Văn Bản Cung Cấp Thông Tin / Top 9 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Văn Bản Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin

Thông Tư 183/2017 Về Quy Định Phát Ngôn Cung Cấp Thông Tin Báo Chí, Yeu Cau Cung Cap Thong Tin, Đơn Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin, Văn Bản Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin, Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Bidv, Giấy Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin, Mẫu Thông Báo Yêu Cầu Cung Cấp Chứng Cứ, Đồ án Hệ Thống Cung Cấp Điện, Đơn Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Địa Chính, Giấy Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Sao Kê Tài Khoản, Khoa Cúng Thông Dụng, Quy Chế Phát Ngôn Và Cung Cấp Thông Tin Cho Báo Chí, Mẫu Thông Báo Ngừng Cung Cấp Hàng Hóa, Bài Thuyết Trình Cung Cấp Thông Tin, Giấy Dán Tườngyêu Cầu Cung Cấp Thông Tin, Giay Yeu Cau Cung Cap Thông Tin Bidv, Thông Báo Ngừng Cung Cấp Hàng Hóa, Giấy Đề Nghị Cung Cấp Thông Tin, Mẫu Giấy Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Bidv, Cùng Học Cấu Trúc Tiếng Anh Trung Học Phổ Thông Pdf, Phiêu Đề Nghị Trao Đổi Cung Cấp Thông Tin, Nghị Quyết Về Củng Cố Hệ Thống Chính Trị, Giay Yeu Cau Cung Cap Thông Tin Ngân Hàng, Mẫu Công Văn Thông Báo Ngừng Cung Cấp Hàng Hóa, Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Ngân Hàng Bidv, Giấy Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Ngân Hàng Bidv, Giấy Phép Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông, Tờ Khai Cung Cấp Và Thay Đổi Thông Tin Đơn Vị Tham Gia Bhxh, Bhyt (mẫu Tk3-ts);, Giấy Đề Nghị Cung Cấp Thông Tin Ngân Hàng Bidv, Danh Sách Người Phát Ngôn Và Cung Cấp Thông Tin Cho Báo Chí, Nghi Quyet Ve Xay Dung Cung Co H Thong Chinh Tri O Thon, Tờ Khai Cung Cấp Và Thay Đổi Thông Tin Người Tham Gia Bhxh Bhyt (mẫu Tk1-ts), Hướng Dẫn Sử Dụng Dịch Vụ Cung Cấp Thông Tin Đăng Ký Doanh Nghiệp, Hợp Đồng Cung Cấp Và Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Truyền Hình, Thông Tư Quy Định Điều Kiện, Trình Tự Ngừng, Giảm Mức Cung Cấp Điện, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Tham Luận Về Khó Khăn Trong Việc Cũng Cố Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Mẫu Tờ Khai Cung Cấp Và Thay Đổi Thông Tin Người Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội Bảo Hiểm Y Tế, Thông Tư Ban Hành Quy Chế Chứng Thực Của Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Chứng Thực Chữ Ký Số Quốc Gia, Mẫu Phiếu Doanh Nghiệp Cung Cấp Bổ Sung Thông Tin Về Hồ Sơ Doanh Nghiệp, Bài Cúng Cô Hồn, Bài Cúng ở Mộ, Bài Cúng ở Đền Mẫu, Bài Cúng O Den, Bài Cúng Nôm, Bài Cúng Cơm, Cà Phê Thú Cưng, Cúng Bội, Bài Cúng ở Nhà Thờ Họ, Bài Cúng Cô Bác, Vai Trò Cung Cấp Dầu Mỏ Của Tây Nam á, Bài Cúng Phủ Tây Hồ, Văn Tế Cúng Đất Đầu Năm, Bài Cúng Phá Nhà Cũ, Bài Cúng ông Thần Tài, Bài Cúng Cầu Yên Đầu Năm, Bài Cúng ông Táo, Bài Cúng ông Nội, Bài Cúng Ong Dia, Bài Cúng Ong Ba, Bài Cúng ở Phủ Tây Hồ, Bài Cúng Xe Oto, Bài Cúng Lễ Đầu Năm, Bài Cúng Mụ, Bài Cúng Đổ Mái, Bài Cúng Giỗ, Bài Cúng Giỗ Bố, Bài Cúng Giỗ Đầu, Bài Cúng Giỗ ông, Bài Cúng Làm Nhà, Bài Cúng Gọi Hồn, Bài Cúng Làm ăn, Hỏi Cung Bị Can, Bài Cúng Kỵ Yên Đầu Năm, Bài Cúng Hay, Bài Cúng Hết Khó, Bài Cúng Đầy Năm Cho Bé Gái, Bài Cúng Đầu Năm, Bài Cúng Mời Về ăn Tết, Bài Cúng Mẫu, Bài Cúng Lễ Tạ Đất, Bài Cúng Lễ Đổ Mái Nhà, Bài Cúng Dỗ, Bài Cúng Lễ Cất Nóc, Bài Cúng Lễ ăn Hỏi, Bài Cúng Lập Bàn Thờ Thần Tài, Bài Cúng Dỡ Nhà, Bài Cúng Dời Bếp, Bài Cúng Dọn Về Nhà Mới, Bài Cúng Đất, Cúng Đất, Bài Cúng Rằm, Mo U Xo Cu Cung, Văn Tế Cúng Xe, Văn Tế Cúng Xóm, Văn Tế Cúng Xóm Đầu Năm, Thủ Tục Cúng ông Táo, Sổ Tay Bìa Cứng, Thủ Tục Cúng 49,

