Tư Vấn Soạn Thảo Văn Bản Nội Bộ Của Doanh Nghiệp

Hệ thống quy phạm nội bộ của một doanh nghiệp bao gồm tổng thể các quy chế, quy trình, quy định và các văn bản mang tính bắt buộc chung trong từng doanh nghiệp, từng lĩnh vực hoạt động hoặt từng hành vi cụ thể.

Quy phạm nội bộ được xem là hành lang pháp lý rất quan trọng trong công tác quản lý điều hành, giúp các nhà lãnh đạo quản lý ở tầm vĩ mô mà không phải can thiệp quá sâu vào công việc của từng người cụ thể. Bởi chính hệ thống quy phạm nội bộ sẽ điều phối hoặc giúp những con người trong doanh nghiệp tự động điều phối, điều chỉnh bản thân, từ suy nghĩ, hành vi, quá trình thực hiện công việc…

Hiểu được tầm quan trọng của các quy chế, quy định, quy trình, nội quy nội bộ; Thiên Bình Luật luôn học hỏi và tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quy phạm nội bộ, tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành.

Mỗi doanh nghiệp có đặc thù riêng nên cách xây dựng không giống nhau. Hơn nữa, trong hệ thống này có khá nhiều văn bản được doanh nghiệp xếp vào loại “mật nội bộ”.

Nếu bạn có nhu cầu, Thiên Bình Luật và bạn có thể trao đổi những nội dung cơ bản (khung, sườn,..) của một loại văn bản nào đó, như:

1. Quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành hay nội bộ doanh nghiệp 2. Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị 3. Quy chế hoạt động Hội đồng thành viên 4. Quy chế hoạt động Đại hội đồng cổ đông 5. Quy chế hoạt động Ban kiểm soát 6. Quy chế hoạt động ban Giám đốc 7. Quy chế quản lý hành chính – lưu trữ và bảo mật thông tin 8. Quy chế quản lý cổ phần, cổ phiếu Công ty cổ phần 9. Điều lệ công ty 10. Nội quy lao động 11. Quy chế tuyển dụng, đào tạo và bố trí nhân lực 12. Quy chế quản lý nhân sự 13. Quy chế tài chính chính sách tiền lương, tiền thưởng 14. Bản mô tả công việc các chức danh, chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban 15. Quy chế chi nhánh, văn phòng đại diện 16. Quy chế bầu cử 17. Quy chế hoạt động cộng tác viên 18. Các Tờ trình và Quyết định phê chuẩn Quy chế 19. Nội quy ra vào cơ quan; 20. Nội quy Phòng cháy chữa cháy; 21. Quy chế văn hóa doanh nghiệp 22. Quy định thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động; 23. Quy định Phòng cháy chữa cháy; 24. Quy định khen thưởng kỷ luật an toàn vệ sinh lao động; 25. Quy chế tổ chức và hoạt động bảo vệ; 26. Quy chế quản lý, thực hiện hợp đồng trong doanh nghiệp; 27. Quy định thực hành tiết kiệm trong cơ quan, doanh nghiệp; 28. Quy định trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; 29. Quy định quản lý, sử dụng, bảo dưỡng xe ô tô; 30. Quy định chế độ công tác phí; 31. Quy chế thu chi nội bộ; 32. Quy tắc đạo đức ứng xử trong cơ quan, doanh nghiệp; 33. Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại; 34. Quy chế thi đua, khen thưởng; 35. Quy chế quản lý, phân phối và sử dụng các quỹ; 36. Quy chế trợ cấp, thăm hỏi con của cán bộ công nhân viên, người lao động; 37. Quy định quản lý công nợ; 38. Quy định quản lý tài sản cố định; 39. Quy định xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ; 40. Quy trình sản xuất, kinh doanh;

Vì lý do bảo mật thông tin trên mạng, Thiên Bình Luật không đưa thông tin lên Website báo phí cụ thể cho dịch vụ.

