Văn Bản Về Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình / Top 12 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 4/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Văn Bản Về Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình

Phát Triển Kế Hoạch Thị Trường Tổng Thể Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Các Kết Hoạch Chất Lượng (hoạch Định Việc Tạo Sản Phẩm), Hãy Phân Tích 8 Bước Hoạch Định Vào Một Kế Hoạch Cụ Thể Của Bạn, Marketing Là Một Hệ Thống Các Hoạt Động Kinh Doanh, Thiết Kế Để Hoạch Định, Định Giá, Xúc Tiến, Marketing Là Một Hệ Thống Các Hoạt Động Kinh Doanh, Thiết Kế Để Hoạch Định, Định Giá, Xúc Tiến, Marketing Là Một Hệ Thống Các Hoạt Động Kinh Doanh, Thiết Kế Để Hoạch Định, Định Giá, Xúc Tiến, Hoạch Định Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Bình Định, Bài Thu Hoạch Học Tập Quy Định 205, Quy Định Quy Hoạch Cán Bộ, Thơ Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Bài Thu Hoạch Quy Định 205, Bài Thu Hoạch Quy Định 08, Kế Hoạch Hóa Gia Đình Là Gì, Văn Bản Về Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Báo Cáo Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Báo Cáo Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Bài Thu Hoạch Về Dinh Độc Lập, Vè Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Báo Cáo Vi Phạm Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Hoạch Định Nhân Lực Của P& R, Bài Thu Hoạch Quy Định Số 205 Của Bộ Chính Trị, Đơn Xin Nghỉ Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Quyết Định Quy Hoạch Cán Bộ, Hoạch Định Nhân Lực, Báo Cáo Thu Hoavhj Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình, 6 Bước Tư Vấn Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Quyết Định Quy Hoạch, ý Nghĩa Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Quyết Định Quy Hoạch 1/500, Quyết Định Quy Hoạch Báo Chí, Hoạch Định Và Quản Lý 4m, Hoạch Định Nhân Lực Tại Công Ty, Góp ý Nghị Định Quy Hoạch Xây Dựng, Hoạch Định Nhân Lực Của Vinamilk, Chính Sách Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Báo Cáo Kế Hoạch Hành Động Tái Định Cư, Lý Do Hoạch Định: Glover’s Corner, Chính Sách Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Hoạch Định Marketing Của Acecook, Định Mức Điều Tra Quy Hoạch Rừng, Kỳ 4 Kế Hoạch Bí Mật Từ Dinh Tổng Thống, Bài Thu Hoạch Giáo Dục Định Hướng, Bài Tham Luận Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Tóm Tắt Kế Hoạch Hành Động Tái Định Cư, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch, Thành Tích Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Nghị Định Luật Quy Hoạch, Bài Tham Luận Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Thủ Tục Thẩm Định Kế Hoạch Đấu Thầu, Hướng Dẫn Chuẩn Bị Kế Hoạch Tái Định Cư, Truyện Cười 18+ Ke Hoach Hoa Gia Dinh Vung Nui, Hoạch Định Chiến Lược Bán Hàng, Hoạch Định Nhân Lực ở Việt Nam Hiện Nay, Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Sử Dụng Đất, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Quy Hoạch, Hoạch Định Nguồn Nhân Lực Của Các Công Ty, Ban Tuong Trinh Ve Vi Pham Ke Hoach Hoa Gia Dinh, Báo Cáo Thẩm Định Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Bộ Kế Hoạch Đầu Tư, Thẩm Định Điều Chỉnh Quy Hoạch, Hoạch Định Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty, Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực, Hoạch Định Nguồn Nhân Lực Của Unilever, Dự Thảo Quy Định Quản Lý Theo Đồ án Quy Hoạch, Quy Định Quản Lý Theo Đồ án Quy Hoạch Chi Tiết, Quy Trình Hoạch Định Chiến Lược, Hoạch Định Nguồn Nhân Lực Của Các Công Ty It, Hoạch Định Nguồn Nhân Lực Của Công Ty Fpt, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Kế Hoạch, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Thực Tập, Thủ Tục Thẩm Định Phê Duyệt Kế Hoạch Đấu Thầu, Quy Trình Hoạch Định Nguồn Nhân Lực, Kết Quả Chủ Yếu Điều Tra Biến Động Dân Số Và Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Tình Huống 5 Hoạch Định Chương Trình Đào Tạo, Quá Trình Hoạch Định Nguồn Nhân Lực Của Vietel, Tờ Trình Đề Nghị Thẩm Định, Phê Duyệt Quy Hoạch Của Chủ Đầu Tư, Học Khu Ware County – Kế Hoạch Tham Gia Của Phụ Huynh Và Gia Đình, Quyết Định Phê Duyệt Nhiệm Vụ Quy Hoạch Chi Tiết, Dự Thảo Quyết Định Phê Duyệt Nhiệm Vụ Quy Hoạch, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Của Ubnd Tỉnh, Các Tổ Chức Xã Hội Dân Sự Và Quản Lý Hoạch Định Chính Sách, Tiểu Luận Hoạch Định Nguồn Nhân Lực, Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Thẩm Định, Phê Duyệt Quy Hoạch Của Chủ Đầu Tư, Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu, Đề Tài Hoạch Định Chiến Lược Kinh Doanh, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển, Quy Định Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Chiến Lược Kinh Doanh, Luận Văn Hoạch Định Chiến Lược Kinh Doanh, Quyết Định 403 Phê Duyệt Kế Hoạch Hành Động Năm 2014, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển Tdtt, Kế Hoạch Về Việc Triển Khai Quyết Định 673 Của Chính Phủ, Tờ Trình Đề Nghị Thẩm Định, Phê Duyệt Đồ án Quy Hoạch Chi Tiết, Quyết Định 403 Kế Hoạch Hành Động Tăng Trưởng Xanh , Khóa Luận Hoạch Định Chiến Lược Kinh Doanh, Tờ Trình Đề Nghị Thẩm Định, Phê Duyệt Nhiệm Vụ Quy Hoạch Chi Tiết, Hãy Phân Tích Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp – Erp, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Trắc Nghiệm Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp,

