Văn Bản Đề Nghị Hỗ Trợ Báo Cáo Viên / Top 3 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Mẫu Văn Bản Đề Nghị Mua Công Cụ Hỗ Trợ

Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2016, Nghị Quyết Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2016, Nghị Định 71/2017/nĐ-cp Hướng Dẫn Về Quản Trị Công Ty Đối Với Công Ty Đại Chúng, Tờ Trình Đề Nghị Công Nhận Công An Viên Thường Trực Tại Xã, Mẫu Công Văn Đúng Chuẩn Theo Nghị Định 30 Về Công Tác Văn Thư, Bài Tham Luận Tại Hội Nghị Công Chức Về Công Tác Chuyên Môn, Nghị Định Số 77 Về Công Tác Phối Hợp Giữa Quân Đội Và Công An, Công Văn Đề Nghị Nâng Cấp Công Suất Trạm Biến áp, Hồ Sơ Đề Nghị Công Nhận Ban Chấp Hành Công Đoàn, Công Văn Đề Nghị Công Nhận Ban Quản Trị Nhà Chung Cư, Công Văn Đề Nghị Nâng Công Suất Điện, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Nghị Quyết Trung ương 6 Tháng 11 Của Đảng Về Phát Triển Khoa Học Và Công Nghệ Phục Vụ Sự Nghiệp Công, Mẫu Công Văn Đề Nghị Thanh Toán Công Nợ, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Bai Tham Luan Cong Tac Phoi Hop Theo Nghi Dinh 03 Va Nghi Đinh 133 Cua Chinh Phủ, Một Hiện Tượng Khá Phổ Biến Hiện Nay Là Vứt Rác Ra Đường Nơi Công Cộng Em Hãy Nêu Suy Nghĩ Của Mình, Công Văn Đề Nghị Cấp Sổ Phụ, Công Văn Nghỉ, Đơn Xin Nghỉ Công Tác, Đơn Đề Nghị Gửi Công An, Mẫu Công Văn Mời Dự Hội Nghị, Công Văn Đề Nghị, Công Văn Nghỉ Học, Công Văn Đề Nghị Tạm ứng, Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi Dấu Công Ty, Don Xin Nghi Cong Tac Hoi, Công Văn Đề Nghị Hợp Tác, Mẫu Công Văn Đề Nghị Hợp Tác, Mẫu Công Văn Nghỉ Lễ, Công Văn Mời Dự Hội Nghị, Công Văn Đề Nghị Xin Sao Kê, Đơn Xin Nghỉ Công Tác Tại Chỉ Bộ, Mẫu Văn Bản Đề Nghị Mua Công Cụ Hỗ Trợ, Mẫu Đon Xin Nghỉ Công Tác, Đơn Xin Nghỉ Làm Công Tác Đội, Văn Bản Đề Nghị Mua Công Cụ Hỗ Trợ, Mau Cong Van De Nghi Mua Ve Tau Tap The , Mẫu Công Văn Đề Nghị, Nghỉ Công Tác Đoàn, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Tại Công Ty, Nghị Định Phụ Cấp Công Vụ, Giấy Đề Nghị Di Dời Công Tơ, Mau Xin Nghi Ban Cong Tac Mat Tran, Đơn Xin Nghỉ Bch Công Đoàn, Mẫu Xin Nghỉ Công Tác Đoàn, Đơn Xin Nghỉ Phép Công An, Đơn Xin Nghỉ Phép Công Ty, Công Văn Đề Nghị Đặt Hàng, Đơn Xin Nghỉ Phép ở Công Ty, Đơn Xin Nghỉ Phép Của Công An, Nghĩ Lớn Để Thành Công, Nghị Quyết Số 25 Về Công Tác Dân Vận, Giấy Đề Nghị Đi Công Tác, Nghỉ Tranh Thủ Của Công An, Đơn Xin Nghỉ Công Tác Tại Địa Phương, Đơn Xin Nghỉ Công Tác Đoàn, Đơn Xin Nghỉ Công Tác Đảng, Đơn Xin Nghỉ Công Tác Bí Thư Chi Đoàn, Xin Nghi Ban Cong Tac Mat Tran, Nghị Định 77 Bộ Công An, Đơn Xin Nghỉ Công Đoàn, Đơn Xin Nghỉ Công An Viên, Mẫu Thông Báo Nghỉ Lễ 2/9 Công Ty, Nghị Quyết Về Công Tác Cán Bộ, Đơn Xin Nghỉ ốm Của Công Nhân, Nghị Định Về Công Tác Văn Thư, Nghị Quyết Về Công Tác Dân Vận, Đơn Xin Nghỉ Phép Của Bộ Công An, Đơn Xin Nghỉ Làm Công Đoàn, Đơn Xin Nghỉ Công Tác ĐoànĐoàn, Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Thẻ Căn Cước Công Dân, Công Văn Bộ Giáo Dục Nghỉ Học, Mẫu Đơn Đề Nghị Thuê Nhà ở Công Vụ, Nghị Định Mới Về Công Tác Văn Thư, Mẫu Đơn Đề Nghị Lắp Công Tơ Điện 3 Pha, Mẫu Đơn Đề Nghị Lắp Công Tơ Điện, Nghị Định 73 Về Công An Xã, Hồ Sơ Đề Nghị Công Nhận Hết Tập Sự, Hồ Sơ Đề Nghị Công Nhận Đơn Vị Văn Hóa, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép ở Công Ty, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Công An, Đơn Xin Nghỉ Ban Công Tác Mặt Trận, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Công Ty, Đơn Đề Nghị Lắp Công Tơ Điện 3 Pha, Nghị Quyết 24 Về Công Tác Dân Tộc, Nghị Định Đầu Tư Công, Mẫu Đơn Xin Đề Nghị Cấp Thẻ Căn Cước Công Dân, Nghị Định Công Tác Văn Thư, Nghị Định Công An Xã, Bài Viết Mẫu Xin Nghỉ Công Tác, Đề Nghị Di Dời Công Tơ Điện, Công Văn Về Việc Nghỉ Học, Mau Đơn Xin Nghỉ Công Tác Bí Thư Đoàn, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Công Tác Đoàn, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Tranh Thủ Của Công An, Báo Cáo Kết Quả Hội Nghị Cán Bộ Công Chức,

Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2016, Nghị Quyết Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2016, Nghị Định 71/2017/nĐ-cp Hướng Dẫn Về Quản Trị Công Ty Đối Với Công Ty Đại Chúng, Tờ Trình Đề Nghị Công Nhận Công An Viên Thường Trực Tại Xã, Mẫu Công Văn Đúng Chuẩn Theo Nghị Định 30 Về Công Tác Văn Thư, Bài Tham Luận Tại Hội Nghị Công Chức Về Công Tác Chuyên Môn, Nghị Định Số 77 Về Công Tác Phối Hợp Giữa Quân Đội Và Công An, Công Văn Đề Nghị Nâng Cấp Công Suất Trạm Biến áp, Hồ Sơ Đề Nghị Công Nhận Ban Chấp Hành Công Đoàn, Công Văn Đề Nghị Công Nhận Ban Quản Trị Nhà Chung Cư, Công Văn Đề Nghị Nâng Công Suất Điện, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Nghị Quyết Trung ương 6 Tháng 11 Của Đảng Về Phát Triển Khoa Học Và Công Nghệ Phục Vụ Sự Nghiệp Công, Mẫu Công Văn Đề Nghị Thanh Toán Công Nợ, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Bai Tham Luan Cong Tac Phoi Hop Theo Nghi Dinh 03 Va Nghi Đinh 133 Cua Chinh Phủ, Một Hiện Tượng Khá Phổ Biến Hiện Nay Là Vứt Rác Ra Đường Nơi Công Cộng Em Hãy Nêu Suy Nghĩ Của Mình, Công Văn Đề Nghị Cấp Sổ Phụ, Công Văn Nghỉ, Đơn Xin Nghỉ Công Tác, Đơn Đề Nghị Gửi Công An, Mẫu Công Văn Mời Dự Hội Nghị, Công Văn Đề Nghị, Công Văn Nghỉ Học, Công Văn Đề Nghị Tạm ứng, Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi Dấu Công Ty, Don Xin Nghi Cong Tac Hoi, Công Văn Đề Nghị Hợp Tác, Mẫu Công Văn Đề Nghị Hợp Tác, Mẫu Công Văn Nghỉ Lễ, Công Văn Mời Dự Hội Nghị, Công Văn Đề Nghị Xin Sao Kê, Đơn Xin Nghỉ Công Tác Tại Chỉ Bộ, Mẫu Văn Bản Đề Nghị Mua Công Cụ Hỗ Trợ, Mẫu Đon Xin Nghỉ Công Tác, Đơn Xin Nghỉ Làm Công Tác Đội, Văn Bản Đề Nghị Mua Công Cụ Hỗ Trợ, Mau Cong Van De Nghi Mua Ve Tau Tap The , Mẫu Công Văn Đề Nghị, Nghỉ Công Tác Đoàn, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Tại Công Ty, Nghị Định Phụ Cấp Công Vụ, Giấy Đề Nghị Di Dời Công Tơ, Mau Xin Nghi Ban Cong Tac Mat Tran, Đơn Xin Nghỉ Bch Công Đoàn, Mẫu Xin Nghỉ Công Tác Đoàn, Đơn Xin Nghỉ Phép Công An,

