Văn Bản Pháp Luật Hà Tĩnh

Pháp Luật Có Mấy Đặc Tính? Trình Bày Nội Dung Của Mỗi Đặc Tính. Lấy Ví Dụ Cụ Thể Để Minh Hoạ Mỗi Đặc, Pháp Luật Có Mấy Đặc Tính? Trình Bày Nội Dung Của Mỗi Đặc Tính. Lấy Ví Dụ Cụ Thể Để Minh Hoạ Mỗi Đặc, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Văn Bản Pháp Luật Hà Tĩnh, Văn Bản Pháp Luật Không Có Tính Khả Thi, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Nghệ An, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh An Giang, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Quảng Nam, Văn Bản Pháp Luật Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Hưng Yên, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Văn Bản Pháp Luật Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Biểu Tình Trái Pháp Luật, Bài Tập Tình Huống Lý Luận Pháp Luật, Báo Cáo Tình Hình Hợp Tác Quốc Tế Về Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Bài Tập Tình Huống Về Nhà Nước Và Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Báo Cáo Tình Hình Thi Hành Pháp Luật Năm 2024, Báo Cáo Tình Hình Hợp Tác Quốc Tế Về Pháp Luật Năm 2024, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Bảo Hộ Chương Trình Máy Tính Theo Pháp Luật Việt Nam, Pháp Luật Của Việt Nam Về ưu Đãi Đầu Tư Với Thực Tiễn ở Tỉnh Quảng Bình, Luận Văn Thạc Sĩ Pháp Luật Của Việt Nam Về ưu Đãi Đầu Tư Với Thực Tiễn ở Tỉnh Quảng Bình, Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống Người Nước Ngoài Vi Phạm Pháp Luật, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Biện Pháp Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật Và Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Là Gì Có Mấy Loại Văn Bản Pháp Luật, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2024/qh13, Văn Bản Pháp Luật Hiến Pháp, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Pháp Lý Cao Nhất, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2024, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Luật Lao Động, Vai Trò Của Luật Sư:luật Sư Bảo Vệ Quyền Và Lợi ích Hợp Pháp Cho Nguyên Đơn, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Trường Đại Học Luật Hà Nội, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Học Luật Hà Nội, Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 1996, Luật Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Mẫu Lý Lịch Tư Pháp Tỉnh Phú Thọ, Đề Thi Phương Pháp Tính, Đề Thi Môn Phương Pháp Tính, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Bài Tham Luận Về Quản Lý Rèn Luyện Kỷ Luật , Chấp Hành Pháp Luật Trong Quân Đội, Đề Cương Phương Pháp Tính, Đề Thi Phương Pháp Tính Và Matlab, Hãy Kể Tên 6 Tỉnh Nam Kỳ Thời Pháp Thuộc, Truyện Ngôn Tình Pháp Y, Ghi Ten Các Tỉnh Bị Pháp Chiếm Vào Các Chỗ Chấm , Bài Giải Phương Pháp Tính, Thủ Tục Chuyển Đổi Phương Pháp Tính Thuế, Thủ Tục Thay Đổi Phương Pháp Tính Thuế, Thủ Tục Thay Đổi Phương Pháp Tính Giá Xuất Kho, Giáo Trình Phương Pháp Tính, Thủ Tục Đăng Ký Phương Pháp Tính Thuế Gtgt, Thủ Tục Chuyển Đổi Phương Pháp Tính Thuế Gtgt, Phương Pháp Tính Chỉ Số Trong Nguyên Lý Thống Kê, Nội Dung Và Phương Pháp Lập Báo Cáo Tình Hình Tài Chính, 3 Bài Thơ Nói Lên Tinh Thần Quyết Tâm Đánh Pháp Cứu Nước Của Nhân Dân Ta, Cac Giai Phap Phat Trien Kinh Te Tinh Bac Giang, Hãy Phân Tích ưu Và Nhược Điểm Của Phương Pháp Chi Phí ước Tính, Văn Bản Pháp Luật Mẫu, Sổ Tay Pháp Luật, Sự Tồn Tại Của Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Sở Hữu Trí Tuệ, Tư Duy Pháp Lý Của Luật Sư Pdf, 5 Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Mới Về Đất Đai, Văn Bản Pháp Luật Mới, Văn Bản Pháp Luật Y Tế, Văn Bản Pháp Luật Hà Nội,

