Viết Quyết Định Tuyển Dụng Nhân Sự / Top 13 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2023 # Top Trend | Bac.edu.vn

Mẫu Quyết Định Tuyển Dụng Nhân Sự

Mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự là một trong những tài liệu quan trọng mà nhà tuyển dụng sẽ chuẩn bị để gửi đến ứng viên sau khi cả hai bên đã thỏa thuận với nhau các điều khoản làm việc. Vậy mẫu quyết định tuyển dụng gồm những thông tin gì? Cách viết một bản quyết định tuyển dụng đúng chuẩn sẽ được đề cập qua bài viết bên dưới.

Mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự là gì?

Sau khi đăng thông tin tuyển dụng, chọn lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng tuyển và tìm ra được những ứng viên phù hợp nhất với vị trí cần tuyển, nhà tuyển dụng sẽ gửi thư mời nhận việc đến ứng viên. Nếu ứng viên và nhà tuyển dụng đều đã thỏa thuận xong tất cả các điều khoản hợp đồng và ứng viên đồng ý làm việc tại công ty thì lúc này, nhà tuyển dụng sẽ gửi mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự đến ứng viên. Mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự dùng để thông báo về việc quyết định một ứng viên chính thức đảm nhận một vị trí của công ty và làm việc hưởng lương, hưởng chế độ tại đó theo đúng hợp đồng đã ký.

Ngày nay, mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự không còn được gọi phổ biến như trước. Chủ yếu, việc đưa ra quyết định tuyển dụng nhân sự chính thức được tiến hành qua email; nhưng về bản chất vẫn cùng là thông báo về quyết định một ứng viên chính thức đảm nhận một vị trí của công ty và làm việc hưởng lương, hưởng chế độ tại đó.

Trước đó, những ứng viên này đã nhận được thư mời nhận việc. Song do vì một lí do nào đó mà ứng viên từ chối, khi ấy sẽ không có quyết định tuyển dụng. Quyết định tuyển dụng chỉ được đưa ra khi ứng viên đã thỏa thuận xong với nhà tuyển dụng về tất cả các điều khoản hợp đồng và đồng ý làm việc tại công ty.

Vậy làm sao để thảo được quyết định tuyển dụng nhân sự?

Mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự nhân sự cần có những thông tin sau:

* Quốc hiệu, tiêu ngữ. * Tên tài liệu, trong trường hợp này đó là Quyết định tuyển dụng nhân sự. * Thông tin ứng viên được tuyển dụng chính thức, gồm: Họ tên, phòng/ bộ phận/ vị trí sẽ làm việc; ngày tháng năm bắt đầu vào làm việc. * Thông tin người Quản lý trực tiếp. * Những người có trách nhiệm thi hành quyết định. * Ngày tháng năm quyết định chính thức có hiệu lực. * Phần ký tên của người ra quyết định, gồm chức danh, tên và chữ ký.

Đó là một số thông tin cần thiết phải có trong mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự. Tùy vào văn hóa đơn vị mà cách viết mẫu quyết định sẽ có những nét đặc trưng riêng. Tuy nhiên, về cơ bản vẫn phải đảm bảo các nội dung trên và đáp ứng một số tiêu chí sau:

* Ngôn ngữ mạch lạc, rõ ràng. * Trình bày chuyên nghiệp. * Đầy đủ nội dung, ngắn gọn, súc tích. * Giọng điệu niềm nở.

Tiêu đề mail: Chúc mừng, bạn đã là thành viên của đại gia đình [Tên công ty]! Nội dung mail:

Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho công việc của bạn, rất mong bạn sẽ đến đúng giờ vào ngày đầu làm việc để được toàn thể công ty chào đón nhiệt liệt nhất!

Mọi công việc đào tạo, học việc và quá trình thử việc của bạn sẽ được giảm sát, hướng dẫn bởi bộ phận HR. Mọi vấn đề thắc mắc xin liên hệ phụ trách tuyển dụng để được giải đáp!

Một lần nữa xin chúc mừng bạn, hẹn gặp lại bạn vào ngày làm việc đầu tiên của công ty!

