Văn Bản Hợp Nhất Số 03 Của Bộ Giáo Dục

Giáo Trình Học Tiếng Nhật Tốt Nhất, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay Nhất, Giáo Trình Anh Văn Giao Tiếp Tốt Nhất, Văn Bản Hợp Nhất Số 03 Của Bộ Giáo Dục, Mẫu Bìa Giáo án Đẹp Nhất, Giáo án Vợ Nhặt, Giáo án ước Chung Lớn Nhất, Giáo Trình Anh Văn Hay Nhất, Công Văn Mới Nhất Của Sở Giáo Dục Hà Nội, Luật Giáo Dục Sửa Đổi Mới Nhất, Giáo Trình Học Tiếng Nhật, Luật Giao Thông Xe Máy Mới Nhất, Luật Giao Thông ở Nhật Bản, Luật Giao Thông Nhật Bản, Công Văn Mới Nhất Của Sở Giáo Dục 2024, Giáo Trình Lịch Sử Nhật Bản, Giao Tiếp Tiếng Nhật, Giáo Trình Tiếng Nhật, Đề Tài An Toàn Giao Thông Đẹp Nhất, Lời Phát Biểu Giao Dâu Hay Nhất, Bộ Luật Giao Thông Mới Nhất, Giáo An âm Nhạc Thcs Mới Nhất, Sách Giáo Khoa Nhật Lớp 10, Phiếu Giao Nhận Hồ Sơ Mới Nhất, Phiếu Giao Nhận Hồ Sơ 601 Mới Nhất, Phiếu Giao Nhận Hồ Sơ 402 Mới Nhất, Giáo Trình Tiếng Nhật Mới Bài Học 3, Phiếu Giao Nhận Hồ Sơ 401 Mới Nhất, Phiếu Giao Nhận Hồ Sơ 321 Mới Nhất, Phiếu Giao Nhận Hồ Sơ 301 Mới Nhất, Màn Chào Hỏi Về Nghành Giáo Dục Mới Nhất, Phiếu Giao Nhận Hồ Sơ 103 Mới Nhất, Giáo Trình Học Tiếng Nhật Sơ Cấp Pdf, Quyết Định Mới Nhất Của Bộ Giáo Dục, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Tốt Nhất, Sách Cô Giáo Tiếng Nhật, Luật Giáo Dục Mới Nhất 2024, Sách Giáo Khoa Nhật Bản, Giáo Trình Tiếng Anh Hay Nhất, Giáo Trình Tiếng Anh Hay Nhất Cho Trẻ Em, Sách Giáo Khoa ở Nhật, Sách Giáo Khoa Nhật 8, Nghị Quyết Mới Nhất Về Giáo Dục, Giáo Trình ăn Dặm Kiểu Nhật, Luật Giao Thông Mới Nhất, Đơn Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm Mới Nhất, Sách Giáo Viên Tiếng Nhật Lớp 8, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 10, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 9, Sách Giáo Viên Tiếng Nhật 7, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật 11, Giáo Trình Tiếng Anh Hay Nhất Hiện Nay, Các Văn Bản Quy Định Đảm Bảo Atonf Cho Trẻ Trong Các Cơ Sở Giáo Dục Mầm Non Mới Nhất Của Bộ, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 7 Pdf, Giáo Trình Học Tiếng Trung Tốt Nhất, Luật Giao Thông Đường Sắt Mới Nhất, Giáo Trình Học Tiếng Anh Hiệu Quả Nhất, Luật Giao Thông Mới Nhất Năm 2024, Giáo Trình Học Tiếng Nhật Cho Người Mới Bắt Đầu, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật 6, Thông Tư Giáo Viên Dạy Giỏi Mới Nhất, Bộ Luật Giao Thông Đường Bộ Mới Nhất, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 8, Giáo Trình Học Kaiwa Tiếng Nhật, Phiếu Giao Nhận Chứng Từ Kho Bạc Mới Nhất, Giáo Trình Học Tiếng Nhật Hiệu Quả, Giáo Trình Học Từ Vựng Tiếng Nhật, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Giáo Dục, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 9 Pdf, Luật Giao Thông Mới Nhất Về Xe Chính Chủ, Giáo Trình Tiếng Anh Mới Nhất Hiện Nay, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 7, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 10 Pdf, Sách Học Giao Tiếp Tiếng Nhật, Sach-giao-vien-tieng-nhat-lop-7, Sach Giao Khoa Tieng Nhat 7, Luật Giao Thông Mới Nhất 2024, Giáo Trình Học Html Css Javascript Cơ Bản Nhất, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 8 Pdf, Mâu Sô Quan Lý Giáo Viên Nhanh Nhất, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật 8, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 6, Giáo Trình Ngữ Pháp Tiếng Anh Hay Nhất, Mẫu Cv Xin Việc Giáo Viên Tiếng Nhật, Luật Giao Thông Mới Nhất 2014, Download Giáo Trình Học Tiếng Nhật Sơ Cấp, Phiếu Giao Nhận Hồ Sơ Bhxh 103 Mới Nhất, Nghị Định Giao Thông Mới Nhất, Luật Giao Thông Mới Nhất 2024, Phiếu Giao Nhận Hồ Sơ Bhxh Mới Nhất, Luật Giao Thông Mới Nhất Về Nồng Độ Cồn, Giáo Trình Tiếng Anh Tốt Nhất Hiện Nay, Luật Giao Thông Đường Bộ Mới Nhất, Sách Giao Khoa Tiếng Nhật 9, Giáo Trình Học Bảng Chữ Cái Tiếng Nhật, “sách Giáo Khoa Tiếng Nhật 8”, Luật Giao Thông Mới Nhất 2024, Dự Thảo Mới Nhất Luật Giao Thông Đường Bộ (sửa Đổi),

