Mẫu Văn Bản Hành Chính Cấp Xã

Giáo Trình Lý Luận Hành Chính Nhà Nước Học Viện Hành Chính, Quản Lý Hành Chính Học Viện Hành Chính, Tìm Hiểu Về Cưỡng Chế Hành Chính Và Biện Pháp Cưỡng Chế Hành Chính, Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Dược Và Mức Xử Phạt, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường Của Bộ Tài Nguyên Môi Trườn, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2024., Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Sử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thi Hành án Dân Sự, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tình Hình Ban Hành Văn Bản Hành Chính ở Địa Phương, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường, Bài Tập Thực Hành Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2024, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thi Hành Luật Tố Tụng Hành Chính 2024, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2024 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Tham Luận Nâng Cao Công Tác Tài Chính Trong Hành Chính Sự Nghiệp, Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2024 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2024 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Cải Cách Hành Chính Ngành Tài Chính: Thành Tựu 2024 – Kế Hoạch 2024, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2024 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Khoa Luân Mon Quan Ly Hanh Chinh Nha Nuoc Lop Trung Cấp Chinh Tri, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2024của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2024của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tiểu Luận Thủ Tục Hành Chính Thi Hành án Dân Sự, Đơn Khởi Kiện Hành Vi Hành Chính, Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2024 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị …, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Tài Chính Công Hướng Tới Gfmis, Luận Văn Tốt Nghiệp Trung Cấp Chính Trị Hành Chính, Tờ Trình Của Chính Phủ Về Dự án Luật Tố Tụng Hành Chính, Báo Cáo Tài Chính Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Thủ Tục Hành Chính Qua Dịch Vụ Bưu Chính Công ích, Mẫu Đơn Khiếu Nại Hành Vi Hành Chính, Hướng Dẫn Thi Hành án Hành Chính, Báo Cáo Tài Chính Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp, Văn Bản Hành Chính Hoàn Chỉnh, Ngày 28/02/2024, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính, Ngày 28/02/2024, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính , Quản Lý Tài Chính Trong Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước, Thủ Tục Hành Chính Làm Gì, Thủ Tục Hành Chính Một Cửa, Thủ Tục Hành Chính Là, Thủ Tục Hành Chính Kho Bạc, Thủ Tục Hành Chính Là Gì, Thủ Tục Hành Chính Khi Ly Hôn, Thủ Tục Hành Chính Mới, Văn Bản Hành Chính Lớp 6, Thủ Tục Hành Chính Là Gì Ví Dụ, Yêu Cầu Của Một Văn Bản Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Lào Cai, Yêu Cầu Văn Bản Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Là Gì Nêu 01 Ví Dụ, Thủ Tục Hành Chính Kon Tum, Thủ Tục Hành Chính Mua Bán Nhà Đất, Xử Lý Văn Bản Hành Chính Sai, Một Số Văn Bản Hành Chính Mẫu, Một Số Văn Bản Hành Chính, Mẫu Văn Bản Hành Chính Cấp Xã, 6 Thủ Tục Hành Chính, Mẫu Văn Bản Hành Chính Mới, Mẫu Văn Bản Hành Chính Pdf, Thủ Tục Hành Chính ở Cấp Xã, Văn Bản Hành Chính Van 7, án Hành Chính 08, Thủ Tục Hành Chính Mức Độ 3 4, Thủ Tục Hành Chính Mức Độ 3, Quy ước Văn Bản Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Mức Độ 2, Văn Bản Hành Chính Về Đất Đai, Vai Trò Của Văn Hóa Hành Chính, Mẫu Văn Bản Hành Chính, Văn Bản Hành Chính Ví Dụ, Thủ Tục Hành Chính Mức Độ 2 Là Gì, Mức Độ 3 Thủ Tục Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Nội Bộ, Thủ Tục Hành Chính Kết Hôn, Văn Bản Hành Chính, Các Văn Bản Hành Chính Cấp Xã, Tải Mẫu Văn Bản Hành Chính, Các Bài Văn Bản Hành Chính, “hành Chính Học”, Bộ Thủ Tục Hành Chính Đề án 30, Ngữ Văn 7 Văn Bản Hành Chính, Đề án 30 Thủ Tục Hành Chính, Văn Bản Hành Chính Đơn, Văn Bản Hành Chính Gồm, Văn Bản Hành Chính Là, Các Văn Bản Hành Chính Lớp 7,

