Văn Bản Của Tỉnh Ủy Hà Tĩnh / Top 9 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Văn Bản Pháp Luật Hà Tĩnh

Pháp Luật Có Mấy Đặc Tính? Trình Bày Nội Dung Của Mỗi Đặc Tính. Lấy Ví Dụ Cụ Thể Để Minh Hoạ Mỗi Đặc, Pháp Luật Có Mấy Đặc Tính? Trình Bày Nội Dung Của Mỗi Đặc Tính. Lấy Ví Dụ Cụ Thể Để Minh Hoạ Mỗi Đặc, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Văn Bản Pháp Luật Hà Tĩnh, Văn Bản Pháp Luật Không Có Tính Khả Thi, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Nghệ An, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh An Giang, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Quảng Nam, Văn Bản Pháp Luật Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Hưng Yên, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Văn Bản Pháp Luật Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Biểu Tình Trái Pháp Luật, Bài Tập Tình Huống Lý Luận Pháp Luật, Báo Cáo Tình Hình Hợp Tác Quốc Tế Về Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Bài Tập Tình Huống Về Nhà Nước Và Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Báo Cáo Tình Hình Thi Hành Pháp Luật Năm 2019, Báo Cáo Tình Hình Hợp Tác Quốc Tế Về Pháp Luật Năm 2019, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Bảo Hộ Chương Trình Máy Tính Theo Pháp Luật Việt Nam, Pháp Luật Của Việt Nam Về ưu Đãi Đầu Tư Với Thực Tiễn ở Tỉnh Quảng Bình, Luận Văn Thạc Sĩ Pháp Luật Của Việt Nam Về ưu Đãi Đầu Tư Với Thực Tiễn ở Tỉnh Quảng Bình, Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống Người Nước Ngoài Vi Phạm Pháp Luật, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Biện Pháp Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật Và Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Là Gì Có Mấy Loại Văn Bản Pháp Luật, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Văn Bản Pháp Luật Hiến Pháp, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Pháp Lý Cao Nhất, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2015, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Luật Lao Động, Vai Trò Của Luật Sư:luật Sư Bảo Vệ Quyền Và Lợi ích Hợp Pháp Cho Nguyên Đơn, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Trường Đại Học Luật Hà Nội, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Học Luật Hà Nội, Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 1996, Luật Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Mẫu Lý Lịch Tư Pháp Tỉnh Phú Thọ, Đề Thi Phương Pháp Tính, Đề Thi Môn Phương Pháp Tính, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Bài Tham Luận Về Quản Lý Rèn Luyện Kỷ Luật , Chấp Hành Pháp Luật Trong Quân Đội, Đề Cương Phương Pháp Tính, Đề Thi Phương Pháp Tính Và Matlab, Hãy Kể Tên 6 Tỉnh Nam Kỳ Thời Pháp Thuộc, Truyện Ngôn Tình Pháp Y, Ghi Ten Các Tỉnh Bị Pháp Chiếm Vào Các Chỗ Chấm , Bài Giải Phương Pháp Tính, Thủ Tục Chuyển Đổi Phương Pháp Tính Thuế, Thủ Tục Thay Đổi Phương Pháp Tính Thuế, Thủ Tục Thay Đổi Phương Pháp Tính Giá Xuất Kho, Giáo Trình Phương Pháp Tính, Thủ Tục Đăng Ký Phương Pháp Tính Thuế Gtgt, Thủ Tục Chuyển Đổi Phương Pháp Tính Thuế Gtgt, Phương Pháp Tính Chỉ Số Trong Nguyên Lý Thống Kê, Nội Dung Và Phương Pháp Lập Báo Cáo Tình Hình Tài Chính, 3 Bài Thơ Nói Lên Tinh Thần Quyết Tâm Đánh Pháp Cứu Nước Của Nhân Dân Ta, Cac Giai Phap Phat Trien Kinh Te Tinh Bac Giang, Hãy Phân Tích ưu Và Nhược Điểm Của Phương Pháp Chi Phí ước Tính, Văn Bản Pháp Luật Mẫu, Sổ Tay Pháp Luật, Sự Tồn Tại Của Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Sở Hữu Trí Tuệ, Tư Duy Pháp Lý Của Luật Sư Pdf, 5 Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Mới Về Đất Đai, Văn Bản Pháp Luật Mới, Văn Bản Pháp Luật Y Tế, Văn Bản Pháp Luật Hà Nội,

