Văn Bản Xác Nhận Công Nợ / 2023 / Top 13 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Mẫu Biên Bản Xác Nhận Công Nợ / 2023

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu biên bản xác nhận công nợ để Quý khách hàng sử dụng làm tài liệu tham khảo. Thông tin chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ:

BÊN A : Ông/Bà ……………………………. Giới tính: ………….

BÊN B : Ông/Bà …………………………………… Giới tính: ……………

Bà ………………. xác nhận có vay của Ông …………. số tiền là: …….000.000.000 VNĐ (bằng chữ: ………….. tỷ đồng chẵn).

Bà …………….. cam kết chậm nhất là ngày …../…./20…. sẽ thanh toán toàn bộ số tiền trên. Nếu đến hẹn không thanh toán bà …………… sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Đến hết ngày ….. tháng ….năm 20….. nếu Bà …….. không thanh toán số tiền trên, Ông …………. có toàn quyền khởi kiện ra tòa án và kê biên toàn bộ số tài sản mà ……………. đang sở hữu hợp pháp tại Công Ty TNHH …………. Bà …………..có trách nhiệm triệu tập các thành viên để tiến hành chuyển nhượng hợp pháp số vốn mà bà đang sở hữu hợp pháp sang cho Ông ………………………..

Bằng văn bản này Bà …………… cam kết Công ty TNHH ……………….đang sở hữu hợp pháp Giấy chứng nhận quyền sử quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BA ………. do ủy ban nhân dân tỉnh ……….. cấp ngày …….. tháng ….. năm 20…. Toàn bộ tài sản của công ty và mảnh đất kể trên sẽ được kê biên, định giá và chuyển giao hợp pháp cho Ông …………… nếu đến hẹn trên mà Bà …………. không trả được số nợ trên.Việc kê biên, định giá tài sản của Công ty TNHH ……. chỉ là giải pháp đối trừ công nợ giữa hai bên.

