Pháp Luật Và Đời Sống

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH.KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊNHÓM 1: NGÔ THỊ THU TRANG VÒNG ĐÌNH TÚ TRINH NGUYỄN THỊ XUÂN LÊ THỊ KIM XUYẾN TRẦN THANH XUYÊN LÊ THỊ YẾNLỚP: GDCT 4B-K30

GVHD: TH.S PHẠM THỊ THU THANHNỘI DUNG BÀI HỌC1.Khái niệm và các đặc trưng của pháp luậta.Khái niệm pháp luật.b. Các đặc trưng của pháp luật.2. Bản chất của pháp luật.a. Bản chất của pháp luật.b. Mối quan hệ giữa pháp luật và kinh tế, chính trị và đạo đức.3. Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.Pháp luật là phương tiện để Nhà nước quản lý xã hội.b. Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.Bài 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG1. Khái niệm và các đặc trưng của pháp luật

Cho biết đoạn phim sau nói về điều gì?

a. Khi ni?m php lu?t Là hệ thống các chúng tôi ……………………, thể hiện ý chí của Nhà nước, được……………………………… bằng quyền lực Nhà nước.quy tắc xử sự chung Nhà nước ban hànhNhà nước bảo đảm thực hiệnQuốc hộiCác đặc trưng của pháp luậtTính quy phạm phổ biếnTính quyền lực, tính bắt buộc chungTính xác định chặt chẽ về hình thứcb. Các đặc trưng của pháp luậtTính quy phạm phổ biếnTính quy phạm: khuôn mẫuTính phổ biến: áp dụng nhiều lần, đối với nhiều người, ở nhiều nơiQuy tắc xử sự Quy phạm pháp luật

Tại sao tính quy phạm phổ biến này lại làm nên giá trị công bằng, bình đẳng trước pháp luật?

? B?t k? ai ? trong di?u ki?n, hồn c?nh nh?t d?nh cung ph?i th?c hi?n theo khuơn m?u php lu?t quy d?nh. – Tính quy phạm phổ biến làm nên giá trị công bằng, bình đẳng trước pháp luật. – Cc quy ph?m php lu?t do…….. v du?c b?o d?m th?c hi?n b?ng………. Điều 7: Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính 2002 Người chưa thành niên vi phạm hành chính gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Nhà nước ban hànhquyền lực Nhà nướcEm hãy cho ví dụ?Tính quyền lực, tính bắt buộc chung – Hình thức thể hiện của pháp luật là các văn bản có chứa quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. Văn bản này được gọi là văn bản quy phạm pháp luật.Tính xác định chặt chẽ về hình thứcYêu cầu chặt chẽ về hình thức Văn phong diễn đạt chính xác, một nghĩa. Cơ quan ban hành văn bản và hiệu lực của văn bản phải được quy định chặt chẽ trong hiến pháp hoặc luật.NỘI DUNG Nội dung của văn bản do cơ quan cấp dưới ban hành không được trái với nội dung của văn bản do cấp trên ban hành Nội dung của tất cả các văn bản đều phải phù hợp, không được trái Hiến pháp. Hiến pháp năm 1992 quy định nguyên tắc: “Nhà nước và xã hội không thừa nhận việc phân biệt đối xử giữa các con” (điều 64). Phù hợp với Hiến pháp, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 khẳng định quy tắc chung “cha mẹ không được phân biệt giữa các con” (điều 34).CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNGCƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG Mối quan hệ giữa pháp luật và chính trịChính trị theo em hiểu nghĩa là gì?

Chính trị là………….giữa các giai cấp, các tầng lớp xã hội, là………….của giai cấp thống trị đối với các giai cấp tầng lớp khác, thể hiện tập trung nhất ở các đường lối, chính sách mà giai cấp thống trị đặt ra trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hộiquan hệthái độPháp luật và chính trị có mối quan hệ như thế nào?Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội bằng đường lối chính trị.Đường lối chính trị được thể chế hóa thành pháp luật và được bảo đảm thi hành bằng quyền lực nhà nước Pháp luật là một công cụ hiệu quả để đảm bảo đường lối của Đảng được thực thi nghiêm chỉnh trong trong tòan xã hội Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đứcHình thành từ đời sống xã hội.

Hình thành từ đời sống xã hội, được Nhà nước thể chế hóa.

