Ý Thức Pháp Luật Là Gì / Top 7 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Ý Thức Pháp Luật Là Gì?

Khi nhắc đến việc chấp hành pháp luật thì chúng ta không thể không nhắc tới ý thức pháp luật. Vậy ý thức pháp luật là gì?, phân loại và đặc điểm ý thức pháp luật như thế nào?, vai trò của ý thức pháp luật ra sao?

Ý thức pháp luật là toàn bộ những tri thức, quan điểm, quan niệm, học thuyết về pháp luật biểu hiện qua sự nhận thức, tình cảm, thái độ của con người với pháp luật, ý Thức pháp luật bao gồm 2 bộ phận phân theo cấu trúc là tâm lý pháp luật và tư tưởng về pháp luật.

Phân loại ý thức pháp luật

Ý thức pháp luật xét về cấu trúc sẽ được chia làm 2 bộ phận là tâm lý pháp luật, tư tưởng pháp luật

– Tâm lý pháp luật là toàn bộ những trạng thái về tâm lý từ con người bao gồm cảm xúc, tâm trạng, tình cảm với pháp luật của mỗi con người hoặc nhóm người nào đó dưới sự tác động từ pháp luật

– Tư tưởng pháp luật là toàn bộ những quan điểm, tư tưởng , học thuyết pháp lý của một giai cấp nào đó, được những nhà tư tưởng đại diện về giai cấp để hệ thống hóa và nâng lên thành lý luận

Ý thức pháp luật chia làm các loại:

– Ý thức pháp luật cá nhân

– ý thức pháp luật giai cấp

– Ý thức pháp luật xã hội

Đặc điểm của ý thức pháp luật

Ngoài khái niệm về ý thức pháp luật là gì? thì những đặc điểm điển hình về ý thức pháp luật cũng đang được quan tâm, cụ thể như sau:

– Ý thức pháp luật sẽ lạc hậu hơn với sự tồn tại của xã hội phát triển

– Một số điểm của ý thức pháp luật cụ thể là tư tưởng về pháp luật có sự phát triển hơn so với thời điểm ở thời gian đó trong xã hội

– Ý thức pháp luật có thể là nguyên nhân hoặc trực tiếp phản ánh sự tồn tại của pháp luật và tiếp nối, kế thừa của các thế hệ trước đó.

– Ý thức pháp luật có tính giai cấp, đối với mỗi nước sẽ có hệ thống pháp luật khác nhau nhưng đều có hình thái về ý thức của pháp luật.

Tóm lại ý thức pháp luật là một trong những yếu tố có thể là động lực để thúc đẩy phát triển hoặc cũng có thể là sự kìm hãm đối với các sự vật hoặc hiện tượng nào đó

Ngoài khái niệm về ý thức pháp luật là gì? thì ý thức pháp luật có vai trò quan trọng như sau:

– Việc nâng cao ý thức pháp luật giúp cho hình thành lối sống tuân thủ pháp luật một cách chủ động nhất từ các công dân ngược lại ý thức pháp luật thấp thì việc thực thi cũng như chấp hành pháp luật sẽ có hạn chế.

– Khi chủ thể đã có những hiểu biết về pháp luật nâng cao ý thức về pháp luật tốt sẽ giúp cho người dân bảo vệ quyền lợi của chính bản thân khi bị những xâm hại phát sinh

– Ý thức pháp luật tốt sẽ góp phần vào việc duy trì những trật tự xã hội từ đó hạn chế các mặt tiêu cực, tăng khả năng phát triển kinh tế, đời sống ấm lo, bảo vệ quyền lợi cho chính người dân

– ý thức pháp luật được nâng cao đồng nghĩa với việc góp phần nâng cao dân trí, từ đó việc quản lý nhà nước cũng được củng cố hướng tới một xã hội phát triển toàn diện

Như vậy ý thức pháp luật phụ thuộc vào chính bản thân mỗi con người, ngoài ra còn có sự tác động của những yếu tố xung quanh như môi trường sống, con người xung quanh,… Ý thức pháp luật tác động qua lại đối với sự quản lý, xây dựng pháp luật và bảo vệ quyền lợi của mỗi chúng ta.

