Văn Bản Đề Nghị Khôi Phục Mã Số Thuế / Top 5 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Văn Bản Đề Nghị Khôi Phục Mã Số Thuế

Văn Bản Đề Nghị Khôi Phục Mã Số Thuế Mẫu Số 25/Đk-tct, Văn Bản Đề Nghị Khôi Phục Mã Số Thuế, Văn Bản Khôi Phục Mã Số Thuế, Mẫu Văn Bản Khôi Phục Mã Số Thuế, Công Văn Khôi Phục Mã Số Thuế, Khôi Phục Thời Hiệu Khởi Kiện, Mẫu Giấy Biên Nhận Thuê Trang Phục, Dự Thảo Nghị Định Gia Hạn Thời Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Nghị Định Gia Hạn Thời Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Tóm Tắt Đoạn Trích Người Cầm Quyền Khôi Phục Uy Quyền, Nghị Định Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Mẫu Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Bài Giảng Người Cầm Quyền Khôi Phục Uy Quyền, Giáo án Người Cầm Quyền Khôi Phục Uy Quyền, Nội Dung Bài Người Cầm Quyền Khôi Phục Uy Quyền, Tóm Tắt Người Cầm Quyền Khôi Phục Uy Quyền, Mẫu Đơn Đề Nghị Phúc Khảo, Đơn Xin Nghỉ Mặc Đồng Phục, Mẫu Đơn Đề Nghị Phúc Khảo Bài Thi, Đơn Đề Nghị Phúc Khảo Bài Thi, Đơn Xin Nghỉ Việc Phục Vụ, Giấy Đề Nghị Phúc Khảo Ueh, Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Theo Nghị Định 41/2020, Văn Bản Đề Nghị Giải Quyết Trợ Cấp Dưỡng Sức Phục Hồi Sức Khỏe, Mẫu Báo Cáo Khắc Phục Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Tình Thương Là Hạnh Phúc Của Con Người Nêu Suy Nghĩ Của Em Về Câu Nói Trên, Giấy Đề Nghị Mua Điện Phục Vụ Mục Đích Sinh Hoạt, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Mẫu Đơn Đề Nghị Khởi Tố, Mẫu Đơn Đề Nghị Khởi Tố Vụ án, Đơn Đề Nghị Khởi Tố, ôn Nghỉ Dịch Khối 5, Đơn Đề Nghị Rút Đơn Khởi Kiện, Mẫu Đơn Đề Nghị Rút Đơn Khởi Kiện, Đơn Đề Nghị Khởi Tố Vụ án Hình Sự, Nghị Quyết Ra Khỏi Đảng, Bài Thu Hoạch Nghị Đảng Bộ Khối, Mau Do Khoi Kien Nghị Quyet 01, Mẫu Đơn Đề Nghị Bổ Sung Yêu Cầu Khởi Kiện, Nghị Quyết Xin Ra Khỏi Đảng, Nghị Quyết Cho Ra Khỏi Đảng, Mẫu Đơn Khởi Kiện Nghị Quyết 02, Đơn Đề Nghị Rút Một Phần Yêu Cầu Khởi Kiện, Mẫu Đơn Khởi Kiện Theo Nghị Quyết 02, Mẫu Đơn Khởi Kiện Theo Nghị Quyết, Giấy Đề Nghị Duyệt Chi Khối Ubnd, Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Mã Số Thuế, Đơn Xin Nghỉ Thuế, Đơn Xin Nghỉ Nộp Thuế, Mẫu Đơn Khởi Kiện Theo Nghị Quyết 01/2017, Đơn Khởi Kiện (theo Mẫu Nghị Quyết 02/2006), Mẫu Đơn Khởi Kiện Theo Nghị Quyết 05 2012, Đơn Đề Nghị Kiểm Tra Thuế, Văn Bản Đề Nghị Đóng Mã Số Thuế, Nghị Định ưu Đãi Thuế, Nghị Quyết Gia Hạn Nộp Thuế, Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Chứng Từ Thuế, Nghị Quyết Xử Lý Nợ Thuế, Giấy Đề Nghị Ra Hạn Nộp Thuế, Văn Bản Đề Nghị Xoá Nợ Tiền Thuế, Giấy Đề Nghị Thuê Xe, Nghị Định Gia Hạn Thuế, Mẫu Đơn Đề Nghị Thuê Nhà ở Công Vụ, Nghị Định Gia Hạn Nộp Thuế, Tố Giác, Tin Bóa Về Tội Phạm Và Kiến Nghị Khởi Tố, Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Kiến Nghị Khởi Tố, Dự Thảo Nghị Định Gia Hạn Nộp Thuế, Đơn Đề Nghị Giảm Tiền Thuê Nhà, Văn Bản Đề Nghị Xác Nhận Không Nợ Thuế, Mẫu Đơn Đề Nghị Thuê Nhà ở Sinh Viên, Nghị Định Về ưu Đãi Thuế Tndn, Văn Bản Đề Nghị Xác Nhận Nghĩa Vụ Thuế, Nghị Định Giãn Thuế, Nghị Định Giãn Nộp Thuế, Mẫu Văn Bản Đề Nghị Quyết Toán Thuế, Mẫu Văn Bản Đề Nghị Chấm Dứt Hiệu Lực Mã Số Thuế, Công Văn Đề Nghị Rút Hồ Sơ Hoàn Thuế, Giấy Đề Nghị Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp, Nghị Định Gia Hạn Nộp Thuế 2020, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Mẫu Đơn Đề Nghị Quyết Toán Thuế, Văn Bản Đề Nghị Quyết Toán Thuế, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ Thuế, Giấy Đề Nghị Hoàn Thuế, Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Chứng Từ Khấu Trừ Thuế, Đơn Đề Nghị Quyết Toán Thuế, Nghị Định Số 123 Thuế Gtgt, Đơn Đề Nghị Thuê Nhà ở Sinh Viên, Văn Bản Đề Nghị Chấm Dứt Hiệu Lực Mã Số Thuế, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Nghị Định Miễn Thuế Môn Bài, Văn Bản Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Văn Bản Đề Nghị Giảm Tiền Thuê Đất, Văn Bản Đề Nghị Hoàn Thuế (mãu 10/gtgt), Mẫu Số 9 Công Văn Đề Nghị Hoàn Thuế, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Thuê Đất, Giấy Đề Nghị Giảm Tiền Thuê Đất,