Các quan niệm, chuẩn mực thuộc đời sống tinh thần, tình cảm của con người (về thiện ác, công bằng, danh dự, nhân phẩm , bổn phận….).

Các quy tắc xử sự, quyềnvà nghĩa vụ pháp lý của các cá nhân, tổ chức, trong các quan hệ do pháp luật điều chỉnh

Trong nhân thức, tình cảm của con người

Văn bản do nhà nước ban hành

Dư luận xã hội

Giáo dục cưỡng chế bằng quyền lực nhà nước

Các quy phạm pháp luật và quy phạm đạo đức đều là các chuẩn mực để điều chỉnh các quan hệ xã hội nhưng khác nhau về hình thức thể hiện, về phương thức tác động.

Pháp luật và đạo đức có mối quan hệ như thế nào?

Pháp luật là thể hiện của sự công mịnh, lẽ phải, tự do và công bằng – các giá trị đạo đức cao cả.Nhiều quy tắc đạo dức có tính phổ biến, phù hợp với sự phát triển và tiến bộ của xã hội đã được Nhà nước ghi nhận thành các quy phạm pháp luật. Pháp luật là một phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đứcEm hãy tìm một quy tắc đạo đức đồng thời là quy phạm pháp luật“Công cha như núi Thái SơnNghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy raMột lòng thờ mẹ, kính cha…”Điều 35, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định: “Con có bổn phận yêu quý, kính trọng, biêt ơn, hiếu thảo với cha mẹ, lắng nghe những lời khuyên bảo đúng đắn của cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình. Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha, mẹ”.

Em hãy tìm một quy tắc đạo đức mà không phải quy phạm pháp luậtỞ một số địa phương, theo tập quán, hôn nhân giữa những người có họ trong vòng 5 đời bị coi là không hợp đạo lý.Luật Hôn nhân và gia đình chỉ quy định không được kết hôn giữa những người có cùng dòng máu trực hệ, giữa những người có họ trong phạm vi ba đời (điều 10)KẾT LUẬN Đường lối chính trị đúng đắn, các quan hệ kinh tế – xã hội tiên tiến, các nguyên tắc đạo đức tiến bộ là nền tảng nội dung của một hệ thống pháp luật tốt; ngược lại, một hệ thống pháp luật tốt là phương tiện có hiệu lực đưa đường lối chính trị của Đảng cầm quyền đi vào cuộc sống, tạo hành lang tin cậy cho sự phát triển kinh tế, thúc đẩy tiến bộ xã hội và hòan thiện nhân cách con người.2. Bản chất của pháp luậta. Bản chất của pháp luậtBản chấtcủa phápluậtBản chất xã hộiBản chất giai cấpBản chất xã hội của pháp luậtCác quy phạm pháp luật có nguồn gốc từ các quan hệ xã hộiQuy phạm pháp luật là hình thức thể hiện của pháp luật thành một quy tắc xử sự nhất định mà chủ thể phải tuân theổtng trường hợp cụ thể do Nhà nước quy định, và được đảm bảo thực hiện bằng sự cưỡng chế của Nhà nước

Em hãy nêu một số quy tắc xử sự trong xã hội?

Quan hệ gia đìnhQuan hệ mua bánQuan hệ hợp tácTrong xã họi có nhiều quy tắc xử sự khác nhau. Mỗi một quy tắc xử sự đều phản ánh một nhu cầu, lợi ích nhất định của các cá nhân, cộng đồng, các tầng lớp khác nhau trong xã hội.

Bản chất giai cấp của pháp luậtTheo em bản chất giai cấp của pháp luật được thể hiện như thế nào?Nhà nước chỉ công nhận và pháp luật hoá các quy tắc xử sự phổ biến phù hợp với ý chí của Nhà nước nhằm giữ gìn trật tự xã hội, bảo vệ hài hoà lợi ích của Nhà nước, xã hội và của công dân.