Giáo Trình Lý Luận Hành Chính Nhà Nước Học Viện Hành Chính, Quản Lý Hành Chính Học Viện Hành Chính, Tìm Hiểu Về Cưỡng Chế Hành Chính Và Biện Pháp Cưỡng Chế Hành Chính, Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Dược Và Mức Xử Phạt, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường Của Bộ Tài Nguyên Môi Trườn, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2024., Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Sử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thi Hành án Dân Sự, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tình Hình Ban Hành Văn Bản Hành Chính ở Địa Phương, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường, Bài Tập Thực Hành Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2024, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thi Hành Luật Tố Tụng Hành Chính 2024, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2024 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Tham Luận Nâng Cao Công Tác Tài Chính Trong Hành Chính Sự Nghiệp, Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2024 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2024 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Cải Cách Hành Chính Ngành Tài Chính: Thành Tựu 2024 – Kế Hoạch 2024, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2024 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Khoa Luân Mon Quan Ly Hanh Chinh Nha Nuoc Lop Trung Cấp Chinh Tri, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2024của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2024của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tiểu Luận Thủ Tục Hành Chính Thi Hành án Dân Sự, Đơn Khởi Kiện Hành Vi Hành Chính, Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2024 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị …, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Tài Chính Công Hướng Tới Gfmis, Luận Văn Tốt Nghiệp Trung Cấp Chính Trị Hành Chính, Tờ Trình Của Chính Phủ Về Dự án Luật Tố Tụng Hành Chính, Báo Cáo Tài Chính Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Thủ Tục Hành Chính Qua Dịch Vụ Bưu Chính Công ích, Mẫu Đơn Khiếu Nại Hành Vi Hành Chính, Hướng Dẫn Thi Hành án Hành Chính, Báo Cáo Tài Chính Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp, Văn Bản Hành Chính Hoàn Chỉnh, Ngày 28/02/2024, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính, Ngày 28/02/2024, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính ,

