Văn Bản Hà Tĩnh / Top 4 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 4/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Văn Bản Pháp Luật Hà Tĩnh

Pháp Luật Có Mấy Đặc Tính? Trình Bày Nội Dung Của Mỗi Đặc Tính. Lấy Ví Dụ Cụ Thể Để Minh Hoạ Mỗi Đặc, Pháp Luật Có Mấy Đặc Tính? Trình Bày Nội Dung Của Mỗi Đặc Tính. Lấy Ví Dụ Cụ Thể Để Minh Hoạ Mỗi Đặc, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Văn Bản Pháp Luật Hà Tĩnh, Văn Bản Pháp Luật Không Có Tính Khả Thi, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Nghệ An, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh An Giang, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Quảng Nam, Văn Bản Pháp Luật Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Hưng Yên, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Văn Bản Pháp Luật Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Biểu Tình Trái Pháp Luật, Bài Tập Tình Huống Lý Luận Pháp Luật, Báo Cáo Tình Hình Hợp Tác Quốc Tế Về Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Bài Tập Tình Huống Về Nhà Nước Và Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Báo Cáo Tình Hình Thi Hành Pháp Luật Năm 2019, Báo Cáo Tình Hình Hợp Tác Quốc Tế Về Pháp Luật Năm 2019, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Bảo Hộ Chương Trình Máy Tính Theo Pháp Luật Việt Nam, Pháp Luật Của Việt Nam Về ưu Đãi Đầu Tư Với Thực Tiễn ở Tỉnh Quảng Bình, Luận Văn Thạc Sĩ Pháp Luật Của Việt Nam Về ưu Đãi Đầu Tư Với Thực Tiễn ở Tỉnh Quảng Bình, Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống Người Nước Ngoài Vi Phạm Pháp Luật, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Biện Pháp Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật Và Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Là Gì Có Mấy Loại Văn Bản Pháp Luật, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Văn Bản Pháp Luật Hiến Pháp, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Pháp Lý Cao Nhất, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2015, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Luật Lao Động, Vai Trò Của Luật Sư:luật Sư Bảo Vệ Quyền Và Lợi ích Hợp Pháp Cho Nguyên Đơn, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Trường Đại Học Luật Hà Nội, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Học Luật Hà Nội, Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 1996, Luật Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Mẫu Lý Lịch Tư Pháp Tỉnh Phú Thọ, Đề Thi Phương Pháp Tính, Đề Thi Môn Phương Pháp Tính, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Bài Tham Luận Về Quản Lý Rèn Luyện Kỷ Luật , Chấp Hành Pháp Luật Trong Quân Đội, Đề Cương Phương Pháp Tính, Đề Thi Phương Pháp Tính Và Matlab, Hãy Kể Tên 6 Tỉnh Nam Kỳ Thời Pháp Thuộc, Truyện Ngôn Tình Pháp Y, Ghi Ten Các Tỉnh Bị Pháp Chiếm Vào Các Chỗ Chấm , Bài Giải Phương Pháp Tính, Thủ Tục Chuyển Đổi Phương Pháp Tính Thuế, Thủ Tục Thay Đổi Phương Pháp Tính Thuế, Thủ Tục Thay Đổi Phương Pháp Tính Giá Xuất Kho, Giáo Trình Phương Pháp Tính, Thủ Tục Đăng Ký Phương Pháp Tính Thuế Gtgt, Thủ Tục Chuyển Đổi Phương Pháp Tính Thuế Gtgt, Phương Pháp Tính Chỉ Số Trong Nguyên Lý Thống Kê, Nội Dung Và Phương Pháp Lập Báo Cáo Tình Hình Tài Chính, 3 Bài Thơ Nói Lên Tinh Thần Quyết Tâm Đánh Pháp Cứu Nước Của Nhân Dân Ta, Cac Giai Phap Phat Trien Kinh Te Tinh Bac Giang, Hãy Phân Tích ưu Và Nhược Điểm Của Phương Pháp Chi Phí ước Tính, Văn Bản Pháp Luật Mẫu, Sổ Tay Pháp Luật, Sự Tồn Tại Của Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Sở Hữu Trí Tuệ, Tư Duy Pháp Lý Của Luật Sư Pdf, 5 Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Mới Về Đất Đai, Văn Bản Pháp Luật Mới, Văn Bản Pháp Luật Y Tế, Văn Bản Pháp Luật Hà Nội,

