Văn Bản Của Sở Giáo Dục An Giang / Top 4 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Văn Bản Sở Giáo Dục Đào Tạo Bình Phước

Văn Bản Sở Giáo Dục Đào Tạo Bình Phước, Công Văn 90 Sở Giáo Dục Bình Phước, Hướng Dẫn Bình Xét Danh Hiệu Nông Dân Sản Xuất Kinh Doanh Giỏi Bình Phước, Bình Phước, Văn Bản Sở Gd Bình Phước, Đề án 999 Của Tỉnh ủy Bình Phước, Tỉnh Bình Phước, Đáp án Đề Bình Phước 2019, Hội Nông Dân Bình Phước, Cong Van So 90 Sgddt Binh Phuoc, Công Văn 3605 Tỉnh Bình Phước, Đề Thi Học Sinh Giỏi Tỉnh Bình Phước, Cong Van So 90 Sgddt Binh Phuoc Ngay 10/1/2012, Công Văn Số 3830/sgdt Bình Phước Ngày 1/12/2020, Báo Cáo Tình Hình Đánh Giá Công Chức Năm 2019 Của Tỉnh Bình Phước, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a Của Tỉnh Bình Phước, Tình Hình Thực Hiện Chính Phủ Không Giấy Tại Tỉnh Bình Phước, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Thông Báo Tuyển Dụng Giáo Viên Sở Giáo Dục Đào Tạo Bình Định, An Phước, Nguyễn Phước Dự, Lý Luận Dạy Học Lê Phước Lộc, Ngô Văn Tăng Phước, Gia Phả Nguyễn Phước Tộc, Giáo án Em Yêu Hòa Bình, Kinh Phuoc Vu, 18 Thang 10, Thích Phước Tiến, Hoàng Phước Hiệp, Quy Hoạch Phường Mỹ Phước, Revit Nguyen Phuoc Du, Linh Phuoc Vu 16 Thang 10, Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Danh Sách Đại Lý An Phước Tại Hà Nội, Công Ty Tnhh Mtv Phước An, Danh Sách Công Ty Mỹ Phước 3, Danh Sách Công Ty Mỹ Phước 2, Danh Sách Công Ty Kcn Mỹ Phước 1, Danh Sách Cửa Hàng An Phước, Danh Sách Cửa Hàng An Phước Tại Hà Nội, Danh Bạ Giáo Dục Ninh Bình, Danh Sách Công Ty Trong Kcn Mỹ Phước 3, Danh Sách Khách Hàng Kcn Mỹ Phước 3, Danh Sách Doanh Nghiệp Kcn Mỹ Phước 3, Tộc Nguyễn – Quãng Nam – Quế Phuóc, Danh Sách Cửa Hàng An Phước Tphcm, Giáo Trình Quang Học Nguyễn Thế Bình, Bất Bình Đẳng Giới Trong Giáo Dục, 2a/24a Khu Phố Bình Đức P. Bình Hòa Tx. Thuận An Bình Dươngtctw 98, Nghe Bài Giảng Của Thầy Thích Phước Tiến, Danh Sách Khách Hàng Kcn Hiệp Phước, Dòng Họ Nguyễn Văn ở Quế Phước – Nông Sơn – Quảng Nam, Phiếu Giao Nhận Hồ Sơ Bhxh Bình Dương, Biên Bản Bình Bầu Giáo Viên Chủ Nhiệm Giỏi, Danh Sách Khách Hàng Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1, Bao Giao Thong Binh Duong Moi Nhatthuyet Trinh Ve Khu Pho 3khong, Bài Phát Biểu Của Nguyễn Thành Tâm Cựu Chiến Binh Phương13 Quận Tân Bình, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ Hiện Nòa Bình Dương, Mẫu Bản Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Đảng Viên, Đối Tượng Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Cuối, Phương Trình 5 Mũ X Bình Trừ 1 + 5 Mũ 3 Trừ X Bình = 26 Có Bao Nhiêu Nghiệm, Mẫu Giấy Xác Nhận Đang Diều Trị Tại Bệnh Viện Mỹ Phước, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình Năm 2013, A1/9 ấp 2 Xã Bình Hưng H. Bình Chánh Tp.hồ Chí Minh, Bản Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Năm 2016, Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Đối Với Cá Nhân , Mẫu Bản Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Năm 2012, Mẫu Bản Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Cá Nhân, Mẫu Bản Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Năm 2011, Đối Tượng Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Hàng Năm; Đối Tượng Đánh Giá Xếp Loại Chất Lượng Tổ Chức, Đối Tượng Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Hàng Năm; Đối Tượng Đánh Giá Xếp Loại Chất Lượng Tổ Chức, Kế Hoạch Khắc Phục Hạn Chế Khuyết Điểm Được Chỉ Ra Sau Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Năm 2016, Mẫu Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình, Bản Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình, Báo Cáo Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình, Bản Tự Phê Bình Và Phê Bình Của Đảng Viên, Nguyễn Phước Bảo ấn. Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Thành Công Của Hệ Thống Thông Tin Kế T, Nguyễn Phước Bảo ấn. Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Thành Công Của Hệ Thống Thông Tin Kế T, Phiếu Giao Nhận Hồ Sơ Xác Nhận Quá Trình Đóng Bhxh, Bhtn Tỉnh Bình Dương, Danh Sách Công Ty Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Ngô Thị Tuyết Mai, Nguyễn Như Bình (2016), Giáo Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Nxb Đh Kinh Tế Quốc, Ngô Thị Tuyết Mai, Nguyễn Như Bình (2016), Giáo Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Nxb Đh Kinh Tế Quốc , Bài Thu Hoạch Phê Bình Và Tự Phê Bình, Bản Tự Phê Bình Và Phê Bình Cá Nhân, Bình Luận Bình Ngô Đại Cáo, Lê Hải Bình, Vũ Hữu Bình, Vũ Hữu Bình 9, Bài Thi Mái ấm Bình Yên, Tự Phê Bình Và Phê Bình, Văn Bản Bình Ngô Đại Cáo, Bài Thi Vì Một Mái ấm Bình Yên, Bình Vôi, Mẫu Văn Bản Phê Bình, An Bình, Bảo Vệ Hòa Bình, ôn Tập Bình Ngô Đại Cáo, ôn Tập Bài Hát Em Yêu Hòa Bình,