Các Văn Bản Hành Chính Cấp Xã

Giáo Trình Lý Luận Hành Chính Nhà Nước Học Viện Hành Chính, Quản Lý Hành Chính Học Viện Hành Chính, Tìm Hiểu Về Cưỡng Chế Hành Chính Và Biện Pháp Cưỡng Chế Hành Chính, Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Dược Và Mức Xử Phạt, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường Của Bộ Tài Nguyên Môi Trườn, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2024., Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Sử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thi Hành án Dân Sự, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tình Hình Ban Hành Văn Bản Hành Chính ở Địa Phương, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường, Bài Tập Thực Hành Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2024, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thi Hành Luật Tố Tụng Hành Chính 2024, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2024 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Tham Luận Nâng Cao Công Tác Tài Chính Trong Hành Chính Sự Nghiệp, Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2024 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2024 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Cải Cách Hành Chính Ngành Tài Chính: Thành Tựu 2024 – Kế Hoạch 2024, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2024 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Khoa Luân Mon Quan Ly Hanh Chinh Nha Nuoc Lop Trung Cấp Chinh Tri, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2024của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2024của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tiểu Luận Thủ Tục Hành Chính Thi Hành án Dân Sự, Đơn Khởi Kiện Hành Vi Hành Chính, Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2024 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị …, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Tài Chính Công Hướng Tới Gfmis, Luận Văn Tốt Nghiệp Trung Cấp Chính Trị Hành Chính, Tờ Trình Của Chính Phủ Về Dự án Luật Tố Tụng Hành Chính, Báo Cáo Tài Chính Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Thủ Tục Hành Chính Qua Dịch Vụ Bưu Chính Công ích, Mẫu Đơn Khiếu Nại Hành Vi Hành Chính, Hướng Dẫn Thi Hành án Hành Chính, Báo Cáo Tài Chính Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp, Văn Bản Hành Chính Hoàn Chỉnh, Ngày 28/02/2024, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính, Ngày 28/02/2024, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính , Quản Lý Tài Chính Trong Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước, Thủ Tục Hành Chính Làm Gì, Thủ Tục Hành Chính Một Cửa, Thủ Tục Hành Chính Là, Thủ Tục Hành Chính Kho Bạc, Thủ Tục Hành Chính Là Gì, Thủ Tục Hành Chính Khi Ly Hôn, Thủ Tục Hành Chính Mới, Văn Bản Hành Chính Lớp 6, Thủ Tục Hành Chính Là Gì Ví Dụ, Yêu Cầu Của Một Văn Bản Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Lào Cai, Yêu Cầu Văn Bản Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Là Gì Nêu 01 Ví Dụ, Thủ Tục Hành Chính Kon Tum, Thủ Tục Hành Chính Mua Bán Nhà Đất, Xử Lý Văn Bản Hành Chính Sai, Một Số Văn Bản Hành Chính Mẫu, Một Số Văn Bản Hành Chính, Mẫu Văn Bản Hành Chính Cấp Xã, 6 Thủ Tục Hành Chính, Mẫu Văn Bản Hành Chính Mới, Mẫu Văn Bản Hành Chính Pdf, Thủ Tục Hành Chính ở Cấp Xã, Văn Bản Hành Chính Van 7, án Hành Chính 08, Thủ Tục Hành Chính Mức Độ 3 4, Thủ Tục Hành Chính Mức Độ 3, Quy ước Văn Bản Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Mức Độ 2, Văn Bản Hành Chính Về Đất Đai, Vai Trò Của Văn Hóa Hành Chính, Mẫu Văn Bản Hành Chính, Văn Bản Hành Chính Ví Dụ, Thủ Tục Hành Chính Mức Độ 2 Là Gì, Mức Độ 3 Thủ Tục Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Nội Bộ, Thủ Tục Hành Chính Kết Hôn, Văn Bản Hành Chính, Các Văn Bản Hành Chính Cấp Xã, Tải Mẫu Văn Bản Hành Chính, Các Bài Văn Bản Hành Chính, “hành Chính Học”, Bộ Thủ Tục Hành Chính Đề án 30, Ngữ Văn 7 Văn Bản Hành Chính, Đề án 30 Thủ Tục Hành Chính, Văn Bản Hành Chính Đơn, Văn Bản Hành Chính Gồm, Văn Bản Hành Chính Là, Các Văn Bản Hành Chính Lớp 7,

Giáo Trình Lý Luận Hành Chính Nhà Nước Học Viện Hành Chính, Quản Lý Hành Chính Học Viện Hành Chính, Tìm Hiểu Về Cưỡng Chế Hành Chính Và Biện Pháp Cưỡng Chế Hành Chính, Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Dược Và Mức Xử Phạt, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường Của Bộ Tài Nguyên Môi Trườn, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2024., Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Sử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thi Hành án Dân Sự, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tình Hình Ban Hành Văn Bản Hành Chính ở Địa Phương, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường, Bài Tập Thực Hành Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2024, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thi Hành Luật Tố Tụng Hành Chính 2024, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2024 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Tham Luận Nâng Cao Công Tác Tài Chính Trong Hành Chính Sự Nghiệp, Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2024 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2024 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Cải Cách Hành Chính Ngành Tài Chính: Thành Tựu 2024 – Kế Hoạch 2024, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2024 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Khoa Luân Mon Quan Ly Hanh Chinh Nha Nuoc Lop Trung Cấp Chinh Tri, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2024của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2024của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tiểu Luận Thủ Tục Hành Chính Thi Hành án Dân Sự, Đơn Khởi Kiện Hành Vi Hành Chính, Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2024 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị …, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Tài Chính Công Hướng Tới Gfmis, Luận Văn Tốt Nghiệp Trung Cấp Chính Trị Hành Chính, Tờ Trình Của Chính Phủ Về Dự án Luật Tố Tụng Hành Chính, Báo Cáo Tài Chính Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Thủ Tục Hành Chính Qua Dịch Vụ Bưu Chính Công ích, Mẫu Đơn Khiếu Nại Hành Vi Hành Chính, Hướng Dẫn Thi Hành án Hành Chính, Báo Cáo Tài Chính Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp, Văn Bản Hành Chính Hoàn Chỉnh, Ngày 28/02/2024, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính, Ngày 28/02/2024, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính ,

