Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai

Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2024 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2024 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2024 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2024 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2024 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2024 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2024 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 10 Ubnd Tỉnh Cà Mau, Quyết Định 691 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Kon Tum, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định Số 12/2010 Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Quyết Định Số 12/2011 Của Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 15 Ubnd Tỉnh Tây Ninh, Quyết Định Số 22/2024 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 22/2024/qĐ-ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Dự Thảo Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định 861 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 1775 Của Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định 12/2024 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 4545 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 20 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 41 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp, Quyết Định 12 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 35/2014/qĐ-ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 3462 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định 08/2024 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 87/2024 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quy Trình Ban Hành Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định 689/qĐ-ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết Định Số 04/2010 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 13/2024 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định Số 01/2024/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 1415 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyet Dinh Bso 08/qĐ Ngày 11/10/2024 Cua Ubnd Tinh Dong Nai, Quyết Định Số 3000 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyet Dinh So 08/qĐ-tu Ngày 11/10/2024 Cua Ubnd Tinh Dong Nai, Quyết Định 4416/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định 38/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyết Định Số 539 Ubnd Tỉnh Quảng Ninh 2024, Quyết Định 50a/2024 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi0/qĐ-ttg, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 04/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định 1775 Của Ubnd Tỉnh Bạc Liêu Ngày 18/8/2009, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ngãi 27/02/2013, Quyết Định Số 2179/qĐ-ub Ngày 30 Tháng 7 Năm 2001 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định 7053/qĐ-ubnd Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 584 QĐ Ubnd Của Ubnd Tp Hà Nội, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Văn Bản Chỉ Đạo Ubnd Tỉnh Bình Định, Chỉ Thị 08 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Văn Bản Ubnd Tỉnh Bình Định, Quy Định 08 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai Năm 2024, Nghị Định 191 Của Ubnd Tỉnh Bắc Giang, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Ubnd Tỉnh Bình Định, Công Văn 2914/ubnd-cn Ngày 29/5/2008 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Công Văn 686/ubnd-kt Ngày 20/2/2024 Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Quyết Định 688/qĐ-ubnd, Quyết Định 820 QĐ Ubnd Hà Nội, Quyết Định 820/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 688/qĐ-ubnd, Quyết Định 820/qĐ-ubnd Hà Nội, Quyết Định Số 689/qĐ-ubnd, Quyết Định 869/qĐ-ubnd Hà Nội, Quyết Định Ubnd Xã, Quyết Định Số 820/qĐ-ubnd, Quyết Định 689/qĐ-ubnd Huế,

Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2024 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2024 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2024 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2024 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2024 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2024 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2024 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 10 Ubnd Tỉnh Cà Mau, Quyết Định 691 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Kon Tum, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định Số 12/2010 Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Quyết Định Số 12/2011 Của Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 15 Ubnd Tỉnh Tây Ninh, Quyết Định Số 22/2024 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 22/2024/qĐ-ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Dự Thảo Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định 861 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 1775 Của Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định 12/2024 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 4545 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 20 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 41 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp, Quyết Định 12 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 35/2014/qĐ-ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 3462 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định 08/2024 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 87/2024 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quy Trình Ban Hành Quyết Định Của Ubnd Tỉnh,

