Vì Sao Lê Lợi Quyết Định Tiến Quân Ra Bắc / Top 12 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Lê Lợi Giải Phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá Và Tiến Quân Ra Bắc (1424

1. Giải phóng Nghệ An (năm 1424)Câu hỏi: Em có nhận xét gì về kế hoạch của Nguyễn Chích? Câu hỏi: Vì sao Nguyễn Chích đề nghị chuyển quân vào Nghệ An? Câu hỏi: Kế hoạch của Nguyễn Chích có ý nghĩa như thế nào với sự phát triển lớn mạnh của nghĩa quân Lam Sơn về thế và lực?

Trước tình hình quân Minh tấn công nghĩa quân, Nguyễn Chích đề nghị tạm rời rừng núi Thanh Hoá, chuyển quân vào Nghệ An là nơi đất rộng, người đông và cũng rất hiểm yếu, để dựa vào đó quay ra đánh lấy Đông Đô.

Việc thực hiện kế hoạch của Nguyễn Chích (chuyển quân vào Nghệ An) đã giúp cho nghĩa quân Lam Sơn thoát khỏi thế bị bao vây, mở rộng địa bàn hoạt động và tăng thêm sự kiểm soát của nghĩa quân trên một phạm vi rộng lớn, tạo điều kiện để nghĩa quân tiếp tục đánh về phía nam, giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá. Nghĩa quân giành được thế chủ động, lực lượng ngày càng đông và trưởng thành trong chiến đấu.

Việc giải phóng Nghệ An (1424), Tân Bình, Thuận Hoá (1425) đã tạo nên thế và lực mới, giúp cho nghĩa quân Lam Sơn thoát khỏi sự bao vây.Quân địch rơi vào thế cô lập, vây hãm, và bị động, tạo điều kiện cho quân ta tung đòn quyết định, tấn công ra Bắc đánh tan quân Minh, kết thúc cuộc kháng chiến.

– Kế hoạch tiến quân ra Bắc của Lê Lợi:+ Tháng 9/1426, Lê Lợi và bộ chỉ huy quyết định mở cuộc tiến quân ra Bắc. Nghĩa quân chia làm ba đạo:+ Đạo thứ nhất tiến quân ra giải phóng miền Tây Bắc, ngăn chặn viện binh giặc từ Vân Nam sang.+ Đạo thứ hai có nhiệm vụ giải phóng vùng hạ lưu sông Nhị (sông Hồng) và chặn đường rút lui quân của giặc từ Nghệ An về Đông Quan, ngăn chặn viện binh từ Quảng Tây sang.+ Đạo thứ ba tiến thẳng ra Đông Quan.– Nhận xét về kế hoạch:Đây là một kế hoạch rõ ràng, kĩ càng và hết sức chặt chẽ. Mỗi đạo quân có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau nhưng nhiệm vụ chung của cả ba đạo quân là tiến sâu vào vùng chiếm đóng của địch, kết hợp cùng nhân dân nổi dậy bao vây đồn địch, giải phóng đất đai, thành lập chính quyền mới, chặn đường tiếp tế của quân Minh.

