Văn Bản Xác Nhận Bảng Lương / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Giấy Xác Nhận Bảng Lương

--- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Xác Nhận Bảng Lương
 • Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất
 • Quy Định Về Yêu Cầu Và Thời Hạn Bảo Hành Công Trình Xây Dựng
 • Biên Bản Nghiệm Thu Hoàn Thành Bảo Hành Công Trình Xây Dựng
 • Quy Định Về Bảo Hành Công Trình, Thời Hạn Và Mức Tiền Bảo Hành
 • Giấy Xác Nhận Bảng Lương, Giấy Xác Nhận Lương Bằng Tiếng Anh, Giấy Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Giấy Đăng Ký Chứng Nhận Dán Nhãn Năng Lượng, Mẫu Bảng Lương Cá Nhân, Mẫu Bảng Xác Nhận Lương, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương, Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng, Mẫu Xác Nhận Lương Bằng Tiếng Anh, Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 6 Tháng Gần Nhất, Giấy Xác Nhận Mức Lương, Giấy Xác Nhận Lương, Mẫu Giấy Xác Nhận Lương, Quy Định Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương Và Chế Độ Phụ Cấp Lương Trong Các Công Ty Nhà Nước, Giấy Xác Nhận Lương 2014, Giấy Xác Nhận Công Tác Và Mức Lương, Mẫu Giấy Đăng Ký Nhận Lương Hưu, Giấy Chứng Nhận Lương Y, Giấy ủy Quyền Nhận Lương, Giấy Xác Nhận 3 Tháng Lương, Giấy ủy Quyền Nhận Lương Hưu, Giấy Xác Nhận Lương Theo Mẫu Acb, Giấy Xác Nhận Lương Mẫu Số 12 Tncn, Giấy Xác Nhận Chất Lượng Sản Phẩm, Mẫu Giấy Xác Nhận Lương 6 Tháng Gần Nhất, Giấy Chứng Nhận Chất Lượng Thép Tấm, Mẫu Giấy ủy Quyền Nhận Tiền Lương Hưu Xin Cấp Đất Xây Dựng, Giấy Hứng Nhận Chất Lượng Thép Hình V, Giấy Xác Nhận Mất Bằng Lái Xe Của Xã, Giấy Xác Nhận Bằng Lái Xe, Giấy Xác Nhận Mất Bằng Lái Xe, Giấy Chứng Nhận Chất Lượng Sản Phẩm Gạch Không Nung, Mẫu Giấy Biên Nhận Giữ Bằng Gốc, Mẫu Giấy Biên Nhận Bằng Gốc, Mẫu Giấy Biên Nhận Bằng Cấp, Giấy Xác Nhận Bằng Tiếng Anh, Mẫu Giấy Chứng Nhận Kết Hôn Bằng Tiếng Anh, Mẫu Giấy Chứng Nhận Bằng Tiếng Anh, Mẫu Giấy ủy Quyền Nhận Bằng Tốt Nghiệp, Giấy ủy Quyền Nhận Bằng Tốt Nghiệp, Mau Giay Xac Nhan Cong Tac Bang Tieng Anh, Giấy ủy Quyền Nhận Bằng Tốt Nghiệp Cấp 3, Giấy Xác Nhận Công Nợ Bằng Tiếng Anh, Mẫu Giấy Biên Nhận Bằng Tiếng Anh, Mẫu Giấy Biên Nhận Tiền Bằng Tiếng Anh, Giấy ủy Quyền Nhận Bằng Tốt Nghiệp Thpt, Giấy Đề Nghị Nhận Cổ Tức Bằng Chuyển Khoản, Quy ước Mã Số Của Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương, Tài Liệu Cân Băng Định Lượng Băng Tiếng Việt, Phân Tích Lượng Giá Trị Hàng Hóa Và Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Lượng Giá T, Mẫu Bảng Sao Kê 6 Tháng Bảng Lương, Giấy Đề Nghị Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Vận Tải Bằng Xe ô Tô, Sao Kê Bảng Lương, Thủ Tục In Sao Kê Bảng Lương, Bảng Giá Sân 88 Lê Văn Lương, Mẫu Bảng Sao Kê Lương, 5 Bảng Lương, Quy Chế Lương Bảng Phụ Cấp, Bảng Sao Kê Lương, 6. Quy Chế Lương Bảng Phụ Cấp, Mẫu Bảng Lương, Thủ Tục Vay Bằng Sổ Lương, Bảng Lương Có Kpi, Bảng Lương, Mẫu Bảng Lương 3p, Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Trong Lực Lượng Công An Nhân Dân Theo Thông Tư Số 30, Phân Tích Lượng Giá Trị Hàng Hóa Và Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Lượng Giá Trị Hàng Hóa, Hãy Phân Tích Lượng Giá Trị Của Hàng Hóa Và Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Lượng Giá Trị Của Hàng Hóa, Mẫu Bảng Lương Năm 2014, Thang Bảng Hệ Số Lương, Vai Trò Của Thang Bảng Lương, Mẫu Bảng Lương 6 Tháng, Mẫu Bảng Lương 3p Excel, Bang Luong Trich Luc, Bài 22 ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Khối Lượng, Mẫu Bảng Lương 2022, Mẫu Bảng Sao Kê Lương 6 Tháng, Mẫu Bảng Lương Excel, Mẫu Bảng Lương Mới Nhất, Mẫu Bảng Sao Kê Lương 3 Tháng, Bảng Giá Trị Lượng Giác, Trích Lục Bảng Lương, Mẫu Bảng Lương Tiếng Anh, Mẫu Bảng Lương Thời Vụ, Mẫu Bảng Lương Tháng 13, Mẫu Bảng Lương Năm 2022, Mẫu Bảng Lương Năm 2013, Bài 3 Bảng Lượng Giác, Bài 3 Bảng Lượng Giác Lớp 9, Dự Thảo Bảng Lương Mới, Quy Định 7 Bảng Lương, Mẫu Trích Lục Bảng Lương, Cân Băng Tải Định Lượng, Cân Băng Định Lượng, 5 Bảng Lương Mới 2022, Mẫu Bảng Lương 02-lĐtl,

  Giấy Xác Nhận Bảng Lương, Giấy Xác Nhận Lương Bằng Tiếng Anh, Giấy Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Giấy Đăng Ký Chứng Nhận Dán Nhãn Năng Lượng, Mẫu Bảng Lương Cá Nhân, Mẫu Bảng Xác Nhận Lương, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương, Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng, Mẫu Xác Nhận Lương Bằng Tiếng Anh, Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 6 Tháng Gần Nhất, Giấy Xác Nhận Mức Lương, Giấy Xác Nhận Lương, Mẫu Giấy Xác Nhận Lương, Quy Định Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương Và Chế Độ Phụ Cấp Lương Trong Các Công Ty Nhà Nước, Giấy Xác Nhận Lương 2014, Giấy Xác Nhận Công Tác Và Mức Lương, Mẫu Giấy Đăng Ký Nhận Lương Hưu, Giấy Chứng Nhận Lương Y, Giấy ủy Quyền Nhận Lương, Giấy Xác Nhận 3 Tháng Lương, Giấy ủy Quyền Nhận Lương Hưu, Giấy Xác Nhận Lương Theo Mẫu Acb, Giấy Xác Nhận Lương Mẫu Số 12 Tncn, Giấy Xác Nhận Chất Lượng Sản Phẩm, Mẫu Giấy Xác Nhận Lương 6 Tháng Gần Nhất, Giấy Chứng Nhận Chất Lượng Thép Tấm, Mẫu Giấy ủy Quyền Nhận Tiền Lương Hưu Xin Cấp Đất Xây Dựng, Giấy Hứng Nhận Chất Lượng Thép Hình V, Giấy Xác Nhận Mất Bằng Lái Xe Của Xã, Giấy Xác Nhận Bằng Lái Xe, Giấy Xác Nhận Mất Bằng Lái Xe, Giấy Chứng Nhận Chất Lượng Sản Phẩm Gạch Không Nung, Mẫu Giấy Biên Nhận Giữ Bằng Gốc, Mẫu Giấy Biên Nhận Bằng Gốc, Mẫu Giấy Biên Nhận Bằng Cấp, Giấy Xác Nhận Bằng Tiếng Anh, Mẫu Giấy Chứng Nhận Kết Hôn Bằng Tiếng Anh, Mẫu Giấy Chứng Nhận Bằng Tiếng Anh, Mẫu Giấy ủy Quyền Nhận Bằng Tốt Nghiệp, Giấy ủy Quyền Nhận Bằng Tốt Nghiệp, Mau Giay Xac Nhan Cong Tac Bang Tieng Anh, Giấy ủy Quyền Nhận Bằng Tốt Nghiệp Cấp 3, Giấy Xác Nhận Công Nợ Bằng Tiếng Anh, Mẫu Giấy Biên Nhận Bằng Tiếng Anh, Mẫu Giấy Biên Nhận Tiền Bằng Tiếng Anh, Giấy ủy Quyền Nhận Bằng Tốt Nghiệp Thpt,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Giấy Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất 2022
 • Mẫu Sao Kê Bảng Lương 3 Tháng & Bảng Lương Gần Nhất
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Lương
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Lương, Xác Nhận Thang Bảng Lương 2022
 • Văn Bản Xác Nhận Thang Bảng Lương Cho Doanh Nghiệp Trong Khu Công Nghệp Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Kạn
 • Mẫu Xác Nhận Bảng Lương