Soạn Bài Luyện Tập Làm Văn Bản Đề Nghị Báo Cáo

Soạn bài luyện tập làm văn bản đề nghị báo cáo

I. ÔN LẠI LÍ THUYẾT VỀ VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VÀ BÁO CÁO

Câu hỏi:

1.Mục đích viết văn bản đề nghị và báo cáo có gì khác nhau?

2.Nội dung văn bản đề nghị và báo cáo có gì khác nhau?

3.Hình thức trình bày của văn bản đề nghị và báo cáo có gì giống và khác nhau?

4. Cả hai loại văn bản khi viết cần tránh những sai sót gì? Những mục nào cần chú ý trong mỗi loại văn bản?

Gợi ý:

1. Mục đích viết văn bản đề nghị và báo cáo có những điểm khác nhau như sau:

-Văn bản báo cáo: được viết đế trình bày về tình hình, sự việc và các kết quả của một cá nhân hay tập thể lên cấp trên.

-Văn bản đề nghị: được viết khi một cá nhân hay một tập thể có nhu cầu, quyền lợi chính đáng nào đó trong cuộc sông sinh họat và học tập, muốn gửi lên các cá nhân hay tổ chức có thẩm quyền để nêu lên ý kiến, nguyện vọng của mình.

2.Nội dung văn bản đề nghị và báo cáo có điếm khác nhau sau:

-Văn bản báo cáo- Phải cụ thể chính xác về số liệu, ngày tháng phải rõ ràng, không nhất thiết phải đầy đu tất cả nhưng cần chú ý các mục sau: Báo cáo của ai? Báo cáo với ai? Báo cáo về việc gì? Kết quả như thế nào?

-Văn bản đề nghị: Phải đảm bảo các mục Ai đề nghị? Đề nghị ai? Đề nghị điều gì?

3.Hình thức trình bày của văn bản đề nghị và báo cáo có điểm giống và khác nhau sau:

-Giống nhau ở chỗ đều phải có các mục sau:

+ Quốc hiệu và tiêu ngữ.

+ Địa điếm và thời gian làm văn bản

+ Nơi nhận văn bản.

+ Tên cá nhân hoặc tổ chức làm báo cáo, đề nghị.

-Khác nhau: Báo cáo thường có nhiều đề mục và nội dung cũng dài hơn so với văn bản đề nghị.

