Việt Nam Luật An Ninh Mạng / Top 9 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Dự Luật An Ninh Mạng Của Việt Nam

Dự Luật An Ninh Mạng Của Việt Nam, Bài Viết Về An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Luật An Ninh Mạng, Dự Luật An Ninh Mạng, Luật An Ninh Mạng Pdf, Dự Luật An Ninh Mạng Thuvienphapluat, Gợi ý Đáp án Tìm Hiểu Luật An Ninh Mạng, Quy Định Luật An Ninh Mạng, Dự Thảo Luật An Ninh Mạng, Dự Thảo Luật An Ninh Mạng Facebook, Dự Thảo Luật An Ninh Mạng Thuvienphapluat, Thông Tư Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng, Dự Thảo Online Luật An Ninh Mạng, Dự Thảo Luật An Ninh Mạng 2018, Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng, Khoản 4 Điều 34 Dự Thảo Luật An Ninh Mạng, Tài Liệu Tham Khảo Luật An Ninh Mạng, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng, Nghiên Cứu Cải Tiến Tập Luật Trong Hệ Thống Giám Sát An Ninh Mạng, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Giấy Xuất Xưởng Xi Măng Tháng 10 Năm 2020 Xi Măng Bỉm Sơn Ninh Bình, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam Về Bảo Vệ An Ninh , Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam Về Bảo Vẹ An Ninh, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam Về Bảo Vẹ An Ninh, Chuyên Đề Đường Lối Chủ Trương Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về An Ninh Quốc Gia Và Thế Trận An Ninh Nh, Đồ án An Ninh Mạng, Vấn Đề An Ninh Mạng, Báo Cáo An Ninh Mạng ở Đâu, Báo Cáo An Ninh Mạng, An Ninh Mang, Đề Tài An Ninh Mạng, Quan Điểm, Chủ Trương Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về An Ninh Quốc Gia Và Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nh, Quan Điểm, Chủ Trương Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về An Ninh Quốc Gia Và Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nh, Duong Loi Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach, Phap Luat Cua Nha Nuoc Viet Nam Ve Quoc Phong An Ninh., Bài Thu Hoạch An Ninh Mạng, Bài Thu Hoạch Về An Ninh Mạng, Tài Liệu An Ninh Mạng, Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Mạng, Dự Thảo An Ninh Mạng, Trách Nhiệm Bản Thân Về An Ninh Mạng, Chương Trình Đào Tạo An Ninh Mạng, Tiểu Luận Bảo Vệ An Ninh Mạng, Nghị Định An Ninh Mạng, Nghị Quyết 29 Về An Ninh Mạng, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Tiểu Luận An Ninh Mạng, Tiểu Luận Bảo Mật An Ninh Mạng, Phân Tích Nhật Ký An Ninh Mạng, Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng Trong Quân Đội, An Toàn An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Liên Hệ Bảo Vệ An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Tìm Hiểu Chung Về Phân Tích Nhật Ký An Ninh Mạng, Sử Dụng Không Gian Mạng Xâm Phạm An Ninh Quốc Gia, Yêu Cầu, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Trong Bảo Vệ An Ninh Mạng, Nhận Thức, Trách Nhiệm Về An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Trách Nhiệm Quân Nhân Trong Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Tiểu Luận Đảm Bảo An Ninh Mạng Trong Trường Học, Nghị Quyết Số 30-nq/tw Ngày 25/7/2018 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Mạng Quốc Gia, Lý Luận Nào Sau Đây Đã Được Cán Bộ Của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên Truyền Bá Vào Việt Nam, Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Trách Nhiệm Của Cấp ủy Trong Việc Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Liên Hệ Trách Nhiệm Của Quân Nhân Trong Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Mạng, Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân Trong An Toàn An Ninh Mạng, Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Cách Mạng 4.0 ở Việt Nam, Cách Mạng Việt Nam, An Ninh Việt Nam , Vai Trò Của Đảng Đối Với Cách Mạng Việt Nam, Bài Viết Về An Ninh Quốc Gia, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vên An Toàn, An Ninh Mạng, Bài Thu Hoạch Về Đối Tác, Đối Tượng Của Cách Mạng Việt Nam, Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc ở Việt Nam, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Những Yêu Cầu, Gi, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Những Yêu Cầu, Gi, Yêu Cầu Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Pdf, Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc Tôn Giáo Chống Phá Cách Mạng Việt Nam, Đường Lói Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Luật Mang Thai Hộ, Hiệp ước An Ninh Việt Nam – Liên Xô Năm 1978, Vị Trí ý Nghĩa Tầm Quan Trọng Của Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Vị Trí, ý Nghĩa, Tầm Quan Trọng Của Việc Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng Trong Quân Độ, De Thi Duong Loi Cach Mang Cua Dang Cong San Viet Nam 2016, De Thi Duong Loi Cach Mang Dang Cong San Viet Nam 2017, Mức Độ Sẵn Sàng Tham Gia Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Của Việt Nam, Hãy Chứng Minh Khí Hậu Việt Nam Mang Tính Chất Nhiệt Đới Gió Mùa ẩm, Duong Loi Cach Mang Cua Dang Cong San Viet Nam 2016, Nguyên Nhân Điều Kiện Xảy Ra Cách Mạng Màu Việt Nam, Câu Hỏi Tự Luận Môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Đề Cương Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tuyển Tập Truyện Viết Cho Thiếu Nhi Từ Sau Cách Mạng Tháng Tám, Phuong Pháp Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Đề Cương ôn Tập Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Luật An Toàn Thông Tin Mạng,