Văn Bản Sở Giáo Dục Đào Tạo Bình Phước, Công Văn 90 Sở Giáo Dục Bình Phước, Hướng Dẫn Bình Xét Danh Hiệu Nông Dân Sản Xuất Kinh Doanh Giỏi Bình Phước, Bình Phước, Văn Bản Sở Gd Bình Phước, Đề án 999 Của Tỉnh ủy Bình Phước, Tỉnh Bình Phước, Đáp án Đề Bình Phước 2019, Hội Nông Dân Bình Phước, Cong Van So 90 Sgddt Binh Phuoc, Công Văn 3605 Tỉnh Bình Phước, Đề Thi Học Sinh Giỏi Tỉnh Bình Phước, Cong Van So 90 Sgddt Binh Phuoc Ngay 10/1/2012, Công Văn Số 3830/sgdt Bình Phước Ngày 1/12/2020, Báo Cáo Tình Hình Đánh Giá Công Chức Năm 2019 Của Tỉnh Bình Phước, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a Của Tỉnh Bình Phước, Tình Hình Thực Hiện Chính Phủ Không Giấy Tại Tỉnh Bình Phước, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Thông Báo Tuyển Dụng Giáo Viên Sở Giáo Dục Đào Tạo Bình Định, An Phước, Nguyễn Phước Dự, Lý Luận Dạy Học Lê Phước Lộc, Ngô Văn Tăng Phước, Gia Phả Nguyễn Phước Tộc, Giáo án Em Yêu Hòa Bình, Kinh Phuoc Vu, 18 Thang 10, Thích Phước Tiến, Hoàng Phước Hiệp, Quy Hoạch Phường Mỹ Phước, Revit Nguyen Phuoc Du, Linh Phuoc Vu 16 Thang 10, Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Danh Sách Đại Lý An Phước Tại Hà Nội, Công Ty Tnhh Mtv Phước An, Danh Sách Công Ty Mỹ Phước 3, Danh Sách Công Ty Mỹ Phước 2, Danh Sách Công Ty Kcn Mỹ Phước 1, Danh Sách Cửa Hàng An Phước, Danh Sách Cửa Hàng An Phước Tại Hà Nội, Danh Bạ Giáo Dục Ninh Bình, Danh Sách Công Ty Trong Kcn Mỹ Phước 3, Danh Sách Khách Hàng Kcn Mỹ Phước 3, Danh Sách Doanh Nghiệp Kcn Mỹ Phước 3, Tộc Nguyễn – Quãng Nam – Quế Phuóc, Danh Sách Cửa Hàng An Phước Tphcm, Giáo Trình Quang Học Nguyễn Thế Bình, Bất Bình Đẳng Giới Trong Giáo Dục, 2a/24a Khu Phố Bình Đức P. Bình Hòa Tx. Thuận An Bình Dươngtctw 98, Nghe Bài Giảng Của Thầy Thích Phước Tiến, Danh Sách Khách Hàng Kcn Hiệp Phước,