Văn Bản Đề Nghị Xác Nhận Không Nợ Thuế / 2023

Văn Bản Đề Nghị Xác Nhận Không Nợ Thuế, Văn Bản Đề Nghị Xác Nhận Không Nợ Thuế Hộ Kinh Doanh, Văn Bản Đề Nghị Xác Nhận Không Phát Sinh Thuế, Văn Bản Xác Nhận Không Nợ Thuế, Thủ Tục Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế, Mẫu Xác Nhận Không Nợ Thuế, Đơn Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế, Mẫu Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế, Công Văn Xác Nhận Không Nợ Thuế, Giấy Xác Nhận Không Nợ Thuế, Biên Bản Xác Nhận Không Nợ Thuế, Văn Bản Xác Nhận Không Nợ Thuế Của Hộ Kinh Doanh Cá Thể, Mẫu Công Văn Về Việc Xác Nhận Không Nợ Thuế, Mẫu Xác Nhận Doanh Nghiệp Không Nợ Thuế, Văn Bản Xác Nhận Không Nợ Thuế Hộ Kinh Doanh Cá Thể, Đơn Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế Xuất Nhập Khẩu, Giấy Đề Nghị Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp, Văn Bản Đề Nghị Xác Nhận Nghĩa Vụ Thuế, Văn Bản Đề Nghị Giảm Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Giấy Đề Nghị Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp Nsnn, Giấy Đề Nghị Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Văn Bản Đề Nghị Xác Nhận Việc Thực Hiện Nghĩa Vụ Thuế, Giấy Đề Nghị Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp Ngân Sách Nhà Nước, Không Báo Cáo Thuế, Không Nộp Báo Cáo Thuế, Báo Cáo Thuế Khống, Không Có Xác Nhận Đợt Thực Tập Tốt Nghiệm Có Được Làm Đồ án Không, Dự Thảo Nghị Định Gia Hạn Thời Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Mẫu Hóa Đơn Không Chịu Thuế, Hoá Đơn Huỷ Có Kê Khai Thuế Không, Hóa Đơn Phần Mềm Có Thuế Không, Hóa Đơn Không Ghi Thuế Suất, Công Ty Không Báo Cáo Thuế, Nghị Định Gia Hạn Thời Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Không Ký Biên Bản Kiểm Tra Thuế, Không Gửi Được Báo Cáo Thuế Qua Mạng, Doanh Nghiệp Không Báo Cáo Thuế, Báo Cáo Thuế Không Phát Sinh, Không Nộp Được Báo Cáo Thuế Qua Mạng, Mẫu Hóa Đơn Không Chịu Thuế Gtgt, In Tờ Khai Thuế Không Có Mã Vạch, Không Ký Được Bản Đăng Ký Nộp Thuế Điện Tử, Hóa Đơn ăn Uống Có Được Khấu Trừ Thuế Không, Không In Được Báo Cáo Thuế Từ Phần Mềm Htkk, Không Gửi Được Bản Đăng Ký Nộp Thuế Điện Tử, Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Mẫu Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Nghị Định Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Không Tuân Thủ Thuế Của Doanh Nghiệp, Danh Mục Hàng Hoá Dịch Vụ Không Chịu Thuế Vat, Không Ký Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Về Thuế, Danh Mục Hàng Hoá Không Chịu Thuế Gtgt, Hoá Đơn Bán Hàng Thông Thường Có Phải Kê Khai Thuế Không, Danh Mục Hàng Hoá Dịch Vụ Không Chịu Thuế Gtgt, Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Theo Nghị Định 41/2020, Danh Sách Doanh Nghiệp Được Cục Thuế Chấp Thuận Không Nhất Thiết Phải Có Tiêu Thức Dấu Trên Hóa Đơn, Trong Các Nguyên Nhân Nêu Dưới Đây, Nguyên Nhân Nào Làm Động Cơ Diezen Không Nổ?, Đơn Xin Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp, Nhận Báo Cáo Thuế Về Làm, Thủ Tục Làm Mã Số Thuế Cá Nhân, Mẫu Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Nộp Thuế Đất, Mẫu Đơn Xin Cấp Mã Số Thuế Cá Nhân, Xác Nhận Nộp Thuế, Nhận Báo Cáo Thuế Về Nhà Làm, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Đã Nộp Thuế, Thủ Tục Cấp Mã Số Thuế Cá Nhân, Đơn Xin Xác Nhận Nộp Thuế Đất, Nhận Làm Báo Cáo Thuế Giá Rẻ, Bản Cam Kết Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Báo Cáo Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Mẫu Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân, Bản Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân, Bản Cam Kết Nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Biên Bản Xác Nhận Thuê Xe, Hợp Đồng Thuê Hlv Cá Nhân, Thủ Tục Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân, Mẫu Đơn Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân, Bản Cam Kết Về Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Mẫu Xác Nhận Nghĩa Vụ Nộp Thuế, Mẫu Xác Nhận Nghĩa Vụ Thuế, Xác Nhận Hoàn Thuế, Mẫu Xác Nhận Miễn Thuế, Mẫu 08 Khai Báo Thuế Cá Nhân, Đơn Đề Nghị Nghỉ Không Lương, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Không Có Thu Nhập, Don-xac-nhan-khong-luong-huu, Don Xin Xac Nhan Khong Co Luong Huu, Giấy Xác Nhận Dân Sự Có Cần ảnh Không, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Không Phạm Tội Mới, Mau Don Xac Nhan Khong Luonghuu, Mau Don Xac Nhan Khong Luong Huu, Mau-don-xin-xac-nhan-khong-co-luong-huu, Đơn Xin Xác Nhận Không Thu Nhập, Giấy Xác Nhận Không Vay Vốn, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Không Tiền án, Câu Thơ Nào Không Sử Phép Nhân Hóa, Don Xin Xac Nhan Khong Pham Toi Moi, Mẫu Đơn Xác Nhận Không Phạm Tội Mới,

