Viết Văn Bản Báo Cáo Về Tình Hình Học Tập Của Lớp Khi Kết Thực Năm Học / Top 16 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2023 # Top Trend | Bac.edu.vn

Làm Văn Lớp 3: Tập Viết Báo Cáo Về Tình Hình Học Tập Trong Tổ

1. Viết báo cáo gửi thầy, cô giáo về kết quả học tập, lao động của tổ em trong tuần qua:

– Yêu cầu của bài là viết bản báo cáo gửi thầy, cô giáo nên em cần nắm được cấu tạo của một bản báo cáo với cấp trên gồm những phần sau:

+ Trên cùng, chính giữa là phần quốc hiệu (CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM) và tiêu ngữ (Độc lập -Tự do- Hạnh phúc).

+ Tiếp theo là địa điểm, thời gian viết báo cáo (Ví dụ: Hà Nội, ngày …. tháng …… năm……………. ).

+ Tên báo cáo; báo cáo của tổ, lớp, trường nào (viết chữ in hoa cỡ lớn hoặc nhỏ).

+ Người nhận báo cáo (Kính gửi thầy giáo (cô giáo) lớp ………….. ).

+ Phần mở đầu: Ghi lí do, mục đích của báo cáo (báo cáo về vấn đề gì, trong khoảng thời gian nào).

+ Phần nội dung: Đây là phần chính của bản báo cáo, cần trình bày tất cả các nội dung yêu cầu của báo cáo. Nội dung cần viết thật ngắn gọn, rõ ràng, chính xác và khách quan. Sử dụng câu đơn giản, không sử dụng từ ngữ địa phương hoặc từ ngữ có tính biểu cảm hay cảm xúc cá nhân.)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… ngày 31 tháng 12 năm 2005

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ 1 LỚP 3A

Kính gửi: Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp 3A.

Chúng em xin báo cáo hoạt động của tổ 1 trong tháng 12 vừa qua như sau:

1. Về hoạt động học tập:

– Cả tổ gồm 8 bạn đều đi học chuyên cần, đúng giờ. Thực hiện tốt nề nếp truy bài cho nhau trước giờ vào học 15 phút không bạn nào vi phạm.

– Học bài và làm bài tập về nhà đầy đủ, nghiêm túc.

– Có ý thức phát biểu xây dựng bài. Trong tháng có 124 ý kiến phát biểu. Nhiều nhất là bạn Phương Linh 20 ý kiến.

– Kết quả: có 12 điểm 10, 10 điểm 9, 11 điểm 7, 8, 4 điểm

– Không có điểm yếu.

2. Về lao động:

Có 1 buổi lao động vệ sinh trường lớp. Tất cả đều chấp nhận tốt tự phân công và hoàn thành được công việc được giao.

Qua tổng kết, chúng em đề nghị cô (thầy) chủ nhiệm biểu dương nhóm và cá nhân sau:

1- Tập thể: Nhóm 2

2- Cá nhân: Trần Thị Phương Linh

Tổ trưởng tổ 1

Lê Đức Trung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Cần Thơ ngày 31 tháng 11 năm 2005

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ 3 LỚP 3

Kính gửi: Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp 35

Chúng em xin tổng hợp các hoạt động của tổ trong tháng và báo cáo với cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm những nội dung chínhsau đây:

1- Về học tập:

– Nhìn chung tháng qua cả tổ đi học chuyên cần, đúng giờ. (Chỉ có 1 trường hợp bị bệnh có giấy xin phép).

– Thực hiện nội quy học tập nghiêm túc: học thuộc bài, làm bài tập đầy đủ.

– Có ý thức tốt trong phát biểu xây dựng bài.

* Kết quả: 22 điểm giỏi, 18 điểm khá, không có điểm trung bình yếu kém. Tiêu biểu trong học tập của tổ có bạn Diễm Mi đạt 4 điểm 10.

2- Về lao động:

Có một buổi tham gia làm vệ sinh trường lớp: tổ tham gia đầy đủ nhiệt tình.

Qua tổng hợp tình hình, tổ thống nhất đề nghị biểu dương:

– Nhóm 2, nhóm 3

– Hoàng Diễm Mi

Tổ trưởng (Kí tên)

Lưu Đức Thành

Báo Cáo Tổng Kết Năm Học Của Lớp 7

Tổng Sản Phẩm Trong Nước (gdp) Có Thể Được Đo Lường Bằng Tổng Của, Báo Cáo Tổng Kết Dự án Kt – Kt Chống ăn Mòn Và Bảo Vệ Các Công Trình Bê Tông Và Btct Vùng Biển, “báo Cáo Tổng Kết Dự án Kt – Kt Chống ăn Mòn Và Bảo Vệ Các Công Trình Bê Tông Và Btct Vùng Biển, Tổng Hợp Các ý Kiến Đóng Góp Vào Dự Thảo Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống Kê Về Việc Quyết Định Kế Hoạch Công Tác Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật , Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống Kê Về Việc Quyết Định Kế Hoạch Công Tác Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật, Quyết Định Của Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Dân Số, Đường Tổng Chi Tiêu Phản ánh Mối Quan Hệ Giữa Tổng Chi Tiêu Của Nền Kinh Tế Và Thu Nhập Quốc Dân, Báo Cáo Tổng Kết Tổng Điều Tra Dân Số Và Nhà ở, Tuổi Của Bố, Mẹ Và Lan Cộng Lại Là 78. Tổng Số Tuổi Của Bố Và Mẹ Là 69, Tổng Số Tuổi Của Mẹ Và Lan L, Bản Vẽ Mẫu Đồ án Bê Tông 1, Mẫu Báo Cáo Tổng Hợp Dự án, Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Năm Học Của Lớp 8, Báo Cáo Tổng Kết Năm Học Lớp 8, Báo Cáo Tổng Hợp Tồn Kho, Báo Cáo Tổng Kết Chi Bộ, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Tòa án Tối Cao, Báo Cáo Tổng Kết Lớp Học, Mẫu Báo Cáo Tổng Hợp Của Chủ Đầu Tư, Báo Cáo Tổng Kết Chi Đội, Báo Cáo Tổng Kết Khu Dân Cư, Bài Văn Bản Tổng Kết, Báo Cáo Tổng Kết Chỉ Thị 03, Báo Cáo Tổng Kết Là Gì, Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Năm Học Của 1 Lớp, Báo Cáo Tổng Kết Đề án 896, Tổng Kết Tập Làm Văn Lớp 9, Bài Tổng Kết Khu Phố, Báo Cáo Tổng Kết Năm Học Lớp 6, Báo Cáo Tổng Kết Chỉ Thị 46, Báo Cáo Tổng Kết Năm Học Của Lớp 9, Báo Cáo Tổng Kết Năm Học Của Lớp 7, Báo Cáo Tổng Kết Năm Học Của Lớp 6, Báo Cáo Tổng Kết Năm Học, Tổng Kết Chi Bộ, Tổng Kết 10 Năm Chỉ Thị 48, Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Học Kỳ 1, Mãu Báo Cáo Tổng Kết Hội Cgc, Mẫu Báo Cáo Tổng Hợp Đề Tài, Mẫu Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm, Đồ án Bê Tông 2, Báo Cáo Tổng Hợp Chi Phí, Báo Cáo Tổng Hợp Chủ Đầu Tư, Báo Cáo Tổng Kết Đề án 343 Và 704, Báo Cáo Tổng Kết Đề án 02-212, Báo Cáo Tổng Kết Đề án, Quy Chế 916 Của Tông Cục, Tổng Hợp, Tổng Bí Thư, Báo Cáo Tổng Kết Dự án, Báo Cáo Tổng Kết Đại Hội Chi Đội Lớp 8, Báo Cáo Tổng Kết Đại Hội Chi Đội, Báo Cáo Tổng Kết Đại Hội Chi Bộ, Báo Cáo Tổng Hợp Dự án, Báo Cáo Tổng Kết Dự án 661, Báo Cáo Tổng Kết Đề án 704, Báo Cáo Tổng Hợp, Báo Cáo Tổng Hợp Là Gì, Báo Cáo Tổng Kết Chỉ Thị 09/ct-bca-x11, Mat Tong Than Phu, Báo Cáo Tổng Hợp Thu Chi, Báo Cáo Tổng Kết Chỉ Thị 48, Mật Tông Thần Chú, Báo Cáo Tổng Kết Năm Tổ Dân Phố, Báo Cáo Tổng Kết Hợp Tác Xã, Khi Tổng Tài Yêu, Báo Cáo Tổng Kết Chỉ Thị 49-ct/tw, Tổng Kết Đề án 281, Báo Cáo Tổng Kết Học Kỳ 1, Mẫu Văn Bản Báo Cáo Tổng Kết, Báo Cáo Tổng Kết Hè, Mục Lục Báo Cáo Tổng Hợp, Báo Cáo Tổng Kết Dân Vận, Báo Cáo Tổng Hợp Của Chủ Đầu Tư, Bài Báo Cáo Tổng Kết, Báo Cáo Tổng Kết Thi Đua Đợt 1, Mẫu Báo Cáo Tổng Hợp Chi Phí, Bài Báo Cáo Tổng Kết Năm, Bài Báo Cáo Tổng Kết Năm Học, Bài Báo Cáo Tổng Kết Năm Học Mầm Non, Đồ án Mẫu Bê Tông 2, Đọc Báo Cáo Tổng Kết, Báo Cáo Tổng Kết Sau Đại Hội Chi Bộ, Tổng Kết Tổ Dân Phố, Y Tông Tất Độc, Xin Đồ án Bê Tông 2, Báo Cáo Tổng Kết Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở, Báo Cáo Tổng Kết Quy Chế Dân Chủ, Báo Cáo Tổng Kết Học Kỳ 1 Của Lớp, Bài Báo Cáo Tổng Hợp, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Đề án 704, Báo Cáo Tổng Kết Y Tế, Báo Cáo Tổng Kết Năm Của Tổ Dân Phố, Báo Cáo Tổng Kết 3 Năm Chỉ Thị 03, Báo Cáo Tổng Kết Mầm Non, Báo Cáo Tổng Kết 30 Năm Đổi Mới, Be Tong 1, Bìa Báo Cáo Tổng Hợp, Báo Cáo Tổng Kết Trẻ Em, Báo Cáo Tổng Kết 4 Năm Chỉ Thị 03,

Tổng Sản Phẩm Trong Nước (gdp) Có Thể Được Đo Lường Bằng Tổng Của, Báo Cáo Tổng Kết Dự án Kt – Kt Chống ăn Mòn Và Bảo Vệ Các Công Trình Bê Tông Và Btct Vùng Biển, “báo Cáo Tổng Kết Dự án Kt – Kt Chống ăn Mòn Và Bảo Vệ Các Công Trình Bê Tông Và Btct Vùng Biển, Tổng Hợp Các ý Kiến Đóng Góp Vào Dự Thảo Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống Kê Về Việc Quyết Định Kế Hoạch Công Tác Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật , Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống Kê Về Việc Quyết Định Kế Hoạch Công Tác Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật, Quyết Định Của Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Dân Số, Đường Tổng Chi Tiêu Phản ánh Mối Quan Hệ Giữa Tổng Chi Tiêu Của Nền Kinh Tế Và Thu Nhập Quốc Dân, Báo Cáo Tổng Kết Tổng Điều Tra Dân Số Và Nhà ở, Tuổi Của Bố, Mẹ Và Lan Cộng Lại Là 78. Tổng Số Tuổi Của Bố Và Mẹ Là 69, Tổng Số Tuổi Của Mẹ Và Lan L, Bản Vẽ Mẫu Đồ án Bê Tông 1, Mẫu Báo Cáo Tổng Hợp Dự án, Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Năm Học Của Lớp 8, Báo Cáo Tổng Kết Năm Học Lớp 8, Báo Cáo Tổng Hợp Tồn Kho, Báo Cáo Tổng Kết Chi Bộ, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Tòa án Tối Cao, Báo Cáo Tổng Kết Lớp Học, Mẫu Báo Cáo Tổng Hợp Của Chủ Đầu Tư, Báo Cáo Tổng Kết Chi Đội, Báo Cáo Tổng Kết Khu Dân Cư, Bài Văn Bản Tổng Kết, Báo Cáo Tổng Kết Chỉ Thị 03, Báo Cáo Tổng Kết Là Gì, Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Năm Học Của 1 Lớp, Báo Cáo Tổng Kết Đề án 896, Tổng Kết Tập Làm Văn Lớp 9, Bài Tổng Kết Khu Phố, Báo Cáo Tổng Kết Năm Học Lớp 6, Báo Cáo Tổng Kết Chỉ Thị 46, Báo Cáo Tổng Kết Năm Học Của Lớp 9, Báo Cáo Tổng Kết Năm Học Của Lớp 7, Báo Cáo Tổng Kết Năm Học Của Lớp 6, Báo Cáo Tổng Kết Năm Học, Tổng Kết Chi Bộ, Tổng Kết 10 Năm Chỉ Thị 48, Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Học Kỳ 1, Mãu Báo Cáo Tổng Kết Hội Cgc, Mẫu Báo Cáo Tổng Hợp Đề Tài, Mẫu Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm, Đồ án Bê Tông 2, Báo Cáo Tổng Hợp Chi Phí, Báo Cáo Tổng Hợp Chủ Đầu Tư, Báo Cáo Tổng Kết Đề án 343 Và 704, Báo Cáo Tổng Kết Đề án 02-212, Báo Cáo Tổng Kết Đề án, Quy Chế 916 Của Tông Cục, Tổng Hợp, Tổng Bí Thư, Báo Cáo Tổng Kết Dự án,