Giáo Trình Học Tiếng Nhật Tốt Nhất, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay Nhất, Giáo Trình Anh Văn Giao Tiếp Tốt Nhất, Văn Bản Hợp Nhất Số 03 Của Bộ Giáo Dục, Mẫu Bìa Giáo án Đẹp Nhất, Giáo án Vợ Nhặt, Giáo án ước Chung Lớn Nhất, Giáo Trình Anh Văn Hay Nhất, Công Văn Mới Nhất Của Sở Giáo Dục Hà Nội, Luật Giáo Dục Sửa Đổi Mới Nhất, Giáo Trình Học Tiếng Nhật, Luật Giao Thông Xe Máy Mới Nhất, Luật Giao Thông ở Nhật Bản, Luật Giao Thông Nhật Bản, Công Văn Mới Nhất Của Sở Giáo Dục 2024, Giáo Trình Lịch Sử Nhật Bản, Giao Tiếp Tiếng Nhật, Giáo Trình Tiếng Nhật, Đề Tài An Toàn Giao Thông Đẹp Nhất, Lời Phát Biểu Giao Dâu Hay Nhất, Bộ Luật Giao Thông Mới Nhất, Giáo An âm Nhạc Thcs Mới Nhất, Sách Giáo Khoa Nhật Lớp 10, Phiếu Giao Nhận Hồ Sơ Mới Nhất, Phiếu Giao Nhận Hồ Sơ 601 Mới Nhất, Phiếu Giao Nhận Hồ Sơ 402 Mới Nhất, Giáo Trình Tiếng Nhật Mới Bài Học 3, Phiếu Giao Nhận Hồ Sơ 401 Mới Nhất, Phiếu Giao Nhận Hồ Sơ 321 Mới Nhất, Phiếu Giao Nhận Hồ Sơ 301 Mới Nhất, Màn Chào Hỏi Về Nghành Giáo Dục Mới Nhất, Phiếu Giao Nhận Hồ Sơ 103 Mới Nhất, Giáo Trình Học Tiếng Nhật Sơ Cấp Pdf, Quyết Định Mới Nhất Của Bộ Giáo Dục, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Tốt Nhất, Sách Cô Giáo Tiếng Nhật, Luật Giáo Dục Mới Nhất 2024, Sách Giáo Khoa Nhật Bản, Giáo Trình Tiếng Anh Hay Nhất, Giáo Trình Tiếng Anh Hay Nhất Cho Trẻ Em, Sách Giáo Khoa ở Nhật, Sách Giáo Khoa Nhật 8, Nghị Quyết Mới Nhất Về Giáo Dục, Giáo Trình ăn Dặm Kiểu Nhật, Luật Giao Thông Mới Nhất, Đơn Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm Mới Nhất, Sách Giáo Viên Tiếng Nhật Lớp 8, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 10, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 9,

