Văn Bản Đề Nghị Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu / Top 3 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Văn Bản Đề Nghị Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu

Văn Bản Đề Nghị Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Nghị Định Về Đấu Thầu, Nghị Định 63 Về Đấu Thầu, Nghị Định Số 63 Về Đấu Thầu, Nghị Định Mới Về Đấu Thầu, Công Văn Đề Nghị Sửa Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Nghị Định 63, Nghị Định Đấu Thầu, Nghị Định Số 63 Luật Đấu Thầu, Đơn Đề Nghị Rút Tiền Bảo Lãnh Dự Thầu, Mẫu Công Văn Đề Nghị Bố Sung Hồ Sơ Dự Thầu, Hướng Dẫn Nghị Định 85 Về Đấu Thầu, Nghị Định Lựa Chọn Nhà Thầu, Nghị Định Đấu Thầu Mới Nhất, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Theo Nghị Định 85, Mẫu Thư Mời Thầu Theo Nghị Định 85, Mẫu Thư Mời Thầu Theo Nghị Định 63, Nghị Định Luật Đấu Thầu, Thông Tư Nghị Định Về Đấu Thầu, Mẫu Hồ Sơ Thầu Theo Nghị Định 63, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Theo Nghị Định 63, Mẫu Biên Bản Mở Thầu Theo Nghị Định 63, Mẫu Biên Bản Mở Thầu Theo Nghị Định 85, Nghị Định Số 63 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Dự Toán Gói Thầu Theo Nghị Định 68, Nghị Định Số 85 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Phân Tích Nội Dung Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản Về Đấu Thầu Quốc Tế Theo Quy Định Của Luật Đấu Thầu N, Đơn Đăng Ký Đấu Thầu Theo Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia, Mâu Thẫu Tờ Trình Đề Nghị Thanh Toán Tiền, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 85 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Đơn Đề Nghị Rút Tiền Bảo Hiểm Xã Hộibảo Lãnh Dự Thầu, Nghị Định 63 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Mẫu Thông Báo Trúng Thầu Theo Nghị Định 63, Đấu Thầu Quốc Tế Theo Luật Đấu Thầu Việt Nam O, Trắc Nghiệm Đấu Thầu Cơ Bản Lựa Chọn Nhà Thầu, Văn Bản Số 5356/bkhĐt-qlĐt Về Việc Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu Trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia, Dự Toán Gói Thầu Chỉ Định Thầu, Dự Toán Gói Thầu Vượt Giá Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Khác Giá Gói Thầu, Giá Gói Thầu Và Dự Toán Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Cao Hơn Giá Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Và Giá Gói Thầu, Đấu Thầu Cơ Bản Với Lựa Chọn Nhà Thầu, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu Và Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Dựng Theo Luật Xây Dựng, Xin Rút Thầu, Hồ Sơ Mời Thầu Mua Sắm, Bìa Hồ Sơ Dự Thầu, Bìa Hồ Sơ Dự Thầu Doc, Đơn Xin Rút Hồ Sơ Thầu, Mẫu Đơn Dự Thầu, Kăn Thâu, Mẫu Văn Bản Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Văn Bản Yêu Cầu Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Mục Lục Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Thư Mời Thầu, Văn Bản Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Xây Lắp, Mẫu Hồ Sơ Thầu, Dự Thầu, Mẫu Đt.08. Mẫu Báo Cáo Kết Quả Đấu Thầu), Xin Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Epc, Mẫu Hồ Sơ Xét Thầu Xe ô Tô, Hủy Thầu, Gói Thầu, Mẫu Văn Bản Làm Rõ Hồ Sơ Mời Thầu, Xin Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu Xây Lắp, Hồ Sơ Dự Thầu, Xin Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu, Hồ Sơ Dự Thầu Xây Lắp, Mẫu Xin Lại Séc Bảo Chi Dự Thầu, Hồ Sơ Mời Thầu, Hồ Sơ Đấu Thầu, Hồ Sơ Mầu Thầu Gói Me, Đơn Xin Dự Thầu, Hồ Sơ Mời Thầu Me, Góp ý Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu, Hồ Sơ Thầu, Ho So Moi Thau Xe O To, Mẫu Văn Bản Sửa Đổi Hồ Sơ Mời Thầu, Mẫu Văn Bản Yêu Cầu Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Rút Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Đơn Xin Rút Hồ Sơ Thầu, Mẫu Đơn Xin Rút Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Xin Rút Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Hủy Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu Rút Gọn, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu 1, Mẫu Bìa Dự Thầu, Mẫu Báo Cáo Xét Thầu, Quy Chế Đấu Thầu 88, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Mua Sắm Xe ô Tô, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu Gói Thầu Xây Lắp, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Mua Xe ô Tô, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Phi Tư Vấn, Mẫu Bìa Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Đơn Xin Dự Thầu, Kết Quả Đấu Thầu,

