Văn Bản Đăk Lăk / Top 7 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Trang Thông Tin Điện Tử Sở Tư Pháp Tỉnh Đăklăk

Ngày 10/12/2010, tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VII đã thông qua 23 Nghị quyết, cụ thể như sau:

– Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2004-2011;

-Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2011;

– Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2011;

– Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về chương trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2011;

– Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tỉnh Đắk Lắk 5 năm 2011-2015;

– Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2011;

– Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2011 tỉnh Đắk lắk;

– Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2011 cho ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk;

– Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011; – Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đắk Lắk từ năm 2011;

– Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 tỉnh Đắk Lắk;

– Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 6, Điều1, Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007 của HĐND tỉnh về các loại phí và lệ phí;

– Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

– Nghị quyết số 27/2010/NQ-HĐND về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh;

– Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND về lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

– Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND về quy định mức giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột;

– Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND về việc lập Quỹ quốc phòng – an ninh tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

– Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND về việc quy định kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

– Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND về mức thu học phí đối với học sinh ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015 trên địa bàn tỉnh;

– Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND về quy định chức danh, số lượng, hệ số phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố và sinh hoạt phí đối với một số chức danh cán bộ cơ sở;

– Nghị quyết số 34/2010/NQ-HĐND về đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk;

– Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND về cơ cấu nguồn vốn đầu tư đường giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk , giai đoạn 2011 – 2015;

– Nghị quyết số 36/2010/NQ-HĐND về việc quy định các nguyên tắc, nguồn vốn, tiêu chí và định mức phân bổ ổn định vốn đầu tư phát triển bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2011 – 2015.

Xét Duyệt Văn Kiện Trình Đại Hội Đảng Bộ Huyện Đăk Hà Lần Thứ Vi, Nhiệm Kỳ 2022

Chiều 29/6, đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị xét duyệt văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Hà lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: MT

Dự Hội nghị có các thành viên Tổ xét duyệt văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Hà, Tổ chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Hà; lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.

Theo Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà, qua các bước dự thảo văn kiện trình Đại hội, Huyện ủy Đăk Hà đã thực hiện đúng quy định của Đảng. Dự thảo văn kiện trình Đại hội VI Đảng bộ huyện được chuẩn bị công phu, khoa học, đúc kết tâm huyết, ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Đăk Hà. Các ý kiến tham gia của các cấp đối với các báo cáo, văn kiện chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện đều được tiếp thu xác đáng và giải trình những vấn đề không được tiếp thu hoặc tiếp thu một phần.

Các đại biểu đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục rà soát, đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là lĩnh vực kinh tế cần có sự đánh giá nghiêm túc về hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn; công tác quản lý, bảo vệ rừng, công tác cải cách hành chính…; nguyên nhân về thực hiện một số chỉ tiêu của nghị quyết chưa đạt. Từ đó, Huyện ủy cần bám sát định hướng lớn, trọng tâm phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh để xây dựng đảm bảo đúng, hiệu quả khi triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra cho nhiệm nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đánh giá, thời gian qua, Huyện ủy Đăk Hà đã cụ thể hóa Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 100-KH/TU của Tỉnh ủy “về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025” để chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI đảm bảo đúng các hướng dẫn, quy định. Công tác tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị đối với dự thảo các văn kiện của huyện đúng quy trình; địa phương đã có sự tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện nghiêm túc và có chuẩn bị đầy đủ các tài liệu gửi về các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy theo đúng quy định…

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa yêu cầu, Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại buổi làm việc; từ đó kịp thời có sự chỉ đạo tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung trong các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI đảm bảo đạt chất lượng cao, có tính áp dụng phù hợp thực tiễn địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo bền vững… và đột phá hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ tới.

Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Hà lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 15-17/7/2020.

Mai Trâm

Tập Trung Lãnh Đạo Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Đăk Hà Lần Thứ Vi

Thay mặt Tỉnh ủy, Đồng chí Dương Văn Trang đã ghi nhận, biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Đăk Hà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và để đưa huyện Đăk Hà ngày càng phát triển, tương xứng với những tiềm năng lợi thế của địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà Đại hội VI cần quan tâm.

Trong đó, tiếp tục phát huy lợi thế về nông nghiệp, phấn đấu hình thành thêm một số khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tạo động lực phát triển; nhân rộng phát triển các mô hình hợp tác xã, kinh tế trang trại liên kết theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả cao, nhất là phát triển mạnh các sản phẩm đặc trưng của huyện; Thực hiện tốt công tác cải tạo, tái canh cây cà phê, kết hợp với xen canh cây ăn quả để tăng thu nhập cho người dân, mở rộng thị trường tiêu thụ, phát triển thương hiệu cà phê Đăk Hà vươn tầm quốc tế; Tập trung nguồn lực, phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp; quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ giải pháp để đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, mở rộng không gian đô thị thị trấn Đăk Hà theo hướng đáp ứng yêu cầu thành lập thị xã Đăk Hà trong tương lai. Trong đó, nghiên cứu quy hoạch một số diện tích đất trồng cà phê, cao su… trong vùng lõi thị trấn để phát triển đô thị; huy động nguồn lực để chỉnh trang, nâng cấp thị trấn Đăk Hà và các trung tâm xã, hình thành các khu đô thị mới trong tương lai; Đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp trang trại, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa-lịch sử-tâm linh.

Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục-đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chú trọng công tác đào tạo nghề, gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và xuất khẩu lao động. Đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 58 triệu đồng. Quan tâm đầu tư các thiết chế văn hoá ở cơ sở; khôi phục và phát huy có hiệu quả bản sắc văn hóa các dân tộc và các di tích lịch sử trên địa bàn.

Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là các băng, nhóm “xã hội đen”, cho vay nặng lãi, tín dụng đen, tội phạm ma túy; đảm bảo an toàn giao thông, an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ” về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị ” về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về nêu gương của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

(Ảnh: Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum phát biểu tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI)

Đồng chí Dương Văn Trang – Bí thư tỉnh ủy tin tưởng: “Với một cấp uỷ mới được Đại hội tín nhiệm lựa chọn sẽ là một tập thể đoàn kết, giàu nhiệt huyết, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, sẽ lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ huyện, đưa huyện Đăk Hà ngày càng phát triển, xứng đáng với danh hiệu “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới””.

Xã Đăk Long Cụ Thể Hóa Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp

Thời sự – Chính trị

Để kịp thời lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, sớm đưa xã vượt khó vươn lên, nhiệm vụ then chốt được Đảng bộ xã Đăk Long xác định là tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng gắn với nâng cao chất lượng đảng viên; chú trọng phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế – xã hội. Từ đó, tuyên truyền, vận động người dân tự giác làm theo.

Tiêu biểu như anh Lâm Ngọc Khánh, Chủ tịch Hội Nông dân xã, kiêm Bí thư chi bộ thôn Pa Cheng với mô hình trang trại quy mô lớn, trồng trên 3.000 cây cà phê trong thời kỳ kinh doanh, 1hecta cao su, gần 1.000 trụ hồ tiêu và hàng trăm cây ăn quả như sầu riêng, vú sữa, bơ, mít được trồng xen canh trong vườn cà phê. Thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, bên cạnh việc gương mẫu trong phát triển kinh tế gia đình, anh luôn học hỏi, tìm những hướng đi mới, phù hợp để vận động, hướng dẫn bà con DTTS trên địa bàn xã tin tưởng, làm theo.

Song song với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, cùng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, chương trình xây dựng Nông thôn mới được xã triển khai có hiệu quả. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân một cách toàn diện, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, quốc phòng – an ninh ổn định… Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, đời sống kinh tế – xã hội của người dân trên địa bàn xã Đăk Long không ngừng được cải thiện. Tổng diện tích gieo trồng của xã đến năm 2020 đạt 1.175ha. Trong đó, diện tích các loại cây công nghiệp như cao su, cà phê, cây ăn quả tăng gần 180 hecta so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã tăng đều qua các năm. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 40%; các mô hình kinh tế hộ gia đình ngày càng nhân rộng. Ông A Khun, thôn trưởng thôn Kon Teo Đăk Lấp cho hay: “Từ khi nhà nước mình thay đổi cơ chế làm ăn, thì bà con mình bữa nay biết làm ăn rồi. Từ cái xóa đói giảm nghèo, mình thấy khác so với trước. Bữa nay trong thôn trồng mì gần 200 hecta, rồi cây công nghiệp, cây cà phê hơn 20 hecta, cây cao su hơn 30 hecta. Và cái gia súc gia cầm thì bà con thường xuyên có.”

Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo điều kiện thoát nghèo bền vững cho người dân, trên cơ sở phát huy tiềm năng về điều kiện tự nhiên, xã đang tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ gắn liền với xây dựng sản phẩm đặc trưng. Trong đó, tạo điều kiện cho người dân, hội viên nông dân tham gia tập huấn kỹ thuật, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển các mô hình trồng sâm dây, gà thả vườn và lúa nếp than. Ông Trần Ngọc Trực, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Long cho biết: “Thứ nhất về phát triển các loại cây con thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phát triển cây sâm dây. Về phát triển con thì chúng tôi tiếp tục phát triển các loại gia súc lớn như trâu, bò. Cái nữa là chúng tôi phát triển cái gà thả vườn. Cái này qua bước đầu triển khai thì nhân dân đồng thuận rất là cao.”

CTV Trọng Nghĩa

Không khí phấn khởi thi đua, nỗ lực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đạt hiệu quả trên địa bàn xã Đăk Long chính là kết quả của việc vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong tìm giải pháp thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng sát đúng với thực tiễn. Từ đó, củng cố niềm tin giữa Nhân dân với Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./.