Vi Phạm Luật Quảng Cáo / Top 11 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Quảng Cáo Như Thế Nào Để Không Vi Phạm Pháp Luật

– Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi, bình bú và vú ngậm nhân tạo;

– Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc;

– Các loại hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm kinh doanh

– Các loại sản phẩm có tính chất kích dục;

– Súng săn, đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm có tính chất kích động bạo lực;

– Làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng.

– Thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống, văn hóa, lịch sử, đạo đức, phong tục Việt Nam.

– Làm ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.

– Gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm với Quốc huy, Quốc kỳ, Quốc ca, Đảng kỳ, danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

– Mang tính kỳ thị dân tộc, có tính phân biệt chủng tộc, xâm phạm tới tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, người khuyết tật.

– Xúc phạm tới uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức.

– Không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, cung cấp sản phẩm, dịch vụ của cá nhân, tổ chức kinh doanh sản phẩm, dịch vụ; nhầm lẫn về số lượng, chất lượng, giá cả, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời gian bảo hành của sản phẩm, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.

– Sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về chất lượng, giá cả, hiệu quả sử dụng sản phẩm, dịch vụ kinh doanh của mình với sản phẩmdịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.

– Sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc các từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp để chứng minh.

– Sử dụng các lời nói, chữ viết, hình ảnh của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý.

– Vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ; các quy định về cạnh tranh.

– Sai sự thật, không đúng quy cách, chất lượng, công dụng, nhãn hiệu, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, xuất xứ, chỉ dẫn địa lý, phương thức phục vụ, thời hạn sử dụng, bảo quản, bảo hành của hàng hóa, dịch vụ.

Ubnd Tp Quảng Ngãi Vi Phạm Luật Quy Hoạch

Theo kết luận, Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh Dịch vụ Quảng Ngãi (gọi tắt là Công ty QISC) đã có nhiều cố gắng trong triển khai thực hiện D.A KDC phía Nam đường Hai Bà Trưng, TP Quảng Ngãi (giai đoạn 1). Thực hiện trình tự, thủ tục trong việc đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo theo quy định.

D.A được Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định 8972/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 để phục vụ tái định cư cho D.A trung tâm hành chính tỉnh. Tổng diện tích quy hoạch là 40,88ha. Công ty QISC đã thực hiện các thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư D.A KDC tại Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 7/12/2015, theo đó: Giao cho Công ty QISC làm chủ đầu tư, quản lý điều hành D.A KDC (giai đoạn 1), có diện tích 12,923ha/40,88ha quy hoạch KDC, với mục tiêu đầu tư xây dựng KDC mới kết hợp với việc cải tạo nhằm tạo ra quỹ đất để phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho ngân sách.

8 gói thầu chưa được Công ty QISC triển khai lựa chọn nhà thầu

Theo nội dung Văn bản số 5055/UBND-CNXD ngày 30/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh, Công ty QISC làm chủ đầu tư, có trách nhiệm xây dựng hoàn chỉnh phương án tài chính để triển khai D.A theo Quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 tại Quyết định 8972/QĐ-UBND ngày 27/12/2013. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 9/2019, Công ty QISC chưa thực hiện hoàn thành D.A (giai đoạn 1) với diện tích 12,923ha và chưa có kế hoạch xin chủ trương triển khai thực hiện phần diện tích còn lại theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Trong lập dự toán hạng mục san nền đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải (gói thầu số 5), cho thấy việc tận dụng đất thừa và áp dụng một số mã hiệu định mức chưa phù hợp với điều kiện của công trình nên không tiết kiệm được chi phí đầu tư của D.A.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu D.A đầu tư được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tại Báo cáo số 396/BCTĐ-SKHĐT ngày 20/4/2016, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 và điều chỉnh tại Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 3/10/2016, theo đó: D.A được chia làm 13 gói thầu, gồm 2 gói đấu thầu rộng rãi trong nước; 3 gói thầu tự thực hiện; 8 gói thầu thực hiện chỉ định thầu.