Pháp Luật Có Mấy Đặc Tính? Trình Bày Nội Dung Của Mỗi Đặc Tính. Lấy Ví Dụ Cụ Thể Để Minh Hoạ Mỗi Đặc, Pháp Luật Có Mấy Đặc Tính? Trình Bày Nội Dung Của Mỗi Đặc Tính. Lấy Ví Dụ Cụ Thể Để Minh Hoạ Mỗi Đặc, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Văn Bản Pháp Luật Hà Tĩnh, Văn Bản Pháp Luật Không Có Tính Khả Thi, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Nghệ An, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh An Giang, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Quảng Nam, Văn Bản Pháp Luật Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Hưng Yên, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Văn Bản Pháp Luật Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Biểu Tình Trái Pháp Luật, Bài Tập Tình Huống Lý Luận Pháp Luật, Báo Cáo Tình Hình Hợp Tác Quốc Tế Về Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Bài Tập Tình Huống Về Nhà Nước Và Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Báo Cáo Tình Hình Thi Hành Pháp Luật Năm 2019, Báo Cáo Tình Hình Hợp Tác Quốc Tế Về Pháp Luật Năm 2019, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Bảo Hộ Chương Trình Máy Tính Theo Pháp Luật Việt Nam, Pháp Luật Của Việt Nam Về ưu Đãi Đầu Tư Với Thực Tiễn ở Tỉnh Quảng Bình, Luận Văn Thạc Sĩ Pháp Luật Của Việt Nam Về ưu Đãi Đầu Tư Với Thực Tiễn ở Tỉnh Quảng Bình, Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống Người Nước Ngoài Vi Phạm Pháp Luật, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Biện Pháp Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật Và Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Là Gì Có Mấy Loại Văn Bản Pháp Luật, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam,

Hà Tĩnh: Tỉnh Ủy Gửi “Bài Phát Biểu” Cho Tân Chủ Tịch Tỉnh Nghiên Cứu, Thực Hiện

Ngày 16/7/2019, ông Nguyễn Thanh Điện, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh có văn bản số 1108-CV/VPTU về việc gửi bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy cho ông Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Nội dung văn bản nêu rõ: “Ngày 15/7/2019, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chúc mừng đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Võ Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Nhuần, Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy xin gửi Bài Phát biểu nói trên để đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, cụ thể hóa trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ”.

Được biết trước đó, ngày 15/7/2019, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII, sau khi giới thiệu và bầu ông Trần Tiến Hưng giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngoài việc phân tích những thuận lợi, khó khăn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh mong muốn ông Trần Tiến Hưng kiên định, kiên trì thực hiện tốt lời hứa trước HĐND và cử tri tỉnh nhà, nói đi đôi với làm. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh mong muốn 04 vấn đề sau:

Thứ nhất, chủ động bố trí mọi việc hợp lý; sớm thích nghi với môi trường công tác mới; xả thân, sâu sát với công việc, với cơ sở; kế thừa những thành quả của các nhiệm kỳ trước và hiện tại để ổn định, đổi mới, sáng tạo, tìm động lực mới cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong thời gian tới.

Thứ hai, trong công tác lãnh đạo, điều hành luôn tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ của tập thể UBND tỉnh nhưng cũng phải thực hiện đúng vai cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh; đoàn kết, thống nhất; phân công, phân cấp rõ ràng; tăng cường quản lý nhà nước về mọi lĩnh vực. Tập trung quyết liệt về cải cách hành chính; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quyết liệt, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung, vì sự phát triển của tỉnh nhà.

Thứ ba, lấy sản phẩm, kết quả cụ thể, toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, vì sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh làm thước đo sự lãnh đạo, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thứ tư, tăng cường chỉ đạo, điều hành về công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; đảm bảo ổn định để phát triển; phát triển nhưng phải giữ được ổn định.