Thông Tư 183/2017 Về Quy Định Phát Ngôn Cung Cấp Thông Tin Báo Chí, Yeu Cau Cung Cap Thong Tin, Đơn Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin, Văn Bản Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin, Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Bidv, Giấy Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin, Mẫu Thông Báo Yêu Cầu Cung Cấp Chứng Cứ, Đồ án Hệ Thống Cung Cấp Điện, Đơn Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Địa Chính, Giấy Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Sao Kê Tài Khoản, Khoa Cúng Thông Dụng, Quy Chế Phát Ngôn Và Cung Cấp Thông Tin Cho Báo Chí, Mẫu Thông Báo Ngừng Cung Cấp Hàng Hóa, Bài Thuyết Trình Cung Cấp Thông Tin, Giấy Dán Tườngyêu Cầu Cung Cấp Thông Tin, Giay Yeu Cau Cung Cap Thông Tin Bidv, Thông Báo Ngừng Cung Cấp Hàng Hóa, Giấy Đề Nghị Cung Cấp Thông Tin, Mẫu Giấy Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Bidv, Cùng Học Cấu Trúc Tiếng Anh Trung Học Phổ Thông Pdf, Phiêu Đề Nghị Trao Đổi Cung Cấp Thông Tin, Nghị Quyết Về Củng Cố Hệ Thống Chính Trị, Giay Yeu Cau Cung Cap Thông Tin Ngân Hàng, Mẫu Công Văn Thông Báo Ngừng Cung Cấp Hàng Hóa, Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Ngân Hàng Bidv, Giấy Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Ngân Hàng Bidv, Giấy Phép Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông, Tờ Khai Cung Cấp Và Thay Đổi Thông Tin Đơn Vị Tham Gia Bhxh, Bhyt (mẫu Tk3-ts);, Giấy Đề Nghị Cung Cấp Thông Tin Ngân Hàng Bidv, Danh Sách Người Phát Ngôn Và Cung Cấp Thông Tin Cho Báo Chí, Nghi Quyet Ve Xay Dung Cung Co H Thong Chinh Tri O Thon, Tờ Khai Cung Cấp Và Thay Đổi Thông Tin Người Tham Gia Bhxh Bhyt (mẫu Tk1-ts), Hướng Dẫn Sử Dụng Dịch Vụ Cung Cấp Thông Tin Đăng Ký Doanh Nghiệp, Hợp Đồng Cung Cấp Và Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Truyền Hình, Thông Tư Quy Định Điều Kiện, Trình Tự Ngừng, Giảm Mức Cung Cấp Điện, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Tham Luận Về Khó Khăn Trong Việc Cũng Cố Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Mẫu Tờ Khai Cung Cấp Và Thay Đổi Thông Tin Người Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội Bảo Hiểm Y Tế, Thông Tư Ban Hành Quy Chế Chứng Thực Của Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Chứng Thực Chữ Ký Số Quốc Gia, Mẫu Phiếu Doanh Nghiệp Cung Cấp Bổ Sung Thông Tin Về Hồ Sơ Doanh Nghiệp, Bài Cúng Cô Hồn, Bài Cúng ở Mộ, Bài Cúng ở Đền Mẫu, Bài Cúng O Den, Bài Cúng Nôm, Bài Cúng Cơm, Cà Phê Thú Cưng, Cúng Bội, Bài Cúng ở Nhà Thờ Họ,