Pháp Luật Có Mấy Đặc Tính? Trình Bày Nội Dung Của Mỗi Đặc Tính. Lấy Ví Dụ Cụ Thể Để Minh Hoạ Mỗi Đặc, Pháp Luật Có Mấy Đặc Tính? Trình Bày Nội Dung Của Mỗi Đặc Tính. Lấy Ví Dụ Cụ Thể Để Minh Hoạ Mỗi Đặc, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Văn Bản Pháp Luật Hà Tĩnh, Văn Bản Pháp Luật Không Có Tính Khả Thi, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Nghệ An, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh An Giang, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Quảng Nam, Văn Bản Pháp Luật Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Hưng Yên, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Văn Bản Pháp Luật Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Biểu Tình Trái Pháp Luật, Bài Tập Tình Huống Lý Luận Pháp Luật, Báo Cáo Tình Hình Hợp Tác Quốc Tế Về Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Bài Tập Tình Huống Về Nhà Nước Và Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Báo Cáo Tình Hình Thi Hành Pháp Luật Năm 2019, Báo Cáo Tình Hình Hợp Tác Quốc Tế Về Pháp Luật Năm 2019, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Bảo Hộ Chương Trình Máy Tính Theo Pháp Luật Việt Nam, Pháp Luật Của Việt Nam Về ưu Đãi Đầu Tư Với Thực Tiễn ở Tỉnh Quảng Bình, Luận Văn Thạc Sĩ Pháp Luật Của Việt Nam Về ưu Đãi Đầu Tư Với Thực Tiễn ở Tỉnh Quảng Bình, Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống Người Nước Ngoài Vi Phạm Pháp Luật, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Biện Pháp Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật Và Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Là Gì Có Mấy Loại Văn Bản Pháp Luật, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam,

Hà Tĩnh Triển Khai Nghị Quyết 21

Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 21- NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Nghị quyết chỉ đạo chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang Dân số và phát triển. Triển khai thực hiện Nghị quyết tại tỉnh Hà Tĩnh, PV đã có cuộc trao đổi với T.S Đường Công Lự – Phó Giám đốc Sở Y tế – Chi cục trưởng Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh.

Tiến sĩ Đường Công Lự, PGĐ Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị biểu dương phụ nữ sinh con một bề là gái không sinh con thứ 3, làm kinh tế giỏi và các cháu gái chăm ngoan học giỏi tại huyện Hương Sơn

Phóng viên : Thưa T.S Đường Công Lự! Ông có thể chia sẻ lý do tất yếu của việc chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang Dân số và phát triển nhưng vẫn chú trọng kế hoạch hóa gia đình trong triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới?