Công Văn 90 Sở Giáo Dục Bình Phước

Công Văn 90 Sở Giáo Dục Bình Phước, Văn Bản Sở Giáo Dục Đào Tạo Bình Phước, Cong Van So 90 Sgddt Binh Phuoc, Công Văn 3605 Tỉnh Bình Phước, Cong Van So 90 Sgddt Binh Phuoc Ngay 10/1/2012, Công Văn Số 3830/sgdt Bình Phước Ngày 1/12/2020, Hướng Dẫn Bình Xét Danh Hiệu Nông Dân Sản Xuất Kinh Doanh Giỏi Bình Phước, Báo Cáo Tình Hình Đánh Giá Công Chức Năm 2019 Của Tỉnh Bình Phước, Văn Bản Sở Gd Bình Phước, Bình Phước, Hội Nông Dân Bình Phước, Tỉnh Bình Phước, Đề án 999 Của Tỉnh ủy Bình Phước, Đáp án Đề Bình Phước 2019, Đề Thi Học Sinh Giỏi Tỉnh Bình Phước, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a Của Tỉnh Bình Phước, Tình Hình Thực Hiện Chính Phủ Không Giấy Tại Tỉnh Bình Phước, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Danh Sách Công Ty Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Công Ty Tnhh Mtv Phước An, Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Danh Sách Công Ty Kcn Mỹ Phước 1, Danh Sách Công Ty Mỹ Phước 3, Danh Sách Công Ty Mỹ Phước 2, Danh Sách Công Ty Trong Kcn Mỹ Phước 3, Danh Sách Khách Hàng Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1, Nguyễn Phước Bảo ấn. Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Thành Công Của Hệ Thống Thông Tin Kế T, Nguyễn Phước Bảo ấn. Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Thành Công Của Hệ Thống Thông Tin Kế T, Thông Báo Tuyển Dụng Giáo Viên Sở Giáo Dục Đào Tạo Bình Định, Danh Sách Công Ty Tại Khu Công Nghiệp Bình Xuyên, Danh Sách Công Ty Khu Công Nghiệp Bình Xuyên 1, Hsnl Công Ty Tnhh Tổng Công Ty Hòa Bình Minh, Công Ty Tnhh Tổng Công Ty Hòa Bình Minh, An Phước, Ngô Văn Tăng Phước, Gia Phả Nguyễn Phước Tộc, Nguyễn Phước Dự, Lý Luận Dạy Học Lê Phước Lộc, Giáo án Em Yêu Hòa Bình, Revit Nguyen Phuoc Du, Danh Sách Đại Lý An Phước Tại Hà Nội, Quy Hoạch Phường Mỹ Phước, Hoàng Phước Hiệp, Thích Phước Tiến, Linh Phuoc Vu 16 Thang 10, Kinh Phuoc Vu, 18 Thang 10, Danh Sách Cửa Hàng An Phước Tại Hà Nội, Danh Sách Cửa Hàng An Phước, Danh Bạ Giáo Dục Ninh Bình, Danh Sách Doanh Nghiệp Kcn Mỹ Phước 3, Danh Sách Khách Hàng Kcn Mỹ Phước 3, Tộc Nguyễn – Quãng Nam – Quế Phuóc, Danh Sách Cửa Hàng An Phước Tphcm, Mẫu Công Văn Phê Bình, Công Văn Phê Bình Cán Bộ, Công Văn Phê Bình, Bất Bình Đẳng Giới Trong Giáo Dục, Giáo Trình Quang Học Nguyễn Thế Bình, 2a/24a Khu Phố Bình Đức P. Bình Hòa Tx. Thuận An Bình Dươngtctw 98, Nghe Bài Giảng Của Thầy Thích Phước Tiến, Dòng Họ Nguyễn Văn ở Quế Phước – Nông Sơn – Quảng Nam, Danh Sách Khách Hàng Kcn Hiệp Phước, Công Văn 686 Bình Dương, Công Văn Bình Định, Mẫu Công Văn Phê Bình Nhắc Nhở, Công Văn Hỏa Tốc Bình Dương, Công Văn Bình Dương, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Cong Van Chi Dao Cuu Chien Binh, Công Văn Quảng Bình, Biên Bản Bình Bầu Giáo Viên Chủ Nhiệm Giỏi, Phiếu Giao Nhận Hồ Sơ Bhxh Bình Dương, Môdun Thpt 39: Phối Hợp Giữa Giáo Viên Với Gia Đình Và Cộng Đồng Trong Công Tác Giáo Dục Học Sinh T, Môdun Thpt 39: Phối Hợp Giữa Giáo Viên Với Gia Đình Và Cộng Đồng Trong Công Tác Giáo Dục Học Sinh T, Báo Cáo Tóm Tắt Tổng Kết Công Tác Hội Cựu Chien Binh, Hồ Sơ Năng Lực Công Ty Xây Dựng Hòa Bình, Báo Cáo Công Tác Bình Đẳng Giới, Thủ Tục Hồ Sơ Công Nhận Thương Binh, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Công An Thái Bình, Công Ty Du Lịch Bình Tiên, Báo Cáo Tài Chính Công Ty Bình Tiên, Bài Giải Về Trung Bình Cộng, Hồ Sơ Công Nhận Thương Binh, Toán 4 ôn Tập Về Tìm Số Trung Bình Cộng, Địa Chỉ Trường Sĩ Quan Công Binh, Danh Sách Công Ty Hòa Bình, Bao Giao Thong Binh Duong Moi Nhatthuyet Trinh Ve Khu Pho 3khong, Báo Cáo Tài Chính Của Công Ty Tnhh Bình Tiên, Chủ Trương Cho Công Ty Thái Bình Dương Làm Chủ Đầu Tư, Danh Sách Các Công Ty ở Dĩ An Bình Dương, Danh Sách Công Ty May Mặc Tại Bình Dương, Công Điện Khẩn Thái Bình, Danh Sách Các Công Ty Inox ở Tân Bình chúng tôi Danh Sách Công Ty ở Bình Dương, Thông Tư Hướng Dẫ Về Bình Xét Đánh Giá Cán Bộ Của Bộ Công An, Quản Lý Nhà Nước Về Đầu Tư Công Thành Phố Hòa Bình, Danh Sách Công Ty In Tại Bình Dương, Danh Sách Công Ty Quận Bình Tân, Công Văn Ubnd Tỉnh Bình Dương, Danh Sách Công Ty Gỗ Tại Bình Dương,