Quyết Định Ra Quân 2022

Quyết Định Ra Quân Năm 2019, Quyết Định Ra Quân 2019, Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2019 Là Quan Trọng Nhất, Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự Năm 2019, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức , Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức , Quy Định Nghĩa Vụ Quân Sự 2019, Quyết Định 17/2019, Quyết Định Số 20/2019/qĐ-ttg, Quyết Định Số 26/2019/qĐ-ttg, Quyết Định Số 18/2019/qĐ-ttg, Quyết Định 24 Năm 2019, Quyết Định 17/2019/qĐ-ttg, Quyết Định 18/2019/qĐ-ttg, Quyết Định Số 30/2019/qĐ, Quyết Định Số 17/2019/qĐ-ttg, Quyết Định Số 38/2019/qĐ-ttg, Nghị Định 68/2019/nĐ-cp Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng, Quy Định Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2019, Quyết Định 22/2019/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 18/2019/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 30/2019/qĐ – Ubnd, Quyết Định 3115 4/8/2019, Quyết Định Số 17 Ngày 8/4/2019, Quyết Định Số 30/2019/qĐ-ubnd, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2019, Quyết Định 30/2019/qĐ-ubnd, Quyết Định 74/2019/qĐ-ubnd, Nghi Dinh 03 Phoi Hop Cong An Quan Su 2019, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Về Phối Hợp Công An Quân Sự, Quyết Định 772/qĐ-ttg Về Tổng Điều Tra Dân Số Và Nhà ở Năm 2019, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2019, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Năm 2019, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán 2019, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Năm 2019, Quyết Định Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2019, Quyết Định Số 648/qĐ-bct Ngày 20 Tháng 3 Năm 2019, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2019, Quyết Định Số 13/2019 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019, Quyết Định Số 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chinh Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ V, Quyết Định 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Dân Quân T, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2019, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2019, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16 Tháng 8 Năm 2019, Quyết Định Số 3254/qĐub Quảng Ninh 2019, Quyết Định Số 539 Ubnd Tỉnh Quảng Ninh 2019, Quyết Định Số 3989-qĐ/vptw Ngày 16 Tháng 8 Năm 2019, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Quân Nhân Trong Quân Đội, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2019 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2019, Quy Dinh Quan Dieu Tri Cham Soc Giai Quyet Chinh Sach Doi Voi Quan Nhan Cnvc Bi Benh Hiem Ngheo, Quyết Định Số 875-qĐ/tu, Ngày 12/3/2013 Quy Định Một Số Vấn Đề Về Quản Lý Cán Bộ, Đảng Viên, Quyết Định 790/qĐ-btc Ngày 30/03/2012 Quy Định Về Chế Độ Quản Lý Tài Sản Nhà Nước, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Ra Quyết Định Quản Lý, Ra Quyết Định Quản Trị, Quyết Định Ra Quân, Quyết Định Quản Trị Là Gì, Mẫu Quyết Định Phủ Quân Kỳ, Quyết Định Quản Lý, Quyết Định Phủ Quân Kỳ, Ra Quyết Định Quản Trị Là Gì, Quyết Định Dân Quân Tự Vệ, Quyết Định Quản Trị, Quyết Định Ra Quân Năm 2016, Ra Quyết Định Là Nhiệm Vụ Cơ Bản Của Nhà Quản Trị, Quyết Định Lên Quận Đông Anh, Ra Quyết Định Trong Quản Lý, Bài Tập Chương 4 Quyết Định Quản Trị, Quyết Định Ra Quân Năm 2017, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Ra Vào Cơ Quan, Quyết Định Lãnh Đạo Quản Lý, Quyết Định Ra Quân Năm 2018, Quyết Định Ra Quân Năm 2020, Quyết Định Thành Lập Ban Quản Lý Chợ, Chương 5 Quyết Định Quản Trị, Chương 4 Quyết Định Quản Trị, 4 Quyết Định Của Quản Trị Tài Chính, Chương 3 Quyết Định Quản Trị, 6 Bước Ra Quyết Định Quản Trị, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Quản Lý Đề Tài, Quyết Định Số 814 Của Quân Đôi, Quy Trình Ra Quyết Định Quản Lý, Ra Quyết Định Trong Quản Trị, Ra Quyết Định Trong Quản Trị Học, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Cơ Quan, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý, Quyết Định Phủ Quân Kỳ Cho Hội Viên Ccb, Quyết Định Nghĩa Vụ Quân Sự, Quyết Định Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Quản Lý Nhà Nước, ý Nghĩa Của Quyết Định Quản Lý, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý Dự án, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2019 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2019 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của,