TS. Đường Công Lự: Như bạn đã biết vừa qua Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII đã ban hành Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới với nội dung là “chuyển trọng tâm chính sách dân số sang Dân số và phát triển”. Đây là bước chuyển biến lớn trong chính sách dân số của nước ta, sự khác biệt với chính sách dân số từ năm 1961 đến nay, vốn chủ yếu tập trung vào nội dung là kế hoạch hóa gia đình với mục tiêu giảm sinh. Theo tôi, việc chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang Dân số phát triển là hướng đi tất yếu và chủ trương đúng đắn của Đảng, bởi vì trước đây, do tốc độ gia tăng dân số quá nhanh, nhằm mục đích cao nhất là giảm sinh nên công tác dân số tập trung vào nội dung chính là kế hoạch hóa gia đình, vận động người dân sinh từ một đến hai con nhằm kiểm soát quy mô dân số. Hiện nay, Việt Nam đã khống chế thành công tốc độ gia tăng dân số, sớm đạt và duy trì mức sinh thay thế. Chính vì vậy, đòi hỏi công tác dân số không chỉ tập trung về nội dung kế hoạch hóa gia đình mà cần phải giải quyết toàn diện các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số, hài hòa với phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Tuy nhiên, cần phải nhận thức rõ rằng, chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang Dân số và phát triển không có nghĩa là xem nhẹ công tác kế hoạch hóa gia đình mà đây vẫn là nội dung hết sức quan trọng, bởi số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ của nước ta vẫn còn rất cao, nhu cầu về cung ứng các dịch vụ về kế hoạch hóa gia đình vẫn rất lớn mà hiện nay chúng ta vẫn chưa đáp ứng được. Ngoài ra, bên cạnh những tỉnh, vùng đạt được mức sinh thay thế hoặc thấp hơn thì vẫn còn một số tỉnh chưa đạt được mục tiêu này, trong đó có Hà Tĩnh. Năm 2017, ước tính trung bình mỗi phụ nữ Hà Tĩnh trong độ tuổi sinh đẻ có 2,95 con/ bà mẹ. Vì vậy, chuyển trọng tâm chính sách dân số sang Dân số và phát triển nhưng vẫn phải chú trọng thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.

Cán bộ dân số xã Đức Liên (Vũ Quang) tuyên truyền thực hiện kế hoạch hóa và sử dụng các biện pháp tránh thai cho phụ nữ.

Phóng viên: Thưa T.S Đường Công Lự, trong quá trình triển khai nghị quyết 21, thực tiễn công tác dân số tỉnh ta sẽ có những thuận lợi và khó khăn gì?

TS. Đường Công Lự: Nghị quyết 21 được triển khai, thực hiện trong bối cảnh KT-XH của tỉnh có nhiều khởi sắc, công tác DS-KHHGĐ Hà Tĩnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến huyện, xã. Điều này được thể hiện rõ trong việc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, như: Chỉ thị 05/CT-UBND, Nghị quyết 78/2013/NQ-HĐN, Quyết định 46/2015/QĐ-UBND… Ngoài ra, trong những năm qua, công tác dân số Hà Tĩnh cũng đạt được một số kết quả đáng ghi nhận: Tỷ suất sinh thô từ 31,08‰ năm 1991 đã giảm xuống ở mức 15,38 ‰ năm 2017. Số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 4,4 con năm 1991 đã giảm xuống 2,75 con/bà mẹ vào năm 2016…

Tuy nhiên, như tôi đã nói ở trên, Hà Tĩnh vẫn là một trong những tỉnh có quy mô dân số lớn, mặc dù mức sinh có giảm nhưng vẫn còn cao. Trong khi cả nước đã đạt mức sinh thay thế từ năm 2005 thì đến nay Hà Tĩnh vẫn đang loay hoay với công tác giảm sinh và dự kiến đến năm 2030 tỉnh ta gần đạt mức sinh thay thế, như vậy chúng ta đi chậm so với cả nước là hơn 25 năm. Trong khi đó tiềm năng sinh đẻ của tỉnh ta là rất lớn, người dân lại chủ yếu làm nông, lâm, ngư nghiệp có tư tưởng thích sinh đông con, đặc biệt là có con trai để nối dõi tông đường. Ngoài ra, chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh lớn, già hóa dân số bắt đầu xuất hiện, chất lượng dân số mặc dầu đã được triển khai, thực hiện nhưng vẫn còn hạn chế. Đó chính là những khó khăn, thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt trong việc triển khai Nghị quyết tại Hà Tĩnh.

Khám, tư vấn, cấp thuốc và triển khai các dịch vụ kế hoach hóa gia đình tại huyện Hương Khê

Phóng viên: Triển khai Nghị quyết 21, đặt trong thực tiễn công tác dân số tỉnh nhà, vậy thì mục tiêu, chỉ tiêu đến năm 2030 của công tác dân số Hà Tĩnh là như thế nào? Về phía Ngành chuyên môn sẽ tham mưu cho Tỉnh thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp nào để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đó?