Bản Báo Cáo Tổng Kết Năm Học 2023

  

PHÒNG GD&ĐT BẾN CÁT

TRƯỜNG THCS MỸ THẠNH

Số:    /BC-THCSMT

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Mỹ Phước, ngày       tháng 6 năm 2023 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

NĂM HỌC 2023 – 2023

Thực hiện công văn hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học và báo cáo thống kê số liệu cấp THCS của Phòng GDĐT Bến Cát;

Nhằm để đánh giá được kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2023 – 2023;

Trường THCS Mỹ Thạnh thực hiện báo cáo tổng kết năm học 2023 – 2023 như sau:

Phần I:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2023 – 2023

I. ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH.

1. Quy mô phát triển trường, lớp, học sinh, giáo viên.

            a/ Học sinh:

Số lớp, số học sinh:

Khối

Số lớp

Số HS đầu năm

Số HS cuối năm

So với đầu năm học

T.số

Nữ

T.số

Nữ

C. đến

Giảm

Bỏ học

C. đi

6

11

478

229

461

219

1

17

11

6

77

10

441

217

429

211

2

12

7

7

86

9

370

174

360

170

1

10

5

6

93

7

294

147

287

143

2

7

6

3

Tổng

37

1583

767

1537

743

6

46

29

22

Tỉ lệ %

             

1.83%

 

Tăng 03 lớp và tăng 143 học sinh so với cùng kỳ năm học trước.

– Mặc dù ảnh hưởng của Dịch bệnh COVID 19 tỉ lệ học sinh bỏ học giảm 0,04%

b/ Đội ngũ

: Tổng số GBGV – CNV: 63, Trong đó: BGH: 3, Kế toán: 1, Thư viện: 1, Văn thư: 1, Thiết bị: 1; Bảo vệ: 2, Y tế: 1; NVPV: 1, Đội: 1; Giáo viên: 51

Toán

Hoá

Sinh

CN

Văn

Sử

Địa

GDCD

TD

Nhạc

MT

Tin

AV

8

4

2

4

2

8

3

3

2

3

1

2

2

8

            Đội ngũ CBGVNV đảm bảo số lượng, cơ cấu tạm đủ đáp ứng được yêu cầu giảng dạy, thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

Các tiêu chí về cơ sở vật chất đạt mức độ thấp, hoặc không đạt. Mặc dù khó khăn về cơ sở vật chất so với các đơn vị khác trong thị xã nhưng trường THCS Mỹ Thạnh cũng đã tập trung tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho tất cả các hoạt động tối thiểu của trường theo các tiêu chí đạt kiểm định chất lượng.

Thành lập Hội đồng tự đánh giá ngoài năm học 2023-2023, phân công các nhóm công tác thu thập và đánh giá các tiêu chí thuộc các tiêu chuẩn được phân công phụ trách.

Nhà trường tự đánh giá trường đạt kiểm định mức độ 2.

3.

Công tác phổ xóa mù chữ – phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học tập:

Phân công nhân viên thông tin dữ liệu phụ trách công tác phổ cập giáo dục trong nhà trường, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cho cán bộ phụ trách.

II. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC.

1. Tình hình và kết quả công tác chỉ đạo, tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Thực hiện kế hoạch giáo dục,

tiếp tục thực hiện chương trình 37 tuần theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và

thực hiện đúng đủ chương trình theo chuẩn kiến thức kỹ năng, thực hiện giảm tải theo đúng quy định và PPCT do các tổ bộ môn của nhà trường soạn thảo dựa trên chương trình của BGD được Ban giám hiệu ký duyệt.

Thực hiện công văn

s

: 5555/BGD

Đ

T-GDTrH c

ủa Bộ GD-ĐT hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, bảo đảm yêu cầu thực hành, thí nghiệm và vận dụng kiến thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn, đa đạng hóa các hình thức học tập, chú trọng trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh.

Việc kiểm tra thường xuyên, định kỳ, học kỳ được thực hiện đầy đủ theo phân phối chương trình, đã thực hiện kiểm tra tập trung 03 môn: Toán, Văn, tiếng Anh , tổ chức ôn tập kiểm tra học kỳ nghiêm túc và kịp thời.

Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh: Tổ chức cuộc thi Rung Chuông vàng trạng nguyên nhỏ tuổi vào tiết sinh hoạt dưới cờ cho học sinh

Tổ chức giáo dục hướng nghiệp cho HS lớp 9

mỗi tháng thực hiện 1tiết/lớp phân công giáo viên chủ nhiệm thực hiện và công tác phân luồng học nghề sau khi Công nhận tốt nghiệp THCS, nhà trường đã phối hợp với các trường cao đẳng, trung cấp nghề trong tỉnh đến tổ chức tư vấn đến từng học sinh và phụ huynh trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, họp PHHS lớp (mời các trường: Cao đẳng dạy nghề Việt Nam – Singapore, Trung cấp Nông lâm Bình Dương, Trung cấp Kinh tế Bình Dương, Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật TP. HCM chi nhánh Bình Dương, Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An  nên có 25% theo học nghề. Việc

xét Tốt nghiệp CN THCS học sinh lớp 9 theo đúng qui định và kịp tiến độ có tổng số: 283 hs được CN TN THCS đạt tỉ lệ 98.60% (trong đó: giỏi 48, tỉ lệ 16,96%; khá 92, tỉ lệ 32,50%%; TB 143, tỉ lệ 50,53%), không CN TN: 04 hs.

Kết quả hoạt động dạy học ngoại ngữ:

Thực hiện dạy môn ngoại ngữ theo chương trình đổi mới, giáo dục cho học sinh theo 4 kỹ năng. Việc ứng dụng các bài giảng điện tử vào các tiết dạy ngoại ngữ thường xuyên và cũng tạo điều kiện cho GV dạy tiếng Anh tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiêp vụ (Tổ Anh văn đã tổ chức 01 sinh hoạt chuyên đề cấp phòng Giáo dục-Đào tạo thị xã và 01 chuyên đề cấp trường), tổ chức tập huấn lại sử dụng bảng tương tác và bộ trắc nghiệm cho giáo viên dạy ngoại ngữ.

Kết quả hai mặt giáo dục cuối năm, năm học 2023 – 2023 ( biểu mẫu thống kê kèm theo) 

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống của giáo viên học sinh:

+ Tổ chức các hoạt động ngay từ đầu năm học cho học sinh cam kết về ATGT, nói không với bạo lực học đường, các tệ nạn XH và thi ATGT:

Lồng ghép buổi sinh hoạt dưới cờ

 tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông cho  học sinh

. Tuyên truyền và ký cam kết giửa phụ huynh học sinh với nhà trường thực hiện tốt an toàn giao thông. Buộc các chủ xe đưa đón học sinh do phụ huynh hợp đồng làm cam kết với nhà trường.

      

– Tham gia hội thi “Tuyên truyền ATGT học sinh” .

Kết quả:

+ Cấp thị xã: Đạt giải I phần thi kiến thức năm 2023

+ Cấp tỉnh: Đạt  02 giải nhì cá nhân, giải nhất tập thể vòng 1, đạt giải nhì vòng 2,3,4,5, Tổng kết:  giải nhì toàn đoàn

– Tham gia hội thi “Nhà sử học nhỏ tuổi” cấp tỉnh có  06 học sinh được công nhận nhà sử học nhỏ tuổi cấp tỉnh

+

Tổ chức học sinh tham gia và các hoạt động nhân đạo của hội CTĐ như: Phong trào heo đất của HS được 22.150.000 triệu đồng.

+ Tổ chức Lễ hội: “Cây mùa xuân” gây quỹ giúp học sinh nghèo vui Tết với nội dung: bán hàng rong, biểu diễn thời trang bằng sản phẩm rác thải như giấy, ni lon… biểu diễn văn nghệ, tổ chức tặng quà cho học sinh có hoàn  cảnh khó khăn vui Tết gồm 52 suất (mỗi suất trị giá 800.000 đồng gồm: gạo, nước mắm, bột ngọt, dầu ăn và 600.000 đồng tiền mặt)

+ Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được nhà trường quan tâm nên tổ chức phân công giáo viên có kinh nghiệm, tuyển chọn học sinh và tổ chức ôn luyện ngay từ đầu năm

học kết quả đạt 01 giải ba văn Sao Khuê thị xã, đạt 01 giải KK Olympic tỉnh;

 Có 01/02 sản phẩm khoa học kỹ thuật dự thi cấp thị xã đạt giải gồm:

Số TT

Lĩnh vực

Tên đề tài

Kết quả

1

Hệ thống nhúng.

Thiết bị đa năng hỗ trợ người khiếm thị, người mù sử dụng sóng siêu âm.

– Đạt 01 giải nhất cấp thị xã.

– Đạt 01 giải nhì cấp tỉnh.

Công tác giáo dục thể chất:

+

Tổ Giáo dục sức khỏe thực hiện kiểm tra rèn luyện thân thể cho học sinh toàn trường qua các môn chạy 30m, chạy tùy sức, gập bụng, bật xa

+ Kết quả thi Hội khỏe Phù Đổng vòng trường gồm: 08 giải nhất; 08 giải nhì và 08 giải ba ở các môn: Nhảy xa nam/nữ; Nhảy cao nam/nữ; Đá cầu nam/nữ; Cờ vua nam/nữ.

+ Kết quả thi Hội khỏe Phù Đổng vòng thị xã đạt 25 giải gồm: 05 giải nhất, 05 giải nhì, 11 giải ba, 04 giải tư, tham gia

+ Kết quả thi Hội khỏe phù Đổng đạt 04 giải đồng: (Bóng chuyển nam, bóng chuyền nữ, võ Takondo)

+ Công tác phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước luôn được quan tâm qua các buổi tuyên truyền, thực hiện Đề án phổ cập bơi thị xã Bến cát đã tổ chức cho học sinh học bơi 328 (năm học 2023-2023/ 265 (năm học 2023-2023) tăng 72 học sinh tham gia học bơi so với năm học trước, số học sinh có giấy chứng học bơi toàn trường 276 em đạt tỉ lệ 84%).

2. Công tác ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh 10 năm học 2023 – 2023.

Ngay từ đầu năm học nhà trường đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của học sinh lớp 9 là đảm bảo kiến thức cơ bản cho việc xét kết quả tốt nghiệp THCS cuối năm nên tổ chức ôn tập các môn toán, văn, anh với số tiết 2 tiết/ tuần trong thời khóa biểu chiều nhằm cho học sinh ôn luyện, tiếp cận kiến thức tuyển sinh lớp 10;

Trong học kỳ 2 trường lên kế hoạch và tổ chức phụ đạo cho các em học sinh yếu kém lớp 9 nhằm để học sinh theo kịp kiến thức cơ bản và vận dụng tốt hơn trong học tập, làm bài, vận dụng kiến thức.

Việc ôn tập tuyển sinh lớp 10 được lên kế hoạch theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục – Đào tạo và tổ chức thực hiện trong tháng 6/2023, được thông qua BĐD CMHS và phụ huynh các lớp thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung và kinh phí ôn tập tuyển sinh lớp 10, trường chọn và phân công giáo viên có kinh nghiệm nhiều năm trong công tác ôn luyện tuyển sinh, trong quá trình thực hiện có sự phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh

đảm bảo thời gian lên lớp học, tự học tại nhà

, có 209 tham gia ôn tập tuyển sinh 10 tại trường 03 môn: Văn, Toán tiếng Anh tổng thời lượng 840 tiết (mỗi môn dạy 40 tiết/lớp), tổ chức thi thử 02 lần/tháng, tổ chức

trả hồ sơ cho học sinh lớp 9 ngày 18/6/2023.

3.

Công tác đổi mới quản lý chuyên môn và các hoạt động giáo dục:

Đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp:

Th

ực hiện Công văn

S

: 5555/BGD

Đ

T-GDTrH

của Bộ GDĐT, chỉ đạo các tổ đăng ký thi đua ngay từ đầu năm học, đăng ký chất lượng bộ môn giảng dạy, đăng ký đổi mới phương pháp; nghiêm túc đánh giá học sinh, không chạy theo thành tích; mỗi thầy cô giáo đều lập kế hoạch giảng dạy và tổ chức thực hiện; Xây dựng bảng lượng hóa thi đua đánh giá theo từng học kỳ và cuối năm học.

Đầu năm học, hiệu trưởng giúp cho các tổ chuyên môn xây dựng được kế hoạch hoạt động của tổ dựa trên kế hoạch và điều kiện cụ thể của đơn vị và của tổ về tình hình cơ sở vật chất và đội ngũ, xây dựng các chỉ tiêu thi đua để các thành viên trong tổ phấn đấu.

Hiệu trưởng chỉ đạo và hướng dẫn giáo viên xây dựng chương trình kế hoạch dạy học theo hướng tinh giản, lược bỏ kiến thức lạc hậu, cũ, bổ sung những kiến thức mới nhưng không làm thay đổi chương trình, mỗi giáo viên thực hiện sổ tích hợp vừa là kế hoạch cá nhân vừa là chương trình giảng dạy trong năm học. Hiệu và các phó hiệu trưởng, tổ trưởng căn cứ vào đó để kiểm tra giám sát thực hiện kế hoạch  và chương trình của giáo viên.

Trang trí toàn bộ bảng biểu thông tin trong phòng Giáo viên (mặc dù là phòng tạm) thể hiện các hoạt động của nhà trường.

Luôn chú trọng về phẩm chất đạo đức nhà giáo, kiên quyết với trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo; thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chuyên môn trong nhà trường; luôn nghiêm túc trong công tác thi cử và đánh giá xếp loại học sinh.

Đặc biệt chú trọng chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Hiệu trưởng thường xuyên dự các buổi sinh hoạt của các tổ chuyên môn để hỗ trợ, bồi dưỡng năng lực quản lý tổ chuyên môn cho các tổ trưởng.

– Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học

Môn

Tên bài thao giảng

Ngày

 thực hiện

GV

 thực hiện

Anh

Unit 3: A trip to the countryside (E.9 – ActiIinspire)

23/9/2023

Huệ

Unit 4: Music and art (E.7 – ActiIinspire)

10/10/2023

Huệ

Unit 9: Cities of the world (E.6 – ActiIinspire)

9/1/2023

Huệ

Toán

Đại lượng tỉ lệ nghịch

24/10

Tiên

Phép trừ các phân thức đại số

26/11

Hưng

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

17/4

Thảo

Sử

, Địa

   

Bài 12: Đời sống kinh tế-văn hóa 

24/10/2023

Hạnh

Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tt)

17/1/2023

Như

Bài: 23: Vị trí, giới hạn lãnh thổ

4/5/2023

Phượng

Hóa 8

Định luật bảo toàn khối lượng

28/10/2023

Trâm

Sinh 6

Thân to ra do đâu?

09/10/2023

Hiếu

Sinh 8

Thực hành: Hô hấp nhân tạo

06/11/2023

Hiếu

Sinh 9

Bệnh và tật di truyền

11/12/2023

Dung

Thể dục 7

Chạy ngắn

11/10/2023

Nghĩa

Thể dục 8

Đá cầu

17/01/2023

Quyền

Công nghệ

Bài Thu hoạch chế biến nông sản

   

Lý 8

Bài 8: Áp suất chất lỏng- Bình thông nhau

   

Tăng Cường công tác kiểm tra nội bộ trong các hoạt động sư phạm của nhà giáo, lãnh đạo nhà trường và tổ trưởng, tổ phó chuyên môn duy trì công tác dự giờ thao giảng hàng tháng để nắm bắt tình hình dạy của giáo viên và học tập của học sinh.

Trong năm học nhà trường tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên các tổ chuyên môn 2 lần/năm học, thường xuyên dự giờ, thăm lớp, Ban Giám hiệu đã dự giờ 1/3 giáo viên (do ảnh hưởng dịch COVID19, số tiết dự giờ của Gv là 612 tiết, thao giảng 102 hầu hết đều có ứng dụng CNTT).

Chỉ đạo cho giáo viên xây dựng kế hoạch cá nhân và xây dựng chương trình giảng dạy thống nhất  giữa các giáo viên cùng môn, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường theo hướng sắp xếp lại các tiết học trong sách giáo khoa dựa theo chương trình của Bộ GDĐT; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Hàng tháng thông qua các phiên họp hội đồng trường, nhà trường công khai các thủ tục, chế độ chính sách và kế hoạch hoạt động của hội đồng nhà trường.

Trong thời gian học sinh nghỉ ở nhà để phòng chống dịch bệnh COVID19 các tổ chuyên môn thực hiện giao bài tập cho học sinh và dạy học trực tuyến qua phần mềm Zoom theo chương trình tinh giản của Bộ GDĐT.

Mỗi tổ đã thực hiện ít nhất 02 chuyên đề về chuyên môn chú ý đến chất lượng, thao giảng minh họa có sự tham dự của các tổ trưởng chuyên môn và các thành viên trong tổ sự học tập và rút kinh nghiệm:

Tổ

Ngày

Tên Chuyên đề

Số người tham gia

Tự đánh giá

Toán

12/12/2023

Chuyên đề 1:  Bồi dưỡng Toán 8

8

Tốt

21/2/2023

Sử dụng bảng tương tác thông minh (Kính thần kỳ)

25

Tốt

Ngữ Văn

12/12/2023

Chuyên đề 1: Giải pháp nâng cao chất lượng tuyển sinh 10

7

Tốt

25/10/2023

Chuyên đề: Dạy theo hướng nghiên cứu bài học

7

Tốt

Anh

 25/02/2023

Chuyên đề 1: Một số kĩ năng làm bài Reading Comprehension trong đề thi TS 10

8

Tốt

14/11/2023

Games trong tiet day tiếng anh

7

Tốt

Lý- CN- Tin

20/11/2023

Chuyên đề 1 về vật lý: Hướng dẫn học sinh làm bài tập điện.

8

Tốt

 

Chuyên đề 2 về CN 7: “Hiệu quả của việc hoạt động nhóm trong dạy môn Công nghệ 7”

 

Tốt

Hóa – Sinh – TD

20/11/2023

Chuyên đề 1: Phúc lợi động vật trong bộ môn Sinh học 7.

8

Tốt

21/02/2023

Nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học cho học sinh vào cuộc thi KHKT

09

Tốt

Sử – Địa – GDCD – MT

20/11/2023

Chuyên đề 1: Vận dụng tích hợp kiến thức văn học  trong dạy học Lịch sử 7

08

Tốt

27/2/2023 

     

Thực trạng công tác giáo dục đạo đức cho học sinh của trường THCS Mỹ Thạnh.

10

Tốt

 Riêng tổ Toán và tổ Tiếng Anh, mỗi tổ đã tổ chức 01 buổi sinh hoạt chuyên đề cấp thị xã cho tổ nghiệp vụ thị xã về dự. Cụ thể:

Tổ

Ngày

Tên Chuyên đề

Số người tham gia

Toán

12/12

Chuyên đề bồi dưỡng Toán 8

8

Anh-Nhạc

 25/02/2023

Một số kĩ năng làm bài Reading Comprehension trong đề thi TS 10

8 thành viên trong tổ

STT

TÊN  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

MÔN

1

Camera đa năng

Toán

2

Bản đồ Việt Nam

Địa lý

3

Sơ đồ tư duy cho bài ôn tập truyện dân gian lớp 6

Ngữ văn

4

Bộ lắp ghép để luyện câu và luyện từ

Tiếng Anh

5

Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở

Công nghệ

6

Các bước nhỏ trong giai đoạn bước qua đà

Thể dục

Việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy được nhà trường và các tổ chuyên môn triển khai đầy đủ và khuyến thích giáo viên thực hiện thường xuyên trên lớp đạt 90% giáo viên sử dụng.

STT

Tên tổ chuyên môn

Số tiết ƯDCNTT

Số tiết sử dụng bảng tương tác thông minh

1

Anh – Nhạc

1336

11

2

Hóa – Sinh – TD

1228

28

3

Toán

1482

91

4

Sử – Địa – GDCD

2296

6

5

Lý – CN – Tin

819

0

6

Văn

350

2

Cộng

7511

138

Tổ chức cho tất cả giáo viên tập huấn  và thực hành sử dụng phần mềm và bảng tương tác thông minh, bộ trắc nghiệm (Nhà trường mời chuyên gia của công ty AIC đến tập huấn thời gian 02 buổi, mời giáo viên trường bạn về tập huấn 01 buổi),

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường kết quả có 43 giáo viên công nhận, có 23 đề tài SKKN vòng trường và tham gia vòng thị xã.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học xuất hiện những nhân tố tích cực: cá nhân làm tốt, điển hình trong phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” có thầy Đỗ Quốc Tấn có nhiều thành tích trong hướng dẫn học sinh có những sản phẩm dự thi khoa học kỹ thuật và sáng tạo trẻ đạt giải cấp tỉnh

4. Đánh giá chung:

4.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2023

4.1.1. Kết quả hai mặt giáo dục so sánh với năm học 2023-2023:

Lớp

Sĩ số

Học lực

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

6

461

141

30.59%

161

34.92%

138

29.93%

20

4.34%

1

0.22%

7

429

125

29.14%

167

38.93%

117

27.27%

20

4.66%

0

0.00%

8

360

130

36.11%

131

36.39%

85

23.61%

14

3.89%

0

0.00%

9

287

48

16.72%

92

32.06%

143

49.83%

4

1.39%

0

0.00%

Cộng

1537

444

28.89%

551

35.85%

483

31.42%

58

3.77%

1

0.07%

   So với năm học 2023-2023, năm học 2023-2023 về kết quả hai mặt giáo dục:

   – Số học sinh yếu kém: 3,84/6,39 giảm 2,55%

   – Số học sinh khá, giỏi: 64,74/58,55 tăng 6,19%

4.1.2 Kết quả các giải học sinh giỏi, và các giải phong trào

– 01 giải nhì sản phẩm khoa học kỹ thuật cấp tỉnh

– 01 giải khuyến khích môn Toán Olympic lớp 9 cấp tỉnh

– 01 giải ba môn Văn Sao Khuê cấp thị xã

– Tham gia tìm hiểu kiến thức pháp luật về trẻ em vòng thị xã đạt 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, vòng tỉnh đạt 01 giải khuyến khích

– Tham gia hôi thi “Tuyên truyền ATGT học sinh” .