Em hãy nêu một ví dụ về pháp luật do nhà nước ban hành mà thể hiện ý chí của nhà nước và phục vụ lợi ích của nhân dân?Theo em nhà nước Việt Nam đại diện cho giai cấp nào?Nhà nứơc Việt Nam đại diện cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là nhà nước dân chủ nhằm phục vụ cho lợi ích của toàn thể nhân dân. Pháp luật do nhà nước dân chủ làm ra là pháp luật dân chủ, pháp luật thể hiện ý chí, nhu cầu, lợi ích của đa số nhân dân lao động.Một số hình ảnh thể hiện nhà nước dân chủb. Mối quan hệ giữa pháp luật và kinh tế, chính trị, đạo đứcQuan hệ giữa pháp luật và kinh tếChế độ kinh tế là cơ sở của pháp luật chế độ kinh tế là chế định pháp lý bao gồm nhiều quy phạm pháp luật quy định mục tiêu, phương hướng, nguyên tắc hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế của Nhà nước.Nội dung của pháp luật phản ánh nhu cầu, tính chất và trình độ phát triển của các quan hệ kinh tế. Nhà nước ban hành pháp luật để điều chỉnh các quan hệ sản xuất xã hội phát triển theo hướng phù hợp, phục vụ tốt nhất lợi ích của giai cấp lãnh đạo và của toàn xã hội.Vd: Trước 1986, nền kinh tế nước ta là nền kinh tế bao cấp cho nên không có luật doanh nghiệp tư nhân. Nhưng hiện nay là nền kinh tế nhiều thành phần, Nhà nước đưa ra luật doanh nghiệp tư nhânCác quan hệ kinh tế phát triểnBiến đổi nội dung và hình thức của pháp luậtKiểm tra bài cũ(Tiết 3) Câu 1. Em hãy nêu bản chất của pháp luậtBản chất của pháp luật: Bản chất xã hội của pháp luật: Tính quy phạm phổ biến do bản chất xã hội của pháp luật quy định Bản chất giai cấp của pháp luật: tính quyền lực Nhà nước, tính bắt buộc chung do bản chất giai cấp của pháp luật quy định. Tóm lại, pháp luật là một hiện tượng vừa mang bản chất xã hội vừa mang bản chất giai cấp.Câu 2. Bản chất của pháp luật thể hiện qua ………………………………………. giữa pháp luật và kinh tế, pháp luật và chính trị, pháp luật và đạo đức theo quan điểm của triết học Mác -Lênin Câu 3. Pháp luật là một công cụ hiệu quả để đảm bảo đường lối, chính sách của Đảng, thực thi nghiêm chỉnh trong toàn xã hội. theo em, quan điểm trên: A. Đúng B. Saimối quan hệ biện chứng, hai chiều,A. Đúng3. Vai trò của pháp luật trong đời sống Vì sao Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật?

a) Pháp luật là phương tiện để Nhà nước quản lý xã hội

Pháp luật có tính khuôn mẫu, có tính phổ biến và bắt buộc chung nên đảm bảo dân chủ, công bằng, phù hợp với ý chí và lợi ích của đa số nhân dân lao động, tạo được sự đồng thuận, tự giác cao trong xã hội đối với việc thực hiện pháp luật.CÁN CÂN CÔNG LÝ

Pháp luật do Nhà nước làm ra để điều chỉnh các quan hệ xã hội một cách thống nhất trong toàn quốc và đảm bảo bằng sức mạnh của quyền lực Nhà nước nên hiệu quả thi hành cao.Nhà nước quản lý xã hội như thế nào? Trước tiên Nhà nước phải làm ra pháp luật và pháp luật đó phải là pháp luật tốt. Một pháp luật được coi là tốt nếu nó được đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản như:+ Tính toàn diện+ Tính đồng bộ, thống nhất+ Tính phù hợpQuản lý xã hội bằng pháp luật nghĩa là Nhà nước tổ chức thực hiện pháp luật trên quy mô toàn xã hội, đưa pháp luật vào đời sống của xã hội và từng người dân.Nhà nước phải công bố công khai, kịp thời các văn bản, quy phạm pháp luật tiến hành nhiều biện pháp thông tin phổ biến.Tóm lại, để phát huy vai trò là công cụ chủ yếu để Nhà nước quản lý xã hội thì nhà nước phải tổ chức ba khâu: Xây dựng pháp luật. thực hiện pháp luật và bảo vệ pháp luật.