Tác giả

Phạm Kim Oanh

Bà Oanh hiện đang làm việc tại Bộ phận Sở hữu trí tuệ của Công ty Hoàng Phi phụ trách các vấn đề Đăng ký xác lập quyền cho khách hàng trong lĩnh vực sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp. Đây là một trong những dịch vụ khó, đòi hỏi khả năng chuyên môn cao của người tư vấn.

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557 – “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

Ý Thức Pháp Luật Xã Hội Chủ Nghĩa Là Gì ?

Ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa là tổng thể những tri thức, quan điểm, quan niệm, học thuyết về pháp luật xã hội chủ nghĩa thể hiện sự nhận thức, thái độ, tình cảm của con người đối với pháp luật trong xã hội xã hội chủ nghĩa.

Cũng như ý thức pháp luật nói chung, cấu trúc của ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa gồm hai bộ phận là tư tưởng pháp luật và tâm lí pháp luật. Tư tưởng pháp luật thể hiện trí thức pháp luật, tâm lí pháp luật thể hiện thái độ, tình cảm con người đối với pháp luật.

Ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa có các đặc điểm cơ bản: 1) Trong xã hội xã hội chủ nghĩa không có giai cấp đối kháng, pháp luật thể hiện ý chí của toàn thể nhân dân lao động và của cả dân tộc nên ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa có tính thống nhất cao; 2) Do ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa ra đời sau nên ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa thừa hưởng được những tinh hoa của ý thức pháp luật của các xã hội trước, trong đó có xã hội tư sản với tư cách là những thành tựu trí tuệ mà các dân tộc đã tạo ra. Các tư tưởng tiến bộ về xây dựng nhà nước dân chủ, chủ nghĩa lập hiến, thiết lập và bảo vệ các quyền công dân và quyền con người đã ra đời trong các xã hội trước đã được tiếp thu và phát huy ở mức độ cao hơn. 3) Tư tưởng pháp luật ở các nước xã hội chủ nghĩa được xây dựng trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng của triết học Mác – Lênin.

Ngoài những đặc điểm chung nói trên, ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam có những nét đặc thù riêng như xã hội Việt Nam không trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa nên phải tích cực, tìm hiểu, nghiên cứu và có thái độ cầu thị để có thể tiếp thu những tinh hoa của pháp luật và hạn chế được mặt trái của nền kinh tế thị trường. Đồng thời, Việt Nam là một đất nước có nền văn hiến từ lâu đời, đó là nền văn hiến của một xã hội coi trọng các quy tắc đạo đức và học vấn, coi trọng phẩm hạnh con người. Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín đó là bản sắc văn hoá được tôi luyện hàng nghìn năm của người Việt Nam. Nhờ bản sắc này trong thời đại mới, với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự tiếp thu những tỉnh hoa văn hoá của nhân loại, chúng ta có thể xây dựng một xã hội có ý thức pháp luật cao (Xt. Ý thức pháp luật).

Khái Niệm Ý Thức Pháp Luật Và Quan Hệ Giữa Ý Thức Pháp Luật Và Pháp Luật

Từ định nghĩa trên có thể thấy rằng về mặt nội dung ý thức pháp luật được cấu thành từ hai bộ phận: tư tưởng pháp luật và tâm lý pháp luật.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình làm luận văn, tiểu luận về ngành Luật hãy tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn cao học ngành Luật của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Tư tưởng pháp luật

Tư tưởng pháp luật là tổng thể những tư tưởng, quan điểm, phạm trù, khái niệm, học thuyết về pháp luật, tức là mọi vấn đề lý luận về pháp luật, về thượng tầng kiến trúc pháp lý của xã hội.

Tâm lý pháp luật

Tâm lý pháp thuật được thể hiện qua thái độ, tình cảm, tâm trạng, xúc cảm đối với pháp luật và các hiện tượng pháp lý khác, được hình thành một cách tự phát thông qua giao tiếp và dưới tác động của các hiện tượng pháp lý, là phản ứng trực tiếp và ở cấp độ đầu tiên, phản ứng một cách tự nhiên của con người đối với các hiện tượng đó.

