Văn Bản Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Các Cán Bộ Dự Án Xây Dựng Không Thể Thiếu

Luật Đầu tư công số 49/2013/QH13 ngày 18/06/2014 (hiệu lực 1/1/2024) ♣ Luật Xây dựng mới số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 (hiệu lực 1/1/2024)♣ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

♠ Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 18/06/2024 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng♠ Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 06/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng

♦ So sánh các điểm mới của Nghị định số 59/2024/NĐ-CP với Nghị định số 12/2009/NĐ-CP (sắp cập nhật)

II. QUẢN LÝ CHI PHÍ ♠ Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 25/3/2024 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (thay Nghị định số 112/2009/NĐ-CP) ♥ Thông tư số 01/2024/TT-BXD ngày 20/03/2024 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công ♥ Thông tư số 02/2024/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2024 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước ♥ Thông tư số 23/2024/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2024 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2024/NĐ-CP ngày 12/01/2024 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động ♥ Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2024 của Bộ Xây dựng công bố định mức giá ca máy và thiết bị thi công xây dựngCác tập định mức dự toán, dữ liệu giá và chi phí đầu tư xây dựng công trình

♦ So sánh Nghị định số 32/2024/NĐ-CP và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư dựng

III. QUẢN LÝ ĐẤU THẦU ♣ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

♦ Các điểm mới / thay đổi của Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 so với Luật Đấu thầu cũ

♠ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu ♠Nghị định số 30/2024/NĐ-CP ngày 17/03/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

♥ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 14/02/2024 của Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn ♥ Thông tư số 03/2024/TT-BKHĐT ngày 06/05/2024 của Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp ♥ Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT ngày 16/06/2024 của Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

IV. QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG ♠ Nghị định số 37/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng (thay Nghị định số 48/2010/NĐ-CP)

♦ So sánh các điểm mới của Nghị định số 46/2024/NĐ-CP với Nghị định số 15/2013/NĐ-CP (sắp cập nhật)

♦ So sánh các điểm mới của Nghị định số 37/2024/NĐ-CP với Nghị định số 48/2010/NĐ-CP

V. QUẢN LÝ THI CÔNG, XÂY DỰNG (CHẤT LƯỢNG, TIẾN ĐỘ, NGHIỆM THU, THANH TOÁN) ♠ Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 12/5/2024 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (thay Nghị định số 15/2013/NĐ-CP) ♥ Sắp có 6 Thông tư hướng dẫn Nghị định số 46/2024/NĐ-CP

Quản Lý Dự Án Xây Dựng

Ban quản lý dự án là 1 trong những bộ phận quan trọng có nhiệm vụ được đại diện chủ đầu tư để tổ chức thực hiện toàn bộ dự án xây dự từ khi công trình bắt đầu và các khâu quan trọng khác như: thiết kế, khảo sát, quy hoạch, đền bù giải tỏa, thiết lập dự án, tổ chức đấu thầu, tư vấn giám sát thi công và nghiệm thu bàn giao công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.

” Dịch vụ đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của doanh nghiệp lên website Bộ Xây Dựng ” Công việc của người làm kiến trúc sư là gì? ” Kiến thức và kinh nghiệm để trở thành người quản lý dự án giỏi ” Khóa học cấp chứng chỉ quản lý dự án trên toàn quốc

Đơn vị quản lý dự án có chức năng điều phối, kiếm soát những tiến độ của những đơn vị kỹ thuật, thi công. Ngoài ra ban quản lý dự án còn đại chủ chủ đầu tư chính làm việc với các cơ quản quản lý nhà nước trong suốt quá trình công trình được triển khai. Công tác mà ban quản lý dự án cần có nhiều kinh nghiệm, sự khéo léo, khả năng thương lượng, hiểu biết về luật pháp, quy trình làm việc các ban ngành, đó là khâu đền bù và giải tỏa mặt bằng, trình duyệt các giấy phép xây dựng. Đây luôn là khâu khó kiểm soát được tiến độ nhất hiện nay.

Người làm việc trong ban giám đốc quản lý dự án thường là kỹ sự xây dựng, được sự hỗ trợ nhiều từ ban quản lý dự án, là những chuyên viên quản lý, thiết kế, kỹ sư, giám sát, điện nước, hạ tầng – kỹ thuật….. Kỹ năng quan trọng nhất của giám đốc quản lý dự án là kỹ năng quản trị PDCA: lập kế hoạch (Plan), thực hiện (Do), kiểm tra kiểm soát tiến độ (Check), và giải pháp, hành động sau khi kiểm tra (Action).