Thân, [Tên và chữ ký của quản lý]

Kết luận

Nguồn: chúng tôi

Sưu tầm bởi EMSC – Giải pháp phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả

Mẫu Quyết Định Tuyển Dụng Nhân Sự Chuyên Nghiệp Dành Cho Nhà Tuyển Dụng

Sau khi đăng thông tin tuyển dụng, chọn lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng tuyển và tìm ra được những ứng viên phù hợp nhất với vị trí cần tuyển, nhà tuyển dụng sẽ gửi thư mời nhận việc đến ứng viên. Nếu ứng viên và nhà tuyển dụng đều đã thỏa thuận xong tất cả các điều khoản hợp đồng và ứng viên đồng ý làm việc tại công ty thì lúc này, nhà tuyển dụng sẽ gửi mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự đến ứng viên. Mẫu quyết định tuyển dụng dùng để thông báo về việc quyết định một ứng viên chính thức đảm nhận một vị trí của công ty và làm việc hưởng lương, hưởng chế độ tại đó theo đúng hợp đồng đã ký. Ngày nay, quyết định tuyển dụng nhân sự chủ yếu được thông báo qua email.

Mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự cần có những thông tin sau:

Quốc hiệu, tiêu ngữ.

Tên tài liệu, trong trường hợp này đó là Quyết định tuyển dụng nhân sự.

Thông tin ứng viên được tuyển dụng chính thức, gồm: Họ tên, phòng/ bộ phận/ vị trí sẽ làm việc; ngày tháng năm bắt đầu vào làm việc.

Thông tin người Quản lý trực tiếp.

Những người có trách nhiệm thi hành quyết định.

Ngày tháng năm quyết định chính thức có hiệu lực.

Phần ký tên của người ra quyết định, gồm chức danh, tên và chữ ký.

Đó là một số thông tin cần thiết phải có trong mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự. Tùy vào văn hóa đơn vị mà cách viết mẫu quyết định sẽ có những nét đặc trưng riêng. Tuy nhiên, về cơ bản vẫn phải đảm bảo các nội dung trên và đáp ứng một số tiêu chí sau:

Ngôn ngữ mạch lạc, rõ ràng.

Trình bày chuyên nghiệp.

Đầy đủ nội dung, ngắn gọn, súc tích.

Giọng điệu niềm nở.

– Tiêu đề mail: Chúc mừng, bạn đã là thành viên của đại gia đình (Tên đơn vị)– Nội dung mail:

Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho công việc của bạn, rất mong bạn sẽ đến đúng giờ vào ngày đầu làm việc để được toàn thể công ty chào đón nhiệt liệt nhất!

Mọi công việc đào tạo, học việc và quá trình thử việc của bạn sẽ được giảm sát, hướng dẫn bởi bộ phận HR. Mọi vấn đề thắc mắc xin liên hệ phụ trách tuyển dụng để được giải đáp!

Một lần nữa xin chúc mừng bạn, hẹn gặp lại bạn vào ngày làm việc đầu tiên của công ty!”

Đó là một số thông tin về mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự mà bạn có thể tham khảo để áp dụng khi cần. Ngoài ra, mẫu quyết định thôi việc cũng được sử dụng khá thường xuyên, tìm hiểu kỹ hơn về mẫu này qua bài viết Mẫu quyết định thôi việc gồm có nội dung gì, cập nhật ngay.

Hướng Dẫn Thực Hiện Mẫu Quyết Định Tuyển Dụng Nhân Sự

Mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự là một trong những tài liệu quan trọng mà nhà tuyển dụng sẽ chuẩn bị để gửi đến ứng viên sau khi cả hai bên đã thỏa thuận với nhau các điều khoản làm việc. Vậy mẫu quyết định tuyển dụng gồm những thông tin gì? Cách viết một bản quyết định tuyển dụng đúng chuẩn sẽ được đề cập qua bài viết bên dưới.

Mẫu quyết định tuyển dụng là gì?

Sau khi đăng thông tin tuyển dụng, chọn lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng tuyển và tìm ra được những ứng viên phù hợp nhất với vị trí cần tuyển, nhà tuyển dụng sẽ gửi thư mời nhận việc đến ứng viên. Nếu ứng viên và nhà tuyển dụng đều đã thỏa thuận xong tất cả các điều khoản hợp đồng và ứng viên đồng ý làm việc tại công ty thì lúc này, nhà tuyển dụng sẽ gửi mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự đến ứng viên. Mẫu quyết định tuyển dụng dùng để thông báo về việc quyết định một ứng viên chính thức đảm nhận một vị trí của công ty và làm việc hưởng lương, hưởng chế độ tại đó theo đúng hợp đồng đã ký.