Văn Bản Đề Nghị Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Nghị Định Về Đấu Thầu, Nghị Định 63 Về Đấu Thầu, Nghị Định Số 63 Về Đấu Thầu, Nghị Định Mới Về Đấu Thầu, Công Văn Đề Nghị Sửa Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Nghị Định 63, Nghị Định Đấu Thầu, Nghị Định Số 63 Luật Đấu Thầu, Đơn Đề Nghị Rút Tiền Bảo Lãnh Dự Thầu, Mẫu Công Văn Đề Nghị Bố Sung Hồ Sơ Dự Thầu, Hướng Dẫn Nghị Định 85 Về Đấu Thầu, Nghị Định Lựa Chọn Nhà Thầu, Nghị Định Đấu Thầu Mới Nhất, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Theo Nghị Định 85, Mẫu Thư Mời Thầu Theo Nghị Định 85, Mẫu Thư Mời Thầu Theo Nghị Định 63, Nghị Định Luật Đấu Thầu, Thông Tư Nghị Định Về Đấu Thầu, Mẫu Hồ Sơ Thầu Theo Nghị Định 63, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Theo Nghị Định 63, Mẫu Biên Bản Mở Thầu Theo Nghị Định 63, Mẫu Biên Bản Mở Thầu Theo Nghị Định 85, Nghị Định Số 63 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Dự Toán Gói Thầu Theo Nghị Định 68, Nghị Định Số 85 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Phân Tích Nội Dung Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản Về Đấu Thầu Quốc Tế Theo Quy Định Của Luật Đấu Thầu N, Đơn Đăng Ký Đấu Thầu Theo Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia, Mâu Thẫu Tờ Trình Đề Nghị Thanh Toán Tiền, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 85 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Đơn Đề Nghị Rút Tiền Bảo Hiểm Xã Hộibảo Lãnh Dự Thầu, Nghị Định 63 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Mẫu Thông Báo Trúng Thầu Theo Nghị Định 63, Đấu Thầu Quốc Tế Theo Luật Đấu Thầu Việt Nam O, Trắc Nghiệm Đấu Thầu Cơ Bản Lựa Chọn Nhà Thầu, Văn Bản Số 5356/bkhĐt-qlĐt Về Việc Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu Trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia, Dự Toán Gói Thầu Chỉ Định Thầu, Dự Toán Gói Thầu Vượt Giá Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Khác Giá Gói Thầu, Giá Gói Thầu Và Dự Toán Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Cao Hơn Giá Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Và Giá Gói Thầu, Đấu Thầu Cơ Bản Với Lựa Chọn Nhà Thầu, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu Và Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Dựng Theo Luật Xây Dựng, Xin Rút Thầu, Hồ Sơ Mời Thầu Mua Sắm, Bìa Hồ Sơ Dự Thầu, Bìa Hồ Sơ Dự Thầu Doc,