Theo em pháp luật có vai trò gì đối với mỗi công dân? Vai trò ấy được thể hiện như thế nào? b. Pháp luật là công cụ để công dân thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình

Giới hạn – đảm bảo và phát huy quyền tự do của mỗi công dânPháp luật Thước đo và bảo đảm quyền bình đẳng giữa các công dân

Đảm bảo bằng Hệ thống pháp luật; Hiến pháp luật; văn bản QPPL

CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT:

Chuyện xảy ra trong một lớp học, bốn bạn A, B, C, D đều chưa được học và hiểu biết nhiều về pháp luật. Thế nhưng có một đặc điểm chung là các bạn rất ham học hỏi và khám phá cái mới. Một hôm bạn A đưa ra một vấn đề: Trong nhà nước ta hiện nay quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân là quan hệ gì? Câu trả lời của các bạn như sau:Quan hệ phụ thuộcQuan hệ trách nhiệm pháp lí qua lạiQuan hệ tình cảm, tự nguyện, tự giácQuan hệ quyền lực

Theo em ai có câu trả lời đúng nhất? Trong nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân là gì?

có nghĩa vụ tôn trọng quyềnvà thực hiện quyền công dân

có quyền yêu cầu nhà nước giải quyếttheo quy định của pháp luật nếu có sự vi phạm thiệt hại đến lợi ích hợp pháp

Vụ án Lê Minh Hoàng

QUYỀNTự do dân chủ

QUYỀNPhát triểnVai trò pháp luật với 3 nhóm quyền cơ bản của công dân: CỦNG CỐ: Câu 1: Pháp luật là:Quy tắc xử sự chung do nhân dân đề ra Quy tắc xử sự do giai cấp thống trị đặt raQuy tắc xử sự chung do nhà nước ban hànhQuy tắc xử sự phù hợp với từng giai cấp

Câu 2: Em hãy lấy một số ví dụ thể hiện mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị, đạo đức?

DẶN DÒ

Các em về nhà học bài cũ Chuẩn bị bài 2

Phap Luat 24H, Tin Tức Pháp Luật, Báo Pháp Luật Và Đời Sống

Tin Phap Luat 24H – Tổng hợp tin tức pháp luaajt và đời sống. Tin nhanh pháp luật hình sự 24h qua. Đọc báo pháp luật, tin ngắn hình sự trong ngày

Tin pháp luật update hằng ngày, cập nhật nhanh nhất. Thích và chia sẻ sự kiện trên: Tin tức pháp luật mới nhất, các vụ án chấn động, ly kỳ, những phiên xử cực nóng udpate 24/7.

Đội xe ôm dàn trận vây bắt nhóm trộm tiên tỉnh 19/03/2023 10:03:07 Đội xe ôm phòng, chống tội phạm Bến Lức (Long An) phát hiện và dàn trận vây bắt nhóm trộm vừa “ăn hàng” tại tỉnh Bến Tre, đang chạy về TP HCM. Xem tiếp

Bắt tại trận, đâm chết người tình của vợ 18/03/2023 18:00:00 Do nghi ngờ bị vợ “cắm sừng” từ trước nên Huệ lén đi theo và phát hiện vợ mình vào một phòng trọ… Xem tiếp

Hiếp dâm trẻ em hay chỉ trộm gà? 18/03/2023 12:30:00 Vụ án không có nhân chứng trực tiếp, lời khai nạn nhân thì mâu thuẫn, bất nhất, bị cáo thì kêu oan… Xem tiếp

Vụ 9 học sinh vào nhà nghỉ: Triệu tập người quay clip 18/03/2023 11:27:06 Công an cho biết đã triệu tập một thanh niên, được xác định là người đã quay clip 9 học sinh nam nữ 14 tuổi cùng thuê một phòng trong nhà nghỉ. Xem tiếp

Lừa đảo hơn 600 triệu chỉ bằng… 1 chiếc chìa khóa nhà 18/03/2023 09:41:34 Với việc dùng các bộ giấy tờ nhà đất photocopy để “lòe” người khác, người đàn bà U60 đã chiếm đoạt của hàng loạt bị hại số tiền lên tới hơn 2,4 tỉ đồng. Xem tiếp

Vừa đi tù về liền ra tay truy sát người yêu cũ 18/03/2023 07:41:09 Truy sát người yêu cũ đến cùng, nhưng trên tòa Đoàn vẫn “nhơn nhơn” đòi chăm sóc người yêu đến hết đời. Xem tiếp

Thầy dạy nhạc dở trò đồi bại với học sinh 17/03/2023 14:40:40 Thấy học sinh nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, thầy dạy nhạc hẹn gặp, đưa em này về nhà rồi nhiều lần dở trò đồi bại. Xem tiếp

