Văn Bản Của Đảng Ủy Tỉnh Thừa Thiên Huế / Top 2 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế

Chỉ Thị 65 Của Ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Công Điện Của Ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ Tục Hành Chính Ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết Định 689/qĐ-ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Danh Bạ Điện Thoại Ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Biển Nào Thuộc Tỉnh Thừa Thiên Huế, Xuất Khẩu Lao Động Tại Tỉnh Thừa Thiên Huế, Danh Bạ Điện Thoại Huyện Uỷ Tỉnh Thừa Thiên Huế, Công Văn 1790, Ngày 11/8/2020 Của ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thừa Thiên Huế, Tìm Hiểu Tình Hình Tha Và Các Yếu Tố Liên Quan Tại Xã Thủy Vân, Huyện Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Hu, Tìm Hiểu Tình Hình Tha Và Các Yếu Tố Liên Quan Tại Xã Thủy Vân, Huyện Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Hu, Tìm Hiểu Tình Hình Tha Và Các Yếu Tố Liên Quan Tại Xã Thủy Vân, Huyện Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Hu, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Thủ Tục Hành Chính Thừa Thiên Huế, Danh Sách Mộ Liệt Sỹ Tại Thừa Thiên Huế, Danh Sách Khách Sạn Thừa Thiên Huế, Frenly House Hotel-131/4 Bà Triệu Thừa Thiên Huế, Triết Lý Nhân Sinh Của Thiền Đại Thừa Thời Lý – Trần, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Công Văn 2914/ubnd-cn Ngày 29/5/2008 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Công Văn 686/ubnd-kt Ngày 20/2/2020 Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, 3414/ubnd-kt Ngày 18/6/2019 Của Ubnd Tỉnh, Ubnd Tỉnh Bình Dương “3090/ubnd-ktn”, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Đề Xuất Hoàn Thiện Về Công Tác Văn Phòng Tại Ubnd, Văn Bản 686/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Kh 759/kh-ubnd Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Van Bản 3917/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Phú Yên, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2019 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Tính Kế Thừa, Tình Dục Thủa Hồng Hoang, Truyện Ngôn Tình Em Thua Bạn Thân Anh Rồi, Tình Dục Thủa Hồng Hoang Pdf, Tính Kế Thừa Của Cuộc Cách Mạng 4.0, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Thiên Tinh Vận Số, Dồn Điền Đổi Thửa Huyện Hiệp Hòa Tỉnh Bắc Giang, Báo Cáo Tình Hình Từ Thiện, Thiên Chúa Là Tình Yêu, Tính Chu Vi Diện Tích Thửa Ruộng Hình Chữ Nhật, Phương án Dồn Điền Đổi Thửa Xã Đoan Bái Huyện Hiệp Hòa Tỉnh Bắc Giang, Đề án 3713 Của Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Định Nghĩa 8 Tâm Thiện Dục Giới Tịnh Hảo, Đơn Đề Nghị Tách Thửa Hoặc Hợp Thửa Theo Mẫu Số 11/Đk, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Mẫu Báo Cáo Ubnd Tỉnh, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Kon Tum, Văn Bản Ubnd Tỉnh Gia Lai, Văn Bản Ubnd Tỉnh Phú Thọ, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Phú Yên, Chỉ Thị Ubnd Tỉnh, Văn Bản Ubnd Tỉnh, Chỉ Thị Số 06 Của Ubnd Tỉnh Lào Cai, Báo Cáo Ubnd Tỉnh, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh, Đề án Của Ubnd Tỉnh, Chỉ Thị Của Ubnd Tỉnh, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Đề án 375 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Văn Bản Số 2702/ubnd-xd Tỉnh Yên Bái, Văn Bản Đề án 375 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Văn Bản Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Đề án 500 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Mẫu Công Văn Ubnd Tỉnh, Đề án 844 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Mẫu Thông Báo Của Ubnd Tỉnh, Văn Bản Ubnd Tỉnh Lâm Đồng, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Văn Bản Ubnd Tỉnh Hà Giang, Đề án 3333 Của Ubnd Tỉnh Bến Tre, Tờ Trình Ubnd Tỉnh, Mẫu Tờ Trình Ubnd Tỉnh, Tờ Trình Của Ubnd Tỉnh, Chỉ Thị Số 25/ct-ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Công Văn Của Ubnd Tỉnh, Chỉ Thị Số 10 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Công Văn Ubnd Tỉnh Phú Yên, Kế Hoạch 566 Của Ubnd Tỉnh Hà Nam, Chỉ Thị 534 Của Ubnd Tỉnh Hậu Giang, Chỉ Thị 03 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Công Văn Ubnd Tỉnh, Chỉ Thị Số 10 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Chỉ Thị Số 22 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Tờ Trình Gửi Ubnd Tỉnh, Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Văn Bản Ubnd Tỉnh An Giang, Văn Bản Ubnd Tỉnh Nghệ An, Chỉ Thị Số 10 Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Văn Bản Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Qd 559-ubnd Tỉnh Đòng Nai, Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Đầu Tư Tỉnh Bắc Kạn Giai Đoạn 2016 2020, Chỉ Thị Số 17 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai,