Phát Triển Kế Hoạch Thị Trường Tổng Thể Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Các Kết Hoạch Chất Lượng (hoạch Định Việc Tạo Sản Phẩm), Hãy Phân Tích 8 Bước Hoạch Định Vào Một Kế Hoạch Cụ Thể Của Bạn, Marketing Là Một Hệ Thống Các Hoạt Động Kinh Doanh, Thiết Kế Để Hoạch Định, Định Giá, Xúc Tiến, Marketing Là Một Hệ Thống Các Hoạt Động Kinh Doanh, Thiết Kế Để Hoạch Định, Định Giá, Xúc Tiến, Marketing Là Một Hệ Thống Các Hoạt Động Kinh Doanh, Thiết Kế Để Hoạch Định, Định Giá, Xúc Tiến, Hoạch Định Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Bình Định, Bài Thu Hoạch Học Tập Quy Định 205, Quy Định Quy Hoạch Cán Bộ, Thơ Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Bài Thu Hoạch Quy Định 205, Bài Thu Hoạch Quy Định 08, Kế Hoạch Hóa Gia Đình Là Gì, Văn Bản Về Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Báo Cáo Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Báo Cáo Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Bài Thu Hoạch Về Dinh Độc Lập, Vè Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Báo Cáo Vi Phạm Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Hoạch Định Nhân Lực Của P& R, Bài Thu Hoạch Quy Định Số 205 Của Bộ Chính Trị, Đơn Xin Nghỉ Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Quyết Định Quy Hoạch Cán Bộ, Hoạch Định Nhân Lực, Báo Cáo Thu Hoavhj Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình, 6 Bước Tư Vấn Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Quyết Định Quy Hoạch, ý Nghĩa Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Quyết Định Quy Hoạch 1/500, Quyết Định Quy Hoạch Báo Chí, Hoạch Định Và Quản Lý 4m, Hoạch Định Nhân Lực Tại Công Ty, Góp ý Nghị Định Quy Hoạch Xây Dựng, Hoạch Định Nhân Lực Của Vinamilk, Chính Sách Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Báo Cáo Kế Hoạch Hành Động Tái Định Cư, Lý Do Hoạch Định: Glover’s Corner, Chính Sách Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Hoạch Định Marketing Của Acecook, Định Mức Điều Tra Quy Hoạch Rừng, Kỳ 4 Kế Hoạch Bí Mật Từ Dinh Tổng Thống, Bài Thu Hoạch Giáo Dục Định Hướng, Bài Tham Luận Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Tóm Tắt Kế Hoạch Hành Động Tái Định Cư, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch, Thành Tích Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Nghị Định Luật Quy Hoạch, Bài Tham Luận Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Thủ Tục Thẩm Định Kế Hoạch Đấu Thầu,