Quý khách có nhu cầu sử dụng vụ của Công ty Tư vấn Thiên Bình Luật xin vui lòng liên hệ để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất, chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH SAO THIÊN BÌNH

Trụ sở: Tầng 4 số 299 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3566.74.79/ Di động/zalo/viber: 0989.223.175/0917.62.64.60

Email: [email protected] / [email protected]

Biểu Mẫu Soạn Thảo Văn Bản Nội Bộ

– Nhằm đảm bảo nhà ăn được sử dụng đúng mục đích phát huy hiệu quả.

– Nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp bữa ăn đầy đủ chất lượng dinh dưỡng cho cán bộ nhân viên trong công ty.

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi ban hành :

– Công ty Cổ phần ………………………………………………………………………

2. Đối tượng áp dụng :

III. CÁC THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT (nếu có)

– Toàn thể cán bộ nhân viên Trong Công ty…………………………………………….

– …………………………………………………………………………………………

2. Định nghĩa :

– …………………………………………………………………………………………

3. Từ viết tắt :

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO (nếu có)

– HDCV-CD: Hướng dẫn công việc cấp dưỡng.

– …………………………………………………………………………………………

1. ………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………..

1. Lưu mẫu phẩm thức ăn của cán bộ nhân viên.

– Khi mua nguyên liệu nấu ăn phục vụ cán bộ công nhân viên văn phòng, nhân viên cấp dưỡng phải tuân thủ việc lưu mẫu phẩm nguyên liệu như sau:

+ Cắt một phần nhỏ bỏ vào túi bong bảo quản trong ngăn lạnh.

+ Sau 01 ngày mới được huỷ bỏ

VI. CÁC BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM (nếu có)

2. Chế biến thực phẩm.

– Khi chế biến thực phẩm phải đeo găng tay, ……

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

3. …………………………….

1. Mẫu phiếu mua nguyên liệu – HCNS/BM-01

3. …………………………..

Người duyệt: (Họ tên và chức vụ) IX. NHÓM CỘNG TÁC: (Liệt kê các thành viên tham gia góp ý hiệu chỉnh tài liệu nếu có theo hình thức sau)

1. Hướng dẫn công việc này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện các đơn vị có ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc về Hướng dẫn công việc này, vui lòng gửi nội dung chi tiết về họp thư mail: ……………..để được hiệu chỉnh ngày càng phù hợp hơn.

QUY ĐỊNH CẤP PHÁT VĂN PHÒNG PHẨM

Lần sửa đổi/Ban hành 00: (Trình bày nội dung chính)

Hiệu lực: (ngày/tháng/năm)

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Lần sửa đổi/Ban hành 01: (Trình bày nội dung chính)

Hiệu lực: (ngày/tháng/năm)

Soạn bản thảo: ……………………. (Họ tên – chức vụ)

Thành viên góp ý hiệu chỉnh: …………………………………. (Họ tên – chức vụ)

III. CÁC THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT (nếu có)

Người kiểm tra: ……………………….. (Họ tên – chức vụ)

Sửa bản in: ………………………… (Họ tên – chức vụ)

Lưu Tài liệu: …………………………… (Họ tên – chức vụ)

– Nhằm thống nhất việc quản lý cấp phát văn phòng phẩm trong công ty Cổ phần ……….

– Nhằm sử dụng tiết kiệm chi phí nâng cao trách nhiệm và hiệu quả sử dụng văn phòng phẩm trong công việc.

1. Phạm vi ban hành :

– Toàn thể các phòng ban trong Công ty Cổ phần………………………..

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO (nếu có)

– Các chi nhánh Công ty Cổ phần …………………………………

2. Đối tượng áp dụng :

– Cán bộ nhân viên trong công ty Cổ phần ……………………………….

– …………………………………………………………………………………………

– …………………………………………………………………………………………

VI. CÁC BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM (nếu có)

2. Định nghĩa :

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

– ………………………………………………………………………………………….