Văn Bản Đề Nghị Khôi Phục Mã Số Thuế Mẫu Số 25/Đk-tct, Văn Bản Đề Nghị Khôi Phục Mã Số Thuế, Văn Bản Khôi Phục Mã Số Thuế, Mẫu Văn Bản Khôi Phục Mã Số Thuế, Công Văn Khôi Phục Mã Số Thuế, Khôi Phục Thời Hiệu Khởi Kiện, Mẫu Giấy Biên Nhận Thuê Trang Phục, Dự Thảo Nghị Định Gia Hạn Thời Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Nghị Định Gia Hạn Thời Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Tóm Tắt Đoạn Trích Người Cầm Quyền Khôi Phục Uy Quyền, Nghị Định Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Mẫu Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Bài Giảng Người Cầm Quyền Khôi Phục Uy Quyền, Giáo án Người Cầm Quyền Khôi Phục Uy Quyền, Nội Dung Bài Người Cầm Quyền Khôi Phục Uy Quyền, Tóm Tắt Người Cầm Quyền Khôi Phục Uy Quyền, Mẫu Đơn Đề Nghị Phúc Khảo, Đơn Xin Nghỉ Mặc Đồng Phục, Mẫu Đơn Đề Nghị Phúc Khảo Bài Thi, Đơn Đề Nghị Phúc Khảo Bài Thi, Đơn Xin Nghỉ Việc Phục Vụ, Giấy Đề Nghị Phúc Khảo Ueh, Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Theo Nghị Định 41/2020, Văn Bản Đề Nghị Giải Quyết Trợ Cấp Dưỡng Sức Phục Hồi Sức Khỏe, Mẫu Báo Cáo Khắc Phục Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Tình Thương Là Hạnh Phúc Của Con Người Nêu Suy Nghĩ Của Em Về Câu Nói Trên, Giấy Đề Nghị Mua Điện Phục Vụ Mục Đích Sinh Hoạt, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Mẫu Đơn Đề Nghị Khởi Tố, Mẫu Đơn Đề Nghị Khởi Tố Vụ án, Đơn Đề Nghị Khởi Tố, ôn Nghỉ Dịch Khối 5, Đơn Đề Nghị Rút Đơn Khởi Kiện, Mẫu Đơn Đề Nghị Rút Đơn Khởi Kiện, Đơn Đề Nghị Khởi Tố Vụ án Hình Sự, Nghị Quyết Ra Khỏi Đảng, Bài Thu Hoạch Nghị Đảng Bộ Khối, Mau Do Khoi Kien Nghị Quyet 01, Mẫu Đơn Đề Nghị Bổ Sung Yêu Cầu Khởi Kiện, Nghị Quyết Xin Ra Khỏi Đảng, Nghị Quyết Cho Ra Khỏi Đảng, Mẫu Đơn Khởi Kiện Nghị Quyết 02, Đơn Đề Nghị Rút Một Phần Yêu Cầu Khởi Kiện, Mẫu Đơn Khởi Kiện Theo Nghị Quyết 02, Mẫu Đơn Khởi Kiện Theo Nghị Quyết, Giấy Đề Nghị Duyệt Chi Khối Ubnd, Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Mã Số Thuế,