Mẫu Văn Bản Làm Rõ Hồ Sơ Đề Xuất

Phát Triển Sản Xuất Liên Kết Theo Chuỗi Giá Trị, Gắn Sản Xuất Với Tiêu Thụ Nông Sản, Quy Luật Về Sự Phù Hợp Của Quan Hệ Sản Xuất Với Trình Độ Phát Triển Của Lực Lượng Sản Xuất, Báo Cáo Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty Sản Xuất Sơ, Lực Lượng Sản Xuất Và Quan Hệ Sản Xuất Trong Triết Học, Thông Báo Cơ Sở Sản Xuất ,nơi Lưu Giữ Nl, Vt,mmtb Và Sp Xuất Khẩu, Giải Pháp Phát Triển Sản Xuất Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Xuất Khẩu Của Một Số Làng Nghê Truyền Thống Đồng Bằng Sô, Lực Lượng Sản Xuất Và Quan Hệ Sản Xuất, Xuất Hoá Đơn Uỷ Thác Xuất Khẩu, Dựa Vào Số Liệu Về Việc Sản Xuất Dây Đồng Dưới Đây Hãy Cho Biết Toàn Bộ Quá Trình Sản Xuất Dây Đồng, Một Nhà Máy Trong Quý 1san Xuất Được 3639 Sản Phẩm ,quý 2 Cùng Năm Sản Xuất Được ít Hơn Hơn Quý 1 Là, Một Nhà Máy Trong Quý 1san Xuất Được 3639 Sản Phẩm ,quý 2 Cùng Năm Sản Xuất Được ít Hơn Hơn Quý 1 Là, Bài Kiểm Tra Xuất Sắc Đột Xuất, Sản Xuất Hàng Hóa Và Các Quy Luật Kinh Tế Của Sản Xuất Hàng Hóa, Quy Luậ Giữa Phù Hợp Giữa Quan Hệ Sản Xuất Và Lực Lượng Giữa Trình Độ Sản Xuất, Mẫu Hóa Đơn Xuất Kho, Hoá Đơn Xuất Nội Bộ, Đề Xuất Dự án, Nhà Đầu Tư Đề Xuất Dự án Bot, Mẫu Bản Cam Kết Về Cơ Sở Sản Xuất, Xuất Kho, Mẫu Bìa Hồ Sơ Đề Xuất, Hóa Đơn Xuất Kho, Đơn Xin Hỗ Trợ Đột Xuất, Đơn Đề Xuất, Mau Don Xin Xuất Ngu, Báo Cáo Sơ Kết Vụ Sản Xuất Lúa Hè Thu, Đồ án Sản Xuất Bia, Mẫu Báo Cáo Đề Xuất, Sản Xuất Lắp Ráp Máy Móc, Báo Cáo Và Kết Xuất Báo Cáo, Mẫu Đơn Xin Trợ Cấp Đột Xuất, Đơn Xin Xuất Ngũ Sơm, Sản Xuất Gel Rửa Tay, Xin Mẫu Hồ Sơ Đề Xuất, Mẫu Đơn Đề Xuất, Mẫu Đề Xuất Dự án, Hồ Sơ Đề Xuất, Mẫu Hồ Sơ Đề Xuất Dự án Bt, Mẫu Hồ Sơ Đề Xuất, Thủ Tục Xuất Hóa Đơn 0, Hồ Sơ Đề Xuất Dự án, Xuất Hóa Đơn 0, Xuất Hóa Đơn 5, Mẫu Đơn Xin Xuất Ngũ Sớm, Xuất Hóa Đơn âm Kho, Thủ Tục Vay Vốn Cho Bộ Đội Xuất Ngũ, Bìa Hồ Sơ Đề Xuất, Đon Xuat Ngu, Mẫu Báo Cáo Đột Xuất, Sản Xuất Bao Bì, Mau 12 Co So San Xuat , Mẫu Văn Bản Báo Cáo Đột Xuất, Mẫu Văn Bản Đề Xuất, Đầu Tư Và Sản Xuất, Sản Xuất Mắc Ca, Mẫu Văn Bản Làm Rõ Hồ Sơ Đề Xuất, Mâu San Xuat, Sản Xuất áo Mưa, Mẫu Sổ Xuất Kho, Xuất Hóa Đơn Usd, Đề Xuất, San Xuat Bia, Sản Xuất Than Cốc, Sản Xuất Lốp Xe ô Tô, Báo Cáo Đột Xuất, Don Xin Xuat Ngu, Mẫu Báo Cáo Sản Xuất, Quy Chế Xuất Bản Bản Tin, Sản Xuất Trà Hòa Tan, Xuất Xưởng Tôn, Nội Quy An Toàn Sản Xuất, Mẫu Hợp Đồng Sản Xuất, Công Ty Sản Xuất, Xưởng Sản Xuất Chả Lụa, Thủ Tục Xin Cấp Điện 3 Pha Sản Xuất, Mẫu Hóa Đơn Xuất Trả Lại Hàng, Tiêu Chí Xuất Xứ Pe, Don De Xuat Tra Hang, Don Xin Nghi Dot Xuat, Tiêu Chí Xuất Xứ, Nguyên Tắc Xuất Hóa Đơn, Xuất Khẩu Tư Bản, Mẫu Hoá Đơn Xuất Khẩu, Xuất Khống Hoá Đơn, Đề Nghị Xuất Ngũ, Đề án Sản Xuất Rau An Toàn, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Khu Chế Xuất, Xuất Xưởng, Nội Quy Công Ty Sản Xuất, Xuất Hóa Đơn English, Mẫu Hồ Sơ Lô Sản Xuất Thuốc, Mẫu Sổ Xuất Nhập Kho, Mẫu Sổ Xuất Tài Liệu Lưu Trữ, Đề Tài Sốt Xuất Huyết, Xuất Bản Phẩm, Nội Quy Xưởng Sản Xuất, Nội Quy Xưởng Sản Xuất Cơ Khí, Nội Quy Xưởng Sản Xuất Gỗ, Quy Trình Xuất Kho, Mẫu Phiếu Sản Xuất,