Văn Bản Của Phòng Giáo Dục

– Lập danh sách con nhà nghèo học giỏi, con thương binh, bệnh binh học khá giỏi. Có xác nhận của UBND xã và kèm theo giấy khen ( bản sao) V/v Hướng dẫn một số công việc Hoạt động GDNGLL trước khi nghỉ hè Kính gửi: Ông ( bà) HT các trường TH, THCS trong huyện Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo Hè 2011 của Huyện Núi Thành, chủ trương tặng sách giáo khoa cho con thương binh, liệt sĩ năm học 2011- 2012 Nay phòng GD -ĐT Núi Thành hướng dẫn các trường TH,THCS thực hiện một số công việc sau: – Rà soát đối tượng con thương binh, liệt sĩ của đơn vị để làm hồ sơ tặng sách giáo khoa theo tinh thần Công văn 55/In-PHS của Công ty CP In – PHS & TBTH . Nộp bổ sung hồ sơ của các em năm trước chưa được nhận SGK. Hồ sơ gồm có Khai sinh và giấy chứng nhận con thương binh, liệt sĩ có công chứng cho Phòng GD – ĐT ( ông Huân nhận). Hạn chót ngày 18/5/2011 – Lập danh sách toàn bộ con nhà nghèo ( nộp cho Ông Biểu) – Tổ chức bàn giao học sinh về địa phương, tiến hành trong lễ Bế giảng năm học. – Nộp báo cáo tình hình thực hiện công tác giáo dục pháp luật từ tháng 3-5/2011 ( để huyện tổ chức họp giao ban quý II/2011). Nộp báo cáo tình hình thực hiện công tác giáo dục pháp luật năm học 2010- 2011 ( để tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong trường học theo tinh thần Thông tư Liên tịch giữa Bộ Giáo dục – Đào tạo và Bộ Công an). Hai nội dung báo cáo trên có kèm theo danh sách cán bộ, GV, học sinh làm tốt công tác an ninh, trật tự và vi phạm pháp luật. ( Nộp cho ông Huân) có mẫu kèm theo. Mỗi đối tượng chọn 1 cá nhân xuất sắc, điển hình nhất về hoàn cảnh và tinh thần vượt khó học tập tốt để viết Bản báo cáo thành tích nộp cho Phòng GD -ĐT. Hạn chót ngày 25/5 ( ông Huân nhận).

TRƯỜNG:…..DANH SÁCH HỌC SINH NGHÈO HỌC GIỎI ( Con LS,TB)

Con TB,LS thêm cột TB loại sau cột con ông Xác nhận UBND xã Hiệu trưởng Nhận được công văn này yêu cầu Ông ( bà) HT các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo về Phòng GD-ĐT đúng thời gian quy định.

– Các trường TH, THCS

Bi Hài: ‘Bẻ Cong’ Nghị Định Vì… Văn Bản Của Bộ Giáo Dục!?

Như tin đã đăng, vì không thực hiện đúng Nghị định 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ nên Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đã làm sai lệch điểm số đáng được hưởng của các thí sinh thi viên chức (giáo viên), mà trường hợp chị Dương Thị Ánh là một ví dụ Lập lờ đánh tráo khái niệm của Nghị định(mất 20,5 điểm). Sai rõ ràng như vậy nhưng Sở này vẫn khẳng định “làm đúng pháp luật” và “khách quan”, “dân chủ”, “công bằng”!

Còn một điều nguy hiểm khác trong công văn của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc mà nếu không làm rõ sẽ khiến người dân hiểu sai Nghị định của Chính phủ, đó là sự lập lờ đánh tráo khái niệm.