Tư tưởng pháp luật

Tư tưởng pháp luật là bộ phận tiên tiến của ý thức pháp luật, có thể vượt lên trước, định hướng cho sự phát triển của pháp luật. Còn tâm lý pháp luật là bộ phận bảo thủ, bền vững hơn, biến đổi chậm chạp vì gắn bó chặt chẽ với thói quen, truyền thống, tập quán xã hội. Nhưng hai bộ phận cũng có quan hệ biện chứng, phụ thuộc vào nhau hoặc là tiền đề của nhau.

– Ngoài ra, theo chủ thể của ý thức pháp luật ta thấy ý thức pháp luật được cấu thành từ ba bộ phận: ý thức pháp luật cá nhân, ý thức pháp luật nhóm và ý thức pháp luật xã hội.

Ý thức pháp luật nhóm và ý thức pháp luật xã hội có cơ sở là ý thức pháp luật cá nhân, nhưng không nên hiểu một cách máy móc rằng hai dạng ý thức pháp luật nói trên là tổng thể nhãng ý thức pháp luật cá nhân.

Ý thức pháp luật nhóm là ý thức pháp luật của đại đa số cá nhân của nhóm, có những đặc trưng đại diện cho nhóm, ví dụ ý thức pháp luật của nông dân, công nhân, trí thức, của học sinh phổ thông, sinh viên…

Còn ý thức pháp luật xã hội được hiểu là ý thức pháp luật của giai cấp và những tầng lớp nắm quyền lãnh đạo xã hội, đại diện cho cả xã hội, ví dụ: ý thức pháp luật tư sản, ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa…Trọng một xã hội đương nhiên có thể xó những ý thức pháp luật nhóm có nội dung khác nhau. Ví dụ: ý thức pháp luật của giai cấp vô sản khác với ý thức pháp luật của giai cấp tư sản. Mặt khác, ý thức pháp luật xã hội không phải lúc nào cũng đồng nhất với ý thức pháp luật của giai cấp tiên tiến nhất trong xã hội đó, ví dụ, trong xã hội tư sản thì ý thức pháp luật của giai cấp vô sản mới là ý thức pháp luật tiên tiến chứ không phải là ý thức pháp luật của giai cấp tư sản.

– Theo tính chất và mức độ nhận thức ta có thể chia ý thức pháp luật thành hai bộ phận: ý thức pháp luật thông thường và ý thức pháp luật mang tính lý luận… Bộ phận thứ nhất là bao gồm ý thức pháp luật của những người không có trình độ khoa học pháp lý, bộ phận thứ hai là ý thức pháp luật của những luật gia, những nhà làm luật…

2. Quan hệ giữa ý thức pháp luật và pháp luật

Mối quan hệ này thể hiện qua ba kênh chủ yếu sau:

Ý thức pháp luật là tiền đề trực tiếp cho hoạt động xây dựng pháp luật

Nếu những người có nhiệm vụ trực tiếp sọan thảo và ban hành pháp luật và công dân – những người được hỏi ý kiến hoặc được tham gia hoạt động xây dựng pháp luật, đều có tư tưởng pháp luật đúng đắn thì đương nhiên sẽ ban hành được pháp luật tốt; hoặc ngược lại.

Ý thức pháp luật là cơ sở cho sự thực hiện pháp luật

Hai là, ý thức pháp luật là cơ sở cho sự thực hiện pháp luật, đặc biệt là hoạt động áp dụng pháp luật. Bởi vì, mọi chủ thể, nếu có tư tưởng pháp luật tiên tiến và thái độ, tình cảm (tâm lý) đúng đối với pháp luật, sẽ tự giác và biết chấp hành tốt pháp luật, các cơ quan có thẩm quyền biết áp dụng các quy định của pháp luật vào các trường hợp cụ thể phù hợp với yêu cầu của pháp chế, phát huy hết hiệu quả của quy phạm đó. Nếu ngược lại thì chúng ta sẽ thấy tình trạng vi phạm pháp luật gia tăng, kỷ cương và pháp chế bị buông lỏng, pháp luật trở nên vô hiệu.

Pháp luật cũng tác động ngược trở lại tới ý thức pháp luật.