Phát Triển Sản Xuất Liên Kết Theo Chuỗi Giá Trị, Gắn Sản Xuất Với Tiêu Thụ Nông Sản, Quy Luật Về Sự Phù Hợp Của Quan Hệ Sản Xuất Với Trình Độ Phát Triển Của Lực Lượng Sản Xuất, Báo Cáo Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty Sản Xuất Sơ, Lực Lượng Sản Xuất Và Quan Hệ Sản Xuất Trong Triết Học, Thông Báo Cơ Sở Sản Xuất ,nơi Lưu Giữ Nl, Vt,mmtb Và Sp Xuất Khẩu, Giải Pháp Phát Triển Sản Xuất Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Xuất Khẩu Của Một Số Làng Nghê Truyền Thống Đồng Bằng Sô, Lực Lượng Sản Xuất Và Quan Hệ Sản Xuất, Xuất Hoá Đơn Uỷ Thác Xuất Khẩu, Dựa Vào Số Liệu Về Việc Sản Xuất Dây Đồng Dưới Đây Hãy Cho Biết Toàn Bộ Quá Trình Sản Xuất Dây Đồng, Một Nhà Máy Trong Quý 1san Xuất Được 3639 Sản Phẩm ,quý 2 Cùng Năm Sản Xuất Được ít Hơn Hơn Quý 1 Là, Một Nhà Máy Trong Quý 1san Xuất Được 3639 Sản Phẩm ,quý 2 Cùng Năm Sản Xuất Được ít Hơn Hơn Quý 1 Là, Bài Kiểm Tra Xuất Sắc Đột Xuất, Sản Xuất Hàng Hóa Và Các Quy Luật Kinh Tế Của Sản Xuất Hàng Hóa, Quy Luậ Giữa Phù Hợp Giữa Quan Hệ Sản Xuất Và Lực Lượng Giữa Trình Độ Sản Xuất, Mẫu Hóa Đơn Xuất Kho, Hoá Đơn Xuất Nội Bộ, Đề Xuất Dự án, Nhà Đầu Tư Đề Xuất Dự án Bot, Mẫu Bản Cam Kết Về Cơ Sở Sản Xuất, Xuất Kho, Mẫu Bìa Hồ Sơ Đề Xuất, Hóa Đơn Xuất Kho, Đơn Xin Hỗ Trợ Đột Xuất, Đơn Đề Xuất, Mau Don Xin Xuất Ngu, Báo Cáo Sơ Kết Vụ Sản Xuất Lúa Hè Thu, Đồ án Sản Xuất Bia, Mẫu Báo Cáo Đề Xuất, Sản Xuất Lắp Ráp Máy Móc, Báo Cáo Và Kết Xuất Báo Cáo, Mẫu Đơn Xin Trợ Cấp Đột Xuất, Đơn Xin Xuất Ngũ Sơm, Sản Xuất Gel Rửa Tay, Xin Mẫu Hồ Sơ Đề Xuất, Mẫu Đơn Đề Xuất, Mẫu Đề Xuất Dự án, Hồ Sơ Đề Xuất, Mẫu Hồ Sơ Đề Xuất Dự án Bt, Mẫu Hồ Sơ Đề Xuất, Thủ Tục Xuất Hóa Đơn 0, Hồ Sơ Đề Xuất Dự án, Xuất Hóa Đơn 0, Xuất Hóa Đơn 5, Mẫu Đơn Xin Xuất Ngũ Sớm, Xuất Hóa Đơn âm Kho, Thủ Tục Vay Vốn Cho Bộ Đội Xuất Ngũ, Bìa Hồ Sơ Đề Xuất, Đon Xuat Ngu, Mẫu Báo Cáo Đột Xuất, Sản Xuất Bao Bì,