2 học sinh đánh bạn đến lún sọ để… thể hiện đàn anh 17/03/2023 12:30:00 Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, sau giờ tan học, một học sinh lớp 10 đã rủ thêm bạn chặn đánh đối phương để dằn mặt và thể hiện mình là đàn anh. Xem tiếp

Công an làm rõ vụ 9 học sinh 14 tuổi thuê 1 phòng nghỉ 17/03/2023 11:14:47 Một nhóm học sinh gồm 2 nam, 7 nữ cùng thuê 1 phòng trong một nhà nghỉ trên địa bàn phường Định Công đã bị công an phường đưa về trụ sở làm rõ. Xem tiếp

Ngành du lịch, công an cùng xin lỗi nữ du khách bị cướp 16/03/2023 15:40:00 Chiều 16.3, Sở Du lịch và đại diện chính quyền phường Phạm Ngũ Lão đã tổ chức xin lỗi nữ du khách Ai Cập Alaa AlDoh (SN 1994). Xem tiếp

Phá đường dây ma tuý, bắt bảy nghi can, hai khẩu súng 16/03/2023 12:00:00 Ngày 16-3, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC 47) Công an chúng tôi cho biết vừa phá một đường dây mua bán ma tuý, bắt tạm giam bảy nghi can, thu giữ hơn 10 Kg ma tuý tổng hợp (ma tuý đá) , hai khẩu súng ngắn và 2, 2 tỷ đồng. Xem tiếp

Nghệ An: Chồng tra tấn vợ dã man 16/03/2023 09:36:17 Người vợ lao đến nhà trưởng công an xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) kêu cứu và tố cáo chồng bạo hành dã man. Sáng nay (16-3), Công an xã Nghi Diên đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc. Xem tiếp

Triệt phá băng cướp táo tợn ở vùng ven Sài Gòn 15/03/2023 16:39:00 Ngày 15.3, Công an Q.12 (TPHCM) cho biết, vừa triệt phá thành công một băng nhóm cướp giật táo tợn, quy tụ các đối tượng nghiện ma túy và có tiền án tiền sự. Xem tiếp

Báo Đời Sống Và Pháp Luật Đưa Tin Về Sản Phẩm Apharin

Trích dẫn nội dụng Bài viết “APHARIN- Món quà sức khỏe quý giá cho người bệnh cao huyết áp ” được đăng tải trên báo Pháp luật và đời sống 2023

APHARIN- Món quà sức khỏe quý giá cho người bệnh cao huyết áp

(ĐS&PL) Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc tăng huyết áp đang gia tăng một cách nhanh chóng, hiện tại cứ 5 người trưởng thành 25-64 tuổi thì có 1 người bị tăng huyết áp. Tăng huyết áp được coi là yếu tố nguy cơ chính đối với bệnh tim mạch, đặc biệt là nhồi máu cơ tim và đột quỵ nếu không được điều trị kịp thời.

Một khi mắc phải căn bệnh mãn tính tăng huyết áp, bệnh nhân thường lo lắng, suy nghĩ tiêu cực, điều này góp phần làm cho bệnh ngày một tiến triển theo chiều hướng nặng hơn.

Thấu hiểu được những khó khăn, khổ sở mà người bệnh cao huyết áp đang mắc phải, với mong muốn tháo gỡ những đau đớn và áp lực về cả thể chất lẫn tinh thần nơi người bệnh, sau nhiều năm nghiên cứu, CÔng ty cổ phần NESFACO đã cho ra đời bài thuốc Nam đông y APHARIN, được chiết xuất 100% thảo dược lành tính, giúp bệnh nhân Cao huyết áp ổn định được sức khỏe, ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm và đặc biệt là không gây tác dụng phụ.

Đặc biệt, bài thuốc còn giúp bệnh nhân Cao huyết áp khôi phục được sức khỏe của tim, thận, … các cơ quan bị ảnh hưởng trong quá trình mắc bệnh.

Một công dụng vượt trội chỉ có ở APHARIN đó là giúp khôi phục chức năng của các cơ quan đang hư tổn trong cơ thể, trong đó có tim và thận, qua đó giúp khôi phục khả năng tự ổn định huyết áp của cơ thể. Người bệnh sẽ không phải lo lắng gì nữa về việc huyết áp tăng cao đột ngột mỗi khi thức dậy buổi sáng hay mỗi tối trước khi đi ngủ.