Trong công văn, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc nêu ra 3 căn cứ “hùng hồn” khẳng định mình không làm sai, trong đó “Căn cứ thứ nhất” ghi: Điểm xét tuyển của thí sinh trong kỳ xét tuyển vừa qua đều được tính dựa trên điểm học tập, điểm tốt nghiệp (cả hai con điểm này đều nằm trong điểm trung bình chung toàn khóa của bảng điểm) và điểm kiểm tra sát hạch của thí sinh. Điều này đúng với Điều 11 – Nội dung xét tuyển viên chức thuộc Mục 3 – Xét tuyển viên chức của Nghị định 29: “Khoản 1, xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển. Khoản 2, kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển”.

Trong công văn gửi chúng tôi Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc nhiều lần dùng khái niệm này: “Điểm trung bình chung toàn khóa đã bao gồm hai con điểm là Điểm học tập, Điểm tốt nghiệp”.

Nghe những từ “bao gồm”, “nằm trong” có vẻ rất logic, hợp lý và cảm tưởng rằng Điểm trung bình chung toàn khóa x 2 (CT1) = Điểm học tập + Điểm tốt nghiệp (CT2). Và như thế, dù làm theo CT1 (cách mà Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc tự áp dụng) hay CT2 (cách được quy định trong Nghị định 29) đều là đúng cả!

Nhưng thực tế, Điểm trung bình chung toàn khóa không hề, không bao giờ được tính bằng cách lấy Điểm học tập + Điểm tốt nghiệp (rồi tổng đó chia đôi). Cụ thể:

– Với sinh viên đào tạo theo niên chế: Họ có vài chục đầu điểm môn học trong toàn khóa học, mỗi môn học ứng với số học trình nhất định để nhân hệ số (ví dụ: môn Triết học đạt 7 tính 5 học trình thì là 7×5; môn Logic học đạt 10 tính 2 học trình thì là 10×2 v.v.). Trung bình cộng của tất cả các môn học này chính là Điểm học tập (như khái niệm trong Nghị định 29 nêu).

Để tốt nghiệp ra trường, có sinh viên sẽ thi tốt nghiệp, có sinh viên làm luận văn/đồ án tốt nghiệp, từ đó có thêm đầu điểm nữa là Điểm tốt nghiệp (như khái niệm trong Nghị định 29 nêu).

Còn để tính Điểm trung bình chung toàn khóa, các nhà trường coi đầu điểm Điểm tốt nghiệp có vai trò như một trong vài chục đầu điểm trong quá trình học tập, chỉ khác là số lượng học trình gắn cho nó nhiều hơn hẳn (có trường tính 10 học trình). Trung bình cộng của tất cả các đầu điểm gồm cả điểm môn học và điểm tốt nghiệp sẽ cho ra Điểm trung bình chung toàn khóa.

– Với sinh viên đào tạo theo tín chỉ thì đơn giản hơn: Điểm trung bình chung toàn khóa bằng trung bình cộng tất cả các đầu điểm môn học (họ không phải trải qua kỳ thi/làm khóa luận, đồ án tốt nghiệp) – cũng tức là Điểm học tập (như khái niệm trong Nghị định 29 nêu).

Chính vì thế, với sinh viên đào tạo theo niên chế, Điểm tốt nghiệp chỉ đóng vai trò nhỏ làm nên Điểm trung bình chung toàn khóa. Kể cả sinh viên có đạt điểm 10 tốt nghiệp thì Điểm trung bình chung toàn khóa sẽ tăng không nhiều (do còn đến vài chục môn khác ứng với hàng trăm đơn vị học trình “kéo lại”).

Trong khi đó, theo Nghị định 29, Điểm tốt nghiệp là một đầu điểm độc lập, có vai trò tương đương với Điểm học tập (trung bình cộng của tất cả các môn học trong toàn khóa), do công thức là Điểm học tập + Điểm tốt nghiệp. Điểm 10 tốt nghiệp vì thế sẽ có vai trò rất lớn chứ không thể xem thường. Thế nhưng, như trường hợp chị Dương Thị Ánh, đạt 10 điểm luận văn tốt nghiệp nhưng không hề được đưa vào công thức xét tuyển giáo viên, khiến cho điểm xét tuyển của chị Ánh bị hụt tổng cộng 20,5 điểm.