Công Văn 90 Sở Giáo Dục Bình Phước, Văn Bản Sở Giáo Dục Đào Tạo Bình Phước, Cong Van So 90 Sgddt Binh Phuoc, Công Văn 3605 Tỉnh Bình Phước, Cong Van So 90 Sgddt Binh Phuoc Ngay 10/1/2012, Công Văn Số 3830/sgdt Bình Phước Ngày 1/12/2020, Hướng Dẫn Bình Xét Danh Hiệu Nông Dân Sản Xuất Kinh Doanh Giỏi Bình Phước, Báo Cáo Tình Hình Đánh Giá Công Chức Năm 2019 Của Tỉnh Bình Phước, Văn Bản Sở Gd Bình Phước, Bình Phước, Hội Nông Dân Bình Phước, Tỉnh Bình Phước, Đề án 999 Của Tỉnh ủy Bình Phước, Đáp án Đề Bình Phước 2019, Đề Thi Học Sinh Giỏi Tỉnh Bình Phước, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a Của Tỉnh Bình Phước, Tình Hình Thực Hiện Chính Phủ Không Giấy Tại Tỉnh Bình Phước, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Danh Sách Công Ty Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Công Ty Tnhh Mtv Phước An, Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Danh Sách Công Ty Kcn Mỹ Phước 1, Danh Sách Công Ty Mỹ Phước 3, Danh Sách Công Ty Mỹ Phước 2, Danh Sách Công Ty Trong Kcn Mỹ Phước 3, Danh Sách Khách Hàng Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1, Nguyễn Phước Bảo ấn. Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Thành Công Của Hệ Thống Thông Tin Kế T, Nguyễn Phước Bảo ấn. Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Thành Công Của Hệ Thống Thông Tin Kế T, Thông Báo Tuyển Dụng Giáo Viên Sở Giáo Dục Đào Tạo Bình Định, Danh Sách Công Ty Tại Khu Công Nghiệp Bình Xuyên, Danh Sách Công Ty Khu Công Nghiệp Bình Xuyên 1, Hsnl Công Ty Tnhh Tổng Công Ty Hòa Bình Minh, Công Ty Tnhh Tổng Công Ty Hòa Bình Minh, An Phước, Ngô Văn Tăng Phước, Gia Phả Nguyễn Phước Tộc, Nguyễn Phước Dự, Lý Luận Dạy Học Lê Phước Lộc, Giáo án Em Yêu Hòa Bình, Revit Nguyen Phuoc Du, Danh Sách Đại Lý An Phước Tại Hà Nội, Quy Hoạch Phường Mỹ Phước, Hoàng Phước Hiệp, Thích Phước Tiến, Linh Phuoc Vu 16 Thang 10, Kinh Phuoc Vu, 18 Thang 10, Danh Sách Cửa Hàng An Phước Tại Hà Nội, Danh Sách Cửa Hàng An Phước, Danh Bạ Giáo Dục Ninh Bình, Danh Sách Doanh Nghiệp Kcn Mỹ Phước 3,

Giáo Viên Khổ Sở Với Phổ Cập Giáo Dục

LTS: Bên cạnh những lợi ích của việc phổ cập giáo dục đã mang lại, thì nó cũng mang đến biết bao phiền toái, khổ cực và mệt mỏi cho người giáo viên cũng như chất lượng giáo dục. Là một nhà giáo với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề – tác giả Thuận Phương thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình về việc phổ cập giáo dục thông qua bài viết này. Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Học sinh bỏ học, thầy cô phải bằng mọi cách vận động ra lớp. Học sinh học yếu cũng khó được quyền ở lại. Học sinh quá tuổi cũng không thể được nhận vào trường…là những câu chuyện đã được phản ánh rất nhiều trên báo chí thời gian qua.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ấy cũng bắt nguồn từ hai tiếng “phổ cập”.

Phổ cập đã làm khổ biết bao người, phổ cập đã làm giáo dục tràn lan tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp, phổ cập buộc thầy cô dối trá, buộc nhà trường làm láo để báo công…

Thế nên không ít người thắc mắc, phổ cập là gì mà mệt mỏi đến thế?

Điểm a Khoản 1 Điều 1 Nghị định 31/2011/NĐ-CP định nghĩa phổ cập giáo dục như sau: Phổ cập giáo dục là quá trình tổ chức để mọi công dân đều được học tập và đạt tới một trình độ học vấn tối thiểu theo quy định của Nhà nước.

Nhà nước thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Có thể nói điều khoản ghi trong Nghị định 31/2011/NĐ-CP là hoàn toàn đúng đắn và nhân văn.