Dự Luật An Ninh Mạng Của Việt Nam, Bài Viết Về An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Luật An Ninh Mạng, Dự Luật An Ninh Mạng, Luật An Ninh Mạng Pdf, Dự Luật An Ninh Mạng Thuvienphapluat, Gợi ý Đáp án Tìm Hiểu Luật An Ninh Mạng, Quy Định Luật An Ninh Mạng, Dự Thảo Luật An Ninh Mạng, Dự Thảo Luật An Ninh Mạng Facebook, Dự Thảo Luật An Ninh Mạng Thuvienphapluat, Thông Tư Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng, Dự Thảo Online Luật An Ninh Mạng, Dự Thảo Luật An Ninh Mạng 2018, Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng, Khoản 4 Điều 34 Dự Thảo Luật An Ninh Mạng, Tài Liệu Tham Khảo Luật An Ninh Mạng, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng, Nghiên Cứu Cải Tiến Tập Luật Trong Hệ Thống Giám Sát An Ninh Mạng, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Giấy Xuất Xưởng Xi Măng Tháng 10 Năm 2020 Xi Măng Bỉm Sơn Ninh Bình, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam Về Bảo Vệ An Ninh , Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam Về Bảo Vẹ An Ninh, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam Về Bảo Vẹ An Ninh, Chuyên Đề Đường Lối Chủ Trương Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về An Ninh Quốc Gia Và Thế Trận An Ninh Nh, Đồ án An Ninh Mạng, Vấn Đề An Ninh Mạng, Báo Cáo An Ninh Mạng ở Đâu, Báo Cáo An Ninh Mạng, An Ninh Mang, Đề Tài An Ninh Mạng, Quan Điểm, Chủ Trương Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về An Ninh Quốc Gia Và Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nh, Quan Điểm, Chủ Trương Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về An Ninh Quốc Gia Và Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nh, Duong Loi Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach, Phap Luat Cua Nha Nuoc Viet Nam Ve Quoc Phong An Ninh., Bài Thu Hoạch An Ninh Mạng, Bài Thu Hoạch Về An Ninh Mạng, Tài Liệu An Ninh Mạng, Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Mạng, Dự Thảo An Ninh Mạng, Trách Nhiệm Bản Thân Về An Ninh Mạng, Chương Trình Đào Tạo An Ninh Mạng, Tiểu Luận Bảo Vệ An Ninh Mạng, Nghị Định An Ninh Mạng, Nghị Quyết 29 Về An Ninh Mạng, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Tiểu Luận An Ninh Mạng, Tiểu Luận Bảo Mật An Ninh Mạng, Phân Tích Nhật Ký An Ninh Mạng, Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng Trong Quân Đội,

Luật An Ninh Mạng Năm 2022 Của Việt Nam

LANM 2018 quy định bao trùm tất cả các mạng cơ sở hạ tầng CNTT, viễn thông, Internet, hệ thống máy tính, cơ sở dữ liệu, hệ thống kiểm soát và lưu trữ, xử lý thông tin, và điều chỉnh hoạt động của mọi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong không gian mạng và người dùng Internet bao gồm cả thương mại điện tử, trang web, diễn đàn trực tuyến, mạng xã hội và blog.

CHỦ QUẢN HỆ THỐNG THÔNG TIN

LANM 2018 áp đặt các nghĩa vụ khác nhau đối với nhà điều hành hệ thống thông tin. Theo Luật An Toàn Thông Tin Mạng, chủ quản hệ thông thông tin bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có quyền quản lý trực tiếp hệ thống thông tin.