Ngày nay, mẫu quyết định tuyển dụng không còn được gọi phổ biến như trước. Chủ yếu, việc đưa ra quyết định tuyển dụng chính thức được tiến hành qua email; nhưng về bản chất vẫn cùng là thông báo về quyết định một ứng viên chính thức đảm nhận một vị trí của công ty và làm việc hưởng lương, hưởng chế độ tại đó.

Trước đó, những ứng viên này đã nhận được thư mời nhận việc. Song do vì một lí do nào đó mà ứng viên từ chối, khi ấy sẽ không có quyết định tuyển dụng. Quyết định tuyển dụng chỉ được đưa ra khi ứng viên đã thỏa thuận xong với nhà tuyển dụng về tất cả các điều khoản hợp đồng và đồng ý làm việc tại công ty.

Vậy làm sao để thảo được quyết định tuyển dụng chuyên nghiệp?

Mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự cần có những thông tin sau:

• Quốc hiệu, tiêu ngữ. • Tên tài liệu, trong trường hợp này đó là Quyết định tuyển dụng nhân sự. • Thông tin ứng viên được tuyển dụng chính thức, gồm: Họ tên, phòng/ bộ phận/ vị trí sẽ làm việc; ngày tháng năm bắt đầu vào làm việc. • Thông tin người Quản lý trực tiếp. • Những người có trách nhiệm thi hành quyết định. • Ngày tháng năm quyết định chính thức có hiệu lực. • Phần ký tên của người ra quyết định, gồm chức danh, tên và chữ ký.

Đó là một số thông tin cần thiết phải có trong mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự. Tùy vào văn hóa đơn vị mà cách viết mẫu quyết định sẽ có những nét đặc trưng riêng. Tuy nhiên, về cơ bản vẫn phải đảm bảo các nội dung trên và đáp ứng một số tiêu chí sau:

• Ngôn ngữ mạch lạc, rõ ràng. • Trình bày chuyên nghiệp. • Đầy đủ nội dung, ngắn gọn, súc tích. • Giọng điệu niềm nở.

Tiêu đề mail: Chúc mừng, bạn đã là thành viên của đại gia đình [Tên công ty]!

Ngày: … Vị trí: … Bộ phận/ Phòng/ Ban: …

Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho công việc của bạn, rất mong bạn sẽ đến đúng giờ vào ngày đầu làm việc để được toàn thể công ty chào đón nhiệt liệt nhất!

Mọi công việc đào tạo, học việc và quá trình thử việc của bạn sẽ được giảm sát, hướng dẫn bởi bộ phận HR. Mọi vấn đề thắc mắc xin liên hệ phụ trách tuyển dụng để được giải đáp!

Một lần nữa xin chúc mừng bạn, hẹn gặp lại bạn vào ngày làm việc đầu tiên của công ty!

Thân, [Tên và chữ ký của quản lý]

Kết luận

Quy Trình Trong Tuyển Dụng Nhân Sự

Tuyển dụng nhân sự là khâu quan trọng để tìm người tài, người phù hợp với vị trí công việc cho công ty. Chính vì vậy, để quá trình tuyển dụng thành công, mang lại kết quả cao các nhà tuyển dụng luôn phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng khâu trong quy trình tuyển dụng. Vậy quy trình tuyển dụng cần có những khâu nào?

Chuẩn bị tuyển dụng

Muốn tìm được ứng viên xuất sắc, phù hợp với vị trí công việc các nhà tuyển dụng cần phải chuẩn bị thật kỹ bước đầu tin này. Công việc chuẩn bị này là giai đoạn đầu tiên của quy trình tuyển dụng, vì vậy, các nhà tuyển dụng cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ những việc nhỏ nhất như: Lên kế hoạch tuyển dụng trong thời gian bao lâu, yêu cầu đặt ra cho ứng viên là gì, trong thông báo tuyển dụng cần những nội dung gì…

Thông báo tuyển dụng

Hiện nay việc thông báo tuyển dụng không còn khó khăn nữa, các nhà tuyển dụng chỉ cần soạn một thông báo tuyển dụng chi tiết về các yêu cầu của công ty, những quyền lợi ứng viên được hưởng và đăng lên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhờ vào những thông báo này, các ứng viên sẽ biết được công việc đó có phù hợp với mình hay không và sẽ nộp hồ sơ ứng tuyển.