– …………………………………………………………………………………………

– VPP: Văn phòng phẩm.

– CB-CNV: Cán bộ công nhân viên

1. ………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………..

1. Việc cấp phát VPP cho các phòng ban, chi nhánh thực hiện mỗi tháng 01 lần vào ngày 15 hàng tháng.

2. Các bộ phận, chi nhánh có nhu cầu sử dụng văn phòng phẩm phải tập hợp nhu cầu sử dụng văn phòng phẩm trong tháng có xác nhận của Trưởng bộ phận chuyển về Phòng HCNS chậm nhất vào ngày 15 hàng tháng.

3. Phòng HCNS tập hợp nhu cầu sử dụng VPP của các bộ phận, chi nhánh trình Ban giám đốc phê duyệt, triển khai việc mua nhập kho và cấp phát theo đề nghị đã được phê duyệt.

4. Trong tháng nếu có phát sinh về nhu cầu sử dụng VPP, Trưởng bộ phận, chi nhánh phải giải trình về nhu cầu đó và chuyển về Phòng HCNS xem xét.

1. Đề nghị cấp phát VPP – NS-QĐ-01/BM.01

2. ………………………….. – ……………/BM………..

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện các đơn vị có ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc về quy định này, vui lòng gửi nội dung chi tiết về họp thư mail [email protected] để được hiệu chỉnh ngày càng phù hợp hơn.

Soạn bản thảo: ………………………. (Họ tên – chức vụ)

Thành viên góp ý hiệu chỉnh: ………………………….. (Họ tên – chức vụ)

Người kiểm tra: ……………………………. (Họ tên – chức vụ)

Sửa bản in: …………………………(Họ tên – chức vụ)

Lưu Tài liệu: …………………………… (Họ tên – chức vụ)

Các tài liệu này mình không tải hết lên đây được, Bạn vui lòng tham khảo tại trang web www.luatdanzko.com Email: [email protected] Mobile: 0936080308 Trân trọng Luật sư NGUYỄN HOÀNG