Tính đến tháng 9/2019, Công ty QISC đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng kinh tế đối với 5 tổ chức (gồm: Gói thầu số 1 – Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; gói thầu số 2 – Đo đạc lập bản đồ địa chính, cắm mốc giải phóng mặt bằng (GPMB); gói số 3 – Rà phá bom mìn, vật nổ; gói số 5 – Thi công san nền, nền đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải và gói số 8a có giá trị 32,616 tỷ đồng – giám sát thi công san nền, nền đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải). Tuy nhiên, đến nay còn lại 8 gói thầu chưa triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu là chậm trễ theo kế hoạch đấu thầu đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Công ty cũng chưa kịp thời thực hiện niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch quản lý môi truờng của D.A tại trụ sở UBND các phường: Lê Hồng Phong và Trần Phú trước khi triển khai thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ.

UBND TP chưa thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh

UBND TP Quảng Ngãi không tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư khi lập quy hoạch chi tiết 1/500 là chưa đúng theo Điều 20 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009. Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Quảng Ngãi (đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư) không thực hiện giám sát là không đảm bảo theo quy định tại điểm 4 Điều 13 Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 của Chính phủ.

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 có sự nhầm lẫn giữa thẩm quyền chung và thẩm quyền riêng nên chưa đúng quy định tại Khoản 3, Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị.

UBND TP chưa kịp thời phối hợp với Công ty QISC để giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB. Đồng thời, chưa thực hiện đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 109/TB-UBND ngày 12/4/2018 về phối hợp, hỗ trợ cho Công ty QISC trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, GPMB; chưa xem xét giải quyết các kiến nghị, khiếu nại đối với phương án bồi thường tái định cư đã được phê duyệt theo đúng trình tự thủ tục, thẩm quyền của Luật Khiếu nại; chậm trễ trong việc xử lý cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Giải quyết dứt điểm 11 trường hợp chưa nhận tiền, bàn giao mặt bằng

Trên cở sở lộ trình về tiến độ GPMB, triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu đối với 8 gói thầu theo quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của UBND tỉnh. Yêu cầu các đơn vị thi công, giám sát có giải pháp để triển khai thực hiện theo nội dung hợp đồng kinh tế đã ký kết với Công ty QISC đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình sau khi được giao đất.

Để đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trên quy mô diện tích 12,923ha (diện tích đầu tư xây dựng mới 11,42ha và diện tích chỉnh trang 1,503ha) của D.A KDC, yêu cầu Công ty QISC rà soát để bổ sung các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật trong phần diện tích chỉnh trang nhằm đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và phát huy hiệu quả mục tiêu của D.A được duyệt.

Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND các phường: Lê Hồng Phong và Trần Phú phối hợp, cộng tác chặt chẽ với Công ty QISC có giải pháp thực hiện có hiệu quả các vướng mắc để thực hiện hoàn thành D.A theo tiến độ đã được UBND tỉnh cho phép điều chỉnh. Trước mắt tập trung giải quyết dứt điểm đối với 11 trường hợp có đất nông nghiệp nằm trong khu vực dự kiến bố trí tái định cư chưa nhận tiền, bàn giao mặt bằng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Công ty QISC thực hiện rà soát để bổ sung các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật trong phần diện tích 1,503ha thuộc khu vực chỉnh trang nhằm đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và phát huy hiệu quả mục tiêu của D.A được duyệt.

Về xem xét xử lý trách nhiệm, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Giám đốc Công ty QISC tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm về các sai sót, chậm trễ trong công tác bồi thường; trong công tác triển khai D.A theo nội dung kết luận thanh tra.

Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi tổ chức họp rút kinh nghiệm về các sai sót nêu trong kết luận thanh tra đối với lãnh đạo UBND TP và lãnh đạo thuộc các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị trong việc thực hiện lập, tham mưu phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500, chậm trễ trong việc phối hợp về công tác giải quyết các vướng mắt trong bồi thường, GPMB.

