Văn Bản Của Bộ Nội Vụ / Top 4 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Bộ Nội Vụ Ban Hành Văn Bản Số 5898/Bnv

Ngày 27/11/2019, Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản số 5898/BNV-TCBC về việc đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau khi có ý kiến thống nhất với Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện cụ thể như sau:

1. Về phạm vi, đối tượng thực hiện thí điểm

a) Ở cấp tỉnh

– Thí điểm hợp nhất Sở Tài chính với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành Sở Tài chính và Kế hoạch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư.

– Thí điểm hợp nhất Sở Giao thông vận tải với Sở Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải và Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng.

– Thí điểm hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy thành Cơ quan Tổ chức – Nội vụ cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ.

– Thí điểm hợp nhất Thanh tra cấp tỉnh với Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy thành Cơ quan Thanh tra – Kiếm tra cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh về công tác kiểm tra và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thanh tra.

b) Ở cấp huyện

– Thí điểm hợp nhất Phòng Nội vụ với Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện thành Cơ quan Tổ chức – Nội vụ cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện về công tác tổ chức, cán bộ và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức nâng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ.

– Thí điểm hợp nhất Thanh tra cấp huyện với Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cấp huyện thành Cơ quan Thanh tra – Kiểm tra cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện về công tác kiểm tra và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quán lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thanh tra.

– Thí điểm hợp nhất Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân với Văn phòng cấp ủy cấp huyện thành Văn phòng cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác văn phòng.

2. Đối với các địa phương đã thực hiện thí điếm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện khác với nội dung quy định tại khoản 1 Văn bản này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi đăng ký về Bộ Nội vụ trước 15/12/2019 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.

