Văn Bản Của Ubnd Tỉnh Kon Tum / Top 11 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Kon Tum

Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Công Văn 2914/ubnd-cn Ngày 29/5/2008 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Công Văn 686/ubnd-kt Ngày 20/2/2020 Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Ubnd Tỉnh Bình Dương “3090/ubnd-ktn”, 3414/ubnd-kt Ngày 18/6/2019 Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Văn Bản 686/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Kh 759/kh-ubnd Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Van Bản 3917/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Phú Yên, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2019 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Đề án 3713 Của Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Chỉ Thị Số 06 Của Ubnd Tỉnh Lào Cai, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Phú Yên, Văn Bản Ubnd Tỉnh Phú Thọ, Báo Cáo Ubnd Tỉnh, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Kon Tum, Văn Bản Ubnd Tỉnh, Mẫu Báo Cáo Ubnd Tỉnh, Chỉ Thị Của Ubnd Tỉnh, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh, Chỉ Thị Ubnd Tỉnh, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Đề án Của Ubnd Tỉnh, Văn Bản Ubnd Tỉnh Gia Lai, Văn Bản Đề án 375 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Mẫu Công Văn Ubnd Tỉnh, Tờ Trình Của Ubnd Tỉnh, Văn Bản Số 2702/ubnd-xd Tỉnh Yên Bái, Tờ Trình Gửi Ubnd Tỉnh, Mẫu Thông Báo Của Ubnd Tỉnh, Tờ Trình Ubnd Tỉnh, Công Văn Của Ubnd Tỉnh, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Chỉ Thị 534 Của Ubnd Tỉnh Hậu Giang, Chỉ Thị 03 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Mẫu Tờ Trình Ubnd Tỉnh, Công Văn Ubnd Tỉnh, Chỉ Thị Số 10 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Chỉ Thị Số 10 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Chỉ Thị Số 10 Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Văn Bản Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Đề án 3333 Của Ubnd Tỉnh Bến Tre, Văn Bản Ubnd Tỉnh An Giang, Văn Bản Ubnd Tỉnh Nghệ An, Văn Bản Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Chỉ Thị Số 25/ct-ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Kế Hoạch 566 Của Ubnd Tỉnh Hà Nam, Đề án 375 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Công Văn Ubnd Tỉnh Phú Yên, Chỉ Thị Số 22 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Văn Bản Ubnd Tỉnh Hà Giang, Văn Bản Ubnd Tỉnh Lâm Đồng, Đề án 844 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Qd 559-ubnd Tỉnh Đòng Nai, Đề án 500 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Tờ Trình Ubnd Tỉnh Hậu Giang, Văn Bản Ubnd Tỉnh Bình Định, Đơn Giá Ubnd Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Năm 2018, Hướng Dẫn 908 Của Ubnd Tỉnh Cao Bằng, QĐ 27/2020/qĐ-ubnd Tỉnh Đồng Nai, 06/2019 Ubnd Tỉnh Khánh Hào, Tờ Trình Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Đề án 920 Của Ubnd Tỉnh Bình Thuận, Đề án 751 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp, Kế Hoạch 566 Năm 2003 Của Ubnd Tỉnh, Tờ Trình Xin Chủ Trương Ubnd Tỉnh, Văn Bản Pháp Luật Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Văn Bản Ubnd Tỉnh Điện Biên, Văn Bản Chỉ Đạo Ubnd Tỉnh Bình Định, Ubnd Tỉnh Bình Dương, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Văn Bản Ubnd Tỉnh Ninh Bình, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp, Văn Bản Chỉ Đạo Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, QĐ 26/2020 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Ubnd Tỉnh Thanh Hóa Về Y Tế Trường Học, Tờ Trình Xin Kinh Phí Ubnd Tỉnh, Công Văn Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định 691 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai, Điện Thoại Và Địa Chỉ Của Ubnd Tỉnh Lào Cai, Ubnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Chỉ Thị 65 Của Ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Chỉ Thị 03 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng Năm 2020, Quyết Định Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Kon Tum, 06/2019 QĐ-ubnd Tỉnh Khánh Hòa, Chỉ Thị Số 17 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Công Điện Của Ubnd Tỉnh,

Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Công Văn 2914/ubnd-cn Ngày 29/5/2008 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Công Văn 686/ubnd-kt Ngày 20/2/2020 Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Ubnd Tỉnh Bình Dương “3090/ubnd-ktn”, 3414/ubnd-kt Ngày 18/6/2019 Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Văn Bản 686/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Kh 759/kh-ubnd Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Van Bản 3917/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Phú Yên, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2019 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Đề án 3713 Của Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Chỉ Thị Số 06 Của Ubnd Tỉnh Lào Cai, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Phú Yên, Văn Bản Ubnd Tỉnh Phú Thọ, Báo Cáo Ubnd Tỉnh, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Kon Tum, Văn Bản Ubnd Tỉnh, Mẫu Báo Cáo Ubnd Tỉnh, Chỉ Thị Của Ubnd Tỉnh, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh, Chỉ Thị Ubnd Tỉnh, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Đề án Của Ubnd Tỉnh, Văn Bản Ubnd Tỉnh Gia Lai, Văn Bản Đề án 375 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Mẫu Công Văn Ubnd Tỉnh, Tờ Trình Của Ubnd Tỉnh, Văn Bản Số 2702/ubnd-xd Tỉnh Yên Bái, Tờ Trình Gửi Ubnd Tỉnh, Mẫu Thông Báo Của Ubnd Tỉnh, Tờ Trình Ubnd Tỉnh, Công Văn Của Ubnd Tỉnh, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Chỉ Thị 534 Của Ubnd Tỉnh Hậu Giang, Chỉ Thị 03 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Mẫu Tờ Trình Ubnd Tỉnh, Công Văn Ubnd Tỉnh, Chỉ Thị Số 10 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Chỉ Thị Số 10 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Chỉ Thị Số 10 Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Văn Bản Ubnd Tỉnh Quảng Nam,