Thành Lập Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Tỉnh Hà Tĩnh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo .

Đại công trường tại khu kinh tế Vũng Áng – Hà Tĩnh.

Theo Quyết định của Thủ tướng, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 81 Nghị định 108 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; các Điều 37 và 38 Nghị định 29 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và Khoản 21 Điều 1 Nghị định 164 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP; Điều 11 Quyết định 45 năm 2013 của Thủ tướng về quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền.

Ban Quản lý có Trưởng ban và không quá 3 Phó Trưởng ban. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý, gồm: Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đại diện Ban Quản lý tại khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

P.Thảo

​Theo Dantri

Bất chấp phản ứng, tỉnh Đồng Nai tiếp tục lấn sông

Bất chấp phản ứng từ nhiều phía và các tổ chức, tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục triển khai dự án lấn sông Đồng Nai. Xà lan chở đá, xe cuốc, máy ủi và hàng chục công nhân vẫn làm việc tấp nập trong đại công trường.

Bên trong công trình lấp sông sáng 25/3

Sáng 25/3, PV Dân trí ghi nhận tại công trường dự án “Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai” tại phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, không khí làm việc vẫn diễn ra hết sức khẩn trương, xà lan chở đá tảng cập sát khu vực đang lấn sông để đổ đá xuống nước. Cách đó không xa, máy xúc, máy ủi đang mở đường nội bộ bên trong khu dự án.

Dự án lấp sông vẫn tiếp tục được thực hiện dù gặp phải phản ứng từ nhiều phía, nhiều tổ chức, cơ quan chức năng đã đưa ra cảnh báo về tác hại có thể xảy ra từ dự án “Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai” do Công ty cổ phần đầu tư – kiến trúc – xây dựng Toàn Thịnh Phát (gọi tắt là Công ty Toàn Thịnh Phát) đang thi công gây ra; tổ chức Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) cũng đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai rút lại quyết định cấp phép xây dựng dự án “Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai” của Công ty Toàn Thịnh Phát.

Công nhân làm việc bên trong công trường

Xà lan chở đá và máy cuốc đẩy đá xuống lấp sông

Không chỉ vấp phải phản ứng từ nhiều phía, dư luận còn băn khoăn, liệu UBND tỉnh Đồng Nai có “ưu ái” khi để Công ty Toàn Thịnh Phát thi công dự án?

Theo thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai, căn cứ quy hoạch phường Quyết Thắng được duyệt, tháng 3/2011 Công ty Toàn Thịnh Phát có văn bản đề nghị đầu tư dự án tại khu vực nêu trên. Các sở ngành chức năng của tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khảo sát, làm việc cụ thể theo đúng trình tự thủ tục, thống nhất trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương.

Với tầm quan trọng của dự án, Tập thể Thường trực UBND tỉnh đã họp và thống nhất; sau đó báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào tháng 8/2011. Ngày 8/9/2011 Văn phòng Tỉnh ủy có Văn bản số 666-CV/VPTU trích biên bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó thống nhất chủ trương đầu tư dự án do Công ty Toàn Thịnh Phát làm chủ đầu tư. Đồng thời yêu cầu nghiên cứu tính toán việc cải tạo khu vực hiện hữu cho phù hợp và đồng bộ, tạo không gian kiến trúc hiện đại tại khu vực bờ sông. Dự báo nhu cầu nước thải, rác thải sinh hoạt của toàn dự án để có giải pháp xử lý thích hợp. Tính toán kết nối không gian với các phường ven sông đối diện, phù hợp môi trường cảnh quan ven sông. Tính toán quy mô đầu tư công viên cho phù hợp để gắn với tổ chức các lễ hội văn hóa của tỉnh và thành phố Biên Hòa.

Trên cơ sở đó, ngày 10/11/2011 UBND tỉnh có Văn bản số 7914/UBND-CNN thỏa thuận địa điểm cho Công ty Toàn Thịnh Phát thực hiện dự án “Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai”, diện tích khoảng 8,4ha (sau đó được gia hạn hiệu lực tại Văn bản số 2763/UBND-ĐT ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh).