Văn Bản Đề Nghị Xác Nhận Không Nợ Thuế, Văn Bản Đề Nghị Xác Nhận Không Nợ Thuế Hộ Kinh Doanh, Văn Bản Đề Nghị Xác Nhận Không Phát Sinh Thuế, Văn Bản Xác Nhận Không Nợ Thuế, Thủ Tục Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế, Mẫu Xác Nhận Không Nợ Thuế, Đơn Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế, Mẫu Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế, Công Văn Xác Nhận Không Nợ Thuế, Giấy Xác Nhận Không Nợ Thuế, Biên Bản Xác Nhận Không Nợ Thuế, Văn Bản Xác Nhận Không Nợ Thuế Của Hộ Kinh Doanh Cá Thể, Mẫu Công Văn Về Việc Xác Nhận Không Nợ Thuế, Mẫu Xác Nhận Doanh Nghiệp Không Nợ Thuế, Văn Bản Xác Nhận Không Nợ Thuế Hộ Kinh Doanh Cá Thể, Đơn Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế Xuất Nhập Khẩu, Giấy Đề Nghị Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp, Văn Bản Đề Nghị Xác Nhận Nghĩa Vụ Thuế, Văn Bản Đề Nghị Giảm Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Giấy Đề Nghị Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp Nsnn, Giấy Đề Nghị Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Văn Bản Đề Nghị Xác Nhận Việc Thực Hiện Nghĩa Vụ Thuế, Giấy Đề Nghị Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp Ngân Sách Nhà Nước, Không Báo Cáo Thuế, Không Nộp Báo Cáo Thuế, Báo Cáo Thuế Khống, Không Có Xác Nhận Đợt Thực Tập Tốt Nghiệm Có Được Làm Đồ án Không, Dự Thảo Nghị Định Gia Hạn Thời Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Mẫu Hóa Đơn Không Chịu Thuế, Hoá Đơn Huỷ Có Kê Khai Thuế Không, Hóa Đơn Phần Mềm Có Thuế Không, Hóa Đơn Không Ghi Thuế Suất, Công Ty Không Báo Cáo Thuế, Nghị Định Gia Hạn Thời Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Không Ký Biên Bản Kiểm Tra Thuế, Không Gửi Được Báo Cáo Thuế Qua Mạng, Doanh Nghiệp Không Báo Cáo Thuế, Báo Cáo Thuế Không Phát Sinh, Không Nộp Được Báo Cáo Thuế Qua Mạng, Mẫu Hóa Đơn Không Chịu Thuế Gtgt, In Tờ Khai Thuế Không Có Mã Vạch, Không Ký Được Bản Đăng Ký Nộp Thuế Điện Tử, Hóa Đơn ăn Uống Có Được Khấu Trừ Thuế Không, Không In Được Báo Cáo Thuế Từ Phần Mềm Htkk, Không Gửi Được Bản Đăng Ký Nộp Thuế Điện Tử, Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Mẫu Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Nghị Định Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Không Tuân Thủ Thuế Của Doanh Nghiệp,

Mẫu Biên Bản Xác Nhận Công Nợ Theo Văn Bản Quy Định Pháp Luật / 2023

Đối với cơ quan thuế, biên bản xác nhận công nợ là biên bản không thể thiếu bởi vì đó là căn cứ để kiểm tra quá trình thanh toán có thực hiện đúng quy định hay không. Tiếp đó đối với doanh nghiệp thì biên bản xác nhận công nợ cũng rất cần thiết để kế toán kiểm tra, kiểm soát các khoản nợ của DN với nhà cung cấp, với khách hàng có thực hiện thanh toán đúng theo hợp đồng kinh tế đã ký kết không. Để nhằm mục đích làm rõ vấn đề tài chính giữa các bên khi tham gia đối tác thì khi các khoản nợ phát sinh nhiều lần, qua lại lẫn nhau, các bên thường lập bản xác nhận công nợ để đối trừ công nợ cho nhau và xác nhận các khoản nợ còn tính đến thời điểm xác nhận công nợ. Trong bài viết này, Luật Thiên Minh cung cấp cho các bạn mẫu biên bản xác nhận công nợ, mẫu biên bản bàn giao công nợ và hướng dẫn cách thực hiện xác nhận công nợ.

Đối với cơ quan thuế thuế, biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ là biên bản không thể thiếu bởi vì đó là căn cứ để kiểm tra quá trình thanh toán (nhất là thanh toán qua ngân hàng) có thực hiện đúng quy định hay không. Tiếp đó đối với doanh nghiệp thì biên bản đối chiếu này cũng rất cần thiết để kế toán kiểm tra, kiểm soát các khoản nợ của DN với nhà cung cấp, với khách hàng có thực hiện thanh toán đúng theo hợp đồng kinh tế đã ký kết không. 