Bộ Xây Dựng: Dự Án Khu Đô Thị An Phú

Theo Bộ Xây dựng, việc xác định công trình xây dựng thuộc đối tượng phải có giấy phép xây dựng hay miễn giấy phép xây dựng (không yêu cầu phải cấp phép xây dựng) căn cứ vào quy định pháp luật về xây dựng có hiệu lực đến thời điểm khởi công công trình.

Quy định của pháp luật về xây dựng qua các thời kỳ (từ năm 1998 đến nay) thì công trình thuộc dự án đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư đều thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng (không yêu cầu phải cấp phép xây dựng).

Theo Bộ Xây dựng, dự án khu đô thị An Phú – An Khánh thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng.

Trước đó, UBND Quận 2 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1502/QĐ-XPVPHC hôm 14/5/2024 đối với Công ty HDTC do có hành vi tổ chức thi công công trình không có giấy phép xây dựng.

Ngoài xử phạt 40 triệu đồng, quyết định cũng nếu rõ, HDTC phải dừng thi công xây dựng công trình dự án Laimanin City (tên cũ là Raemian Galaxy City), làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng chung cư CC04 (tại ngã giao đường Trần Lựu và đường Vành đai Tây, đường số 37), thuộc khu D, dự án khu đô thị An Phú – An Khánh (131ha), phường Bình An, quận 2, TP HCM.

Sau khi bị xử phạt, Công ty HDTC đã có đơn phản ánh. Theo đơn này, ngày 16/11/1998 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1042 về dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu đô thị An Phú- An Khánh.

Tiếp đến ngày 13/8/1999 Thủ tướng ban hành Quyết định số 783 về việc giao đất cho HDTC để đầu tư hạ tầng cơ sở khu đô thị An Phú – An Khánh (quy mô 131ha).

Bộ Xây dựng đã đề nghị Sở Xây dựng TP HCM hướng dẫn Công ty HDTC thực hiện theo quy định của pháp luật, tham mưu đề xuất UBND TP HCM các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Khánh Linh (t/h)

Sử Dụng Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Một Dự Án

⇒ Chủ đầu tư quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án.

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án có đặc điểm gì?

– Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Chủ đầu tư;

– Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án có tư cách pháp nhân độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định để thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án được Chủ đầu tư giao;

– Ban quản lý đầu tư xây dựng một dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ đầu tư về hoạt động quản lý dự án của mình.

3. Yêu cầu về năng lực đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án là gì?

Giám đốc quản lý dự án

Trình độ chuyên môn thuộc chuyên nghành xây dựng phù hợp.

Có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án.

Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hoặc giám sát thi công hoặc đã là giám đốc quản lý dự án hay chỉ huy trưởng công trình tương ứng theo từng cấp hạng và yêu cầu của dự án (cụ thể tại Điều 54 – NĐ59/2024)

Chuyên viên

Có chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận.

Quy mô tổ chức

Tối thiểu 10 (mười) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án được giao quản lý.

4. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án có được thuê “Tư vấn quản lý dự án” trợ giúp trong công tác quản lý dự án hay không?

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án được phép thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thực hiện một số công việc thuộc nhiệm vụ quản lý dự án của mình.

5. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án là gì?

– Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền của Chủ đầu tư.

– Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án gồm Giám đốc, Phó giám đốc và các cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ tùy thuộc yêu cầu, tính chất của dự án.

– Thành viên của Ban quản lý dự án làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm theo quyết định của Chủ đầu tư.

Phó phòng KTXD ThangLong – TDK – MBNguyễn Như Duẩn

Đánh giá nội dung bài viết

Giáo Án Văn 8 Bài Xây Dựng Đoạn Văn Trong Văn Bản

2. Kĩ năng 3. Thái độ 1. Giáo viên 2. Học sinh 2. Kiểm tra 3. Bài mới

GV: Giới thiệu bài mới:

Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt

HĐ1.HDHS tìm hiểu thế nào là đoạn văn:

– HS đọc văn bản .

H:Văn bản trên gồm mấy ý? Mỗi ý được viết thành mấy đoạn văn?

Vì sao em biết có 2 đoạn văn? Dựa vào dấu hiệu nào?

– Bắt đầu từ chỗ viết hao lùi đầu dòng đến chỗ chấm xuống dòng, biểu đạt một ý tương đối hoàn chỉnh, thường do nhiều câu tạo thành.

I. Thế nào là đoạn văn:

1. Bài tập :

– Văn bản “Ngô Tất Tố và tác phẩm “Tắt đèn””.

* Nhận xét :

– Văn bản có 2 ý viết thành 2 đoạn văn.

– Bắt đầu chữ viết hoa lùi đầu dòng, và kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng.

– Biểu đạt ý tương đối hoàn chỉnh.

→ đoạn văn.

HĐ2.HDHS tìm hiểu từ ngữ và câu trong đoạn văn:

H: Em hiểu đoạn văn là gì ?