Đến lúc này, chúng ta hiểu cái gọi là “bao gồm”, “nằm trong” thực chất là ngụy biện cho cách làm sai Nghị định, lập lờ đánh tráo khái niệm mà thôi!

Đến giờ này, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc vẫn cho rằng mình làm đúng Nghị định! Ảnh Xuân Trung

Trong “Căn cứ thứ hai”, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc viết như sau: “Kết quả xét tuyển được nêu trong Khoản 5, Điều 12 về Cách tính điểm, chỉ rõ: Kết quả xét tuyển là tổng điểm của điểm của Điểm học tập, Điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn hoặc thực hành. Trong đó điểm tốt nghiệp và điểm học tập được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1, còn điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100, nhân hệ số 2. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển được tính: Điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2 cộng với điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành được tính theo thang điểm 100, tính hệ số 2″.

Bi hài ở chỗ: Sở nêu ra căn cứ này cốt để khẳng định mình làm đúng Nghị định 29, nhưng chính nội dung này lại cho thấy rõ ràng Sở không thực hiện tí gì theo Nghị định 29 cả!

“Căn cứ thứ ba” Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc viết: Thực tế hiện nay các trường đại học, cao đẳng đều tính điểm trung bình chung học tập (toàn khóa – pv) theo Quyết định 25/2006 của Bộ GD&ĐT về Ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, với công thức:

Công thức tính điểm trung bình chung học tâp của Bộ GD&ĐT

Từ đó Sở lập luận: Vì Nghị định có hiệu lực từ 1/6/2012, trong khi Quyết định 25 ban hành năm 2006, nên “bảng điểm của các ứng viên đăng ký xét tuyển viên chức ngành giáo dục Vĩnh Phúc năm 2012 do các trường đại học, cao đẳng cấp chưa cập nhật việc tách Điểm học tập riêng, Điểm tốt nghiệp riêng theo Nghị định 29, mà tất cả vẫn sử dụng con điểm trung bình chung toàn khóa” (chỗ in đậm là chúng tôi nhấn mạnh – pv)

Sở còn viết: Do Khoản 1 Điều 18 của Quyết định 25 quy định “Xếp hạng tốt nghiệp được tính theo điểm trung bình chung học tập của toàn khóa học quy định tại khoản 3 Điều 13 của Quy chế này”, nên Hội đồng xét tuyển giáo viên tỉnh Vĩnh Phúc không có quyền yêu cầu thí sinh làm lại bảng điểm, đồng thời thí sinh có quyền từ chối yêu cầu về việc làm lại bảng điểm khi bảng điểm của họ không có gì sai sót. Nói cách khác, việc tính riêng hay tính chung điểm tốt nghiệp và điểm học tập là thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thuộc thẩm quyền trách nhiệm của các trường đại học, cao đẳng” (chỗ in đậm là chúng tôi in đậm, nhấn mạnh – pv) .

– Quyết định 25 của Bộ là quy định về đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy, đối tượng áp dụng là các trường và sinh viên. Còn việc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc tuyển viên chức được quy định bởi Nghị định 29 của Chính phủ. Hai hoạt động, lĩnh vực này hoàn toàn khác nhau.

Vậy thì vì sao lại đặt vấn đề bảng điểm của các trường phải cập nhật theo Nghị định 29? Việc thực hiện theo Nghị định 29 đó trách nhiệm, nghĩa vụ mà Sở phải thực hiện, và thực hiện nghiêm túc, đến nơi đến chốn. Mà muốn vậy, rất đơn giản Sở đề nghị ứng viên về trường làm thủ tục tách Điểm học tập và Điểm tốt nghiệp là xong. Nhưng Sở này đã không làm như vậy!

– Sở nói rằng “không có quyền yêu cầu thí sinh làm lại bảng điểm” là lấp liếm, vì việc đề nghị thí sinh tách điểm như một thủ tục hành chính bổ sung, không làm sai lệch bảng điểm, không vi phạm Quyết định 25. Và “bằng chứng sống” cho việc này là: Cũng kỳ tuyển giáo viên này ở Vĩnh Phúc, các Phòng GD&ĐT (cấp dưới của Sở) đã yêu cầu ứng viên về trường tách điểm, nhờ đó bảng điểm của họ được tính đúng Nghị định 29. Tại sao Sở nói là không thể thực hiện?