Hồ Sơ Đề Nghị Khôi Phục Mã Số Thuế Mới Nhất Năm 2022

Nếu bạn là một trong những cơ quan, tổ chức thiên về hoạt động kinh tế, hẳn chúng ta cũng thấy được các thông tin mới nhất về hoạt động này sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc được cấp mã số thuế mới nhất dành cho cơ quan hay doanh nghiệp của mình. Vậy thì lựa chọn bài viết này để học tập và tìm kiếm các thông tin mới nhất về vấn đề này quả là một trong những điều đúng đắn và cần thiết. Vậy, quy định này hiện nay được áp dụng và tiến hành như thế nào?

Theo Điều 20, Thông tư 95/2016/TT-BTC có đặt ra các tiêu chí hay quy định về trường hợp bạn thực hiệc việc khôi phục mã số thuế như sau:

1.1. Các trường hợp khôi phục mã số thuế

Bạn muốn biết mình có nằm trong trường hợp được khôi phục mã số thuế hay không? Điều này cũng khá đơn giản, bạn có thể tìm kiếm và cập nhật những thông tin mới nhất về hoạt động này để thực hiện việc kiểm soát xem mình có đang nằm trong trường hợp đặc biệt này hay không nhé.

Trong những thời gian trở lại đây, việc những doanh nghiệp được thành lập cũng ngày càng được phát triển và lan rộng đến đáng kể, tuy nhiên cũng không ít doanh nghiệp bị dừng lại hay tạm ngừng và giải thể. Vì thế, để có thể thực thi các chính sách hay thông tin về mã số thuế cũng như các trường hợp được khôi phục. Nhà nước cũng đặt ra các quy định cụ thể về trường hợp này tiêu biểu như sau:

a) Người nộp thuế được tính là tất cả các cơ quan và tổ chức, hoặc đó là những tổ chức khác bị cơ quan có thẩm quyền vì một hoạt động sai trái nào đó mà tiến hành việc thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc những loại Giấy phép tương đương, cơ quan thuế đã chấm dứt và hết thời hạn về hiệu lực, nhưng sau đó lại có văn bản hủy bỏ và thu hồi, từ đó các cơ quan và doanh nghiệp có điều kiện sẽ được cung cấp và nằm trong diện được cấp lại mã số thuế một cách nhanh chóng theo quy định đặt ra ban đầu.

b) Trường hợp thứ hai, đó là các cơ quan và tổ chức hay các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, hay các đối tượng thuộc diện nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thuộc diện mà cơ quan thuế thông báo phảo nộp, nhưng người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Đồng thời người nộp thuế có quy định và có mong muốn là người được cấp mã số thuế thì sẽ nằm trong diện và đối tượng này.

c) Người nộp thuế được thực hiện ở đây cũng là các đối tượng nằm trong trường hợp là những tổ chức kinh tế, những gia đình tự kinh doanh hay các hộ gia đình, các tổ chức kinh tế khác, đã tiến hành kinh doanh và tại đây cũng đã có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gửi đến cơ quan thuế nhưng chưa được chấp thuận và giải quyết lại. Đồng thời, các cơ quan thuế cũng phải thực hiện và xác định người nộp thuế không thuộc trường hợp và đối tượng không được giải quyết hồ sơ.

1.2. Thông tin về hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế

Nếu bạn cần lập hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế 2019 thì một số các cách làm dưới đây sẽ giúp bạn có được những hiệu quả một cách nhanh nhất trong việc kiếm tìm các thông tin. Trong đó, các thông tin về hồ sơ được thành lập với những yêu cầu về thủ tục như sau:

– Thứ nhất, đó là tất cả các thông tin về văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT được thực hiện và áp dụng ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC;

– Thứ hai, thủ tục mà bạn cần chuẩn bị đó chính là các giấy tờ về bản sao văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép thành lập hoặc những văn bản giấy tờ có thẩm quyền tương đương.