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN THƯỜNG

LANM 2018 phân loại các hệ thống thông tin thành (i) các hệ thống thông tin quan trọng đối với an ninh quốc gia ( Hệ Thống Thông Tin Quan Trọng) và (ii) các hệ thống thông tin không thuộc Hệ Thống Thông Tin Quan Trọng ( Hệ Thống Thông Tin Thường).

Hệ Thống Thông Tin Thường, mặc dù không được định nghĩa rõ ràng, là bất kỳ hệ thống thông tin nào được quản lý bởi các tổ chức và doanh nghiệp tư nhân.

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

LANM 2018 cấm sử dụng không gian mạng để thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây:

· Sử dụng không gian mạng, CNTT và phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội;

· Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

· Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc;

· Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;

· Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng;

· Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

Có thể thấy rằng danh sách hành vi bị cấm là khá chung chung và mơ hồ (ví dụ như xuyên tạc lịch sử hoặc từ phủ nhận thành tựu cách mạng) cho phép cơ quan quản lý có quyền quyết định đáng kể.

YÊU CẦU VỀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU

“Thông tin cá nhân”, “dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ”, “dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tạo ra” tại Việt Nam được thu thập, phân tích, xử lý bởi các doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam phải được lưu trữ tại Việt Nam. Ngoài ra, các doanh nghiệp nước ngoài có các hoạt động này phải thành lập văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam.

Hiện nay nhiều công ty nước ngoài đang cung cấp dịch vụ cho người dùng ở Việt Nam trên cơ sở xuyên biên giới. Để tuân thủ các yêu cầu này, các công ty nước ngoài này có lẽ sẽ phải tăng chi phí thiết lập và duy trì thiết bị lưu trữ tại Việt Nam.

GIÁM SÁT HỆ THỐNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG

Hệ Thống Thông Tin Quan Trọng phải được thẩm định bởi các cơ quan có thẩm quyền và chỉ có thể đưa vào hoạt động sau khi được chứng nhận là đáp ứng các điều kiện an ninh mạng. Hệ Thống Thông Tin Quan Trọng có thể được kiểm tra một cách thường xuyên hoặc khi xảy ra một sự kiện được quy định theo luật này. Các đơn vị chủ quản Hệ Thống Thông Tin Quan Trọng phải chịu trách nhiệm giám sát các hệ thống, xây dựng các cơ chế cảnh báo tự động và tiếp nhận cảnh báo về các mối đe dọa đối với an ninh mạng và lập kế hoạch xử lý các tình huống đó.

GIÁM SÁT HỆ THỐNG THÔNG TIN THƯỜNG

Hệ Thống Thông Tin Thường có thể được đặt dưới sự kiểm tra an ninh mạng của Lực Lượng Chuyên Trách Bảo Vệ An Ninh Mạng khi có vi phạm luật an ninh mạng xâm phạm an ninh quốc gia hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho trật tự và an toàn xã hội. Lực Lượng Chuyên Trách Bảo Vệ An Ninh Mạng có thể tiến hành việc kiểm tra sau khi gửi thông báo bằng văn bản ít nhất 12 giờ trước khi kiểm tra cho quản trị viên của một Hệ Thống Thông Tin Thường. Các bộ phận phải kiểm tra bao gồm phần mềm, phần cứng, thiết bị kỹ thuật số; dữ liệu được lưu trữ, xử lý và chuyển giao trong hệ thống; và các phương pháp bảo vệ bí mật Nhà Nước.

Mặc dù vậy, LANM 2018 không đưa ra cơ sở và các thủ tục rõ ràng để xác định việc có hành vi vi phạm LANM 2018. Ví dụ, LANM 2018 cấm sử dụng không gian mạng để xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; Sẽ rất khó khăn và nhiều cách diễn giải để xác định một hành vi bị coi là xuyên tạc lịch sử và do đó vi phạm quy định này. Như vậy, các quy định này có thể tạo ra sự không chắc chắn cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong không gian mạng và lưu trữ dữ liệu của khách hàng trong quá trình cung cấp dịch vụ của họ.