Thơ Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình

Phát Triển Kế Hoạch Thị Trường Tổng Thể Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Các Kết Hoạch Chất Lượng (hoạch Định Việc Tạo Sản Phẩm), Hãy Phân Tích 8 Bước Hoạch Định Vào Một Kế Hoạch Cụ Thể Của Bạn, Marketing Là Một Hệ Thống Các Hoạt Động Kinh Doanh, Thiết Kế Để Hoạch Định, Định Giá, Xúc Tiến, Marketing Là Một Hệ Thống Các Hoạt Động Kinh Doanh, Thiết Kế Để Hoạch Định, Định Giá, Xúc Tiến, Marketing Là Một Hệ Thống Các Hoạt Động Kinh Doanh, Thiết Kế Để Hoạch Định, Định Giá, Xúc Tiến, Hoạch Định Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Bình Định, Bài Thu Hoạch Học Tập Quy Định 205, Quy Định Quy Hoạch Cán Bộ, Thơ Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Bài Thu Hoạch Quy Định 205, Bài Thu Hoạch Quy Định 08, Kế Hoạch Hóa Gia Đình Là Gì, Văn Bản Về Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Báo Cáo Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Báo Cáo Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Bài Thu Hoạch Về Dinh Độc Lập, Vè Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Báo Cáo Vi Phạm Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Hoạch Định Nhân Lực Của P& R, Bài Thu Hoạch Quy Định Số 205 Của Bộ Chính Trị, Đơn Xin Nghỉ Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Quyết Định Quy Hoạch Cán Bộ, Hoạch Định Nhân Lực, Báo Cáo Thu Hoavhj Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình, 6 Bước Tư Vấn Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Quyết Định Quy Hoạch, ý Nghĩa Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Quyết Định Quy Hoạch 1/500, Quyết Định Quy Hoạch Báo Chí, Hoạch Định Và Quản Lý 4m, Hoạch Định Nhân Lực Tại Công Ty, Góp ý Nghị Định Quy Hoạch Xây Dựng, Hoạch Định Nhân Lực Của Vinamilk, Chính Sách Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Báo Cáo Kế Hoạch Hành Động Tái Định Cư, Lý Do Hoạch Định: Glover’s Corner, Chính Sách Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Hoạch Định Marketing Của Acecook, Định Mức Điều Tra Quy Hoạch Rừng, Kỳ 4 Kế Hoạch Bí Mật Từ Dinh Tổng Thống, Bài Thu Hoạch Giáo Dục Định Hướng, Bài Tham Luận Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Tóm Tắt Kế Hoạch Hành Động Tái Định Cư, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch, Thành Tích Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Nghị Định Luật Quy Hoạch, Bài Tham Luận Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Thủ Tục Thẩm Định Kế Hoạch Đấu Thầu, Hướng Dẫn Chuẩn Bị Kế Hoạch Tái Định Cư, Truyện Cười 18+ Ke Hoach Hoa Gia Dinh Vung Nui, Hoạch Định Chiến Lược Bán Hàng, Hoạch Định Nhân Lực ở Việt Nam Hiện Nay, Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Sử Dụng Đất, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Quy Hoạch, Hoạch Định Nguồn Nhân Lực Của Các Công Ty, Ban Tuong Trinh Ve Vi Pham Ke Hoach Hoa Gia Dinh, Báo Cáo Thẩm Định Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Bộ Kế Hoạch Đầu Tư, Thẩm Định Điều Chỉnh Quy Hoạch, Hoạch Định Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty, Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực, Hoạch Định Nguồn Nhân Lực Của Unilever, Dự Thảo Quy Định Quản Lý Theo Đồ án Quy Hoạch, Quy Định Quản Lý Theo Đồ án Quy Hoạch Chi Tiết, Quy Trình Hoạch Định Chiến Lược, Hoạch Định Nguồn Nhân Lực Của Các Công Ty It, Hoạch Định Nguồn Nhân Lực Của Công Ty Fpt, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Kế Hoạch, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Thực Tập, Thủ Tục Thẩm Định Phê Duyệt Kế Hoạch Đấu Thầu, Quy Trình Hoạch Định Nguồn Nhân Lực, Kết Quả Chủ Yếu Điều Tra Biến Động Dân Số Và Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Tình Huống 5 Hoạch Định Chương Trình Đào Tạo, Quá Trình Hoạch Định Nguồn Nhân Lực Của Vietel, Tờ Trình Đề Nghị Thẩm Định, Phê Duyệt Quy Hoạch Của Chủ Đầu Tư, Học Khu Ware County – Kế Hoạch Tham Gia Của Phụ Huynh Và Gia Đình, Quyết Định Phê Duyệt Nhiệm Vụ Quy Hoạch Chi Tiết, Dự Thảo Quyết Định Phê Duyệt Nhiệm Vụ Quy Hoạch, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Của Ubnd Tỉnh, Các Tổ Chức Xã Hội Dân Sự Và Quản Lý Hoạch Định Chính Sách, Tiểu Luận Hoạch Định Nguồn Nhân Lực, Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Thẩm Định, Phê Duyệt Quy Hoạch Của Chủ Đầu Tư, Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu, Đề Tài Hoạch Định Chiến Lược Kinh Doanh, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển, Quy Định Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Chiến Lược Kinh Doanh, Luận Văn Hoạch Định Chiến Lược Kinh Doanh, Quyết Định 403 Phê Duyệt Kế Hoạch Hành Động Năm 2014, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển Tdtt, Kế Hoạch Về Việc Triển Khai Quyết Định 673 Của Chính Phủ, Tờ Trình Đề Nghị Thẩm Định, Phê Duyệt Đồ án Quy Hoạch Chi Tiết, Quyết Định 403 Kế Hoạch Hành Động Tăng Trưởng Xanh , Khóa Luận Hoạch Định Chiến Lược Kinh Doanh, Tờ Trình Đề Nghị Thẩm Định, Phê Duyệt Nhiệm Vụ Quy Hoạch Chi Tiết, Hãy Phân Tích Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp – Erp, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Trắc Nghiệm Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp,