Sau khi hoàn thành, khu vực này sẽ hình thành khu khách sạn, nhà phố thương mại, siêu thị, chung cư, cao ốc văn phòng, công viên trên sông

Như vậy việc xem xét chấp thuận cho Công ty Toàn Thịnh Phát thực hiện dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai được thực hiện đúng trình tự thủ tục, phù hợp quy hoạch và các quy định của pháp luật, đã có sự xem xét chấp thuận, thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai.

Đến nay dự án thực hiện đầy đủ thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, chấp thuận đầu tư, cấp giấy phép xây dựng và đang được thực hiện đúng tiến độ được duyệt.

Trung Kiên – Vĩnh Thủy

​Theo Dantri

50 cây cổ thụ hơn 50 năm tuổi đã được cứu như thế nào? Hơn 50 cây xà cừ cổ thụ mang đậm giá trị lịch sử ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã được “cứu sống” diệu kỳ. Đó là thành quả của sự lắng nghe, trân trọng ý kiến người dân kết hợp với quyết sách đúng đắn, cứng rắn…

Qđ 05/2017 Của Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh Về Bộ Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới

ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH HÀ TĨNH

Số: 05/2017/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 02năm 2017

QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;Thực hiện Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020;Xét đề nghị của Liên ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh tại Văn bản số 34/LN-SNN&PTNT-VPĐP ngày25/01/2017; báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 513/BC-STP ngày 20/12/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Nơi nhận:– Như Điều 3;– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;– Văn phòng Điều phối NTM TW;– TTr Tỉnh uỷ, TTr HĐND tỉnh;– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;– TTr các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy;– TTr HĐND cấp huyện;– Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;– Sở Tư pháp;– Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh;– Phó VP UBND tỉnh (theo dõi NL);– Lưu: VT, NL1.Gửi: + VB giấy: Các TP không nhận VBĐT. + VB điện tử: Các TP còn lại.TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH

Đặng Quốc Khánh

ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ TIÊU CHÍXã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 -2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

TTTên tiêu chíNội dung tiêu chíChỉ tiêu

I. QUY HOẠCH

1Quy hoạch1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạnĐạt

1.2. Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạchĐạt

1.3. Hoàn thành việc cắm mốc chỉ giới các tuyến đường giao thông, khu trung tâm hành chính xã, các khu chức năng, khu cụm công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao và khu vực cấm xây dựng theo quy hoạch được duyệt Đạt

II. HẠ TẦNG KINH TẾ – XÃ HỘI

2Giao thông2.1. Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm100% được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo chiều rộng nền đường tối thiểu 6,5m, chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,5m. Riêng đối với đường trục chính từ trung tâm hành chính xã và đường trục xã làm mới yêu cầu nền đường tối thiểu 9m, mặt đường tối thiểu 5m

2.2. Đường trục thôn, bản và đường liên thôn, bản ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh nămTối thiểu 70% được nhựa hóa hoặc bê tông hoá, đảm bảo chiều rộng nền đường tối thiểu 5m, mặt đường tối thiểu 3,5m. Trường hợp bất khả kháng (không thể giải phóng được đối với nhà cửa, vật kiến trúc kiên cố xây dựng trước thời điểm công bố quy hoạch) mặt đường tối thiểu 3,0m; phần còn lại phải được cứng hóa (bằng cấp phối hoặc đá dăm, gạch vỡ, cuội sỏi… được lu lèn)

2Giao thông2.3. Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưaTối thiểu 70% được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo chiều rộng nền đường tối thiểu 5m, mặt đường tối thiểu 3m (trường hợp bất khả kháng 2,5m); phần còn lại phải được cứng hóa (bằng cấp phối hoặc đá dăm, gạch vỡ, cuội sỏi,… được lu lèn)

2.4. Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh nămTối thiểu 70% được cứng hóa, đảm bảo chiều rộng nền đường tối thiểu 5,0m, mặt đường tối thiểu 3,0m