Kết quả:

+ Cấp thị xã: Đạt giải I phần thi kiến thức năm 2023

+ Cấp tỉnh: Đạt  02 giải nhì cá nhân, giải nhất tập thể vòng 1, đạt giải nhì vòng 2,3,4,5, Tổng kết:  giải nhì toàn đoàn

– Giải ba cuộc thi làm bánh mừng xuân Liên đoàn Lao động thị xã tổ chức

– Giải nhì đơn ca giáo viên trong Hội thi Tiếng hát giáo viên

4.2. Ưu điểm:

      – Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học đúng Nghị quyết của Đảng, chính quyền các cấp, hướng dẫn của Bộ GD – ĐT, Sở GD, Phòng GD.

      – Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đảm bảo hoạt động dạy – học.

      – Đa số giáo viên trẻ nhiệt tình

      – Trình độ cán bộ giáo viên từng bước được nâng lên. Tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên được thể hiện qua các hoạt động được tổ chức trong trường. Đặc biệt, lòng yêu nghề, yêu học sinh. Tận tụy hết mình chất lượng giáo dục của nhà trường với phương châm khẩu hiệu hành động: “Chất lượng là danh dự của nhà trường”, một số giáo viên đã khẳng định được thế mạnh trong công tác chuyên môn, góp phần đáng kể vào sự phát triển của nhà trường.

      – Chất lượng dạy- học: đã có sự chuyển biến, kết quả học tập học kỳ II cao hơn học kỳ I.

      + Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Bình Dương: 3.000.000 đồng

      + Mạnh thường quân (Do cô Trần Thị Thảo – PCT UBND vận động): 1000 quyển tập

Ngoài ra, còn có những xuất học bổng dành cho học sinh nghèo, hiếu học do Hội Khuyến học thị xã vận động

4.3. Hạn chế:    

Chất lượng giảng dạy chưa đồng đều ở các môn; học sinh giỏi các cấp còn ít.

Sự quan tâm của phụ huynh học sinh đối với con em chưa nhiều, sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình còn hạn chế do đa số phụ huynh là công nhân trong các khu công nghiệp; cha mẹ chưa thật sự quan tâm việc học tập của con em mình; một số em chưa có ý thức học tập do cha mẹ ít có thời gian quan tâm các em.

4.4. Nguyên nhân:

Đội ngũ giáo viên chưa đều và đủ giữa các bộ môn làm cho việc phân công công tác cũng gặp khó khăn

Một số giáo viên trẻ mới ra trường chưa có kinh nghiệm, thời gian công tác không được lâu dài trong ngành (hợp đồng 9 tháng) nên sự phấn đấu lâu dài ổn định không có, một số chưa sâu sát trong quản lý lớp và chưa nắm bắt tâm sinh lý của lứa tuổi để có biện pháp phù hợp.

Một số ít giáo viên có thời gian công tác thâm niên do chủ quan, ỷ lại nên việc chuẩn bị không được chu đáo trong khâu soạn giảng.

Sự phối hợp giữa các lực lượng trong nhà trường như: GVCN, BVBM, Đoàn đội trong việc kiểm tra nhắc nhở giáo dục đạo đức và cũng như nề nếp còn hạn chế.

Cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu; các phòng bộ môn chưa có; đa số thiết bị dạy học đã cũ được sửa chữa nhiều lần, sân chơi bãi tập chật hẹp và thời gian hoạt động không đồng bộ giữa hai cấp học trong một trường nên gây ảnh hưởng đến nề nếp học tập.

Số phòng học cũ, tạm, rải ra nhiều cơ sở nên việc quản lý cũng gặp không ít khó khăn.

Một số giáo viên thao tác sử dụng thiết bị chưa được thuần thục nên ảnh hưởng đến chất lượng các thiết bị

III.  ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

        Bổ sung thêm biên chế cho các còn môn thiếu. Cần t

rang bị thêm các phòng bộ môn và phòng học.

Phần 2:

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG

(Các biểu mẫu kèm theo)

Nơi nhận :     

                                                                                   

– Phòng GD (bc);

                                                                

HIỆU TRƯỞNG

-  Lưu: VT.

      

Nguyễn Văn Giàu

 

Báo Cáo Sơ Kết Năm Học 2011

PHÒNG GD&ĐT PHÚ VANGTRƯỜNG TH PHÚ ĐA 3 (( (CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KÌ INĂM HỌC 2011-2012 Thực hiện văn bản số: 5438/BGDĐT-GDTH của bộ GD về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với giáo dục tiểu học và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 của sở GD& ĐT Thừa Thiên Huế, phòng GD& ĐT Phú Vang. Nay trường TH Phú Đa 3 báo cáo một số kết quả đạt được trong học kỳ I năm học 2011 – 2012 như sau:I/ QUI MÔ PHÁT TRIỂN, ĐA DẠNG HÓA LOẠI HÌNH TRƯỜNG LỚP I. Huy động và duy trì số lượng:

KhốiSố HS đầu nămSố HS cuối kỳ ISố lớp

2, Hạnh kiểm:Từ đầu năm học nhà trường đã tổ chức cho học sinh học tập 5 nhiệm vụ học sinh tiểu học, xây dựng quy chế, quy định đối với học sinh trường Tiểu học Phú Đa 3. Sau một học kỳ thực hiện kết quả học sinh chăm ngoan, không có học sinh vi phạm các hành vi và thói quen đạo đức.Kết quả: 334/334 học sinh thực hiện đầy đủ nhiệm vụ.II/ NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO DẠY VÀ HỌC1/ Nề nếp, kỷ cương dạy học.– Thực hiện nghiêm túc chế độ ngày công lao động, đảm bảo đúng luật lao động. – Đảm bảo giờ giấc đến trường, hầu hết GV đều đến trước 15 phút để ổn định nề nếp lớp.– Đảm bảo sĩ số HS các lớp, trong các lớp HS thực hiện tôt nội qui nhà trường và nội qui nhà ăn. Sắp xếp hàng ra vào lớp đảm bảo trật tự, văn minh.– Học sinh đi học chuyên cần, đầy đủ, học bài và vui chơi an toàn, lành mạnh. Sắp xếp xe cọ gon gàng. HS chào hỏi lễ phép, lịch sự.– GV hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm và giảng dạy các lớp. Tất cả CBGV đều phục tùng sự phân công của nhà trường.– Phân công dạy thay đầy đủ, kịp thời, khoa hoc. 2/ Thực hiện chương trình, sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn a, Chương trình: – Nhà trường thực hiện đúng, đủ chương trình và SGK theo chuẩn KTKN từng môn học; các ngày nghỉ lễ chuyên môn chủ động chuyển thời khóa biểu. Đến hết học kỳ I trường đã thực hiện hết chương trình tuần 18.– Trường nghiêm túc thực hiện giảng dạy ATGT theo chương trình từ tuần 2; việc tích hợp bảo vệ môi trường và kỹ năng sống trong các môn học được thực hiện đúng, đủ. b, Sách giáo khoa và sách giáo viên : – Sách giáo khoa, sách giáo viên : Đủ, có bổ sung, bảo quản tủ sách dùng chung để học sinh có thể mượn sách giáo khoa được thuận lợi. 100% học sinh đủ sách giáo khoa. Đầu năm nhà trường có trang bị tài liệu tham khảo hỗ trợ giáo viên trong quá trình soạn giảng. – Tất cả giáo viên đều có tài liệu chuẩn KTKN và tài liệu giáo

Báo Cáo Tổng Kết Năm Học 2023

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LĂK

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số 14/ BCCN-LQĐ

Buôn Triết ngày 25 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023 – 2023

+ Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT, ngày 26/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2023-2023 của Ngành giáo dục

+ Căn cứ quyết định số 2079/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk, về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2023-2023 của giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 1283/SGDĐT-VP, ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Sở Giaó dục và đào tạo Đắk Lắk về phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2023

+ Căn cứ hướng dẫn số 117/PGD&ĐT-THCS ngày 26 tháng 09 năm 2023của PGD&ĐT huyện Lăk, về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2023-2023.

+ Căn cứ vào hướng dẫn số 106/PGD&ĐT-GDTX ngày 20 tháng 09 năm 2023 của PGD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTX năm học 2023-2023.

+ Căn cứ hướng dẫn số 107/PGD&ĐT-PC của PGD&ĐT ngày 20 tháng 09 năm 2023 về thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2023-2023,

+ Căn cứ vào NQ số 01/NQ/ĐU Nghị quyết Đảng ủy xã Buôn Triết ngày 10 tháng 12 năm 2023 về thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Nghị quyết số 01/NQ-CB của Chi bộ trường Lê Quý Đôn ngày 04 tháng 12 năm 2014 về thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2023

+ Căn cứ vào kế hoạch Trường THCS Lê Quý Đôn về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2023.

+ Căn cứ tình hình thực tế và kết quả đạt được trong năm học 2023 – 2023, trường THCS Lê Quý Đôn báo cáo tổng kết năm học 2023- 2023 với các nội dung sau:

A. I/Đặc điểm tình hình ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, THUẬN LỢI KHÓ KHĂN

Trường THCS Lê Quý Đôn thuộc xã Buôn Triết là xã nằm ở phía Tây Nam của huyện Lăk với tổng diện tích 7.000 ha trong đó hơn 4000 ha là đất trồng cây lúa nước, một xã thuần nông điểm xuất phát kinh tế ở mức thấp, toàn xã có 15 thôn buôn, tổng dân số 7000 khẩu. Trong đó hộ nghèo đói chiếm 48.32%, dân tộc ít người 21%.

1.1 Về đội ngũ nhà trường:

Tổng số CBQLGVNV: 39 trong đó CBQL:03 (nữ:0), chuyên trách PCGD: 01(nữ:0), TPT: 01(nữ:0),, giáo viên: 28(nữ:14), nhân viên: 06 (nữ 03), Tổng số dân tộc: 04( nữ DT: 01)

Biên chế: 32. Hợp đồng 68: 02, Hợp đồng ngắn hạn: 05 ( Thực hiện theo chủ trương của UBND huyện).

Đảng viên:18 tỷ lệ: 18/39=46%.

Trình độ: Đại học: 25 tỷ lệ: 25/39=64.2%, CĐSP:11 tỷ lệ:11/39=30%, TC: 01/39=2.5%, Trình độ khác : 02/39=5.1%.

Tỷ lệ giáo viên 28/14=2.0, tỷ lệ giáo viên biên chế trên lớp 24/14=1.71 ( thiếu so với quy định 1.9 theo thông tư 35/TT-BGD&ĐT)

1.2. Về học sinh năm học:

Tổng số lớp khối 6 : 03 lớp 107; nữ 56; dân tộc 14; nữ dân tộc 07.

Tổng số lớp khối 7 : 04 lớp 113; nữ 52; dân tộc 11; nữ dân tộc 05.

Tổng số lớp khối 8 : 03 lớp 99; nữ 10; dân tộc 18; nữ dân tộc 07.

Tổng số lớp khối 9 : 03 lớp 115; nữ 58; dân tộc 12; nữ dân tộc 08.

Toàn trường : 14 lớp 434; nữ 207; dân tộc 57; nữ dân tộc 28

1.3. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

+ Diện tích khuôn viên, cảnh quan, môi trường sư phạm và quyền sử dụng đất:

THCS Lê quý Đôn thành lập 01/09/2005 theo quyết định số 774/QĐ-UBND huyện Lak, địa chỉ trường Thôn Đoàn Kết 2, xã Buôn Triết, huyện Lăk. Đến ngày 24 tháng 01 năm 2014 UBND huyện Lăk ra quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 về việc chuyển khối THCS của trường PTCS Lê Đình Chính về sát nhập với trường THCS Lê Quý Đôn, địa điểm học khối THCS thuộc Buôn Tung 2 xã Buôn Triết do vậy trường THCS Lê Quý Đôn hiện nay có 2 điểm học: Điểm học Buôn Tung 2 và điểm học Đoàn Kết 2 xã Buôn Triết, huyện Lăk) Phân hạng trường: THCS Lê quý Đôn là trường hạng 2 theo quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND huyện Lăk. Tổng diện tích đất 10.169,2m2 trong đó ( điểm Đoàn Kết); 4169.2 m2 thửa đất số 45 tờ bản đồ số 174 cấp ngày 11/09/2010 của giám đốc sở TN-MT DăkLak. Điểm học buôn Tung 2 chỉ có 3 phòng học hiện đang xây dựng thêm 3 phòng học tường rào, sân, cổng, diện tích đất quy hoạch của UBND xã là 6000m2, chưa được cấp sổ đỏ

Khuôn viên nhà trường gồm 2 điểm học ( Điểm học thôn Đoàn Kết và điểm học Buôn Tung 2 xã Buôn Triết) là một khu riêng biệt, có tường rào, cổng trường, biển trường, tất cả các khu trong nhà trường được bố trí tương đối hợp lý, luôn sạch, đẹp. Đủ diện tích sử dụng để đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động quản lý, dạy học và sinh hoạt.

+ Trường hiện có 13 phòng học, 01phòng thí nghiệm thực hành, phòng tin học: 03, 01thư viện, 01 phòng y tế, khu vực để xe, nhà vệ sinh, công trình cấp thoát nước,sân chơi…

+ Kinh phí cho hoạt động giáo dục

Kinh phí chi hoạt động giáo dục được ngân sách cấp 100%, trong đó chủ yếu là nguồn chi lương, các khoản phụ cấp, kinh phí chi thường xuyên hàng năm bằng 10% tổng quỹ lương.

Đội ngũ nhà giáo có phẩm chất chính trị , đạo đức tốt, đạt trình độ chuẩn về đào tạo, có tinh thần đoàn kết, có kinh nghiệm giảng dạy, thường xuyên tự học tự rèn, tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ…đáp ứng nhu cầu giảng dạy trong năm học 2023-2023.

II/Thuận lợi :

Về cơ sở vật chất, nguồn kinh phí bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tương đối trẻ, 100% có trình độ chuyên môn đạt chuẩn có trình độ năng lực chuyên môn, nhiệt tình trong công tác, năng động sáng tạo có tinh thần học hỏi cao.

Hội đồng sư phạm nhà trường luôn đoàn kết nhất trí cao, sẵn sàng khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ.

Trường được sự quan tâm của các cấp Ủy Đảng, chính quyền, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các Đoàn thể, Ban Đại diện cha mẹ học sinh, nhân dân địa phương, các cơ quan đóng trên địa bàn quan tâm, giúp đỡ

Công tác phối hợp giữa Nhà trường và các cơ quan, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể chặt chẽ, hiệu quả.

III/ Khó khăn :

Nhận thức của phần lớn cha mẹ học sinh và nhân dân về công tác giáo dục có chuyển biến tốt, cha mẹ luôn quan tâm chăm lo đến việc học tập của con em mình

Cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu, chưa đảm bảo đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập: Thiếu các phòng chức năng; khu sân chơi bãi tập, hệ thống thoát nước…

Đội ngũ giáo viên, nhân viên chưa đảm bảo về số lượng, hiện đang có đến 5 GV,NV đang diện hợp đồng ngắn hạn: (Nguyễn Tiến Anh, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Cúc, Trần Thị Bảo Nguyên, Bùi Thị Kính) , không có nhân viên thiết bị, nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công việc.

Đời sống kinh tế của nhân dân địa phương còn có nhiều khó khăn, không ổn định (chủ yếu thu nhập từ nghề trồng cây lúa nước, phụ thuộc rất nhiều đến những điều kiện thiên nhiên ) nên ít có điều kiện chăm lo, đầu tư cho việc học của con em.

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM HỌC: I/. Công tác quản lý, chỉ đạo, thực hiện các cuộc vận động 1.1. Công tác chỉ đạo

Nhiều sinh viên ra trường không tìm được việc làm điều này đã hưởng đến ý thức, thái độ, nhận thức của học sinh, cha mẹ học sinh trong học tập, lập nghiệp…

Chi bộ, Ban giám hiệu luôn bám sát và triển khai kịp thời và đầy đủ các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2023 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và Ban Đại diện cha mẹ học sinh thực hiện để phố hợp thực hiện.

BGH xây dựng đồng bộ kế hoạch: Nội quy cơ quan, nội quy học sinh, quy chế làm việc, tiêu chí thi đua; quy chế phối hợp, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ… triển khai thực hiện công khai dân chủ đến từng CBQL,GV,N. Triển khai thực hiện và thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá.

Phân công trách nhiệm phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực của từng cán bộ giáo viên, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ năm học.

Chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua ” phong trào thi đua dạy tốt học tốt”, phong trào ” xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Phong trào ” Trường em xanh sạch đẹp”, phong trào “Trường học an toàn”…

Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý các hoạt động của nhà trường. Quản lý tốt hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; lưu trữ, cập nhật thông tin đầy đủ, thường xuyên, kịp thời; sắp xếp khoa học hợp lý.

1.2 Công tác kiểm tra nội bộ :

Quán triệt – Văn bản chỉ đạo:

Nghị định 42/2013/NĐ-CP Nghị định của chính phủ ngày 09 tháng 05 năm 2013 về tổ chức hoạt động thanh tra giáo dục

Chỉ thị 5972/CT/BGD&ĐT chỉ thị của Bộ Giáo dục& Đào tạo ngày 20 tháng 12 năm 2023 về tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yếu cầu đổi mới căn bản và toàn diện ngành giáo dục

Thông tư 39/2013/TT/BGD&ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2013 về hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh lựu giáo dục

Công văn 4057/BGD&ĐT -TTr của Bộ GD&ĐT ngày 18 tháng 08 năm 2023 về hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2023-2023

Công văn số 100/PGD&ĐT của phòng GD&ĐT Lăk ngày 19 tháng 09 năm 2023 V/v Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2023-2023

– Quyết định thành lập Ban KTNBTH: số 14/QĐ-LQĐ của trường THCS Lê Quý Đôn ngày 01 tháng 09 năm 2023 gồm BGH, Công đoàn các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn

– Xây dựng kế hoạch: Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn , căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2023-2023 trường THCS Lê Quý Đôn đã triển khai kế hoạch số 05/KH-LQĐ ngày 31 tháng 08 năm 2023

Trong năm học 2023-2023 ban kiểm tra đã kiểm tra 12 lượt về hồ sơ và hoạt động của tổ chuyên môn, kiểm tra công tác phổ cấp giáo dục: 01, kiểm tra công tác Y tế học đường : 02, kiểm tra công tác thư viện,: 01, hồ sơ kế toán : 04, kiểm tra việc thực hiện quản lý học sinh trên phần mềm SMAS quản lý trường học: 04 lượt, Kiểm tra việc cấp nhật tài khoản sinh hoạt trực tuyến 03 lần/ 15 tài khoanrGv và 30 tài khoản học sinh được cấp. Kiểm tra nề nếp, thực hiện nội dung chương trình và kế hoạch dạy học : 06 lượt, kiểm tra vệ sinh môi trường : 09 lượt, kiểm tra CSVC: 02, ngoài ra còn thường xuyên kiểm tra việc ghi chép, cập nhật sổ điểm, sổ ghi đầu bài, phiếu báo giảng, hồ sơ chuyên môn giáo viên, nhân viên. Ngoài ra Nhà trường đã kiểm tra nội bộ việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, giáo dục pháp luật, giáo dục học sinh dân tộc, thực hiện quy chế dân chủ và các hoạt động nhân đạo, hoạt động đền ơn đáp nghĩa…

Đối với đội ngũ giáo viên đã thực hiện tốt việc kiểm tra đánh giá học sinh theo quyết định 58/QĐ-BGD&ĐT về việc đánh giá xếp loại học sinh THCS, THPT. Kiểm tra việc dạy nghề, Tự kiểm tra công tác tuyển sinh, thi lại…

Việc kiểm tra của các tổ chuyên môn được tiến hành thường xuyên :

Tổ Ngoại ngữ kiểm tra hồ sơ chuyên môn 10 lượt hồ sơ, 14 lượt kiểm tra nề nếp,12 lượt thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học.

Tổ Ngữ văn kiểm tra 22 lượt hồ sơ, nề nếp 4 lượt, thực hiện chương trình 7 lượt.

Tổ sinh hóa : kiểm tra 6 lượt hồ sơ, kiểm tra nề nếp ,lịch báo giảng : 04 lượt.

Tổ Năng khiếu : kiểm tra 24 lượt hồ sơ giáo viên.

a) Việc triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý về DTHT

Trường đã triển khai đến toàn bộ giáo viên, quán triệt

– Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ ban hành Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục;

– Quyết định số 08/2013/QĐ – UBND, ngày 01 tháng 02 năm 2013 của UBND tỉnh ban hành quy định về DTHT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

– Hướng dẫn 1445/HD-SGDĐT ngày 11/11/2014 của Sở GDĐT hướng dẫn về thực hiện quy định về DTHT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

b) Công tác triển khai DTHT trong nhà trường:

+ Quy trình thực hiện

Giáo viên thống nhất trên địa bàn chưa tổ chức dạy thêm, học thêm .

Đồng ý ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về dạy thêm, học thêm.

c) DTHT ngoài nhà trường:

Không

d) Đánh giá, nhận xét

a) Việc triển khai thực hiện

– Việc triển khai, quán triệt văn bản của các cấp quản lý về các khoản thu trong nhà trường;

Quán triệt công văn 1026/SGD&ĐT-KHTC ngày 02 tháng 08 năm 2023 hướng dẫn các khoản thu đầu năm và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong trường học trên địa bàn tỉnh năm học 2023-2023. Việc triển khai thực hiện được công khai và được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương

b) Quy trình thực hiện các khoản thu

Ngày 15 tháng 06 năm 2023 nhà trường họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh về thực hiện thống nhát các khoản thu trong năm học 2023-2023 ( có biên bản số 01/BB ngày 15/06/2023), hai bên đã căn cứ vào hướng dẫn 1026/SGD&ĐT, căn cứ vào thu nhập của gia đình học sinh trên địa bàn xã, cân đối các khoản chi cần thiết trong năm và 2 bên đã thống nhất các khoản thu phục vụ học sinh năm học 2023-2023.

Lập bản dự toán tổng thu, tổng chi trong năm.

Hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn lập tờ trình số 01/TT-LQĐ ngày 24 tháng 06 năm 2023 gồm các khoản thu sau.

2.1 Các khoản thu học sinh lóp 6

Các khoản thu đã được Đại diện UBND xã Buôn Triết phê duyệt ngày 25/06/2023, người phê duyệt Y Bhim Êung phó chủ tịch UBND xã

2.2 Các khoản thu thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh

Ban đại diện cha mẹ học sinh lập tờ trình 01/TT-BĐDCMHS Ngày 16 tháng 07 năm 2023 các khoản thu này đã được UBND xã Phê duyệt

III/ Kết quả thực hiện 3.1 Trường thu 3.2 Thu hộ Ban đại diện 3.3 Khoản thu bắt buộc Đã chi

2.3 Ngoài ra trường còn thực hiện các khoản thu bắt buộc theo quy định nhà nước

+Về thu học phí : Tổng số 434, số học sinh miến giảm 100% là : 78, số giảm 50%-70% là 167. Tổng số tiền đã thu 69.541.500đ ( nộp kho bạc).

+Phiếu liên lạc đã chi : 3.120.000 đ.

+Học bạ đã chi : 728.000 đ

+Tiền ghế ngồi đã chi: 3.710.000 đ

+Tiền chụp ảnh đã chi : 1.590.000 đ.