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất
 • Quy Định Về Yêu Cầu Và Thời Hạn Bảo Hành Công Trình Xây Dựng
 • Biên Bản Nghiệm Thu Hoàn Thành Bảo Hành Công Trình Xây Dựng
 • Quy Định Về Bảo Hành Công Trình, Thời Hạn Và Mức Tiền Bảo Hành
 • Biên Bản Xác Nhận Hết Thời Gian Bảo Hành
 • Mẫu Bảng Lương Cá Nhân, Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương, Mẫu Bảng Xác Nhận Lương, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng, Giấy Xác Nhận Bảng Lương, Mẫu Xác Nhận Lương Bằng Tiếng Anh, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 6 Tháng Gần Nhất, Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Giấy Xác Nhận Lương Bằng Tiếng Anh, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Quy Định Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương Và Chế Độ Phụ Cấp Lương Trong Các Công Ty Nhà Nước, Giấy Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Quy ước Mã Số Của Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương, Tài Liệu Cân Băng Định Lượng Băng Tiếng Việt, Phân Tích Lượng Giá Trị Hàng Hóa Và Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Lượng Giá T, Mẫu Bảng Sao Kê 6 Tháng Bảng Lương, Mẫu Bảng Lương 3p, Sao Kê Bảng Lương, Bảng Lương, Mẫu Bảng Lương, Thủ Tục In Sao Kê Bảng Lương, 5 Bảng Lương, Bảng Giá Sân 88 Lê Văn Lương, Bảng Lương Có Kpi, Quy Chế Lương Bảng Phụ Cấp, Mẫu Bảng Sao Kê Lương, Bảng Sao Kê Lương, 6. Quy Chế Lương Bảng Phụ Cấp, Thủ Tục Vay Bằng Sổ Lương, Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Trong Lực Lượng Công An Nhân Dân Theo Thông Tư Số 30, Mẫu Giấy Đăng Ký Chứng Nhận Dán Nhãn Năng Lượng, Phân Tích Lượng Giá Trị Hàng Hóa Và Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Lượng Giá Trị Hàng Hóa, Hãy Phân Tích Lượng Giá Trị Của Hàng Hóa Và Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Lượng Giá Trị Của Hàng Hóa, 5 Bảng Lương Mới 2022, Trích Lục Bảng Lương, Bài 22 ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Khối Lượng, Mẫu Trích Lục Bảng Lương, Vai Trò Của Thang Bảng Lương, Mã Số Quy ước Của Thang Bảng Lương, Bang Luong Trich Luc, Bài 3 Bảng Lượng Giác, Bài 3 Bảng Lượng Giác Lớp 9, Mẫu Bảng Lương Thời Vụ, Bảng Giá Trị Lượng Giác, Mẫu Bảng Sao Kê Lương 6 Tháng, Cân Băng Tải Định Lượng, Mẫu Bảng Lương Mới Nhất, Mẫu Bảng Lương Năm 2013, Quy Định 7 Bảng Lương, Dự Thảo Bảng Lương Mới, Mẫu Bảng Lương Năm 2014, Mẫu Bảng Lương Năm 2022, Mẫu Bảng Lương Tháng 13, Mẫu Bảng Lương 3p Excel, Thang Bảng Hệ Số Lương, Mẫu Bảng Lương Tiếng Anh, Mẫu Bảng Lương Excel, Cân Băng Định Lượng, Mẫu Bảng Lương 2014, Mẫu Bảng Lương 02-lĐtl, Mẫu Bảng Lương 2013, Mẫu Bảng Sao Kê Lương 3 Tháng, Mẫu Bảng Lương 2022, Mẫu Bảng Lương 2022, Mẫu Bảng Lương 6 Tháng, Bài 3 Bảng Lượng Giác Violet, Mẫu Phiếu Lương Bằng Tiếng Anh, Mẫu Bảng Lương Vay Ngân Hàng, Mẫu Bảng Kiểm Điểm Lên Lương, Toán 9 Bảng Lượng Giác, Toán 5 ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Khối Lượng, Bảng Đăng Ký Quỹ Tiền Lương, Mẫu Bảng Tính Lương 2014, Mẫu Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Bảng Đánh Giá Rủi Ro Chất Lượng, Bảng Lương Số 5 Nghị Định 204, Tỷ Lệ Tham Gia Lực Lượng Lao Động Bằng, Bảng Lương Bệnh Viện 108, ảnh Hưởng Của Mạ Băng Tôm Đến Chất Lượng Tôm, Dự Thảo Bảng Lương Cơ Yếu Năm 2022, Dự Thảo 5 Bảng Lương Năm 2022, Chi Tiết Bảng Lương Năm 2022, Bảng Lương Số 4 Nghị Định 204, Mẫu Bảng Lương Quyết Định 48, Mẫu Bảng Lương Theo Thông Tư 133, Thủ Tục Đăng Ký Thang Bảng Lương, Thang Bảng Lương 2022, Dự Thảo Bảng Lương Giáo Viên, Tiểu Luận Vai Trò Của Thang Bảng Lương, Dự Thảo Bảng Lương Theo Vị Trí Việc Làm, Bảng Diễn Giải Khối Lượng, Mẫu Hồ Sơ Đăng Ký Thang Bảng Lương 2022, Bang Ma Ngach Luong Thong Dung, Mẫu Bảng Lương Theo Quyết Định 19, Mẫu Bảng Quyết Toán Khối Lượng A B, Mẫu Bảng Diễn Giải Khối Lượng, Bảng Công Thức Lượng Giác, Biểu Mẫu Đăng Ký Thang Bảng Lương,

  Mẫu Bảng Lương Cá Nhân, Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương, Mẫu Bảng Xác Nhận Lương, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng, Giấy Xác Nhận Bảng Lương, Mẫu Xác Nhận Lương Bằng Tiếng Anh, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 6 Tháng Gần Nhất, Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Giấy Xác Nhận Lương Bằng Tiếng Anh, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Quy Định Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương Và Chế Độ Phụ Cấp Lương Trong Các Công Ty Nhà Nước, Giấy Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Quy ước Mã Số Của Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương, Tài Liệu Cân Băng Định Lượng Băng Tiếng Việt, Phân Tích Lượng Giá Trị Hàng Hóa Và Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Lượng Giá T, Mẫu Bảng Sao Kê 6 Tháng Bảng Lương, Mẫu Bảng Lương 3p, Sao Kê Bảng Lương, Bảng Lương, Mẫu Bảng Lương, Thủ Tục In Sao Kê Bảng Lương, 5 Bảng Lương, Bảng Giá Sân 88 Lê Văn Lương, Bảng Lương Có Kpi, Quy Chế Lương Bảng Phụ Cấp, Mẫu Bảng Sao Kê Lương, Bảng Sao Kê Lương, 6. Quy Chế Lương Bảng Phụ Cấp, Thủ Tục Vay Bằng Sổ Lương, Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Trong Lực Lượng Công An Nhân Dân Theo Thông Tư Số 30, Mẫu Giấy Đăng Ký Chứng Nhận Dán Nhãn Năng Lượng, Phân Tích Lượng Giá Trị Hàng Hóa Và Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Lượng Giá Trị Hàng Hóa, Hãy Phân Tích Lượng Giá Trị Của Hàng Hóa Và Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Lượng Giá Trị Của Hàng Hóa, 5 Bảng Lương Mới 2022, Trích Lục Bảng Lương, Bài 22 ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Khối Lượng, Mẫu Trích Lục Bảng Lương, Vai Trò Của Thang Bảng Lương, Mã Số Quy ước Của Thang Bảng Lương, Bang Luong Trich Luc, Bài 3 Bảng Lượng Giác, Bài 3 Bảng Lượng Giác Lớp 9, Mẫu Bảng Lương Thời Vụ, Bảng Giá Trị Lượng Giác, Mẫu Bảng Sao Kê Lương 6 Tháng, Cân Băng Tải Định Lượng, Mẫu Bảng Lương Mới Nhất, Mẫu Bảng Lương Năm 2013,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giấy Xác Nhận Bảng Lương
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất 2022
 • Mẫu Sao Kê Bảng Lương 3 Tháng & Bảng Lương Gần Nhất
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Lương
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Lương, Xác Nhận Thang Bảng Lương 2022
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Lương, Xác Nhận Thang Bảng Lương 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Giấy Xác Nhận Lương
 • Mẫu Sao Kê Bảng Lương 3 Tháng & Bảng Lương Gần Nhất
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất 2022
 • Giấy Xác Nhận Bảng Lương
 • Mẫu Xác Nhận Bảng Lương
 • Mẫu giấy xác nhận lương? Mẫu xác nhận bảng lương? Lưu ý khi viết giấy xác nhận lương, bảng xác nhận lương? Thủ tục đăng ký thang bảng lương? Thủ tục khai báo nhân sự, thang bảng lương như thế nào?

  Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu giấy xác nhận lương, mẫu xác nhận thang bảng lương. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!

  Trong cuộc sống, nhiều trường hợp người lao động cần có giấy tờ xác nhận lương hay còn gọi là bảng xác nhận lương (Ví dụ: Xác nhận lương để định cư ở nước ngoài, để vay vốn ngân hàng, chứng minh đủ điều kiện , chứng minh khả năng nhận nuôi con nuôi, xác nhận thu nhập khi tranh chấp quyền nuôi con,….). Giấy xác nhận lương, bảng xác nhận lương do người sử dụng lao động cấp cho người lao động khi người lao động có yêu cầu xác nhận lương.

  – Mẫu giấy xác nhận lương: Là loại biểu mẫu xác nhận lương đơn giản, với các thông tin đơn giản. Biểu mẫu này chỉ xác nhận vị trí làm việc, loại hợp đồng, thời gian của hợp đồng lao động, mức lương được hưởng của người lao động. Thường thì các trường hợp vay ngân hàng chỉ cần xin xác nhận bằng loại biểu mẫu này.

  – Mẫu bảng xác nhận lương: Là loại biểu mẫu xác nhận lương chi tiết. Bao gồm xác nhận cả lương cơ bản, lương tăng ca, thưởng, phụ trợ cấp, bảo hiểm xã hội (nếu có) của người lao động.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Hiện đang làm việc tại:……

  Điện thoại:…..

  Bộ phận:…. Chức vụ:…..

  Hợp đồng lao động : Thời vụ Thời hạn 1 năm . Thời hạn 2 năm

  Thời hạn 3 năm Không xác định thời hạn . Khác……

  Thời hạn hiệu lực: Từ …/…./…….

  Ngày vào làm việc: …./…./……

  Thu nhập khác: ……………………… VNĐ/ tháng

  Diễn giải nguồn thu nhập khác: Hưởng theo doanh thu của doanh nghiệp và thưởng.

  Xác nhận các thông tin về chức (Ký và ghi rõ họ tên)

  Hiện đang làm việc tại:…….

  Địa chỉ công ty:…….

  Điện thoại:…….

  Bộ phận:…….. Chức vụ:……

  o Thời hạn 3 năm o Không xác định thời hạn o Khác……

  Thời hạn hiệu lực: Từ …/…./…….

  Đơn vị tính: VNĐ

  Lương cơ bản…… Lương hiệu quả…… Lương làm thêm giờ……

  Phụ cấp ăn ca………. Công tác phí…….

  Tạm ứng lương kỳ I …….

  BHXH (7%) ……. BHYT (1.5%) …….. BHTN (1%)………

  Truy thu ……… Thuế TNCN…….

  Ghi chú Lương trách nhiệm trừ phạt HC: ………

  Xác nhận của công ty Người làm đơn

  Xác nhận các thông tin về chức vụ, (Ký và ghi rõ họ tên)

  thời gian làm việc và mức lương

  nêu trên là chính xác

  3. Lưu ý khi viết giấy xác nhận lương, bảng xác nhận lương

  – Ghi rõ thời gian xác nhận lương từ khi nào đến khi nào?

  – Ghi rõ các khoản lương thực nhận, lương cơ bản, phụ cấp, thưởng nếu có.

  – Ghi rõ cần xác nhận lương nhằm mục đích gì: vay ngân hàng, xác nhận khả năng tài chính, chứng minh tài chính…

  – Tốt nhất nên liên hệ với đơn vị yêu cầu xác nhận để làm rõ các thông tin cần xác nhận để sử dụng biểu mẫu chính xác, đỡ mất thời gian.

  Theo quy định tại “Bộ luật lao động 2022” và Nghị định 49/2013/NĐ-CP thì việc quy định đăng ký thang bảng lương là thủ tục bắt buộc và được quy định cụ thể như sau:

  – Tờ trình đăng ký thang lương, bảng lương

  – Quyết định của Giám đốc doanh nghiệp về việc ban hành thang lương, bảng lương

  – Biên bản cuộc họp Ban chấp hành công đoàn về việc thống nhất thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng (nếu doanh nghiệp nào chưa có tổ chức công đoàn thì có biên bản của đại diện người lao động về việc thống nhất thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng)

  – Thang lương, bảng lương của Doanh nghiệp.

  Bước 1: Đại diện của Tổ chức đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định (kèm theo giấy giới thiệu của tổ chức và giấy chứng minh thư nhân dân của cá nhân)

  “1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. 2. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. 3. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải báo cáo số lao động cho thuê lại với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. 4. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp tình hình sử dụng và thay đổi về lao động trong các doanh nghiệp tại địa phương, báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 5. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp tình hình sử dụng và thay đổi về lao động trong các doanh nghiệp tại địa phương, báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”

  Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

  – Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

  2. Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.”

  – Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho đại diện của tổ chức hoàn thiện bổ sung.

  “1. Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ. 2. Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp nhất, số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.

  Sở lao động thương binh xã hội

  a) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; b) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

  Thời hạn trong 15 ngày kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ

  5. Thủ tục khai báo nhân sự, thang bảng lương như thế nào?

  Luật sư cho mình hỏi, công ty mình là công ty cổ phần đã ngưng hoạt động được một năm và hiện tại đang hoạt động trở lại. Hiện tại công ty sẽ xây dựng lại toàn bộ chính sách chế độ, thang bảng lương và nhân sự mới. Mình muốn hỏi là các thủ tục khai báo nhân sự, thang bảng lương để gửi cho bộ LĐTBXH gồm những gì và làm thế nào để đóng bảo hiểm cho nhân viên ??

  “1. Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu bao gồm: a) Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động kèm theo danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội; b) Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động. 2. Hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp hỏng hoặc mất bao gồm: a) Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội của người lao động; b) Sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp bị hỏng. 3. Chính phủ quy định thủ tục, hồ sơ tham gia, cấp sổ bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này.”

  Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 03/2014/NĐ-CP về báo cáo sử dụng lao động:

  Có thể thấy, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động thì công ty bạn phải khai trình việc sử dụng lao động đối với Phòng lao động thương binh xã hội hoặc Sở lao động thương binh xã hội tùy thuộc vào nơi đóng trụ sở chính của công ty. Việc khai trình sử dụng lao động sẽ được khai báo theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH. Ngoài ra, theo quy định tại Điều 93 “Bộ luật lao động 2022” về việc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động:

  1. Trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động do Chính phủ quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

  Về việc xây dựng thang lương bảng lương thì công ty bạn sẽ có quyền tự xây dựng mà không phải tiến hành đăng ký với bất kì cơ quan nào, tuy nhiên việc xấy dựng thang lương bảng lương công ty phải căn cứ vào những nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương để có thể thực hiện được việc này, căn cứ quy định tại Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP về nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương:

  3. Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh, trong đó:

  Luật sư tư vấn thủ tục khai báo nhân sự, thang bảng lương: 1900.6568

  Về việc đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên, thì công ty bạn là bên sử dụng lao động nên công ty bạn phải có nghĩa vụ xin cấp sổ bảo hiểm xã hội cho nhân viên để tiến hành nộp tiền bảo hiểm xã hội trong thời gian làm việc. Theo đó công ty bạn sẽ phải chuẩn bị một bộ hồ sơ sau đó nộp tại cơ quan bảo hiểm xã hôi nơi công ty có trụ sở chính thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ xem xét và giải quyết việc cấp sổ bảo hiểm cho người lao động, cụ thể hồ sơ sẽ được quy định tại Điều 97 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về hồ sơ đăng ký và tham gia cấp sổ bảo hiểm xã hội:

  Bài viết được thực hiện bởi Công ty Luật Dương Gia

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Xác Nhận Thang Bảng Lương Cho Doanh Nghiệp Trong Khu Công Nghệp Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Kạn
 • Tư Vấn Hồ Sơ Tai Nạn Giao Thông Được Coi Là Tai Nạn Lao Động
 • Bị Tai Nạn Trên Đường Đi Làm Thì Có Cần Biên Bản Điều Tra Tai Nạn Giao Thông Không?
 • Bị Tai Nạn Giao Thông Mà Chỉ Có Người Làm Chứng Thì Có Được Công An Xác Nhận?
 • Bị Tai Nạn Trên Đường Từ Nhà Đến Chỗ Làm Thì Cần Giấy Tờ Gì Để Giải Quyết Tnlđ?
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Bảng Lương Mới Nhất Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Vi Bằng Ghi Nhận Chứng Cứ Ghi Âm, Ghi Hình Và Dữ Liệu Điện Tử
 • Mẫu Biên Bản Xác Nhận Công Nợ 2022
 • Mẫu Biên Bản Xác Nhận Công Nợ Theo Văn Bản Quy Định Pháp Luật
 • Giải Thể Văn Phòng Đại Diện
 • Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Công Ty
 • Giấy xác nhận lương là gì?