Theo: http://tcnn.vn

Quyết Định Cử Cán Bộ Đi Học Của Sở Nội Vụ Tỉnh Hà Nội

Quyết Định V/v Ban Hành Bảng Giá Tính Thuế Tài Nguyên Trên Địa Bàn Tỉnh Hà Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Quyết Đinh 08 Của Tinh ủy Đ Nai , Quyet Dinh 07 Cua Tinh Uy, Quyết Định Số 21 Tỉnh Yên Bái, Quyết Định Cử Cán Bộ Đi Học Của Sở Nội Vụ Tỉnh Hà Nội, Quyết Định 825 Của Tỉnh ủy Gia Lai, Quyết Định 34/qĐ-sxd Hà Tĩnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh, Quyết Định 272 Của Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định Số 07 Của Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định 213 QĐ Tu Của Tỉnh ủy Lâm Đồng, Quyết Dinh 08-qd/tu Cua Tinh Uy Dong Nai, Quyết Định Vậy Đi Khi Tình Ta Không Còn Chi, Quyết Định 07 Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định 875 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Quyết Định 07 QĐ Tu Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Đinh 07 Của Tinh Uy Đồng Nai, Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 10 Ubnd Tỉnh Cà Mau, Quyết Định Số 08-qĐ/tu Tỉnh ủy Đồng Nai, Tình Huống Ra Quyết Định, Quyết Định 767-qĐ/tu Của Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định Ubnd Tỉnh Kon Tum, Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyet Định Số 875-qĐ/tu Tinh Uỷ Thanh Hoá, Quyết Định 691 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Nam, 11/10/2017 Quyet Dinh Tinh Uy Dong Nai, Quyết Định 767-qĐ/tu Ngày 21/6/210 Của Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định 875/2013 Của Tỉnh ủy Thanh Hoa, Quyet Dinh 272 Cua Tinh Uy Dong Nai Ve Neu Guong, Quyết Định Số 12/2010 Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Quyết Định Số 08 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyet Dinh 07/2017 Cua Tinh Uy Dong Nai, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 12/2011 Của Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Số 15 Ubnd Tỉnh Tây Ninh, Quyết Định 861 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyet Dinh 08 Cua Tinh Uy Dong Nai 2017, Căn Cứ Quyết Định Số 825-qĐ/ Tu Ngày 04/12/2017 Của Tỉnh ủy Gia Lai, Điều 10,11,12 Quyết Định 07 Của Tỉnh ủy Đồng Nal, Quyết Định Số 22/2018/qĐ-ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 22/2018 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh án Tỉnh, Quyet Dinh 691 Của Tinh Binh Duong, Quyết Định 222 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định Ban Hành Giá Đất Tỉnh Nghệ An, Dự Thảo Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Tính Cách Quyết Định Số Phận Pdf, Tính Cách Quyết Định Số Phận, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định 07 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Điều 10,11,12 Quyết Định Số 08-qĐ/tu Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Sáp Nhập Xã Tỉnh Quảng Trị, Quyết Định Số 222-qĐ/tu Ngày 16/5/2016 Của Btv Tỉnh ủy, 6 Yếu Tố Quyết Định Thành Bại Trong Tình Yêu, Quyet Dịnh So 08/2017 Cua Tinh Uy Dong Nai, Tính Cách Quyết Định Số Phận Ebook, Quyết Định 689/qĐ-ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết Định Số 08-qĐ/tu Tỉnh ủy Đồng Nai Ngay 11/10/2017, Quyết Định Số 08-qĐ/tu Ngày 11/10 /2018 Của Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định Số 8 Của Ban Thường Vụ Tỉnh Đồng Nai, Quy Trình Ban Hành Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 7-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định 07/qĐ/tu Ngày 11/10/2011 Của Btv Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định 1775 Của Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định 08-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định 07/tu Ngày 11/10/2017 Cua Tinh Uy Dong Nai, Quyết Định Số 1415 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Đinh 08 Ngay 11/10/2017 Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Tỉnh ủng Đồng Nai, Quyết Định Số 08-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định Số 08-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Quyết Định 07 – QĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Tỉnh ủy Đồng Na, Quyêt́ Đinh Số 07 Qď/tu Ngày11/10/2017 Cua Tinh Uy Đông Nai, Quyết Định 07 – QĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Quyết Định Số 4545 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 07-qĐ/tu Của Tỉnh ủy Đồng Nai Ngày 10/11/2017, Quyết Định Số 07-/qĐ Tu Ngày 11/10/2017của Bạn Thường Vụ Tỉnh Uỷ , Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 07- QĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định Số 04/2010 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Tỉnh Đồng Nai, Tính Cách Có Quyết Định Số Phận Không, Nội Dung Quyết Định 08 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định 07-qĐ/tu Ngyà 11/10/2017 Của Tỉnh ủy Đồng Nai, Noi Dubg Tieu Chi Quyet Dinh 222 Cua Btv Tinh Dong Nai, Nghi Quyet Tinh Nam Dinh Ve Thong Tu 33/2016/tt-bqp,