Pháp Luật Có Mấy Đặc Tính? Trình Bày Nội Dung Của Mỗi Đặc Tính. Lấy Ví Dụ Cụ Thể Để Minh Hoạ Mỗi Đặc, Pháp Luật Có Mấy Đặc Tính? Trình Bày Nội Dung Của Mỗi Đặc Tính. Lấy Ví Dụ Cụ Thể Để Minh Hoạ Mỗi Đặc, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Văn Bản Pháp Luật Hà Tĩnh, Văn Bản Pháp Luật Không Có Tính Khả Thi, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Nghệ An, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh An Giang, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Quảng Nam, Văn Bản Pháp Luật Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Hưng Yên, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Văn Bản Pháp Luật Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Biểu Tình Trái Pháp Luật, Bài Tập Tình Huống Lý Luận Pháp Luật, Báo Cáo Tình Hình Hợp Tác Quốc Tế Về Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Bài Tập Tình Huống Về Nhà Nước Và Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Báo Cáo Tình Hình Thi Hành Pháp Luật Năm 2024, Báo Cáo Tình Hình Hợp Tác Quốc Tế Về Pháp Luật Năm 2024, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Bảo Hộ Chương Trình Máy Tính Theo Pháp Luật Việt Nam, Pháp Luật Của Việt Nam Về ưu Đãi Đầu Tư Với Thực Tiễn ở Tỉnh Quảng Bình, Luận Văn Thạc Sĩ Pháp Luật Của Việt Nam Về ưu Đãi Đầu Tư Với Thực Tiễn ở Tỉnh Quảng Bình, Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống Người Nước Ngoài Vi Phạm Pháp Luật, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Biện Pháp Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật Và Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Là Gì Có Mấy Loại Văn Bản Pháp Luật, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam,

Hà Tĩnh: Quán Triệt, Thực Hiện Nghiêm Túc Các Nghị Quyết, Kết Luận Của Tỉnh Ủy

Sáng 6/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy về công tác nội chính, Kết luận số 28-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng; nghe báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, kết quả hội nghị lần thứ XII Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn tỉnh.Sáng 6/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy về công tác nội chính, Kết luận số 28-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng; nghe báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, kết quả hội nghị lần thứ XII Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy tham dự.

Tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật, đấu tranh với các loại tội phạm, phòng chông tham nhũng, lãng phí; đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh chính trị, TTATXH phục vụ phát triển KT-XH nhanh, hiệu quả và bền vững; nâng cao chất lượng và tăng cường sự phối hợp trong công tác nội chính; củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động, tăng cường đầu tư hỗ trợ nguồn lực cho các cơ quan nội chính;

Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát trong thực hiện các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí; chủ động hợp tác quốc tế về công tác nội chính theo đúng đường lối của Đảng và theo phân cấp…

Tiếp đó, hội nghị nghe Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái trình bày các nội dung Kết luận số 28-KL/TU về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, trong đó nhấn mạnh: các tổ chức Đảng, cấp ủy và UBKT các cấp cần tiếp tục nắm vững quan điểm về kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo, là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng; kỷ luật là sức mạnh của Đảng. Từ đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng theo hướng chủ động, thường xuyên, toàn diện, đảm bảo quy định, quy trình;

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện các vi phạm để kiểm tra, uốn nắn, phòng ngừa nhất là đối với cán bộ, đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội, xã hội – nghề nghiệp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan UBKT và cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp ngày càng phát triển đủ mạnh để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ…

Hội nghị cũng nghe Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2024; Hội nghị lần thứ XII của BCH Trung ương (khóa XI) với các nội dung trọng tâm về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2024-2024; công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XII…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn khẳng định: Nghị quyết 10 của BCH Đảng bộ tỉnh về công tác nội chính là xuất phát từ tình hình thực tiễn phát triển của tỉnh hiện nay và những yêu cầu cấp thiết đặt ra trong quá trình phát triển thời gian tới. Vì vậy, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp uỷ, chính quyền, các ngành, cấp, trước hết là người đứng đầu; tuyên tuyền nâng cao nhận thức, ý thức cho mọi cán bộ, đảng viên về công tác nội chính, coi đây là nhiệm vụ hệ trọng, thường xuyên; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; thực hiện phòng ngừa từ xa, từ trước và nếu xảy ra vụ việc phức tạp thì phải giải quyết ngay từ cơ sở;

