật hoặc thực tiễn nên cần phải được sửa đổi, bổ sung.

– Văn bản đính chính: Nội dung cũ đã phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn tuy nhiên trong quá trình đánh máy, in ấn…(kỹ thuật) mắc phải sai sót nên giờ cần điều chỉnh lại cho đúng với hiện trạng lúc đầu.

Có thể hiểu: Toàn bộ nội dung đính chính của Công văn 1605 là nội dung của Nghị định 95 tuy nhiên chỉ vì sai sót kỹ thuật nên nội dung Nghị định 95 không được thể hiện đúng nên Công văn 1605 phải chỉnh lại.

Có quan điểm cho rằng: Văn bản đính chính là một bộ phận không thể tách rời với văn bản được đính chính nên khi văn bản được đính chính hết hiệu lực thì văn bản đính chính cũng hết hiệu lực.

Thoạt đầu, có vể đúng, tuy nhiên căn cứ điều 81 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 thì văn bản đính chính không thuộc trường hợp hết hiệu lực.

Nhiều trường hợp văn bản tuy còn hiệu lực (căn cứ vào Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008) nhưng trên thực tế không còn được áp dụng nên thường gọi “tình trạng văn bản không còn phù hợp”. Vậy văn bản được đính chính hết hiệu lực thì văn bản đính chính có rơi vào tình trạng “không còn phù hợp” hay không?

Để làm rõ vẫn đề này, chúng ta quay lại tình huống dẫn nhập ban đầu là Nghị định 95 và Công văn 1605.

Hiện tại, Nghị định 95 còn hiệu lực và Công văn 1605 cũng còn hiệu lực.

Khi chúng ta xem điều 4 của Nghị định 95 chúng ta sẽ đưa ra nhận định: Điều này có 4 khoản (khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4).

Giả định rằng trong tương lại Nghị định 95 sẽ hết hiệu lực.

Nếu cho rằng Công văn 1605 “không còn phù hợp” (nghĩa là không còn áp dụng) thì một khi xem điều 4 của Nghị định 95 chúng ta sẽ đưa ra nhận định: Điều này có 2 khoản (khoản 1 và khoản 2) nhưng thật khó hiểu tại sao khoản 2 lại dẫn chiếu đến khoản 3.

Như vậy, chúng ta đã tách rời Công văn 1605 với Nghị định 95 làm phá vỡ khối thống nhất không thể tách rồi của Nghị định 95 và Công văn 1605.

Mặt khác, khi phân tích Nghị định 95 (dù còn hiệu lực hay hết hiệu lực) thì người ta vẫn phải căn cứ vào Công văn 1605.

Kết luận: Trong bất cứ tình huống nào (Nghị định 95 còn hay hết hiệu lực) thì Công văn 1605 vẫn ở tình trạng còn hiệu lực (còn được áp dụng) thì mới đảm báo tính “thống nhất không thể tách rời của Nghị định 95 và Công văn 1605).

Tập Huấn Công Tác Rà Soát, Sắp Xếp Văn Bản Còn Hiệu Lực

Thứ Tư, ngày 22/8/2018 – 14:12

Ông Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) tập huấn công tác hệ thống hóa. Ảnh: K.P

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Huỳnh Văn Hạnh-Giám đốc Sở Tư pháp chúng tôi khẳng định công tác hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 trên địa bàn TP có ý nghĩa rất quan trọng nên UBND TP xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Theo đó, UBND TP giao Sở Tư pháp chủ trì triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa này.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Cục Công tác phía nam, HĐND-UBND TP, lãnh đạo và cán bộ pháp chế các Sở-ban-ngành TP, HĐND-UBND 24 quận-huyện, lanh đạo-công chức của 24 Phòng tư pháp quận-huyện trên địa bàn TP.

Ông Hạnh giới thiệu đến hội nghị ông Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) là báo cáo viên, người trực tiếp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về hệ thống hóa văn bản QPPL. Ông Hạnh bày tỏ ” Hội nghị này vinh dự đón tiếp Cục trưởng đến tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về QPPL”. Ông Hạnh cũng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tích cực trao đổi, đóng góp ý kiến để hội nghị tập huấn thành công.

