Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi / Top 12 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Tiếp Tục Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi)

Chiều 13-9, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên nhằm kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” .

Báo cáo của Thành ủy Thái Nguyên cho thấy: Việc ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai, quán triệt học tập Nghị quyết đã được thực hiện đúng kế hoạch. Tính đến tháng 6-2012, toàn Đảng bộ tổ chức được 90 lớp học Nghị quyết, với 14.260 đảng viên tham dự (đạt 98,61%). Tập thể Ban Thường vụ cũng như 74/74 chi đảng, bộ cơ sở đã hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình. Ban Thường vụ Thành ủy đã xác định 11 nội dung cần làm ngay, phân công các Ủy viên Ban Thường vụ theo dõi, kiểm tra việc khắc phục khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm. Các mặt khắc phục hạn chế về: đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng đã đạt nhiều kết quả.

Qua nghe báo cáo tại buổi làm việc, kết hợp với kiểm tra ở 3 Đảng bộ: Phường Hoàng Văn Thụ, Phú Xá và Trường bưu chính viễn thông, các thành viên Đoàn Kiểm tra cho biết việc bổ sung, điều chỉnh quy chế làm việc ở một số đảng bộ cấp xã chưa kịp thời; giải pháp khắc phục khuyết điểm còn chung chung, chưa gắn với trách nhiệm cá nhân; chưa rõ những việc đã làm được sau kiểm điểm; không có kế hoạch cụ thể triển khai những việc cần làm ngay…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng khẳng định những ưu điểm khi thực hiện NQTW4 của Thành ủy Thái Nguyên: công tác lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành văn bản; báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân đúng nội dung, đảm bảo yêu cầu; báo cáo tiếp thu rõ ràng; các gợi ý kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được thực hiện nghiêm túc. Đồng chí cũng yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy rà soát, xem xét những yếu kém, tồn tại như ý kiến Đoàn công tác đã nêu; tiếp tục chỉ đạo thực hiện NQTW4, gắn với thực hiện Cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chỉ đạo các đảng bộ tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, thống nhất trong điều hành; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc; giải quyết dứt điểm những vấn đề mới phát sinh, nổi cộm…

Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi)

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) – Sự dũng cảm và quyết tâm chính trị của Đảng

(BĐTCP)- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” ra đời phản ánh đúng tâm trạng xã hội, tâm nguyện của dân và cũng là và niềm tin của dân với Đảng của mình.

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015), Báo điện tử Chính phủ đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương, thành viên Tổ giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Những vấn đề mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng nêu ra là những vấn đề cấp bách, bức xúc nhất của công tác xây dựng Đảng hiện nay mà toàn Đảng, toàn dân quan tâm. Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết, Đảng với dân đã cùng thể hiện quyết tâm, cùng chia sẻ trách nhiệm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: chúng tôi

Thực tiễn cho thấy, tất cả các nước trên thế giới nước nào cũng có Đảng lãnh đạo, nếu không phải Đảng lãnh đạo thì cũng là một tổ chức chính trị tương tự như Đảng lãnh đạo để xây dựng và phát triển đất nước. Vấn đề khác nhau là ở nước đó có 1 đảng hay nhiều đảng và đảng cầm quyền là Đảng cộng sản hay không phải Đảng cộng sản. Thực tiễn của cách mạng thế giới trong mấy thập niên qua đã chứng minh rằng: Đảng cầm quyền nếu không thường xuyên đổi mới, không thường xuyên chỉnh đốn để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thì vai trò cầm quyền của Đảng sẽ bị lu mờ và tự đánh mất vai trò lãnh đạo của mình. Đó đã trở thành một nguyên tắc. Chính vì vậy, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, trong những năm đổi mới, khi chúng ta bước vào kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế thì nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng càng đặt ra bức thiết hơn và với yêu cầu cao hơn. Chính vì vậy, có thể nói từ Đại hội VI của Đảng đến nay không có nhiệm kỳ nào mà Trung ương Đảng không có nghị quyết về xây dựng Đảng, về đổi mới chỉnh đốn Đảng. Mặc dù chúng ta đã tiến hành nhiều cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhiều lần Trung ương đã có nghị quyết, nhưng kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu như mong muốn.