GIÁM SÁT NỘI DUNG

Các nhà cung cấp dịch vụ trên không gian mạng tại Việt Nam phải tuân thủ nhiều yêu cầu về giám sát nội dung được đăng tải và phổ biến trong không gian mạng:

· Tất cả các trang web, cổng thông tin hoặc trang chuyên dùng trên mạng xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân không được cung cấp, tải lên hoặc truyền phát thông tin tuyên truyền chống phá Nhà Nước, xúi giục bạo loạn hoặc phá rối an ninh, hoặc gây rối trật tự công cộng hoặc vu khống hoặc xâm phạm trật tự quản lý kinh tế ( nội dung bị cấm );

· Xác minh đăng ký tài khoản của người dùng và cung cấp thông tin của người dùng khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về an ninh mạng;

· Ngừng cung cấp dịch vụ cho các tổ chức và cá nhân đăng tải thông tin bị cấm.

Có thể sẽ rất khó khăn và tốn kém đối với đơn vị quản lý mạng trong việc xác định và lọc nội dung bị cấm do một số nội dung trong số đó không rõ ràng. Ví dụ, LANM 2018 định nghĩa thông tin tuyên truyền chống Nhà nước để bao gồm nội dung (i) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; (ii) Chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước; và (iii) Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc. Khi đọc những hạn chế này, có thể gây ra nhầm lẫn, ví dụ:

· những người nào sẽ được coi là “vĩ nhân”, lãnh tụ, danh nhân hoặc anh hùng dân tộc?

· liệu một nghiên cứu mới được công bố có quan điểm khác về thành tựu của một “anh hùng dân tộc” có thể bị coi là xúc phạm “anh hùng dân tộc”?

· quy định này có ngăn cản quyền của người dân để chỉ trích sự việc lãnh đạo và quản lý của một hệ thống cơ quan hành chính hay một số cán bộ của hệ thống đó?

THI HÀNH

Các lực lượng chuyên trách sẽ chịu trách nhiệm thi hành LANM 2018 ( Lực Lượng Chuyên Trách Bảo Vệ An Ninh Mạng) sẽ được bổ nhiệm dưới sự chỉ đạo của Bộ Công An và Bộ Quốc Phòng. Các Lực Lượng Chuyên Trách Bảo Vệ An Ninh Mạng có thẩm quyền rất lớn theo LANM 2018 nhưng lại không được sự giám sát chặt chẽ. Ví dụ, các Lực Lượng Chuyên Trách Bảo Vệ An Ninh Mạng không bắt buộc phải tuân thủ các thủ tục tương tự như được quy định trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự để tiến hành kiểm soát hệ thống thông tin hoặc thu thập dữ liệu người dùng và không bắt buộc phải giữ bí mật thông tin mà họ đang thu thập.

Theo LANM 2018, việc vi phạm pháp luật về an ninh mạng có thể phải chịu hình thức kỷ luật, chịu trách nhiệm hành chính hoặc hình sự. Trong trường hợp pháp nhân thương mại, khi xem xét liệu trách nhiệm hình sự có được áp dụng do vi phạm LANM 2018 hay không, pháp nhân nên xác định xem liệu vi phạm đó có thuộc phạm vi tội phạm áp dụng cho pháp nhân thương mại theo Bộ Luật Hình Sự 2015 hay không.

KẾT LUẬN

Các yêu cầu của LANM 2018 có thể làm tăng chi phí, trách nhiệm tuân thủ và đặt ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan đối với các nhà cung cấp dịch vụ giữa việc tuân thủ quy định của luật và bảo vệ dữ liệu khách hàng. Nhiều yêu cầu LANM 2018 sẽ theo hướng dẫn thêm của Chính phủ. Do đó, các tổ chức và cá nhân chịu tác động của luật này nên theo dõi các văn bản hướng dẫn luật này.

Bài viết này được đóng góp bởi Nguyễn Bích Ngọc, luật sư cộng sự tại Venture North Law.

Lợi Ích Của Luật An Ninh Mạng Ở Việt Nam!