TS. Đường Công Lự: Về mục tiêu của công tác dân số Hà Tĩnh đến năm 2030, Chi cục DS-KHHGĐ đang tham mưu cho Sở Y tế trình Tỉnh ủy Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, công tác dân số được xác định nhằm giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số, đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Giảm mức sinh, phấn đấu đưa về mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh đạt mức cân bằng tự nhiên; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh bền vững. Cụ thể hơn là: Tổng tỷ suất sinh đạt khoảng 2,2 con/mẹ, quy mô dân số 1,5 triệu người; tỷ số giới tính khi sinh đạt khoảng 108 bé trai/100 bé gái sinh ra sống; tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi đạt khoảng 22,5%; tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đạt khoảng 11,3%; tỷ lệ phụ thuộc chung đạt khoảng 51%.v.v; tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm; Tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 90%; 70% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất; 90% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất ….

Về nhiệm vụ và giải pháp, quan trọng nhất vẫn là tăng cường, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác dân số, tiếp tục vận động người dân sinh đủ hai con, thực hiện công tác giảm sinh, song song với việc nâng cao chất lượng dân số. Vì thế, chúng ta cần phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ về dân số nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng cao của người dân. Mặt khác, để thực hiện mục tiêu đề ra thuận lợi thì cũng cần phải nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng thời, cần chú trọng bảo đảm đủ nguồn lực đáp ứng yêu cầu triển khai toàn diện công tác dân số. Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân số theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

Thùy Dương- Đoàn Loan

Ngành Tư Pháp Hà Tĩnh Góp Phần Hoàn Thiện Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

Luôn nêu cao vai trò “Tư pháp là một cơ quan trọng yếu của chính quyền…”, thời gian qua, ngành Tư pháp Hà Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH trên địa bàn.

Vai trò trọng yếu trong hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Cùng với sự phát triển năng động của đời sống chính trị, kinh tế, Hà Tĩnh cần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) mang tính dự báo chiến lược và bảo đảm ưu tiên giải quyết những vấn đề bức thiết. Vì vậy, công tác xây dựng, thẩm định, góp ý văn bản QPPL luôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành Tư pháp Hà Tĩnh.

Giám đốc Sở Tư pháp Lê Viết Hồng thông tin: Trong 8 tháng đầu năm, Sở Tư pháp đã thẩm định 35 dự thảo văn bản QPPL, góp ý 55 dự thảo văn bản QPPL của Trung ương và của tỉnh. Quá trình thẩm định, góp ý văn bản được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Các ý kiến thẩm định, góp ý của Sở Tư pháp được các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, đánh giá cao. Nhờ đó, chất lượng và tiến độ xây dựng văn bản QPPL ngày càng cao, góp phần hoàn thiện các cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp và phục vụ phát triển KT-XH.

Hoạt động hiệu quả trong đời sống pháp lý cơ sở

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Quốc Tuấn: Một trong những thành tích nổi bật của ngành Tư pháp Hà Tĩnh là hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL). Ngay đầu năm, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thống nhất đến cấp cơ sở.

Trong 8 tháng qua, hoạt động PBGDPL tập trung vào những vấn đề có tính thời sự, được dư luận xã hội quan tâm như: đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, dịch bệnh Covid-19, vấn đề pháo nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm… Nhờ thực hiện tốt vai trò tham mưu, quản lý nhà nước về PBGDPL, Sở Tư pháp đã góp phần vào việc tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt trong đại dịch Covid-19, người dân đã được cung cấp đầy đủ thông tin, kiến thức pháp lý để bài trừ, tẩy chay những tin đồn thất thiệt, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Công tác hòa giải tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò trong đời sống, góp phần giải quyết các tranh chấp ngay từ cơ sở, giảm gánh nặng cho việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác xét xử. Bên cạnh đó, nhiệm vụ về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý được ngành tiếp tục chú trọng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục sai sót trong hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Theo Giám đốc Sở Tư pháp Lê Viết Hồng, cùng với những thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực quản lý, xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cải cách tư pháp, hộ tịch, chứng thực…, ngành tư pháp đã và đang khẳng định mạnh mẽ vai trò, vị thế của mình. Trong xu thế hội nhập và phát triển, ngành tiếp tục nỗ lực, không ngừng đổi mới để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trần Vương