– Công thức nêu trên được Sở đưa ra là công thức được quy định tại Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy, Chương III – Kiểm tra và thi học phần, Điều 13: Cách tính điểm kiểm tra, điểm thi, điểm trung bình chung và xếp loại kết quả học tập. Sau chương này mới là Chương IV – Thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp.

– Trong “Hướng dẫn Tuyển dụng giáo viên năm 2012”, cả 8 cái “căn cứ” Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc nêu ra không một căn cứ nào có tên Quyết định 25 của Bộ GD&ĐT cả! Vậy sao đến lúc này, khi gặp khiếu nại và công luận đã chỉ ra cái sai, Sở lại vin vào văn bản này để trả lời? (và trả lời không thuyết phục)

– Cuối cùng, khi nói rằng việc làm của Sở là “thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT” có nghĩa Sở đã đổ trách nhiệm sang cơ quan cấp trên của mình – Bộ GD&ĐT, một cách mau lẹ, tài tình!

Phía cuối Công văn, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc viết rằng: “Như vậy, căn cứ các quy định pháp luật (Luật Viên chức, Nghị định 29/2012/NĐ-CP…), đặc biệt là cân nhắc tình hình thực tiễn, trong thẩm quyền của mình, Hội đồng xét tuyển giáo viên Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đã thống nhất chọn cách tính phù hợp…” (tức là lấy Điểm trung bình chung toàn khóa x 2)!

Không rõ trong câu “hùng biện” này, Sở coi trọng “quy định pháp luật” hơn hay cái sự “đặc biệt là” gây thiệt thòi cho thí sinh hơn?

Câu trả lời chắc bạn đọc đã rõ!

Luật Giáo Dục Và Văn Bản Pháp Quy Về Luật Giáo Dục

PHẦN THỨ NHẤT. MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiSau khi Luật giáo dục được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 2 tháng 12 năm 1998, vấn đề đặt ra là phải có kế hoạch hành động nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật giáo dục trong toàn ngành và xã hội. Đồng thời phải xây dựng một hệ thống các văn bản pháp qui, hoàn thiện pháp luật về giáo dục cả về số lượng và chất lượng, tạo ra một hành lang pháp lý, đưa pháp luật vào cuộc sống. Có thể nói đây là một công tác trọng tâm của những năm trước mắt, là nhiệm vụ chiến lược quan trọng hàng đầu của ngành giáo dục trong hàng chục năm tới.Vì lí lẽ đó, việc quán triệt tinh thần và nội dung của Luật giáo dục cho đội ngũ cán bộ quản lý là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng đặc biệt. Các chuyên đề bài giảng ở Trường cán bộ quản lý giáo dục nói chung và ở Khoa cơ sở (khoa II) nói riêng đều phải đi sát với những qui định của đạo luật này. Việc nghiên cứu, tìm hiểu nội dung của luật để phục vụ cho việc giảng dạy, học tập cần phải được tiến hành hơn nữa.Đề tài này nghiên cứu, tìm hiểu về Luật giáo dục là một sự cần thiết để giải quyết những vấn đề trên, góp phần nhỏ bé để Luật giáo dục đi vào cuộc sống thực tế.2. Mục đích nghiên cứu

triển. Chính quyền thực dân Pháp vừa thi hành chính sách chia để trị, vừa thi hành chính sách ngu dân. Chúng phát triển giáo dục chỉ nhằm mục đích đào tạo ra một số ít người thừa hành như thư ký, viên chức, đốc công, cai lý. Giáo dục trung học ở Việt Nam phát triển rất chậm chạp, quy mô rất nhỏ bé. Ở một số rất ít thành phố và tỉnh lỵ lớn có các trường cao đẳng tiểu học (tương đương trung học cơ sở hiện nay) được mở ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Từ sau những năm 30 có thêm các trường tư, số học sinh có tăng thêm, nhưng chỉ chiếm 2,11% so với dân số trong đó học sinh cao đẳng tiểu học và trung học chỉ chiếm 0,01%.Trường công Trường tưSố trường Số học sinh Số trường Số học sinhTrung học 3 652Cao đẳng Tiểu học 16 5521 9 1203Tiểu học 503 58629 234 29573Sơ học 8775 486362 906 48675