  Giấy xác nhận mức thu nhập (xác nhận lương) là một dạng tài liệu dùng để CMTC xác định mức thu nhập thực tế của bạn được nhận hàng tháng tại doanh nghiệp đang công tác.

  Với mục đích CMTC trên thì đây là một loại giấy tờ khá quan trọng xác nhận bạn có đủ điều kiện vay tín chấp theo lương hay không, hoặc cũng có thể là vay trả góp mua nhà, xe cộ…hoặc loại giấy tờ chứng minh tài chính này cũng được sử dụng khi ly hôn muốn giành quyền nuôi con, làm thủ tục định cư ở nước ngoài, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, du học, xin visa du lịch…

  Đặc điểm của giấy xác nhận lương

  Các đặc điểm của loại giấy tờ xác nhận lương như sau:

  • Về tính bảo mật: Bảng lương lại các doanh nghiệp thường là bí mật vì vậy nếu muốn xin giấy tờ này thì bạn phải đảm bảo được mục đích sử dụng hợp lý.
  • Về nội dung: Tại bảng lương có đầy đủ thông tin về lương, thưởng, phụ cấp hàng tháng cho nhân viên. Đặc biệt trong giấy tờ này có thể xác nhận được mức lương hàng tháng của bạn trong một khoảng thời gian gần nhất tùy theo mục đích sử dụng của bạn.

  Mẫu giấy xác nhận lương mới nhất

  Biểu mẫu 1

   

  PHIẾU LƯƠNG NHÂN VIÊN THÁNG …. NĂM ….

  Họ tên

  ………………………….

  Phòng ban

  ………………………….

  Số ngày công

  ………………………….

  Ngày nghỉ bù

  ………………………….

  Ngày nghỉ không tính phép

  ………………………….

  Ngày nghỉ hưởng lương

  ………………………….

  Ngày nghỉ tính phép

  ………………………….

  Mức lương

  ………………………….

  Tổng tiền lương

   Lương cơ bản

  ………………………….

   Lương hiệu quả

  ………………………….

   Lương làm thêm giờ

  ………………………….

   Các khoản cộng lương

  ………………………….

   Các khoản trừ lương

  ………………………….

   Phụ cấp điện thoại

  ………………………….

   Phụ cấp ăn ca

  ………………………….

   Công tác phí

  ………………………….

   Tổng thu nhập

  ………………………….

  Tạm ứng lương kỳ I

  ………………………….

  Các khoản phải khấu trừ vào lương

   BHXH (7%)

  ………………………….

   BHYT (1.5%)

  ………………………….

   BHTN (1%)

  ………………………….

   Truy thu

  ………………………….

   Thuế TNCN

  ………………………….

   Tổng

  ………………………….

  Thực lĩnh

  ………………………….

  Ghi chú

  Lương trách nhiệm trừ phạt HC: ………………………………….

   

   

   

   

   

   

  ………….., ngày……tháng…..năm……..

  Xác nhận của công tyXác nhận các thông tin về chức vụ, thời gian làm việc và mức lương nêu trên là chính xác

  Người làm đơn

   

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Biểu mẫu 2

   

  ………….., ngày……tháng…..năm……..

  Xác nhận của công ty

  Xác nhận các thông tin về chức vụ,thời gian làm việc và mức lương nêu trên là chính xác

  Người làm đơnKý và ghi rõ họ tên

  Để giấy xác nhận lương có hiệu quả bạn cần lưu ý các vấn đề sau:

  • Trong mẫu xác nhận lương cần ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về thời gian

  TÌM HIỂU THÊM:

  4

  /

  5

  (

  4

  bình chọn

  )

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Hạn Để Xin Văn Bản Xác Nhận Bị Tai Nạn Lao Động?
 • Hướng Dẫn Về Văn Bản Xác Nhận Bị Tai Nạn Của Cơ Quan Công An Xã, Phường, Thị Trấn Nơi Xảy Ra Tai Nạn
 • Lời Khai Của Đương Sự, Người Làm Chứng Trong Vụ Án Hành Chính
 • Xoá Bỏ Formatting Trong Word
 • Cách Xóa 1 Trang Trong Word
 • Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Định Về Yêu Cầu Và Thời Hạn Bảo Hành Công Trình Xây Dựng
 • Biên Bản Nghiệm Thu Hoàn Thành Bảo Hành Công Trình Xây Dựng
 • Quy Định Về Bảo Hành Công Trình, Thời Hạn Và Mức Tiền Bảo Hành
 • Biên Bản Xác Nhận Hết Thời Gian Bảo Hành
 • Luật Chưa “kín Kẽ” Với Bằng Chứng Ghi Âm
 • Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 6 Tháng Gần Nhất, Giấy Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Biểu Mẫu Đăng Ký Thang Bảng Lương Mới Nhất, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Xác Nhận Lương 6 Tháng Gần Nhất, Mẫu Xác Nhận Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Xác Nhận Mức Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Giấy Xác Nhận Lương 6 Tháng Gần Nhất, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng, Quy Định Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương Và Chế Độ Phụ Cấp Lương Trong Các Công Ty Nhà Nước, Quy ước Mã Số Của Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương, Mã Số Quy ước Của Thang Bảng Lương, Mẫu Bảng Sao Kê Lương 6 Tháng, Vai Trò Của Thang Bảng Lương, Mẫu Bảng Sao Kê Lương 3 Tháng, Mẫu Bảng Lương Tháng 13, Mẫu Bảng Lương 6 Tháng, Thang Bảng Hệ Số Lương, Thủ Tục Đăng Ký Thang Bảng Lương, Thang Bảng Lương 2022, Mẫu Bảng Lương Mới Nhất, Mẫu Bảng Sao Kê 6 Tháng Bảng Lương, Mẫu Biểu Đăng Ký Thang Bảng Lương Lần Đầu, Hệ Thống Thang Bảng Lương Năm 2022, Xây Dựng Thang Bảng Lương Công Ty, Mẫu Hồ Sơ Đăng Ký Thang Bảng Lương 2022, Biểu Mẫu Đăng Ký Thang Bảng Lương, Xây Dựng Thang Bảng Lương Công Ty May 10, Tiểu Luận Vai Trò Của Thang Bảng Lương, Văn Bản Hướng Dẫn Xây Dựng Thang Bảng Lương, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương, Thang Bảng Lương Công Ty Sản Xuất Hạt Điều, Biểu Mẫu Đăng Ký Thang Bảng Lương 2013, Thông Tư Hướng Dẫn Đăng Ký Thang Bảng Lương, Bang Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Câp Bậc Hàm, Tiểu Luận Xây Dựng Thang Bảng Lương, Tiểu Luận Môn Xây Dựng Thang Bảng Lương, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Mẫu Bảng Thanh Toán Tiền Lương Mới Nhất, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Mẫu Xác Nhận Lương 3 Tháng, Đơn Xin Xác Nhận Lương 3 Tháng, Đơn Xin Xác Nhận Mức Lương 3 Tháng, Giấy Xác Nhận 3 Tháng Lương, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương, Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương, Mẫu Bảng Xác Nhận Lương, Mẫu Bảng Lương Cá Nhân, Mẫu Xác Nhận Lương Bằng Tiếng Anh, Giấy Xác Nhận Bảng Lương, Giấy Xác Nhận Lương Bằng Tiếng Anh, Bang Kiem Diem Ca Nhan Tieng Nhat, 112/qĐ Ttg Ngày 25 Tháng 1 Năm 2022 Công Nhận Bằng Khen Thủ Tướng Chính Phủ, 112/qĐ Ttg Ngày 25 Tháng 1 Năm 2022 Quyết Định Công Nhận Bằng Khen Thủ Tướng Chính Phủ, Bài Thuyết Trình Về Món ăn Nhật Bằng Tiếng Nhật, Tài Liệu Cân Băng Định Lượng Băng Tiếng Việt, Bảng Kiểm Điểm Bằng Tiếng Nhạt, Phân Tích Lượng Giá Trị Hàng Hóa Và Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Lượng Giá T, Bằng Tiếng Nhật Cao Nhất, Thang Lương, Sao Ke 3 Thang Luong, Mẫu Phiếu Lương Tháng, Năng Lương Thăng Cap Bac Ham, Xây Dựng Thang Lương, Tờ Trình Lương Tháng 13, Tăng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm, Nâng Lương Thăng Quân Hàm, Đơn Xin Nghỉ 1 Tháng Không Lương, Đơn Xin Nghỉ Không Lương 3 Tháng, Mẫu Đơn Xin Nghỉ 1 Tháng Không Lương, Ban Kiem Diem Thang Luong , Mẫu Thông Báo Thưởng Lương Tháng 13, Thông Báo Thưởng Lương Tháng 13, Bài Thảo Luận Tháng Thứ Nhất, 6 Truyện Cười Hay Nhất Tháng 12, 3 Bài Văn Khấn Rằm Tháng 7 Phổ Biến Nhất, Truyện Cười Hay Nhất Tháng 9, 5 Truyện Cười Hay Nhất Tháng 11, 1 Tấm Bìa Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài 1/2m , Chieu Rong La1/3 M Chia Tam Bia Do Bang 3 Phan Bang Nha, Bản Kiểm Điểm Nâng Lương, Thăng Hàm, Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm, Chương Trình Đào Tạo Chất Lượng Cao Đại Học Tôn Đức Thắng, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Bật Hàm, ản Tự Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm, Bản Tự Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm, Bản Tư Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Hàm, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Không Lương 1 Tháng, Bản Tự Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Hàm, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm, Bản Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm, Bản Kiểm Điểm Thăng Cấp, Nâng Lương,

  Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 6 Tháng Gần Nhất, Giấy Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Biểu Mẫu Đăng Ký Thang Bảng Lương Mới Nhất, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Xác Nhận Lương 6 Tháng Gần Nhất, Mẫu Xác Nhận Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Xác Nhận Mức Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Giấy Xác Nhận Lương 6 Tháng Gần Nhất, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng, Quy Định Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương Và Chế Độ Phụ Cấp Lương Trong Các Công Ty Nhà Nước, Quy ước Mã Số Của Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương, Mã Số Quy ước Của Thang Bảng Lương, Mẫu Bảng Sao Kê Lương 6 Tháng, Vai Trò Của Thang Bảng Lương, Mẫu Bảng Sao Kê Lương 3 Tháng, Mẫu Bảng Lương Tháng 13, Mẫu Bảng Lương 6 Tháng, Thang Bảng Hệ Số Lương, Thủ Tục Đăng Ký Thang Bảng Lương, Thang Bảng Lương 2022, Mẫu Bảng Lương Mới Nhất, Mẫu Bảng Sao Kê 6 Tháng Bảng Lương, Mẫu Biểu Đăng Ký Thang Bảng Lương Lần Đầu, Hệ Thống Thang Bảng Lương Năm 2022, Xây Dựng Thang Bảng Lương Công Ty, Mẫu Hồ Sơ Đăng Ký Thang Bảng Lương 2022, Biểu Mẫu Đăng Ký Thang Bảng Lương, Xây Dựng Thang Bảng Lương Công Ty May 10, Tiểu Luận Vai Trò Của Thang Bảng Lương, Văn Bản Hướng Dẫn Xây Dựng Thang Bảng Lương, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương, Thang Bảng Lương Công Ty Sản Xuất Hạt Điều, Biểu Mẫu Đăng Ký Thang Bảng Lương 2013, Thông Tư Hướng Dẫn Đăng Ký Thang Bảng Lương, Bang Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Câp Bậc Hàm, Tiểu Luận Xây Dựng Thang Bảng Lương, Tiểu Luận Môn Xây Dựng Thang Bảng Lương, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Mẫu Bảng Thanh Toán Tiền Lương Mới Nhất, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Mẫu Xác Nhận Lương 3 Tháng, Đơn Xin Xác Nhận Lương 3 Tháng,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Xác Nhận Bảng Lương
 • Giấy Xác Nhận Bảng Lương
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất 2022
 • Mẫu Sao Kê Bảng Lương 3 Tháng & Bảng Lương Gần Nhất
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Lương
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Giấy Xác Nhận Bảng Lương
 • Mẫu Xác Nhận Bảng Lương
 • Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất
 • Quy Định Về Yêu Cầu Và Thời Hạn Bảo Hành Công Trình Xây Dựng
 • Biên Bản Nghiệm Thu Hoàn Thành Bảo Hành Công Trình Xây Dựng
 • Xác nhận bảng lương 3 tháng gần nhất là một loại giấy tờ chứng minh thu nhập cá nhân. Đơn xác nhận lương dùng để bổ sung thủ tục hành chính, làm hồ sơ vay tiền theo bảng lương, kê khai chứng minh thu nhập cá nhân, xác nhận công việc,…

  1. Giấy xác nhận bảng lương là gì?

  Là loại giấy tờ dùng để kê khai thông tin thu nhập cá nhân. Trong mẫu giấy xác nhận đó có thể hiện đầy đủ thông tin cá nhân như: họ tên, số chứng minh nhân dân, công ty đang làm việc, thời gian công tác, thu nhập từng tháng…

  Mẫu xác nhận bảng lương 3 tháng gần nhất thường sử dụng để:

  • Đăng ký vay tín chấp ngân hàng dựa theo bảng lương. Đây là hình thức vay vốn ngân hàng không cần thế chấp tài sản đảm bảo.
  • Để làm thủ tục đăng ký xin cấp visa đi nước ngoài.
  • Ngoài ra còn sử dụng giấy xác nhận này cho nhiều mục đích khác cá nhân khác như: giải quyết tranh chấp cá nhân, khiếu nại, giành quyền nuôi con khi li hôn,…

  2. Mẫu xác nhận bảng lương đầy đủ

  Hiện tại trên internet và ngoài thị trường có rất nhiều mẫu xác nhận bảng lương khác nhau về hình thức, nội dung, thông tin trong giấy tờ đó. Tuy nhiên về cơ bản thì một mẫu xác nhận lương hoàn chỉnh cần phải có những tiêu chí sau:

  • Họ và tên người làm xác nhận
  • Số CMND (bao gồm ngày cấp, nơi cấp…)
  • Ngày tháng năm sinh của người đăng ký
  • Địa chỉ thường trú (địa chỉ hộ khẩu)
  • Địa chỉ tạm trú (địa chỉ đang sinh sống hiện tại – trường hợp địa chỉ đang sống là hộ khẩu thì không cần ghi)
  • Số điện thoại di động – số điện thoại riêng (nếu có)
  • Thông tin đầy đủ về công ty đang công tác gồm:
   • Phòng ban công tác – chức vụ của người làm giấy tờ tại công ty đó
   • Thời gian công tác tình đến thời điểm này
   • Hình thức trả lương (trả lương tiền mặt, chuyển khoản…)
   • Kê khai thông tin lương chi tiết ít nhất 3 tháng gần nhất
   • Chữ ký của giám đốc kèm mộc của công ty xác nhận

  3. Tổng hợp mẫu giấy xác nhận bảng lương mới nhất

  Công ty AZTAX giới thiệu cho bạn một số mẫu giấy xác nhận bảng lương 3 tháng gần nhất thông dụng hiện nay:

  Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết hay có vấn đề thắc mắc thì hãy liện hệ ngay với công ty AZTAX chúng tôi để được hỗ trợ sớm nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Sao Kê Bảng Lương 3 Tháng & Bảng Lương Gần Nhất
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Lương
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Lương, Xác Nhận Thang Bảng Lương 2022
 • Văn Bản Xác Nhận Thang Bảng Lương Cho Doanh Nghiệp Trong Khu Công Nghệp Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Kạn
 • Tư Vấn Hồ Sơ Tai Nạn Giao Thông Được Coi Là Tai Nạn Lao Động
 • Văn Bản Xác Nhận Thang Bảng Lương Cho Doanh Nghiệp Trong Khu Công Nghệp Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Kạn

