Văn Bản Thỏa Thuận Xác Nhận Tài Sản Riêng / Top 12 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Văn Bản Thỏa Thuận Tài Sản Riêng

1. Văn bản thỏa thuận tài sản riêng

Một trong những vấn đề phát sinh nhiều mâu thuẫn và tranh chấp trong thủ tục ly hôn đó là vấn đề chia tài sản chung của vợ chồng, tranh chấp về các tài sản có trước và sau thời kỳ hôn nhân. văn bản thỏa thuận tài sản riêng là một chứng cứ quan trọng khi giải quyết chia tài sản khi ly hôn và chia tài sản sau ly hôn.

Có những tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân nhưng có nguồn gốc là tài sản sản riêng do một bên vợ hoặc chồng tạo lập nên, đối với những tài sản này để được xác nhận là tài sản riêng cần có văn bản thỏa thuận tài sản riêng, trong những trường hợp pháp luật có quy định về hình thức thì văn bản thỏa thuận tài sản riêng của vợ chồng phải được công chứng chứng thực.

Văn bản thỏa thuận tài sản riêng là thỏa thuận của vợ chồng trong đó một bên được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản dựa trên sự cam kết của người kia. Như vậy có thể thấy đối với những tài sản không xác định được là tài sản chung (theo quy định tại Điều 33) hay tài sản riêng (theo quy định tại Điều 43) thì khi muốn chứng minh đó là tài sản riêng cần có văn bản thỏa thuận tài sản riêng của vợ chồng.

2. Văn bản thỏa thuận tài sản riêng có những nội dung gì?

Những vấn đề về chia tài sản vợ chồng sẽ được thể hiện qua văn bản thỏa thuận tài sản riêng là sự thỏa thuận của hai bên vợ chồng trong đó ghi nhận những nội dung sau đây:

Tài sản thỏa thuận;

Nội dung thỏa thuận;

Cam kết của các bên;

Chữ ký của hai vợ chồng.

3. Hình thức văn bản thỏa thuận tài sản riêng

Đối với những trường hợp pháp luật có quy định về hình thức thì phải tuân thủ. Thường những tài sản có đăng ký sở hữu khi phân chia sẻ phải tiến hành thủ tục công chứng tại cơ quan có thẩm quyền về công chứng.

Đối với những tài sản này sau khi có sự phân chia hai bên vợ chồng phải tiến hành đăng ký cập nhật lại thông tin về tài sản ở cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác lập quyền sở hữu riêng của mình.

Ngoài ra đối với các văn bản phân chia tài sản khác, nếu các bên có yêu cầu công chứng thì sẽ được công chứng theo quy định của pháp luật.

4. Thời điểm có hiệu lực của văn bản thỏa thuận tài sản riêng

Điều 39 Luật hôn nhân gia đình 2014 quy định về thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, theo đó thời điểm có hiệu lực của văn bản phân chia tài sản sẽ được quy định như sau:

1. Thời điểm có hiệu lực của văn bản phân chia tài sản chung của vợ chồng là thời điểm do vợ chồng thỏa thuận và được ghi trong văn bản; nếu trong văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản.

3. Trong trường hợp Tòa án chia tài sản chung của vợ chồng thì việc chia tài sản chung có hiệu lực kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

4. Quyền, nghĩa vụ về tài sản giữa vợ, chồng với người thứ ba phát sinh trước thời điểm việc chia tài sản chung có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Mẫu Thỏa Thuận Nhập Tài Sản Riêng Vào Tài Sản Chung

03/09/2020

Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Pháp luật quy định về chế độ tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng như thế nào? Trong trường hợp vợ, chồng có nhu cầu nhập tài sản riêng vào tài sản chung thì cần phải thỏa thuận ra sao? Bạn có thể tham khảo mẫu văn bản thỏa thuận sau đây của công ty Luật Minh Gia.

1. Luật sư tư vấn Luật Hôn nhân và gia đình

Xuất phát từ nguyên tắc tôn trọng sự thỏa thuận của các bên trong giao dịch dân sự, pháp luật Hôn nhân và gia đình tôn trọng ý chí của vợ chồng trong trường hợp các bên có nhu cầu nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ, chồng. Tuy nhiên, hiện nay nhiều cặp vợ, chồng còn gặp lúng túng khi tiến hành xác lập thỏa thuận và thực hiện công chứng văn bản thỏa thuận.

