Văn Phòng Luật Sư Michael Cao / Top 17 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2023 # Top Trend | Bac.edu.vn

Văn Phòng Luật Sư Cao Khánh

(1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

(2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

(5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo “V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp” trên website https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

(6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;

Phụ lục II-5;

Phụ lục II-6.

Cao: Văn Phòng Quận Luật Sư

CAO có nghĩa là gì? CAO là viết tắt của Văn phòng quận luật sư. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Văn phòng quận luật sư, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Văn phòng quận luật sư trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của CAO được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài CAO, Văn phòng quận luật sư có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

CAO = Văn phòng quận luật sư

Tìm kiếm định nghĩa chung của CAO? CAO có nghĩa là Văn phòng quận luật sư. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của CAO trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của CAO bằng tiếng Anh: Văn phòng quận luật sư. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

Như đã đề cập ở trên, CAO được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Văn phòng quận luật sư. Trang này là tất cả về từ viết tắt của CAO và ý nghĩa của nó là Văn phòng quận luật sư. Xin lưu ý rằng Văn phòng quận luật sư không phải là ý nghĩa duy chỉ của CAO. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của CAO, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của CAO từng cái một.

Ý nghĩa khác của CAO

Bên cạnh Văn phòng quận luật sư, CAO có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của CAO, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Văn phòng quận luật sư bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Văn phòng quận luật sư bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

Văn Phòng Luật Sư Cao Đức Nhuận

(1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

(2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

(5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo “V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp” trên website https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

(6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;

Phụ lục II-5;

Phụ lục II-6.

Văn Phòng Luật Sư Cao Xuân Bé

(1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

(2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

(5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo “V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp” trên website https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

(6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;

Phụ lục II-5;

Phụ lục II-6.

Top 10 Văn Phòng Luật Sư Thành Phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Với cuộc sống ngày càng hiện đại và phát triển, những vụ tranh chấp, kiện tụng xảy ra đều cần đến luật sư. Đây là các văn phòng luật sư tại Cao Lãnh.

1. Văn Phòng Luật Sư Kim Chung

Luật sư Kim Chung là một trong những vị luật sư được nhiều người tin tưởng và lựa chọn. Nhờ những kinh nghiệm dày dặn trong nghề cũng như được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp.

Đem đến cho khách hàng sự an tâm, tin tưởng. Đến với văn phòng luật sư Kim Chung khách hàng sẽ được tư vấn về vấn đề mình gặp phải đồng thời đưa ra được những mức giải quyết tốt nhất.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 586, Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3853 379

2. Văn Phòng Luật Sư Hoàng Giang

Luật sư Hoàng Giang là một trong những vị luật sư có tiếng tại Cao Lãnh. Với những vụ đều đạt được kết quả mong muốn và giành được nhiều thắng lợi.

Với kinh nghiệm và thời gian học tập nâng cao kỹ năng giúp cho luật sư Hoàng Giang nhận được nhiều sự uy tín từ khách hàng.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 428 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3853 755

3. Văn Phòng Luật Sư Quỳnh Hoa

Luật sư Quỳnh Hoa cũng là một trong những vị luật sư được nhiều người lựa chọn để được tư vấn và giải quyết vấn đề.

Hầu hết các vụ việc giải quyết tranh chấp tài sản gia đình, li hôn thì đều tìm đến vị luật sư này.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 200 Thiên Hộ Dương, Phường Hoà Thuận, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại:

4. Văn Phòng Luật Sư Đặng Hồng Đức

Luật sư Hồng Đức cũng là một trong những vị luật sư uy tín tại Cao Lãnh. Với nhiều vụ được giải quyết êm đẹp và có kết quả tốt.

Đến với văn phòng luật sư Hồng Đức bạn sẽ được tư vấn tận tình về cách giải quyết cũng như là mấu chốt của vấn đền. Nhờ đó luật sư sẽ bảo vệ và giành những điều tốt nhất cho bạn.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 29, Đường Trương Định, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3856 996

5. Văn Phòng Luật Sư Phương Sơn

Để có những giải đáp thắc mắc, tìm hiểu thêm về luật cũng như tìm ra hướng giải quyết vấn đề một cách tốt nhất. Mọi người thường tìm đến với văn phòng luật sư Phương Sơn.

Văn phòng với thiết kế rộng rãi, có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo từ môi trường chuyên nghiệp. Có thể giải đáp và tư vấn cho khách hàng một cách tốt nhất và hiệu quả nhất.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 43 Thiên Hộ Dương, Phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 094 914 21 52

6. Công Ty Luật Hợp Danh Anh Em Luật Sư

Anh Em luật sư là một trong những cái tên không còn xa lạ với các doanh nghiệp tại Cao Lãnh. Là một công ty với đội ngũ nhân viên được tuyển chọn có trình độ và được đào tạo bài bản.

Các nhân viên của công ty đều có kinh nghiệm trong nghề, nhờ đó có thể tư vấn và đưa ra cách giải quyết vấn đề cho khách hàng một cách tốt nhất.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 31 QL30, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3851 118

7. Văn Phòng Luật Sư Hồng Đức

Đến với văn phòng luật sư Hồng Đức bạn sẽ nhận được sự nhiệt tình tư vấn của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Đội ngũ nhân viên của văn phòng đều được tuyển chọn gắt gao để chọn lựa được những nhân viên có trình độ và đạo đức tốt.

Đem đến cho khách hàng sự tư vấn kĩ lưỡng, lựa chọn hợp lí và đạt được kết quả mong muốn nhất.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 17 Trần Thị Thu, Phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3852 512

8. Công ty luật TNHH MTV Tuyên Thụy

Công ty luật Tuyên Thụy cũng là một trong những công ty có tầm ảnh hưởng cao trong giới luật sư. Với nhiều luật sư tài giỏi, chiến thắng trong nhiều vụ kiện.

Là nơi được nhiều doanh nghiệp tin tưởng, lựa chọn để bảo vệ cho doanh nghiệp của mình. Đồng thời, đây còn là nơi tư vấn và chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 21 QL30, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3869 777

9. Văn Phòng Luật Sư Xuân Hương

Văn phòng luật sư Xuân Hương cũng nằm trong top 10 được yêu thích và lựa chọn nhiều nhất. Đến với văn phòng bạn sẽ nhận được sự chăm sóc, tư vấn và lắng nghe tận tình.

Nhờ đó, đem đến cho các bạn những cách giải quyết tốt nhất, hiệu quả nhất và đem đến lợi ích nhiều nhất cho khách hàng.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 2 Lê Quí Đôn, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3871 022

10. Văn Phòng Luật Sư Hồng Thanh

Văn phòng Hồng Thanh cũng là một trong những địa điểm không thể bỏ qua khi nhắc đến luật sư uy tín. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, sự đồng hành của những cộng sự có trình độ cao.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Đường Không Tên, Phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3881 325

Chú ý: Bài viết được tham khảo và tổng hợp từ nhiều nguồn website trên Internet! Vui lòng phản hồi cho chúng tôi, nếu Bạn thấy các thông tin trên chưa chính xác Liên hệ: Tại Đây