Thế nhưng đến các cơ sở giáo dục vì thành tích, họ đã biến những điều tốt đẹp trên thành những nỗi ám ảnh không chỉ cho giáo viên, cho cán bộ quản lý các nhà trường mà còn làm cho không ít học sinh bị thiệt thòi trên con đường học tập.

Dạy một buổi, buổi đi điều tra phổ cập

Trước những năm 2000 giáo viên tiểu học phải quay chong chóng với việc điều tra phổ cập.

Thầy cô một buổi đến trường, buổi còn lại khi đi vào từng khu phố, thôn xóm để điều tra tình hình học sinh còn đi học (học lớp mấy?) hay đã bỏ học? (bỏ lớp nào?). Có lúc giáo viên lại phải ngồi với hàng chồng sổ sách ghi chép, rà soát, đối chiếu đến mờ hai con mắt.

Có số liệu về lập danh sách, ghi sổ điểm, sổ đăng bộ rồi thống kê, đối chiếu với những số liệu năm trước, giữa các xã phường, thôn xóm…rồi báo cáo cho giáo viên phụ trách chuyên phổ cập của trường.

Nhiều khi làm ngày không kịp thì đêm về vẫn phải vật vã với những số liệu ấy.

Dạy học có thể lơ là bởi không ai biết nhưng phổ cập lại không thể sai vì bị cấp trên kiểm tra, đối chiếu thường xuyên.

Nếu chỉ có thế cũng chẳng có gì đáng nói. Khổ nhất là các số liệu được thống kê giữa thực tế và hồ sơ lưu không khớp nhau.

Có những gia đình hộ khẩu một nơi lại ở một nẻo hay mỗi nơi một cuốn hộ khẩu…Thế nên khi thống kê thôn xóm nào cũng có tên.

Hoặc có những hộ vẫn sinh sống tại địa phương bao nhiêu năm nhưng lại không được ghi tên vào sổ.

Số liệu chọi nhau, đi điều tra lại vừa mất thời gian mà chắc gì đã khớp? Thế rồi làm “ma”, làm khống, sao cho các số liệu khớp nhau.

Có những học sinh vẫn còn sống nhưng lại được đưa vào danh sách đã “chết” và ngược lại. Có người nói đùa đó là kiểu “dìm trong biển máu”. Cũng nhờ thế mới có được số liệu khớp giữa các trường, các xã phường để báo cáo.

Học sinh không thể lưu ban

Cái vất vã của việc điều tra, làm khớp số liệu cũng không thể so với việc thầy cô phải khốn khổ, mệt mỏi với việc học sinh không thể ở lại lớp (có chăng con số vô cùng ít ỏi).

Chưa bao giờ thầy cô thấy cảnh phụ huynh chạy theo níu áo: “cô (thầy) ơi cho con tôi ở lại lớp” như bây giờ. Dù đau lòng cũng phải cương quyết từ chối. Thế là nạn học sinh ngồi nhầm lớp xuất phát từ đây.

Phổ cập giáo dục tiểu học đã khổ, phổ cập đúng độ tuổi càng mệt hơn nhiều. Học sinh lại càng khó có cơ hội lưu ban, vì sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều chỉ tiêu liên đới khác.

Năm 2000, Việt Nam đã hoàn thành Phổ cập giáo dục tiểu học, giáo viên thở dài như trút đi gánh nặng thì từ năm 2001, tiếp tục thực hiện Phổ cập giáo dục trung học cơ sở “… phổ cập trung học cơ sở; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và chống mù chữ.”

Theo đó, hàng năm, hầu hết học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đều tiếp tục vào học trung học cơ sở.

Bậc tiểu học bỏ thi tốt nghiệp, hầu như tất cả học sinh đều hoàn thành chương trình tiểu học và được tuyển vào lớp 6, trong đó có không ít học sinh có lực học yếu, kém.

Phổ cập bậc trung học cơ sở giai đoạn 2001-2010 được nêu rõ tại Nghị quyết số 41/2000/NQ-QH10 ngày 12/9/2000 của Quốc hội khóa X:

“Phải bảo đảm cho hầu hết thanh niên, thiếu niên sau khi tốt nghiệp tiểu học tiếp tục học tập để đạt trình độ trung học cơ sở trước khi hết tuổi 18, đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Để thực hiện Nghị quyết ấy, học sinh trung học cơ sở cũng không bị giáo viên khắt khe như trước đây vì chính thầy cô cũng sợ các em nghỉ học.

