Văn Bản Của Ubnd Tỉnh Lào Cai / Top 10 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 1/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai

Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2019 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 10 Ubnd Tỉnh Cà Mau, Quyết Định 691 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Kon Tum, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định Số 12/2010 Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Quyết Định Số 12/2011 Của Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 15 Ubnd Tỉnh Tây Ninh, Quyết Định Số 22/2018 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 22/2018/qĐ-ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Dự Thảo Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định 861 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 1775 Của Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định 12/2015 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 4545 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 20 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 41 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp, Quyết Định 12 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 35/2014/qĐ-ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 3462 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định 08/2018 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 87/2017 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quy Trình Ban Hành Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định 689/qĐ-ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết Định Số 04/2010 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 13/2019 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định Số 01/2015/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 1415 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyet Dinh Bso 08/qĐ Ngày 11/10/2017 Cua Ubnd Tinh Dong Nai, Quyết Định Số 3000 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyet Dinh So 08/qĐ-tu Ngày 11/10/2017 Cua Ubnd Tinh Dong Nai, Quyết Định 4416/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định 38/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyết Định Số 539 Ubnd Tỉnh Quảng Ninh 2019, Quyết Định 50a/2017 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi0/qĐ-ttg, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 04/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định 1775 Của Ubnd Tỉnh Bạc Liêu Ngày 18/8/2009, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ngãi 27/02/2013, Quyết Định Số 2179/qĐ-ub Ngày 30 Tháng 7 Năm 2001 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định 7053/qĐ-ubnd Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 584 QĐ Ubnd Của Ubnd Tp Hà Nội, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Văn Bản Chỉ Đạo Ubnd Tỉnh Bình Định, Chỉ Thị 08 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Văn Bản Ubnd Tỉnh Bình Định, Quy Định 08 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai Năm 2017, Nghị Định 191 Của Ubnd Tỉnh Bắc Giang, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Ubnd Tỉnh Bình Định, Công Văn 2914/ubnd-cn Ngày 29/5/2008 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Công Văn 686/ubnd-kt Ngày 20/2/2020 Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Quyết Định 688/qĐ-ubnd, Quyết Định 820 QĐ Ubnd Hà Nội, Quyết Định 820/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 688/qĐ-ubnd, Quyết Định 820/qĐ-ubnd Hà Nội, Quyết Định Số 689/qĐ-ubnd, Quyết Định 869/qĐ-ubnd Hà Nội, Quyết Định Ubnd Xã, Quyết Định Số 820/qĐ-ubnd, Quyết Định 689/qĐ-ubnd Huế,

Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2019 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 10 Ubnd Tỉnh Cà Mau, Quyết Định 691 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Kon Tum, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định Số 12/2010 Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Quyết Định Số 12/2011 Của Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 15 Ubnd Tỉnh Tây Ninh, Quyết Định Số 22/2018 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 22/2018/qĐ-ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Dự Thảo Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định 861 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 1775 Của Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định 12/2015 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 4545 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 20 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 41 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp, Quyết Định 12 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 35/2014/qĐ-ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 3462 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định 08/2018 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 87/2017 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quy Trình Ban Hành Quyết Định Của Ubnd Tỉnh,

Hướng Dẫn Lập Dự Toán Tỉnh Lào Cai Mới Nhất

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Lào Cai theo bộ đơn giá xây dựng công trình mới nhất. Áp giá nhân công theo quyết định 4299/QĐ-UBND, bảng tính giá ca máy thiết bị thi công tại thời điểm thi công

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Lào Cai mới nhất

Để lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai các bạn cần sử dụng các bộ đơn giá gồm:

1. Bộ đơn giá XDCT ban hành năm 2016 gồm:

– Đơn giá Phần Xây dựng theo Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 18/12/2016

– Đơn giá Phần Lắp đặt theo Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 18/12/2016

2. Bộ đơn giá XDCT ban hành năm 2017 gồm:

– Đơn giá phần Khảo sát xây dựng công trình

– Đơn giá phần dịch vụ công ích chiếu sáng đô thị

3. Bộ đơn giá XDCT ban hành năm 2018 gồm:

– Đơn giá phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình theo Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 12/02/2018

– Đơn giá phần thí nghiệm vật liệu và kết cấu công trình xây dựng theo Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 12/02/2018

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lào Cai

Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai được áp dụng theo Quyết định số 4299/QĐ-UBND ngày 27/12/2018. Ban hành mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh

Đơn giá nhân công tỉnh Lào Cai 2020 được chia làm 3 vùng cụ thể như sau:

Vùng II ( Thành phố Lào Cai ) : Lnc = 2.320.000 đồng/ tháng

Vùng III ( huyện Sa Pa, Bảo Thắng ) : Lnc = 2.154.000 đồng/ tháng

Vùng IV( các huyện còn lại ) : Lnc = 2.050.000 đồng/ tháng

Áp dụng trên địa bàn Vùng IV gồm: các huyện Bắc Hà, Bảo Yên, Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn

Các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm, tính chất sản xuất xây dựng ( đã tính yếu tố thị trường )

Các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định. Bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động theo quy định tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP

Bảng giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Lào Cai

Bảng giá ca máy thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Lào Cai được xác định theo Quyết định số 2422/QĐ-UBND

Cơ sở xây dựng bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai

– Định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị theo Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 8/10/2015 của Bộ Xây dựng

– Lương nhân công thợ lái máy được xác định theo Quyết định số 4299/QĐ-UBND ngày 27/12/2018. Tùy theo từng địa điểm thi công thuộc vùng nào các bạn áp dụng mức lương đầu vào cho phù hợp

– Giá nhiên liệu năng lượng gồm: Xăng, Dầu Diesel, Mazutt, Điện lấy theo giá hiện trường

Số điện thoại tư vấn giải đáp và đặt mua phần mềm dự toán Eta Hotline 0965635638

Video hướng dẫn chi tiết lập dự toán trên địa bàn tỉnh Lào Cài Xem Tại Đây

Lào Cai: ‘Nóng’ Những Bê Bối Của Công Chức Hải Quan

Những năm qua, nhiều sai phạm diễn ra tại Cửa khẩu Quốc tế Kim Thành nhưng Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lào Cai Nguyễn Việt Quang không hề hấn gì.

Hàng trăm xe hàng nhập khẩu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Kim Thành, Lào Cai mỗi ngày.

Điểm nóng những sai phạm

Trao đổi với phóng viên ngày 10/12, ông Lê Phương, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai cho biết, sau vụ kho hàng lậu 10.000 m2 tồn tại suốt 2 năm ở Lào Cai, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện gần 100 container hạng nặng chứa hàng, không có người nhận tại khu vực cửa khẩu Kim Thành. Hiện các container này đã được cơ quan chức năng đưa về bãi ở Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cũng cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra những xe hàng nêu trên.

Gần 100 xe hàng chưa mở tờ khai hải quan dù đã quá thời hạn làm thủ tục, và chưa được thống kê cụ thể lượng hàng, chủng loại, bởi sẽ mất rất nhiều thời gian kiểm đếm.

Được biết một số doanh nghiệp có đơn trình bày ‘do gửi nhầm hàng’ nên đề nghị được đưa hàng quay về Trung Quốc. Tuy nhiên, để tránh tiền lệ xấu, cần kiểm tra tất cả các xe hàng này theo thông lệ quốc tế và xử lý theo pháp luật Việt Nam. Hàng vi phạm chủ yếu là quần áo đã qua sử dụng, đông dược, thuốc bắc, thuốc trừ sâu…

Trước đó, mở rộng vụ án buôn lậu xảy ra tại cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, mới đây Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt 4 cán bộ hải quan; quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 bị can về tội ‘Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ’.

Một loạt cán bộ thuộc Tổng cục Hải quan đã bị khởi tố gồm: Phùng Như Tùng (41 tuổi) – Trưởng Trung tâm phân tích, Cục Kiểm định Hải quan; Hoàng Duy Huân (40 tuổi) – cán bộ Trung tâm; Lê Khánh Hương (40 tuổi) – cán bộ Chi cục Kiểm định Hải quan 1, Cục Kiểm định Hải quan; Phạm Chí Kiên, chuyên viên phân tích Cục Kiểm định Hải quan.

Những xe hàng ‘vô chủ’ được phát hiện tại cửa khẩu Lào Cai hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Về diễn biến vụ án này, tháng 8/2019, Cục Điều tra chống buôn lậu (Đội 7) đã tiến hành điều tra, xác minh đối với Công ty cổ phần Diệp Bảo Anh (mã số thuế: 5300722710; địa chỉ tại số 074 đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Toàn bộ số hàng hóa 56.781,29 tấn thuộc 79 Tờ khai do Công ty Diệp Bảo Anh làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Mặc dù xuất khẩu hàng hóa khai báo là ‘Xỉ có thành phần chính là Fe2O3, SiO2,… thu được từ công nghệ luyện thép đã được tinh chế dạng bột’ nhưng thực tế đều là tinh quặng sắt. Hàng không có nguồn gốc hợp pháp, trị giá vi phạm lên tới 66,5 tỷ đồng.

Cán bộ Hải quan tiếp tay buôn lậu khẩu trang?

