Xử Lý Quyết Định Hành Chính Sai / Top 6 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Xử Lý Văn Bản Hành Chính Sai

Giáo Trình Lý Luận Hành Chính Nhà Nước Học Viện Hành Chính, Quản Lý Hành Chính Học Viện Hành Chính, Tìm Hiểu Về Cưỡng Chế Hành Chính Và Biện Pháp Cưỡng Chế Hành Chính, Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Dược Và Mức Xử Phạt, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường Của Bộ Tài Nguyên Môi Trườn, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2017., Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Sử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thi Hành án Dân Sự, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tình Hình Ban Hành Văn Bản Hành Chính ở Địa Phương, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường, Bài Tập Thực Hành Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2019, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thi Hành Luật Tố Tụng Hành Chính 2015, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Tham Luận Nâng Cao Công Tác Tài Chính Trong Hành Chính Sự Nghiệp, Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Cải Cách Hành Chính Ngành Tài Chính: Thành Tựu 2017 – Kế Hoạch 2018, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Khoa Luân Mon Quan Ly Hanh Chinh Nha Nuoc Lop Trung Cấp Chinh Tri, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tiểu Luận Thủ Tục Hành Chính Thi Hành án Dân Sự, Đơn Khởi Kiện Hành Vi Hành Chính, Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị …, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Tài Chính Công Hướng Tới Gfmis, Luận Văn Tốt Nghiệp Trung Cấp Chính Trị Hành Chính, Tờ Trình Của Chính Phủ Về Dự án Luật Tố Tụng Hành Chính, Báo Cáo Tài Chính Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Thủ Tục Hành Chính Qua Dịch Vụ Bưu Chính Công ích, Mẫu Đơn Khiếu Nại Hành Vi Hành Chính, Hướng Dẫn Thi Hành án Hành Chính, Báo Cáo Tài Chính Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp, Văn Bản Hành Chính Hoàn Chỉnh, Ngày 28/02/2018, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính, Ngày 28/02/2018, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính , Quản Lý Tài Chính Trong Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước, Thủ Tục Hành Chính Làm Gì, Thủ Tục Hành Chính Một Cửa, Thủ Tục Hành Chính Là, Thủ Tục Hành Chính Kho Bạc, Thủ Tục Hành Chính Là Gì, Thủ Tục Hành Chính Khi Ly Hôn, Thủ Tục Hành Chính Mới, Văn Bản Hành Chính Lớp 6, Thủ Tục Hành Chính Là Gì Ví Dụ, Yêu Cầu Của Một Văn Bản Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Lào Cai, Yêu Cầu Văn Bản Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Là Gì Nêu 01 Ví Dụ, Thủ Tục Hành Chính Kon Tum, Thủ Tục Hành Chính Mua Bán Nhà Đất, Xử Lý Văn Bản Hành Chính Sai, Một Số Văn Bản Hành Chính Mẫu, Một Số Văn Bản Hành Chính, Mẫu Văn Bản Hành Chính Cấp Xã, 6 Thủ Tục Hành Chính, Mẫu Văn Bản Hành Chính Mới, Mẫu Văn Bản Hành Chính Pdf, Thủ Tục Hành Chính ở Cấp Xã, Văn Bản Hành Chính Van 7, án Hành Chính 08, Thủ Tục Hành Chính Mức Độ 3 4, Thủ Tục Hành Chính Mức Độ 3, Quy ước Văn Bản Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Mức Độ 2, Văn Bản Hành Chính Về Đất Đai, Vai Trò Của Văn Hóa Hành Chính, Mẫu Văn Bản Hành Chính, Văn Bản Hành Chính Ví Dụ, Thủ Tục Hành Chính Mức Độ 2 Là Gì, Mức Độ 3 Thủ Tục Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Nội Bộ, Thủ Tục Hành Chính Kết Hôn, Văn Bản Hành Chính, Các Văn Bản Hành Chính Cấp Xã, Tải Mẫu Văn Bản Hành Chính, Các Bài Văn Bản Hành Chính, “hành Chính Học”, Bộ Thủ Tục Hành Chính Đề án 30, Ngữ Văn 7 Văn Bản Hành Chính, Đề án 30 Thủ Tục Hành Chính, Văn Bản Hành Chính Đơn, Văn Bản Hành Chính Gồm, Văn Bản Hành Chính Là, Các Văn Bản Hành Chính Lớp 7,

Giáo Trình Lý Luận Hành Chính Nhà Nước Học Viện Hành Chính, Quản Lý Hành Chính Học Viện Hành Chính, Tìm Hiểu Về Cưỡng Chế Hành Chính Và Biện Pháp Cưỡng Chế Hành Chính, Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Dược Và Mức Xử Phạt, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường Của Bộ Tài Nguyên Môi Trườn, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2017., Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Sử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thi Hành án Dân Sự, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tình Hình Ban Hành Văn Bản Hành Chính ở Địa Phương, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường, Bài Tập Thực Hành Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2019, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thi Hành Luật Tố Tụng Hành Chính 2015, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Tham Luận Nâng Cao Công Tác Tài Chính Trong Hành Chính Sự Nghiệp, Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Cải Cách Hành Chính Ngành Tài Chính: Thành Tựu 2017 – Kế Hoạch 2018, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Khoa Luân Mon Quan Ly Hanh Chinh Nha Nuoc Lop Trung Cấp Chinh Tri, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tiểu Luận Thủ Tục Hành Chính Thi Hành án Dân Sự, Đơn Khởi Kiện Hành Vi Hành Chính, Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị …, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Tài Chính Công Hướng Tới Gfmis, Luận Văn Tốt Nghiệp Trung Cấp Chính Trị Hành Chính, Tờ Trình Của Chính Phủ Về Dự án Luật Tố Tụng Hành Chính, Báo Cáo Tài Chính Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Thủ Tục Hành Chính Qua Dịch Vụ Bưu Chính Công ích, Mẫu Đơn Khiếu Nại Hành Vi Hành Chính, Hướng Dẫn Thi Hành án Hành Chính, Báo Cáo Tài Chính Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp, Văn Bản Hành Chính Hoàn Chỉnh, Ngày 28/02/2018, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính, Ngày 28/02/2018, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính ,

Các Sai Sót Thường Gặp Trong Xử Lý Vi Phạm Hành Chính

Trangtinphapluat.com tổng hợp các sai sót thường gặp trong quá trình lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt hành chính, quyết định cưỡng chế…theo các bản án sơ thẩm, phúc thẩm do Tòa án cấp huyện, cấp tỉnh và Tòa án cấp cao tại Đà Năng chỉ ra trong các bản án, quyết định khi xét xử.

1. Sai sót về biên bản vi phạm hành chính

a) Về việc kịp thời trong lập biên bản vi phạm hành chính

– Tại Bản án số 02/2018/HC-PT ngày 31/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai thì phần ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh nêu: Theo Khoản 1 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính , người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản VPHC . Trong vụ án này, bà Q thực hiện hành vi cày xới đất của bà M vào ngày 07/9/2017 và sạ lúa ngày 15/9/2017, nhưng người có thẩm quyền không tiến hành lập biên bản VPHC mà đến ngày 03/10/2017 mới mời bà Q đến trụ sở UBND xã N lập biên bản vi phạm hành chính trên cơ sở tổng hợp 2 biên bản sự việc lập vào ngày 07/9/2017 và ngày 15/9/2017 là chưa đúng theo Khoản 1 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

– Tại Bản án số 29/2018/HC-ST ngày 26/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương về việc khiếu kiện quyết định hành chính về việc xử phạt hành chính và giải quyết khiếu nại. Tòa án nhận định như sau:

UBND phường N phát hiện hành vi vi phạm từ ngày 05/12/2017 nhưng đến ngày 06/6/2018 mới lập biên bản vi phạm hành chính là không đúng quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật XLVPHC “khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình , người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản”. Đồng thời tại khoản 3 Điều 58 Luật XLVPHC quy định “…Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm 1 bản,…”. Biên bản vi phạm hành chính ngày 06/6/2018 thể hiện người vi phạm là ông Đặng HUy A vằng mặt nhưng UBND phường N không lập thủ tục giao biên bản vi phạm hành chính cho ông A là không đúng theo quy định.

* Theo chúng tôi thì Kinh nghiệm rút ra từ các bản án trên là khi phát hiện hành vi phạm hành chính người có thẩm quyền phải lập biên bản ngay chứ để thời gian sau lập biên bản VPHC là không đảm bảo. Trường hợp không lập biên bản ngay tại thời điểm đó được thì sau này khi lập biên bản ở phần mô tả vi phạm nên ghi thời điểm phát hiện hành vi trùng với thời điểm lập biên bản VPHC.

Đối với trường hợp người vi phạm không ký vào biên bản vi phạm hành chính thì cần lập biên bản thể hiện có bàn giao biên bản vi phạm hành chính cho người vi phạm, trong biên bản cần ghi rõ người vi phạm nhận hay không nhận biên bản vi phạm hành chính. Để đảm bảo tính pháp lý thì cần mời người chứng kiến việc bàn giao biên bản VPHC.

(Hướng dẫn cách lập biên bản vi phạm hành chính chuẩn nhất )

b) Về tóm tắt hành vi vi phạm trong biên bản

– Cũng tại Bản án số 02/2018/HC-PT ngày 31/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh nêu trên, Viện kiểm sát nêu: Biên bản không nêu tóm tắt hành vi vi phạm là không đúng theo quy định tại Khoản 2 Điều 58 Luật XLVPHC và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu của Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 81/2013/NĐ-CP.

* Theo chúng tôi thì Kinh nghiệm rút ra từ bản án trên là ở phần mô tả của biên bản vi phạm hành chính cần mô tả cụ thể hành vi vi phạm như: thời điểm thực hiện hành vi, thời điểm kết thúc, hiện trạng vi phạm…

c) Về ký từng tờ trong biên bản

Cũng tại Bản án số 02/2018/HC-PT ngày 31/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh nêu trên, Viện kiểm sát nêu: Biên bản vi phạm hành chính lập tổng số 02 tờ nhưng những người có mặt không ký tên vào từng tờ là vi phạm Khoản 3 Điều 58 Luật XLVPHC

(Người vi phạm có được ghi ý kiến vào biên bản vi phạm hành chính?)

2. Sai sót trong bàn giao quyết định cưỡng chế, xử phạt, tổ chức cưỡng chế

a) Thời gian tổ chức cưỡng chế tối thiểu phải là 15 ngày

Tại Bản án số 04/2017HC-PT ngày 22/8/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa về khiếu kiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chếquyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Tòa án nhận định Quyết định cưỡng chế số 71/QĐ-CC ấn định thời gian tổ chức cương chế chưa đủ 15 ngày kể từ ngày ban hành quyết định cưỡng chế là vi phạm Khoản 3 Điều 5 Nghị định 166/2013/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

(Hướng dẫn mẫu kế hoạch cưỡng chế quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả )

Việc UBND xã ấn định thời gian tổ chức cưỡng chế sau 2 ngày kể từ ngày ra Thông báo là chưa phù hợp, không đủ thời gian để ông P tự tháo dỡ nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

* Theo chúng tôi thì Kinh nghiệm rút ra từ các bản án trên là: Trong quyết định cưỡng chế ghi thời gian tổ chức cưỡng chế là 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc ghi nhiều hơn 15 ngày để có thời gian chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thông báo cho người bị cưỡng chế .

Đối với việc thông báo thời gian cưỡng chế, hiện nay Nghị định 166/2013/NĐ-CP không quy định phải thông báo trước, tuy nhiên để người vi phạm có thể biết và tháo dỡ thì nên ghi thời gian từ 5 ngày trở lên.

b) Về giao quyết định cưỡng chế xử phạt VPHC

Theo Bản án số 05/2019/HC-PT ngày 08/01/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về việc khiếu kiện quyết định hành chính về phá dỡ công trình và yêu cầu bồi thường thiệt hại, thì Tòa án nhận định :

* Theo chúng tôi thì Kinh nghiệm rút ra từ các bản án trên là: Khi gửi Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế phải gửi về địa chỉ ghi trong quyết định xử phạt, quyết định cưỡng chế chứ không phải địa chỉ có công trình, hành vi vi phạm. Đồng thời niêm yết tại công trình vi phạm, nhà sinh hoạt văn hóa nơi có công trình vi phạm, nơi thường trú của người vi phạm.

Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện thì ở phần nội dung gửi phải ghi rõ tên quyết định, nội dung quyết định để làm cơ sở chứng minh cho việc đã gửi quyết định. Đồng thời có thông báo cho người vi phạm biết là đã gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế cho người vi phạm qua đường bưu điện.

3. Sai sót về ban hành quyết định xử phạt

3.1. Về thời hạn ban hành quyết định xử phạt

Tại Bản án số 10/2018/HCST ngày 29/5/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.

(Xem bài viết: Hướng dẫn thời hạn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính)

Tòa án nhận định: Ngày 10/8/2016, Phòng TNMT huyện C lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà H nhưng đến ngày 18/8/2016 Chủ tịch UBND huyện C mới ban hành quyết định số 734 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà H là vi phạm khoản 1 Điều 66 Luật XLVPHC ( Ban hành quá 01 ngày so với quy định. QUy định là 7 ngày kể từ ngày lập biên bản VPHC nhưng UBND huyện C ban hành vào ngày thứ 8). Đây là vụ việc không có nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc trường hợp phải giải trình nên căn cứ vào Khoản 2 Điều 66 Luật XLVPHC thi chủ tịch UBND huyện C không được ban hành quyết định xử phạt 734; do đó cũng không có căn cứ để ban hành quyết định 1056 cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà H.

3.2. Sai sót về một hành vi xử phạt 2 lần

Tại Bản án số 114/2019/HC-PT ngày 31/7/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng “về việc khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính” , Tòa án nhận định như sau:

Ngày 24/3/2014, Chủ tịch UBND xã H ban hành Quyết định số 34/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị D . Ngày 03/4/2015, Chủ tịch UBND thành phố N ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai số 1899/QĐ-XPVPHC đối với bà Nguyễn Thị D. Cả hai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính nêu trên đều xử phạt đối với hành vi lấn chiếm đất sử dụng trên phần diện tích đất thuộc Công ty cổ phần Đầu tư quản lý và một phần diện tích mương nước thủy lợi do UBND xã quản lý.

Như vậy, với cùng một hành vi,UBND xã H và UBND thành phố N cùng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị D là vi phạm điểm d khoản 1 Điều 3 Luật xử lý vi phạm Hành chính năm 2012

( Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần).

3.3. Sai sót về thời hiệu ban hành quyết định sửa đổi

Tại Bản án số 114/2019/HC-PT ngày 31/7/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng “về việc khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính” , Tòa án nhận định như sau:

Bạn đọc nào có nhu cầu tải các Bản án nêu trên về nghiên cứu thì gửi yêu cầu qua mail kesitinh355@gmail.com để Ban biên tập gửi.

Rubi

Ra Quyết Định Sai Thẩm Quyền, Xử Lý Sao?

TAND huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) vừa tuyên bác yêu cầu của ông Nguyễn Thế Hiệp và bà Tạ Minh Huệ kiện yêu cầu UBND huyện này hủy bỏ hai quyết định áp giá bồi thường giải phóng mặt bằng. Hai vụ kiện hành chính này đã phát sinh tranh cãi pháp lý về trình tự thủ tục và thẩm quyền ban hành quyết định cũng như cách sửa chữa khi phát hiện bị sai thẩm quyền.

Theo hồ sơ, ông Hiệp và bà Huệ có hai trang trại nuôi trồng con giống kết hợp với du lịch sinh thái tại xã An Hòa (Trảng Bàng). Tháng 6-2009, chủ tịch UBND huyện ra quyết định thu hồi đất của họ. Kèm theo là hai quyết định áp giá bồi thường. Cho rằng theo luật, UBND huyện mới có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất, chưa kể quyết định thu hồi đất của bà Huệ kê thiếu hơn 500 m 2 nên cả hai hộ đã khiếu nại.

Đầu năm 2010, UBND huyện sửa sai bằng cách thu hồi quyết định của ông Hiệp để thay bằng một quyết định khác. Nhưng đối với trường hợp của bà Huệ thì UBND huyện chỉ ra quyết định chỉnh sửa cụm từ “chủ tịch UBND huyện” thành “UBND huyện” và tăng diện tích đất. Sau đó, UBND huyện ban hành tiếp hai quyết định áp giá bồi thường.

Nhận quyết định, ông Hiệp đã khởi kiện UBND huyện Trảng Bàng yêu cầu hủy quyết định áp giá bồi thường (ban hành sau cùng, khi chỉnh sửa) vì cho rằng nó không có giá trị pháp lý do sai thẩm quyền ngay từ đầu.

Ngay sau đó không đồng ý với cách sửa sai bất nhất của UBND huyện, bà Huệ cũng khởi kiện yêu cầu như ông Hiệp. Tòa án huyện đã thụ lý bằng hai vụ kiện khác nhau và lên lịch xét xử cùng ngày.

Tại tòa, ông Hiệp và bà Huệ cho rằng hai quyết định áp giá sau cùng được UBND huyện ban hành trên căn cứ và nội dung của hai quyết định thu hồi đất sai về thẩm quyền ban hành nên không hợp pháp.

Thứ hai, hai quyết định điều chỉnh việc thu hồi đất được ban hành đầu năm 2010 thì phải lấy mốc thời điểm này làm căn cứ áp giá, UBND huyện lại lấy khung giá của năm 2009 để bồi thường là chưa thỏa đáng.

Tuy nhiên, tại hai phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đều nhận định tuy các quyết định ban đầu của UBND huyện có nhầm lẫn về thẩm quyền ban hành nhưng lỗi này đã được điều chỉnh nên các nội dung khác vẫn có giá trị. Đồng thời việc sửa sai bằng hai cách cũng đều hợp lý.

Do nội dung các quyết định ban đầu không bị thay đổi nên các quyết định hành chính sau dựa theo đó để ban hành là đảm bảo thủ tục, trình tự, thẩm quyền và nội dung.

Về yêu cầu phải lấy khung giá năm 2010 bồi thường giải phóng mặt bằng cho hai nguyên đơn, tòa cho rằng không có cơ sở. Lý do là hai quyết định điều chỉnh năm 2010 dựa vào hai quyết định gốc được ban hành năm 2009.

Sau phiên xử, ông Hiệp và bà Huệ đã kháng cáo.

Sai thẩm quyền thì phải thu hồi

Theo tôi khi UBND huyện phát hiện chủ tịch ban hành quyết định sai thẩm quyền thì bắt buộc họ phải thu hồi quyết định sai để ban hành quyết định mới cho đúng thẩm quyền. Chỉnh sửa quyết định trong trường hợp này là không phù hợp quy định pháp luật. Sửa sai là cần thiết nhưng sửa sai cũng phải đúng pháp luật, đúng quy trình thì văn bản mới có giá trị.

Mặt khác, UBND huyện không lấy khung giá năm 2010 áp để bồi thường cho các nguyên đơn theo tôi cũng không chính xác.

Khoản 2 Điều 14 Nghị định 69 ngày 13-8-2009 của Chính phủ quy định bổ sung về bồi thường giải phóng mặt bằng thì thời điểm bắt đầu tính từ khi ra quyết định thu hồi đất. UBND huyện chỉnh sửa và ban hành mới quyết định thu hồi đất của hai nguyên đơn vào năm 2010 thì phải lấy khung giá tại thời điểm ấy mới đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.

THANH TÙNG

Nghị Định Xử Lý Vi Phạm Hành Chính

Nghị Định Số 81 Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Mẫu Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Nghị Định 97, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Nghị Định 97, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Nghị Định 46, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Báo Chí, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Nghị Định 97/2017, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Theo Nghị Định 167, Nghị Định 112 Xu Phat Vi Pham Hanh Chinh Quan Su, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Theo Nghị Định 97, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai, Dự Thảo Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế, Hóa Đơn, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thuế, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Môi Trường, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Hải Quan, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Khoáng Sản, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế, Hóa Đơn, “quy Định Tịch Thu Tang Vật Vi Phạm Hành Chính”, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính (mẫu Số 02/qĐ-xphc), Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai Kinh Doanh Nhà Nghỉ, Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Kinh Doanh Nhà Nghỉ, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Hải Quan, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Môi Trường, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Dầu Khí, Kinh Doanh Xăng Dầu Và Khí, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ Và Đư, Thông Tư 34/2014 Quy Định Về Các Biểu Mẫu Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Cand, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Quản Lý, Bảo Vệ Biên Giới Quốc Gia, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Quy Định Về Các Biểu Mẫu Để Sử Dụng Khi Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Thuộc Thẩm Quyền Của Công An Nhân, Nghị Định 63 Thủ Tục Hành Chính, Nghị Định 48 Về Thủ Tục Hành Chính, Nghị Định 63 Rà Soát Thủ Tục Hành Chính, Nghị Định Xử Phạt Hành Chính, Quy Định Về Phối Hợp Trong Công Tác Quản Lý Về Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Cand, Bộ Luật Xử Phạm Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính, Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Dược Và Mức Xử Phạt, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường Của Bộ Tài Nguyên Môi Trườn, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Sử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thi Hành án Dân Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Nghị Định Xử Phạt Hành Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng, 10. Nghị Định Số 06/2010/nĐ-cp Của Chính Phủ Ban Hành Ngày 25 Tháng 01 Năm 2010 Qui Định Những Ngườ, 10. Nghị Định Số 06/2010/nĐ-cp Của Chính Phủ Ban Hành Ngày 25 Tháng 01 Năm 2010 Qui Định Những Ngườ, Nghị Định Số 159/2016/nĐ-cp Ngày 29/11/2016 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Mộ, Xúc Phạm Danh Dự Nhân Phẩm Xử Phạt Theo Nghị Định 167, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Báo Chí, Hoạt Động Xuất Bản, Văn Bản Hành Chính Quy Phạm, Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Văn Bản Quy Phạm Hành Chính Là Gì, Đề Tài Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Mẫu Báo Cáo Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Quy Phạm Hành Chính, Bài Thi Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Mẫu Văn Bản Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Kết Quả Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định 96/2014/nĐ-cp Về Xử Phạt Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tiền Tệ Và Hoạt Động Ngân Hàng, Số Biên Bản Vi Phạm Hành Chính, Văn Bản Hướng Dẫn Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính 167, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Mẫu 43, Mẫu Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Về Y Tế, Hủy Bỏ Biên Bản Vi Phạm Hành Chính, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Mẫu Số 01, Biểu Mẫu Báo Cáo Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Quy Phạm Luật Hành Chính, Mẫu Thông Báo Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Văn Bản Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Tổng Kết Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Mẫu 01 Biên Bản Vi Phạm Hành Chính, Mẫu Thông Báo Vi Phạm Hành Chính, Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Luật Vi Phạm Hành Chính, Nguyên Tắc Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Có Sai Sót, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Lập ở Đâu,

Nghị Định Số 81 Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Mẫu Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Nghị Định 97, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Nghị Định 97, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Nghị Định 46, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Báo Chí, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Nghị Định 97/2017, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Theo Nghị Định 167, Nghị Định 112 Xu Phat Vi Pham Hanh Chinh Quan Su, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Theo Nghị Định 97, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai, Dự Thảo Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế, Hóa Đơn, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thuế, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Môi Trường, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Hải Quan, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Khoáng Sản, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế, Hóa Đơn, “quy Định Tịch Thu Tang Vật Vi Phạm Hành Chính”, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính (mẫu Số 02/qĐ-xphc), Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai Kinh Doanh Nhà Nghỉ, Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Kinh Doanh Nhà Nghỉ, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Hải Quan, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Môi Trường, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Dầu Khí, Kinh Doanh Xăng Dầu Và Khí, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ Và Đư, Thông Tư 34/2014 Quy Định Về Các Biểu Mẫu Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Cand, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Quản Lý, Bảo Vệ Biên Giới Quốc Gia, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Quy Định Về Các Biểu Mẫu Để Sử Dụng Khi Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Thuộc Thẩm Quyền Của Công An Nhân, Nghị Định 63 Thủ Tục Hành Chính, Nghị Định 48 Về Thủ Tục Hành Chính,