Ba là, pháp luật cũng tác động ngược trở lại tới ý thức pháp luật. Bản thân pháp luật được xây dựng tốt sẽ chứa đựng trong đó những tư tưởng, quan điểm, nguyên tắc pháp lý tiên tiến của ý thức pháp luật tiên tiến trong xã hội, những giá trị xã hội cao quý như chủ nghĩa nhân đạo, lẽ công bằng, tự do, bác ái và từ đó, với tư cách là công cụ quản lý có tính bắt buộc chung, nó lan truyền rộng rãi thông qua không chỉ sự tuyên truyền, giải thích pháp luật mà cả hoạt động áp dụng, thực hiện đúng đắn pháp luật, là phương tiện truyền bá hiệu quả ý thức pháp luật xã hội tiên tiến tới từng cá nhân, nâng tầm ý thức pháp luật cá nhân lên ngang tầm ý thức pháp luật xã hội.

+ Khái niệm, đặc điểm và phân loại của văn bản quy phạm pháp luật

+ Trình bày những nội dung cơ bản của chế định chế độ chính trị

Bài 3 : Ý Thức Pháp Luật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHKHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊGIÁO ÁN BÀI GIẢNGMÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TH.S PHẠM THỊ THU THANHSINH VIÊN SOẠN BÀI: BÙI THỊ HÀOLỚP: 4ABÀI 3: NỘI DUNGKHÁI NIỆM VỀ Ý THỨC PHÁP LUẬTÝ thức pháp luật xã hộiÝ thức pháp luật cá nhân2. SỰ THỐNG NHẤT GIỮA Ý THỨC PHÁP LUẬT VÀ HÀNH VI HỢP PHÁP

Tội phạm về ma túyHiến máu nhân đạoTiêm chích ma túyTấm gương Thầy giáo ưu túMột vài hình ảnh Con người cùng tham gia vào các quan hệ xã hội, cùng chịu sự điều chỉnh của pháp luật nhưng có người thì sống tốt, chấp hành tốt pháp luật, ngược lại cũng có người vi phạm pháp luật do vô tình hay cố ý.Điều gì đã quyết định sự lựa chọn cách cư xử của mọi người?Có phải do thiếu hiểu biết về pháp luật?Bùi Tiến Dũng- giám đốc PMU 18, tội phạm tham nhũngNgoài tri thức, hiểu biết về pháp luật, còn có những yếu tố bên trong: suy nghĩ, ý thức, nhiệt tình, mục đích, mong muốn.tác động đến cách cư xử của con người. Tất cả yếu tố trên là biểu biện ý thức pháp luật.Vậy ý thức pháp luật là gì?Ý thức pháp luậtLà một bộ phận của ý thức xã hộiLà tổng thể những quan điểm, tư tưởng, học thuyết về pháp luậtLà những quan niệm, thái độ cách đánh giá của xã hội về tính hợp pháp hay không hợp pháp trong hành vi của cá nhân, trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức1. KHÁI NIỆM Ý THỨC PHÁP LUẬTMột thanh niên chăm chỉ, giàu nghị lực, đang theo học 2 trường ĐH, chỉ vì cả nể bạn bè và thiếu hiểu biết vềpháp luật đã cho 2 bạn nghiện vào phóng mình hít heroin, nên cậu bị kết án 7 năm tù. Người cha bàng hoàng, mọi người xót xa, thẩm phán thì day dứt và tiếc nuốiTình huốngHình ảnh đã để lại trong lòng mọi người một niềm thương cảm sâu sắc.

Điều day dứt, xót xa của người thẩm phán là gì?