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Giấy Xác Nhận Lương, Xác Nhận Thang Bảng Lương 2022
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Lương
 • Mẫu Sao Kê Bảng Lương 3 Tháng & Bảng Lương Gần Nhất
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất 2022
 • Giấy Xác Nhận Bảng Lương
 • Thông tin thủ tục hành chính Văn bản xác nhận thang bảng lương cho doanh nghiệp trong khu công nghệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn – Bắc Kạn

  Cách thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận thang bảng lương cho doanh nghiệp trong khu công nghệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn – Bắc Kạn

  Trình tự thực hiện

  Bước 1:

  Doanh ngiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định và đến nộp trực tiếp tại Văn phòng BQL

  Bước 2:

  Văn phòng Ban quản lý tỉnh Bắc Kạn sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì Văn phòng Ban quản lý sẽ hướng dẫn doanh nnghiệp tiếp tục hoàn thiện hồ sơ

  Bước 3:

  Doanh nghiệp nhận kết quả tại Văn phòng Ban quản lý sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp thang lương, bảng lương của doanh nghiệp không xây dựng đúng theo quy định tại Điều 5 của Nghị định 114/2002/NĐ-CP thì trong thời hạn nhận được bản đăng ký, Ban quản lý thông báo cho doanh nghiệp sửa lại.

  Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào các ngày làm việc trong tuần.

  Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Văn bản xác nhận thang bảng lương cho doanh nghiệp trong khu công nghệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn – Bắc Kạn

  Công văn đề nghị đăng ký thang lương, bảng lương

  Nội dung bản thang bảng lương có đóng dấu giáp lai (bản gốc)

  Ý kiến tham gia của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp

  Bản quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương

  Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Văn bản xác nhận thang bảng lương cho doanh nghiệp trong khu công nghệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn – Bắc Kạn

  Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Văn bản xác nhận thang bảng lương cho doanh nghiệp trong khu công nghệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn – Bắc Kạn

  Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Văn bản xác nhận thang bảng lương cho doanh nghiệp trong khu công nghệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn – Bắc Kạn

  Văn bản công bố thủ tục

  Lược đồ Văn bản xác nhận thang bảng lương cho doanh nghiệp trong khu công nghệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn – Bắc Kạn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tư Vấn Hồ Sơ Tai Nạn Giao Thông Được Coi Là Tai Nạn Lao Động
 • Bị Tai Nạn Trên Đường Đi Làm Thì Có Cần Biên Bản Điều Tra Tai Nạn Giao Thông Không?
 • Bị Tai Nạn Giao Thông Mà Chỉ Có Người Làm Chứng Thì Có Được Công An Xác Nhận?
 • Bị Tai Nạn Trên Đường Từ Nhà Đến Chỗ Làm Thì Cần Giấy Tờ Gì Để Giải Quyết Tnlđ?
 • 28.thủ Tục Công Chứng Văn Bản Thỏa Thuận Nhập Tài Sản Riêng Vào Tài Sản Chung Của Vợ Chồng
 • Văn Bản Hướng Dẫn Xây Dựng Thang Bảng Lương

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Xây Dựng Hệ Thống Thang Bảng Lương
 • Hướng Dẫn Xây Dựng Thang Bảng Lương
 • Hướng Dẫn Đăng Ký Xây Dựng Thang Bảng Lương 2022
 • Hướng Dẫn Xây Dựng Thang Bảng Lương 2022
 • Xây Dựng Quy Chế Trả Lương
 • Văn Bản Hướng Dẫn Xây Dựng Thang Bảng Lương, Xây Dựng Thang Bảng Lương Công Ty, Xây Dựng Thang Bảng Lương Công Ty May 10, Tiểu Luận Môn Xây Dựng Thang Bảng Lương, Tiểu Luận Xây Dựng Thang Bảng Lương, Thông Tư Hướng Dẫn Đăng Ký Thang Bảng Lương, Quy Định Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương Và Chế Độ Phụ Cấp Lương Trong Các Công Ty Nhà Nước, Quy ước Mã Số Của Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương, Mẫu Bảng Sao Kê Lương 6 Tháng, Mẫu Bảng Lương 6 Tháng, Mã Số Quy ước Của Thang Bảng Lương, Thang Bảng Hệ Số Lương, Mẫu Bảng Lương Tháng 13, Mẫu Bảng Sao Kê Lương 3 Tháng, Vai Trò Của Thang Bảng Lương, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng, Thang Bảng Lương 2022, Mẫu Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Thủ Tục Đăng Ký Thang Bảng Lương, Mẫu Bảng Sao Kê 6 Tháng Bảng Lương, Tiểu Luận Vai Trò Của Thang Bảng Lương, Hệ Thống Thang Bảng Lương Năm 2022, Mẫu Biểu Đăng Ký Thang Bảng Lương Lần Đầu, Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Hồ Sơ Đăng Ký Thang Bảng Lương 2022, Biểu Mẫu Đăng Ký Thang Bảng Lương, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 6 Tháng Gần Nhất, Biểu Mẫu Đăng Ký Thang Bảng Lương 2013, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương, Thang Bảng Lương Công Ty Sản Xuất Hạt Điều, Giấy Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Bang Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Câp Bậc Hàm, Biểu Mẫu Đăng Ký Thang Bảng Lương Mới Nhất, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Xây Dựng Thang Lương, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Huong Dan 357/hd_ct Ve Thang Quan Ham, Nang Luong, Bang Ma Ngach Luong Thong Dung, ảnh Hưởng Của Mạ Băng Tôm Đến Chất Lượng Tôm, Bảng Giá Vật Liệu Xây Dựng Tháng 5 Năm 2022 Tỉnh Quảng Nam, Xây Dựng Bảng Lương Theo Đánh Giá Giá Trị Công Việc, Hướng Dẫn Sử Dụng Thang Máy, Xây Dựng Phương Pháp Định Lượng Rotundin Trong Củ Bình Vôi Tươi Bằng Sắc Ký Lớp Mỏng Kết Hợp Đo Mật, Xây Dựng Phương Pháp Định Lượng Rotundin Trong Củ Bình Vôi Tươi Bằng Sắc Ký Lớp Mỏng Kết Hợp Đo Mật , Tình Huống Nâng Cao Chất Lượng Quản Lý Xây Dựng, Con Lắc Đơn Dao Động Nhỏ Trong Một Điện Trường Đều Có Phương Thẳng Đứng Hướng Xuống, Vật Nặng Có Điệ, Con Lắc Đơn Dao Động Nhỏ Trong Một Điện Trường Đều Có Phương Thẳng Đứng Hướng Xuống, Vật Nặng Có Điệ, Hướng Dẫn Sử Dụng 6d Bằng Tiếng Việt, Hướng Dẫn Sử Dụng 60d Bằng Tiếng Việt, Noi Dung Hướng Dẫn 87 Của Tổng Cục Chính Trị Ngày 15/1/2015 Về Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đảng, Huong Dan Xay Dung Ke Hoạch Mơ Rong Luc Luong Dqtv Trong Các Trạng Thai San Sang Chien Dau, Hướng Dẫn Sử Dụng Iphone 4 Bằng Tiếng Việt, Hướng Dẫn Sử Dụng Iphone 5 Bằng Tiếng Việt, Tài Liệu Cân Băng Định Lượng Băng Tiếng Việt, Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống Về Sử Dụng Bằng Giả Trong Giáo Dục, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Lực Lượng Dqtv, Tại Hà Nội, Một Máy Đang Phát Sóng Điện Từ. Xét Một Phương Truyền Có Phương Thẳng Đứng Hướng Lên, Xét Một Phương Truyền Có Phương Thẳng Đứng Hướng Lên, Hướng Dẫn Về Quản Lý Chất Lượng Đo Lường Trong Kinh Doanh Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng, Phân Tích Lượng Giá Trị Hàng Hóa Và Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Lượng Giá T, 3 Tháng Luong, Thang Lương, Sao Ke 3 Thang Luong, Đơn Xin Xác Nhận Lương 3 Tháng, Đơn Xin Xác Nhận Mức Lương 3 Tháng, Tờ Trình Lương Tháng 13, Năng Lương Thăng Cap Bac Ham, Tăng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm, Mẫu Xác Nhận Lương 3 Tháng, Mẫu Phiếu Lương Tháng, Nâng Lương Thăng Quân Hàm, Mẫu Xác Nhận Lương 3 Tháng Gần Nhất, Giấy Xác Nhận 3 Tháng Lương, Mẫu Đơn Xin Nghỉ 1 Tháng Không Lương, Mẫu Xác Nhận Lương 6 Tháng Gần Nhất, Ban Kiem Diem Thang Luong , Mẫu Xác Nhận Mức Lương 3 Tháng Gần Nhất, Đơn Xin Nghỉ 1 Tháng Không Lương, Mẫu Thông Báo Thưởng Lương Tháng 13, Đơn Xin Nghỉ Không Lương 3 Tháng, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Lương 3 Tháng Gần Nhất, Thông Báo Thưởng Lương Tháng 13, Bản Kiểm Điểm Thăng Cấp, Nâng Lương, ản Tự Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm, Bản Kiểm Điểm Nâng Lương, Thăng Hàm, Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm, Chương Trình Đào Tạo Chất Lượng Cao Đại Học Tôn Đức Thắng, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm, Bản Tự Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Hàm, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Bật Hàm, Bản Tư Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Hàm, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Không Lương 1 Tháng, Bản Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm, Bản Tự Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm,