Vì vậy, công ty Luật Minh Gia đưa ra biểu mẫu văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng bao gồm thông tin về vợ/chồng, tài sản được nhập, nội dung thỏa thuận về tài sản và các vấn đề khác. Biểu mẫu chỉ mang tính tham khảo nên nếu phát sinh vấn đề vướng mắc trong quá trình thỏa thuận, bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 1900.6169 để được thõ trợ.

Họ tên Vợ:

Ngày, tháng, năm sinh:

Chứng minh nhân dân số:­­­­­­­­­­­

Địa chỉ thường trú:

Họ tên Chồng:

Ngày, tháng, năm sinh:

Chứng minh nhân dân số:

Địa chỉ thường trú :

Chúng tôi xác nhận, Ông/bà _ có tài sản riêng là:

Căn nhà toạ lạc tại số:đường__phường (xã)quận (huyện)_do được (thừa kế, tặng cho,…) __:

Đặc điểm căn nhà:

– Loại nhà:

– Cấu trúc:

– Diện tích khuôn viên:

– Diện tích xây dựng:

– Diện tích sử dụng:

– Diện tích trong lộ giới:

2. Các tài sản riêng còn lại không được thỏa thuận bằng văn bản này vẫn là tài sản riêng của mỗi người (vợ hoặc chồng).

Chúng tôi cùng tự nguyện xác nhận việc thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực pháp luật nếu có cơ sở xác định nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng này nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản của chúng tôi.

Vợ Chồng

(Ký và ghi rõ họ, tên) (Ký và ghi rõ họ, tên)

Mẫu này ban hành kèm theo Quyết định số: 58/ 2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

Mẫu Xác Nhận Tài Sản Riêng

Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tài Sản Riêng, Mẫu Văn Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Mẫu Xác Nhận Tài Sản Riêng, Văn Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Đơn Xin Xác Nhận Có Nhà Riêng, Thủ Tục Đăng Ký Tài Sản Riêng Sau Hôn Nhân, Xác Nhận Tường Riêng, Biên Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Giấy Xác Nhận Tài Sản Riêng, Giấy Cam Kết Xác Nhận Tài Sản Riêng, Mẫu Giấy Chứng Nhận Tài Sản Riêng, Giấy Xác Nhận Tường Riêng, Giấy Các Nhận Tường Riêng, Mẫu Xác Nhận Tài Sản Riêng Trước Hôn Nhân, Giấy Xác Nhận Tài Sản Riêng Của Vợ Hoặc Chồng, Kinh Tế Thị Trường Không Phải Là Cái Riêng Của Chủ Nghĩa Tư Bản Mà Là Thành Tựu Chung Của Nhân Loại, Mẫu Văn Bản Cam Kết Về Tài Sản Riêng, Văn Bản Cam Kết Về Tài Sản Riêng, Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Mẫu Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Câu Thơ Nào Cũng Có Nội Lực Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Là Gì, Mẫu Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng Vợ Chồng, Báo Cáo Tài Chính Riêng, Kế Hoạch ở Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ, Báo Cáo Tài Chính Riêng Là Gì, Nội Dung Bài Sầu Riêng, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Riêng Cho Trẻ Em, Mẫu Giấy Cam Kết Tài Sản Riêng, Bí Quyết Ra ở Riêng, Đề Thi Riêng Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng Của Vợ Chồng, Giấy Cam Kết Tài Sản Riêng, Giấy Cam Kết Là Tài Sản Riêng, Điểm Thi Riêng, Đơn Xin Nghỉ Có Việc Riêng, Báo Cao Thực Tập Tốt Nghiệp Nhà ở Riêng Lẻ, Bctc Riêng Lẻ Vietcombank, Báo Cáo Tài Chính Riêng Tiếng Anh, Giấy Cam Kết Tường Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Và Hợp Nhất, Quyết Định Ra ở Riêng, Đơn Xin Nghỉ Phép Riêng, Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Tài Sản Riêng, Sổ Tay Hướng Dẫn Xây Dựng Nhà ở Riêng Lẻ, Chính Sách Riêng Tư, Hoàn Công Nhà Riêng Lẻ, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Khối Lượng Riêng Của Lúa, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Vietinbank, Báo Caos Tài Chính Riêng, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Đề Thi Riêng Bách Khoa, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Techcombank, Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Và Riêng Lẻ, Danh Bạ Điện Thoại Nhà Riêng ở Hà Nội, Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Tài Sản Riêng Vợ Chồng, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Viết Tay, Giấy Mượn Container Về Kho Riêng, Bài Giải Phương Trình Đạo Hàm Riêng, Danh Bạ Điện Thoại Nhà Riêng Hà Nội, Sở Hữu Riêng Trong Bộ Luật Dân Sự 2015, Mẫu Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Vinamilk 2019, Thông Tư Hướng Dẫn Xây Dựng Nhà ở Riêng Lẻ, Danh Bạ Điện Thoại Nhà Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Của Vinamilk 2015, Đơn Xin Nghỉ Phép Việc Riêng, Mẫu Văn Bản Nhập Tài Sản Riêng Thành Tài Sản Chung, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Việc Riêng, Tham Số Nào Chỉ Thị Một Cell Riêng Biệt, Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Xây Dựng Nhà ở Riêng Lẻ, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Tiếng Anh, Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Sầu Riêng, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Violet, Báo Cáo Tài Chính Riêng Vinamilk 2018, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Của Giáo Viên, Định Nghĩa Khối Lượng Riêng, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Không Lương, Báo Cáo Tài Chính Th True Millk 2019 Riêng, Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Mẫu Giấy Đăng Ký Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ, Số Điện Thoại Riêng Của Cán Bộ Vĩnh Phúc, Định Nghĩa Nhiệt Dung Riêng, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Của Giáo Viên, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Cơ Quan Nhà Nước, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Không Lương, Quan Niệm Riêng Của Anh Chị Về Một Trái Tim Hoàn Hảo, Quan Niệm Riêng Về Hạnh Phúc, Công Thức Khối Lượng Riêng, Đơn Xin Nghỉ Giải Quyết Việc Riêng, Báo Cáo Thực Hành Đo Khối Lượng Riêng Của Sỏi, Danh Sách Trường Đại Học Tuyển Sinh Riêng, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Không Hưởng Lương, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Không Hưởng Lương., Danh Sách 62 Trường Đại Học Tuyển Sinh Riêng, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Không Hưởng Lương, Danh Sách Đại Học Tuyển Sinh Riêng Năm 2014,

Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tài Sản Riêng, Mẫu Văn Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Mẫu Xác Nhận Tài Sản Riêng, Văn Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Đơn Xin Xác Nhận Có Nhà Riêng, Thủ Tục Đăng Ký Tài Sản Riêng Sau Hôn Nhân, Xác Nhận Tường Riêng, Biên Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Giấy Xác Nhận Tài Sản Riêng, Giấy Cam Kết Xác Nhận Tài Sản Riêng, Mẫu Giấy Chứng Nhận Tài Sản Riêng, Giấy Xác Nhận Tường Riêng, Giấy Các Nhận Tường Riêng, Mẫu Xác Nhận Tài Sản Riêng Trước Hôn Nhân, Giấy Xác Nhận Tài Sản Riêng Của Vợ Hoặc Chồng, Kinh Tế Thị Trường Không Phải Là Cái Riêng Của Chủ Nghĩa Tư Bản Mà Là Thành Tựu Chung Của Nhân Loại, Mẫu Văn Bản Cam Kết Về Tài Sản Riêng, Văn Bản Cam Kết Về Tài Sản Riêng, Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Mẫu Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Câu Thơ Nào Cũng Có Nội Lực Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Là Gì, Mẫu Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng Vợ Chồng, Báo Cáo Tài Chính Riêng, Kế Hoạch ở Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ, Báo Cáo Tài Chính Riêng Là Gì, Nội Dung Bài Sầu Riêng, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Riêng Cho Trẻ Em, Mẫu Giấy Cam Kết Tài Sản Riêng, Bí Quyết Ra ở Riêng, Đề Thi Riêng Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng Của Vợ Chồng, Giấy Cam Kết Tài Sản Riêng, Giấy Cam Kết Là Tài Sản Riêng, Điểm Thi Riêng, Đơn Xin Nghỉ Có Việc Riêng, Báo Cao Thực Tập Tốt Nghiệp Nhà ở Riêng Lẻ, Bctc Riêng Lẻ Vietcombank, Báo Cáo Tài Chính Riêng Tiếng Anh, Giấy Cam Kết Tường Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Và Hợp Nhất, Quyết Định Ra ở Riêng, Đơn Xin Nghỉ Phép Riêng, Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Tài Sản Riêng, Sổ Tay Hướng Dẫn Xây Dựng Nhà ở Riêng Lẻ, Chính Sách Riêng Tư, Hoàn Công Nhà Riêng Lẻ, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng,

Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Xác Nhận Nợ

27/05/2020

Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Minh Gia cung cấp biên bản thỏa thuận xác nhận nợ theo mẫu để các bạn có thể sử dụng trong trường hợp muốn thỏa thuận chấm dứt một khoản nợ nào đó với bên đối tác của mình. Để tìm hiểu chi tiết về biên bản thỏa thuận xác nhận nợ, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn như sau:

1.Tư vấn biên bản thỏa thuận xác nhận nợ.

Biên bản thỏa thuận nợ sẽ ghi lại toàn bộ quá trình trao đổi, thỏa thuận giữa hai bên về vấn đề nợ và trả nợ, đó chính là văn bản xác nhận một bên đã trả nợ và một bên đã thu nợ, tránh những mâu thuẫn về quyền lợi sau này. Nếu bạn chưa tìm hiểu quy định pháp luật về vấn đề này, bạn có thể liên hệ tới Luật Minh Gia, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nội dung như sau:

+ Tư vấn về hợp đồng vay tài sản;

+ Tư vấn về thỏa thuận xác nhận nợ theo quy định của Bộ luật Dân sự;

+ Mẫu biên bản thỏa thuận xác nhận nợ;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(V/v: xác nhận nợ/ công nợ)

Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2015;

Căn cứ vào ý chí của các bên.

Hôm nay, ngày…..tháng…….năm …. , tại địa chỉ………………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN A: ………………………………..

Địa chỉ:…………………………………

Điện thoại:……………………………..

Email:………………………………….

BÊN B: ……………………………….

Địa chỉ:…………………………………

Điện thoại:……………………………..

Email:…………………………………..

Cùng thống nhất ký kết Bản thoản thuận với những điều, khoản sau:

Điều 1. Thỏa thuận xác nhận nợ

Sau khi đối chiếu, 2 Bên xác nhận nợ, đến hết ngày……tháng…….năm 2010 Công ty …………… còn nợ Bên B tổng số tiền là:…………………………… đ

(Bằng chữ:………………………………………………………………………..), trong đó:

– Nợ gốc:

– Lãi:

Điều 2. Cam kết của Bên A

2.1. Bên B…………… cam kết sẽ dùng mọi tài sản cá nhân của mình để thanh toán khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thoản thuận này thay cho ………………….;

2.2. Thanh toán đầy đủ theo ……………. bên thỏa thuận;

2.3. Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cam kết của Bên B

3.1. Cho phép Bên A dùng mọi tài sản cá nhân của Bên A để thanh toán các khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thỏa thuận xác nhận nợ này;

3.2. Xóa bỏ nghĩa vụ trả nợ cho Công ty ………… và toàn bộ các thành viên trong Công ty ………. (ngoại trừ Bên A) và không yêu cầu ai khác ngoài Bên A trả nợ cho mình;

3.3. Tạo điều kiện cho Bên A có thể có vốn để tham gia các hoạt động kinh doanh;

3.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản chung

4.1. Bản thoản thuận này có hiệu lực từ ngày ký;

4.2. Bản thoản thuận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

Câu hỏi – Quy định về đòi tiền cho vay khi hết thời hạn vay thế nào?

Em có có một số câu hỏi muốn hỏi luật sư ạ. Em có cho một người bạn mượn 60 tr viết giấy tay 2 bên ký và giữ chứng minh phô tô thời hạn là 3 tháng nhưng cho tới nay đã gần 2 năm mà người bạn đó vẫn chưa trả nay lại còn trốn đi nữa, còn lại người chồng nhưng chồng nói vợ mượn không biết. Giờ em phải làm sao để đòi lại được số tiền đó? vợ bỏ đi thì chồng có phải trả số tiền đó cho vợ không ạ ? Em cám ơn mong được luật sư trả lời sớm giúp em ạ!

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự sau đây:

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình! Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng P.Luật sư trực tuyến – Công ty Luật Minh Gia