– Trường hợp thực hiện và tìm kiếm các thủ tục được đảm bảo diễn ra đúng tiêu chuẩn và có sự trung thực khách quan, không được làm giả giấy tờ hay những thông tin không cần đến. Nghiêm chỉnh chấp hành theo quy định của nhà nước và pháp luật trong việc thực hiện để đảm bảo chung được về quyền lợi của mình. Từ đó chúng ta có thể tiến hành việc được cấp lại mã số thuế cho việc hoạt động kinh doanh của mình rồi.

Tuy vậy, cũng có một số trường hợp người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cũng không đủ tiêu chuẩn trong việc cấp lại hồ sơ hay mã số thuế cũng làm ảnh hưởng và tác động tương đối lớn đến hoạt động này. Vì thế, chúng ta cũng nên lựa chọn cách thực hiện này cho đúng với yêu cầu đặt ra nhé.

– Thứ ba, khi đã được tiếp nhận văn bản yêu cầu, các bên có thẩm quyền cũng phải làm rõ những nhiệm vụ và chức trách của mình. Phía bên bộ phận hành chính: Thực hiện việc giải quyết và xử lý văn bản, quy trình giải quyết được thực hiện và áp dụng trong khoảng thời gian là 3 ngày.

Timviec365.vn trân trọng gửi tới bạn đọc Mẫu đề nghị khôi phục mã số thuế để tham khảo và sử dụng

Van ban de nghi khoi phuc ma so chúng tôi

2. Văn bản về việc đề nghị khôi phục mã số thuế hiện nay

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ là một trong những nội dung không thể thiếu đối với việc tạo lập một văn bản. Vì thế, đây là một phần nội dung bắt buộc.

+ Tên người nộp thuế, số thuế.

+ Ngày, tháng, năm ban hành

+ Tên văn bản: Là văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế

+ Kính gửi: Phần này bạn điền chính xác thông tin tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết

+ Mã số thuế, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ kimnh doanh là những thông tin tiếp theo bạn cần điền

+ Lý do bạn yêu cầu đề nghị khôi phục

Timviec365.vn trân trọng gửi tới bạn đọc Mẫu đề nghị khôi phục mã số thuế để tham khảo và sử dụng.

Vì thế, với những thông tin được chia sẻ về hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế mới nhất năm 2019 được chúng tôi cung cấp rất mong rằng sẽ được gửi đến cho bạn một cách nhanh chóng. Giờ đây, chúng ta có thể làm đúng với yêu cầu đặt ra để cấp lại mã số thuế nhé.

Tác giả: Timviec365.vn

Mã Số Thuế Tiếng Anh Là Gì

Mã số thuế trong Tiếng Anh là Tax Identification Number gồm một dãy các chữ số được mã hóa theo một nguyên tắc thống nhất do cơ quan quản lí thuế cấp cho người nộp thuế theo quy định của Luật quản lí thuế.

Tax Identification Number: Mã số thuế thu nhập cá nhân

Individual Taxpayer Identification Number: Mã số kê khai thuế thu nhập cá nhân

Personal income tax: Thuế thu nhập cá nhân

Profit tax: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Cấu trúc của mã số thuế

Mã số thuế công ty được mô tả là một dãy số được chia thành các nhóm như sau:

N1N2 N3N4N5N6N7N8N9 N10 N11N12N13

Trong đó:

Bảy chữ số N3N4N5N6N7N8N9 được đánh theo số thứ tự từ 0000001 đến 9999999. Chữ số N10 là chữ số kiểm tra.

Mười số từ N1 đến N10 được cấp cho người nộp thuế độc lập và đơn vị chính.

Ba chữ số N11N12N13 là các số thứ tự từ 001 đến 999 được đánh theo từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh của người nộp thuế độc lập và đơn vị chính.

Chú ý:

Có 2 nhóm mã số thuế:

Mã số thuế gồm 13 số được cấp cho:

Các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có phát sinh nghĩa vụ thuế kê khai thuế nộp trực tiếp với cơ quan thuế;

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc tổng công ty, trực thuộc doanh nghiệp có phát sinh nghĩa vụ thuế.

Mã số thuế có 10 số được cấp cho:

Những cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, Các tổ chức hộ gia đình cá nhận có hoạt động kinh doanh, sản xuất cũng như cung cấp hàng hóa và dịch vụ

Các tổ chức được ủy quyền thu lệ phí, Các cá nhân tổ chức có trách nhiệm nộp thuế và khấu trừ vào ngân sách nhà nước theo luật pháp

Các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam , các cá nhân nước ngoài hành nghề độc lập kinh doanh tại Việt Nam phù hợp với luật pháp của nước Việt Nam.