2.5. Các đoạn đường trục xã và trục thôn trong khu dân cư có rãnh tiêu thoát nước hai bên đường ≥ 70%

2.6. Đường trục xã có trồng cây bóng mát (đối với những đoạn có thể trồng được), khoảng cách cây tùy loại cây nhưng đảm bảo khả năng giao tán sau khi trưởng thành100%

3Thủy lợi3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên Có tối thiểu 80% diện tích đất nông nghiệp được tưới và tiêu chủ động. Trong đó, ít nhất 20% diện tích đất sản xuất cây lâu năm (cam, bưởi, chè,…) được áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

3.2. Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗĐạt

4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn≥ 98%

5Trường họcTỷ lệ trường học các cấp: Mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia≥ 80%

6

Cơ sở vật chất văn hoá6.1. Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã– Nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng đảm bảo đủ chỗ ngồi tối thiểu 200 chỗ đối với đồng bằng, 150 chỗ ngồi đối với miền núi.– Diện tích Khu thể thao (chưa kể sân vận động) là 2.000m2; sân vận động diện tích tối thiểu 13.000m2.

6

Cơ sở vật chất văn hoá6.2. Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy địnhĐạt

6.3. Tỷ lệ thôn, bản có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng100%

6.4. Hàng rào của Nhà văn hoá, khu thể thao thôn bằng cây xanh hoặc hàng rào khác được phủ cây xanh ≥ 70%

7Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa– Chợ có trong quy hoạch của tỉnh (trong kỳ quy hoạch) phải xây dựng đạt chuẩn theo quy định.– Xã không quy hoạch chợ hoặc có trong quy hoạch nhưng ở giai đoạn hiện tại chưa thực hiệnthì phải có cửa hàng kinh doanh tổng hợp hoặc siêu thị mini đạt chuẩn theo quy định.

8Thông tin và truyền thông8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chínhĐạt

8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internetĐạt

8.3. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn– 100% số thôn có hệ thống loa truyền thanh kết nối với Đài truyền thanh xã đang sử dụng tốt (tối thiểu 95% hộ gia đình trong thôn nghe được loa truyền thanh của thôn).– Có Ban Biên tập hoạt động đúng theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành– Có trang thông tin điện tử của xã; Đảng ủy, HĐND, UBND có sử dụng phần mềm quản lý, điều hành qua mạng.– 80% cán bộ, công chức xã có máy vi tính phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. 100% công chức sử dụng phần mềm hỗ trợ quản lý, điều hành, tác nghiệp.

9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định≥ 80%

III. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT

10Thu nhậpThu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn (triệu đồng/người) Năm 2017: 30,5 Năm 2018: 33 Năm 2019: 36 Năm 2020: 40

11Hộ nghèoTỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020≤ 5%

12Lao động có việc làmTỷ lệ người có việc làm trên tổng dân số trong độ tuổi lao động có khả năng và có nhu cầu về việc làm≥ 90%

13Tổ chức sản xuất13.1. Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012– Phải có hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.– Tỷ lệ số hộ trong xã được cung cấp dịch vụ từ Hợp tác xã ≥ 30% trong tổng số hộ sản xuất kinh doanh.

13.2. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vữngĐạt

IV. VĂN HÓA – XÃ HỘI – MÔI TRƯỜNG

14Giáo dục và Đào tạo14.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở– Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt.– Xóa mù chữ đạt mức độ 2.– Phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3.– Phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt mức độ 2.

14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp)≥ 85%

14.3. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạoNăm 2017: ≥ 60%Năm 2018: ≥ 62%Năm 2019: ≥ 68%Năm 2020: ≥ 70%

14.4. Tỷ lệ lao động qua đào tạo≥ 70%

15.2. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tếĐạt

15.3. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) ≤ 24,2%

16Văn hoáTỷ lệ thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định ≥ 70%

17Môi trường và an toàn thực phẩm17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định – Nước hợp vệ sinh đạt tối thiểu 98%.– Nước sạch đạt chuẩn quốc gia (QCVN: 02/BYT) đạt tối thiểu 60%.

17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất – kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường100%

17.3. Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh –