Văn Bản Xác Nhận Tài Sản / Top 11 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 4/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Mẫu Văn Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng

Mẫu Văn Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Mẫu Xác Nhận Tài Sản Riêng, Đơn Xin Xác Nhận Có Nhà Riêng, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tài Sản Riêng, Văn Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Xác Nhận Tường Riêng, Giấy Cam Kết Xác Nhận Tài Sản Riêng, Giấy Xác Nhận Tài Sản Riêng, Thủ Tục Đăng Ký Tài Sản Riêng Sau Hôn Nhân, Biên Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Mẫu Giấy Chứng Nhận Tài Sản Riêng, Giấy Xác Nhận Tường Riêng, Giấy Các Nhận Tường Riêng, Mẫu Xác Nhận Tài Sản Riêng Trước Hôn Nhân, Giấy Xác Nhận Tài Sản Riêng Của Vợ Hoặc Chồng, Kinh Tế Thị Trường Không Phải Là Cái Riêng Của Chủ Nghĩa Tư Bản Mà Là Thành Tựu Chung Của Nhân Loại, Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Mẫu Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Mẫu Văn Bản Cam Kết Về Tài Sản Riêng, Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Văn Bản Cam Kết Về Tài Sản Riêng, Nội Dung Bài Sầu Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng, Điểm Thi Riêng, Mẫu Giấy Cam Kết Tài Sản Riêng, Kế Hoạch ở Riêng, Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng Của Vợ Chồng, Giấy Cam Kết Là Tài Sản Riêng, Giấy Cam Kết Tài Sản Riêng, Bí Quyết Ra ở Riêng, Đề Thi Riêng Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Câu Thơ Nào Cũng Có Nội Lực Riêng, Mẫu Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng Vợ Chồng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Là Gì, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Là Gì, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Riêng Cho Trẻ Em, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Techcombank, Báo Caos Tài Chính Riêng, Đơn Xin Nghỉ Phép Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Và Hợp Nhất, Chính Sách Riêng Tư, Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Tài Sản Riêng, Báo Cao Thực Tập Tốt Nghiệp Nhà ở Riêng Lẻ, Báo Cáo Tài Chính Riêng Tiếng Anh, Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Và Riêng Lẻ, Bctc Riêng Lẻ Vietcombank, Đề Thi Riêng Bách Khoa, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Vietinbank, Quyết Định Ra ở Riêng, Đơn Xin Nghỉ Có Việc Riêng, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Hoàn Công Nhà Riêng Lẻ, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Sổ Tay Hướng Dẫn Xây Dựng Nhà ở Riêng Lẻ, Khối Lượng Riêng Của Lúa, Giấy Cam Kết Tường Riêng, Mẫu Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Tài Sản Riêng Vợ Chồng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Vinamilk 2019, Mẫu Văn Bản Nhập Tài Sản Riêng Thành Tài Sản Chung, Đơn Xin Nghỉ Phép Việc Riêng, Danh Bạ Điện Thoại Nhà Riêng ở Hà Nội, Danh Bạ Điện Thoại Nhà Riêng, Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Xây Dựng Nhà ở Riêng Lẻ, Sở Hữu Riêng Trong Bộ Luật Dân Sự 2015, Báo Cáo Tài Chính Riêng Vinamilk 2018, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Việc Riêng, Tham Số Nào Chỉ Thị Một Cell Riêng Biệt, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Tiếng Anh, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Viết Tay, Giấy Mượn Container Về Kho Riêng, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Violet, Danh Bạ Điện Thoại Nhà Riêng Hà Nội, Bài Giải Phương Trình Đạo Hàm Riêng, Thông Tư Hướng Dẫn Xây Dựng Nhà ở Riêng Lẻ, Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Sầu Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Của Vinamilk 2015, Báo Cáo Tài Chính Th True Millk 2019 Riêng, Mẫu Giấy Đăng Ký Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ, Quan Niệm Riêng Về Hạnh Phúc, Công Thức Khối Lượng Riêng, Đơn Xin Nghỉ Giải Quyết Việc Riêng, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Cơ Quan Nhà Nước, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Của Giáo Viên, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Của Giáo Viên, Số Điện Thoại Riêng Của Cán Bộ Vĩnh Phúc, Định Nghĩa Nhiệt Dung Riêng, Báo Cáo Thực Hành Đo Khối Lượng Riêng Của Sỏi, Quan Niệm Riêng Của Anh Chị Về Một Trái Tim Hoàn Hảo, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Không Lương, Định Nghĩa Khối Lượng Riêng, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Không Lương, Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Không Hưởng Lương, Tính Năng Trò Chuyện Riêng Trong Ví Leocoin, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Không Hưởng Lương., Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Của Giáo Viên Violet, Danh Sách Đại Học Tuyển Sinh Riêng Năm 2014, Danh Sách 62 Trường Đại Học Tuyển Sinh Riêng,

Mẫu Văn Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Mẫu Xác Nhận Tài Sản Riêng, Đơn Xin Xác Nhận Có Nhà Riêng, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tài Sản Riêng, Văn Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Xác Nhận Tường Riêng, Giấy Cam Kết Xác Nhận Tài Sản Riêng, Giấy Xác Nhận Tài Sản Riêng, Thủ Tục Đăng Ký Tài Sản Riêng Sau Hôn Nhân, Biên Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Mẫu Giấy Chứng Nhận Tài Sản Riêng, Giấy Xác Nhận Tường Riêng, Giấy Các Nhận Tường Riêng, Mẫu Xác Nhận Tài Sản Riêng Trước Hôn Nhân, Giấy Xác Nhận Tài Sản Riêng Của Vợ Hoặc Chồng, Kinh Tế Thị Trường Không Phải Là Cái Riêng Của Chủ Nghĩa Tư Bản Mà Là Thành Tựu Chung Của Nhân Loại, Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Mẫu Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Mẫu Văn Bản Cam Kết Về Tài Sản Riêng, Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Văn Bản Cam Kết Về Tài Sản Riêng, Nội Dung Bài Sầu Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng, Điểm Thi Riêng, Mẫu Giấy Cam Kết Tài Sản Riêng, Kế Hoạch ở Riêng, Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng Của Vợ Chồng, Giấy Cam Kết Là Tài Sản Riêng, Giấy Cam Kết Tài Sản Riêng, Bí Quyết Ra ở Riêng, Đề Thi Riêng Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Câu Thơ Nào Cũng Có Nội Lực Riêng, Mẫu Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng Vợ Chồng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Là Gì, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Là Gì, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Riêng Cho Trẻ Em, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Techcombank, Báo Caos Tài Chính Riêng, Đơn Xin Nghỉ Phép Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Và Hợp Nhất, Chính Sách Riêng Tư, Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Tài Sản Riêng, Báo Cao Thực Tập Tốt Nghiệp Nhà ở Riêng Lẻ, Báo Cáo Tài Chính Riêng Tiếng Anh, Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Và Riêng Lẻ, Bctc Riêng Lẻ Vietcombank, Đề Thi Riêng Bách Khoa, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Vietinbank, Quyết Định Ra ở Riêng,

Mẫu Xác Nhận Tài Sản Riêng

Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tài Sản Riêng, Mẫu Văn Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Mẫu Xác Nhận Tài Sản Riêng, Văn Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Đơn Xin Xác Nhận Có Nhà Riêng, Thủ Tục Đăng Ký Tài Sản Riêng Sau Hôn Nhân, Xác Nhận Tường Riêng, Biên Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Giấy Xác Nhận Tài Sản Riêng, Giấy Cam Kết Xác Nhận Tài Sản Riêng, Mẫu Giấy Chứng Nhận Tài Sản Riêng, Giấy Xác Nhận Tường Riêng, Giấy Các Nhận Tường Riêng, Mẫu Xác Nhận Tài Sản Riêng Trước Hôn Nhân, Giấy Xác Nhận Tài Sản Riêng Của Vợ Hoặc Chồng, Kinh Tế Thị Trường Không Phải Là Cái Riêng Của Chủ Nghĩa Tư Bản Mà Là Thành Tựu Chung Của Nhân Loại, Mẫu Văn Bản Cam Kết Về Tài Sản Riêng, Văn Bản Cam Kết Về Tài Sản Riêng, Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Mẫu Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Câu Thơ Nào Cũng Có Nội Lực Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Là Gì, Mẫu Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng Vợ Chồng, Báo Cáo Tài Chính Riêng, Kế Hoạch ở Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ, Báo Cáo Tài Chính Riêng Là Gì, Nội Dung Bài Sầu Riêng, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Riêng Cho Trẻ Em, Mẫu Giấy Cam Kết Tài Sản Riêng, Bí Quyết Ra ở Riêng, Đề Thi Riêng Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng Của Vợ Chồng, Giấy Cam Kết Tài Sản Riêng, Giấy Cam Kết Là Tài Sản Riêng, Điểm Thi Riêng, Đơn Xin Nghỉ Có Việc Riêng, Báo Cao Thực Tập Tốt Nghiệp Nhà ở Riêng Lẻ, Bctc Riêng Lẻ Vietcombank, Báo Cáo Tài Chính Riêng Tiếng Anh, Giấy Cam Kết Tường Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Và Hợp Nhất, Quyết Định Ra ở Riêng, Đơn Xin Nghỉ Phép Riêng, Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Tài Sản Riêng, Sổ Tay Hướng Dẫn Xây Dựng Nhà ở Riêng Lẻ, Chính Sách Riêng Tư, Hoàn Công Nhà Riêng Lẻ, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Khối Lượng Riêng Của Lúa, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Vietinbank, Báo Caos Tài Chính Riêng, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Đề Thi Riêng Bách Khoa, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Techcombank, Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Và Riêng Lẻ, Danh Bạ Điện Thoại Nhà Riêng ở Hà Nội, Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Tài Sản Riêng Vợ Chồng, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Viết Tay, Giấy Mượn Container Về Kho Riêng, Bài Giải Phương Trình Đạo Hàm Riêng, Danh Bạ Điện Thoại Nhà Riêng Hà Nội, Sở Hữu Riêng Trong Bộ Luật Dân Sự 2015, Mẫu Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Vinamilk 2019, Thông Tư Hướng Dẫn Xây Dựng Nhà ở Riêng Lẻ, Danh Bạ Điện Thoại Nhà Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Của Vinamilk 2015, Đơn Xin Nghỉ Phép Việc Riêng, Mẫu Văn Bản Nhập Tài Sản Riêng Thành Tài Sản Chung, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Việc Riêng, Tham Số Nào Chỉ Thị Một Cell Riêng Biệt, Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Xây Dựng Nhà ở Riêng Lẻ, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Tiếng Anh, Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Sầu Riêng, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Violet, Báo Cáo Tài Chính Riêng Vinamilk 2018, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Của Giáo Viên, Định Nghĩa Khối Lượng Riêng, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Không Lương, Báo Cáo Tài Chính Th True Millk 2019 Riêng, Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Mẫu Giấy Đăng Ký Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ, Số Điện Thoại Riêng Của Cán Bộ Vĩnh Phúc, Định Nghĩa Nhiệt Dung Riêng, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Của Giáo Viên, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Cơ Quan Nhà Nước, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Không Lương, Quan Niệm Riêng Của Anh Chị Về Một Trái Tim Hoàn Hảo, Quan Niệm Riêng Về Hạnh Phúc, Công Thức Khối Lượng Riêng, Đơn Xin Nghỉ Giải Quyết Việc Riêng, Báo Cáo Thực Hành Đo Khối Lượng Riêng Của Sỏi, Danh Sách Trường Đại Học Tuyển Sinh Riêng, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Không Hưởng Lương, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Không Hưởng Lương., Danh Sách 62 Trường Đại Học Tuyển Sinh Riêng, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Không Hưởng Lương, Danh Sách Đại Học Tuyển Sinh Riêng Năm 2014,

Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tài Sản Riêng, Mẫu Văn Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Mẫu Xác Nhận Tài Sản Riêng, Văn Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Đơn Xin Xác Nhận Có Nhà Riêng, Thủ Tục Đăng Ký Tài Sản Riêng Sau Hôn Nhân, Xác Nhận Tường Riêng, Biên Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng, Giấy Xác Nhận Tài Sản Riêng, Giấy Cam Kết Xác Nhận Tài Sản Riêng, Mẫu Giấy Chứng Nhận Tài Sản Riêng, Giấy Xác Nhận Tường Riêng, Giấy Các Nhận Tường Riêng, Mẫu Xác Nhận Tài Sản Riêng Trước Hôn Nhân, Giấy Xác Nhận Tài Sản Riêng Của Vợ Hoặc Chồng, Kinh Tế Thị Trường Không Phải Là Cái Riêng Của Chủ Nghĩa Tư Bản Mà Là Thành Tựu Chung Của Nhân Loại, Mẫu Văn Bản Cam Kết Về Tài Sản Riêng, Văn Bản Cam Kết Về Tài Sản Riêng, Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Mẫu Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Bản Cam Kết Tài Sản Riêng, Câu Thơ Nào Cũng Có Nội Lực Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Là Gì, Mẫu Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng Vợ Chồng, Báo Cáo Tài Chính Riêng, Kế Hoạch ở Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ, Báo Cáo Tài Chính Riêng Là Gì, Nội Dung Bài Sầu Riêng, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Riêng Cho Trẻ Em, Mẫu Giấy Cam Kết Tài Sản Riêng, Bí Quyết Ra ở Riêng, Đề Thi Riêng Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng Của Vợ Chồng, Giấy Cam Kết Tài Sản Riêng, Giấy Cam Kết Là Tài Sản Riêng, Điểm Thi Riêng, Đơn Xin Nghỉ Có Việc Riêng, Báo Cao Thực Tập Tốt Nghiệp Nhà ở Riêng Lẻ, Bctc Riêng Lẻ Vietcombank, Báo Cáo Tài Chính Riêng Tiếng Anh, Giấy Cam Kết Tường Riêng, Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Và Hợp Nhất, Quyết Định Ra ở Riêng, Đơn Xin Nghỉ Phép Riêng, Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Tài Sản Riêng, Sổ Tay Hướng Dẫn Xây Dựng Nhà ở Riêng Lẻ, Chính Sách Riêng Tư, Hoàn Công Nhà Riêng Lẻ, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng,

Mẫu Văn Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng Của Vợ Chồng Cập Nhật Mới Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc VĂN BẢN XÁC NHẬN TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG Hôm nay, ngày…. tháng…. năm…., tại ……………………………… – Chúng tôi gồm: Họ và tên chồng: Ông Nguyễn Văn A

Sinh ngày: 15/10/199x

Số chứng minh thư nhân dân/ căn cước công dân:…………………………………………..

Ngày cấp………nơi cấp………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: số nhà……….thị trấn……………..huyện………………..tỉnh………

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………….

Họ và tên vợ: Bà Nguyễn Thị B

Sinh ngày: 20/05/199x

Số chứng minh nhân dân/ căn cước công dân: ………………………………………………

Ngày cấp………..nơi cấp: ……………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………..

Vợ chồng chúng tôi đăng ký kết hôn theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số…………….được ủy ban nhân dân thị trấn…………… cấp ngày…..tháng…..năm………

ĐIỀU 1 TÀI SẢN XÁC NHẬN

Tài sản xác nhận trong Văn bản bao gồm:

– Một là, toàn bộ Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại:

Thửa đất số………………………………………………………………………………………..

Tờ bản đồ số………………………………………………………………………………………

Diện tích:……………………………………………………………………………………………..

Tại địa chỉ:………………………………………………………………………………………..

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số………., do ………………………………cấp ngày…../…../…….