Thu nhận và chọn lọc hồ sơ

Khi một vị trí công việc được thông báo, đăng tải chắc chắn nhà tuyển dụng sẽ nhận được nhiều hồ sơ ứng tuyển gửi về. Tuy nhiên, không phải hồ sơ nào cũng phù hợp với yêu cầu công việc, chưa kể sẽ có nhiều ứng viên cứ nhắm mắt gửi đại dù vị trí công việc không hề phù hợp với mình. Chính vì lý do này nên nhà tuyển dụng phải chọn lọc hồ sơ. Việc chọn lọc hồ sơ cũng giống như phỏng vấn sơ tuyển, nhà tuyển dụng sẽ lựa chọn những hồ sơ phù hợp nhất cho vị trí công việc sau đó lên kế hoạch phỏng vấn. Việc làm này sẽ giúp nhà tuyển dụng tiết kiệm được rất nhiều thời gian vàng ngọc của mình trong quá trình tuyển dụng.

Phỏng vấn sơ bộ

Sau khi đã nhận và lựa chọn hồ sơ ứng viên, bước tiếp theo của nhà tuyển dụng là hẹn lịch phỏng vấn đối với những hồ sơ được lựa chọn. Vòng phỏng vấn này sẽ giúp nhà tuyển dụng xác định lại các thông tin trong hồ sơ của ứng viên, đồng thời cũng là cách để tiếp tục loại những ứng viên không đạt yêu cầu.

Kiểm tra, trắc nghiệm

Phần này để đánh giá năng lực thực tế của ứng viên về chuyên môn, thông thường sẽ là kiểm tra IQ, logic, test trình độ ngoại ngữ và kiểm tra chuyên môn của ứng viên. Vòng kiểm tra này sẽ giúp nhà tuyển dụng tiếp tục loại bỏ được những ứng viên không đủ tiêu chuẩn đi tiếp vào vòng tiếp theo.

Phỏng vấn tuyển chọn

Vòng phỏng vấn này nhằm đánh giá ứng viên ở nhiều khía cạnh, phương diện trình độ và khả năng tiếp nhận công việc. Bên cạnh đó nhà tuyển dụng cũng câng chuẩn bị những câu hỏi để khai thác thêm các thông tin về tính cách cá và phẩm chất cá nhân có phù hợp với doanh nghiệp hay không. Trong vòng phỏng vấn này, đối với những ứng viên được chọn thử việc nhà tuyển dụng cũng cần đề cập đến vấn đề lương thưởng, chế độ của công ty để ứng viên được biết và quyết định có làm việc cùng công ty hay không.

Tập sự thử việc

Mặc dù đã được tuyển dụng, nhưng các ứng viên phải phải trải qua giải đoạn thử thách, đó là giai đoạn thử việc. Đây là khoảng thời gian mà ứng viên sẽ được tiếp xúc thực tế với công việc, là cơ hội để thể hiện khả năng, trình độ của mình có đáp ứng được nhu cầu công việc hay không. Từ đó nhà tuyển dụng ra đưa ra quyết định cuối cùng.

Quyết định tuyển dụng

Sau thời gian thử việc, nhà tuyển dụng ra đưa ra quyết định cuối cùng để chọn những ứng viên phù hợp nhất với công việc, và loại bỏ những ứng viên không đáp ứng được yêu cầu trong công việc. Sau khi quyết định tuyển dụng, công việc cuối cùng trong quy trình tuyển dụng đó là ký kết hợp đồng, giải thích và trả lời các câu hỏi của ứng viên về các chế độ của công ty để ứng viên hiểu rõ.

Quy trình tuyển dụng nhân sự không phức tạp, nhưng cần có sự chuẩn bị để đảm bảo không quá trình tuyển dụng không xảy ra sai sót nào, đảm bảo chọn được những ứng viên xuất sắc nhất, phù hợp nhất trong công việc. Chúc các nhà tuyển dụng luôn tìm được ứng viên giỏi nhất cho công ty, doanh nghiệp của mình.