Nghị quyết Trung ương 4 lần này không đề cập toàn diện về công tác xây dựng Đảng, chỉ tập trung vào 3 vấn đề cấp bách nhất. Thứ nhất, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thứ hai, xây dựng đội ngũ lãnh đạo cán bộ quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thứ ba, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trung ương đặt ra 3 vấn đề cấp bách đó, đồng thời cũng đề ra 4 nhóm giải pháp đồng bộ để thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến cụ thể, thiết thực trong công tác xây dựng Đảng.

Vì vậy, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 không chỉ là công việc trong nội bộ Đảng, mà còn có sự tham gia tích cực của nhân dân, của cả hệ thống chính trị.

Nghị quyết đánh giá đúng thực trạng, có thể nói là sự dũng cảm và trung thực chính trị của Đảng. Đảng không ngần ngại, không né tránh, tự phê phán, tự chỉ ra những yếu kém, bất cập của mình, nhất là những suy thoái nghiêm trọng, phổ biến đang diễn ra trong Đảng. Và chúng ta đã đạt được những kết quả gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Đức Hà: Trong 3 năm thực hiện Nghị quyết cho thấy: Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo thực hiện với quyết tâm chính trị cao và có những chủ trương, giải pháp rất cụ thể. Đây là một trong những nghị quyết về xây dựng Đảng được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể và rất quyết liệt. Nếu so với yêu cầu và lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân thì vẫn thấy có gì đó chưa thật hài lòng và chưa đạt được như mong đợi. Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận là trong 3 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã tạo một số chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả bước đầu rất quan trọng.

Thứ nhất, qua học tập, quán triệt Nghị quyết, qua tự phê bình và phê bình, qua lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên thì rõ ràng, nhận thức trong các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên được nâng lên về tính cấp thiết phải chỉnh đốn Đảng, thấy rõ yêu cầu đặt ra là nếu không chỉnh đốn Đảng thì sẽ là nguy cơ đối với Đảng. Đây cũng là dịp để mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nhìn nhận mình, soi xét bản thân mình, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác trong việc thực hiện Nghị quyết.

Thứ hai, đợt tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến từng cấp ủy, đảng viên đều tự nhìn nhận, soi xét lại mình, thấy mình có ưu điểm gì để tiếp tục phát huy; thấy mình còn tồn tại, khuyết điểm gì, thấy mình có biểu hiện gì của sự suy thoái để sửa chữa, khắc phục. Đặc biệt, qua đợt tự phê bình và phê bình cuối năm 2012, tất cả các cấp ủy và tổ chức Đảng, cũng như cán bộ, đảng viên đều đề ra kế hoạch tự sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và hiện nay vẫn đang tiếp tục thực hiện việc sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm đã được kết luận sau tự phê bình và phê bình.

Thứ ba, qua tự phê bình và phê bình, qua đấu tranh và qua cả thanh tra, kiểm tra, giám sát trong Đảng cũng như của Nhà nước, trong 3 năm vừa qua, chúng ta đã xử lý, kỷ luật một bộ phận đảng viên vi phạm. Năm 2012, chúng ta kỷ luật gần 16.000 đảng viên, năm 2013, chúng ta kỷ luật hơn 21.000 đảng viên, năm 2014 chúng ta kỷ luật hơn 17.000 đảng viên. Như vậy, ba năm vừa qua, riêng kỷ luật bằng các hình thức, chúng ta đã xử lý trên 50.000 đảng viên ở tất cả các cấp, từ cấp Trung ương, đến cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở, điều đó chứng minh rằng Nghị quyết Trung ương 4 chỉ ra: Một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống là hoàn toàn chính xác. Mà sự suy thoái này có ở tất cả các cấp.

Như vậy, rõ ràng qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, chúng ta đã góp phần đấu tranh ngăn chặn được một bước rất quan trọng về tình trạng suy thoái trong Đảng, góp phần làm cho Đảng trong sạch hơn, vững mạnh hơn.

Thứ năm, sau khi được kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng đã chỉ đạo rất quyết liệt. Vì vậy, trong thời gian gần đây, nhiều vụ án tham nhũng lớn, phức tạp kéo dài đã được khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử công khai và với những bản án hết sức nghiêm khắc, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Tuy đạt được một số kết quả nhưng nếu so với yêu cầu đề ra và so với mong đợi của cán bộ, đảng viên thì cũng chưa thật sự đáp ứng như mong muốn. Bên cạnh mặt tích cực, cũng thấy rằng trong Đảng hiện nay, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn khá nặng nên nhiều khi kiểm điểm nhưng mới nói ưu điểm nhiều, khuyết điểm thì nói ít hoặc không dám nói, hoặc thể hiện ở mức độ nhẹ nhàng… Bên cạnh đó, tính hình thức, bệnh thành tích còn đang khá nặng ở tất cả các cấp, một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa thật sự đầy đủ, sâu sắc về vấn đề này, nên trong tự phê bình và phê bình vẫn còn nể nang, né tránh, hình thức và thậm chí còn ca ngợi lẫn nhau. Những điều này đã làm ảnh hưởng đến kết quả việc thực hiện Nghị quyết.

Thứ tư, trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, chúng ta đã gắn và kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Do đó, đã tạo nên các phong trào thi đua, nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị đã có những hành động tốt, người tốt, việc tốt và đem lại hiệu quả thiết thực. Nhưng cũng không ít nơi vẫn còn hình thức, chỉ nói thôi chứ những hành động cụ thể chưa nhiều. Vì vậy, cần phải khắc phục cho được bệnh thành tích và tính hình thức.

Nhìn lại tổng quát, trong 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 chúng ta đã góp phần đấu tranh, ngăn chặn được một bước tình trạng suy thoái trong Đảng và nhân dân nhưng vẫn chưa đáp ứng được lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI vừa qua đã khẳng định cần tăng cường công tác tổ chức và cán bộ, có cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài. Xin ông cho biết Đảng ta đã có những giải pháp cần thiết nào để nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên các cấp?

Học tập kinh nghiệm của Trung ương, vừa qua các địa phương cũng tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn của Tỉnh ủy, Thành ủy. Mặt khác, năm nay chúng ta cũng tổ chức những lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới theo chức danh cho các đồng chí Ủy viên Trung ương và các đồng chí Bí thư cấp ủy cấp huyện, giúp cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nâng thêm kiến thức cũng như kỹ năng lãnh đạo. Ngoài ra, cũng phải thấy rằng: Suốt từ Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 9, vừa rồi là Hội nghị Trung ương 10, ở hội nghị nào Trung ương cũng dành những thời gian thỏa đáng cho việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, chuẩn bị cho Đại hội XII của Đảng. Đó là những việc làm rất rõ, cụ thể, quyết liệt.

Nhìn Lại 4 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi Về Xây Dựng Đảng

Kết quả qua 4 năm thực hiện Nghị quyết tuy chưa được như mong muốn,

nhưng đã tạo được một số chuyển biến quan trọng bước đầu về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: chúng tôi

Về chỉ đạo thực hiện Nghị quyết:

– Xác định tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết Trung ương 4, ngay sau khi Nghị quyết ban hành, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị, dự thảo Kế hoạch thực hiện và tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quốc (với quy mô lớn nhất từ trước đến nay) để học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết do đồng chí Tổng Bí thư trực tiếp truyền đạt; mở hai Hội nghị với cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu nguyên là ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng và tương đương để quán triệt Nghị quyết và thống nhất nội dung, cách tiến hành; mở các lớp nghiên cứu Nghị quyết cho cán bộ chủ chốt ở các cơ quan Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết ở các cấp, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí, quyết tâm trong toàn Đảng về thực hiện Nghị quyết.

– Việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể với quyết tâm chính trị cao; ba nhiệm vụ cấp bách và bốn nhóm giải pháp nêu trong Nghị quyết đã được thể chế hoá, cụ thể hoá bằng các chỉ thị, kế hoạch, quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương tương đối kịp thời, đồng bộ và cụ thể, tạo cơ sở và điều kiện thuận lợi cho việc triển khai, tổ chức thực hiện ở các cấp.

– Trong quá trình chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện, nhất là trong quá trình chuẩn bị, tổ chức kiểm điểm và việc xây dựng, thực hiện kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm đã được kết luận qua tự phê bình và phê bình; định kỳ đánh giá kết quả rút kinh nghiệm và kịp thời bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện các quy chế, quy định cho phù hợp với thực tiễn.

Một số kết quả chủ yếu đạt được:

Với quan điểm khách quan, toàn diện và thái độ nghiêm túc, chúng ta có thể khẳng định rằng: Những kết quả qua 4 năm thực hiện Nghị quyết tuy chưa được như mong muốn, nhưng đã tạo được một số chuyển biến quan trọng bước đầu về công tác xây dựng Đảng, thể hiện trên các nội dung chủ yếu sau đây:

Một là, góp phần củng cố, nâng cao và thống nhất nhận thức tư tưởng trong Đảng về tình hình Đảng và công tác xây dựng Đảng hiện nay. Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương một cách nghiêm túc ở các cấp, đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng; giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng; thấy rõ và sâu sắc ý nghĩa quan trọng, sự cần thiết phải thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và nhận diện rõ hơn những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên xác định trách nhiệm của mình, nêu cao ý thức tự giác, gương mẫu trong việc thực hiện Nghị quyết.

Hai là, đã góp phần đấu tranh, ngăn chăn, đẩy lùi được một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Qua việc chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm, tự phê bình, phê bình tập thể, cá nhân và lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý trước kiểm điểm, là dịp để mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên tự nhìn nhận, soi xét lại bản thân mình, thấy rõ ưu điểm để phát huy và hạn chế, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục; đồng thời, chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, từ đó tự điều chỉnh nhận thức, hành vi của bản thân, của vợ (chồng), con và người thân. Qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; với công tác thanh tra, kiểm toán của Nhà nước và công tác điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật, chỉ tính trong 3 năm (2012, 2013, 2014), toàn Đảng đã xử lý kỷ luật hơn 54.000 đảng viên ở các cấp và xóa tên, cho ra khỏi Đảng hàng nghìn trường hợp khác, đã có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe và phòng ngừa sai phạm; siết lại kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi được một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng.

Ba là, đã kịp thời sửa chữa, khắc phục được một số hạn chế, khuyết điểm, yếu kém kéo dài trên một số lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng. Sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên đều xây dựng và thực hiện kế hoạch sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm đã được kết luận qua tự phê bình và phê bình. Do vậy, một số hạn chế, khuyết điểm, yếu kém về công tác tổ chức cán bộ đã từng bước được khắc phục. Nhiều vụ, việc nổi cộm, bức xúc trong xã hội về quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; trong quản lý xây dựng, trật tự đô thị và một số vụ tranh chấp, khiếu kiện kéo dài đã được giải quyết. Nhiều cấp ủy đã quy định cụ thể về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; quy định cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trên phải tham dự sinh hoạt với chi bộ ở địa bàn dân cư định kỳ tiếp xúc, đối thoại với nhân dân tại cơ sở…

Bốn là, đã tạo được một số chuyển biến mới tích cực về công tác cán bộ, nhất là ở cấp Trung ương. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã rà soát, đánh giá và sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, nhất là đối với những cán bộ, đảng viên có khuyết điểm qua tự phê bình và phê bình hoặc tín nhiệm thấp. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp được tăng cường và đẩy mạnh hơn. Lần đầu tiên, Ban Chấp hành Trung ương đã xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Bộ Chính trị đã quyết định tổ chức 02 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho hơn 150 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; 06 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cao cấp cho hơn 500 đồng chí; 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức danh cho hơn 170 đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện; điều động, luân chuyển và sắp xếp, bố trí lại nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và trong quy hoạch ở Trung ương và các địa phương, phục vụ cho công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Năm là, nguyên tắc tập trung dân chủ tiếp tục được cụ thể hoá nhằm xác định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành một số văn bản quan trọng về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở đã tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định đã có cho phù hợp; đồng thời ban hành một số quy chế, quy định mới nhằm phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và đề cao trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa cấp ủy, ban thường vụ và thường trực cấp ủy; thực hiện quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; đã thực hiện việc chất vấn trong các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương và cấp ủy các cấp. Triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nhiều cấp ủy đã coi trọng cải tiến phong cách, lề lối làm việc, đổi mới việc ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết; coi trọng việc sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết của cấp trên và của cấp mình; tích cực cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Như vậy, trong bối cảnh đất nước có nhiều khó khăn, thách thức; tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh và phức tạp, những chuyển biến tích cực về công tác xây dựng Đảng qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; góp phần quan trọng vào sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Mặt khác, cũng qua chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tích lũy thêm kinh nghiệm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới hiện nay.