Trách Nhiệm Cung Cấp Thông Tin Trong Kinh Doanh Bảo Hiểm

Trách nhiệm cung cấp thông tin trong kinh doanh bảo hiểm theo pháp luật bảo hiểm gồm có 3 giai đoạn: giai đoạn tiền hợp đồng, giai đoạn trong quá trình thực hiện hợp đồng và giai đoạn khi sự kiện pháp lý xảy ra.

Giai đoạn tiền hợp đồng bắt đầu từ khi một bên thể hiện ý định muốn xác lập một hợp đồng đến khi hợp đồng được giao kết. Giai đoạn này dài hay ngắn còn phụ thuộc vào từng hoàn cảnh, phụ thuộc vào việc các bên có dành nhiều thời gian vào việc thương lượng hay không. Lúc bắt đầu giai đoạn cả bên bán và bên mua bảo hiểm đều có những trách nhiệm cung cấp thông tin như sau:

Trách nhiệm và nghĩa vụ cung cấp thông tin của các bên:

– Bên mua bảo hiểm: theo điểm c khoản 2 Điều 18 Luật kinh doanh bảo hiểm

+ Thông báo những trường hợp có thể làm tăng rủi ro hoặc làm phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm

+ Phải thông báo kịp thời, chính xác và trung thực về nguyên nhân và mức tổn thất

– Bên bán bảo hiểm: điểm a,b khoản 2 Điều 17 và Điều 21 Luật kinh doanh bảo hiểm

+ Giải thích cho bên mua bảo hiểm về các điều kiện, điều khoản bảo hiểm; quyền, nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

+ Cấp cho bên mua bảo hiểm giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm ngay sau khi giao kết hợp đồng bảo hiểm

+ Giải thích hợp đồng bảo hiểm: Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm có điều khoản không rõ ràng thì điều khoản đó được giải thích theo hướng có lợi cho bên mua bảo hiểm

Khi các bên có vi phạm về trách nhiệm cung cấp thông tin trong kinh doanh bảo hiểm

+ Bên mua bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm hưởng lợi;

+ Không thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm trong trường hợp làm tăng rủi ro hoặc phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm

+ Khi thay đổi dẫn đến tăng các rủi ro thì doanh nghiệp có quyền tăng phí nếu bên mua bảo hiểm không chấp nhận

Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng và thông báo ngay bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm hoặc sau 60 ngày kể từ ngày ra hạn bên mua bảo hiểm không đóng phí

Theo Khoản 10 Điều 3 Luật Kinh doanh Bảo hiểm có quy định: Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểmcho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm.

Vụ Xúc Xích Vietfoods: Qltt Cung Cấp Thông Tin Không Đúng Luật

“Ước tính tới nay chúng tôi bị thiệt hại hàng chục tỉ đồng vì Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 14 (Chi cục QLTT TP Hà Nội) đưa thông tin cho báo chí rằng sản phẩm của chúng tôi chứa chất cấm, chất gây ung thư” – ông Lưu Minh Sang, chủ Cơ sở chế biến thực phẩm Việt (Vietfoods, Bình Dương) bức xúc thốt lên khi trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM.