Chất Lượng Ban Hành Văn Bản Hành Chính Tại Ubnd Cấp Xã Trên Địa Bàn Tỉnh Thanh Hóa

Chất lượng ban hành văn bản hành chính tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có những chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu cơ bản của quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội.

          Trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, ban hành văn bản hành chính là một vấn đề quan trọng và cần được quan tâm đúng mức. Văn bản có vai trò quan trọng nhằm đảm bảo thông tin phục vụ quản lý, điều hành và quyết định hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Văn bản vừa là công cụ quản lý hữu hiệu phục vụ cho việc quản lý và điều hành nhà nước tại địa phương, là nguồn cung cấp thông tin pháp luật cơ bản, vừa là cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động của một đơn vị, một tổ chức nhất định và hoạch định phương hướng phát triển của đơn vị.

          Trong những năm qua, chất lượng ban hành văn bản hành chính tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có những chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu cơ bản của quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội.

          Từ năm 2014 – 2024, Sở Nội vụ ban hành các Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, chỉ đạo Chi cục Văn thư – Lưu trữ thành lập đoàn kiểm tra tại 150 xã, phường, thị trấn. Ngày 13 tháng 3 năm 2024, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 113/KH-SNV về việc kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ  tại 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tại mỗi huyện, thị xã, thành phố, thực hiện kiểm tra tại 03 xã, 02 cơ quan. Kết quả kiểm tra về việc ban hành văn bản hành chính tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh như sau:

          1. Những kết quả đạt được

          Phần lớn UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ (VTLT), trong đó, quy định rõ các bước để ban hành văn bản. Lãnh đạo cấp xã đã nhận thức được việc ban hành văn bản hành chính là một yếu tố quan trọng cung cấp thông tin cho hoạt động quản lý của cơ quan; Văn bản ban hành được quản lý một cách chặt chẽ, thống nhất tại UBND cấp xã, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND cấp xã.

          Chất lượng ban hành văn bản hành chính tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phản ánh được những bước tiến mới, hướng đi mới trong quá trình quản lý, điều hành của UBND cấp xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của địa phương. Qua đó, nâng cao hơn hiệu quả giải quyết công việc khi ban hành văn bản.

          Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh cũng chủ động tham mưu cho Giám đốc Sở Nội vụ ban hành văn bản triển khai, thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực văn thư: Yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, gửi văn bản triển khai thực hiện đến các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý.

          Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung tham mưu cho Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý, chỉ đạo về công tác văn thư, lưu trữ; Quy chế công tác VTLT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, tham mưu xây dựng kế hoạch công tác VTLT trên địa bàn tỉnh. Theo đó, cụ thể hóa các nội dung công việc, tổ chức thực hiện và tham mưu xây dựng văn bản hướng dẫn các cơ quan, tổ chức; đề nghị các cơ quan, tổ chức rà soát, sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác văn thư thuộc phạm vi quản lý.

           Tổ chức tập huấn, triển khai các quy định về VTLT cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2012- 2024, Chi cục Văn thư – Lưu trữ đã tổ chức và phối hợp với trường Đại học Nội vụ tổ chức được 23 lớp với 3.267 học viên là công chức, viên chức là cán bộ quản lý và người trực tiếp làm công tác VTLT từ cấp tỉnh đến cấp xã. Từ đó, giúp học viên có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào công việc thực tiễn tại cơ sở, nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động VTLT tại các cơ quan, đơn vị.