Đăng Ký Nhãn Hiệu Thời Gian Gửi Văn Bản Đề Nghị Làm Rõ Hồ Sơ Mời Thầu Đến Bên Mời Thầu

Câu hỏi: Ngày 05/04/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi của Công ty A như sau: ” Công ty chúng tôi – Nhà thầu đang thực hiện tham gia đấu thầu gói thầu mua sắm máy móc, hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, đấu thầu không qua mạng. Công ty chúng tôi cần làm rõ Hồ sơ mời thầu thì cần gửi văn bản đề nghị làm rõ Hồ sơ mời thầu đến Bên mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu mấy ngày?” Xin cảm ơn!

Chuyên gia tư vấn đấu thầu của S&D Invest xin trả lời như sau:

Theo điểm b, Khoản 2 điều 58 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định: “Việc sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 của Nghị định này;”

Dẫn chiếu đến điểm c Khoản 2 Điều 14 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu như sau:

c) Trường hợp cần làm rõ hồ sơ mời thầu thì nhà thầu phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu tối thiểu 03 ngày làm việc (đối với đấu thầu trong nước), 05 ngày làm việc (đối với đấu thầu quốc tế) trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý. Việc làm rõ hồ sơ mời thầu được bên mời thầu thực hiện theo một hoặc các hình thức sau đây:

Gửi văn bản làm rõ cho các nhà thầu đã mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu;

Trong trường hợp cần thiết, tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong hồ sơ mời thầu mà các nhà thầu chưa rõ. Nội dung trao đổi phải được bên mời thầu ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu gửi cho các nhà thầu đã mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu;

Nội dung làm rõ hồ sơ mời thầu không được trái với nội dung của hồ sơ mời thầu đã duyệt, Trường hợp sau khi làm rõ hồ sơ mời thầu dẫn đến phải sửa đổi hồ sơ mời thầu thì việc sửa đổi hồ sơ mời thầu thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản này;

Đối với tình huống này, khi đơn vị bạn đang tham gia thực hiện đấu thầu với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước thì cần gửi văn bản đề nghị làm rõ Hồ sơ mời thầu đến Bên mời thầu đối thiểu 03 ngày làm việc.

Để Không Bị Sảy Chân Vì Chậm Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu

(BĐT) – Đấu thầu qua mạng là hình thức đấu thầu có tính cạnh tranh cao. Tuy nhiên, do đây là hình thức còn mới đối với nhiều nhà thầu nên đã có những trường hợp nhà thầu trở tay không kịp vì không cập nhật được thông tin đề nghị làm rõ hồ sơ dự thầu (E-HSDT) khi bên mời thầu đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thay vì gửi trực tiếp cho nhà thầu như đấu thầu truyền thống.

Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam (VINADIC) tham dự Gói thầu số 8 Thi công xây lắp do Ban Quản lý dự án bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc mời thầu. Đối thủ duy nhất của VINADIC là Công ty TNHH Thương mại Tân Hồng.