Chỉ Thị 65 Của Ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Công Điện Của Ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ Tục Hành Chính Ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết Định 689/qĐ-ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Danh Bạ Điện Thoại Ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Biển Nào Thuộc Tỉnh Thừa Thiên Huế, Xuất Khẩu Lao Động Tại Tỉnh Thừa Thiên Huế, Danh Bạ Điện Thoại Huyện Uỷ Tỉnh Thừa Thiên Huế, Công Văn 1790, Ngày 11/8/2020 Của ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thừa Thiên Huế, Tìm Hiểu Tình Hình Tha Và Các Yếu Tố Liên Quan Tại Xã Thủy Vân, Huyện Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Hu, Tìm Hiểu Tình Hình Tha Và Các Yếu Tố Liên Quan Tại Xã Thủy Vân, Huyện Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Hu, Tìm Hiểu Tình Hình Tha Và Các Yếu Tố Liên Quan Tại Xã Thủy Vân, Huyện Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Hu, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Thủ Tục Hành Chính Thừa Thiên Huế, Danh Sách Mộ Liệt Sỹ Tại Thừa Thiên Huế, Danh Sách Khách Sạn Thừa Thiên Huế, Frenly House Hotel-131/4 Bà Triệu Thừa Thiên Huế, Triết Lý Nhân Sinh Của Thiền Đại Thừa Thời Lý – Trần, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Công Văn 2914/ubnd-cn Ngày 29/5/2008 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Công Văn 686/ubnd-kt Ngày 20/2/2020 Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, 3414/ubnd-kt Ngày 18/6/2019 Của Ubnd Tỉnh, Ubnd Tỉnh Bình Dương “3090/ubnd-ktn”, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Đề Xuất Hoàn Thiện Về Công Tác Văn Phòng Tại Ubnd, Văn Bản 686/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Kh 759/kh-ubnd Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Van Bản 3917/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Phú Yên, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2019 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Tính Kế Thừa, Tình Dục Thủa Hồng Hoang, Truyện Ngôn Tình Em Thua Bạn Thân Anh Rồi, Tình Dục Thủa Hồng Hoang Pdf, Tính Kế Thừa Của Cuộc Cách Mạng 4.0, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Thiên Tinh Vận Số, Dồn Điền Đổi Thửa Huyện Hiệp Hòa Tỉnh Bắc Giang, Báo Cáo Tình Hình Từ Thiện, Thiên Chúa Là Tình Yêu, Tính Chu Vi Diện Tích Thửa Ruộng Hình Chữ Nhật, Phương án Dồn Điền Đổi Thửa Xã Đoan Bái Huyện Hiệp Hòa Tỉnh Bắc Giang, Đề án 3713 Của Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Định Nghĩa 8 Tâm Thiện Dục Giới Tịnh Hảo, Đơn Đề Nghị Tách Thửa Hoặc Hợp Thửa Theo Mẫu Số 11/Đk,

Liên Hiệp Các Hội Khkt Tỉnh Thừa Thiên Huế

Các Bộ, ngành Trung ương làm việc với Tỉnh về triển khai Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị

Tin trong tỉnh

Mở rộng địa giới hành chính thành phố Huế

Theo định hướng tại Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định mở rộng địa giới hành chính đô thị để hình thành đô thị trung tâm với hai trục phát triển và các đô thị động lực gồm: thị xã Phong Điền, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, xây dựng đô thị Chân Mây. Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế; trong đó, đồng ý xây dựng đề án điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố Huế trên cơ sở tính đến các yếu tố đặc thù của Thừa Thiên Huế, trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định trong năm 2020; từng bước cụ thể hóa xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai và thực hiện theo quy hoạch chung thành phố Huế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo khoản 3 Điều 14 Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, quy định: ” Đối với đô thị được công nhận trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực mà phạm vi phân loại đô thị không trùng với phạm vi ranh giới đơn vị hành chính dự kiến thành lập thì khi xem xét thành lập phải rà soát để công nhận đô thị phù hợp với Nghị quyết này “. Do đó, việc rà soát, đánh giá chất lượng đô thị thành phố Huế mở rộng và đánh giá trình độ phát triển của các khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thành phố trước khi lập Đề án điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế theo các tiêu chí của đô thị loại I với phạm vi khu vực nội thành dự kiến mở rộng, gồm 27 phường hiện hữu thuộc thành phố Huế, 06 đơn vị hành chính cấp xã thuộc khu vực nội thành dự kiến và 07 xã thuộc khu vực ngoại thành là cần thiết và phù hợp với các quy định hiện hành.

Trên cơ sở yêu cầu phát triển khách quan của hệ thống đô thị Việt Nam cũng như của tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay, thực hiện định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030 và chiến lược phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 – 2020, việc mở rộng địa giới hành chính đô thị và thành lập các phường thuộc thành phố Huế là sự phản ánh đầy đủ vị thế, thực tiễn phát triển của Thừa Thiên Huế trong xu thế hội nhập; phù hợp với các định hướng, chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ; đồng thời, đây là định hướng hết sức cần thiết nhằm tạo ra những cơ hội mới để tiếp tục phát triển đô thị theo hướng bền vững trên cơ sở thế mạnh đặc trưng “văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh”.

Vì vậy, việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Huế và rà soát, đánh giá đô thị loại I đối với thành phố Huế sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và đánh giá các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của các khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế theo các quy định hiện hành là cần thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, hiện nay, diện tích thành phố Huế quá nhỏ, không đáp ứng với tốc độ phát triển đô thị, mật độ dân số toàn đô thị cao; nhiều diện tích thuộc vùng quy hoạch phát triển đô thị mới An Vân Dương lại nằm ngoài phạm vi địa giới hành chính thành phố nên công tác quản lý đô thị còn nhiều bất cập. Một vấn đề nữa là không gian đô thị Huế hiện hữu là đô thị di sản, cảnh quan thiên nhiên; dọc 2 bên bờ sông Hương (thuộc phạm vi thành phố Huế và các huyện, thị xã lân cận) có rất nhiều các di sản với mật độ dày đặc nhất là ở khu vực đầu nguồn sông Hương. Hơn nữa trong lịch sử thời kỳ Bình Trị Thiên thì thành phố Huế cũng đã từng có diện tích rất lớn trải dài theo hướng Đông – Tây (từ Thuận An, Hương Phong, Hải Dương lên đến Bình Điền) với tổng số 41 đơn vị hành chính cấp xã. Vì vậy, việc mở rộng thành phố Huế, Tỉnh mong muốn các xã, phường ven 2 bờ sông Hương đều thuộc về thành phố Huế để thuận lợi trong công tác quản lý, bảo tồn di sản, trục cảnh quan sông Hương (trục Đông – Tây), đồng thời phát triển theo hướng mở rộng về phía biển nhằm khai thác tiềm năng kinh tế biển và đầm phá.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho rằng việc mở rộng thành phố Huế là quan trọng, cấp bách; Bộ Xây dựng bày tỏ thống nhất cần phải mở rộng để đáp ứng yêu cầu phát triển. Đánh giá cao tỉnh Thừa Thiên Huế đã rất tích cực, chủ động tổ chức thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Bước đầu Tỉnh đã quyết liệt thực hiện việc xây dựng các đề án mở rộng địa giới, xây dựng bộ tiêu chí… là tiền đề để đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong chuyến làm việc lần này, sau buổi làm việc sáng nay, Đoàn công tác liên ngành tiếp tục khảo sát hiện trạng phát triển, bước đầu đánh giá các tiêu chuẩn của các đơn vị hành chính đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và thành lập đơn vị hành chính đô thị của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại Hội Đảng Bộ Thị Xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) Lần Thứ Xiv, Nhiệm Kỳ 2022