+Bảo hiểm thân thể đã nộp công ty bảo hiểm 19.380.000đ

+Quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh đã chi: 16.000.000đ

+Tiền chi thuê dọn nhà vệ sinh: đã chi 6.600.000đ

+Chi tiền nước uống học sinh ( chưa quyết toán)

+Chi tiền thuê chăm sóc cây xanh: 800.000đ

+Chi tiền mua đồng phục học sinh: 16.960.000đ

+Quỹ bảo hiểm y tế: đã nộp bảo hiểm xã hội huyện Lăk 50.380.000đ

+Quỹ đoàn đội đã chi 7.020.000đ

b) Đánh giá, nhận xét

+ Ưu điểm:Trường bám sát vào các văn bản chỉ đạo của sở Giáo dục và Đào tạo, tham mưu với Ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất các khoản thu phục vụ học sinh phù hợp với điều kiện, thu nhập của cha mẹ học sinh, chủ động xin phê duyệt của chính quyền địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin đến tứng gia đình về các khoản thu trong năm học, thực hiện thu chi đúng quy định

1.4 Thực hiện việc công khai chất lượng đạt được và điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo, quản lý thu – chi tài chính, quản lý công tác tuyển sinh đầu cấp.

+ Nhược điểm:Một số khoản thu không còn phù hợp với thực tế các hoạt động hiện nay ( quỹ đội), tỷ lệ thu đạt thấp. Do vậy thu không đủ chi.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ theo quy định 71/1998 NĐ-CP, thông tư 09/2009/TT-BGD&ĐT về việc thực hiện 3 công khai: Công Khai chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện về CSVC trường học, về đội ngũ giáo viên, Công khai về thu chi tài chính; quản lý việc thu – chi tài chính đảm bảo nguyên tắc, công khai, đúng mục đích, quyết toán kịp thời hàng tháng, quý.

Năm 2023 : Ngân sách cấp chi thanh toán cá nhân 3.334.607.000đ, chi hoạt động thường xuyên 381.000.000đ ( tiết kiệm 10% =38.100.000đ).

Quản lý tài sản chặt chẽ qua sổ quản lý tài sản nhà trường, theo dõi, nhập thiết bị, tài sản thường xuyên, kịp thời.

Về tuyển sinh :

Căn cứ các văn bản của bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 25/5/2014 bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông.

Căn cứ vào kế hoạch số 19/KH-SGD&ĐT của sở Giáo dục & Đào tạo ngày 29 tháng 04 năm 2023 về kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2023-2023

Căn cứ quyết định 1142/QĐ-UBND huyện Lăk ngày 26 tháng 05 năm 2023 về phê duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2023 của phòng GD&ĐT huyện Lăk, trường THCS Lê Quý Đôn đã hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2023

a) Kết quả thực hiện:

1.5. Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên 1.6. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và dạy học. và học sinh.

+ Kết quả tuyển sinh : Đã tuyển 3 lớp với 107 học sinh, trong đó nữ : 57 dân tộc : 14. đạt tỷ lệ : 107/108=99% ( Trong đó có 01 học sinh lưu ban)

b) Đánh giá, nhận xét

+ Ưu điểm:

Công tác tuyển sinh năm học 2023-2023 nhà trường đã bám sát các văn bản chỉ đạo về công tác tuyển sinh của BGD&ĐT, phương án tuyển sinh của PGD&ĐT đã được UBND huyện phê duyệt, Nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu với chính quyền địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, kết quả đã tuyển hầu hết số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đúng độ tuổi, đúng quy chế

+ Nhược điểm: Không

Triển khai và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, pháp luật cho học sinh thông qua môn Giáo dục công dân và các chương trình có nội dung giáo dục được tích hợp trong chương trình BGD&ĐT. Tổ chức giáo dục truyền thống, lòng yêu nước qua tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, các chương trình ngoại khóa: góp ý vào bộ luật dân sự sửa đổi, ngoại khóa về phòng chống ma túy, tìm hiểu luật an toàn giao thông đường bộ, học tập nội quy trường học, quyền và trách nhiệm của GV,HS…

Triển khai chương trình phát thanh măng non vào các ngày thứ năm hàng tuần tạo điều kiện để học sinh có nhiều thông tin về công tác giáo dục pháp luật.

Kết quả : Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện và chấp hành tốt pháp luật, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện.

Trường đã làm tốt công tác tham mưu nên đến nay được sự quan tâm của cấp trên trường đã có 3 phòng máy tính với số lượng 70 máy phục vụ giảng dạy, học tập. Bảo trì và duy trì tốt các phòng máy

Được kết nối mạng 3G, FTTH.

Có hòm thư điện tử tại địa chỉ : thcslequydonlak@gmail.com

Đối ngũ được bồi dưỡng, tự học và có trình độ đáp ứng yêu cầu quản lý, giảng dạy, khai thác thông tin

Kết quả: 100% CBGVNV biết tin học văn phòng, 80% ứng dụng CNTT trong soạn giảng, phục vụ công tác chuyên môn. Tuy nhiên so với sự phát triển chung thì vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Hiện nay nhà trường Đang sử dụng phần mềm trực tuyến SMAS do Viettel cung cấp để quản lý, đánh giá xếp loại học sinh. Phần mềm EMIS, PMIS quản lý cán bộ công chức, viên chức quản lý thư viện, phần mềm kế toán IMAS, quản lý tài sản MISA , các phần mềm thanh toán điện tử, giao dịch chữ ký số…

1.7. Việc thực hiện các chính sách đối với nhà giáo và người học

Nhà trường bảo đảm đầy đủ về chế độ làm việc, chế độ tiền lương, chế độ ngoài trời, trang phục đối với giáo viên thể dục, chế độ kiêm nhiệm, phép hè, thâm niên, tiền làm thêm ngoài giờ và các chế độ khác đối với nhà giáo.

2.1. Kế hoạch phát triển giáo dục, phổ cập giáo dục:

Bảo đảm thực hiện đầy đủ Nghị định 74/2013 NĐ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 49/NĐCP. Năm học 2023-2023

Miễn giảm học phí cho 168 trường hợp trong đó:

Miễn giảm HS nghèo 79 x 225.000=17.775.000đ.

Miễn giảm cho HS cận nghèo: 59×112500đ=6.637500

Miễn giảm cho học sinh dân tộc 30×157.500=4.725.000đ

Đối tượng được hổ trợ chi phí học tập năm học 2023-2023: 79 trường hợp với tổng số tiền: 71.100.000đ ( nhà nước chưa thanh toán)

100% cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết và thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua được phát động ngay từ đầu năm học, tiêu biểu là cuộc vận động: ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động ” Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; cuộc vận động ” Hai không” và phong trào thi đua: ” Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, cuộc vận động ” Thực hành tiết kiệm làm theo lời Bác do huyện ủy huyện Lăk phát động bằng những nội dung và hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của nhà trường, địa phương với phương châm lồng ghép và tích hợp nội dung, giải pháp các cuộc vận động và các Phong trào thi đua nhằm huy động nhiều nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường. Gắn việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua với rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Xây dựng được môi trường giáo dục thân thiện, đoàn kết, không có đơn thư khiếu kiện; Cán bộ, GV, HS ứng xử đúng mực, không vi phạm Pháp luật, không vi phạm đạo đức.

Quỹ Chi hội chữ thập đỏ: 4.80.000 một phần dùng để mua gạo, quà hàng tháng tặng gia đình ông Y Nghĩa Buôn Krông (gia đình nghèo buôn Ung Rung 2) ( từ tháng 8/2023-5/2023) và gia đình em Phạm Thị Nga ( từ tháng 2/2023-5/2023). Tặng 10 suất quà người cao tuổi buôn Ung Rung 2( 10x10k=100kg gạo Tham gia hiến máu nhân đạo: 6 đơn vị máu của (Đặng Quốc Vương (2 lần), Nguyễn Văn Thành ( 2 lần), Lê Minh Trường ( 1 lần), Hoàng Vĩnh Lộc ( 1 lần)

Đội thiếu niên tiền phong đã thực hiện tốt kế hoạch nhỏ thu gom 512 kg giấy vụn, nuôi heo đất với số tiền 7.200.000đ Liên đội đã trích nộp về HĐĐ theo đúng quy định ( 1.200.000đồng), tặng quà tại các chi đội 30 suất với tổng số tiền 6.000.000đ

Tăng cường vai trò tham mưu hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó , Nhà trường đề xuất với các ngành, các tổ chức đã giúp đỡ học sinh trong năm qua với tổng số tiền hàng chục triệu đồng: Học bổng đọc chuối non tặng em Nguyễn Thị Thanh Thuyrc: 2.000.000đ, Quỹ khuyến học huyện Lăk trao tặng 5 suất quà cho 5 học sinh với số tiền 750.000đ ( 9/2023) Hội khuyến học xã, Hội Phụ Nữ tặng 14 suất học bổng cho 14 học sinh nghèo vượt khó 2.800.000đ ( tháng 9/2023), Xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ phạm Thị Nga trị giá 50.000.000 đồng

II. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục

a/ Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục:

Tỷ lệ nữ: 207/434=47%, tỷ lệ học sinh dân tộc: 57/434=13.1%

Trong đó học sinh chuyển đến: 02

b/ Công tác phổ cập:

1/ Trần nữ Vi Thảo ( lớp 6a)

2/Nguyễn Văn Đam ( lớp 8c)

Học sinh chuyển đi ;02

1/Nguyễn Văn Huy 6b

2/Trần Thị Thúy Ngân 8c

Học sinh bỏ học 05

1/ H vai Êung lớp 9b.

2/Trần Văn An 7a

3/ Y Kier Bdap 9a

4/ Nguyễn Văn Chinh lớp 9d

5/ Nguyễn Tiến bằng 9c.

6/ Bùi Văn Luân 8b ( ốm đau điều trị dài ngày)

Tỷ lệ bỏ học : 6/434=1.3%

Là cơ quan thường trực, giúp Ban điều hành phổ cập xã làm tốt công tác phổ cập năm 2023: Cán bộ làm công tác PCGD đã tích cực tham mưu xây dựng kế hoạch : Điều tra, khai nhập thông tin theo phần mềm PCGD – XMC, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ PCGD các cấp : MN,TH,THCS

Kết quả:

Kết quả công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

a) Trẻ em:

– Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp: 112/113 cháu đạt 99,12%.

– Tỷ lệ trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày theo chương trình GDMN 112/112 đạt 100 %.

– Tỷ lệ trẻ 5 tuổi đi học chuyên cần: 107/112 đạt 95,5 %.

– Tỷ lệ trẻ 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 7/111 cháu. 6,31%.

– Tỷ lệ trẻ 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi: 2/111 cháu. 1,8%.

– Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình mầm non ra lớp: 112/112 cháu đạt 100%.

Kết quả theo các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học

– Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 112/112. đạt tỉ lệ: 100%.

– Trẻ 11 tuổi hoàn thành CTTH: 94/ 104. đạt tỉ lệ: 90,4%.

– Trẻ 11 tuổi đang học ở tiểu học:10/10. đạt tỉ lệ:100%.

– Trẻ đến 14 tuổi hoàn thành CTTH: 471/500. đạt tỉ lệ:94,2%.

– Số trẻ khuyết tật có khả năng học tập: 8 được tiếp cận GD: 11 Tỉ lệ: 72%

Kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS năm 2023.

– Tổng số người trong độ tuổi từ 15-18 là: 552.

– Tổng số người trong độ tuổi từ 15-18 tốt nghiệp THCS(cả bổ túc): 469,

2.2. Tình hình thực hiện chương trình

Đạt tỷ lệ: 85 %. (quy định ít nhất 80% ở các xã, tt; và ít nhất 70% ở xã đặc biệt khó khăn)

Kết quả đạt chuẩn phổ cập xóa mù chữ

1/ Tổng số người trong độ tuổi từ 15-25 tuổi là : 1571

+ Tổng số người trong độ tuổi từ 15-25 tuổi trong đó được công nhận biết chữ mức độ 1 ( học hết lớp 3 ) là : 1501 đạt tỉ lệ : 1501/1571 =95,54 %

2/ Tổng số người trong độ tuổi từ 15-35 tuổi là: 4446

+ Tổng số người trong độ tuổi từ 15-35 tuổi là: 4446 trong đó được công nhận biết chữ mức độ 1 ( học hết lớp 3) là: 4122 đạt tỉ lệ: 4122/4446 = 92,71 %

3/ Tổng số người trong độ tuổi từ 15-60 tuổi là : 4538.

