Văn Bản Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin

Thông Tư 183/2024 Về Quy Định Phát Ngôn Cung Cấp Thông Tin Báo Chí, Yeu Cau Cung Cap Thong Tin, Đơn Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin, Văn Bản Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin, Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Bidv, Giấy Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin, Mẫu Thông Báo Yêu Cầu Cung Cấp Chứng Cứ, Đồ án Hệ Thống Cung Cấp Điện, Đơn Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Địa Chính, Giấy Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Sao Kê Tài Khoản, Khoa Cúng Thông Dụng, Quy Chế Phát Ngôn Và Cung Cấp Thông Tin Cho Báo Chí, Mẫu Thông Báo Ngừng Cung Cấp Hàng Hóa, Bài Thuyết Trình Cung Cấp Thông Tin, Giấy Dán Tườngyêu Cầu Cung Cấp Thông Tin, Giay Yeu Cau Cung Cap Thông Tin Bidv, Thông Báo Ngừng Cung Cấp Hàng Hóa, Giấy Đề Nghị Cung Cấp Thông Tin, Mẫu Giấy Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Bidv, Cùng Học Cấu Trúc Tiếng Anh Trung Học Phổ Thông Pdf, Phiêu Đề Nghị Trao Đổi Cung Cấp Thông Tin, Nghị Quyết Về Củng Cố Hệ Thống Chính Trị, Giay Yeu Cau Cung Cap Thông Tin Ngân Hàng, Mẫu Công Văn Thông Báo Ngừng Cung Cấp Hàng Hóa, Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Ngân Hàng Bidv, Giấy Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Ngân Hàng Bidv, Giấy Phép Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông, Tờ Khai Cung Cấp Và Thay Đổi Thông Tin Đơn Vị Tham Gia Bhxh, Bhyt (mẫu Tk3-ts);, Giấy Đề Nghị Cung Cấp Thông Tin Ngân Hàng Bidv, Danh Sách Người Phát Ngôn Và Cung Cấp Thông Tin Cho Báo Chí, Nghi Quyet Ve Xay Dung Cung Co H Thong Chinh Tri O Thon, Tờ Khai Cung Cấp Và Thay Đổi Thông Tin Người Tham Gia Bhxh Bhyt (mẫu Tk1-ts), Hướng Dẫn Sử Dụng Dịch Vụ Cung Cấp Thông Tin Đăng Ký Doanh Nghiệp, Hợp Đồng Cung Cấp Và Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Truyền Hình, Thông Tư Quy Định Điều Kiện, Trình Tự Ngừng, Giảm Mức Cung Cấp Điện, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Tham Luận Về Khó Khăn Trong Việc Cũng Cố Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Mẫu Tờ Khai Cung Cấp Và Thay Đổi Thông Tin Người Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội Bảo Hiểm Y Tế, Thông Tư Ban Hành Quy Chế Chứng Thực Của Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Chứng Thực Chữ Ký Số Quốc Gia, Mẫu Phiếu Doanh Nghiệp Cung Cấp Bổ Sung Thông Tin Về Hồ Sơ Doanh Nghiệp, Bài Cúng Cô Hồn, Bài Cúng ở Mộ, Bài Cúng ở Đền Mẫu, Bài Cúng O Den, Bài Cúng Nôm, Bài Cúng Cơm, Cà Phê Thú Cưng, Cúng Bội, Bài Cúng ở Nhà Thờ Họ, Bài Cúng Cô Bác, Vai Trò Cung Cấp Dầu Mỏ Của Tây Nam á, Bài Cúng Phủ Tây Hồ, Văn Tế Cúng Đất Đầu Năm, Bài Cúng Phá Nhà Cũ, Bài Cúng ông Thần Tài, Bài Cúng Cầu Yên Đầu Năm, Bài Cúng ông Táo, Bài Cúng ông Nội, Bài Cúng Ong Dia, Bài Cúng Ong Ba, Bài Cúng ở Phủ Tây Hồ, Bài Cúng Xe Oto, Bài Cúng Lễ Đầu Năm, Bài Cúng Mụ, Bài Cúng Đổ Mái, Bài Cúng Giỗ, Bài Cúng Giỗ Bố, Bài Cúng Giỗ Đầu, Bài Cúng Giỗ ông, Bài Cúng Làm Nhà, Bài Cúng Gọi Hồn, Bài Cúng Làm ăn, Hỏi Cung Bị Can, Bài Cúng Kỵ Yên Đầu Năm, Bài Cúng Hay, Bài Cúng Hết Khó, Bài Cúng Đầy Năm Cho Bé Gái, Bài Cúng Đầu Năm, Bài Cúng Mời Về ăn Tết, Bài Cúng Mẫu, Bài Cúng Lễ Tạ Đất, Bài Cúng Lễ Đổ Mái Nhà, Bài Cúng Dỗ, Bài Cúng Lễ Cất Nóc, Bài Cúng Lễ ăn Hỏi, Bài Cúng Lập Bàn Thờ Thần Tài, Bài Cúng Dỡ Nhà, Bài Cúng Dời Bếp, Bài Cúng Dọn Về Nhà Mới, Bài Cúng Đất, Cúng Đất, Bài Cúng Rằm, Mo U Xo Cu Cung, Văn Tế Cúng Xe, Văn Tế Cúng Xóm, Văn Tế Cúng Xóm Đầu Năm, Thủ Tục Cúng ông Táo, Sổ Tay Bìa Cứng, Thủ Tục Cúng 49,