Ông Đỗ Tú Nam (51 tuổi) và ông Nguyễn Thành Nam (36 tuổi) cùng trú tại phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, vừa đứng đơn tố cáo ông Vũ Tiến Hưng xưng là người của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Xuất nhập khẩu Rồng Vàng (tại phường Phố Mới, TP Lào Cai) buôn lậu hàng triệu chiếc khẩu trang sang Trung Quốc.

Theo tố cáo này, tháng 2/2020, giữa lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, vì tin tưởng ông Hưng là con trai một lãnh đạo ở tỉnh Lào Cai, ông Nam đã nhờ ông Hưng vận chuyển một số lượng lớn khẩu trang y tế qua cửa khẩu Kim Thành.

Hai lô hàng đầu tiên gồm 200 thùng và 234 thùng (2.500 chiếc/thùng) diễn ra thuận lợi. Lô thứ 3 gồm hơn 400 thùng (hơn 1 triệu chiếc) thì bị lực lượng chức năng Lào Cai bắt giữ, tịch thu.

Vào thời điểm đó, mỗi kiện hàng được định giá là 26 triệu đồng, tổng cộng ông Nam nhờ Hưng ‘xuất khẩu’ lô hàng trị giá hơn 5,5 tỷ đồng. Để thực hiện thương vụ, ông Nam phải trả cho Hưng giá ‘dịch vụ’ 937 triệu đồng, ông Nam đã chuyển cho Hưng 400 triệu đồng.

Đơn tố cáo cho biết, đã có sự tiếp tay của một số người thực thi công vụ ở khu vực cửa khẩu, trong đó có cán bộ của Cục Hải quan Lào Cai.

Những bằng chứng người tố cáo gửi Báo Đại Đoàn Kết cũng chứng minh việc những hành vi móc ngoặc của một đường dây buôn lậu khẩu trang.

Toàn bộ phần tin nhắn, lịch sử cuộc gọi, lịch sử chuyển khoản giữa các bên, trong đó có cả đoạn tin nhắn được cho là cuộc trao đổi giữa ông Hưng với ông Minh (cán bộ Hải quan) thể hiện họ đã cùng nhau thực hiện thành công một chuyến hàng khẩu trang xuất sang Trung Quốc.

Sau khi báo chí phản ánh, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục Hải quan Lào Cai giải trình sự việc. Ngày 19/5, Cục trưởng Hải quan Lào Cai Nguyễn Việt Quang ký quyết đình chỉ công tác đối với ông Phạm Ngọc Việt Minh, cán bộ phòng nghiệp vụ, thời hạn 15 ngày để làm rõ thông tin tố cáo.

Ông Quang cho biết, hiện đã kỷ luật ông Minh bằng hình thức hạ mức thi đua và điều chuyển sang đơn vị khác.

Cán bộ Cục Hải quan Lào Cai tiếp nhận thông tin phản ánh sai phạm tại Cửa khẩu quốc tế Kim Thành.

Trách nhiệm người đứng đầu bị bỏ quên

Những bê bối ở Hải quan Lào Cai đã xảy ra âm ỉ từ lâu.

Tháng 7/2013, do nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp, Chi cục trưởng Hải quan Mường Khương Trần Minh Thượng và nhân viên Nguyễn Văn Cường đã bị tuyên phạt 32 năm tù, truy nộp 514 triệu đồng nhận hối lộ.

Trong đơn gửi báo chí, một số cán bộ, lãnh đạo đã nghỉ hưu và đang công tác tại Cục Hải quan Lào Cai đã ‘tố’ ông Nguyễn Việt Quang – khi còn là Phó Cục trưởng, 13 vụ việc vi phạm.

Trong đó, đáng chú ý là nội dung: ‘Sau khi ông Khương, ông Thượng và một cán bộ nhận hối lộ bị bắt, ông Quang là người trực tiếp phụ trách chi cục đáng lẽ phải bị kỷ luật, nhưng không có quyết định kỷ luật nào đối với ông này’, đơn viết.

Đáng chú ý đơn tố cáo còn mô tả rõ: ‘Từ cuối 2016, đã ép chúng tôi phải nộp 100 triệu đồng/container, xuất hàng tại lối mở vào ban đêm. Thấy chúng tôi kêu giá làm luật quá cao, ông Quang cho người thân của mình là N.T.T. và V.B.T. – nhân viên hải quan đứng ra làm luật, thỏa thuận giá từ 100 xuống 80 triệu đồng/container…’.