Quyết Định Số 12/2011 Của Ubnd Tỉnh Lào Cai

Quyết Định Số 12/2011 Của Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2024 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2024 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2024 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2024 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2024 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2024 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2024 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Quyết Định 07/qĐ/tu Ngày 11/10/2011 Của Btv Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Kon Tum, Quyết Định Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 10 Ubnd Tỉnh Cà Mau, Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định 691 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 12/2010 Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định 861 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Dự Thảo Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 22/2024/qĐ-ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 15 Ubnd Tỉnh Tây Ninh, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Quyết Định Số 22/2024 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 04/2010 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định Số 13/2024 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định Số 01/2024/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh, Quy Trình Ban Hành Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 12 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 12/2024 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 3462 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 35/2014/qĐ-ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 20 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 41 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp, Quyết Định 08/2024 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định Số 1415 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định 1775 Của Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 4545 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 689/qĐ-ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết Định Số 87/2024 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Của Ubnd Tỉnh, Kế Hoạch 3778 Ngày 17/10/2011 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Ban Hành Quyết Định, Quyết Định 4416/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định 38/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định Số 539 Ubnd Tỉnh Quảng Ninh 2024, Quyết Định Số 04/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định Số 3000 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyet Dinh So 08/qĐ-tu Ngày 11/10/2024 Cua Ubnd Tinh Dong Nai, Quyết Định Số 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyet Dinh Bso 08/qĐ Ngày 11/10/2024 Cua Ubnd Tinh Dong Nai, Quyết Định 50a/2024 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi0/qĐ-ttg, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ngãi 27/02/2013, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định 1775 Của Ubnd Tỉnh Bạc Liêu Ngày 18/8/2009, Quyết Định Số 2179/qĐ-ub Ngày 30 Tháng 7 Năm 2001 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định Số 73/2011/qĐ-ttg Ngày 28 Tháng 12 Năm 2011, Quyết Định 7053/qĐ-ubnd Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 584 QĐ Ubnd Của Ubnd Tp Hà Nội, Quy Định 08-qĐ/tu Ngày 22/12/2011 Của Tỉnh ủy Lào Cai, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định 73/2011, Quyết Định Số 9 2011 QĐ Ttg, Quyết Định Số 40/2011/qĐ-ttg, Quyết Định 73/2011/qĐ-ttg, Quyết Định Số 49/2011/qĐ-ttg, Mẫu 2 Quyết Định Số 62/2011/qĐ-ttg, Quyết Định Số 60/2011/qĐ-ttg, Quyết Định 49/2011/qĐ-ttg, Quyết Định Số 62/2011/qĐ-ttg, Quyết Định 62/2011, Quyết Định Số 58/2011/ds-gĐt, Quyết Định Số 73/2011/qĐ-ttg, Chỉ Thị 08 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Văn Bản Chỉ Đạo Ubnd Tỉnh Bình Định,

Quyết Định Số 12/2011 Của Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2024 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2024 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2024 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2024 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2024 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2024 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2024 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Quyết Định 07/qĐ/tu Ngày 11/10/2011 Của Btv Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Kon Tum, Quyết Định Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 10 Ubnd Tỉnh Cà Mau, Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định 691 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 12/2010 Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định 861 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Dự Thảo Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 22/2024/qĐ-ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 15 Ubnd Tỉnh Tây Ninh, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Quyết Định Số 22/2024 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 04/2010 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định Số 13/2024 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định Số 01/2024/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh, Quy Trình Ban Hành Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 12 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 12/2024 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 3462 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 35/2014/qĐ-ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 20 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 41 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp, Quyết Định 08/2024 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai,

Bảng Giá Ca Máy Tỉnh Lào Cai Năm 2024

Bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai năm 2024

Bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai năm 2024 – Quyết định 2422/QĐ-UBND ngày 29/7/2024

Căn cứ xây dựng Bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai năm 2024 theo Quyết định 2422/QĐ-UBND

Căn cứ Thông tư số 05/2024/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 10/3/2024. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư 06/2024/TT-BXD ngày 10/3/2024 Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2024 của Bộ Xây dựng . Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2024 của Bộ Công thương Quyết định quy định về giá bán điện

Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 28/4/2024 của UBND tỉnh ban hành. Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung Bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai năm 2024 theo Quyết định 2422/QĐ-UBND

1. Nguyên giá của máy trong Bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai năm 2024

Nguyên giá máy xác định bằng 70% nguyên giá ban hành theo Thông tư 06/2024/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

2. Giá trị thu hồi là giá trị phần còn lại của máy sau khi thanh lý được tính như sau :

Đối với máy có nguyên giá từ 30.000.000 đồng trở lên Giá trị thu hồi tính bằng 10% nguyên giá

Không tính giá trị thu hồi đối với máy có nguyên giá nhỏ hơn 30.000.000 đồng

Số ca máy, định mức khấu hao xác định theo Quyết định 1134/QĐ-BXD và Thông tư 06/2024/TT-BXD