Tại đây, ông Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp) đã hướng dẫn về các văn bản được hệ thống hóa như quyết định, nghị quyết…

Nguồn văn bản hệ thống hóa theo Nghị định 34/2016 về bản gốc, bản chính, văn bản đăng trên công báo, báo in, công báo điện tử…

Ông Đồng Ngọc Ba phân tích về trách nhiệm của UBND là rà soát, hệ thống hóa văn bản do mình và HĐND cùng cấp ban hành; phối hợp với thường trực HĐND kiến nghị HĐND cùng cấp xử lý kết quả hệ thống văn bản của HĐND. Cụ thể chủ tịch UBND cấp tỉnh, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp thực hiện. Theo đó, giám đốc Sở Tư pháp, trưởng phòng tư pháp đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả hệ thống hóa văn bản chung của HĐND, UBND cấp mình…

Rà soát văn bản còn hiệu lực

Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật là việc tập hợp, sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, xác định còn hiệu lực theo các tiêu chí quy định.

(Trích khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2016 của Chính phủ)

KIM PHỤNG

Văn Bản Hết Hiệu Lực

STT Tên Văn bản đã hết hiệu lực Liên kết/Tải về

A Các Nghị định quy định về sở hữu trí tuệ trước khi ban hành Luật sở hữu trí tuệ   

1 · Nghị định số 42/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn  Liên kết/Tải về

2 ·  Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút Liên kết/Tải về

3 ·  Nghị định số 13/2001/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2002 về bảo hộ giống cây trồng mới  Liên kết/Tải về

4 Liên kết/Tải về

5 · Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 06 tháng 03 năm 1999 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp  Liên kết/Tải về

6 · Nghị định số 85/HĐBT ngày 13 tháng 5 năm 1998 ban hành Điều lệ về Kiểu dáng công nghiệp  Liên kết/Tải về

7 · Nghị định số 76/CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự  Liên kết/Tải về

8 · Nghị định số 63/CP ngày 24 tháng 10 năm 1996 quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp  Liên kết/Tải về

9 · Nghị định số 84/HĐBT ngày 20 tháng 03 năm 1990 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và sáng chế; Điều lệ về nhãn hiệu hàng hóa, Điều lệ kiểu dáng công nghiệp; Điều lệ về giải pháp hữu ích nhằm thi hành pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp  Liên kết/Tải về

10 ·  Nghị định số 201/HĐBT ngày 28 tháng 12 năm 1988 ban hành Điều lệ về mua bán li-xăng   Liên kết/Tải về

11 ·  Nghị định số 197/HĐBT ngày 14 tháng 02 năm 1982 ban hành Điều lệ về Nhãn hiệu hàng hóa  Liên kết/Tải về

12 ·  Nghị định số 31/CP ngày 23 tháng 01 năm 1981 ban hành Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất và sáng chế  Liên kết/Tải về

13 · Nghị định số 20/CP ngày 08 tháng 02 năm 1965 ban hành Điều lệ khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến nghiệp vụ công tác  Liên kết/Tải về

B Các Thông tư hướng dẫn về sở hữu trí tuệ trước khi ban hành Luật sở hữu trí tuệ   

1 · Thông tư số 132/2004/TT-BTC ngày 30/12/2004 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp Liên kết/Tải về

2 ·  Thông tư số 30/2003/TT-BKHCN ngày 05/11/2003 hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế/giải pháp hữu ích  Liên kết/Tải về

3 ·  Thông tư số 29/2003/TT-BKHCN ngày 05/11/2003 hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp – Thông tư số 92/2002/TT-BTC ngày 18/10/2002 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định, cung cấp thông tin, dịch vụ và lệ phí đăng ký, cấp, công bố, duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới  Liên kết/Tải về

4 ·  Thông tư số 119/2001/TT-BNN ngày21/12/2001 hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 13/2001/NĐ-CP về Bảo hộ giống cây trồng mới  Liên kết/Tải về

5 ·   Thông tư số 23 TC/TCT ngày 09/05/1997 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí, lệ phí sở hữu công nghiệp  Liên kết/Tải về

6 ·  Thông tư số 3055/TT-SHCN ngày 31/12/1996  hướng dẫn thi hành các quy định về thủ tục xác lập quyền SHCN  Liên kết/Tải về

7   Thông tư số 1134/SC ngày 17/10/1991 hướng dẫn thi hành Nghị định 84/HĐBT ngày 20/03/1990 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và sáng chế, Điều lệ NHHH, KDCN, GPHI nhằm thi hành Pháp lệnh bảo hộ quyền SHCN Liên kết/Tải về

C Văn bản hợp nhất  

1 · Văn bản hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ Liên kết/Tải về

2 · Văn bản hợp nhất Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 122/2010/NĐ-CP Liên kết/Tải về

3 · Văn bản hợp nhất Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 119/2010/NĐ-CP  Liên kết/Tải về

4 · Văn bản hợp nhất Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 /9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN Liên kết/Tải về

5 · Văn bản hợp nhất Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008  hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN ngày 13/02/2012 Liên kết/Tải về