Cách đây gần 3 năm, tôi, giáo sư quần dài Uyên& thâm vào Thế Zới Di Động mua cái tablet Asus 7 inch (đang được khuyến mãi giảm giá) giùm cho vàng son nọ. Tôi chỉ cho y thị cách sử dụng tablet căn bản, tải Zalo giúp thị, tạo cho thị một tài khoản FB. Lúc rỗi việc y thị xem film TVB trên youtube và xem ọp lai mấy show của Truyền Hình Vĩnh Long. Sáng nay Y thị chống nạnh, hai chân dạng ra như cái compa, mồm thị oang oang chưởi Cộng sản bán nước cho Tầu, bán hết Hoàng Sa – Trường Sa, bán hết biển đảo rồi giờ bán cả đất liền. Thị bẩu ở đây không có Biểu tình chớ có là thị cũng tham gia vì thị tức lắm…,nước là nước của Hùng Vương dựng nên chớ phải nước của Đảng đâu mà Đảng muốn bán là bán??? Cái Tablet ấy nay vẫn chạy tốt. Body y thị chắc là vẫn chạy tốt, y thị khỏe như voi, ko nghe y thị than thở táo bón hay trĩ Nhìn y thị, một cần lao điển hình bị hủ hóa tư tưởng, bị thế lực thù địch nhồi sọ và dắt đi như một con bò, tôi buồn không tả xiết …. Tôi liên tưởng đến các các bé gái mới lớn đùng phát có chửa vì bố mẹ chúng thả rông con cái mà ko dạy chúng tránh thai. Một thời gian dài, chúng ta thả lỏng môi trường mạng, để công dân của chúng ta cắn đớp cám lợn hồn nhiên, chúng ta đã thua trên măt trận thông tin- tư tưởng. Tình trạng bất ổn mấy hôm nay đã lần chứng minh điều mà tôi đã nói nhiều lần với các đồng chí trung kiên của mình rằng đưng bao giờ đồng nhất hai khái niêm TỰ DO & BUÔNG LỎNG QUẢN LÝ. Hôm nay, luật An ninh mạng được Quốc Hội thông qua mặc cho Đế Quốc Mỹ gào rú phản đối và đám thợ sủa khóc lóc nứt cả dãy Trường Sơn, đây là thắng lợi của nhân dân ta. Cacc hãy ghi nhớ ngày trọng đại này, ngày quyết định người Việt Nam ta thoát khỏi nguy cơ làm Bò cho Đế Quốc & các thế lực thù địch, bị dắt mũi để rồi chỉ vì vài trăm nghìn mà đốt phá, chống lại công an, chống lại chính quyền, coi thường pháp luật như đám đông ở Phan Rí Cửa.

Luật An ninh mạng được thông qua sẽ góp phần làm cho đám thợ sủa trên mạng phải dè chừng về những luồng thông tin mà đám này cung cấp tràn lan trên mạng xã hội như hiện nay, góp phần ngăn chặn những luồng thông tin độc hại đang tác động trực tiếp đến tư tưởng của những người dân và góp phần định hướng thông tin, làm cho môi trường thông tin trong sạch, lành mạnh.

Việt Nam Tố Cáo Facebook Vi Phạm Luật An Ninh Mạng

Tác động đầu tiên của luật an ninh mạng tại Việt Nam: Đài truyền hình Việt Nam VTV hôm nay 09/01/2019 tố cáo Facebook là đã không tôn trọng luật an ninh mạng vừa bắt đầu có hiệu lực từ ngày đầu năm nay. Theo chính quyền Việt Nam, mạng xã hội này đã để người sử dụng đăng tải những thông tin chống chính phủ hay còn bị coi là ” độc hại ” .

Theo AFP, trong một bản tin ngày hôm nay đài truyền hình Nhà nước VTV tố cáo Facebook đã liên tục trì hoãn không chịu rút các thông tin mà chính quyền Việt Nam, qua các công văn chính phủ, đã yêu cầu mạng xã hội này xóa bỏ.

VTV nói thêm là Facebook đã cưỡng lại vì cho rằng các ” thông tin đó không vi phạm những nguyên tắc của nhà mạng “.

Trong khi đó, được AFP hỏi, Facebook cho biết có quy định rõ ràng để các chính phủ có thể thông báo những nội dung mà họ cho là phi pháp, đồng thời nhà mạng xã hội hàng đầu thế giới này cũng cam kết xem xét tất cả các khiếu nại.

Hãng tin Pháp ghi nhận Việt Nam là nơi mà truyền thông hoàn toàn bị chế độ Cộng Sản kiểm soát, và Facebook cũng là không gian hiếm hoi để bày tỏ những bất đồng. Với hơn 93 triệu dân, Việt Nam có tới 53 triệu tài khoản Facebook , được xếp vào trong tốp 10 nước dẫn đầu về tỉ lệ người sử dụng Facebook.

Luật An Ninh Mạng mới, được Quốc Hội Việt Nam thông qua hồi tháng 7 năm ngoái, và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng vừa qua, đã bị nhiều nước như Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu chỉ trích mạnh mẽ.

Bộ Công An Việt Nam, hồi tháng 10 năm ngoái đã khẳng định mục đích của Luật An Ninh Mạng là nhằm chống lại các cuộc tấn công mạng và loại trừ ” các thế lực thù địch và phản động ” sử dụng internet để chống chế độ.