Thông Tư 183/2024 Về Quy Định Phát Ngôn Cung Cấp Thông Tin Báo Chí, Yeu Cau Cung Cap Thong Tin, Đơn Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin, Văn Bản Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin, Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Bidv, Giấy Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin, Mẫu Thông Báo Yêu Cầu Cung Cấp Chứng Cứ, Đồ án Hệ Thống Cung Cấp Điện, Đơn Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Địa Chính, Giấy Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Sao Kê Tài Khoản, Khoa Cúng Thông Dụng, Quy Chế Phát Ngôn Và Cung Cấp Thông Tin Cho Báo Chí, Mẫu Thông Báo Ngừng Cung Cấp Hàng Hóa, Bài Thuyết Trình Cung Cấp Thông Tin, Giấy Dán Tườngyêu Cầu Cung Cấp Thông Tin, Giay Yeu Cau Cung Cap Thông Tin Bidv, Thông Báo Ngừng Cung Cấp Hàng Hóa, Giấy Đề Nghị Cung Cấp Thông Tin, Mẫu Giấy Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Bidv, Cùng Học Cấu Trúc Tiếng Anh Trung Học Phổ Thông Pdf, Phiêu Đề Nghị Trao Đổi Cung Cấp Thông Tin, Nghị Quyết Về Củng Cố Hệ Thống Chính Trị, Giay Yeu Cau Cung Cap Thông Tin Ngân Hàng, Mẫu Công Văn Thông Báo Ngừng Cung Cấp Hàng Hóa, Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Ngân Hàng Bidv, Giấy Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Ngân Hàng Bidv, Giấy Phép Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông, Tờ Khai Cung Cấp Và Thay Đổi Thông Tin Đơn Vị Tham Gia Bhxh, Bhyt (mẫu Tk3-ts);, Giấy Đề Nghị Cung Cấp Thông Tin Ngân Hàng Bidv, Danh Sách Người Phát Ngôn Và Cung Cấp Thông Tin Cho Báo Chí, Nghi Quyet Ve Xay Dung Cung Co H Thong Chinh Tri O Thon, Tờ Khai Cung Cấp Và Thay Đổi Thông Tin Người Tham Gia Bhxh Bhyt (mẫu Tk1-ts), Hướng Dẫn Sử Dụng Dịch Vụ Cung Cấp Thông Tin Đăng Ký Doanh Nghiệp, Hợp Đồng Cung Cấp Và Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Truyền Hình, Thông Tư Quy Định Điều Kiện, Trình Tự Ngừng, Giảm Mức Cung Cấp Điện, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Tham Luận Về Khó Khăn Trong Việc Cũng Cố Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Mẫu Tờ Khai Cung Cấp Và Thay Đổi Thông Tin Người Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội Bảo Hiểm Y Tế, Thông Tư Ban Hành Quy Chế Chứng Thực Của Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Chứng Thực Chữ Ký Số Quốc Gia, Mẫu Phiếu Doanh Nghiệp Cung Cấp Bổ Sung Thông Tin Về Hồ Sơ Doanh Nghiệp, Bài Cúng Cô Hồn, Bài Cúng ở Mộ, Bài Cúng ở Đền Mẫu, Bài Cúng O Den, Bài Cúng Nôm, Bài Cúng Cơm, Cà Phê Thú Cưng, Cúng Bội, Bài Cúng ở Nhà Thờ Họ,

Mẫu Công Văn Đề Nghị Cung Cấp Thông Tin Doanh Nghiệp

Kính gửi: …………………………

Tên đơn vị: ………………

Địa chỉ trụ sở chính : ………..