           Chi cục cũng xây dựng nội dung về kỹ năng soạn thảo ban hành văn bản hành chính, trực tiếp hướng dẫn cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã; viên chức trong cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2024-2024, Chi cục đã hướng dẫn trực tiếp cho một số cơ quan, tổ chức như: UBND huyện Thọ Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Quảng Xương, Quan Hóa, Quan Sơn, Ngọc Lặc, Hậu Lộc, TP Sầm Sơn,… Thông qua đó, đã chỉ ra những tồn tại hạn chế tại đơn vị khi soạn thảo ban hành văn bản hành chính.

           2. Hạn chế, nguyên nhân

          Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra thường xuyên, kiểm tra chéo về công tác VTLT tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, chất lượng ban hành văn bản hành chính tại UBND cấp xã vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau:

          – Về xác định thẩm quyền ban hành văn bản

          Một số Nội dung và hình thức ban hành văn bản hành chính của UBND cấp xã còn chưa thống nhất, cán bộ, công chức chưa xác định được thể loại văn bản cần ban hành trong quá trình tham mưu. Việc ký thay mặt (TM. UỶ BAN NHÂN DÂN) tại nhiều xã, phường, thị trấn vẫn còn sai sót, có trường hợp các văn bản thuộc thẩm quyền riêng của Chủ tịch UBND cấp xã nhưng vẫn để thẩm quyền chung.

          – Về quy trình xây dựng và ban hành văn bản

          Một số cán bộ, công chức chưa chấp hành nghiêm quy trình ban hành văn bản, với lý do cần giải quyết nhanh công việc. Điều này ảnh hưởng một phần đến chất lượng ban hành văn bản. Công tác tự kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản của các bộ phận chưa được tiến hành thường xuyên.

          – Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản

          Lỗi sai chủ yếu về thể thức của văn bản hành chính là ở mục số, ký hiệu văn bản, ở phần nơi nhận; kỹ thuật trình bày văn bản tại một số địa phương còn chưa tuân thủ đúng quy định về cỡ chữ, kiểu chữ, định lề văn bản…

          - Về văn phong, ngôn ngữ của văn bản

          Tồn tại những lỗi chủ quan của người soạn thảo đến nội dung của văn bản như: sử dụng từ chưa đúng tính chất văn phong hành chính; phương ngữ; tự tiện ghép từ, ghép nghĩa; hành văn không được rõ ràng… Bên cạnh đó, còn một số lỗi viết hoa, viết tắt tùy tiện…

          – Văn bản hành chính sau khi ban hành, một số bản gốc lưu tại văn thư chưa đóng dấu. Vẫn có tình trạng, cán bộ, công chức không lưu bản chính trong hồ sơ công việc.

          * Nguyên nhân của những hạn chế

          – Lề lối làm việc trong một số cơ quan còn lỏng lẻo cho nên những sản phẩm của hoạt động quản lý này là những văn bản được ban hành thiếu quy củ, chồng chéo, khối lượng lớn nhưng chất lượng thông tin thấp.

          – Việc quản lý văn bản còn chưa chặt chẽ, có tình trạng một số UBND xã chưa quan tâm xây dựng quy chế về công tác VTLT là cơ sở pháp lý để cán bộ công chức thực hiện tốt việc tham mưu để ban hành văn bản hành chính.

          – Số lượng biên chế của Văn phòng UBND cấp xã còn thiếu, phần lớn chỉ có 01 công chức Văn phòng – Thống kê và 01 công chức bán chuyên trách về Văn thư. Tuy nhiên, nhiều cán bộ văn phòng và văn thư của UBND cấp xã chưa được đào tạo bài bản về chuyên môn, làm việc chỉ dựa trên kinh nghiệm và qua các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ. Điều này cũng ảnh hưởng đến chất lượng ban hành văn bản hành chính ở UBND cấp xã.