Quyết Định Ra Quân Năm 2019, Quyết Định Ra Quân 2019, Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2019 Là Quan Trọng Nhất, Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự Năm 2019, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức , Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức , Quy Định Nghĩa Vụ Quân Sự 2019, Quyết Định 17/2019, Quyết Định Số 20/2019/qĐ-ttg, Quyết Định Số 26/2019/qĐ-ttg, Quyết Định Số 18/2019/qĐ-ttg, Quyết Định 24 Năm 2019, Quyết Định 17/2019/qĐ-ttg, Quyết Định 18/2019/qĐ-ttg, Quyết Định Số 30/2019/qĐ, Quyết Định Số 17/2019/qĐ-ttg, Quyết Định Số 38/2019/qĐ-ttg, Nghị Định 68/2019/nĐ-cp Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng, Quy Định Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2019, Quyết Định 22/2019/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 18/2019/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 30/2019/qĐ – Ubnd, Quyết Định 3115 4/8/2019, Quyết Định Số 17 Ngày 8/4/2019, Quyết Định Số 30/2019/qĐ-ubnd, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2019, Quyết Định 30/2019/qĐ-ubnd, Quyết Định 74/2019/qĐ-ubnd, Nghi Dinh 03 Phoi Hop Cong An Quan Su 2019, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Về Phối Hợp Công An Quân Sự, Quyết Định 772/qĐ-ttg Về Tổng Điều Tra Dân Số Và Nhà ở Năm 2019, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2019, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Năm 2019, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán 2019, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Năm 2019, Quyết Định Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2019, Quyết Định Số 648/qĐ-bct Ngày 20 Tháng 3 Năm 2019, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2019, Quyết Định Số 13/2019 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019, Quyết Định Số 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chinh Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ V, Quyết Định 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Dân Quân T, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2019, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2019, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16 Tháng 8 Năm 2019, Quyết Định Số 3254/qĐub Quảng Ninh 2019, Quyết Định Số 539 Ubnd Tỉnh Quảng Ninh 2019, Quyết Định Số 3989-qĐ/vptw Ngày 16 Tháng 8 Năm 2019, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Quân Nhân Trong Quân Đội,

Vì Sao Ls Lđh Không Theo Nghị Sĩ Lê Phước Sang Về Vn?