Thường xuyên theo dõi, bám sát địa bàn, sát dân, chủ động nắm chắc tình hình, dự báo sát tình hình, có các phương án để xử lý kịp thời, dứt điểm khi có vụ việc xảy; nâng cao chất lượng tham mưu các vấn đề pháp luật, trước hết là tham mưu ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền; tập trung nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử và xử lý các vụ việc, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, dư luận quan tâm…

Về Kết luận 28, yêu cầu cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp nhanh chóng triển khai quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung kết luận, gắn với triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát của ban thường vụ cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương, đơn vị tổ chức học tập, bồi dưỡng về kiểm tra, giám sát đảm bảo nghiêm túc, chất lượng.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, phổ biến kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Hội nghị lần thứ XII BCH Trung ương (khóa XI) đến tận cán bộ, đảng viên và nhân dân; chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung học tập NQ của ĐH lần thứ XVIII để sớm đưa NQ vào cuộc sống; chuẩn bị nội dung báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010-2024, tổng kết xây dựng Đảng vào cuối năm;

Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND hoàn chỉnh các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh vào cuối năm.

Các đơn vị, sở ngành, địa phương triển khai vụ đông năm 2024, vụ xuân 2024 và kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2024, nhất là gieo trồng các loại cây rau, màu; tăng cường các biện pháp tài chính ngân sách, quản lý thị trường; đảm bảo an ninh trật tự, nhất là tại Khu kinh tế Vũng Áng, Chợ thị xã Kỳ Anh, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh thời điểm cuối năm và Tết Bính Thân 2024; chuẩn bị tốt để tổ chức kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du.

Theo Baohatinh.vn

Hà Tĩnh Công Bố 5 Quyết Định Của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Về Công Tác Cán Bộ

Sáng 16/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Cùng dự có: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn …

…Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng dự hội nghị.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Đình Hà công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 16-QĐ/TU ngày 13/11/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh quyết định phân công đồng chí Trần Thế Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy thôi giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng tặng hoa chúc mừng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng.

Theo Quyết định số 15-QĐ/TU ngày 13/11/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động đồng chí Trương Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến nhận công tác tại cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Theo Quyết định số 17-QĐ/TU ngày 13/11/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động đồng chí Hà Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Giám đốc Sở Tài chính, đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Theo Quyết định số 18-QĐ/TU ngày 13/11/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến nhận công tác tại cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Theo Quyết định số 19-QĐ/TU ngày 13/11/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đến nhận công tác tại cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng tặng hoa chúc mừng các đồng chí tân Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí vừa được điều động, bổ nhiệm

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chúc mừng các đồng chí vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công, điều động, bổ nhiệm các chức danh. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, khóa XIX ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí. Đây đều là những đồng chí đã được rèn luyện trong nhiều môi trường công tác khác nhau, kinh qua nhiều chức vụ, có nhiều kinh nghiệm, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì sự phát triển chung của tỉnh. Việc phân công lại một số chức danh và bổ nhiệm mới nhằm tạo môi trường, điều kiện để các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy năng lực, sở trường; xây dựng tập thể Ban Thường vụ đoàn kết, thống nhất, trí tuệ, dân chủ.

Trên cương vị công tác mới, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn và tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy những mặt ưu điểm; đột phá trong cách nghĩ, cách làm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực đóng góp để lĩnh vực mình phụ trách gặt hái được nhiều kết quả, góp phần cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sớm đi vào cuộc sống.

“Ngoài việc phát huy tối đa tinh thần, trách nhiệm của một Ủy viên Ban Thường vụ, đề nghị các đồng chí phải thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng bộ máy cốt cán của các địa phương triển khai tốt nhiệm vụ chính trị” – Bí thư Tỉnh ủy lưu ý.

Dự báo khó khăn, thuận lợi trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tăng cường công tác phối hợp giữa các ban Đảng; tham mưu kịp thời hơn các nội dung được phân công phụ trách để công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng đi vào chiều sâu; đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đại diện các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, tân Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải bày tỏ cảm ơn sự tín nhiệm, giúp đỡ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, các đồng chí được phân công nhiệm vụ mới tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ thường xuyên của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và tập thể các cơ quan, đơn vị, đồng nghiệp. “Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ được giao phó, gửi gắm với quyết tâm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đi vào cuộc sống” – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải khẳng định.