          – Năng lực, trình độ của cán bộ, công chức cấp xã để tham mưu đáp ứng công tác soạn thảo, thẩm định, kiểm tra và xử lý văn bản còn nhiều hạn chế;

          – Nhận thức của người đứng đầu cơ quan ở một số nơi còn chủ quan trong việc thực hiện nâng cao chất lượng ban hành văn bản hành chính.

          3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ban hành văn bản hành chính tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

           Để nâng cao chất lượng ban hành văn bản hành chính ở UBND cấp xã trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp sau:

          Các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần phải tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức đầy đủ vai trò quan trọng của chất lượng ban hành văn bản hành chính. Cần tăng cường hơn nữa sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác ban hành văn bản hành chính.

          Cần có cơ chế rõ ràng khi ban hành văn bản, như quy định rõ biện pháp xử lý sai sót, chỉ rõ trách nhiệm nếu có sai sót và phải có phản hồi cụ thể. Đưa chất lượng ban hành văn bản hành chính là nội dung cơ bản trong quy chế làm việc của cơ quan, thông qua đó, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức hàng năm; kịp thời biểu dương khen thưởng những bộ phận, cá nhân trong triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ.

          Cán bộ, công chức cấp xã cần xác định rõ thẩm quyền ban hành văn bản hành chính, việc tuân thủ thẩm quyền về nội dung và hình thức cũng là một yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi cán bộ, công chức phải nghiêm chỉnh chấp hành trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản. Cán bộ, công chức phải được đào tạo về kiến thức pháp luật về văn bản hành chính và quản lý nhà nước, phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ và kỹ năng soạn thảo; nắm bắt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế – xã hội của địa phương. 

          Nhiệm vụ xây dựng văn bản nói chung và thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống hoá văn bản hành chính nói riêng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Cần có cơ chế thực hiện việc kiểm tra các dự thảo văn bản hành chính của UBND cấp xã một cách chặt chẽ, kỹ lưỡng. Phải thường xuyên tiến hành công tác tự kiểm tra văn bản hành chính nhằm loại bỏ kịp thời những văn bản, những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. 

Đỗ Thị Tuyết (Chi cục Văn thư-Lưu trữ tỉnh Thanh Hóa)