Quyết Định Mới Nhất Của Bộ Giáo Dục

Quyết Định Mới Nhất Của Bộ Giáo Dục, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về Giáo Dục, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Giáo Dục, Quyết Định Mới Nhất, Quyết Định Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Bổ Nhiệm Mới Nhất, Quyết Định Tiếng Nhật Là Gì, Quyết Định Kỷ Luật Mới Nhất, Mẫu Quyết Định Sa Thải Mới Nhất, Quyết Định Nghỉ Học Mới Nhất, Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Quyết Định 15, Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Quyết Định 48, Quyết Định Quan Trọng Nhất, Quyết Định Khó Khăn Nhất Trong Đời, Quyết Định Khen Thưởng Mới Nhất, Quyết Định Mới Nhất Của Thủ Tướng Chính Phủ, Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Theo Quyết Định Mới Nhất, Quyết Định Hợp Nhất Số 04 Của Bộ Quốc Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới Nhất, Nghị Định Giao Thông Mới Nhất, Các Văn Bản Quy Định Đảm Bảo Atonf Cho Trẻ Trong Các Cơ Sở Giáo Dục Mầm Non Mới Nhất Của Bộ, Học Tiếng Nhật Theo Phương Pháp Tự Mình Quyết Định, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng D Viên Công Đòan Xuất Sắc Nhất Thế Giới, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết , Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyết Định Hợp Nhất Số 04/qĐhn- Bqp Ngày 05 Tháng 6 Năm 2013 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòn, Quyết Định Hợp Nhất Số 04/qĐhn- Bqp Ngày 05 Tháng 6 Năm 2013 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòn, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Biên Bản Bàn Giao Tài Sản Cố Định Quyết Định 15, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Đạo Đức Nhà Giáo, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Những Vấn Đề Cơ Bản Nhất Quan Trọng Nhất Của N, Giáo Trình Học Tiếng Nhật Tốt Nhất, Quyết Định Mới Của Bộ Giáo Dục, Thủ Tục Xin Quyết Định Giao Đất, Quyết Định Bàn Giao Xe ô Tô, Quyết Định Giao Tài Sản, Quyết Định Cấp Sổ ưu Đãi Giáo Dục Đào Tạo, Mẫu Quyết Định Của Bộ Giáo Dục, Quyết Định Giao Xe ô Tô, Quyết Định Số 16 Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Giao Đất, Quyết Định Của Bộ Giáo Dục, Quyết Định Số 16 Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Giao Xe ô Tô Cho Lái Xe, Quyết Định Bộ Giáo Dục, Quyết Định Giao Quyền, Quyết Định Nhà Giáo ưu Tú Năm 2014, Biên Bản Bàn Giao Quyết Định, Quyết Định 146 Bộ Giao Thông Vận Tải, Quyết Định Giao Nhiệm Vụ, Quyết Định Nhà Giáo ưu Tú Năm 2012, Quyết Định Phụ Cấp ưu Đãi Giáo Viên, Quyết Định Phụ Cấp ưu Đãi Cho Giáo Viên, Mẫu Quyết Định Bàn Giao Máy Móc Thiết Bị, Quyết Định Giao Nhận Tài Sản, Quyết Định Giao Việc, Quyết Định 37 Bổ Nhiệm Giáo Sư, Quyết Định Ban Hành Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Số 16/2008 Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Số 16 Quy Định Về Đạo Đức Nhà Giáo, Biên Bản Giao Nhận Quyết Định, Quyết Định Giao Xe ô Tô Cho Nhân Viên, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Giáo Viên, Giáo Trình Ra Quyết Định Quản Trị, Đơn Mất Quyết Định Hợp Đồng Dài Hạn Của Giáo Viên, Quyết Định Kỷ Luật Giáo Viên, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giáo Sư Năm 2011, Mẫu Biên Bản Giao Nhận Quyết Định, Quyết Định Sa Thải Giáo Viên, Quyết Định Ban Hành Giáo Trình, Quyết Định Số 02 Chuẩn Giáo Viên Mầm Non, Quyết Định 438/qd_ct Về Giáo Dục Chinh Tri, Quyết Định Danh Mục Sách Giáo Khoa, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông, Quyết Định Lựa Chọn Sách Giáo Khoa Lớp 1, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Giáo Viên, Quyết Định Kỷ Luật Giáo Viên Sinh Con Thứ 3, Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Mam Non, Biên Bản Giao Nhận Tài Sản Theo Quyết Định 15, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục, Quyết Định Số 14 Chuẩn Giáo Viên Tiểu Học, Quyết Định Số 14 Về Chuẩn Giáo Viên Tiểu Học, Quyết Định Ban Hành Giáo Trình Dạy Nghề, Quyết Định Danh Mục Sách Giáo Khoa Lớp 1, Biên Bản Bàn Giao TscĐ Theo Quyết Định 15, Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên, Mau Quyet Dinh Ki Luat Vien Chuc Giao Duc Sinh Con Thu 3, Mẫu Biên Bản Giao Nhận TscĐ Theo Quyết Định 48, Mau Pk6 Quyet Dinh Phan Cong Nguoi Giam Sat Giao Duc, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Kỷ Luật Giáo Viên, Quyết Định Số 2677/qĐ-bqp Đề án “Đổi Mới Công Tác Giáo Dục Chính Trị Tại Đơn Vị Trong., Quyết Định Ban Hành Danh Mục Sách Giáo Khoa Lớp 1, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục Song Ngư, Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Và Học Sinh, Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Cuối Năm,