Sau khi gửi bài “LS Lê Đình Hồ… Ai giết? Vì sao giết?”, trong thời gian không đây 12 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã nhận được nhiều emails, điện thoại, viber, sms… tâm tình, cổ võ, chia sẻ, hậu thuẫn… Đặc biệt, chúng tôi cũng nhận được bài viết rất cảm động tựa đề, “KHÔNG BỎ ANH EM, KHÔNG BỎ BẠN BÈ”, của ông Bằng Phong Đặc Văn Âu. Ngay đoạn mở đầu, ông khẳng định sự tin tưởng, “cái chết của LS Lê Đình Hồ là do Việt Cộng gây ra, mặc dù không có bằng chứng cụ thể. Ngay cả “xã hội đen” cũng do bàn tay Việt Cộng!” Đánh giá sự nguy hiểm của VC và VT, ông cũng một lần nữa sáng suốt xác nhận: “…giống như nhà báo Kiêm Ái khẳng định “Việt Tân là em Việt Cộng” thật là chính xác. Nhưng theo tôi, Việt Tân nguy hiểm hơn Việt Cộng, vì còn có nhiều người tị nạn cộng sản cứ tưởng Việt Tân chống Cộng. Không! Việt Tân đã bị Việt Cộng dùng làm tay sai rồi!” Ông cũng đã chân thành chia sẻ: “Tôi luôn luôn tự nhủ lòng: Đừng bào giờ làm nhục tổ tiên! Đừng bao giờ bán linh hồn cho Việt Cộng bất cứ giá nào!” Cuối cùng, ông kết luận: “Tôi hy vọng sự quyết tâm của chúng ta sẽ là kim chỉ nam cho thế hệ trẻ noi gương.” Điểm cần lưu ý nữa trong bài viết, ông Bằng Phong Đặng Văn Âu có nhắc đến Nghị Sĩ Lê Phước Sang, nên chúng tôi xin thưa, khoảng giữa năm 2005, tại nhà hàng Mỹ Cảnh, Bankstown, LS Lê Đình Hồ có cho chúng tôi (ông Phạm Thanh Phương và tôi) coi thiệp mời của nhà nước CSVN (hình như của cái gọi là “Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc VN”?). Trong thiệp ghi đại khái có câu Trân trọng kính mời Tiến sĩ Luật khoa Lê Đình Hồ về VN để góp phần xây dựng đất nước . LS Lê Đình Hồ cho biết, nếu nhận lời, ông sẽ đi cùng với vợ chồng Lê Phước Sang bên Hoa Kỳ, và nhà cầm quyền CS đã hứa sẽ cho ông làm Khoa trưởng Luật khoa viện Đại Học Hoà Hảo, đồng thời sẽ xuất bản hai tác phẩm Tự Điển Luật Khoa và Tự Điển Phân Giải Chính Trị do ông sáng tác. Sau đó, ông mỉm cười, chửi thề Đỗ Mười CS, KHÔNG VỀ! Ông phân tích: 1. Về lập trường chính trị và quan điểm của người Việt quốc gia, ông vĩnh viễn không về VN khi nào còn chế độ CS. Chỉ nguyên ký tên vô cái đơn xin chiến khán nhập cảnh VN, có cờ CS, đối với ông đã là một sự nhục nhã, không thể nào gột rửa. 2. Ông chỉ có bằng Cao Học Chính Trị và Cử Nhân Luật. Vậy mà trong thiệp mời, tụi VC cố ý ghi ông là Tiến Sĩ Luật Khoa, đó là trò dối trá, đểu cáng, muốn lôi kéo ông vào cạm bẫy “háo danh mạo nhận học vị”. Nếu ông dại dột chấp nhận, sau này VC sẽ giật dây cho báo chí VC ở hải ngoại, dùng nó để bôi nhọ ông. 3. Việc VC hứa xuất bản sách cho ông cũng là một miếng mồi để dụ ông vô bẫy. Cho dù VC có giữ lời hứa, chúng sẽ cắt xén, thêm bớt để bôi nhọ ông, bôi nhọ VNCH, thậm chí chúng sẽ cấm không cho sách lưu hành phổ biến…

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và những lời tâm huyết của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu, và sau đây xin trân trọng giới thiệu cùng Quý vị nguyên văn bài viết của ông.

Trân trọng, Hữu Nguyên

KHÔNG BỎ ANH EM, KHÔNG BỎ BẠN BÈ

Thành phố Westminster, California,

Ngày 30 tháng 1 năm 2018

Tôi đã đọc bài tường trình của anh về hoạt động của LS Lê Đình Hồ và Saigon Times chống Cộng Sản (LS Lê Đình Hồ… AI GIẾT? VÌ SAO GIẾT?) thì tôi tin rằng cái chết của LS Lê Đình Hồ là do Việt Cộng gây ra, mặc dù không có bằng chứng cụ thể. Ngay cả “xã hội đen” cũng do bàn tay Việt Cộng!

Bởi vì Saigon Times vạch trần âm mưu của Việt Cộng dùng lá bài Trần Kiều Ngọc để gieo vào tuổi trẻ hải ngoại hãy quên đi việc Chống Cộng.

Từ lâu, tôi đã thấy Việt Cộng sử dụng Việt Tân, vì Việt Tân, con đẻ của Mặt Trận Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh), làm nhiều điều khuất tất, bị Việt Cộng nắm tẩy, nên bị Việt Cộng “blackmailed” . Việt Cộng không thể quàng Cờ Vàng để kêu gọi “Không Chống Cộng”, vì vậy phải dùng Việt Tân, dù Việt Tân đã ô danh, nhưng còn tạm xài được.