Thuý Lộc

Hủy Bỏ Quyết Định Tuyển Dụng Đối Với Người Tập Sự

14/03/2023

Luật sư Trần Khánh Thương

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi xin gửi tới đoàn luật sư trả lời thắc mắc của tôi như sau: năm 2014, tôi có thi tuyển công chức ở tỉnh Ninh Thuận. kết quả tôi được trúng tuyển và vào làm trong huyện. tôi được thực tập 1 năm. trong quá trình thực tập lúc nào tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tôi không có vấn đề gì về sức khỏe. thỉnh thoảng tôi bị cảm, nhưng tôi nghĩ đó là chuyện bình thường khi áp lực công việc nặng mà ai cũng có thể bị mắc phải. nhưng sau 1 năm thực tập thì thủ trưởng cơ quan kết luận tôi không đủ điều kiện về sức khỏe và không tiếp tục công tác tại cơ quan. trước đó tôi không có bệnh án gì. và tôi đã nhận được kết quả là nghỉ việc. nên tôi rất mong đoàn luật sư giải đáp bức xúc của tôi/ tôi xin chân thành cảm ơn

Trả lời tư vấn: Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi tư vấn như sau:

Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định như sau:

“Điều 24. Hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với người tập sự1. Quyết định tuyển dụng bị hủy bỏ trong trường hợp người tập sự không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời gian tập sự.2. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đề nghị cơ quan quản lý công chức ra quyết định bằng văn bản hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.3. Người tập sự bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng được cơ quan sử dụng công chức trợ cấp 01 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú.”

Như vậy, quyết định tuyển dụng công chức trong trường hợp người tập không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời gian tập sự.

Trường hợp, việc hủy bỏ quyết định đó không có căn cứ trên thì anh/chị có quyền khiếu nại lên cấp trên trực tiếp của đơn vị.

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

Quyền chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào luật sư! E có câu hỏi như sau : em vô cty và bắt đầu đóng BHXH từ thang 3/2023 cho tới nay. Nhưng tính từ thời gian vào cty cho tới nay em đã nghỉ bệnh 30ngày. Nhưng đều được cty chấp nhận và được hưởng bảo hiểm. Vậy cho em hỏi cty có quyền đơn phương sai thải em với lý do không đủ sức khỏe làm việc không ạk. Và hiện tại e đang mang thai được 5thang rồi. Nếu cty sai thải thì em có được hưởng chế độ thai sản không.+ Nếu cuối tháng 2/2023 em xin nghỉ việc thì có được hưởng chế độ thai sản không luật sư.Monh luật sư trả lời sớm giúp em. Cám ơn luật sư ạ…

Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:

Thứ nhất, về vấn đề công ty đơn phương chấm dứt HĐLĐ thì công ty phải tuân theo căn cứ và tuân theo thời gian báo trước theo quy định tại điều 38 BLLĐ 2012. Nếu không thực hiện đúng quy định trên thì công ty đang thực hiện đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật và có nghĩa vụ bồi thường theo quy định tại điều 42 BLLĐ 2012. Anh/chị có thể tham khảo bài viết sau: Hỏi về quyền chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

Thứ hai, để đủ điều kiện hưởng thai sản khi sinh con thì chị phải đóng BHXH bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên tỏng vòng 12 tháng trước thời điểm khi sinh con. Anh/chị có thể tham khảo bài viết sau: Điều kiện hưởng chế độ thai sản năm 2023;

Chế độ được hưởng khi nghỉ việc của viên chức Nhà nước

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Kính gửi công ty Luật Minh Gia. Mong công ty hỗ trợ trả lời giúp tôi về vấn đề sau: Tôi là giáo viên Tiểu học, đã công tác và là biên chế trong ngành giáo dục từ T9/1994. Đến tháng 9 năm 2023 tôi làm đơn xin thôi việc ở đơn vị đang công tác sau đó thi công chức vào một trường khác. Vậy công ty cho tôi hỏi tôi có được hưởng trợ cấp thôi việc không và cách tính trợ cấp thôi việc với trường hợp của tôi như thế nào? Mong nhận được sự hỗ trợ của công ty Luật Minh Gia. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:

Phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp chức vụ có được hưởng đồng thời?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Luật sư cho em hỏi : em là Thư viện trường học và được hưởng phụ cấp độc hại là 0.2 và kiêm thêm công tác văn phòng được bổ nhiệm tổ trưởng tổ văn phòng.Mức phụ cấp tổ trưởng là 0,2 như vậy em có được hưởng cùng một lúc cả hai phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp chức vụ không ? kế toán trường em bảo chỉ được hưởng thôi có đúng không? Em xin cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:

Có được hưởng đồng thời các phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp chức vụ?

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: ( Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169 )

Trân trọngP.Luật sư trực tuyến – Công ty Luật Minh Gia