Hà Tĩnh: Tỉnh Ủy Gửi “Bài Phát Biểu” Cho Tân Chủ Tịch Tỉnh Nghiên Cứu, Thực Hiện

Ngày 16/7/2024, ông Nguyễn Thanh Điện, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh có văn bản số 1108-CV/VPTU về việc gửi bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy cho ông Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Nội dung văn bản nêu rõ: “Ngày 15/7/2024, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chúc mừng đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Võ Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Nhuần, Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy xin gửi Bài Phát biểu nói trên để đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, cụ thể hóa trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ”.

Được biết trước đó, ngày 15/7/2024, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII, sau khi giới thiệu và bầu ông Trần Tiến Hưng giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngoài việc phân tích những thuận lợi, khó khăn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh mong muốn ông Trần Tiến Hưng kiên định, kiên trì thực hiện tốt lời hứa trước HĐND và cử tri tỉnh nhà, nói đi đôi với làm. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh mong muốn 04 vấn đề sau:

Thứ nhất, chủ động bố trí mọi việc hợp lý; sớm thích nghi với môi trường công tác mới; xả thân, sâu sát với công việc, với cơ sở; kế thừa những thành quả của các nhiệm kỳ trước và hiện tại để ổn định, đổi mới, sáng tạo, tìm động lực mới cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong thời gian tới.

Thứ hai, trong công tác lãnh đạo, điều hành luôn tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ của tập thể UBND tỉnh nhưng cũng phải thực hiện đúng vai cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh; đoàn kết, thống nhất; phân công, phân cấp rõ ràng; tăng cường quản lý nhà nước về mọi lĩnh vực. Tập trung quyết liệt về cải cách hành chính; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quyết liệt, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung, vì sự phát triển của tỉnh nhà.

Thứ ba, lấy sản phẩm, kết quả cụ thể, toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, vì sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh làm thước đo sự lãnh đạo, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thứ tư, tăng cường chỉ đạo, điều hành về công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; đảm bảo ổn định để phát triển; phát triển nhưng phải giữ được ổn định.

Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Hà Tĩnh Diễn Ra Từ 14

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng chủ trì Hội nghị rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Đại hội có sự tham dự của 347 đại biểu chính thức. Trong đó có 51 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024 – 2024 (đương nhiệm) và 296 đại biểu được bầu tại đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2024 – 2025. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh cũng sẽ vinh dự đón gần 100 đại biểu khách mời là các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các ban, bộ, ngành; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ…

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024 – 2024; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2024 – 2025.

Hiện nay các phần việc chuẩn bị cho Đại hội cơ bản được hoàn tất. Cùng với đó, các cơ quan báo chí trên địa bàn đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, với nhiều bản tin, chuyên trang, chuyên mục đề cập những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực của Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua; khí thế sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới.

Các công trình, phong trào thi đua hướng tới chào mừng đại hội Đảng các cấp cũng đang được các địa phương, đơn vị sôi nổi thực hiện.

Hình ảnh tại Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho biết, Hà Tĩnh đã chuẩn bị văn kiện chu đáo, nghiêm túc, bài bản, khoa học; công tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy trình theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Xác định văn kiện là cốt lõi tại Đại hội, việc xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm đã được thực hiện một cách bài bản, kỹ lưỡng. Qua đó đã đánh giá đúng những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tình hình phát triển KT-XH, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, bám sát tinh thần các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng và thực tiễn của tỉnh.

Trong quá trình chuẩn bị các văn kiện, tỉnh đã xây dựng 9 chuyên đề chuyên sâu tổng kết thực tiễn, góp phần đưa các văn kiện đi vào chiều sâu. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí cán bộ lão thành, con em xa quê và trong Nhân dân.

Đề án nhân sự đã được tỉnh xây dựng kỹ lưỡng, khách quan, dân chủ, minh bạch, đúng quy định, quy trình 5 bước. Tỉnh cũng đã kịp thời tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2024-2024 và tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2024-2024, thông qua kết luận phương hướng công tác nhân sự nhiệm kỳ 2024-2025. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX gồm 53 đồng chí (giảm gần 5% so với nhiệm kỳ 2024-2024). Danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu 59 đồng chí, số dư 6/53 đồng chí, tỷ lệ 11,3%./.