Tiếc thay! Những đoàn thể có quá khứ Chống Cộng như Việt Quốc, Đại Việt… và các Hội đoàn chỉ ồn ào Chống Cộng trên mặt hình thức, không có chiều sâu để nhìn thấy sự nguy hiểm của Việt Tân, nên chẳng có đảng nào, hội đoàn quân nhân Chống Cộng nào có uy tín để nói cho dân nghe.

Họ sợ đụng vào Việt Tân thì sẽ bị bọn “dư luận viên” Việt Tân bôi nhọ. Ngoài ra, những người có tiếng tăm (!) trong quá khứ […] lại hèn hạ làm tay sai cho Việt Tân. Tôi có thể nói mà không sợ sai lầm, tất cả những hoạt động có bề ngoài Chống Cộng, đều có bàn tay của Việt Tân – Tay sai Việt Cộng – nhúng tay cả.

Ví dụ, buổi nói chuyện của ông Tiến sĩ (!) Nguyễn Võ Long vừa rồi ở Westminster, tôi cũng thấy Việt Tân trong Ban Tổ chức. Thậm chí buổi tưởng niệm liệt sĩ Trần văn Bá, tôi cũng thấy Việt Tân trong Ban Tổ chức!

Thật tội nghiệp cho tuổi trẻ Việt Nam! Một số tuổi trẻ ngây thơ bị Việt Tân lừa. Còn hầu hết tuổi trẻ “hăng say” thì cần phương tiện của Việt Tân, như tiền bạc, cờ vàng ba sọc đỏ (để che mắt), hệ thống âm thanh.

Bác sĩ Trần văn Tích ở bên Đức, là người Chống Cộng từng trải, cũng được Việt Tân cấp phương tiện âm thanh, cờ quạt và “bát cháo nóng” sau cuộc biểu tình, cũng nghĩ Việt Tân là tốt cho các buổi tổ chức biểu tình. Nhưng khi bác sĩ Trần văn Tích chỉ viết một bài khuyên răn Trần Kiều Ngọc với lời lẽ nhẹ nhàng của bậc làm cha mẹ, liền bị bọn dư luận viên Việt Tân chửi những rất thô tục.

Nói tóm lại, giống như nhà báo Kiêm Ái khẳng định “Việt Tân là em Việt Cộng” thật là chính xác. Nhưng theo tôi, Việt Tân nguy hiểm hơn Việt Cộng, vì còn có nhiều người tị nạn cộng sản cứ tưởng Việt Tân chống Cộng. Không! Việt Tân đã bị Việt Cộng dùng làm tay sai rồi!

Sự kiện Luật sư Trần Kiều Ngọc tuyên bố “Không Chống Cộng, chỉ chống Cái Ác” là một âm mưu của Việt Cộng; chứ không phải là sự lỡ lời hay nói hố của một cô gái trẻ đâu ! Anh Hữu Nguyên và luật sư Lê Đình Hồ sớm sủa tố giác luật sư Trần Kiều Ngọc tái xuất giang hồ sau một thời gian im tiếng, nên Việt Cộng phải ra tay thôi!

Tôi rất vui khi đọc anh Hữu Nguyên bày tỏ sự quyết tâm không lùi bước sau cái chết của luật sư Lê Đình Hồ, Và tôi rất khinh những người có tên tuổi dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa “thành kính” chia buồn Nghị sĩ Trần Quang Thuật trên mặt báo. Lời chia buồn hoặc cúi đầu đảnh lễ vong linh Trần Quang Thuận là nhục mạ sự hy sinh của các chiến sĩ Chống Cộng đã nằm xuống.

Cái người nào viết lại tiểu sử Trần Quang Thuận, phủ nhận việc Trần Quang Thuận lái xe đưa Ngài Quảng Đức đi “tự thiêu” (và bảo rằng Trần Quang Thuận chỉ cho mượn xe để cho người khác lái thôi) cũng đáng khinh. Đừng tưởng cho mượn xe sử dụng trong ý đồ giết người là vô tội!