Theo tìm hiểu của PV, khi đơn thư tố cáo chưa có hồi âm, thì Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 9312 gửi Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan yêu cầu xác minh, xử lý đơn thư của đại diện Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ T.Đ. (trụ sở ở TP Móng Cái, Quảng Ninh, doanh nghiệp chuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai) tố cáo Cục phó Nguyễn Việt Quang.

Nghị định 107/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách, nêu rõ: ‘Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng phải bị xử lý trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng trong lĩnh vực công tác và trong đơn vị do mình trực tiếp phụ trách’.

Tuy nhiên tháng 9/2018 ông Nguyễn Việt Quang vẫn được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai. Điều đó đã làm dấy lên những hồ nghi về công tác nhân sự cán bộ Hải quan tỉnh này.

Theo Nhóm PV/Đại Đoàn Kết Link Gốc: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp Copy Linkhttp://daidoanket.vn/lao-cai-nong-nhung-be-boi-cua-cong-chuc-hai-quan-546676.html

Thành Lập Doanh Nghiệp Tại Lào Cai

Lào Cai là một tỉnh vùng cao biên giới thuộc vùng Tây Bắc Bộ, Việt Nam, giáp ranh giữa vùng Tây Bắc và vùng Đông Bắc. Phía bắc Lào Cai giáp Trung Quốc (tỉnh Vân Nam), phía tây giáp tỉnh Lai Châu, phía đông giáp tỉnh Hà Giang và phía nam giáp tỉnh Yên Bái. Vì vậy, Lào Cai là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng để giao thương trong nước và nước ngoài. Lào Cai hiện đã có cơ sở hạ tầng khá thuận lợi cho việc khai thác cơ hội phát triển với vai trò là “cầu nối” trên tuyến Hành lang kinh tế Côn Minh (Trung Quốc) – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh rất nhiều tiềm năng, có thể phát triển trở thành một trung tâm trung chuyển hàng hóa, dịch vụ, mậu dịch sôi động hơn trong tương lai giữa thị trường Tây Nam Trung Quốc với Việt Nam và các nước ASEAN. Bên cạnh đó, Lào Cai còn có thế mạnh về phát triển công nghiệp do sở hữu trên 35 loại khoáng sản, có những loại khoáng sản có trữ lượng rất cao như apatit, sắt…; hình thành nhiều khu, cụm công nghiệp lớn, trong đó khu công nghiệp Tằng Loỏng là khu công nghiệp luyện kim, hoá chất lớn nhất cả nước, tập trung nhiều dự án công nghiệp chế biến lớn. Lào Cai cũng có thế mạnh phát triển du lịch và sản xuất nông nghiệp ôn đới công nghệ cao. Đặc biệt, môi trường đầu tư, kinh doanh của Lào Cai liên tục trong nhiều năm qua duy trì khá tốt, thuận lợi cho nhà đầu tư. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Lào Cai (PCI) luôn đứng trong top đầu của cả nước, đứng thứ nhất trong các tỉnh Tây Bắc.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Lào Cai:

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu để thực hiện thủ tục thành lập công ty

Để tiến hành thủ tục thành lập công ty Quý khách hàng cần Bản sao công chứng chứng minh thư nhân dân (Thẻ căn cước công dân) hoặc hộ chiếu còn thời hạn của thành viên, cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật công ty.

Bước 2: Soạn hồ sơ thành lập công ty

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

Dự thảo điều lệ doanh nghiệp (Trừ doanh nghiệp tư nhân);

Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực:

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Quyết định góp vốn đối với thành viên công ty, cổ đông công ty là tổ chức;

Tài liệu khác trong các trường hợp đặc biệt (Luật Việt An sẽ tư vấn để Quý khách hàng chuẩn bị theo quy định của pháp luật);

Hợp đồng cung cấp dịch vụ pháp lý (Hợp đồng ủy quyền) để ủy quyền cho Công ty Luật Việt An thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

Bước 3: Nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: Tầng 6-7, toà nhà Khối 6, đại lộ Trần Hưng Đạo, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Bước 4: Khắc con dấu công ty

Bước 5: Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty cần tiến hành nộp hồ sơ công bố thông tin thành lập doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố bao gồm các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

Ngành, nghề kinh doanh;

Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Thời hạn công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp phải thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: từ 4-6 ngày làm việc

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Lào Cai của Công ty Luật Việt An bao gồm:

Tư vấn lựa chọn loại hình công ty: Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty Hợp danh hay Doanh nghiệp tư nhân, địa chỉ trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh, mở tài khoản chuyển vốn, thời hạn góp vốn;

Tư vấn điều kiện, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu cần thiết để thành lập công ty;

Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty;

Tư vấn toàn diện các hoạt động phát sinh trong quá trình thực hiện kinh doanh cho khách hàng.