Thiệt hại quá nặng nề

Theo ông Sang, Vietfoods đã phải ngưng sản xuất hơn một tháng qua. Nếu như trước, trung bình mỗi tháng Vietfoods xuất ra thị trường gần 100 tấn sản phẩm thì từ khi xảy ra sự cố, trên 100 công nhân phải nghỉ việc, hàng trong kho không tiêu thụ được, hàng hóa bị các đại lý trả về vì người tiêu dùng quay lưng với sản phẩm. Vì không có kho lớn để chứa nên hàng chục tấn sản phẩm trả về từ các đại lý đều hư hỏng, phải bán làm thức ăn cho cá. “Thậm chí có những khách hàng nợ cả tỉ lấy lý do xúc xích có chất gây ung thư nên không chịu thanh toán tiền hàng” – ông Sang chua chát và kể tiếp: “Thời điểm này cơ sở bắt đầu cho công nhân sản xuất trở lại nhưng sản lượng đưa ra thị trường chỉ bằng 1/10 do hệ thống phân phối, niềm tin của người tiêu dùng chưa thể phục hồi”.

Theo ông Sang, sau khi có kết luận của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khẳng định sản phẩm Vietfoods an toàn cho người sử dụng, chiều 23-5, Chi cục QLTT TP Hà Nội đã ra quyết định trả lô hàng 2,2 tấn xúc xích bị tạm giữ, niêm phong mà Vietfoods bán cho Công ty TNHH Hùng Anh (Hà Nội). Tuy nhiên, sau hơn một tháng bị tạm giữ, phần lớn sản phẩm trong lô hàng này đã hết và gần hết hạn sử dụng.

Cũng theo ông Sang, dù quyết định trả tang vật tạm giữ của Chi cục QLTT TP Hà Nội nêu rõ lý do “doanh nghiệp không có hành vi vi phạm hành chính…” nhưng đến nay cơ quan này vẫn chưa hủy bỏ biên bản vi phạm hành chính đối với Vietfoods. “Lúc vừa kiểm tra, QLTT vội vàng công bố sản phẩm của chúng tôi có chất cấm, chất gây ung thư trên báo chí gây hoang mang cho người tiêu dùng, gây thiệt hại nặng nề cho chúng tôi. Nhưng khi có kết luận chính thức, họ trả hàng không một lời xin lỗi và còn cho rằng đã làm đúng quy trình” – ông Sang bức xúc.

Ông Sang cho biết đã gửi đơn yêu cầu Chi cục QLTT TP Hà Nội hủy bỏ biên bản vi phạm hành chính đối với Vietfoods, yêu cầu đội trưởng Đội QLTT số 14 phải có trách nhiệm xin lỗi, đính chính thông tin trên các phương tiện truyền thông. “Nếu QLTT TP Hà Nội cũng như cán bộ làm sai không thừa nhận sai phạm, chúng tôi sẽ khởi kiện ra tòa” – ông Sang khẳng định.

Báo chí dẫn lời không chính xác?

Trong khi đó, trả lời PV Pháp Luật chúng tôi ngày 30-5, ông Hoàng Đại Nghĩa (Đội trưởng Đội QLTT số 14, đơn vị trực tiếp giữ lô hàng 2,2 tấn hotdog, xúc xích của Vietfoods) vẫn cho rằng khi tạm giữ lô hàng, lực lượng QLTT “đã nghiên cứu kỹ và có đủ cơ sở”.

Theo ông Nghĩa, theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế), bốn mẫu sản phẩm trong lô hàng trên chứa chất natri nitrat 251. Đây là chất giữ màu, chất bảo quản, nếu sử dụng trong thực phẩm chế biến qua nhiệt như rán, nướng thì sẽ chuyển thành một dạng chất khác có thể là tác nhân gây ra ung thư.

“Tôi khẳng định không nói Vietfoods sản xuất hàng hóa gây ung thư mà chỉ nói chất natri nitrat 251 có thể là tác nhân gây ung thư như là một cảnh báo đến người tiêu dùng. Nhiều tờ báo đã dẫn lời của tôi nói lô hàng Vietfoods gây ung thư là chưa chính xác” – ông Nghĩa phân bua.

Làm thay công việc của đoàn kiểm tra liên ngành?

Từ vụ việc trên, một vấn đề pháp lý cần đặt ra: Theo quy định hiện hành, cơ quan QLTT có quyền kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm, công bố thông tin về chất lượng thực phẩm lưu thông trên thị trường?