Các tin đã đưa

Đảng Bộ Huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), Chuẩn Bị Tốt Đại Hội Đảng Các Cấp

Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lộc Hà quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp.

Theo đó Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện, đúng tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ huyện đã đề ra. Đồng thời, kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; việc đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Xác định phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện, phát triển kinh tế, an sinh xã hội bền vững, đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bầu cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ huyện hiện có 31 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc với trên 4365 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị Số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc quán triệt đến các chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc căn cứ kế hoạch của Huyện ủy để xây dựng kế hoạch đại hội ở cấp mình.

Theo kế hoạch, Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2022 bắt đầu từ tháng 01.2020 không quá 01 ngày và hoàn thành trước 28.2.2020; Đại hội đảng viên hoặc Đại hội Đảng cấp cơ sở bắt đầu từ tháng 4.2020 và hoàn thành trước 15.6.2020; Đại hội Đảng bộ huyện không quá 03 ngày, dự kiến hoàn thành trước ngày 31.8.2020. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho đại hội đang được Huyện ủy khẩn trương thực hiện với các nội dung: Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội và các tiểu ban: Nhân sự, văn kiện, tuyên truyền – khánh tiết, hậu cần, bảo vệ đại hội. Các tiểu ban ngay sau khi thành lập đã tiến hành họp quán triệt và xây dựng kế hoạch theo nội dung và nhiệm vụ được phân công. Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ thành lập 5 tổ công tác, bao gồm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng các ban, ngành, đoàn thể của huyện để chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, duyệt Báo cáo chính trị, cho ý kiến về phương án nhân sự đại hội của các chi, đảng bộ trực thuộc; xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện kết quả triển khai 2 nội dung đột phá và 4 chương trình trọng tâm mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III đề ra, làm cơ sở xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ IV; tổ chức các hội nghị nghe Tiểu ban văn kiện báo cáo và cho ý kiến cụ thể về đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các chi, đảng bộ cơ sở tập trung xây dựng Báo cáo chính trị đảm bảo đúng thời gian, kế hoạch đề ra; căn cứ tình hình thực tế của Đảng bộ để thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội phù hợp. Tiểu ban nhân sự Đại hội tiến hành các phiên họp cho ý kiến và rà soát, bổ sung phương án quy hoạch Ban Thường vụ, BCH Huyện ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện; trong đó, ưu tiên quy hoạch cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Các xã chủ động lựa chọn các công trình của xã và chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ thôn, xóm xây dựng kế hoạch và đăng ký các phần việc, công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Đảng bộ huyện lựa chọn Đảng bộ xã Mai Phụ và Đảng bộ Công an huyện làm đơn vị Đại hội điểm Đảng bộ cơ sở trong quý IV/2020 để rút kinh nghiệm trước khi triển khai Đại hội Đảng bộ các cơ sở còn lại.

Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn nhấn mạnh: “Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Cấp ủy nhiệm kỳ mới phải đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới”.

Thời điểm này, các chi, đảng bộ cơ sở đang triển khai thực hiện các nội dung theo đúng kế hoạch. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả; đề cao vai trò, trách nhiệm các cấp ủy, trước hết là người đứng đầu và lãnh, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; giải quyết dứt điểm, kịp thời, hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém; thực hiện hiệu quả các nghị quyết của các cấp về công tác xây dựng Đảng; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

Thông qua Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; khối lượng công việc rất lớn trong khi thời gian không còn nhiều, các cấp uỷ phải đề cao hơn nữa trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.