Họ và tên người đại diện theo pháp luật : ………..

CMND/Hộ chiếu: ………….. Nơi cấp: …………..

Ngày cấp: ………………………..

ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG TIN NHƯ SAU:

1.Thông tin về Công ty đề nghị được cung cấp thông tin:

Số Giấy chứng nhận đầu tư/ Số Giấy Chứng nhận ĐKKD : …………..

Địa chỉ trụ sở chính : ……………………

Họ và tên người đại diện theo pháp luật : ………………

CMND/Hộ chiếu: …………………… Nơi cấp: ……………………

Ngày cấp: ……………………………..

2.Thông tin đề nghị cung cấp:

Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN:

Bản in Giấy chứng nhận ĐKDN từ cơ sở dữ liệu:

Yêu cầu khác (ghi cụ thể): ……………………. x

Sử dụng thông tin được cấp vào đúng mục đích đã nêu;

Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản này.

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi hậu quả pháp lý phát sinh nếu có.

Nộp đủ lệ phí cung cấp thông tin theo quy định.

Văn Bản, Phiếu Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin, Dữ Liệu Theo Quy Định Mới Nhất

Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu được quy định tại Nghị định 73/2024/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin…

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU

Kiến thức của bạn:

Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu theo quy định mới nhất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức:

1. Quy định về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu theo hình thức văn bản yêu cầu hoặc phiếu yêu cầu cung cấp thông tin

Được quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 73/2024/NĐ-CP như sau:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan quản lý thông tin, dữ liệu tiếp nhận kiểm tra văn bản, phiếu yêu cầu, thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu thì phải nêu rõ lý d và trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết;

Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính, cơ quan quản lý thông tin, dữ liệu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, dữ liệu cho các tổ chức, cá nhân.

2. Nội dung và hình thức của văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Được quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định 73/2024/NĐ-CP, nội dung văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường bao gồm các nội dung:

Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu

Mục đích sử dụng thông tin, dữ liệu;

Hình thức khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu và phương thức nhận kết quả.

Khoản 3 quy định:

Văn bản yêu cầu của cơ quan, tổ chức phải có chữ ký của thủ trưởng cơ quan và đóng dấu xác nhận.

Phiếu yêu cầu của cá nhân phải ghi rõ họ tên, địa chỉ và chữ ký của người yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu.

Trường hợp người có nhu cầu khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên, môi trường là cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thì văn bản yêu cầu phải được tổ chức, doanh nghiệp nơi người đó đang làm việc ký xác nhận, đóng dấu; đối với các chuyên gia, thực tập sinh là người nước ngoài đang làm việc cho các chương trình, dự án tại các bộ, ngành, địa phương hoặc học tập tại các cơ sở đào tạo tại Việt Nam thì phải được cơ quan có thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương hoặc các cơ sở đào tạo đó ký xác nhận, đóng dấu theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Để được tư vấn chi tiết về Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu theo quy định mới nhất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn. [email protected]. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Trách Nhiệm Cung Cấp Thông Tin Trong Kinh Doanh Bảo Hiểm

Trách nhiệm cung cấp thông tin trong kinh doanh bảo hiểm theo pháp luật bảo hiểm gồm có 3 giai đoạn: giai đoạn tiền hợp đồng, giai đoạn trong quá trình thực hiện hợp đồng và giai đoạn khi sự kiện pháp lý xảy ra.

Giai đoạn tiền hợp đồng bắt đầu từ khi một bên thể hiện ý định muốn xác lập một hợp đồng đến khi hợp đồng được giao kết. Giai đoạn này dài hay ngắn còn phụ thuộc vào từng hoàn cảnh, phụ thuộc vào việc các bên có dành nhiều thời gian vào việc thương lượng hay không. Lúc bắt đầu giai đoạn cả bên bán và bên mua bảo hiểm đều có những trách nhiệm cung cấp thông tin như sau:

Trách nhiệm và nghĩa vụ cung cấp thông tin của các bên:

– Bên mua bảo hiểm: theo điểm c khoản 2 Điều 18 Luật kinh doanh bảo hiểm

+ Thông báo những trường hợp có thể làm tăng rủi ro hoặc làm phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm

+ Phải thông báo kịp thời, chính xác và trung thực về nguyên nhân và mức tổn thất

– Bên bán bảo hiểm: điểm a,b khoản 2 Điều 17 và Điều 21 Luật kinh doanh bảo hiểm

+ Giải thích cho bên mua bảo hiểm về các điều kiện, điều khoản bảo hiểm; quyền, nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