Trao đổi, nhiều chuyên gia cho biết: Theo Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thì ba ngành y tế, NN&PTNT, công thương đều có quyền kiểm tra chất lượng thực phẩm lưu thông ngoài thị trường trong phạm vi quản lý. Như vậy, cơ quan QLTT (ngành công thương) cũng có quyền kiểm tra sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên, với việc lấy mẫu xét nghiệm, theo Thông tư 14/2011 của Bộ Y tế, yêu cầu bắt buộc là người lấy mẫu phải là thành viên của đoàn thanh tra, kiểm tra. Trên thực tế việc lấy mẫu xét nghiệm và công bố tên cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm sai phạm thường là công việc của đoàn kiểm tra liên ngành (gồm ba ngành y tế, công thương, NN&PTNT).

Ông Phan Hoàn Kiếm (Chi cục trưởng Chi cục QLTT chúng tôi khẳng định: QLTT chúng tôi không có chức năng lấy mẫu thực phẩm xét nghiệm, cũng như không có chức năng công bố tên cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm sai phạm. “QLTT chỉ kiểm tra hóa đơn, chứng từ hàng hóa lưu thông ngoài thị trường. Đối với thực phẩm, nếu nghi ngờ chất lượng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì QLTT báo cáo cho Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm TP để nơi đây tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành. Đoàn kiểm tra này có trách nhiệm lấy mẫu thực phẩm xét nghiệm và công bố nếu có sai phạm” – ông Kiếm nói.

Ông Nguyễn Thành Danh (Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Bình Dương) cũng cho biết việc QLTT đơn phương lấy mẫu sản phẩm xét nghiệm chất lượng cũng như công bố tên cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm sai phạm là chưa đúng chức năng mà cần có sự phối hợp liên ngành cùng sự tham vấn chuyên môn của đơn vị phụ trách. Ông Danh cũng cho biết thêm là sau thông tin nghi ngờ Vietfoods sử dụng chất cấm, Bình Dương đã lập đoàn liên ngành kiểm tra cơ sở sản xuất của Vietfoods. Kết luận sau khi kiểm tra khẳng định Vietfoods không có vi phạm.

Như vậy, việc Đội QLTT số 14 đơn phương công bố thông tin sản phẩm xúc xích của Vietfoods có chứa chất cấm, chất gây ung thư và việc QLTT TP Hà Hội đơn phương lấy mẫu sản phẩm của Vietfoods đi xét nghiệm mà không báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm lập đoàn kiểm tra liên ngành là “có vấn đề”.

Vi phạm trong công bố thông tin

Một vấn đề khác cũng cần đặt ra: Quy định hiện hành về việc công bố thông tin thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm ra sao?

Luật sư Phạm Minh Tâm (Đoàn Luật sư chúng tôi cho biết: Khoản 4 Điều 68 Luật An toàn thực phẩm quy định việc kiểm tra an toàn thực phẩm phải bảo đảm nguyên tắc bí mật khi chưa có kết luận chính thức. Điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định nếu vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm mà gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội thì cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm công bố công khai về việc xử phạt. Nội dung công bố gồm hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả… Như vậy, có thể hiểu việc công bố thông tin chỉ được thực hiện khi đã xác định có hành vi vi phạm, quyết định xử phạt và hình thức xử phạt. Áp vào vụ việc của Vietfoods, việc đội trưởng Đội QLTT số 14 công bố thông tin sản phẩm của Vietfoods có chứa chất cấm, chất gây ung thư với báo chí khi vừa mới kiểm tra, chưa có kết luận, chưa có quyết định xử phạt là trái pháp luật.

Vietfoods khởi kiện QLTT TP Hà Nội, được không?

Luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư chúng tôi đại diện pháp lý của Vietfoods) cho biết đang chờ quyết định giải quyết khiếu nại của Chi cục QLTT TP Hà Nội, nếu không thỏa mãn, Vietfoods sẽ khởi kiện vụ án hành chính yêu cầu tòa tuyên bố hành vi kiểm tra, tạm giữ, cung cấp thông tin của đội trưởng Đội QLTT số 14 là sai và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Theo PGS-TS Đỗ Văn Đại (Trưởng khoa Luật dân sự Trường ĐH Luật TP.HCM), Vietfoods có đủ cơ sở pháp lý khởi kiện hành chính và yêu cầu bồi thường. “Thực tế cho thấy chỉ việc cung cấp thông tin trái pháp luật, sai sự thật đã gây thiệt hại lớn với Vietfoods về vật chất và về mặt uy tín, thương hiệu. Việc yêu cầu xin lỗi công khai của công ty sẽ được tòa xem xét trong quan hệ đòi bồi thường thiệt hại, không nên tách ra” – TS Đại nhận xét.