Quảng Cáo Facebook Luật Sư

Hiện nay, Facebook là mạng xã hội lớn nhất thế giới với 2,8 tỷ người sử dụng. Tại Việt Nam, tính đến thời điểm tháng 01 năm 2020 có tới trên 95 triệu người sử dụng và 30 triệu người truy cập Facebook hàng ngày.

Hotline: 0964.82.6644 (24/7)

Giúp bạn tăng doanh thu bán hàng luật sư nhanh chóng: với hàng tỷ người sử dụng điều này tạo điều kiện thuận lợi cho bạn tiếp cận nhiều khách hàng luật sư mới, tạo khách hàng tiềm năng

Đi trước đối thủ cạnh tranh luật sư : với thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay thì ai marketing tốt, ai tiếp cận khách hàng nhanh có nhu câu luật sư sẽ chiếm được ưu thế rất lớn và với sản phẩm, dịch vụ luật sư tốt, giá hợp lý thì hoàn toàn có khả năng chiếm lĩnh thị phần lớn thị trường.

Là đơn vị sở hữu đội ngũ nhân viên kinh nghiệm, kinh nghiệm làm thực tiễn rất nhiều sẽ giúp sản phẩm luật sư của Quý Khách tiếp cận đến Khách Hàng chính xác nhất.

Viết lại bài marketing trên Facebook luật sư cho bạn, chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm luật sư thu hút người xem.

Báo cáo hoạt động Fanpage luật sư theo khoảng thời gian theo tuần, tháng.

Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%).

Khách hàng nếu có yêu cầu khác, xin vui lòng liên hệ với VietAds.

4.1 – Quảng Cáo Fanpage luật sư (Thăng Hạng Trang/ Fanpage Ads)

Thêm doanh số bán hàng cho Cửa Hàng/ Công Ty luật sư.

Nếu bạn chưa có Page luật sư, VietAds tạo PAGE, thiết kế hình ảnh banner – cập nhật nội dung cho PAGE luật sư của bạn (Không thu phí).

4.2 – Quảng Cáo Page Post luật sư (Thăng Hạng Bài Viết/ PagePost-Ads)

Thêm doanh số bán hàng cho Cửa Hàng/ Công Ty luật sư.

Nếu bạn chưa có Page luật sư , VietAds tạo PAGE, thiết kế hình ảnh banner – cập nhật nội dung cho PAGE luật sư của bạn (Không thu phí).

Ngoài ra, VietAds viết lại bài Marketing luật sư trên Facebook cho bạn, thiết kế cho bạn một Banner Timeline (kích thước 851 x 314) thu hút người xem.

4.3 – Quảng Cáo Facebook – Truy Cập Website, Cài đặt ứng dụng luật sư .

Thêm số lượng khách hàng truy cập vào website luật sư , thêm tỷ lệ chuyển đổi bán hàng.

Thêm doanh số bán hàng cho doanh nghiệp luật sư.

Nếu bạn chưa có Page luật sư, VietAds tạo PAGE, thiết kế hình ảnh banner luật sư – cập nhật nội dung cho PAGE của bạn (Không thu phí).

Ngoài ra, VietAds viết lại bài Marketing trên Facebook cho bạn, thiết kế cho bạn một Banner Timeline (kích thước 851 x 314) thu hút người xem.

Xác định đối tượng khách hàng có nhu cầu luật sư : độ tuổi, giới tính, khu vực sinh sống, sở thích, …

Bước 2: Hai bên ký hợp đồng cung cấp dịch vụ chạy Facebook luật sư

Những Sản Phẩm,Hành Vi Bị Cấm Trong Quảng Cáo

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

II. NỘI DUNG TƯ VẤN

1.1. Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

1.2. Thuốc lá.

1.3. Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên.

1.4. Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo.

1.5. Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc.

1.6. Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục.

1.7. Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực.

3.1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

3.2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

3.3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

4.2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

4.3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

4.4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

4.5. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

4.6. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

4.7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

b) Buộc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này;

c) Buộc cải chính thông tin đối với hành vi quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 5 Điều này.