Thế là lên lớp, giáo viên không chỉ dạy mà còn phải “dỗ”. Học sinh lười học, hư hơn một phần cũng vì thầy cô dễ dãi.

Phổ cập chất lượng cấp tốc

Những học sinh bỏ học giữa chừng được lên danh sách tổng động viên đi học vào các buổi tối để nâng cao trình độ.

Do đã chán học dù được thầy cô năn nỉ, động viên nhiều em cũng cương quyết không đến lớp học dù được cấp giấy, bút viết, cặp, sách và vở.

Không thể báo cáo rằng “không thể vận động học sinh ra lớp”. Giáo viên phổ cập liên kết với hiệu trưởng nhà trường lên danh sách khống, mở lớp ban đêm để dạy.

Lớp học danh sách gần hai chục em nhưng đôi khi chỉ có vài em đi học. Đêm học, đêm nghỉ, học nhởn nhơ cho có và đến ngày tháng quy định cũng lên lớp, tốt nghiệp.

Học kiểu này, dù có bằng tốt nghiệp cấp 2, dù được công nhận đã hoàn thành chương trình thì trình độ của các em cũng chẳng được cải thiện là bao nếu không muốn nói rằng không được gì cả.

Đến nay, sau hơn 20 năm thực hiện công tác phổ cập giáo dục của hai bậc học, trong các bản báo cáo, nhiều địa phương đã tự tin khẳng định rằng:

“Địa phương đã hoàn thành tốt công tác phổ cập đúng độ tuổi. Chất lượng giáo dục được nâng lên…”.

Nhưng ngoài thực tế phải nói rằng, chất lượng giáo dục tuột dốc như ngày nay có một phần rất lớn ở việc thực hiện phổ cập tại nhiều địa phương trong cả nước.

Bởi thế, hầu như tất cả giáo viên đều ước mong, tới đây, giáo dục sẽ không còn phổ cập, để không còn thấy cảnh thực hiện phổ cập bằng mọi giá như thời gian vừa qua.

Ai muốn học, ai học được thì cứ phát huy, ai không có khả năng học lên thì học nghề hay làm các công việc tự do khác.

Có thế, chất lượng giáo dục mới được nâng lên và tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp sẽ không còn nữa.

Đi học chỉ có ý nghĩa và giá trị khi người học cảm thấy đó là một nhu cầu không thể thiếu. Nhà nước chỉ có thể tạo điều kiện cho họ được đến trường, không ai có thể học thay họ.

Nhưng với cách làm “phổ cập giáo dục” như hiện nay, vô hình trung chủ trương nhân văn “ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” lại biến thành những chính sách mang nặng biểu hiện ngụy tạo thành tích cho một số cá nhân hưởng lợi, nhưng lại tạo ra sự giả dối và làm biến dạng giáo dục, gây khổ sở cho giáo viên.

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Bình Dương

KHẨN: Cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Kính gửi:

– Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;

– Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, các trường phổ thông có nhiều cấp học;

– Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương;

– Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã;

– Các cơ sở giáo dục trực thuộc ngành Giáo dục tỉnh Bình Dương.

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 365/BGDĐT-GDTC ngày 01/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho phép học sinh được nghỉ học để phòng, chống dịch nCoV,

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục nêu trên khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

-      Thông báo cho học sinh, học viên các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương được phép nghỉ học từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 08/02/2020. Nếu tình hình dịch bệnh không có diễn biến bất thường thì tổ chức cho học sinh đi học lại bình thường vào ngày 10/02/2020 (thứ Hai).

-      Phối hợp với ngành y tế tại địa phương trong việc thực hiện phòng, chống dịch nCoV và tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã được Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tại Công văn số 139/SGDĐT-CTTTPC ngày 02/02/2020 về việc triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Dương nghiêm túc thực hiện./.