Trần Quang Thuận tuy là Nghị sĩ, được hưởng mọi ân huệ của VNCH, nhưng lại là phát ngôn viên chính thức của Trí Quang, người liên tục xách động quần chúng làm loạn bất cứ chiêu bài nào. Khi thì Ngô Đình Diệm đàn áp tôn giáo, gia đình trị; khi thì Thiệu Kỳ độc tài quân phiệt; khi thì đòi chấm dứt người Mỹ can thiệp…

Nhưng sau khi hoàn thành công tác quấy rối nội tình Miền Nam để dâng cho Việt Cộng, Trần Quang Thuật được đặc phái sang Hoa Kỳ dưới danh nghĩa tị nạn cộng sản. Tôi chưa từng nghe Trần Quang Thuận có một lời nào lên án Việt Cộng tàn ác với nhân dân Việt Nam. Tôi chưa từng nghe Trần Quang Thuận có một lời nào tỏ ra hối hận vì mình đã tiếp tay cho tên giặc Thầy Chùa Trí Quang đóng vai trò giật sập chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi chỉ thấy Trần Quang Thuận rất “năng nổ” vận động chiến dịch VỀ NGUỒN giống như Việt Cộng riêu rao “quê hương là chùm khế ngọt” theo Nghị quyết 36.

Trần Quang Thuận còn mắng kẻ nào không nghe theo lời kêu gọi “Về Nguồn” là kẻ đó không có nguồn để trở về. Làm sao một chiến sĩ KQ suốt đời chống Cộng như tôi mà có thể chấp nhận địa ngục trần gian do những tên ác quỷ cộng sản hoành hành mà có thể coi mảnh đất đó là NGUỒN?

Cái xấc láo của Trần Quang Thuận là ở chỗ đó! Và cái ngu, cái đáng khinh bỉ của những người mệnh danh Chống Cộng sì sụp vái lạy linh cữu của Trần Quang Thuận là ở chỗ đó!

Anh Hữu Nguyên thân mến,

Việt Cộng mở ra quá nhiều mặt trận để biến hải ngoại thành công cụ của chúng, mà người Chống Cộng chỉ thích hoa hòe hoa sói, danh hão, chứ không chịu đoàn kết với nhau để lật mặt những con vi khuẩn đang làm ruỗng nát cơ thể chúng ta. Việt Tân thì sử dụng tuổi trẻ. Linh mục, thầy chùa thì quốc doanh! Tôi thấy có đứa vận động cho Thiền sư (!) Nhất Hạnh lãnh giải Nobel Hòa Bình! Đúng là dân tộc của mình đang bị quỷ ám!

Tôi đã gọi điện thoại cho cựu Nghị Sĩ Lê Phước Sang để trách móc ông hiện diện trong đám tang của Trần Quang Thuận và lên máy vi âm nói lời phân ưu. Tôi thẳng thắn nói với ông cựu Nghị sĩ: “Tôi rất tiếc cho một người tự xưng là đại đệ tử của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, tự xưng Hội trưởng Hội Phật giáo Hòa Hảo từ trong nước ra hải ngoại mà lập trường chao đảo, tuần chay nào cũng có nước mắt!”.

Không ngờ Nghị sĩ Sang không giận tôi. Hôm sau ông còn gọi mời tôi đến Chùa Minh Đăng Quang do ông Hòa thượng Thích Minh Tuyên trụ trì, để làm lễ kỷ niệm Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ vào ngày 28 tháng 1. Mặc dù lời mời của Nghị sĩ Lê Phước Sang rất tha thiết, nhưng tôi chối từ vì tôi rất ngờ vực ông Hòa thượng Thích Minh Tuyên đang sử dụng nhà Chùa cho một mục đích khác.