  Văn Bản Hướng Dẫn Xây Dựng Thang Bảng Lương, Xây Dựng Thang Bảng Lương Công Ty, Xây Dựng Thang Bảng Lương Công Ty May 10, Tiểu Luận Môn Xây Dựng Thang Bảng Lương, Tiểu Luận Xây Dựng Thang Bảng Lương, Thông Tư Hướng Dẫn Đăng Ký Thang Bảng Lương, Quy Định Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương Và Chế Độ Phụ Cấp Lương Trong Các Công Ty Nhà Nước, Quy ước Mã Số Của Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương, Mẫu Bảng Sao Kê Lương 6 Tháng, Mẫu Bảng Lương 6 Tháng, Mã Số Quy ước Của Thang Bảng Lương, Thang Bảng Hệ Số Lương, Mẫu Bảng Lương Tháng 13, Mẫu Bảng Sao Kê Lương 3 Tháng, Vai Trò Của Thang Bảng Lương, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng, Thang Bảng Lương 2022, Mẫu Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Thủ Tục Đăng Ký Thang Bảng Lương, Mẫu Bảng Sao Kê 6 Tháng Bảng Lương, Tiểu Luận Vai Trò Của Thang Bảng Lương, Hệ Thống Thang Bảng Lương Năm 2022, Mẫu Biểu Đăng Ký Thang Bảng Lương Lần Đầu, Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Hồ Sơ Đăng Ký Thang Bảng Lương 2022, Biểu Mẫu Đăng Ký Thang Bảng Lương, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 6 Tháng Gần Nhất, Biểu Mẫu Đăng Ký Thang Bảng Lương 2013, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương, Thang Bảng Lương Công Ty Sản Xuất Hạt Điều, Giấy Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Bang Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Câp Bậc Hàm, Biểu Mẫu Đăng Ký Thang Bảng Lương Mới Nhất, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Xây Dựng Thang Lương, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Huong Dan 357/hd_ct Ve Thang Quan Ham, Nang Luong, Bang Ma Ngach Luong Thong Dung, ảnh Hưởng Của Mạ Băng Tôm Đến Chất Lượng Tôm, Bảng Giá Vật Liệu Xây Dựng Tháng 5 Năm 2022 Tỉnh Quảng Nam, Xây Dựng Bảng Lương Theo Đánh Giá Giá Trị Công Việc, Hướng Dẫn Sử Dụng Thang Máy, Xây Dựng Phương Pháp Định Lượng Rotundin Trong Củ Bình Vôi Tươi Bằng Sắc Ký Lớp Mỏng Kết Hợp Đo Mật, Xây Dựng Phương Pháp Định Lượng Rotundin Trong Củ Bình Vôi Tươi Bằng Sắc Ký Lớp Mỏng Kết Hợp Đo Mật ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Thực Hiện Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Văn Bản Hợp Nhất 05/vbhn 2022 Hợp Nhất Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Hướng Dẫn Xây Dựng Quy Chế Nội Bộ Cho Doanh Nghiệp
 • Hướng Dẫn Xây Dựng Quy Chế Làm Việc Của Cấp Ủy
 • Chung Cư Kim Tâm Hải: Dân Vào Ở 7 Năm, Sở Xây Dựngvẫn Chưa Nghiệm Thu Công Trình
 • Mẫu Xác Nhận Lương Bằng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Nợ Tiếng Anh Là Gì
 • Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ Tiếng Anh
 • Mẫu Xác Nhận Công Nợ Bằng Tiếng Anh
 • Mẫu Biên Bản Xác Nhận Công Nợ Và Những Lưu Ý Khi Lập
 • Mẫu Biên Bản Xác Nhận Công Nợ 2022
 • Mẫu Xác Nhận Lương Bằng Tiếng Anh, Giấy Xác Nhận Lương Bằng Tiếng Anh, Tài Liệu Cân Băng Định Lượng Băng Tiếng Việt, Mẫu Bảng Lương Tiếng Anh, Mẫu Phiếu Lương Bằng Tiếng Anh, Mẫu Bảng Xác Nhận Lương, Mẫu Bảng Lương Cá Nhân, Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương, Giấy Xác Nhận Bảng Lương, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 6 Tháng Gần Nhất, Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Quy Định Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương Và Chế Độ Phụ Cấp Lương Trong Các Công Ty Nhà Nước, Giấy Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Biên Bản Xác Nhận Khối Lượng Tiếng Anh Là Gì, Biên Bản Xác Nhận Khối Lượng Tiếng Anh, Mẫu Xác Nhận Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Xác Nhận Bằng Tiếng Anh, Khế ước Nhận Nợ Bằng Tiếng Anh, Báo Cáo Nhân Sự Bằng Tiếng Anh, Thư Xác Nhận Nợ Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Bằng Tiếng Anh, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Cá Nhân Bằng Tiếng Anh, Đơn Xin Xác Nhận Đạo Đưc Bằng Tiếng Pháp , Mẫu Thư Mời Nhận Việc Bằng Tiếng Anh, Biên Bản Xác Nhận Bằng Tiếng Anh, Bản Tự Thuật Cá Nhân Bằng Tiếng Anh, Thu Moi Nhan Viec Bang Tieng Anh, Mẫu Xác Nhận Công Nợ Bằng Tiếng Anh, Giấy Xác Nhận Bằng Tiếng Anh, Mẫu Xác Nhận Công Tác Bằng Tiếng Anh, Mẫu Giấy Chứng Nhận Bằng Tiếng Anh, Mẫu Giấy Biên Nhận Bằng Tiếng Anh, Giấy Xác Nhận Công Nợ Bằng Tiếng Anh, Biên Bản Giao Nhận Bằng Tiếng Anh, Mẫu Biên Bản Giao Nhận Bằng Tiếng Anh, Mẫu Chứng Minh Thư Nhân Dân Bằng Tiếng Anh, Mẫu Biên Nhận Tiền Bằng Tiếng Anh, Mau Giay Xac Nhan Cong Tac Bang Tieng Anh, Biên Bản Xác Nhận Công Nợ Bằng Tiếng Anh, Mẫu Giấy Chứng Nhận Kết Hôn Bằng Tiếng Anh, Biên Bản Giao Nhận Hàng Hóa Bằng Tiếng Anh, Biên Bản Giao Nhận Tài Liệu Bằng Tiếng Anh, Bang Kiem Diem Ca Nhan Tieng Nhat, Mẫu Giấy Biên Nhận Tiền Bằng Tiếng Anh, Mẫu Biên Bản Giao Nhận Hàng Hóa Bằng Tiếng Anh, Mẫu Biên Nhận Tiền Bằng Tiếng Anh Bản Giao Phạt Vi Phatm Hợp Đồng, Quy ước Mã Số Của Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương, Phân Tích Lượng Giá Trị Hàng Hóa Và Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Lượng Giá T, Mẫu Bảng Sao Kê 6 Tháng Bảng Lương, Bảng Kiểm Điểm Bằng Tiếng Nhạt, Thủ Tục Vay Bằng Sổ Lương, Quy Chế Lương Bảng Phụ Cấp, 6. Quy Chế Lương Bảng Phụ Cấp, Mẫu Bảng Sao Kê Lương, Mẫu Bảng Lương 3p, 5 Bảng Lương, Bảng Sao Kê Lương, Bảng Giá Sân 88 Lê Văn Lương, Bảng Lương Có Kpi, Mẫu Bảng Lương, Bảng Lương, Sao Kê Bảng Lương, Thủ Tục In Sao Kê Bảng Lương, Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Trong Lực Lượng Công An Nhân Dân Theo Thông Tư Số 30, Mẫu Giấy Đăng Ký Chứng Nhận Dán Nhãn Năng Lượng, Phân Tích Lượng Giá Trị Hàng Hóa Và Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Lượng Giá Trị Hàng Hóa, Hãy Phân Tích Lượng Giá Trị Của Hàng Hóa Và Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Lượng Giá Trị Của Hàng Hóa, Mẫu Bảng Lương 2022, Mẫu Bảng Lương 2022, 5 Bảng Lương Mới 2022, Mẫu Bảng Lương Năm 2014, Mẫu Bảng Lương 2013, Mẫu Bảng Lương Năm 2013, Mẫu Bảng Lương Mới Nhất, Cân Băng Tải Định Lượng, Mẫu Bảng Lương Excel, Cân Băng Định Lượng, Mẫu Bảng Lương 2014, Bang Luong Trich Luc, Mẫu Bảng Lương 6 Tháng, Mẫu Bảng Lương Năm 2022, Mẫu Bảng Lương 02-lĐtl, Mẫu Bảng Sao Kê Lương 3 Tháng, Mẫu Bảng Sao Kê Lương 6 Tháng, Mẫu Bảng Lương 3p Excel, Thang Bảng Hệ Số Lương, Vai Trò Của Thang Bảng Lương, Mẫu Trích Lục Bảng Lương, Mã Số Quy ước Của Thang Bảng Lương, Bảng Giá Trị Lượng Giác, Quy Định 7 Bảng Lương, Trích Lục Bảng Lương, Bài 3 Bảng Lượng Giác Lớp 9, Bài 3 Bảng Lượng Giác, Dự Thảo Bảng Lương Mới, Bài 22 ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Khối Lượng,