Quyết Định V/v Ban Hành Bảng Giá Tính Thuế Tài Nguyên Trên Địa Bàn Tỉnh Hà Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Quyết Đinh 08 Của Tinh ủy Đ Nai , Quyet Dinh 07 Cua Tinh Uy, Quyết Định Số 21 Tỉnh Yên Bái, Quyết Định Cử Cán Bộ Đi Học Của Sở Nội Vụ Tỉnh Hà Nội, Quyết Định 825 Của Tỉnh ủy Gia Lai, Quyết Định 34/qĐ-sxd Hà Tĩnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh, Quyết Định 272 Của Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định Số 07 Của Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định 213 QĐ Tu Của Tỉnh ủy Lâm Đồng, Quyết Dinh 08-qd/tu Cua Tinh Uy Dong Nai, Quyết Định Vậy Đi Khi Tình Ta Không Còn Chi, Quyết Định 07 Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định 875 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Quyết Định 07 QĐ Tu Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Đinh 07 Của Tinh Uy Đồng Nai, Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 10 Ubnd Tỉnh Cà Mau, Quyết Định Số 08-qĐ/tu Tỉnh ủy Đồng Nai, Tình Huống Ra Quyết Định, Quyết Định 767-qĐ/tu Của Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định Ubnd Tỉnh Kon Tum, Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyet Định Số 875-qĐ/tu Tinh Uỷ Thanh Hoá, Quyết Định 691 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Nam, 11/10/2017 Quyet Dinh Tinh Uy Dong Nai, Quyết Định 767-qĐ/tu Ngày 21/6/210 Của Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định 875/2013 Của Tỉnh ủy Thanh Hoa, Quyet Dinh 272 Cua Tinh Uy Dong Nai Ve Neu Guong, Quyết Định Số 12/2010 Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Quyết Định Số 08 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyet Dinh 07/2017 Cua Tinh Uy Dong Nai, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 12/2011 Của Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Số 15 Ubnd Tỉnh Tây Ninh, Quyết Định 861 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyet Dinh 08 Cua Tinh Uy Dong Nai 2017, Căn Cứ Quyết Định Số 825-qĐ/ Tu Ngày 04/12/2017 Của Tỉnh ủy Gia Lai, Điều 10,11,12 Quyết Định 07 Của Tỉnh ủy Đồng Nal, Quyết Định Số 22/2018/qĐ-ubnd Tỉnh Sơn La,

Quản Lý Văn Bản Đi, Đến, Nội Bộ

VT ioDocs – Quản lý Tài liệu, Văn bản đi đến và Hồ sơ cung cấp một giải pháp toàn diện để sắp xếp và tự động hóa tất cả công việc trên. Sản phẩm có nhiều phiên bản đáp ứng cho nhu cầu của tổ chức mọi kích cỡ, đặc biệt thích hợp cho các tổ chức lớn có nhiều văn phòng, chi nhánh.

Phân hệ cung cấp các đặc trưng, khả năng sau:

Tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn của pháp luật về quản lý văn bản trong khi vẫn đảm bảo có sự linh hoạt để đáp ứng đặc thù, qui định riêng của doanh nghiệp.

Quản lý tiếp nhận và chuyển giao thư từ, bưu phẩm, sách báo gửi đến doanh nghiệp.

Quản lý toàn bộ quá trình giải quyết các văn bản, tài liệu gửi đến doanh nghiệp từ tiếp nhận, đăng ký, cho ý kiến, phân xử lý cho đến khi giải quyết xong.

Quản lý toàn bộ quá trình phát hành văn bản, tài liệu doanh nghiệp gửi đi ra ngoài từ soạn thảo, kiểm duyệt cho đến phát hành.

Quản lý quá trình gửi nhận liên thông giữa trụ sở chính và các đơn vị thành viên.

Quản lý toàn bộ quá trình xử lý văn bản nội bộ, tờ trình từ dự thảo cho đến phát hành.

Khả năng thiết lập luồng quy trình kiểm duyệt văn bản, tài liệu, tờ trình với công cụ Quản lý quy trình (Workflow Management) có giao diện đồ họa và trực quan.

Cho phép khai báo và xác định thời hạn giải quyết văn bản (hệ thống sẽ tự động trừ ra ngày nghĩ, lễ) đối với từng loại văn bản theo qui định.

Mô hình tiếp nhận, đăng ký và xử lý tài liệu, văn bản đến rất linh động, đủ khả năng giải quyết và tạo ra xâu chuỗi liên kết dữ liệu của những kịch bản từ đơn giản đến rất phức tạp như sau.

Sản phẩm có nhiều phiên bản để đáp ứng cho quy mô cũng như đặc thù của từng loại hình của tổ chức:

Phiên bản dành cho tổ chức có mô hình 1 đơn vị.

Phiên bản dành cho tổ chức có mô hình nhiều đơn vị (Tổng Công ty, Tập đoàn, Công ty mẹ – Công ty con)

Phiên bản dành cho Khối Hành chính Nhà nước.

Phiên bản dành cho Khối Ngân hàng.