4.Cả hai loại văn bản khi viết cần tránh những sai sót:

+ Tên văn bản cần viết hoa, khổ chữ to, đậm.

+ Trình bày các phần cân đôi rõ ràng.

Những mục cần chú ý: Tên cá nhân hay tố chức đề nghị, báo cáo và nội dung của hai loại văn bản trên.

II- LUYỆN TẬP

Bài tập 1: Hãy nêu một số tình huống thường gặp trong cuộc sông mà em cho là phải làm văn bản báo cáo và một tình huống phải làm văn bản đề nghị.

Gợi ý:

-Tình huống viết báo cáo: Hết học kì I, em làm báo cáo về tình hình học tập và rèn luyện đạo đức của các bạn trong lớp đế cô giáo chủ nhiệm được biết.

-Tinh huống viết văn bản đề nghị: ở lớp em, một quạt mát đã bị hỏng. Do thời tiết mùa hè nóng nực đã ánh hưởng tới việc học tập của các bạn. Em thay mặt lớp viết văn bản đề nghị lên Ban Giám hiệu nhà trường để Ban Giám hiệu có kế hoạch sửa chữa lại kịp thời.

Bài tập 2: HS dựa vào 2 tình huống trên, kết hợp với các kiến thức đã học về văn bản báo cáo và văn bản đề nghị để viết thành văn bản hoàn chỉnh.

Bài tập 3: Chỉ ra những chỗ sai trong việc sử dụng các văn bản:

Gợi ý:

chúng tôi phải viết đơn đế trình bày hoàn cảnh và đề đạt nguyện vọng của mình

chúng tôi phải viết báo cáo.

c.Cả lớp phải làm văn bản đề nghị lên cô giáo chủ nhiệm và Ban Giám hiệu nhà trường để khen thưởng bạn H.

Soạn Bài: Luyện Tập Làm Văn Bản Đề Nghị Và Báo Cáo

I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG

Trước khi luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo, cần ôn lại lí thuyết về hai loại văn bản này. Nội dung cơ bản cần ôn lại được thể hiện qua bảng sau :

II – HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP

1. Muốn nêu được tình huống phải làm văn bản đề nghị và báo cáo, em xem lại phần Mục đích viết văn bản đề nghị và báo cáo, đồng thời xem lại các ví dụ mẫu trong SGK. Liên hệ với tình hình của bản thân và của lớp học, từ đó, em có thể dễ dàng nêu được tình huống cần viết đề nghị và báo cáo.

Một số ví dụ :

a) Tình huống cần viết giấy đề nghị :

Giả định em là lớp trưởng, thay mặt lớp, em viết giấy đề nghị kính gửi Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên dạy bộ môn xin được giải quyết một trong các việc sau :

– Về mùa đông, ánh sáng trong phòng học không đủ ; đề nghị bổ sung đèn chiếu sáng trong lớp học.

– Cạnh trường có một xưởng sản xuất đồ gỗ, gây tiếng ồn ảnh hưởng tới việc học của học sinh. Đề nghị nhà trường có biện pháp giải quyết.

– Sân tập dành cho môn Thể dục quá xấu ; đề nghị giáo viên dạy môn Thể dục có ý kiến với nhà trường cho học sinh được thực hành ở địa điểm khác.

– Báo cáo về tình hình đi học muộn của học sinh lớp 7A trong tháng 3 năm 2004.

3. a) Mục đích là xin nhà trường miễn học phí thì phải viết đơn. Trong đơn, HS vừa trình bày hoàn cảnh gia đình vừa đề đạt nguyện vọng của mỉnh. Ở trường hợp này, HS viết báo cáo là không phù hợp.

b) Để thầy, cô giáo nắm được những việc lớp đã làm thì HS phải viết báo cáo. Trong trường hợp này, HS viết văn bản đề nghị là không đúng.

c) Muốn nhà trường biểu dương, khen thưởng bạn H. thì phải viết văn bản đề nghị, ở đây, HS viết đơn là không phù hợp.