1. Công nợ là gì?

Một doanh nghiệp khi có phát sinh các nghiệp vụ mua, bán sản phẩm hàng hóa, dịch vụ… hoặc phát sinh thanh toán tiền trong kỳ với một cá nhân/ tổ chức khác, số tiền còn lại nợ sang kỳ sau được gọi tắt là công nợ. Người đảm nhận việc theo dõi công nợ này với khách hàng được gọi là kế toán công nợ.

Quản lý công nợ Là quá trình ghi nhận, theo dõi các khoản phải thu của khách hàng khi chúng ta bán dịch vụ hàng hóa hoặc các khoản phải trả nhà cung cấp phát sinh khi chúng ta mua hàng hóa, dịch vụ từ một công ty hay cá nhân khác để doanh nghiệp kiểm soát được tình hình tài chính tốt hơn.

Công nợ được chia thành 2 loại: công nợ phải thu và công nợ phải trả.

Công nợ phải thu: bao gồm tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhưng chưa thu được tiền, hay các khoản đầu tư tài chính. Kế toán công nợ cần theo dõi theo từng đối tượng cụ thể, riêng biệt và cần phân loại nhóm đối tượng nhằm kiểm soát công nợ hiệu quả (đối tượng nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên…)

Công nợ phải trả: bao gồm khoản phải trả cho nhà cung cấp về vật tư, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ…mà doanh nghiệp chưa thanh toán tiền. Cũng giống như công nợ phải thu, kế toán cần theo dõi công nợ phải trả theo từng đối tượng.

2. Mẫu biên bản xác nhận công nợ mới nhất

Mẫu biên bản xác nhận công nợ mới nhất 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

——————

………., ngày…tháng…năm….

BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ

– Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa;

– Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên;

– Căn cứ …………………………..…..

Hôm nay, ngày…. tháng……năm…. tại trụ sở Công ty …………………….……., chúng tôi gồm có:

Bên A: CÔNG TY………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………….. Fax: ………………………………..

Đại diện: ………………………………………….. Chức vụ: ………………………………………

Bên B: CÔNG TY………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………….. Fax: ………………………………..

Đại diện: ………………………………………….. Chức vụ: ………………………………………

Cùng nhau xác nhận công nợ cụ thể như sau:

Công nợ đầu kỳ: ………………. đồng (Theo Biên bản số …….. ngày ……. tháng …. năm ….)

Số phát sinh trong kỳ:

STT    Tên sản phẩm    Đơn vị tính    Số lượng    Đơn giá     Thành tiền

1                          2                          3                          ….                          Tổng: ………………………………………      Số tiền bên A đã thanh toán: ……………………….. đồng

Kết luận: Tính đến ngày ………tháng……..năm….. bên A còn nợ bên B số tiền là: ……………………..đồng (bằng chữ: …………….)

Biên bản này dược lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu biên bản bàn giao công nợ – Ấn vào liên kết sau để tải mẫu biên bản bàn giao công nợ: Tải về biên bản bàn giao công nợ

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu biên bản bàn giao công nợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

——————

………., ngày…tháng…năm….

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG NỢ

Hôm nay, …..giờ….. ngày … tháng … năm …., tại địa chỉ …………………., chúng tôi gồm:

A. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO

1. Ông/bà:……………………….Chức vụ:……………………………………..

2. Ông/bà:……………………….Chức vụ:……………………………………..

3. Ông/bà:……………………….Chức vụ:……………………………………..

B. NGƯỜI BÀN GIAO

Ông/bà:……………………….Chức vụ:……………………………………..

Đã cùng tiến hành bàn giao công nợ với nội dung như sau:

STT    Nội dung    Người nhận bàn giao    Ghi chú                                   Biên bản bàn giao kết thúc vào hồi …. giờ ….. cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí với nội dung bàn giao trên.

Biên bản bàn giao này được lập thành … bản có giá trị pháp lý như nhau, người bàn giao giữ 01 bản, người nhận bàn giao giữ 01 bản, công ty ………… giữ 01 bản.