Ubnd Tỉnh Kon Tum Triển Khai Thực Hiện Nghị Định Số 106/2020/Nđ

Trong thời gian chưa có hướng dẫn cụ thể của các Bộ, ngành Trung ương thì tiếp tục thực hiện theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh; trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung thì các đơn vị gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt và hướng dẫn của Sở Nội vụ, xây dựng và gửi kế hoạch số lượng người làm việc về Sở Nội vụ đề thẩm định, trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định và đảm bảo tiến độ thời gian yêu cầu. Các đơn vị gửi kế hoạch không đúng thời gian, thì giao tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo hướng cắt giảm cao hơn 1% so với tỷ lệ tinh giản biên chế theo lộ trình quy định.

Giao Sở Nội vụ:

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Đề án vị trí việc làm, kế hoạch số lượng người làm việc hằng năm tại Điểm 1 Văn bản này theo đúng quy định.

Tổng hợp, thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: Trình Bộ Nội vụ xem xét kế hoạch số lượng người làm việc tỉnh Kon Tum đảm bảo các hồ sơ quy định tại Điều 10 của Nghị định; hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 hằng năm; Trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý trong tổng số lượng người làm việc đã được Bộ Nội vụ thẩm định; hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 hằng năm; Báo cáo Bộ Nội vụ về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của năm trước liền kề đảm bảo nội dung và mẫu biểu yêu cầu; hoàn thành trước ngày 30 tháng 12 hằng năm; Quyết định giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 9 của Nghị định; hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 hằng năm.

Thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; kịp thời chấn chỉnh hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các hành vi vi phạm ( nếu có).

Hồng Vân

Hội Nghị Triển Khai Các Nghị Quyết Của Chính Phủ, Hđnd Tỉnh Kon Tum

Thời sự – Chính trị

(kontumtv.vn) – Tại Hội nghị phổ biến triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Đào Xuân Quí đã chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát lại tất cả công việc trong năm 2015 để có biện pháp giải quyết kịp thời, đồng thời có kế hoạch triển khai nhiệm vụ 2016.

Hội nghịđược tổ chức với sự tham dự của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kring Ba; các phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Đức Tuy, Lại Xuân Lâm; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy- HĐND- UBND tỉnh. Hội nghị kết nối trực tuyến với 10 huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã trình bày dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Sở Tài chính báo cáo một số giải pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2016 và kết quả, biện pháp thu hồi nợ thuế. Sở Nội vụ báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2015 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2016. Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác thanh tra năm 2015 và nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2016. Văn phòng UBND tỉnh trình bày dự thảo Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Quí đề nghị: Các ngành, địa phương rà soát lại tất cả công việc trong năm 2015, xem nhiệm vụ nào đã hoàn thành, nhiệm vụ nào chưa hoàn thành để có biện pháp giải quyết kịp thời. Đồng thời có kế hoạch triển khai nhiệm vụ 2016 cụ thể theo từng tháng, từng quý. Trước tiên là tập trung triển khai kế hoạch hỗ trợ Tết cho người nghèo và đảm bảo người dân trên địa bàn tỉnh được đón Tết Nguyên đán vui tươi, đầm ấm. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các địa phương, các sở, ngành trong năm 2016 cần tính toán chi tiêu hợp lý, đảm bảo nguồn chi trong ngân sách được phân bổ, hạn chế nguồn chi phát sinh vì nguồn ngân sách tỉnh đã được Trung ương phân bổ theo định mức qui định.

Thanh Tùng – Công Luận

Kon Tum: Thực Hiện Nghị Quyết 29

Quang cảnh buổi làm việc.

Tiếp đoàn giám sát có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cùng lãnh đạo các sở, ngành và một số đơn vị giáo dục.

Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, quy mô và mạng lưới trường, lớp các bậc học, cấp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum phát triển đều khắp, các loại hình trường tiếp tục được hoàn thiện, nhất là loại hình trường bán trú, phổ thông dân tộc nội trú, tạo cơ hội học tập cho mọi lứa tuổi. Mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng được mở rộng, ngày càng hoạt động có hiệu quả.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum thông tin cho Đoàn giám sát về những khó khăn đặc thù của tỉnh Kon Tum trong triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, nhất là thực hiện xã hội hóa để xây dựng các trường mầm non tại các xã vùng sâu, vùng xa.

Ông Nguyễn Văn Hòa đề nghị Đoàn giám sát cần có kiến nghị Chính phủ tăng cường đầu tư, hỗ trợ cùng với địa phương để thực hiện Nghị quyết 29 được tốt hơn. Đồng thới có chính sách ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục tư thục, tạo điều kiện về đất đai để đầu tư xây dựng các trường học tư thục tại địa phương

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả của tỉnh Kon Tum đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới tỉnh Kon Tum tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng bồi dưỡng trình độ cho giáo viên để phù hợp với chương trình giáo dục mới; quan tâm đầu tư cơ sở, trang thiết bị dạy học mới để phù hợp với chương trình mới; làm tốt hơn nữa sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên; đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong các nhà trường.

Đối với công tác phân luồng cho học sinh, các cơ sở dạy nghề cần xác định nhu cầu đào tạo nghề theo nhu cầu ngành nghề thực tế để sau khi ra trường sinh viên dễ có việc làm; nhà trường cần tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp để đào tạo nghề theo nhu cầu đặt hàng cung cấp nhân lực có tay nghề doanh nghiệp có nhu cầu.