– Là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, bắt đầu từ chữ viết hoa lùi đầu dòng đến chỗ chấm xuống dòng; thường biểu đạt nội dung tương đối hoàn chỉnh.

Bài tập 1:

– Đọc lại đoạn văn 1.

H: Tìm từ ngữ có tác dụng duy trì đối tượng của đoạn văn ?

H: Các câu trong đoạn văn có nhiệm vụ gì với đối tượng đc nói tới ?

H: Từ ngữ duy trì đối tượng xuất hiện như thế nào trong đoạn văn?

* Nhận xét:

– Từ ngữ duy trì đối tượng của đoạn văn là: Ngô Tất Tố,nhà văn, ông.

– Các câu trong đoạn đều hướng nội dung vào đối tượng.

– Từ ngữ được lặp đi lặp lại trong đoạn hoặc dùng làm đề mục.

– Các câu khác đều thuyết minh cho đối tượng .

– Gọi hs đọc đoạn văn 2.

H: Tìm câu then chốt trong đoạn ?

H: Tại sao em biết đó là câu then chốt?

– chuyển ý:

– Gọi hs đọc đoạn văn (34).

– Câu then chốt của đoạn văn: câu 1.

– Mang ý khái quát cho nội dung toàn đoạn

– Nội dung khái quát ý cho toàn đoạn văn, lời lẽ ngắn gọn, thường đủ 2 thành phần chính, đứng đầu hoặc cuối đoạn văn.

H: Y/tố nào duy trì đối tượng trong đoạn văn ?

H: Quan hệ giữa các câu trong văn bản ntn?

– Gọi hs đọc đoạn văn b(35):

2. Trình bày nội dung trong đoạn văn:

a. Bài tập

* Nhận xét:

– Từ ngữ duy trì đối tượng của đoạn văn là: Ngô Tất Tố,nhà văn, ông.

– các câu có quan hệ ngang bằng.

→ trình bày nội dung theo cách song hành.

H: Có những cách nào để trình bày nội dung trong một đoạn văn ?

– HS đọc ghi nhớ, GV chốt ý chính.

– Chuyển ý:

b. Đọc đoạn văn (35)

* Nhận xét:

→ trình bày nội dung theo cách quy nạp.

– Có nhiều cách trình bày nd trong đoạn văn( quy nạp, diễn dịch, song hành,…)

*Ghi nhớ (SGK T36).

HĐ3.HDHS luyện tập:

– Theo dõi cả đoạn văn (SGK- tr 36).

– Hướng dẫn luyện tập.

– Đọc bài 1 (36), nêu yêu cầu bài tập?

III. Luyện tập:

1. Bài 1 (tr 36).

– Văn bản có 2 ý.

– Mỗi ý diễn đạt thành một đoạn văn.

– Đọc bài 2 (36), xác định yêu cầu?

– Gọi nhóm trưởng báo cáo kết quả.

– Các nhóm nhận xét chéo.

2. Bài 2 (36).

Đoạn a: Trình bày nội dung theo cách diễn dịch.

Đoạn b: Trình bày nội dung theo cách song hành.

Đoạn c: Trình bày nội dung theo cách song hành.

– Đọc bài 3 (36), xác định yêu cầu.

– Gv hướng dẫn hs làm bài tập 3 trang 36.

– GV hướng dẫn hs làm bài tập 4 trang 36 ở nhà.

3.Bài tập 3(36)

– Viết đoạn văn theo cách quy nạp.

4. Bài tập 4(36)

Đoạn văn:

Câu tục ngữ”Thất bại là mẹ thành công” hàm chứa một ý nghĩa sâu sắc. Ý nghĩa của câu tục ngữ chủ yếu nằm ở từ “mẹ”. Chọn cách diễn đạt như thế , tác giả dân gian muốn nói” thất bại sẽ sinh ra thành công”sẽ tạo đc thành công. chính thất bại chứ không phải yếu tố nào khác, góp phần làm nên thành công ở những lần sau đó.

Thế nhưng tại sao người xưa lại nói “thất bại là mẹ thành công”? Bởi sau mỗi lần vấp ngã, sau một lần thất bại, những bài học bổ ích sẽ đc đúc rút. Kiến thức sẽ đc tích lũy nhiều lên, kinh nghiệm sẽ đầy dần và có thể tránh đc những sai lầm đã phạm phải. và như thế thành công sẽ đến sau thất bại là lẽ đương nhiên.

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 8 CHỈ 399K

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất – CHỈ TỪ 199K tại chúng tôi

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giáo án Ngữ văn lớp 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Ngữ văn 8 Tập 1 và Tập 2 theo chuẩn Giáo án của Bộ GD & ĐT.