+ Cấp cho bên mua bảo hiểm giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm ngay sau khi giao kết hợp đồng bảo hiểm

+ Giải thích hợp đồng bảo hiểm: Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm có điều khoản không rõ ràng thì điều khoản đó được giải thích theo hướng có lợi cho bên mua bảo hiểm

Khi các bên có vi phạm về trách nhiệm cung cấp thông tin trong kinh doanh bảo hiểm

+ Bên mua bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm hưởng lợi;

+ Không thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm trong trường hợp làm tăng rủi ro hoặc phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm

+ Khi thay đổi dẫn đến tăng các rủi ro thì doanh nghiệp có quyền tăng phí nếu bên mua bảo hiểm không chấp nhận

Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng và thông báo ngay bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm hoặc sau 60 ngày kể từ ngày ra hạn bên mua bảo hiểm không đóng phí

Theo Khoản 10 Điều 3 Luật Kinh doanh Bảo hiểm có quy định: Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểmcho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm.

Mẫu Văn Bản Cung Cấp Thông Tin Cho Tòa Án Về Tiền Cước Bưu Chính Ở Nước Ngoài

Mẫu văn bản cung cấp thông tin cho Tòa án về tiền cước bưu chính ở nước ngoài là mẫu văn bản được lập ra để ghi chép về cung cấp thông tin cho tòa án về tiền cước bưu chính ở nước ngoài. Mẫu nêu rõ nội dung thông tin cung cấp… Mẫu được ban hành theo Thông tư liên tịch 01/2024/TTLT-TANDTC-BNG của Bộ Ngoại giao.

Kính gửi: Tòa án nhân dân tỉnh/thành phố (2)

Phúc đáp văn bản số…/TA-CV ngày…tháng…năm…của Quý Tòa (3), Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại (4) trả lời như sau:

1. Về thông tin tiền cước bưu phẩm bảo đảm

Theo thông tin của Công ty bưu chính (5), thì tiền cước bưu phẩm bảo đảm để gửi hồ sơ tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự và tiền cước bưu phẩm để gửi hồ sơ, tài liệu về địa chỉ của Quý Tòa ở Việt Nam như sau:

a) Tiền cước gửi hồ sơ có trọng lượng: …. gram/kg (6) đến địa chỉ của đương sự được nêu trong Công văn của Quý Tòa là … (7); tương đương… (8) đô la Mỹ.

b) Tiền cước gửi hồ sơ thông báo kết quả thực hiện tống đạt, thông báo văn bản tố tụng đến địa chỉ của Qúy Tòa là … (9); tương đương… (10) đô la Mỹ.

c) Tổng cộng các khoản tiền cước này là … (11); tương đương… (12) đô la Mỹ.

d) Hai khoản tiền cước bưu phẩm nêu trên đã bao gồm thuế, phụ phí.

2. Về thông tin tài khoản

Đề nghị Quý Tòa chuyển số tiền cước bưu chính bằng đô la Mỹ vào tài khoản ngân hàng của Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán (13) sau đây:

Số tài khoản:

Tên tài khoản:

Ngân hàng/Chi nhánh ngân hàng và địa chỉ:

Mã ngân hàng:

Thông tin khác:

Trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý Tòa liên hệ theo số điện thoại…; số Fax:…; Hộp thư điện tử:…. (14)/.

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 06

Mục (1), (4), (13) ghi tên Cơ quan đại diện tại nước cụ thể.

Mục (2): ghi tên Tòa án đã đề nghị cung cấp thông tin.

Mục (3) ghi số ngày tháng năm của Công văn của Tòa án đã đề nghị cung cấp thông tin.

Mục (5) ghi tên công ty bưu chính, ví dụ: FedEx hoặc DHL…

Mục (6) ghi lại trọng lượng hồ sơ tống đạt văn bản tố tụng do Tòa án cung cấp.

Mục (7), (9), (11): ghi số tiền cước bưu chính tính bằng đồng tiền của nước tiếp nhận.

Mục (8), (10), (12): ghi số tiền cước bưu chính được quy đổi thành đồng đô la Mỹ từ số tiền cước bưu chính.

Mục (14) ghi số điện thoại, số fax, hộp thư điện tử đầu mối.

Mục (15): ghi tư cách pháp lý của người ký (ký thay hoặc thừa lệnh…).

Mẫu văn bản cung cấp thông tin cho Tòa án về tiền cước bưu chính ở nước ngoài