3. Chi phí nhiên liệu tính trong Bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai năm 2024 là giá chưa gồm VAT

Giá xăng Mogas 92 KC = 11.118 đồng/ lít ; Hệ số động cơ Xăng là 1,03

Giá Dầu Diesel 0,05S = 8.245 đồng/ lít ; Hệ số động cơ Diesel là 1,05

Giá Điện = 1.518 đồng/KWh ; Hệ số động cơ điện là 1,07

Hướng dẫn cập nhật Bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai năm 2024 trên phần mềm dự toán Eta

Công bố Giá VLXD tỉnh Lào Cai quý 4 năm 2024 – Sở Xây dựng Xem và tải về Tại đây

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai năm 2024 Xem Tại đây

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng và trải nghiệm phần mềm dự toán Eta; Cập nhật Bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai năm 2024 – Quyết định 2422/QĐ-UBND ngày 29/7/2024

Vui lòng liên hệ Bô phận kỹ thuật Duy Eta 0965 635 638

Hướng Dẫn Lập Dự Toán Tỉnh Lào Cai Mới Nhất

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Lào Cai theo bộ đơn giá xây dựng công trình mới nhất. Áp giá nhân công theo quyết định 4299/QĐ-UBND, bảng tính giá ca máy thiết bị thi công tại thời điểm thi công

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Lào Cai mới nhất

Để lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai các bạn cần sử dụng các bộ đơn giá gồm:

1. Bộ đơn giá XDCT ban hành năm 2024 gồm:

– Đơn giá Phần Xây dựng theo Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 18/12/2024

– Đơn giá Phần Lắp đặt theo Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 18/12/2024

2. Bộ đơn giá XDCT ban hành năm 2024 gồm:

– Đơn giá phần Khảo sát xây dựng công trình

– Đơn giá phần dịch vụ công ích chiếu sáng đô thị

3. Bộ đơn giá XDCT ban hành năm 2024 gồm:

– Đơn giá phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình theo Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 12/02/2024

– Đơn giá phần thí nghiệm vật liệu và kết cấu công trình xây dựng theo Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 12/02/2024

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lào Cai

Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai được áp dụng theo Quyết định số 4299/QĐ-UBND ngày 27/12/2024. Ban hành mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh

Đơn giá nhân công tỉnh Lào Cai 2024 được chia làm 3 vùng cụ thể như sau:

Vùng II ( Thành phố Lào Cai ) : Lnc = 2.320.000 đồng/ tháng

Vùng III ( huyện Sa Pa, Bảo Thắng ) : Lnc = 2.154.000 đồng/ tháng

Vùng IV( các huyện còn lại ) : Lnc = 2.050.000 đồng/ tháng

Áp dụng trên địa bàn Vùng IV gồm: các huyện Bắc Hà, Bảo Yên, Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn

Các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm, tính chất sản xuất xây dựng ( đã tính yếu tố thị trường )

Các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định. Bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động theo quy định tại Nghị định 157/2024/NĐ-CP

Bảng giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Lào Cai

Bảng giá ca máy thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Lào Cai được xác định theo Quyết định số 2422/QĐ-UBND

Cơ sở xây dựng bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai

– Định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị theo Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 8/10/2024 của Bộ Xây dựng

– Lương nhân công thợ lái máy được xác định theo Quyết định số 4299/QĐ-UBND ngày 27/12/2024. Tùy theo từng địa điểm thi công thuộc vùng nào các bạn áp dụng mức lương đầu vào cho phù hợp

– Giá nhiên liệu năng lượng gồm: Xăng, Dầu Diesel, Mazutt, Điện lấy theo giá hiện trường

Số điện thoại tư vấn giải đáp và đặt mua phần mềm dự toán Eta Hotline 0965635638

Video hướng dẫn chi tiết lập dự toán trên địa bàn tỉnh Lào Cài Xem Tại Đây

Đại Hội Thi Đua Yêu Nước Tỉnh Lào Cai Lần Thứ V

TĐKT – Sáng 28/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2024 – 2024. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội, có các đồng chí: Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã cùng 323 điển hình tiên tiến giai đoạn 2024 – 2024.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho 9 cá nhân (ảnh: Laocaitv.vn)

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lào Cai đã và đang là nhân tố quan trọng, tạo ra động lực và sức mạnh cho sự phát triển. Đó là sức mạnh của đại đoàn kết toàn Đảng, toàn dân và toàn quân với lòng yêu nước, tinh thần hăng say lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác và chiến đấu vì sự giàu đẹp của quê hương.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu khai mạc Đại hội.