CHỮ KÝ NHỮNG NGƯỜI THAM GIA BUỔI BÀN GIAO

—————————————————————————–

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Tel: 0839 400 004 – 0836 400 004

Trân trọng !

Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Xác Nhận Nợ / 2023

27/05/2020

Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Minh Gia cung cấp biên bản thỏa thuận xác nhận nợ theo mẫu để các bạn có thể sử dụng trong trường hợp muốn thỏa thuận chấm dứt một khoản nợ nào đó với bên đối tác của mình. Để tìm hiểu chi tiết về biên bản thỏa thuận xác nhận nợ, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn như sau:

1.Tư vấn biên bản thỏa thuận xác nhận nợ.

Biên bản thỏa thuận nợ sẽ ghi lại toàn bộ quá trình trao đổi, thỏa thuận giữa hai bên về vấn đề nợ và trả nợ, đó chính là văn bản xác nhận một bên đã trả nợ và một bên đã thu nợ, tránh những mâu thuẫn về quyền lợi sau này. Nếu bạn chưa tìm hiểu quy định pháp luật về vấn đề này, bạn có thể liên hệ tới Luật Minh Gia, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nội dung như sau:

+ Tư vấn về hợp đồng vay tài sản;

+ Tư vấn về thỏa thuận xác nhận nợ theo quy định của Bộ luật Dân sự;

+ Mẫu biên bản thỏa thuận xác nhận nợ;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(V/v: xác nhận nợ/ công nợ)

Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2015;

Căn cứ vào ý chí của các bên.

Hôm nay, ngày…..tháng…….năm …. , tại địa chỉ………………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN A: ………………………………..

Địa chỉ:…………………………………

Điện thoại:……………………………..

Email:………………………………….

BÊN B: ……………………………….

Địa chỉ:…………………………………

Điện thoại:……………………………..

Email:…………………………………..

Cùng thống nhất ký kết Bản thoản thuận với những điều, khoản sau:

Điều 1. Thỏa thuận xác nhận nợ

Sau khi đối chiếu, 2 Bên xác nhận nợ, đến hết ngày……tháng…….năm 2010 Công ty …………… còn nợ Bên B tổng số tiền là:…………………………… đ

(Bằng chữ:………………………………………………………………………..), trong đó:

– Nợ gốc:

– Lãi:

Điều 2. Cam kết của Bên A

2.1. Bên B…………… cam kết sẽ dùng mọi tài sản cá nhân của mình để thanh toán khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thoản thuận này thay cho ………………….;

2.2. Thanh toán đầy đủ theo ……………. bên thỏa thuận;

2.3. Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cam kết của Bên B

3.1. Cho phép Bên A dùng mọi tài sản cá nhân của Bên A để thanh toán các khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thỏa thuận xác nhận nợ này;

3.2. Xóa bỏ nghĩa vụ trả nợ cho Công ty ………… và toàn bộ các thành viên trong Công ty ………. (ngoại trừ Bên A) và không yêu cầu ai khác ngoài Bên A trả nợ cho mình;

3.3. Tạo điều kiện cho Bên A có thể có vốn để tham gia các hoạt động kinh doanh;

3.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản chung

4.1. Bản thoản thuận này có hiệu lực từ ngày ký;

4.2. Bản thoản thuận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

Câu hỏi – Quy định về đòi tiền cho vay khi hết thời hạn vay thế nào?

Em có có một số câu hỏi muốn hỏi luật sư ạ. Em có cho một người bạn mượn 60 tr viết giấy tay 2 bên ký và giữ chứng minh phô tô thời hạn là 3 tháng nhưng cho tới nay đã gần 2 năm mà người bạn đó vẫn chưa trả nay lại còn trốn đi nữa, còn lại người chồng nhưng chồng nói vợ mượn không biết. Giờ em phải làm sao để đòi lại được số tiền đó? vợ bỏ đi thì chồng có phải trả số tiền đó cho vợ không ạ ? Em cám ơn mong được luật sư trả lời sớm giúp em ạ!

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự sau đây:

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình! Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng P.Luật sư trực tuyến – Công ty Luật Minh Gia