– Hai là, chiếc xe ô tô Kia morning màu trắng, đã được đăng ký vào ngày 12/2/2017. Mang biển số……………………… – Ba là, chiếc xe máy Sh màu trắng, mang biển số……. đă được đăng ký vào ngày…………………………………… ĐIỀU 2 NỘI DUNG XÁC NHẬN – Chúng tôi xác nhận:

Một là, Tài sản thứ nhất nêu tại Điều 1 là toàn bộ Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: Là tài sản riêng của tôi – Bà Nguyễn thị B (theo nội dung Hợp đồng tặng cho số ……../HĐCNN ký giữa ông ……………. và bà …………., do Phòng công chứng số ………….chứng nhận ngày ………..); Hai bên chưa có bất cứ một thỏa thuận nào về việc sát nhập lại tài sản này vào khối tài sản chung của vợ chồng.

Hai là, Tài sản thứ hai nêu tại Điều 1 là chiếc xe ô tô Kia morning màu trắng, đã được đăng ký vào ngày 12/2/2017. Mang biển số………. là tài sản riêng của chồng tôi – ông nguyễn văn A, theo nội dung Hợp đồng tặng cho số ……../HĐCNN ký giữa ông ……………. và bà …………………., do Phòng công chứng số ………….chứng nhận ngày ………..); Hai bên chưa có bất cứ một thỏa thuận nào về việc sát nhập lại tài sản này vào khối tài sản chung của vợ chồng.

Ba là, Tài sản thứ ba nêu tại Điều 1 chiếc xe máy Sh màu trắng, mang biển số……. đă được đăng ký vào ngày…………………. là tài sản riêng của chồng tôi – ông nguyễn văn A, theo nội dung Hợp đồng tặng cho số ……../HĐCNN ký giữa ông ……………. và bà …………., do Phòng công chứng số ………….chứng nhận ngày ………..); Hai bên chưa có bất cứ một thỏa thuận nào về việc sát nhập lại tài sản này vào khối tài sản chung của vợ chồng.

– Chúng tôi đồng ý: Ngay sau khi Văn bản này được công chứng, hai vợ chồng tôi được toàn quyền thực hiện các quyền của chủ sở hữu/ sử dụng đối với tài sản nêu trên, theo quy định của Pháp luật.

ĐIỀU 3 CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Chúng tôi chịu trách nhiệm trước Pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

– Những thông tin về nhân thân và tài sản nêu trong Văn bản này là đúng sự thật;

– Văn bản xác nhận tài sản này được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc và không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào. Văn bản sẽ bị vô hiệu nếu có cơ sở xác định việc lập văn bản này bị ép buộc, đe dọa, gian dối hoặc nhằm trốn tránh nghĩa vụ về tài sản;

ĐIỀU 4 ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc lập và ký văn bản này;

Việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ văn bản này phải có sự thỏa thuận của cả hai bên và phải được công chứng tại…………………….;

Chúng tôi đã tự đọc toàn bộ văn bản, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên;

Hiệu lực của văn bản này được tính từ thời điểm ký và công chứng.

NHỮNG NGƯỜI THAM GIA GIAO KẾT

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Công ty Luật TNHH Bạch Long LS.Long Xuân Thi: 0975.866.929 LS.Đàm Vương: 0975.224.974

Email: luatbachlong@gmail.com

Xác Nhận Tài Sản Riêng Trong Thời Kỳ Hôn Nhân

Mọi người cho mình hỏi là, chồng mình có mua 1 căn nhà sau khi kết hôn, mình muốn làm cam kết tài sản này là riêng của chồng mình thôi, khi chồng mình muốn bán nhà thì mình sẽ không dính vào, không cần mình ra công chứng.

Vậy mình thì cần làm thủ tục hồ sơ gì và làm ở đâu?

Điều 33 Luật Hôn nhân Gia đình 2014 quy định:

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Như vậy, về nguyên tắc Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Nếu nhà đất được có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng thì đây là tài sản riêng của một bên. Trường hợp này, hai bạn cần ra UBND xã/phường nơi có căn nhà đó tạo lập làm xác nhận tài sản riêng theo mẫu, sau khi được xác nhận thì chồng bạn có thể tự định đoạt tài sản đó mà bạn không cần tham gia.

Trân trọng!