Trong 2 ngày (24, 25-6-2020), Đảng bộ thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đại hội điểm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế lựa chọn.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan UBKT Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương; Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cùng 234 đại biểu chính thức đại diện cho gần 4.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ thị xã tham dự Đại hội. Đồng chí Lê Trường Lưu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Lê Trường Lưu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phát biểu tại Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Hương Trà lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, quân và dân Hương Trà đã nỗ lực, phấn đấu, hầu hết các mục tiêu, chương trình trọng điểm và 19/21 chỉ tiêu đề ra đạt và vượt kế hoạch. Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở từng bước được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Trường Lưu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hương Trà đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ rõ một số tồn tại của Đảng bộ thị xã, như: Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và vị thế của thị xã; dịch vụ chưa có nét nổi trội, công nghiệp tăng trưởng chưa cao; sản xuất nông nghiệp manh mún; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội còn yếu; năng lực lãnh đạo, điều hành của một số cán bộ và tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế… Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Đảng bộ thị xã Hương Trà tiếp tục xác định công nghiệp là khâu đột phá, mang tính chiến lược trong quá trình phát triển kinh tế; thực hiện công tác xây dựng và quản lý đô thị hiệu quả; quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội; bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Đặc biệt, quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phải xem đây là nhiệm vụ then chốt, có vai trò quyết định để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 39 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hương Trà (khóa XIV) đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Thị ủy gồm 11 đồng chí; bầu Bí thư và các Phó Bí thư Thị ủy; UBKT Thị ủy 7 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2020-2025./.

Còn Bí Thư Thừa Thiên Huế Ăn Cướp Đang Bịnh Đươc Treo Chưa Kỉ Luật

Từ ngày 6/9 đến ngày 8/9 Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ VI dưới sự chủ trì của ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Sau khi xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Dương Anh Điền – nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, ông Lê Khắc Nam – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng và ông Đoàn Duy Linh – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy những khuyết điểm, vi phạm của ông Điền, ông Nam, ông Linh đã gây hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân 3 ông.

Trong quá trình kiểm điểm, cả 3 ông đã nghiêm túc, tự giác nhận rõ thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm của mình và tự nhận hình thức kỷ luật.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật ông Dương Anh Điền, ông Lê Khắc Nam bằng hình thức cảnh cáo; ông Đào Duy Linh bằng hình thức khiển trách.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Ban cán sự Đảng UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2010-2015 đã thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo UBND thành phố thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy về chủ trương nghiên cứu phương án bố trí các đài phun nước, kết hợp ánh sáng, kỹ xảo nghệ thuật ( Dự án nhạc nước), thực hiện không đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng đối với Dự án.

Đối với cá nhân các ông Dương Anh Điền, ông Lê Khắc Nam và ông Đoàn Duy Linh có các khuyết điểm, vi phạm: Vi phạm Quy định số 51-QĐ/TW, ngày 19/4/2007 của Ban Bí thư khóa X, Quy chế làm việc của Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng UBND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 trong việc quyết định phê duyệt đầu tư Dự án nhạc nước.

Thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện và vi phạm các quy định về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chi phí, quản lý hợp đồng, lựa chọn nhà thầu.

Những khuyết điểm, vi phạm của tập thể và cá nhân nêu trên dẫn đến Dự án nhạc nước còn dở dang, đến nay chưa thể nghiệm thu, thanh quyết toán, bàn giao, đưa vào sử dụng theo đúng mục tiêu, yêu cầu đã được phê duyệt, làm thất thoát, lãng phí cho ngân sách Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

Kỷ luật cán bộ Công ty cổ phần xăng dầu, dầu khí Phú Thọ

Thông báo về nội dung kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng cho biết đã xem xét, xử lý kỷ luật ông Lê Văn Quân, đảng viên Chi bộ Văn phòng, Đảng bộ Công ty cổ phần xăng dầu, dầu khí Phú Thọ thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, nguyên Bí thư Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Tổng công ty cổ phần Sông Hồng. Khi là Bí thư Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Tổng công ty cổ phần Sông Hồng, ông Quân đã quyết định giới thiệu đoàn viên với tổ chức đảng để xem xét, kết nạp đảng sai quy định.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật ông Quân bằng hình thức khiển trách.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã xem xét các báo cáo giám sát chuyên đề đối với: Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và một số cá nhân; Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu; Đảng đoàn và Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Ban cán sự đảng và ông Nguyễn Duy Thăng – Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Đảng đoàn Hội cựu chiến binh Việt Nam và Bí thư Đảng đoàn; Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Thông qua giám sát, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân và yêu cầu có biện pháp, giải pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.