  Mẫu Xác Nhận Lương Bằng Tiếng Anh, Giấy Xác Nhận Lương Bằng Tiếng Anh, Tài Liệu Cân Băng Định Lượng Băng Tiếng Việt, Mẫu Bảng Lương Tiếng Anh, Mẫu Phiếu Lương Bằng Tiếng Anh, Mẫu Bảng Xác Nhận Lương, Mẫu Bảng Lương Cá Nhân, Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương, Giấy Xác Nhận Bảng Lương, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 6 Tháng Gần Nhất, Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Quy Định Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương Và Chế Độ Phụ Cấp Lương Trong Các Công Ty Nhà Nước, Giấy Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Biên Bản Xác Nhận Khối Lượng Tiếng Anh Là Gì, Biên Bản Xác Nhận Khối Lượng Tiếng Anh, Mẫu Xác Nhận Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Xác Nhận Bằng Tiếng Anh, Khế ước Nhận Nợ Bằng Tiếng Anh, Báo Cáo Nhân Sự Bằng Tiếng Anh, Thư Xác Nhận Nợ Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Bằng Tiếng Anh, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Cá Nhân Bằng Tiếng Anh, Đơn Xin Xác Nhận Đạo Đưc Bằng Tiếng Pháp , Mẫu Thư Mời Nhận Việc Bằng Tiếng Anh, Biên Bản Xác Nhận Bằng Tiếng Anh, Bản Tự Thuật Cá Nhân Bằng Tiếng Anh, Thu Moi Nhan Viec Bang Tieng Anh, Mẫu Xác Nhận Công Nợ Bằng Tiếng Anh, Giấy Xác Nhận Bằng Tiếng Anh, Mẫu Xác Nhận Công Tác Bằng Tiếng Anh, Mẫu Giấy Chứng Nhận Bằng Tiếng Anh, Mẫu Giấy Biên Nhận Bằng Tiếng Anh, Giấy Xác Nhận Công Nợ Bằng Tiếng Anh, Biên Bản Giao Nhận Bằng Tiếng Anh, Mẫu Biên Bản Giao Nhận Bằng Tiếng Anh, Mẫu Chứng Minh Thư Nhân Dân Bằng Tiếng Anh, Mẫu Biên Nhận Tiền Bằng Tiếng Anh, Mau Giay Xac Nhan Cong Tac Bang Tieng Anh, Biên Bản Xác Nhận Công Nợ Bằng Tiếng Anh, Mẫu Giấy Chứng Nhận Kết Hôn Bằng Tiếng Anh, Biên Bản Giao Nhận Hàng Hóa Bằng Tiếng Anh, Biên Bản Giao Nhận Tài Liệu Bằng Tiếng Anh, Bang Kiem Diem Ca Nhan Tieng Nhat, Mẫu Giấy Biên Nhận Tiền Bằng Tiếng Anh, Mẫu Biên Bản Giao Nhận Hàng Hóa Bằng Tiếng Anh, Mẫu Biên Nhận Tiền Bằng Tiếng Anh Bản Giao Phạt Vi Phatm Hợp Đồng,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giấy Xác Nhận Lương Bằng Tiếng Anh
 • Top 10 Câu Hỏi Phỏng Vấn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Và Câu Trả Lời Hay Nhất
 • 10+ Mẫu Thư Xin Việc Bằng Tiếng Anh Hay
 • Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Khi Phỏng Vấn Xin Việc: Đơn Giản Mà Ấn Tượng
 • Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh
 • Văn Bản Xác Nhận Chuyên Gia

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Bản Xác Nhận Là Chuyên Gia
 • Văn Bản Xác Nhận Là Chuyên Gia Nước Ngoài Cho Người Nước Ngoài Muốn Làm Việc Về Chuyên Gia Tại Việt Nam
 • Giấy Chứng Nhận Góp Vốn
 • Mẫu Văn Bản Xác Nhận Là Chuyên Gia
 • Mẫu Tờ Khai Hoàn Cảnh Gia Đình Của Người Nhận Con Nuôi ? Quyền Chấm Dứt Việc Nuôi Con Nuôi ?
 • Câu hỏi: Công ty tôi có hai người lao động quốc tịch Hàn Quốc làm việc ở chức vụ Trưởng phòng và Phó phòng tư vấn tài chính. Họ đã có nhiều kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực này. Hiện công ty đang tiến hành xin Giấy phép lao động để người lao động được làm việc hợp pháp ở Việt Nam. Quý Công ty vui lòng tư vấn để tôi có thể chuẩn bị Văn bản xác nhận là chuyên gia phù hợp theo quy định hiện hành.

  Chân thành cảm ơn LTL.

  Trả lời: Câu hỏi của Quý khách hàng cũng là thắc mắc phổ biến của các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng chuyên gia nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp của mình.

  Nghị định 11/2016/NĐ-CP đã thắt chặt hơn các điều kiện để người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Đối với các vị trí đòi hỏi chứng minh kinh nghiệm và năng lực làm việc như vị trí chuyên gia thì Văn bản xác nhận chuyên gia là một tài liệu bắt buộc.

  Vậy Văn bản xác nhận chuyên gia thường có các nội dung nào?

  Mỗi doanh nghiệp/ tổ chức sẽ có các form mẫu khác nhau khi xác nhận vị trí làm việc của người lao động. Trong đó, cơ bản làm rõ được các nội dung như sau:

  • Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xác nhận;
  • Thông tin về chuyên gia: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch
  • Ngành nghề của chuyên gia phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam;

  Văn bản xác nhận chuyên gia phải được hợp pháp hóa lãnh sự để có giá trị sử dụng tại Việt Nam.

  Ngoài Văn bản xác nhận là chuyên gia, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị các tài liệu khác để chứng mình nhân thân (lý lịch tư pháp nước ngoài hoặc lý lịch tư pháp Việt Nam), sức khỏe làm việc (bản kết quả khám sức khỏe tại Bệnh viên được khám chữa bệnh cho người nước ngoài), chấp thuận sử dụng lao động của cơ quan có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp, passport, ảnh thẻ của người lao động …

  LTL rất hân hạnh cung cấp cho Quý khách hàng các nội dung tư vấn nhằm mục đích tham khảo như trên.

  Danh sách bệnh viện đủ điều kiện khám sức khoẻ 2022

  Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí cho các thắc mắc và trường hợp cụ thể của mình.

  Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

  Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

  Mail: tuvanltl@gmail.com

  --- Bài cũ hơn ---

 • 7 Điều Cần Biết Về Mẫu Văn Bản, Giấy Xác Nhận Chuyên Gia Nước Ngoài
 • Mẫu Giấy Chứng Nhận Phần Vốn Góp Công Ty Tnhh 2022 Và Hướng Dẫn Soạn Thảo Giấy Chứng Nhận Phần Vốn Góp
 • Mẫu Giấy Chứng Nhận Góp Vốn Sử Dụng Năm 2022
 • Các Mẫu Phiếu Yêu Cầu Xác Minh Thông Dụng 2022
 • Mẫu Văn Bản Xác Nhận Vốn Pháp Định Của Cơ Quan Tổ Chức Có Thẩm Quyền
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100