Quyết Định Mới Nhất Của Bộ Giáo Dục, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về Giáo Dục, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Giáo Dục, Quyết Định Mới Nhất, Quyết Định Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Bổ Nhiệm Mới Nhất, Quyết Định Tiếng Nhật Là Gì, Quyết Định Kỷ Luật Mới Nhất, Mẫu Quyết Định Sa Thải Mới Nhất, Quyết Định Nghỉ Học Mới Nhất, Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Quyết Định 15, Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Quyết Định 48, Quyết Định Quan Trọng Nhất, Quyết Định Khó Khăn Nhất Trong Đời, Quyết Định Khen Thưởng Mới Nhất, Quyết Định Mới Nhất Của Thủ Tướng Chính Phủ, Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Theo Quyết Định Mới Nhất, Quyết Định Hợp Nhất Số 04 Của Bộ Quốc Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới Nhất, Nghị Định Giao Thông Mới Nhất, Các Văn Bản Quy Định Đảm Bảo Atonf Cho Trẻ Trong Các Cơ Sở Giáo Dục Mầm Non Mới Nhất Của Bộ, Học Tiếng Nhật Theo Phương Pháp Tự Mình Quyết Định, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng D Viên Công Đòan Xuất Sắc Nhất Thế Giới, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết , Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyết Định Hợp Nhất Số 04/qĐhn- Bqp Ngày 05 Tháng 6 Năm 2013 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòn, Quyết Định Hợp Nhất Số 04/qĐhn- Bqp Ngày 05 Tháng 6 Năm 2013 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòn, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Biên Bản Bàn Giao Tài Sản Cố Định Quyết Định 15, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Đạo Đức Nhà Giáo, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Những Vấn Đề Cơ Bản Nhất Quan Trọng Nhất Của N, Giáo Trình Học Tiếng Nhật Tốt Nhất, Quyết Định Mới Của Bộ Giáo Dục, Thủ Tục Xin Quyết Định Giao Đất, Quyết Định Bàn Giao Xe ô Tô, Quyết Định Giao Tài Sản, Quyết Định Cấp Sổ ưu Đãi Giáo Dục Đào Tạo, Mẫu Quyết Định Của Bộ Giáo Dục, Quyết Định Giao Xe ô Tô, Quyết Định Số 16 Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Giao Đất, Quyết Định Của Bộ Giáo Dục, Quyết Định Số 16 Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Giao Xe ô Tô Cho Lái Xe, Quyết Định Bộ Giáo Dục, Quyết Định Giao Quyền,