Vì sao người thanh niêntrên lại phạm tội?Vì không có hiểu biết sâu sắc và đầy đủ về pháp luật, không kiên quyết ngăn cản, không mạnh dạn từ chối cho bạn mượn phòng tiêm ma túy trái phép nên đã vô tình vi phạm pháp luật.Tư cách một con người: ông thấy thương xót cho cuộc đời người thanh niên nhất thời phạm tội.Tư cách là thẩm phán: vì lẽ phải cuộc sống, đạo lý pháp luật, ông đã dứt khoát quyết địnhđúng lương tâm của 1 thẩm phán. Với ông pháp luật là cao nhất.Ý THỨC PHÁP LUẬT Ý thức pháp luật xã hộiÝ thức pháp luật cá nhânÝ Thức Pháp Luật Xã HộiTư tưởng pháp luật: Là những tư tưởng, quan điểm khoa học, học thuyết về pháp luật của bộ phận đại diện cho xã hội, làm chủ và lãnh đạo xã hội. Tức là các hệ thống pháp luật quản lý xã hộiTâm lý pháp luật xã hội:Là thái độ, sự đánh giá, tình cảm, niềm tin của xã hội đối với hệ thống pháp luật hiện hành.Hiểu biết về pháp luật: Nhận thức về vị trí, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hộiTình cảm, niềm tin, thái độ đối với pháp luật: Niềm tin ở tính nhân đạo, công bằng pháp luật Cảm giác bất bình, thái đô phê phá, hoặc thờ ơ trước hành vi trái phap luật Thái độ tôn trọng hoặc coi thường pháp luật.Ý Thức Pháp Luật Cá NhânCó tri thức, hiểu biết pháp luật đầy đủ, sâu sắc.Cơ sở quan trọngTình cảm, thái độ tích cực đối với pháp luật.Con người có hành vi hợp pháp luật.Động lực thúc đẩy“Tôi cần có một tri thức đầy đủ để tạo cho mình một lòng tin xác định, bất luận thế nào cũng phải nắm vững nó”.Ph. AngghenNếu chỉ dừng lại ở việc hiểu biết về pháp luật mà không biến những tri thức ấy thành niềm tin, tình cảm, thói quen tốt, hành động thiết thực.Hậu quảHS chở 3 trên xe máyTai nạn tại Hà NộiTội phạm giết ngườiTai nạn thương tâm ở An Giang.Buộn lậu gà bệnhTệ nạn mại dâmVừa đi xe, vừa cầm ô.II. SỰ THỐNG NHẤT GIỮA Ý THỨC PHÁP LUẬT VÀ HÀNH VI HỢP PHÁPVăn hoá pháp luậtÝ thức pháp luật: Yếu tố bên trong, mang tính chủ quan của mỗi ngườiHành vi hợp pháp:Yếu tố thể hiện ra bên ngoài, là sự ứng xử của con người trong xã hội.Văn hoá pháp luật của cá nhân là sự kết hợp thống nhất giữa ý thức pháp luật (hiểu biết, thái độ, niềm tin về pháp luật) và việc thực hiện các hành vi hợp pháp.Khi ý thức pháp luật được nhận thức sâu sắc và đúng đắn, con người sẽ có hành vi hợp pháp . Họ sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thử thách để bảo vệ cho lẽ phải. Ta nói cá nhân ấy có văn hoá pháp luật.Thầy Nguyễn Việt Khoa- tấm gương chống tiêu cực trong giáo dục ở Hà Tây.Điển hình về văn hoá pháp luậtCông an viên Nguyễn Hoài Phong- Tấm gương hy sinh vì công việc.Tình huốngTại một ngã tư, khi mọi người hầu như chấp hành đúng luật, đứng dừng đèn đỏ. Một thanh niên đã bất ngờ vượt lên, khi 2 em nhỏ đang đèo nhau đi học bằng xe đạp, đã gây ra tai nạn, cả 2 em đều phải vào viện.Em có nhân xét gì với hành động của người thanh niên trên?Hành động ấy thể hiện anh ta là người không có ý thức chấp hành pháp luật, nên đã có hành vi trái pháp luật, gây ra tai nạn đáng tiếc cho 2 em nhỏ. Hay anh ta là người không có văn hoá pháp luật. Hành động nào thể hiện sự có văn hóa pháp luật của chúng ta?Cần tăng cường giáo dục pháp luật hình thành ý thức, niềm tin pháp luật. Nhất là hình thành thói quen có hành vi hợp pháp.” Dạy cho đồng bào đạo đức công dân để làm người công dân đứng đắn”( Hồ Chí Minh )Tuyên truyền cho SV về luật giao thôngGiáo dục cho HS về an toàn giao thôngTuyên truyền, giáo dục HS không hút thuốc