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V là dịp để ghi nhận, biểu dương, tôn vinh và tỏ lòng biết ơn những đóng góp to lớn, quan trọng của những tập thể, cá nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Nghệ sĩ ưu tú, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, các điển hình tiên tiến đã có những việc làm, nghĩa cử tốt đẹp, là những bông hoa tươi thắm trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2024 – 2024.

Đại hội là dịp để cùng nhau kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm về những kết quả đã đạt được, cũng như chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2024 – 2024, từ đó thống nhất nhận thức và phương pháp tổ chức phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2024 – 2025.

Trong giai đoạn 2024 – 2024, phong trào thi đua đã góp phần quan trọng để tỉnh Lào Cai thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp từ 15,4% xuống còn 12,5%; tăng nhanh tỷ trọng các ngành công nghiệp xây dựng từ 42,58% lên 45,3%, dịch vụ từ 42,02% lên 42,5%. Khu vực nông nghiệp, nông thôn, vùng khó khăn được tập trung nguồn lực đầu tư có chuyển biến mạnh mẽ; các khu kinh tế, du lịch, đô thị phát triển, từng bước hình thành các vùng kinh tế động lực tại thành phố Lào Cai, huyện Sa Pa, Bảo Thắng. Tiềm năng, lợi thế được khai thác hiệu quả; liên kết phát triển kinh tế với các tỉnh và giữa các ngành, lĩnh vực được đẩy mạnh. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2024 đạt trên 9,5 nghìn tỷ đồng, gấp 1,72 lần so năm 2024, tăng bình quân 11,5%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 34,3% năm 2024 xuống còn 8,46% năm 2024, bình quân giảm 5,17%/năm.

Giai đoạn 2024 – 2024, Lào Cai có số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 56/143 xã; tăng 35 xã so với năm 2024. Sau khi sáp nhập các xã, toàn tỉnh có 51/127 xã đạt chuẩn, đạt 40,15% tổng số xã. Bình quân tiêu chí/xã đạt 14,06 tiêu chí, tăng 4,43 tiêu chí so với năm 2024; dự kiến đến hết năm 2024 đạt 15 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước đạt 26 triệu đồng/người/năm; tăng 13 triệu đồng so với năm 2024; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 15,02%, giảm 28,83% so với năm 2024. Toàn tỉnh có 117 thôn đạt thôn kiểu mẫu, 131 thôn đạt thôn nông thôn mới.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước đã biểu dương và đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế – xã hội của Lào Cai những năm qua. Đồng chí yêu cầu việc phát động các phong trào thi đua cần gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tập trung khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa của tỉnh.

Về việc tổ chức phong trào thi đua, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; các phong trào thi đua của tỉnh và các đơn vị trong tỉnh cần bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, khâu đột phá, mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ, các chương trình đề án trọng điểm. Phải tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp to lớn của nhân dân, nhất là vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động các dân tộc chấp hành chủ trương của Đảng, Nhà nước và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, phù hợp với trình độ, phong tục, tập quán của đồng bào. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo và người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua để quần chúng noi theo. Thi đua phải gắn với khen thưởng, kịp thời biểu dương tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Qua phong trào thi đua các cấp, cần phát hiện điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, cách làm hay để bồi dưỡng, nhân rộng trong vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho 9 cá nhân; trao 200 suất học bổng của Quỹ bảo trợ trẻ em với tổng trị giá 200 triệu đồng cho tỉnh Lào Cai.

 Đại hội cũng công bố quyết định và tổ chức trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 7 tập thể; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 cá nhân ở cấp cơ sở.

Đại hội đã thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gồm 12 đồng chí.

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong kêu gọi toàn thể nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2024 – 2025.

Nguyệt Hà