Tóm tắt vụ việc

* Trưa 20-4, Đội QLTT số 14 Chi cục QLTT TP Hà Nội kiểm tra kho của Công ty TNHH Hùng Anh và ra quyết định tạm giữ hơn 2,2 tấn sản phẩm hotdog, xúc xích của Vietfoods với lý do hàng hóa có dấu hiệu sử dụng phụ gia thực phẩm không đúng quy định. Ngay trong khi kiểm đếm hàng hóa, đội trưởng Đội QLTT số 14 đã cung cấp thông tin cho báo chí ngay tại hiện trường rằng sản phẩm xúc xích của Vietfoods có chứa chất cấm, chất gây ung thư.

* Sau đó, Chi cục QLTT TP Hà Nội lấy mẫu bốn sản phẩm trong lô hàng đưa đi kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, kết quả 100% mẫu có chứa chất natri nitrat 251 (89-100 mg/kg). Đội QLTT số 14 tiếp tục công bố với báo chí sản phẩm xúc xích của Vietfoods sử dụng chất cấm gây ung thư không được Bộ Y tế cho phép (theo vi bằng mà Vietfoods lập và cung cấp thì có gần 500 bài báo đăng thông tin sản phẩm Vietfoods chứa chất cấm, chất gây ung thư).

* Ngày 23-5, Cục An toàn thực phẩm họp hội đồng khoa học để xem xét việc sử dụng và hàm lượng natri nitrat 251 trong sản phẩm xúc xích Vietfoods, kết luận natri nitrat 251 không phải là chất cấm sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm. Theo tiêu chuẩn Codex,natri nitrat 251 là phụ gia thực phẩm được phép sử dụng đối với phomat ủ chín hoàn toàn, kể cả bề mặt với hàm lượng không quá 35 mg/kg. Cũng theo Codex, hàm lượng được áp dụng cho thực phẩm là không quá 300 mg/kg. Do đó, hàm lượng natri nitrat 251 được phát hiện trong sản phẩm Vietfoods là an toàn cho người tiêu dùng.

Thẩm Quyền Ký Văn Bản Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Khách Hàng Của Ngân Hàng Cho Cơ Quan Nhà Nước

Thẩm quyền ký văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng của ngân hàng cho cơ quan nhà nước được quy định tại Điều 10 Nghị định 117/2018/NĐ-CP về giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, (có hiệu lực từ ngày 01/11/2018), theo đó:

Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng phải do các cá nhân sau đây ký:

1. Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra bộ; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Trưởng đoàn thanh tra; thành viên đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra.

2. Tổng Kiểm toán nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực, Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, Thành viên Đoàn kiểm toán là Kiểm toán viên nhà nước theo quy định của pháp luật về kiểm toán nhà nước.

3. Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Viện kiểm sát quân sự các cấp theo quy định của pháp luật về kiểm sát nhân dân.

4. Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, tỉnh và tương đương, Tòa án quân sự Trung ương, Tòa án quân sự quân khu và tương đương, Tòa án quân sự khu vực theo quy định của pháp luật về tòa án.

5. Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, điều tra viên các cơ quan điều tra trong hệ thống cơ quan điều tra; cấp trưởng, cấp phó các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật về cơ quan điều tra hình sự.

6. Cấp trưởng, cấp phó các đơn vị nghiệp vụ trong công an nhân dân, quân đội nhân dân theo thẩm quyền quy định của pháp luật về công an nhân dân, quân đội nhân dân.

7. Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các cơ quan thi hành án, chấp hành viên đang tổ chức thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án.

8. Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu; Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan; Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan theo quy định của pháp luật về hải quan.

9. Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra Tổng cục Thuế; Cục trưởng, Phó cục trưởng Cục Thuế; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Chúc sức khỏe và thành công!