Soạn Bài Lớp 7: Luyện Tập Làm Văn Bản Đề Nghị Và Báo Cáo

Soạn bài lớp 7: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo lớp 7

Soạn bài Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

2. Nội dung văn bản đề nghị và báo cáo có gì khác nhau?

3. Hình thức trình bày của văn bản đề nghị và báo cáo có gì giống và khác nhau?

4. Cả hai loại văn bản khi viết cần tránh những sai sót gì? Những mục nào cần chú ý trong mỗi loại văn bản?

Gợi ý:

1. Mục đích viết văn bản đề nghị và báo cáo có những điểm khác nhau như sau:

– Văn bản báo cáo: được viết để trình bày về tình hình, sự việc và các kết quả của một cá nhân hay tập thể lên cấp trên.

– Văn bản đề nghị: Được viết khi một cá nhân hay một tập thể có nhu cầu, quyền lợi chính đáng nào đó trong cuộc sống sinh họat và học tập, muốn gửi lên các cá nhân hay tổ chức có thẩm quyền để nêu lên ý kiến, nguyện vọng của mình.

2. Nội dung văn bản đề nghị và báo cáo có điểm khác nhau sau:

– Văn bản báo cáo

– Phải cụ thể chính xác về số liệu, ngày tháng phải rõ ràng, không nhất thiết phải đầy đủ tất cả nhưng cần chú ý các mục sau: Báo cáo của ai? Báo cáo với ai? Báo cáo về việc gì? Kết quả như thế nào?

– Văn bản đề nghị: Phải đảm bảo các mục Ai đề nghị? Đề nghị ai? Đề nghị điều gì?

3. Hình thức trình bày của văn bản đề nghị và báo cáo có điểm giống và khác nhau sau:

– Giống nhau ở chỗ đều phải có các mục sau:

+ Quốc hiệu và tiêu ngữ.

+ Địa điểm và thời gian làm văn bản

+ Tên văn bản.

+ Nơi nhận văn bản.

+ Tên cá nhân hoặc tổ chức làm báo cáo, đề nghị.

+ Lí do.

+ Chữ kí.

– Khác nhau: Báo cáo thường có nhiều đề mục và nội dung cũng dài hơn so với văn bản đề nghị.

4. Cả hai loại văn bản khi viết cần tránh những sai sót:

+ Tên văn bản cần viết hoa, khổ chữ to, đậm.

+ Trình bày các phần cân đối rõ ràng. Những mục cần chú ý: Tên cá nhân hay tổ chức đề nghị, báo cáo và nội dung của hai loại văn bản trên.

II- LUYỆN TẬP

Bài tập 1: Hãy nêu một số tình huống thường gặp trong cuộc sống mà em cho là phải làm văn bản báo cáo và một tình huống phải làm văn bản đề nghị.

Gợi ý:

– Tình huống viết báo cáo: Hết học kì I, em làm báo cáo về tình hình học tập và rèn luyện đạo đức của các bạn trong lớp để cô giáo chủ nhiệm được biết.

– Tinh huống viết văn bản đề nghị: Ở lớp em, một quạt mát đã bị hỏng. Do thời tiết mùa hè nóng nực đã ảnh hưởng tới việc học tập của các bạn. Em thay mặt lớp viết văn bản đề nghị lên Ban Giám hiệu nhà trường để Ban Giám hiệu có kế hoạch sửa chữa lại kịp thời.

Bài tập 2: HS dựa vào 2 tình huống trên, kết hợp với các kiến thức đã học về văn bản báo cáo và văn bản đề nghị để viết thành văn bản hoàn chỉnh.

Bài tập 3: Chỉ ra những chỗ sai trong việc sử dụng các văn bản:

Gợi ý:

a. HS phải viết đơn để trình bày hoàn cảnh và đề đạt nguyện vọng của mình

b. HS phải viết báo cáo.

c. Cả lớp phải làm văn bản đề nghị lên cô giáo chủ nhiệm và Ban Giám hiệu nhà trường để khen thưởng bạn H.