Một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục:

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 còn bộc lộ một số mặt hạn chế, khuyết điểm cần rút kinh nghiệm sau đây:

Một là, một số cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng; chưa thấy rõ ý nghĩa của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong tình hình mới. Vì vậy, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân còn nêu nhiều ưu điểm, né tránh khuyết điểm và chưa nhận thức đúng mức trách nhiệm của mình đối với các nhiệm vụ được phân công và trong những hạn chế, khuyết điểm chung của tập thể.

Hai là, qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, một số vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận quan tâm như: Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, cục bộ, “lợi ích nhóm”… vẫn chưa làm rõ được thực chất và mức độ nghiêm trọng của tình hình; chưa chỉ ra được địa chỉ, đối tượng và trách nhiệm cụ thể. Tình trạng suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên tuy đã được đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi một bước nhưng vẫn đang tồn tại, thậm chí có mặt còn phát triển tinh vi, phức tạp hơn trước.

Ba là, sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, một số nơi chậm đề ra kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm hoặc xây dựng kế hoạch còn chung chung, thiếu những giải pháp cụ thể, mạnh mẽ, đồng bộ, khả thi. Khi đưa việc kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 trở thành thường xuyên, gắn với kiểm điểm công tác cuối năm, nhiều cấp ủy chỉ đạo chưa chặt chẽ; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bệnh thành tích còn xảy ra khá phổ biến ở các cấp.

Bốn là, trong quá trình thực hiện Nghị quyết, việc ban hành một số quy định, quy chế, hướng dẫn trên một số lĩnh vực còn chậm và chưa đồng bộ; một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện. Một số vụ việc nổi cộm, phức tạp để kéo dài, chưa được xử lý kịp thời, dứt điểm và nghiêm khắc, gây bức xúc trong Đảng và trong xã hội.

Năm là, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số nơi còn hình thức, mang tính phong trào, chưa trở thành công việc cụ thể, thiết thực hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận về kết quả thực hiện Nghị quyết có lúc còn hạn chế, thiếu kịp thời.

Một số kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện Nghị quyết:

(1). Trung ương đã lựa chọn đúng và trúng các vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay để ra Nghị quyết phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khi có Nghị quyết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, cụ thể, với quyết tâm chính trị cao ngay từ khi tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu gương mẫu, tự giác thực hiện, có tác dụng làm gương cho cấp dưới và đảng viên học tập, noi theo.

(2). Việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết được tiến hành bài bản, khoa học, chặt chẽ, thận trọng; ba vấn đề cấp bách và 4 nhóm giải pháp nêu trong Nghị quyết đã được thể chế hóa, cụ thể hóa bằng các quy định, quy chế, quyết định, hướng dẫn của Trung ương tương đối kịp thời, đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện ở các cấp. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan Trung ương đều xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghiêm túc, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, phù hợp với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị.

(3). Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân ở các cấp được chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, với một số nội dung và cách làm mới so với các lần kiểm điểm trước đây đã đem lại hiệu quả cụ thể, thiết thực, như: Lấy ý kiến góp ý trước kiểm điểm; kiểm điểm từ trên xuống dưới và nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu; cấp trên rà soát, gợi ý kiểm điểm đối với cấp dưới có vấn đề nổi cộm; sau kiểm điểm có kết luận ưu, khuyết điểm của tập thể, cá nhân và các tập thể, cá nhân phải xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm; cấp ủy cấp trên đánh giá kết quả kiểm điểm của cấp dưới…

(4). Việc chuẩn bị, xem xét, thông qua các đề án, cơ chế, chính sách thực hiện Nghị quyết được tiến hành khẩn trương, chu đáo, đảm bảo chất lượng và kịp thời bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện những chủ trương đã ban hành nhưng chưa phù hợp với thực tiễn. Trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu phải thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện; định kỳ đánh giá và rút kinh nghiệm kịp thời./.