+ Tổng số người trong độ tuổi từ 15-60 tuổi là: 4538 trong đó được công nhận biết chữ mức độ 1 ( học hết lớp 3 ) là: 4052 đạt tỉ lệ : 4052/4538 = 89,29 %

2.3. Các hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học.

+ Kết luận : Quyết định 72/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lăk ngày 17/01/2023 đã công nhận đơn vị xã Buôn Triết đạt chuẩn các nội dung sau:

Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi.

Đạt chuẩn xóa mù cấp độ 1

Đạt chuẩn PCGDTH mức độ 2

Đạt chuẩn PCGDTHCS mức độ 1

Thực hiện đầy đủ chương trình SGK, bảo đảm thực hiện tốt chuẩn kiến thức kỹ năng, giảm tải ( theo quy định của BGD&ĐT).

Thực hiện dạy đủ các môn học, các hoạt động NGLL, học nghề phổ thông ( khối 8 với 99 học sinh tham gia), hướng nghiệp (học sinh lớp 9 với 115 học sinh), dạy tin học, Tiếng Anh cho học sinh ở tất cả các khối lớp

Dạy học tích hợp về chủ quyền biển đảo, sử dụng tiết kiệm năng lượng, bảo vệ rừng, vệ sinh môi trường, giao dục pháp luật, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy… bên cạnh đó nhà trường triển khai giáo dục kỷ luật tích cực, phòng chống sự dụng bạo lực.

Quan tâm đến bồi dưỡng học sinh giỏi : Thành lập Ban chỉ đạo các cuộc thi : thi tiếng Anh trên internet, giải toán, vật lý trên mạng, giải toán trên máy tính cầm tay, học sinh dự thi các bộ môn văn hóa, nghiên cứu khoa học

Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh thực hiện theo quyết định 58/QĐBGD&ĐT về đánh giá xếp loại học sinh.

Việc triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình bảo đảm tính dân chủ, được thống nhất và được triển khai đến tận giáo viên nhân viên, việc giám sát kiểm tra được thực hiện thường xuyên.

Việc kiểm tra đánh giá kết quả học sinh thực hiện thống nhất theo khối lớp.

2.4 Chất lượng các mặt giáo dục:

Nhà trường đã tạo các điều kiện tốt nhất để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc được tiếp tục đến trường với nhiều hình thức như tổ chức nhóm học tập, đôi bạn cùng tiến, giúp đỡ về cơ sở vật chất.

Đội ngũ CBQL,GV,NV tích cực trong tự học, tự bồi dưỡng trình độ chuyên môn, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục

Việc đổi mới phương pháp dạy học được chú trọng bằng các biện pháp: Sinh hoạt chuyên môn, Tổ chức chuyên đề, dự giờ, thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi các cấp, tham gia viêt SKKN, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, NGLL, tham gia sinh hoạt chuyên môn trực tyến.

Chất lượng giáo dục học sinh dân tộc

Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy tính năng động sáng tạo của học sinh, đặc biệt kỷ năng vận dụng kiến thức vào thực tế đời sống, tăng cường ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp. Ngoài ra nhà trường đã tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị nhằm bảo đảm cho giáo viên có nhiều điều kiện hơn trong lựa chọn phương pháp dạy học.

Chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, trong năm học qua đã tổ chức bồi dưỡng cho các học sinh thi máy tính cầm tay, IOE, VIOE , Violimpic Vật lý : 180 tiết, phụ đạo học sinh yếu 320 tiết.

Kết quả: Tham gia hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học ( Nguyễn Văn Thành , Lê Quang Dũng).

Tham gia viêt sáng kiến trong lĩnh vực giáo dục : Toàn trường có 16 đề tài, đạt giải cấp trường 11 đề tài, dự thi cấp huyện đạt 6 giải ( Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Thành, Lê Minh Trường, Đặng quốc Vương, Bùi Đình Kiên, Hoàng Vĩnh Lộc)

Chất lượng mũi nhọn đạt giải qua các kỳ thi

Tham dự Hội thi dạy học tích hợp ( 2 giải C cấp huyện :1/ Bùi Đình Kiên và Nguyễn Thanh Hùng . 2/ Nguyễn thị Thanh và Lương Thị Hòa).

Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: Hoàng Vĩnh Lộc. Nguyễn Thị Phi Nga. Lê Minh Trường.

Giáo viên giỏi cấp huyện : Nguyễn Văn Thành, Trịnh Thị Thanh Hậu, Lê Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Nhụy

Tổ chức chuyên đề cấp trường: “Phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước”, ” Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra”,” “Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hương nghiên cứu bài học”. Tổ chức tìm hiểu về Ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản HCM, các tổ chuyên môn đã tổ chức 8 chuyên đề về đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, kinh nghiệm trong dạy học , kiểm tra và đánh giá học sinh

Thao giảng: 56 tiết

Làm mới: 158 đồ dùng , sử dụng thiết bị dạy học 1200 lượt

Giáo viên Dự giờ: 620 tiết

– Dạy học bằng giáo án điện tử : 450 tiết

Chất lượng chung: Tốt nghiệp THCS: 108/111=97.2%, Xếp loại giỏi 11/108=10.1%. Xép loại khá :45/108=41.6%

1/ Học lực

2/ Hạnh kiểm

Việc giáo dục học sinh dân tộc đã được nhà trường quan tâm đặc biệt là chế độ miễn giảm học phí, bảo đảm thực hiện đầy đủ chế độ cho học sinh dân tộc, miễn giảm các khoản đóng góp cho đối tượng học sinh gặp khó khăn

Tuy nhiên, chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS trên địa bàn vẫn còn những hạn chế như: Việc duy trì sĩ số học sinh DTTS chưa đảm bảo, còn thiếu tính ổn định; chất lượng học tập của học sinh DTTS còn thấp so với mặt bằng của học sinh trong trường. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của một bộ phận học sinh và cha mẹ học sinh chuyển biến còn chậm; sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, cha mẹ học sinh với nhà trường chưa thật sự hiệu quả; một bộ phận giáo viên đạt chuẩn về bằng cấp đào tạo nhưng năng lực giảng dạy thực tiễn còn hạn chế; cơ sở vật chất cho việc dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục chưa đầy đủ.

Về học lực học sinh dân tộc

Về hạnh kiểm

Học sinh giỏi IOE ( thi tiếng Anh) cấp huyện SL : 09

sự quan tâm của nhà trường, sự phối hợp có hiệu quả với gia đình và sự nỗ lực phấn đấu của các em trong năm học qua các em đã đạt được nhiều thành tích nỗi bật.

Học sinh giỏi môn văn hóa ( Môn Địa Lý- Văn)cấp huyện SL ; 03

Học sinh giỏi cấp tỉnh 11/428=2.5%, học sinh giỏi cấp huyện : 53/428=12.3%

Thi nghiên cứu khoa học kỷ thuật dánh cho học sinh THCS,THPT

Học sinh giỏi môn thể dục, thể thao cấp tỉnh SL : 05

Giải nhì cấp huyện và giải 3 cấp tỉnh cuộc thi nghiên cứu khoa học kỷ thuật ” Đèn ngũ thông minh” của em Nguyễn Đức Tâm và em Trần Văn Trung ( 9a)

Học sinh giỏi môn thể dục, thể thao cấp huyện SL : 17

Hội thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn: giải C cấp huyện : Nguyễn Văn Huy 9b.

Học sinh giỏi Violimpic Vật lý cấp tỉnh:SL : 04

1/ Bùi Nguyễn Thùy Dung lớp 7a giải 3. 2/ Ôn Văn Nhật lớp 9a giải 3.3/Nguyễn Thị Trúc, Lê Thị Thảo Nguyên lớp 8a giải khuyến khích ( ôn văn nhật tham gia kỳ thi cấp quốc gia)

Lao động, giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề:

Học sinh giỏi Violimpic Vật lý cấp huyện: SL:10

1/ Trương Minh Huynh lớp 7a giải nhất. 2/ Bùi Nguyễn Thùy Dung lớp 7a giải nhì. 3/Trần Văn Đại lớp 7a giải nhì. 4/Nguyễn Lê Bảo Châu lớp 7a giải 3. 5/Tôn Thất Đính lớp 7a giải 3. 6/Giang võ Tuấn Hùng lớp 7a giải khuyến khích.

Giáo dục thể chất, y tế học đường, an toàn, an ninh trường học:

Học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện: SL 02

1/Ôn Văn Nhật lớp 9a giải 3. 2/ Nguyễn Lê Thảo Nguyên lớp 8a giải khuyến khích Học sinh giỏi VIOE ( giải toán trên mạng máy tính) cấp huyện SL : 14

1/Trương Minh Huynh lớp 7a giải nhì.2/ Nguyễn Lê Bảo Châu lớp 7a giải nhì.

3/Nguyễn Thị Thanh Thùy lớp 6c giải 3. 4/ Vũ Thị Thư lớp 6b giải 3. 5/Tôn Thất Đính lớp 7a giải 3.6/Nguyễn Văn Phong lớp 7b giải 3.7/Nguyễn Lê Thảo Nguyên lớp 8a giải 3. 8/Trần Văn Anh lớp 6a giải KK.9/Nguyễn Trần Lan Anh lớp 6b giải KK.10/Phạm Văn Linh lớp 7b giải KK.11/Cao Nữ Yến Vi lớp 9a giải KK. 12/ Nguyễn Cao Cung lớp 9a giải KK

1/ Đặng Thiên Vũ Lớp 7c giải nhì.2/Nguyễn Lê Thảo Nguyên lớp 8a giải nhì. 3/Cao Nữ Yên Vi lớp 9a giải 3. 4/ Vũ Thị Thư lớp 6b giải khuyến khích. 5/Bùi Nguyễn Thùy Dung 7c giải KK. 6/Giang Võ Tuấn Hùng lớp 7a giải KK.7/Lã Thị Ngọc Mai lớp 8a giải KK. 8/ Nguyễn Thị Trúc lớp 8a giải KK. 9/ Phạm Thị Thư lớp 8A giải KK.

Đặng Thị Quỳnh lớp 9a giải KK,Trần Văn Trung lớp 9a giải KK

Phạm Thị Hiếu 9d giải KK

Giải nhất: Trần Văn Tiệm lớp 9a môn nhảy cao Nam.Nguyễn Văn Long lớp 9a giải nhất môn Karatedo.Đặng Vũ Yến Nhi lớp 9b giải nhì Karatedo.Trần Văn Trung lóp 9a giải 3 Karatedo.Nguyễn Lê Thảo Nguyên giải 3 môn cờ vua

Tham gia giai điệu Tuổi hồng cấp huyện với 5 tiết mục kết quả đạt 2 giải 3 và giải khuyến khích toàn đoàn.

Hội thi Nghi thức đội với 40 học sinh tham gia : Đạt giả 3 chỉ huy đội giỏi, giải KK nghi thức đội.

Tổ chức đêm văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam lần thứ 35 với 30 tiết mục của GV,HS

Tổ chức cho học sinh tham gia lao động, vệ sinh thường xuyên, trồng, chăm sóc các bồn hoa cây cảnh (mỗi lớp nhận trồng, chăm sóc 01 chậu cây, 01 bồn cây )

Chú trọng triển khai thực hiện chương trình giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khối 9: 115 em, phối hợp với TTGDTX dạy nghề Tin học văn phòng cho học sinh lớp 8 với số lượng 99 em

Thực hiện tốt dạy thể dục nội khóa 2 tiết/ tuần và các hoạt động ngoại khóa theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo:

Tham gia bảo hiểm y tế :110/434=25.3%, sơ cứu và cấp phát thuốc cho 43 trường hợp, Phối hợp với trạm y tế xã khám sức khỏe 434/434=100% học sinh, trong đó số bệnh cao nhất: răng : 129/434=29.7%, mắt : 19/434=4.3%, tim mạch : 02, béo phì : 01. tuyên truyền vận động học sinh chích uốn ván cho 54 học sinh đạt tỷ lệ 100% học sinh.