Mẫu Văn Bản Dự Thảo

Việc Xây Dựng Phát Triển Phong Trào Thể Thao Quần Chúng, Thể Thao Học Đường, Đẩy Mạnh Phong Trào Rèn, Việc Xây Dựng Phát Triển Phong Trào Thể Thao Quần Chúng, Thể Thao Học Đường, Đẩy Mạnh Phong Trào Rèn, Bản Thảo Bị Yếu, Báo Cáo Góp ý Dự Thảo, Mẫu Báo Cáo Góp ý Dự Thảo, Dự Thảo Đại Hội 13, Dự Thảo Của Bộ Nội Vụ, Bản Thảo, Báo Cáo Kết Quả Đại Hội Thể Dục Thể Thao, Dự Thảo Báo Cáo Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Quy Chế Họp Lớp, Hoa Anh Thảo, Góp ý Dự Thảo Sgk Mới, Bản Thảo Cô Hư Lục, Mẫu Văn Bản Dự Thảo, Thư Mời Hội Thảo, Gia Phả Tào Tháo, Anh Thảo, Mẫu Văn Bản Góp ý Dự Thảo, Cam Thảo Bắc, Văn Bản Góp ý Dự Thảo, Bản Dự Thảo Là Gì, Thể Dục Thể Thao, Văn Bản Mùa Thảo Quả, Bản Dự Thảo Số 0, Mẫu Góp ý Dự Thảo Quy Chế, Dự Thảo Bộ Y Tế, Mẫu Thư Mời Dự Hội Thảo, Mẫu Thư Mời Hội Thảo, Dự Thảo Văn Bản Là Gì, Thảo, Dự Thảo Y Tế Cơ Sở, Cam Thảo, Dự Thảo 4, Dự Thảo Số 0, Dự Thảo Cấm Xe Máy, Dự Thảo Cấm Xe Máy ở Hà Nội, Báo Cáo Thể Thao, Dự Thảo Là Gì, Bản Thảo Văn Bản Là, Dự Thảo Văn Bản, Bản Thảo Dự án Đầu Tư, Dự Thảo 13 Bộ Y Tế, Gửi Bản Thảo Cho Nhã Nam, Góp ý Dự Thảo Báo Cáo Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Ott, Bản Thảo Đơn Ly Hôn, Bản Thảo Đơn Xin Ly Hôn, Dự Thảo 02, Dự Thảo Gộp Các Sở, Góp ý Dự Thảo, Tim Mau Du Thao Nq Chi Bo, Dự Thảo 43, Dự Thảo 210, Dự Thảo Văn Bản Bộ Nội Vụ, Bản Thảo Văn Bản, Bản Thảo Vấn Đáp, Dự Thảo, Dự Thảo Họp Chi Bộ, Ngô Phổ Bản Thảo, Bài Hội Thảo, Tóm Tắt Văn Bản ông Cá Hô Lê Văn Thảo, Góp ý Dự Thảo Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Quy Chế, Bài Tập Làm Văn Về Thể Thao, Bản Thảo Văn Bản Là Gì, Bài Tập Đọc Mùa Thảo Quả, Dự Thảo Giá Đất Hà Nội, Bản Thảo Là Gì, Gửi Bản Thảo, Dự án Thảo Điền, Công Văn Góp ý Dự Thảo, Se Thâo Mâo Prăk, Dự Thảo Luật Lập Hội, Dự Thảo 3 Luật Phá Sản, Dự Thảo 2024, Dàn Bài Thảo Luận Tay Đôi Mẫu, Dàn Bài Thảo Luận Tay Đôi, Bản Thảo Thần Nông, Quy ước Khi Soạn Thảo Văn Bản, Dai Thao Duong , Quy ước Soạn Thảo Văn Bản, Góp ý Dự Thảo Báo Cáo Chính Trị, Đề Tài Soạn Thảo Văn Bản, Dự Thảo Luật Lái Xe, Góp ý Dự Thảo Báo Cáo Chính Trị Đại Hội 13, Dự Thảo 2013, Quy Trình Tháo Lắp ê Tô, Câu Hỏi Thảo Luận Bài 5, Dự Thảo Luật Mới, Giấy Cam Kết Tháo Dỡ, Bản Thảo Vương, Bản Thảo Voynich Pdf, Dự Thảo Về Sinh Con Thứ 3, Dự Thảo Văn Bản Bộ Tài Chính, Bản Thảo Voynich, Bản Thảo Kinh Tập Chú, Bản Thảo Tiếng Anh Là Gì, Bản Thảo Tiếng Anh, Dự Thảo Tiếng Anh Là Gì,

Việc Xây Dựng Phát Triển Phong Trào Thể Thao Quần Chúng, Thể Thao Học Đường, Đẩy Mạnh Phong Trào Rèn, Việc Xây Dựng Phát Triển Phong Trào Thể Thao Quần Chúng, Thể Thao Học Đường, Đẩy Mạnh Phong Trào Rèn, Bản Thảo Bị Yếu, Báo Cáo Góp ý Dự Thảo, Mẫu Báo Cáo Góp ý Dự Thảo, Dự Thảo Đại Hội 13, Dự Thảo Của Bộ Nội Vụ, Bản Thảo, Báo Cáo Kết Quả Đại Hội Thể Dục Thể Thao, Dự Thảo Báo Cáo Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Quy Chế Họp Lớp, Hoa Anh Thảo, Góp ý Dự Thảo Sgk Mới, Bản Thảo Cô Hư Lục, Mẫu Văn Bản Dự Thảo, Thư Mời Hội Thảo, Gia Phả Tào Tháo, Anh Thảo, Mẫu Văn Bản Góp ý Dự Thảo, Cam Thảo Bắc, Văn Bản Góp ý Dự Thảo, Bản Dự Thảo Là Gì, Thể Dục Thể Thao, Văn Bản Mùa Thảo Quả, Bản Dự Thảo Số 0, Mẫu Góp ý Dự Thảo Quy Chế, Dự Thảo Bộ Y Tế, Mẫu Thư Mời Dự Hội Thảo, Mẫu Thư Mời Hội Thảo, Dự Thảo Văn Bản Là Gì, Thảo, Dự Thảo Y Tế Cơ Sở, Cam Thảo, Dự Thảo 4, Dự Thảo Số 0, Dự Thảo Cấm Xe Máy, Dự Thảo Cấm Xe Máy ở Hà Nội, Báo Cáo Thể Thao, Dự Thảo Là Gì, Bản Thảo Văn Bản Là, Dự Thảo Văn Bản, Bản Thảo Dự án Đầu Tư, Dự Thảo 13 Bộ Y Tế, Gửi Bản Thảo Cho Nhã Nam, Góp ý Dự Thảo Báo Cáo Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Ott, Bản Thảo Đơn Ly Hôn, Bản Thảo Đơn Xin Ly Hôn, Dự Thảo 02, Dự Thảo Gộp Các Sở,

Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ

Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Dự Thảo Nghị Quyết, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Về Lãi Suất, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ Thuế, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2024, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2024, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2024, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2024, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2024, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết Sáp Nhập Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Hướng Dẫn Nghị Quyết 42, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2024, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2024, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2024, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2024, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2024, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2024, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2024, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2024, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Du Thao Nghi Quyet Xay Dung Chi Bo Quan Su, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2024 Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2024, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2024, Dự Thảo Nghị Quyết Bổ Sung Kế Hoạch Trung Hạn, Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Chi, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết Bổ Sung Kế Hoạch Đầu Tư Công, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Phát Triển Bền Vững, Biên Bản Thảo Luận Nghị Quyết Trung ương 8, Dự Thảo Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện Được Thông Qua Khi, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang, Nghị Quyết 84 Về Các Giải Pháp Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sản Xuất Kinh Doanh, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Nghị Quyết Số 84/nq-cp Về Các Nhiệm Vụ, Giải Pháp Tiếp Tục Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sản Xuất Kinh Doanh, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2024 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật,

Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Dự Thảo Nghị Quyết, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Về Lãi Suất, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ Thuế, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2024, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2024, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2024, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2024, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2024, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết Sáp Nhập Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7,

Bộ Nội Vụ Ban Hành Văn Bản Số 5898/Bnv

Ngày 27/11/2024, Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản số 5898/BNV-TCBC về việc đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau khi có ý kiến thống nhất với Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện cụ thể như sau:

1. Về phạm vi, đối tượng thực hiện thí điểm

a) Ở cấp tỉnh

– Thí điểm hợp nhất Sở Tài chính với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành Sở Tài chính và Kế hoạch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư.

– Thí điểm hợp nhất Sở Giao thông vận tải với Sở Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải và Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng.

– Thí điểm hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy thành Cơ quan Tổ chức – Nội vụ cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ.

– Thí điểm hợp nhất Thanh tra cấp tỉnh với Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy thành Cơ quan Thanh tra – Kiếm tra cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh về công tác kiểm tra và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thanh tra.

b) Ở cấp huyện

– Thí điểm hợp nhất Phòng Nội vụ với Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện thành Cơ quan Tổ chức – Nội vụ cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện về công tác tổ chức, cán bộ và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức nâng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ.

– Thí điểm hợp nhất Thanh tra cấp huyện với Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cấp huyện thành Cơ quan Thanh tra – Kiểm tra cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện về công tác kiểm tra và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quán lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thanh tra.

– Thí điểm hợp nhất Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân với Văn phòng cấp ủy cấp huyện thành Văn phòng cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác văn phòng.

2. Đối với các địa phương đã thực hiện thí điếm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện khác với nội dung quy định tại khoản 1 Văn bản này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi đăng ký về Bộ Nội vụ trước 15/12/2024 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.

Theo: http://tcnn.vn