Nguyễn Đức Hà (CTV)

Hà Nội: Sơ Kết Kiểm Điểm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi)

Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo, từ ngày 24-9-2012 đến ngày 18-11-2012, 29/29 quận, huyện, thị ủy, 103/105 các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, Ban thường vụ các đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các sở, ban, ngành thành phố đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong ban thường vụ, đảng đoàn, ban cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo, ban giám đốc…

Tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị đã có 13.516 ý kiến của tập thể và các đồng chí cán bộ đã nghỉ hưu đóng góp cho tập thể và cá nhân ủy viên ban thường vụ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Đa số các ý kiến đóng góp có chất lượng, thẳng thắn, chân tình. Trong đó, nhiều ý kiến quan tâm đến vấn đề phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; về công tác cán bộ, những tồn tại, khuyết điểm, những vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm. Từ đó, giúp cho các tập thể lãnh đạo và từng cá nhân nhận thức rõ được những ưu điểm, khuyết điểm, trách nhiệm của mình trong 3 vấn đề cấp bách được NQTW4 chỉ ra, qua đó rút ra bài học và đề ra phương hướng phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm.

Các đồng chí chủ trì hội nghị kết luận phần kiểm điểm của cá nhân từng đồng chí ủy viên ban thường vụ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đều có nhận xét, đánh giá tổng hợp ý kiến đóng góp đối với từng đồng chí; nêu rõ những ưu điểm nổi bật, những mặt mạnh; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, những góp ý nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới. Các đồng chí được góp ý đều tiếp thu nghiêm túc, có phân tích, giải trình, chia sẻ và đề ra phương hướng, kế hoạch khắc phục khuyết điểm được góp ý với tinh thần cầu thị, trách nhiệm cao.

Bên cạnh đó, 16 đảng ủy trực thuộc, cơ quan, đơn vị cũng đã tập trung báo cáo, giải trình làm rõ những nội dung gợi ý kiểm điểm sâu của Ban Thường vụ Thành ủy. Đáng chú ý, trong kiểm điểm có một số vụ việc sai phạm đã được các Đảng bộ, đơn vị xử lý ngay, như: Đảng bộ khối Công nghiệp Hà Nội xử lý kỷ luật 1 cán bộ do có vi phạm chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên; chấm dứt hợp đồng đối với 1 cán bộ có vi phạm kỷ luật. Đảng ủy Công an thành phố kiểm điểm làm rõ những biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt thường vụ cấp ủy, tình trạng chạy chức, chạy quyền ở các cấp Công an thành phố để kịp thời có biện pháp ngăn chặn… Sau kiểm điểm các đơn vị tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế, cơ chế, chính sách cán bộ, phân công, phân cấp quản lý cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đề xuất các giải pháp thu hút cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có tài năng vào làm việc trong các cơ quan của thành phố.

Đối chiếu 12 biểu hiện chủ yếu kiểm điểm không đạt yêu cầu theo văn bản hướng dẫn của Bộ Chính trị, 16 tổ công tác của Thành ủy do các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm Tổ trưởng đều có chung kết luận: Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân các đồng chí ủy viên ban thường vụ các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nhìn chung đạt yêu cầu, đảm bảo nội dung, quy trình, chất lượng theo quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy cho rằng, đợt kiểm điểm phê bình và tự phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đối với tập thể, cá nhân các đồng chí trong ban thường vụ các đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố vừa qua cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện cho thấy, việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cá nhân là một kênh thông tin cực kỳ quan trọng, giúp các tập thể lãnh đạo, từng cá nhân nhận rõ được những ưu điểm, khuyết điểm, thiếu sót và trách nhiệm của mình đến đâu để có phương hướng, biện pháp sửa chữa, khắc phục.

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, qua đợt kiểm điểm, bước đầu đã có sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan đơn vị. Tuy nhiên, việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình phải được coi là hoạt động thường xuyên, liên tục nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ rệt, hiệu quả hơn nữa. Đầu năm 2013, Thành ủy Hà Nội sẽ tiến hành tổ chức thí điểm bỏ phiếu tín nhiệm Ban Thường vụ Thành ủy, tiếp đến là các chức danh lãnh đạo của các sở, ngành của thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu, trên cơ sở kết quả kiểm điểm vừa qua, thời gian tới các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố cần sớm tổ chức thực hiện các giải pháp, biện pháp khắc phục thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ rõ. Tiếp tục triển khai thực hiện kiểm điểm phê bình và tự phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đối với cấp cơ sở. Cùng với đó, các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế – xã hội năm 2012, đảm bảo trật tự an ninh, quốc phòng, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của Thủ đô Hà Nội trong năm nay và những năm tiếp theo.