Thủ Tục Hành Chính Cấp Xã Năm 2014

1, Mẫu Số: 03/tndn (ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 151/2014/tt-btc Ngày 10 /10/2014 Của Bộ Tài Chính), 1, Mẫu Số: 03/tndn (ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 151/2014/tt-btc Ngày 10 /10/2014 Của Bộ Tài Chính), Mẫu Số: 03/tndn (ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 151/2014/tt-btc Ngày 10 /10/2014 Của Bộ Tài Chính), Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Thủ Tục Hành Chính 2014, Thủ Tục Hành Chính Đất Đai 2014, Thủ Tục Hành Chính Cấp Xã Năm 2014, Mẫu Văn Bản Hành Chính Năm 2014, Thể Thức Văn Bản Hành Chính 2014, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính 2014, Thông Tư 34/2014 Quy Định Về Các Biểu Mẫu Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Cand, Nghị Định 96/2014/nĐ-cp Về Xử Phạt Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tiền Tệ Và Hoạt Động Ngân Hàng, Mẫu B1 Ban Hành Theo Thông Tư Số 30/2014/tt-bca Ngày 23/7/2014, Giáo Trình Lý Luận Hành Chính Nhà Nước Học Viện Hành Chính, Mẫu B3 Ban Hanh Theo Tt Số 30/2014, Quản Lý Hành Chính Học Viện Hành Chính, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở 2014, Mẫu Số 3.5 Phụ Lục 3 Ban Hành Kèm Theo Thông Tư 39/2014/tt-btc, Mẩu B15 Ban Hành Theo Thông Tư 30/2014/tt-bca, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng Năm 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 47/2014, Biểu Mẫu B22 Ban Hành Theo Thông Tư 30/2014/tt-bca, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2014, Biểu Mẫu B15 Ban Hành Theo Thông Tư 30/2014/tt-bca, Biểu Mẫu Ban Hành Kèm Theo Thông Tư 30/2014, Phẫu Thuật Thực Hành 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Vệ Môi Trường 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bhxh 2014, Biểu Mẫu Ban Hành Kèm Theo Thông Tư 34/2014/bca, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Hiểm Y Tế 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2014, Biểu Mẫu Ban Hành Kèm Theo Thông Tư 30/2014/bca, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Môi Trường 2014, Tìm Hiểu Về Cưỡng Chế Hành Chính Và Biện Pháp Cưỡng Chế Hành Chính, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Doanh Nghiệp 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân Gia Đình 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Doanh Nghiệp 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Công Chứng 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân Gia Đình 2014, Biểu Mẫu Ban Hành Kèm Theo Thông Tư 30/2014 Của Bộ Công An, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 63/2014, Báo Cáo Tài Chính Quý 4 Năm 2014, Báo Cáo Tài Chính Acb 2014, Báo Cáo Tài Chính Pnj 2014, Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2014 Của Pvx, Báo Cáo Tài Chính Quý 4/2014, Báo Cáo Tài Chính Năm 2014, Báo Cáo Tài Chính 2014 Ocb, Báo Cáo Tài Chính Ocb 2014, Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2014, Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2014, Tải Mẫu Báo Cáo Tài Chính Năm 2014, Báo Cáo Tài Chính Quý 1 Năm 2014, Báo Cáo Tài Chính 2014, Chỉ Thị Số 35 Năm 2014 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 403 Phê Duyệt Kế Hoạch Hành Động Năm 2014, Thông Tư Số 200 Năm 2014 Của Bộ Tài Chính, Báo Cáo Tài Chính Agribank Năm 2014, Báo Cáo Tài Chính Của Viettel Năm 2014, Báo Cáo Tài Chính Vietinbank 2014, Báo Cáo Tài Chính Viettel 2014, Báo Cáo Tài Chính Vinamilk 2014, Chính Sách 2014, Báo Cáo Tài Chính 6 Tháng Đầu Năm 2014, Báo Cáo Tài Chính Hoàng Anh Gia Lai 2014, Chính Sách ô Tô 2014, Báo Cáo Tài Chính Eximbank 2014, Báo Cáo Tài Chính Oceanbank 2014, Báo Cáo Tài Chính Bidv 2014, Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Năm 2014, Chính Sách ô Tô Năm 2014, Báo Cáo Tài Chính Kinh Đô 2014, Báo Cáo Tài Chính 6 Tháng Đầu Năm 2014 Acb, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường Của Bộ Tài Nguyên Môi Trườn, Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Dược Và Mức Xử Phạt, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2024., Quy Định Số 228-qĐ/tw Ngày 7/2/2014 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Quy Định 228 Ngày 7/2/2014 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Quy Dinh 288 Ngay 7/2/2014 Cua Ban Chap Hanh Trung Uong Dang, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Sử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thi Hành án Dân Sự, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Báo Cáo Tài Chính 2014 Công Ty Sữa Việt Nam, Chính Sách Mới Tháng 6/2014, Báo Cáo Tài Chính 6 Tháng Đầu Năm 2014 Vinamilk, Chính Sách Thuế 2014, Báo Cáo Tài Chính Th True Milk 2014, Nghị Định Số 04 2014 NĐ Cp Của Chính Phủ, Báo Cáo Tài Chính Viettel Post Năm 2014, Báo Cáo Tài Chính 2014 Th True Milk, Hướng Dẫn Số 87 Của Tổng Cục Chính Trị Năm 2014,