Phát Triển Kế Hoạch Thị Trường Tổng Thể Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Các Kết Hoạch Chất Lượng (hoạch Định Việc Tạo Sản Phẩm), Hãy Phân Tích 8 Bước Hoạch Định Vào Một Kế Hoạch Cụ Thể Của Bạn, Marketing Là Một Hệ Thống Các Hoạt Động Kinh Doanh, Thiết Kế Để Hoạch Định, Định Giá, Xúc Tiến, Marketing Là Một Hệ Thống Các Hoạt Động Kinh Doanh, Thiết Kế Để Hoạch Định, Định Giá, Xúc Tiến, Marketing Là Một Hệ Thống Các Hoạt Động Kinh Doanh, Thiết Kế Để Hoạch Định, Định Giá, Xúc Tiến, Hoạch Định Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Bình Định, Bài Thu Hoạch Học Tập Quy Định 205, Quy Định Quy Hoạch Cán Bộ, Thơ Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Bài Thu Hoạch Quy Định 205, Bài Thu Hoạch Quy Định 08, Kế Hoạch Hóa Gia Đình Là Gì, Văn Bản Về Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Báo Cáo Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Báo Cáo Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Bài Thu Hoạch Về Dinh Độc Lập, Vè Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Báo Cáo Vi Phạm Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Hoạch Định Nhân Lực Của P& R, Bài Thu Hoạch Quy Định Số 205 Của Bộ Chính Trị, Đơn Xin Nghỉ Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Quyết Định Quy Hoạch Cán Bộ, Hoạch Định Nhân Lực, Báo Cáo Thu Hoavhj Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình, 6 Bước Tư Vấn Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Quyết Định Quy Hoạch, ý Nghĩa Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Quyết Định Quy Hoạch 1/500, Quyết Định Quy Hoạch Báo Chí, Hoạch Định Và Quản Lý 4m, Hoạch Định Nhân Lực Tại Công Ty, Góp ý Nghị Định Quy Hoạch Xây Dựng, Hoạch Định Nhân Lực Của Vinamilk, Chính Sách Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Báo Cáo Kế Hoạch Hành Động Tái Định Cư, Lý Do Hoạch Định: Glover’s Corner, Chính Sách Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Hoạch Định Marketing Của Acecook, Định Mức Điều Tra Quy Hoạch Rừng, Kỳ 4 Kế Hoạch Bí Mật Từ Dinh Tổng Thống, Bài Thu Hoạch Giáo Dục Định Hướng, Bài Tham Luận Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Tóm Tắt Kế Hoạch Hành Động Tái Định Cư, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch, Thành Tích Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Nghị Định Luật Quy Hoạch, Bài Tham Luận Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Thủ Tục Thẩm Định Kế Hoạch Đấu Thầu,

Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Quy Định Về Chính Sách Dân Số, Kế Hoạch Hóa Gia Đình

Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Minh Ngân, hiện đang làm việc tại Quận 9, chúng tôi Tôi được biết vừa có quy định mới về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm và tôi có một số câu hỏi cần được giải đáp. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.

Theo quy định tại Điều 27 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình; tham gia các hoạt động xét nghiệm, chuẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định.

b) Khai báo hoặc xin xác nhận, giám định không trung thực về tình trạng sức khỏe của vợ (chồng), con để thực hiện không đúng quy định hoặc để trốn tránh không bị xử lý do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

2- Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ tư (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).

3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên hoặc vi phạm trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con ngoài quy định.

Trân trọng!

Ba Tri Kết Quả Sau 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 47 Của Bộ Chính Trị “Về Tiếp Tục Đẩy Mạnh Thực Hiện Chính Sách Dân Số Và Kế Hoạch Hóa Gia Đình”

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW, ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình” Ba Tri đã đạt nhiều thành quả đáng trân trọng.

Các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, cán bộ đảng viên và nhất là cán bộ ngành Dân số- Kế hoạch hóa gia đình, ytế đã nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của mình, xem công tác này là một nhiệm vụ quan trọng. Từ đó, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ phụ trách.

Nghị quyết 47-NQ/TW đã có tác dụng sâu sắc đến hầu hết trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và các lực lượng xã hội, xem công tác Dân số- Kế hoạch hóa gia đình là một nhiệm vụ trọng tâm trong mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, là một nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động của các cấp uỷ đảng và chính quyền, từ đó vận động gia đình, quần chúng nhân dân và huy động toàn xã hội tham gia thực hiện, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách Dân số- Kế hoạch hóa gia đình với những hình thức như phê bình, khiển trách, hạ bậc công tác, không đề bạt, không thăng quân hàm….

Các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội cũng đã làm tốt công tác  tuyên truyền, vận động, giáo dục các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Hàng năm,  huyện tổ chức hơn 10.000 ngàn lượt tuyên truyền tại hộ gia đình, hơn 4.000 cuộc tuyên truyền lồng ghép và có khoảng 35.000 lượt người được truyền thông về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Bên cạnh đó, còn tổ chức tư vấn giúp cho các cặp vợ chồng lựa chọn những biện pháp tránh thai phù hợp và thực hiện quy mô gia đình có từ 1 đến 2 con. Số người thực hiện các biện pháp tránh thai ngày càng tăng và đã trở thành phong trào rộng khắp trong nhân dân, từng bước đẩy lùi những tư tưởng lạc hậu, kể cả ở những vùng sâu, vùng xa.

Ba Tri thực hiện tốt công tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình từ tuyến cơ sở. 