Thực hiện đánh giá công tác giáo dục thể chất cho 430 học sinh kết quả loại giỏi 109 HS=25.35%, khá 143HS=33.26%, TB:191HS=44%

Đánh giá thể lực học sinh theo CV475/SGD&ĐT ngày 04/04/2023 về việc đánh giá xếp loại thể lực học sinh năm học 2023-2023 có 100% học sinh xếp loại thể lực tốt

Quan tâm đến việc xây dựng, tạo cảnh quan trường học, bảo đảm cảnh quan trường học: xanh, sạch, an toàn.

4.1: Công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng CSVC

Thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống tai nạn thương tích tại trường học , bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh khi đến trường.

III. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Đảng viên:18 tỷ lệ: 18/39=46%.

Trình độ: Đại học: 25 tỷ lệ: 25/39=64.2%, CĐSP:11 tỷ lệ:11/39=30%, TC: 01/39=2.5%, Trình độ khác : 02/39=5.1%.

Tỷ lệ giáo viên 28/14=2.0, tỷ lệ giáo viên biên chế trên lớp 24/14=1.71 ( thiếu so với quy định 1.9 theo thông tư 35/TT-BGD&ĐT)

Cán bộ, giáo viên đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 40 – CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư trung ương Đảng về xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, không có cán bộ, giáo viên nào vi phạm đạo đức nhà giáo.

Cán bộ, giáo viên rất tích cực trong việc học tập, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý, về đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy do Phòng, Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức.

Thực hiện nghiêm túc chương trình giảm tải; chương trình địa phương; dạy lồng ghép; duy trì tốt nền nếp, kỷ cương, quy chế chuyên môn; có đủ và sử dụng có hiệu quả các loại hồ sơ theo quy định của Sở, PGD & ĐT.

Tích cực đổi mới phương pháp trong việc soạn, giảng (100% giáo viên soạn giáo án mới, theo chuẩn kiến thức kỹ năng ); đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học, sử dụng triệt để có hiệu quả đồ dùng dạy học, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả giờ dạy, nâng cao chất lượng đại trà, mũi nhọn học sinh giỏi.

Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức các chuyên đề theo kế hoạch, thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo quy định.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý cũng như giảng dạy và các hoạt động khác như: Soạn giáo án điện tử, khai thác, sử dụng hiệu quả mạng Internet.

Tích cực trong việc thực hiện các phong trào thi đua dạy tốt, tham gia phong trào thi giáo viên giỏi các cấp, triển khai viết đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng

IV. Công tác kế hoạch, tài chính và tăng cường cơ sở vật chất

V/ Công tác Đảng , đoàn thể 5.1/ Công tác Đảng :

Công tác xã hội hoá giáo dục đã được quan tâm đẩy mạnh, đặc biệt tăng cường phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể xã hội ở địa phương, các cơ quan cấp trên để cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Phối hợp với ban Đại diện tuyên truyền, giáo dục, quản lý học sinh, tạo các điều kiện tốt nhất để các em có điều kiện học tập ngày càng tốt hơn .

5.2/ Ban Giám hiệu :

Trong năm qua bằng nguồn vốn ngân sách , các nguồn vốn huy động trường đã thực hiện nâng cấp sửa chữa thiết bị, đồ dùng dạy học, mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyên môn, xây hàng rào tạm tại điểm học Buôn Tung, Đoàn Kết II…

4.2 Về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

Căn cứ vào chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2014-2023, trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia vào năm học 2023-2023 hoặc 2023-2023 tùy thuộc vào sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất. Trong những năm qua với sự quan tâm của các cấp, chính quyền địa phương, sự nỗ lựu phấn đấu vương lên của tập thể giáo viên học sinh đến nay trường đã đạt được các kết quả sau;

Tiêu chuẩn 1 – Tổ chức nhà trường ( đạt)

Tiêu chuẩn 2 – Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ( chưa đạt)

Tiêu chuẩn 3 – Chất lượng giáo dục (đạt)

5.3/Công đoàn:

Tiêu chuẩn 4 – Cơ sở vật chất và thiết bị ( chưa đạt)

Tiêu chuẩn 5 – Công tác xã hội hoá giáo dục (đạt)

Hiện nay trường đã được đầu tư xây dựng CSVC tại điểm hcj buôn Tung 2 với tổng giá trị công trình 3.2 tỷ đồng.

Thu hồi Bồi thường đất mở rộng khuôn viên trường tại điểm học chính trị giá 48 triệu đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ bồi thường.

Tham mưu xây dựng CSVC tại điểm học chính trị giá 3.5 tỷ đang chờ phê duyệt của UBND huyện

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI: Đánh giá Chung :

Chi bộ Đảng trong trường học: gồm 20 đảng viên, giữ vai trò lãnh đạo toàn diện trong mọi lĩnh vực hoạt động trong nhà trường, thực sự là trung tâm, khối đoàn kết, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết chỉ thị của Đảng bộ và Đảng cấp trên. 100% đảng viên đều tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, học nghị quyết do Đảng bộ tổ chức.

Kết quả năm 2023 Chi bộ được công nhận Chi bộ đạt TSVM, 100% Đảng viên đều xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên (trong đó 2 ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 15 ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2 hoàn thành nhiệm vụ)

Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ, Chi bộ , kế hoạch nhiệm vụ của ngành giáo dục trong HK1 BGH đã xây dựng tổ chức bộ máy đầy đủ theo quy định của điều lệ (Chi bộ Đảng, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội thiếu niên, các tổ chuyên môn và tổ văn phòng, Hội đồng trường và các hội đồng khác hoạt động theo quy định của điều lệ).

Các bộ phận tổ chuyên môn đã chủ động tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ, công tác đánh giá, xếp loại thi đua theo tháng, học kỳ, năm học.

Bảo đảm thực hiện đúng đầy đủ, có hiệu quả chương trình giảng dạy, các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khóa hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, nghề, giáo dục địa phương.

B/ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM HỌC 2023-2023

Bảo đảm phối hợp tốt với các ngành, các tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các hoạt động nhân đạo, bảo đảm cảnh quan môi trường thân thiện.

Chỉ đạo thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe học sinh, phòng chống tai nạn thương tích, thực hiện an toàn giao thông, xây dựng trường học an toàn không có tệ nạn xã hội

Chỉ đạo lưu trữ hồ sơ sổ sách theo quy định, các hoạt động thư viện, thiết bị phục vụ có hiệu quả các hoạt động dạy và học

Công đoàn kết hợp với nhà trường triển khai tốt các nhiệm vụ năm học, thực hiện tốt 4 chương trình do Công đoàn ngành quy định.

Chăm lo tốt đời sống cho cán bộ giáo viên và nhân viên trong trường, tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên công đoàn viên; quan tâm đến việc xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao, thực hiện xây dựng trường học là cơ quan văn hoá mới, xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp.

5.4 / Đoàn Thanh niên: Với vai trò là lực lượng trẻ, đoàn thanh niên trong năm qua đã phát huy các khả năng của mình góp phần đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng giáo dục, Đoàn thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt động về giáo dục học sinh đặc biệt là giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống. Đoàn đã phối hợp với đoàn xã tổ chức lớp đối tượng đoàn cho 96 học sinh, kết nạp 96 em trở thành đoàn viên thanh niên CSHCM.

5.5 Hoạt động của đội thiếu niên: Thực hiện tốt 5 chương trình rèn luện đội viên ( có báo cáo công tác đội kèm theo)

5.6 Hoạt động khác (khuyến học, chữ thập đỏ): Tích cực tham mưu với các cấp về việc cấp học bổng cho học sinh đối tượng chính sách, học sinh dân tộc, học sinh khó khăn phấn đấu vươn lên trong học tập, giúp đỡ địa chỉ đỏ, học sinh nghèo, thực hiện tốt phong trào hiến máu nhân đạo

Năm học 2023-2023 Nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, đặc biệt chất lượng giáo dục, các hoạt động phong trào đã đạt nhiều thành tích nỗi bật, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục

CSVC nhà trường có nhiều cải thiện, song chưa đủ đáp ứng kịp thời theo những yêu cầu giáo dục của trường học: Khu làm việc của cán bộ, giáo viên đã bị xuống cấp, sân chơi bãi tập, hệ thống tường bao phía sau không đảm bảo, ít nhiều ảnh hưởng chất lượng các hoạt động, ảnh hưởng đến tiêu chí thi đua của trường, khó khăn trong việc xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

Sinh hoạt chuyên môn tổ, nhóm hiệu quả chưa cao, đôi lúc còn mang tính hình thức; việc ứng dụng CNTT, dự giờ, rút kinh nghiệm của một số giáo viên chưa tích cực; đổi mới phương pháp còn chậm.

Một số giáo viên tinh thần trách nhiệm không cao, ỷ lại vào đồng nghiệp, không chịu khó học tập, chưa tích cực tự giác trong công tác

Ý thức chấp hành kỷ cương nền nếp của một bộ phận học sinh chưa tốt, còn phải nhắc nhở, kỷ luật học sinh; sự phối hợp của phụ huynh học sinh chưa cao, còn phó mặc cho nhà trường nên ít nhiều ảnh hưởng đến việc rèn luyện đạo đức học sinh.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Phát huy những thành tích đã đạt đồng thời khắc phục những tồn tại, những việc chưa làm được trong năm học 2023-2023

1/Tiếp tục duy trì tốt sĩ số, làm tốt công tác phổ cập giáo dục; tăng cường việc thực hiện nền nếp kỷ cương, nội quy, quy chế ( đặc biệt là quy chế chuyên môn ) chú trọng việc giáo dục đạo đức, rèn kỹ năng sống cho học sinh.

2/ Thực hiện nghiêm túc chương trình và kế hoạch dạy hoc, tích cực triển khai dạy lồng ghép giáo dục pháp luật, , giao thông, môi trường vào các môn văn hoá theo quy định. Triển khai việc dạy nghề cho học sinh lớp 8, hướng nghiệp lớp 9, thực hiện tốt công tác PCGD

3/ Cập nhật trang tin điện tử của trường, tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy; tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và sử dụng tốt các đồ dùng dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục.

4/ Tích cực bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, thăm lớp, dự giờ, rút kinh nghiệm để nâng cao tay nghề, nâng cao chất lượng giáo dục

5/ Quan tâm phụ đạo học sinh yếu, nâng cao chất lượng đại trà, tập trung mũi nhọn bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu về văn nghệ, thể dục thể thao.

6/ Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề theo kế hoạch

7/ Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra nội bộ, kiểm tra chuyên đề, đánh giá, kiểm định chất lượng giáo viên, đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp.

8/ Làm tốt công tác xã hội hoá, tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo triển khai dự án xây dựng, nâng cấp khu hiệu bộ và khu phòng học bộ môn, quy hoạch tổng thể trường tiến tới xây dựng trường xanh – sạch – đẹp và trường chuẩn Quốc gia. Tiếp tục huy động mọi nguồn kinh phí tập trung nâng cấp, sửa chữa CSVC, mua sắm các trang thiết bị phòng học bộ môn và các phòng chức năng khác.

9/ Tiếp tục phát huy thực hiện tốt quy chế dân chủ, thực hiện 3 công khai: Chất lượng đào tạo; Các điều kiện về CSVC trường học, về đội ngũ giáo viên; Công khai về thu chi tài chính.

10/ Phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, đoàn thể, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học.

11/ Tiếp tục phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua, làm tốt công tác nhân đạo từ thiện.

12/ Làm tốt công tác tham mưu về xây dựng CSVC, phấn đấu xây dựng trường chuẩn quốc gia./.

HIỆU TRƯỞNG

Tiêu Viết Vận