Theo Lương y Nguyễn Công Đức, Ủy viên Ban chấp hành hội Đông y chúng tôi APHARIN thực sự là lựa chọn tuyệt vời và toàn diện giúp bệnh nhân Cao huyết áp sống vui, sống khỏe mỗi ngày.

Kế thừa tinh hoa từ nhiều chục năm phát triển, APHARIN là sản phẩm chất lượng, uy tín, góp phần không nhỏ trong việc chăm sóc sức khỏe cho người bệnh Cao huyết áp. Hơn 10.000 người Cao huyết áp đã thoát khỏi nỗi lo bệnh tật, không phải chịu tác dụng phụ do sử dụng nhiều thuốc Tây gây ra.

Người bệnh nên sử dụng APHARIN theo liệu trình được khuyến cáo của các chuyên gia, dược sĩ tư vấn để đạt hiệu quả tốt nhất. Ổn định huyết áp trong tháng đầu sử dụng, giảm chỉ số mỡ máu cao, khôi phục sức khỏe, chứng hồi hộp lo lắng, … là những gì mà người bệnh nhận được khi bắt đầu sử dụng APHARIN.

– Người muốn ngăn ngừa bệnh huyết áp cao

– Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên

– Uống duy trì ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 viên

– Uống sau khi ăn 30 phút đến 60 phút.

Sử dụng thảo dược APHARIN giúp bệnh nhân cao huyết áp cắt được liều lượng thuốc Tây điều trị bệnh, từ đó giảm được tác dụng phụ do thuốc Tây gây ra. Theo thời gian cùng với những phản hồi tích cực từ phía bệnh nhân, công ty cổ phần NESFACO luôn xác định phương châm “Tất cả vì sức khỏe cộng đồng”, đặt chữ tín lên hàng đầu. Qua đó, công ty luôn cố gắng hoàn thiện sản phẩm hơn nữa với việc nâng cao chất lượng, nghiên cứu theo chiều sâu, để đáp ứng hơn nữa nhu cầu chữa bệnh của khách hàng, không phụ lòng mong mỏi của bệnh nhân.

Sản phẩm của Công ty Cổ phần NESFACO (Sản xuất tại Việt Nam) đã được Bộ Y Tế (Cục An Toàn Thực Phẩm) cấp giấy xác nhận lưu hành trên toàn quốc, giấy phép mới nhất số: 8503/2023/ĐKSP

Hotline: (028) 7300 2328 – 0938 786 025 – 0326 571 357.

Địa chỉ: Tòa nhà TOÀN AN, 228B Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC.

GPQC: 00845/2023/ATTP-XNQC – ĐKSP: 8503/2023/ĐKSP

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Báo Đời Sống & Pháp Luật Tuyển Dụng Phóng Viên

I. Vị trí tuyển dụng:

– 15 phóng viên khu vực phía Bắc.

– 15 phóng viên làm việc tại TP.HCM.

– 2 Phóng viên thường trú tại Khánh Hòa.

– 2 Phóng viên thường trú tại Ninh Thuận.

– 2 Phóng viên thường trú tại Tiền Giang.

II. Mô tả công việc:

– Các lĩnh vực cần tuyển: Pháp luật – Nội chính – Văn hóa, Xã hội – Kinh tế.

– Sản xuất tin bài trong ngày.

– Viết bài, đưa tin theo yêu cầu của người phụ trách nội dung. Chụp ảnh, dựng clip theo yêu cầu nội dung.

– Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về tính chính xác, khách quan, đúng định hướng của đề tài điều tra.

– Tuân thủ chỉ đạo, điều động của ban Thư ký, ban Biên tập.

III. Quyền lợi được hưởng:

– Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và nhiều cơ hội học hỏi.

– Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của luật Lao động.

– Có cơ hội thăng tiến.

– Nhuận bút cao, cộng thêm các khoản phụ cấp khác theo thực tế công việc.

– Hoạt động ngoại khóa, nghỉ mát theo quy định của tòa soạn.

IV. Yêu cầu

– Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành báo chí, ngữ văn, luật, kinh tế…

– Yêu thích và am hiểu về tác nghiệp báo chí.

– Có kỹ năng làm việc theo nhóm.