Những loại chính trị gia “tuần chay nào cũng có nước mắt” không hiểu sao mà nó sinh sôi nẩy nở nhiều quá chừng!

Thôi thì còn sống được ngày nào, ta cố sống cho ra cái giống người để khi về nơi chín suối không cảm thấy hỗ thẹn với tổ tiên! Cái mà tôi lo buồn nhất, đó là tuổi trẻ Việt Nam rường cột, tinh anh của dân tộc mà bị bọn Việt Tân, tay sai Việt Cộng, dùng nhiều thủ đoạn để mê hoặc họ! Tôi đã thẳng thắn cảnh cáo họ; nhưng dường như những người trẻ này vẫn bị hôn mê!

Anh Hữu Nguyên thân,

Dú ở xa anh nửa vòng trái đất, dù chưa hề gặp anh, nhưng tôi cương quyết sát cánh với anh.

Anh đã viết một cách cương quyết thách thức Việt Cộng: “Không lùi bước trước bạo lực. Dù luật sư Lê Đình Hồ đã nằm xuống!

Tôi đánh giá cao tình thần “Không Bỏ Anh Em, Không Bỏ Bạn Bè” của anh Hữu Nguyên đối với người bạn cùng chí hướng với luật sự Lê Đình Hồ. Bởi vì tôi cũng là người chủ trương “Không Bỏ Anh Em, Không Bỏ Bạn Bè” khi điều hành Giai phẩm Lý Tưởng của Không Quân Việt Nam Cộng Hòa. Tôi đã từng bị Mặt Trận HCM hăm dọa mạng sống vào năm 1988, nhưng cương quyết thề “Chết đứng, chứ không chịu sống quỳ” .

Tôi luôn luôn tự nhủ lòng: “Đừng bào giờ làm nhục tổ tiên! Đừng bao giờ bán linh hồn cho Việt Cộng bất cứ giá nào!”

Tôi hy vọng sự quyết tâm của chúng ta sẽ là kim chỉ nam cho thế hệ trẻ noi gương.

Bằng Phong Đặng văn Âu

Không Tổ Chức Ra Quân Tháng Thanh Niên Vì Dịch Covid

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Trung ương Đoàn vừa có công văn hướng dẫn các tỉnh đoàn, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai các hoạt động trong Tháng thanh niên năm 2020.

Trong đó, hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người. Các hoạt động tổ chức tại địa phương, đơn vị đảm bảo theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị.

Trung ương Đoàn cho biết sẽ không tổ chức lễ ra quân cấp toàn quốc; các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc không tổ chức lễ ra quân, lễ khởi động Tháng thanh niên có tụ tập đông người.

Thay vào đó, tập trung triển khai các hoạt động cụ thể; thực hiện tuyên truyền về kết quả hoạt động và những đổi mới của phương thức tổ chức, triển khai các hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chủ động điều chỉnh nội dung và phương thức hoạt động của các cấp bộ đoàn trong Tháng thanh niên 2020 phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19; tập trung triển khai các công việc cụ thể theo 7 nội dung trọng tâm trong kế hoạch Ban Bí thư Trung ương Đoàn về Tháng thanh niên năm 2020.

Công văn cũng đề nghị các đơn vị chú ý triển khai các tuyến công việc về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị đảm bảo công tác phòng, chống dịch cho đoàn viên thanh niên trong quá trình tham gia các hoạt động, như yêu cầu đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn tẩy trước, trong và sau quá trình tham gia hoạt động.

Cùng với đó tiếp tục tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng. Nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh phải kịp thời thông báo với các cơ quan chức năng, có các phương án đáp ứng hiệu quả với tình hình dịch bệnh.

Các hoạt động dự kiến diễn ra trong Tháng thanh niên

– Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019;

– Chương trình kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2020;

– Tổ chức đồng loạt “Ngày chủ nhật xanh” vào ngày 1-3;

– Đối thoại giữa bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn với thanh niên Việt Nam