Điều đáng nói, VINADIC là một nhà thầu có lịch sử trúng thầu rất tốt. Gói thầu số 8 có giá dự toán hơn 100 tỷ đồng không lớn so với những gói thầu, dự án mà VINADIC đã từng thực hiện. Ở gói thầu này, khi mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật, VINADIC cũng chào thời gian thực hiện hợp đồng ngắn hơn đối thủ tới 35 ngày. Cán bộ phụ trách công tác đấu thầu của VINADIC chia sẻ, nguyên nhân chậm làm rõ là do không biết Bên mời thầu có văn bản đề nghị làm rõ, đến khi phát hiện thì đã quá thời hạn yêu cầu. Nhà thầu vội làm văn bản đề nghị gia hạn thời gian làm rõ nhưng có sơ suất về người đứng đơn, không được Bên mời thầu chấp nhận nên Nhà thầu bỏ cuộc.

Trong khi đó, Công ty TNHH Thương mại Tân Hồng may mắn hơn vì cập nhật thông tin kịp thời. Ngay sau khi Bên mời thầu đăng tải văn bản đề nghị làm rõ E-HSDT lúc 16h41 ngày 17/10/2019, chưa đầy 4 tiếng sau (20h00 cùng ngày), Tân Hồng đã có văn bản giải trình làm rõ E-HSDT. Theo tìm hiểu, Tân Hồng là nhà thầu từng trúng nhiều gói thầu trong lĩnh vực hàng hải.

Đó chỉ là một trong nhiều trường hợp nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm tốt, thậm chí có xếp hạng cao hơn, bị loại vì không kịp làm rõ E-HSDT. Có nhà thầu cho biết, bên mời thầu chỉ cho thời hạn làm rõ chưa đến 2 ngày, ngày hôm trước đăng văn bản đề nghị làm rõ, thì hai hôm sau đã hết hạn, nhà thầu có phát hiện được đề nghị làm rõ thì trong một số trường hợp cũng không kịp làm rõ. “Bên mời thầu đề nghị chúng tôi làm rõ một loạt vấn đề, từ bảo lãnh dự thầu, cung cấp các hợp đồng tương tự, làm rõ tính tương tự về tính chất của hợp đồng đã thực hiện, rồi nhân sự…, nhưng chỉ cho thời hạn 2 ngày. Lúc chúng tôi biết được đề nghị làm rõ đăng trên Hệ thống thì hôm sau đã hết hạn làm rõ”, một nhà thầu chia sẻ.

Ngược lại, cũng có không ít nhà thầu may mắn như Tân Hồng ở Gói thầu số 8 nêu trên, không bị chậm khi bên mời thầu đề nghị làm rõ. Có thể thấy rằng, cùng một gói thầu, khi bên mời thầu gửi văn bản đề nghị làm rõ E-HSDT trên Hệ thống, nhiều trường hợp có 1 nhà thầu biết thông tin sớm và làm rõ kịp thời, những nhà thầu còn lại hoặc không biết nên không kịp làm rõ, hoặc biết mà không chuẩn bị kịp tài liệu. Nhà thầu cập nhật thông tin làm rõ kịp thời thường cũng là nhà thầu đã từng trúng thầu tại bên mời thầu đó trước đây.

Một số nhà thầu cho rằng, nhiều chủ đầu tư/bên mời thầu đã lợi dụng việc đề nghị làm rõ E-HSDT để loại nhà thầu không thân hữu. Nhà thầu ruột vẫn được gửi đề nghị làm rõ để đánh lạc hướng, nhưng sẽ được “nhắc” để kịp cập nhật văn bản làm rõ lên Hệ thống.

Theo một chuyên gia đấu thầu, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu. Đối với đấu thầu qua mạng, theo quy định tại Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT, việc làm rõ E-HSDT được các bên (nhà thầu, bên mời thầu) thực hiện trực tuyến trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc không cập nhật kịp thời yêu cầu làm rõ E-HSDT có thể do nhà thầu không thường xuyên đăng nhập tài khoản chứng thư số trên Hệ thống để theo dõi. Dù lý do đề nghị làm rõ E-HSDT là gì, thì cách để nhà thầu không bị mất cơ hội vẫn là chủ động cập nhật thường xuyên thông tin về gói thầu mình tham dự. Các chủ đầu tư/bên mời thầu cũng cần quy định thời gian làm rõ phù hợp để nhà thầu đủ thời gian chuẩn bị các tài liệu bổ sung, làm rõ cần thiết.