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm báo chí, hiểu biết về internet và SEO.

V. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

Hồ sơ gồm:

– Thư dự tuyển, CV (tiếng Việt).

– Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4×6 (không quá 06 tháng, có xác nhận chính quyền địa phương).

– Bản sao giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ.

– Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng.

– Chứng minh thư, hộ khẩu photo công chứng.

– Đơn xin việc viết tay.

– Mẫu đăng kí tuyển dụng, yêu cầu có dán ảnh.

-Các tác phẩm báo chí đã được đăng (nếu có).

Nơi nhận hồ sơ:

* Khu vực phía Bắc:

Thời gian nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2-6 trong tuần, tại trụ sở báo Đời sống & Pháp luật – Tầng 4, tòa tháp Ngôi Sao, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua email: [email protected]; ĐT: 098.220.8008.

* Khu vực phía Nam:

Thời gian nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2-6 trong tuần, tại trụ sở báo Đời sống & Pháp luật (Văn phòng đại diện phía Nam), 179 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, chúng tôi Hoặc gửi trực tuyến qua địa chỉ email: [email protected]; ĐT 0966.90.85.84

Ban Biên Tập

Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Thăm Tòa Soạn Báo Đời Sống Và Pháp Luật

Tiếp đón Bộ trưởng bộ Tư pháp, Tổng biên tập báo Đời sống và Pháp luật, báo điện tử Người Đưa Tin Nguyễn Tiến Thanh bày tỏ: “Hôm nay, báo Đời sống và Pháp luật vô cùng vinh dự được đón Bộ trưởng bộ Tư pháp và Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đến thăm tòa soạn sau lễ ký kết hợp tác giữa hai cơ quan. Bộ trưởng bộ Tư pháp và Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã cùng với đoàn đến thăm và động viên cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo Đời sống và Pháp luật, đây là nguồn động viên rất to lớn để tập thể tòa soạn báo cùng nỗ lực hơn nữa đưa tờ báo ngày càng phát triển”.

Tổng biên tập báo Đời sống và Pháp luật, báo điện tử Người Đưa Tin Nguyễn Tiến Thanh cũng đã báo cáo sơ bộ về tình hình hoạt động của báo.

Xem video: Bộ trưởng bộ Tư pháp thăm tòa soạn báo Đời sống và Pháp luật

Phát biểu tại buổi thăm tòa soạn báo Đời sống và Pháp luật, báo điện tử Người Đưa Tin, Bộ trưởng bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá cao những nỗ lực mà lãnh đạo báo cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo đã đạt được trong nhiều năm qua.

Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết: “Nếu đơn thuần chỉ cầm tờ báo giấy Đời sống và Pháp luật hoặc truy cập báo điện tử Người Đưa Tin thì thực sự chúng tôi không hình dung được tờ báo lớn mạnh như thế. Trong một thời gian rất ngắn, từ một tờ báo của Hội, với những bước đi ban đầu khó khăn nhưng hiện nay, báo phát triển với số lượng cán bộ, phóng viên, biên tập viên đông đảo. Chúng tôi rất vui mừng về những gì mà báo đã đạt được”.

Bộ trưởng bộ Tư pháp cũng đặt ra kỳ vọng với báo: “Tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Hội Luật gia Việt Nam, báo Đời sống và Pháp luật – báo điện tử Người Đưa Tin thực hiện tốt hơn nữa các quy định pháp luật với báo chí, cố gắng tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường. Tôi cũng mong rằng các ước vọng, kỳ vọng của tòa soạn báo Đời sống và Pháp luật – báo điện tử Người Đưa Tin sẽ hoàn thành tốt hơn nữa trong tương lai.

Tôi mong muốn trong quá trình phát triển của mình, báo cũng sẽ đồng hành cùng ngành Tư pháp, góp phần vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.

Thay mặt đoàn của bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long đã gửi lời chúc tốt đẹp đến lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo.

Đáp lại những ý kiến chia sẻ của Bộ trưởng bộ Tư pháp Lê Thành Long, Tổng biên tập Nguyễn Tiến Thanh cảm ơn sâu sắc những lời động viên của Bộ trưởng, đồng thời cũng khẳng định sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của tờ báo như bộ Tư pháp và Hội Luật gia mong muốn.

Hoàng Bích – Quang SơnẢnh: Nguyễn Thành