Cùng với sự đầu tư của Trung ương, tỉnh, ngân sách huyện Ba Tri cũng đã dành một phần kinh phí đáng kể và tăng dần hàng năm cho công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình, tương đối đáp ứng được nhu cầu hoạt động trong điều kiện hiện nay. Hiện tại Trung tâm Ytế huyện có khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản- kế hoạch hóa gia đình; 100% trạm ytế, xã, thị trấn đều có y sĩ sản nhi và nữ hộ sinh, khám và điều trị các bệnh phụ khoa, đảm bảo chất lượng dịch vụ, tạo được niềm tin cho các đối tượng thực hiện kế hoạch hóa gia đình. 

Việc nâng cao chất lượng dân số được quan tâm, thường xuyên tổ chức phát động và duy trì phong trào rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khoẻ, giữ gìn vệ sinh và cải thiện môi trường sống tại cộng đồng, toàn huyện hiện có 37% số hộ đạt tiêu chuẩn “Gia đình thể thao”. Công tác giáo dục thể chất trong học đường được nâng cao chất lượng, 100% số trường đảm bảo giờ thể dục nội khóa; hàng năm tổ chức nhiều giải thể thao, hội thao thu hút đông đảo lượt người tham gia thi đấu, tạo sinh khí vui tươi, lành mạnh trong nhân dân. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng được kéo giảm; tiêm chủng mở rộng đạt trên 96%, vitamin A đạt trên 100% kế hoạch.

Trong thời gian qua, huyện Ba Tri đã thực hiện nhiều mô hình, đề án về nâng cao chất lượng dân số đã được triển khai trên địa bàn huyện như: mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; mô hình tư vấn các cặp nam, nữ chuẩn bị đăng ký kết hôn; mô hình sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh; mô hình đi biển dài ngày, mô hình làm mẹ an toàn…; đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển. Qua triển khai các mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực góp phần vào việc phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, công tác Dân số- Kế hoạch hóa gia đình cũng còn gặp một số khó khăn tồn tại, đó là một số cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể chưa nhận thức đầy đủ, toàn diện, nên thiếu quyết tâm trong công tác lãnh, chỉ đạo hoặc có quan tâm, nhưng thiếu sáng tạo trong việc đề ra các giải pháp của quá trình thực hiện; vẫn còn một số cán bộ, đảng viên vi phạm Pháp lệnh dân số;  công tác kế hoạch hóa gia đình hiện chủ yếu tập trung trong cán bộ, công chức, còn buông lỏng ngoài nhân dân; người dân vùng sâu, vùng xa chưa được hưởng hết các quyền lợi về sinh sản, chăm sóc sức khỏe, cũng như tiếp cận các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; việc thực hiện các chế độ cho cán bộ dân số và cộng tác viên ở cơ sở chưa phù hợp.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 47, trong thời gian tới huyện Ba Tri sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp, đó là : Từng lúc xây dựng, bổ sung kế hoạch, đề án phát triển dân số phù hợp với điều kiện kinh tế, đất đai của huyện; các chi Đảng bộ xem công tác Dân số- Kế hoạch hóa gia đình là chiến lượt phát triển lâu dài cần đưa vào nghị quyết của từng đơn vị, địa phương để thực hiện gắn với phong trào ” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng dân số.

Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về chiến lược dân số, đảm bảo 100% đảng viên, công nhân viên chức thực hiện tốt chính sách dân số để làm gương cho quần chúng nhân dân; xử lý nghiêm các trường hợp đảng viên, công nhân viên chức vi phạm chính sách này.

Tiếp tục triển khai và thực hiện Đề án ” Duy trì và ổn định mức sinh thấp hợp lý của tỉnh” giai đoạn 2015-2020; đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng gia đình sức khỏe, tiến tới hình thành nhiều ấp sức khỏe, gia đình văn hóa, gia đình thể thao, thành lập nhiều câu lạc bộ, nhóm sở thích.

Quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số đảm bảo năng lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách và  đầu tư nguồn lực nhằm thực hiện tốt các chiến lược dân số ở cơ sở.

Tăng cường công tác phối hợp giữa Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình với ngành Ytế để đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản; thực hiện mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hồn nhân, quan tâm các hoạt động chăm sóc phục hồi sức khỏe trẻ em và người tàn tật nhằm từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

         Trà Dũng