Với mô hình nhiều đơn vị, Văn bản đi do một đơn vị gửi qua hệ thống sẽ trở thành Văn bản đến nằm trong hàng chờ văn bản Đến qua mạng của đơn vị nhận.

Hệ thống cung cấp các đặc trưng, tính năng sau:

Giao diện web – Web-based

Hỗ trợ người dùng truy cập mọi lúc, mọi nơi, không cần cài đặt phần mềm tại máy trạm.

Hỗ trợ các trình duyệt phổ biến IE, Firework, Chrome, Safari; các máy tính bảng phổ biến như Ipad, Windowns 8.

Có khả năng tự động co giãn kích thước màn hình giao diện ứng dụng theo kích thước màn hình của các thiết bị với kỹ thuật Responsive web design.

Soạn thảo văn bản đi, văn bản nội bộ

Hỗ trợ dự thảo on-line với nhiều tính năng độc đáo như:

Tạo văn bản từ mẫu có sẳn.

Hỗ trợ phối hợp cộng tác soạn thảo.

Tự động tạo phiên bản mới và lưu trữ phiên bản cũ sau mỗi lần hiệu chỉnh.

Kiểm tra và phê duyệt

Tùy theo quy trình đã thiết lập, hệ thống sẽ chuyển kết quả giải quyết để kiểm tra và duyệt. Hỗ trợ thiếp lập xử lý song song, tuần tự, không hạn chế số bước.

Hiển thị luồng quy trình xét duyệt trực quan, kèm theo các biểu tượng chỉ rõ ai đã, đang và sẽ xử lý.

Quản Lý Công Văn, Văn Bản Nội Bộ, Quy Trình

QUẢN LÝ QUY TRÌNH 1. Thiết lập quy trình (workflow)

Thông tin thiết lập

– Khai báo các loại quy trình: Công văn đến, Công văn đi, Văn bản, Báo giá, Hợp đồng, Dịch vụ khách hàng,….

2. Thực hiện quy trình

Khởi tạo quy trình mới

– Cho phép khai báo các loại quy trình cụ thể tương ứng với các loại quy trình đã thiết lập. – Thông tin chi tiết: Số, Thứ tự, Tiêu đề, Trích yếu, Nội dung, Ngày ban hành, Cơ quan ban hành, Ngày hiệu lực, Ngày vào sổ…

Công việc

Mỗi bước xử lý thuộc một quy trình được tự động hóa luân chuyển thành công việc tương ứng (liên kết với mô-đun Quản lý Công việc).

– Hỗ trợ người dùng theo dõi trực quan được tài liệu đang ở đâu, ai đang xử lý. – Hỗ trợ người dùng download tài liệu mẫu để chỉnh sửa, soạn thảo nội dung. – Hỗ trợ người dùng upload tài liệu đã soạn thảo lên hệ thống. – Tự động lưu trữ tài liệu trong thư mục riêng (liên kết với mô-đun Quản lý Tài liệu).

Góp ý

Khai thác quy trình

– Theo dõi, quản lý hoạt động sử dụng, mượn, trả hồ sơ quy trình. – Theo dõi chi tiết theo từng nhân viên, đơn vị sử dụng.

3. Tiện ích

Dữ liệu

– Cho phép nhập dữ liệu (dạng xlsx) vào hệ thống. – Cho phép xuất dữ liệu từ hệ thống dưới dạng xlsx, pdf.

Tính năng

– Hỗ trợ xuất bản quy trình lên website: Chuyển nội dung quy trình thành tin tức. – Cung cấp chế độ kiểm duyệt thông tin: Khởi tạo, Chờ duyệt, Duyệt, Hủy.

Hỗ trợ tác nghiệp

– Hỗ trợ sao chép bản ghi. – Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin.

Quản lý quy trình hoạt động của tài liệu, văn bản, giấy tờ, hợp đồng

Tra cứu văn bản, quy trình, hợp đồng theo nhiều tiêu chí tìm kiếm