Các tổ chức cá nhân mà có phát sinh khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Những người có mã số thuế cá nhân chỉ bị tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% (thay vì 20% đối với người chưa có mã số thuế), khi có các khoản thu nhập vãng lai trên một triệu đồng cho một lần từ việc cung cấp dịch vụ mà cá nhân không ký hợp đồng lao động.

Bạn sẽ được hoàn lại số tiền thừa khi bạn có mã số thuế cá nhân trong trường hợp nếu số thuế bị khấu trừ hàng tháng nhiều hơn số thuế thực sự bạn phải nộp, thì theo luật thuế. Ngoài ra, bạn sẽ được giảm thuế nếu bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc bị bệnh hiểm nghèo. Những người có mã số thuế cá nhân, cơ quan thuế sẽ có thể hướng dẫn miễn phí về thuế.

Thủ Tục Mở Mã Số Thuế Khi Bị Đóng

Khôi phục mã số thuế là việc chuyển trạng thái mã số thuế từ trạng thái “ngừng hoạt động” trở về trạng thái “Người nộp thuế đang hoạt động”. Việc khôi phục mã số thuế thường được gọi là “mở mã số thuế“. Vậy đối với trường hợp bị đóng mã số thuế thì cách thức xử lý để khôi phục mã số thuế đối với doanh nghiệp bị đóng mã số thuế như thế nào?

Các trường hợp được xin mở lại mã số thuế bị đóng

Theo khoản 1, điều 20 Thông tư 95/2016/TT-BTC về đăng ký thuế, các trường hợp được xin khôi phục mã số thuế như sau:

Tổ chức bị cơ quan thuế có thẩm quyền thu hồi Giấy phép, đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định, nhưng sau đó cơ quan thuế có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép.

Tổ chức/cá nhân đang ở tình trạng cơ quan thuế đã ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng cơ quan thuế chưa ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận; cơ quan quản lý khác chưa ban hành văn bản thu hồi Giấy phép.

Tổ chức/cá nhân đã có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gửi đến cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế chưa ban hành Thông báo NNT chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Do lỗi của cơ quan thuế, NNT không thuộc trường hợp phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Quy trình thủ tục xin mở lại mã số thuế doanh nghiệp (Thủ tục khôi phục mã số thuế doanh nghiệp)

1. Đối với trường hợp người nộp thuế đề nghị khôi phục MST do cơ quan có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép và trường hợp người nộp thuế không thuộc trường hợp phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế do lỗi của cơ quan thuế:

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị khôi phục MST

Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế (Mẫu 25/ĐK-TCT ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC);

Bản photo văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép (đối với trường hợp NNT đề nghị khôi phục MST do cơ quan có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép);

Bước 2: Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, cơ quan thuế lập:

Thông báo khôi phục mã số thuế mẫu số 19/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này, gửi người nộp thuế;

In lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế cho người nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế đã nộp bản gốc cho cơ quan thuế theo hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

MST của NNT sẽ được khôi phục trên hệ thống ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày ban hành Thông báo khôi phục mã số thuế.

2. Đối với trường hợp NNT không hoạt động tại trụ sở

Bước 1: Nộp hồ sơ khôi phục MST

Hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế (Mẫu 25/ĐK-TCT ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC)

Bước 2: Nộp các hồ sơ kê khai còn thiếu, số tiền còn nợ (nếu có), cơ quan thuế xác minh trụ sở.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế:

Cơ quan thuế lập danh sách các hồ sơ kê khai còn thiếu, tình hình sử dụng hóa đơn, số tiền thuế còn nợ, số tiền chậm nộp (nếu có); thực hiện xử phạt đối với các hành vi vi phạm;

Cơ quan thuế xuống trụ sở để xác minh và lập Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của NNT (người nộp thuế phải ký xác nhận vào Biên bản);

NNT phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định Pháp luật.

Bước 3. Lấy kết quả:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày NNT chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ, cơ quan thuế:

Lập Thông báo khôi phục mã số thuế mẫu 19/TB-ĐKT (mẫu ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC), gửi NNT chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày ban hành Thông báo, đồng thời thực hiện cập nhật trạng thái mã số thuế của người nộp thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

In lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế/Thông báo MST cho NNT trong trường hợp NNT đã nộp bản gốc cho cơ quan thuế theo hồ sơ chấm dứt hiệu lực MST.

3. Đối với trường hợp NNT đã nộp hồ sơ xin đóng mã số thuế nhưng cơ quan thuế chưa ban hành Thông báo NNT chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Các bước thực hiện trường hợp này giống trường hợp 2, tuy nhiên không phải xác minh trụ sở.