1, Mẫu Số: 03/tndn (ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 151/2014/tt-btc Ngày 10 /10/2014 Của Bộ Tài Chính), 1, Mẫu Số: 03/tndn (ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 151/2014/tt-btc Ngày 10 /10/2014 Của Bộ Tài Chính), Mẫu Số: 03/tndn (ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 151/2014/tt-btc Ngày 10 /10/2014 Của Bộ Tài Chính), Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Thủ Tục Hành Chính 2014, Thủ Tục Hành Chính Đất Đai 2014, Thủ Tục Hành Chính Cấp Xã Năm 2014, Mẫu Văn Bản Hành Chính Năm 2014, Thể Thức Văn Bản Hành Chính 2014, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính 2014, Thông Tư 34/2014 Quy Định Về Các Biểu Mẫu Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Cand, Nghị Định 96/2014/nĐ-cp Về Xử Phạt Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tiền Tệ Và Hoạt Động Ngân Hàng, Mẫu B1 Ban Hành Theo Thông Tư Số 30/2014/tt-bca Ngày 23/7/2014, Giáo Trình Lý Luận Hành Chính Nhà Nước Học Viện Hành Chính, Mẫu B3 Ban Hanh Theo Tt Số 30/2014, Quản Lý Hành Chính Học Viện Hành Chính, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở 2014, Mẫu Số 3.5 Phụ Lục 3 Ban Hành Kèm Theo Thông Tư 39/2014/tt-btc, Mẩu B15 Ban Hành Theo Thông Tư 30/2014/tt-bca, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng Năm 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 47/2014, Biểu Mẫu B22 Ban Hành Theo Thông Tư 30/2014/tt-bca, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2014, Biểu Mẫu B15 Ban Hành Theo Thông Tư 30/2014/tt-bca, Biểu Mẫu Ban Hành Kèm Theo Thông Tư 30/2014, Phẫu Thuật Thực Hành 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Vệ Môi Trường 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bhxh 2014, Biểu Mẫu Ban Hành Kèm Theo Thông Tư 34/2014/bca, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Hiểm Y Tế 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2014, Biểu Mẫu Ban Hành Kèm Theo Thông Tư 30/2014/bca, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Môi Trường 2014, Tìm Hiểu Về Cưỡng Chế Hành Chính Và Biện Pháp Cưỡng Chế Hành Chính, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Doanh Nghiệp 2014, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân Gia Đình 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Doanh Nghiệp 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Công Chứng 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân Gia Đình 2014, Biểu Mẫu Ban Hành Kèm Theo Thông Tư 30/2014 Của Bộ Công An, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 63/2014, Báo Cáo Tài Chính Quý 4 Năm 2014, Báo Cáo Tài Chính Acb 2014, Báo Cáo Tài Chính Pnj 2014, Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2014 Của Pvx, Báo Cáo Tài Chính Quý 4/2014, Báo Cáo Tài Chính Năm 2014, Báo Cáo Tài Chính 2014 Ocb,

Cấp Xã Được Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

Sáng nay (22/6), với 88,87% ý kiến tán thành trên tổng số đại biểu có mặt, Quốc hội đã thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật gồm 17 chương, 175 điều.

Cấp xã được ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Luật quy định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện, cấp xã. Theo đó, Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật giao.

Báo cáo tiếp thu, giải trình do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý trình bày cho rằng, để bảo đảm chính quyền cấp huyện, cấp xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phù hợp với đặc điểm của địa phương thì việc giao cho các cấp chính quyền này thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật là cần thiết.

Tuy nhiên, để khắc phục những hạn chế, bất cập trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện, cấp xã như thời gian qua, Luật quy định rõ hơn căn cứ ban hành, phạm vi, thẩm quyền và hình thức văn bản.

Đại biểu Quốc hội ấn nút thông qua dự án luật

Trường hợp cần phải quy định cụ thể vấn đề này trong văn bản của Chính phủ hoặc văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thì luật sẽ quy định.

Ra văn bản không hợp hiến là căn cứ lấy phiếu tín nhiệm

Về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung quy định về trách nhiệm theo hướng: Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cơ quan khác, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật chịu trách nhiệm về chất lượng văn bản do mình ban hành (khoản 5).

Cơ quan, người có thẩm quyền chịu trách nhiệm về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trái Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc ban hành văn bản quy định chi tiết có nội dung ngoài phạm vi được giao quy định chi tiết (khoản 7).

Đồng thời, đây cũng là một trong những căn cứ để đại biểu Quốc hội xem xét việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm./.